Pariri dwar Viża għaċ-Ċittadini Maltin

Is-Sezzjoni tal-Viża fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barrannin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ (MFTP) hija sors ta’ informazzjoni, u tipprovdi pariri lil ċittadini Maltin li se jsiefru lejn pajjiżi li jaf jeħtieġu viża.

Għal pariri dwar Viża għaċ-ċittadini Maltin, agħfas hawn.

Min-naħa l-oħra, ċittadini barranin li jixtiequ jsiefru lejn Malta jistgħu jirċievu pariri dwar viża billi jikkuntattjaw lis-sezzjoni tal-viża fi ħdan Identity MaltaCentral Visa Unit’ (CVU). Għal iktar informazzjoni, agħfas hawn.

 

 

It-Taqsima għal Pariri dwar Viża għal Ċittadini Maltin: Ħinijiet tal-ftuħ

 

L-uffiċċju tagħna jkun miftuħ mit-Tnejn sal-Ġimgħa.


Mill-1 ta’ Ottubru sal-15 ta’ Ġunju:

08:30 hrs - 12:00 hrs

14:00 hrs - 16:00 hrs


Mis-16 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru:

08:00 hrs - 12:00 hrs


Għal iktar informazzjoni, ikkuntattjana fuq +356 2204 2313.

 

 

Kummenti u Lmenti

 

Jekk is-servizz ma jkunx sodisfaċenti, il-klijent jista’ jżur l-uffiċċji  tagħna sabiex jiddiskuti l-ilment, jew jikkuntattjana permezz tal-posta jew telefown, jew billi jibgħat imejl fuq consular.mftp@gov.mt.

 

Id-Direttorat jittratta kull kumment u ilment b’kunfidenzjalità, u jużahom sabiex itejjeb is-servizz. Is-sodisfazzjoni tal-klijent huwa essenzjali għalina.

 

Jekk ir-riżultat ma jkunx sodisfaċenti, il-klijent jista’ jiġi l-uffiċċju jew jibgħatilna fuq:


Taqsima għal Pariri dwar Viża għal ċittadini Maltin

Direttorat għas-Servizzi Konsolari

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

18,

Triq Zakkarija

Valletta VLT 1133

 

Kull ilment jiġi rikonoxxut fil-pront, u l-klijent għandu jirċievi tweġiba fi żmien gimgħatejn mid-data li nirċievu l-ilment.

 

 

© Il-Gvern ta’ Malta 2019
Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta

Telefown
2124 2191

Fax
2123 6604

Imejl