Pariri Dwar Vjaġġar

Introduzzjoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ joffri pariri dwar vjaġġar fuq is-sit elletroniku tiegħu biex il-pubbliku ġenerali jkun infurmat dwar xi kundizzjonijiet eżistenti barra minn Malta li jistgħu jaffettwaw is-sigurta’ ta’ ċittadini Maltin li qed jivvjaġġaw, jaħdmu jew jgħixu barra. 


X’inhu l-Parir dwar Vjaġġar?

Parir dwar vjaġġar jagħti tagħrif dwar is-sigurta’ f’pajjiżi partikolari. Huwa maħruġ fuq bażi ta’ żviluppi dwar is-sigurta’ madwar id-dinja. Il-pariri dwar vjaġġar huma riveduti u aġġornati skont tibdil fil-livell ta’ riskju għaċ-ċittadini Maltin. 

Il-Pariri dwar vjaġġar huma kategorizzati f’livelli differenti skont valutazzjoni globali tas-sigurta’ fuq il-post fil-pajjiż ikkonċernat. Għalhekk jista’ jkun hemm livelli differenti ta’ sigurta’ għal reġjuni differenti fl-istess pajjiż. 

Attwalment wieħed jista’ jsib pariri dwar vjaġġar għall-pajjiżi li ġejjin: 
(Għafas fuq l-isem tal-pajjiż għal tagħrif iktar dettaljat) 

Pajjiż L-aħħar li ġie aġġornat

l-Afrika t’Isfel 26/02/2018

Oqgħod attent

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża lill-vjaġġaturi Maltin sabiex joqgħodu attenti ħafna meta jsiefru lejn l-Afrika t’Isfel.

Hemm riskju kbir ta’ attakki terroristiċi fil-pajjiż, bit-theddida prinċipali ġejja minn estremisti li għandhom konnessjoni ma’ Daesh (li huma magħrufa bħala ISIL). L-attakki jistgħu jkunu indiskriminati, inklużi fi bliet kbar li jattiraw it-turisti.

Ir-reati kriminali u l-vjolenza lejn il-barranin, inklużi serq, stupru, u qtil, żdiedu b’mod sinifikanti. Għalhekk huwa importanti li l-vjaġġaturi joqgħodu attenti, speċjalment f’postijiet iffullati. Ir-rata tal-kriminalità hija partikolarment għolja fid-distretti ta’ Berea u Hillbrow, u fir-Rotunda Bus Terminus f’Johannesburg. It-turisti huma avżati sabiex joqgħodu attenti meta jżuru ċ-ċentru u l-bajja ta’ Durban. Oġġetti ta’ valur bħal mobiles, passaporti, u kameras m’għandhomx jitħallew fejn jidhru. Bdil u ġbid ta’ somom kbar ta’ flus m’għandux isir f’żonijiet mimlija nies u traffiku minħabba serq u frodi tal-karti ta’ kreditu. Huwa rakkomandat li l-vjaġġaturi jżommu fuqhom il-ħin kollu kopja tal-paġna tad-dettalji tal-passaport f’każ li jiġu mitluba sabiex jagħtu prova ta’ identifikazzjoni.

It-theddida ta’ ħtif ta’ nies, li kultant jitqies bħala qligħ finanzjarju, qed tiżdied, u kien hemm diversi każi ta’ turisti li sfaw vittma fis-snin li għaddew. Iċ-ċittadini Maltin m’għandhomx jivvjaġġaw waħedhom f’postijiet remoti u fid-dlam. L-iħħajkjar għandu jsir fi gruppi, u l-vjaġġaturi għandhom isegwu l-avviżi lokali, jekk disponibbli.

Id-demostrazzjonijiet huma komuni fl-Afrika t’Isfel, u apparti li jistgħu jieħdu xejra vjolenti, dawn jistgħu jseħħu minn ħin għal ħin b’avviż mogħti fi żmien qasir. Postijiet fejn qed iseħħu protesti u demonstrazzjonijiet għandhom jiġu evitati, speċjalment l-universitajiet u binjiet tal-Gvern.  

L-istandard tas-sewqan ivarja u ta’ spiss ikun hemm aċċidenti fatali. Għal raġuni li ħafna attakki jsiru f’żoni fejn hemm id-dwal tat-traffiku u junctions, il-vjaġġaturi huma avżati sabiex joqgħodu attenti għal dak li hemm madwarhom meta l-karozza tkun wieqfa. Il-ħallelin huma magħrufa wkoll li jaddottaw metodi varji sabiex iwaqqfu karozzi u jisirquhom, anke fiż-żona ta’ (inkluż) l-Ajruport Internazzjoni ta’ OR Tambo f’Johannesburg. Il-vjaġġaturi huma avżati sabiex jevitaw vjaġġi matul il-lejl, u li joqgħodu attenti waqt li jsuqu lejn jew mit-Tramuntana ta’ Kwazulu Natal, Zululand, u Kruger Park, minħabba rapporti ta’ hijacks u serq.

Kien hemm ukoll rapporti ta’ serq u attività kriminali fuq ferroviji. Iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż huma msejħa sabiex iżommu ruħhom aġġornati billi jsegwu l-istruzzjonijiet ta’ sigurtà li jingħataw fl-istazzjonijiet prinċipali. Ġieli ġew ukoll irrappurtati tensjonijiet bejn kumpaniji tat-taxis, u dawn ġieli jieħdu xejra vjolenti.

Ix-xiri u/jew it-traffikar ta’ oġġetti pprojbiti jwassal għal prosekuzzjoni, u t-trasgressuri jistgħu jirċievu sentenzi ta’ ħabs u/jew multi.

Il-vjaġġaturi għandhom jiċċekkjaw mal-awtoritajiet tas-saħħa għal kwalunkwe tilqim jew miżuri oħra ta’ prevenzjoni minn tal-inqas 4 sa 6 ġimgħat qabel il-vjaġġ. Assikurazzjoni adekwata li tkopri l-ivjaġġar u s-saħħa, u fondi biżżejjed biex jitkopra kwalunkwe trattament mediku fil-pajjiż u ripatrijazzjoni huma rakkomandati ħafna. Barra minnhekk, għandhom jittieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji sabiex tiġi evitata t-trażmissjoni tal-HIV/AIDS. Il-vjaġġaturi għandhom jieklu ikel imsajjar sew, jixorbu ilma tal-fliexken, u jevitaw xorb bis-silġ, speċjalment fiż-żoni rurali ta’ Limpopo. Peress li l-West Cape intlaqat minn nixfa kbira, il-vjaġġaturi Maltin għandhom ikunu konxji dwar il-konsum tal-ilma.

Ġenituri li qed jivvjaġġaw bi tfal (taħt it-18-il sena) għandhom juru ċ-ċertifikat tat-twelid tat-tfal jew kopja ċċertifikata. Iċ-ċertifikat għandu jinkludi kemm id-dettalji tat-tfal kif ukoll dawk tal-ġenituri.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin li jinsabu fl-Afrika t’Isfel jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsli Onorarji fuq id-dettalji li ġejjin:

DURBAN
b’ġurisdizzjoni fuq il-Provinċji tal-Kap tal-Lvant u ta’ Kwa-Zulu Natal

Mr RONALD J ANDREWS Hon. Consul
285, Umhlanga Rocks Drive, Glenashley Durban 4501, South Africa
Tel: 0027 031 572 2041
Mobile: 0027 083 456 8554
Posta elettronika: maltaconsul.durban@gov.mt  


JOHANNESBURG
b’ġurisdizzjoni fuq il-Provinċji ta’ Free State, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Il-Kap ta’ Fuq, u l-Majjistral.

Dr DANILO GHIRLANDO, Konslu Onorarju
La Rochelle Medical Centre
Cnr Third and Johannesburg Road
La Rochelle, 2190 South Africa
Telefown:  0027 (11) 4350463
Posta elettronika: maltaconsul.johannesburg@gov.mt


CAPE TOWN
b’ġurisdizzjoni fuq il-Provinċja tal-West Cape

Mr BERNARD MICHAEL DOMINIC CASSAR, Konslu Onorarju
33 Theresa Avenue, Bakoven, Camps bay, Cape Town, South Africa.
Telefown: 0027 21 437 0005  
Posta elettronika: maltaconsul.capetown@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat fuq (+356) 21242191.

l-Alġerija 25/10/2017

Eżerċita livell għoli ta' prudenza

Minkejja l-fatt li l-awtoritajiet Alġerini huma involuti f'diversi attivitajiet ewlenin kontra t-terroriżmu, l-Alġerija għadha esposta għal theddid terroristiku. Dan huwa partikolarment minnu minħabba l-instabbiltà fir-reġjun Sahel u s-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-Libja u fit-Tuneżija.

F'dan ir-rigward, kwalunkwe ċittadin Malti li sejjer lejn u/jew li jinsab fl-Alġerija għandu jevita l-ivvjaġġar kollu lejn żoni f'distanza ta' 30 km mill-fruntiera mal-Libja, il-Mauritania, il-Mali u n-Niġer, u f'distanza ta' 30 km mill-fruntiera mat-Tuneżija fil-provinċji ta' Illizi u Ouargla u fiż-żona tal-muntanji ta' Chaambi.

Barra minn hekk, il-Ministeru jwissi kontra l-ivvjaġġar kollu ħlief dak essenzjali f'distanza ta' 3 km mill-bqija tal-fruntiera mat-Tuneżija. Il-ħtif ta' barranin għadu theddida attiva fl-Alġerija, b'mod partikolari fil-fruntiera tan-Nofsinhar. Wieħed għandu jiżgura li jeżerċita viġilanza kontinwa l-ħin kollu, u josserva s-sitwazzjoni permezz tal-aħbarijiet u tal-midja lokali. Ġeneralment huwa sikur li wieħed idur fl-Alġier u fil-bliet prinċipali l-oħra, imma l-ivvjaġġar barra mill-bliet f'żoni rurali u billejl huwa partikolarment riskjuż. Il-vjaġġaturi huma mwissija wkoll b'enfasi qawwija biex iġorru magħhom il-passaport u xi forma ta' identifikazzjoni fotografika l-ħin kollu. Polza ta’ assigurazzjoni komprensiva hija wkoll ferm rakkomandata.

Fil-każ ta' diffikultà fil-pajjiż, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsulat tar-Repubblika ta' Malta fuq id-dettalji ta' kuntatt li ġejjin:
Is-Sur Jerome Spiteri, Konslu,
26, Rue des Freres Boufattit,
El Biar, Algiers, 16034, Algeria
Telefown: 00213 (0) 21929717
Posta elettronika: maltaconsulate.algiers@gov.mt

Wieħed jista' wkoll jagħmel kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tat-telefon (+356) 21242191.

l-Angola 01/11/2017

Evita kull safar jekk mhuwiex meħtieġ

Evita l-ivvjaġġar kollu ħlief dak essenzjali lejn ċerti żoni tal-pajjiż, minħabba ż-żieda fil-prevalenza ta' kriminalità vjolenti u ta' ħtif tal-barranin. Evita l-ivvjaġġar kollu ħlief dak essenzjali lejn il-provinċja ta' Cabinda u l-provinċja ta' Lunda Norte.

Evita laqgħat tal-massa u dimostrazzjonijiet politiċi, kun viġilanti u segwi l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet tas-sigurtà lokali. L-ivvjaġġar billejl jista' ma jkunx sikur, u hemm il-periklu minn mini splussivi u materjal militari li ma splodewx jekk l-ivvjaġġar ma jsirx fit-toroq prinċipali, b'mod partikolari barra mill-belt kapitali Luanda.

Minħabba rapporti ta' bosta każijiet ta' deni isfar is-sena l-oħra u xi każ tal-vajrus zika, it-tilqim kontra l-mard li jinġarr min-nemus huwa rakkomandat. Kun ċert li tkun kopert minn assigurazzjoni tal-ivvjaġġar komprensiva.

Billi Malta m'għandhiex rappreżentanza diplomatika fl-Angola, fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq il-koordinati li ġejjin: Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ,
Palazzo Parisio, Triq il-Merkanti, Valletta, Malta
Telefown: (+356) 21242191
Posta elettronika: consular.mftp@gov.mt

l-Arabja Sawdija 13/11/2017

Oqgħod attent

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jeżerċitaw livell għoli ta' kawtela meta jivvjaġġaw lejn l-Arabja Sawdija.

Iċ-ċittadini Maltin huma avżati jevitaw l-ivvjaġġar fiż-żoni tal-fruntiera bejn l-Arabja Sawdija u l-Jemen, b'mod partikolari f'distanza ta' 10 km mill-fruntiera mal-Jemen u l-ivvjaġġar kollu ħlief dak essenzjali bejn 10 km u 80 km minn din il-fruntiera.

Aktar kmieni din is-sena l-Arabja Sawdija ssospendiet ir-relazzjonijiet diplomatiċi mal-Qatar. Il-fruntiera fuq l-art bejn l-Arabja Sawdija u l-Qatar hija magħluqa. It-titjiriet kollha bejn l-Arabja Sawdija u l-Qatar huma sospiżi sakemm joħroġ avviż ieħor. Minħabba dawn il-miżuri, il-vjaġġaturi fir-reġjun huma aktarx li jiltaqgħu ma' tfixkil. Għalhekk, kull ċittadin Malti fir-reġjun huwa avżat biex jivverifika mal-linja tal-ajru tiegħu jew mal-aġent tal-ivvjaġġar tiegħu qabel jivvjaġġa f'dan ir-reġjun.

Billi l-Arabja Sawdija kienet qed tmexxi koalizzjoni ta' attakki mill-ajru fuq il-Jemen, il-pajjiż sar mira għall-attakki mill-ajru mill-Jemen. L-attakki mill-ajru mhux biss affettwaw il-faċilitajiet militari fil-pajjiż, imma twettqu wkoll fuq Riyadh, Jeddah u l-Baħar l-Aħmar. Ħafna minn dawn ġew interċettati u meqruda mis-sistemi tad-difiża tal-arju Sawdin, madankollu, jibqa' l-periklu.

L-awtoritajiet Sawdin iddikjaraw żona ta' 20 km bħala żona pprojbita li tifrex mill-fruntiera kollha tat-Tramuntana tal-pajjiż u mill-fruntiera fiż-żoni ta' Hafr-Al Batin u Khafji fil-Provinċja tal-Lvant. Il-ksur ta' din il-projbizzjoni huwa kastigabbli bi priġunerija u multi kbar.

Attakki terroristiċi għadhom probabbli u hemm żieda fir-riskju tat-terroriżmu kontra l-avjazzjoni. Miżuri tas-sigurtà addizzjonali li jirrestrinġu l-apparat elettroniku fuq l-ajruplani jinsabu fis-seħħ u l-kooperazzjoni mal-uffiċjali tas-sigurtà hija inkoraġġita. Iċ-ċittadini Maltin li temporanjament jinsabu fil-pajjiż huma avżati biex iżommu livell għoli ta' viġilanza u jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa kollha. Iċ-ċittadini Maltin għandhom iżommu ruħhom aġġornati dwar l-iżviluppi permezz tal-midja lokali u internazzjonali. Huma mħeġġa wkoll jevitaw kwalunkwe dimostrazzjoni jew laqgħa tal-massa ta' natura politika u jsegwu l-pariri tal-awtoritajiet lokali.

Fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsulat Onorarju ta' Malta f'Jeddah fuq il-koordinati li ġejjin:

Is-Sur Maher Mohammed Al Nowaiser, Konslu Onorarju
2621 Prince Faisal Bin Fahad Street
Al Shatee District, 23514 - 7996, Jeddah, Saudi Arabia

Telefown: 00966 (12) 6991599
Fax: 00966 (12) 6990890
Posta elettronika: maheralnowaiser@yahoo.com  

Wieħed jista' wkoll jagħmel kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tat-telefown (+356) 21242191.

l-Awstrija 09/02/2018

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għal-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li l-kontrolli fil-fruntieri fuq l-art mal-Ġermanja, l-Ungerija u s-Slovenja huma temporanjament attivi. Għaldaqstant, iċ-ċittadini Maltin għandhom iġorru magħhom il-passaport meta jaqsmu l-fruntiera lejn, jew mill-Awstrija, u jaġġornaw ruħhom b’kull tibdil li jista’ jsir mal-awtoritajiet tal-lokal.

Ċittadini Maltin li jsiefru lejn l-Awstrija minħabba attivitajiet sportivi tax-xitwa għandhom jinformaw ruħhom dwar il-kundizzjonijiet tat-temp u jsaqsu lill-awtoritajiet lokali jew uffiċċji tat-turiżmu dwar riskji assoċjati mal-valangi.

Fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata tar-Repubblika ta' Malta fi Vjenna billi jużaw id-dettalji li ġejjin:
L-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta
Opernring 5/1, A-1010 Vienna, Austria
Telefown: 0043 (1) 586 5010, 586 5020
Nru f'każ ta' emerġenza: 0043 664 820 8619 (wara l-ħinijiet tal-uffiċċju)
Posta elettronika: maltaembassy.vienna@gov.mt

Wieħed jista' wkoll jagħmel kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tat-telefown (+356) 21242191.

il-Bahrain 09/02/2018

Eżerċita livell għoli ta' prudenza

Il-kundizzjonijiet tas-sigurtà lokali sofrew deterjorament notevoli minħabba numru ta' inċidenti vjolenti fil-pajjiż. Għad hemm ukoll ir-riskju tat-terroriżmu. Għalhekk, għandek tevita kwalunkwe dimostrazzjonijiet pubbliċi jew postijiet iffullati. B'mod partikolari, iċ-ċittadini Maltin għandhom iżommu f'moħħhom li numru ta' dimostrazzjonijiet mistennija jsiru f'numru ta' postijiet bejn it-13 u s-16 ta' Frar 2018 biex jikkommemoraw is-seba' anniversarju tal-protesti tal-2011.

Żomm ruħek regolarment aġġornat dwar is-sitwazzjoni tas-sigurtà permezz tal-midja lokali u internazzjonali u segwi l-pariri tal-awtoritajiet lokali. Il-gvern tal-Bahrain impona curfew fuq il-passaġġi fuq l-ilma madwar il-

Bahrain bejn is-6pm u l-4am. Il-Bahrain ħabbar is-sospensjoni tar-relazzjonijiet diplomatiċi mal-Qatar, għalhekk ingħalqu l-fruntieri kollha tal-ajru u tal-baħar mal-Qatar. Kwalunkwe simpatija murija mal-Qatar fuq kwalunkwe forma ta' komunikazzjoni bil-midja hija meqjusa reat kastigabbli. Għandek tiżgura li tkun kopert minn assigurazzjoni tal-ivvjaġġar komprensiva.

Billi Malta m'għandhiex rappreżentanza diplomatika fil-Bahrain, fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq il-koordinati li ġejjin: Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ,
Palazzo Parisio, Triq il-Merkanti, Valletta, Malta
Telefown: (+356) 21242191
Posta elettronika: consular.mftp@gov.mt

il-Bangladesh 03/11/2017

Eżerċita livell għoli ta' prudenza

Kun estremament viġilanti f'żoni pubbliċi fid-dawl taż-żieda fit-theddid għall-viżitaturi mill-Punent. Evita l-ivvjaġġar kollu ħlief dak essenzjali lejn Chittagong Hill Tracts (ħlief għall-belt ta' Chittagong jew partijiet oħra mid-Diviżjoni ta' Chittagong) minħabba l-inkwiet ċivili. Barra minn hekk, għad hemm theddida kbira mit-terroriżmu fil-Bangladesh. Għalhekk, għandek tkun viġilanti f'żoni pubbliċi, b'mod partikolari meta żżur postijiet iffullati u turistiċi. Għandek issegwi l-pariri tal-awtoritajiet tas-sigurtà lokali u żżomm ruħek aġġornat dwar is-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-pajjiż permezz tal-midja lokali u onlajn.

Għandek toqgħod attent b'mod partikolari meta tivvjaġġa matul l-istaġun tal-monsun bejn Ġunju u Settembru. Huwa rakkomandat li jittieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa tas-saħħa fid-dawl tar-riskji mill-mard li jinġarr min-nemus. Huwa importanti li tkun kopert minn assigurazzjoni tal-ivvjaġġar komprensiva.

Fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsulat Ġenerali ta' Malta fil-Bangladesh fuq il-koordinati li ġejjin:

CHITTAGONG
Is-Sur Syed Mahmudul Huq, Konslu Onorarju
Arag Chambers (2nd Floor), 68 Agrabad Commercial Area, Chittagong
Telefown: 00880 (31) 721 882, 723 369
Posta elettronika: maltaconsul.chittagong@gov.mt

DHAKA (b'ġurisdizzjoni fuq ir-Reġjuni Amministrattivi kollha tal-Bangladesh bl-eċċezzjoni ta' Chittagong)
Is-Sur M. Shoeb Chowdhury, Konslu Onorarju
House No: 21 (Third Level) Road : 17
Block : C Banani, Dhaka-1213,Bangladesh
Telefown: 00880-2982-1182/3/4
Posta elettronika: maltaconsul.dhaka@gov.mt

Wieħed jista' wkoll jagħmel kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tat-telefon (+356) 21242191.

il-Belġju 23/01/2018

Eżerċita livell għoli ta' prudenza

L-awtoritajiet Belġjani ħadu numru ta’ miżuri biex itejbu s-sigurtà fil-pajjiż wara numru ta’ attakki terroristiċi. Il-livell ġenerali ta’ sigurtà tniżżel għat-tieni livell għall-pajjiż kollu. Dan ifisser li hemm inqas ċans ta’ attakk. Il-Ministeru jkompli javża lir-residenti Maltin attwalment fi Brussell biex jibqgħu viġilanti f’postijiet pubbliċi, partikolarment f’postijiet iffullati. Kulmin beħsiebu jivvjaġġa lejn il-Belġju għandu jsegwi l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet tas-sigurtà tal-pajjiż.

Huwa rrakkomandat li dawk li se jsiefru jippjanaw bil-quddiem u jallokaw biżżejjed ħin għall-kontrolli tas-sigurtà minn u lejn Brussell. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw ukoll li jkunu koperti b’assigurazzjoni valida tal-ivvajaġġar.

F’każ ta’ diffikultà, residenti Maltin jistgħu jikkuntattjaw l-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta fi Brussell skont id-dettalji t’hawn taħt.

L-Ambaxxata tar-Repubblika Ta’ Malta
25, Rue Archimède, B-1000 Brussels, Belgium
Telefown: 0032 (0)2 343 0195; 0032 (02) 238 2608
Nru. ta’ Emerġenza: 0032 47 117 6896
Fax: 0032 (0)2 230 4583
Email: maltaembassy.brussels@gov.mt

Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi  kkuntattjat fuq dan in-numru: (+356) 21242191.

il-Benin 08/03/2018

Evita kull safar f'ċerti nħawi

Iċ-ċittadini Maltin huma avżati biex jevitaw kull vjaġġar lejn żoni qrib il-fruntieri tan-Niġerja u r-Repubblika tan-Niġer, inkluż iż-żona tal-Park Nazzjonali W.

L-ivvjaġġar bit-triq huwa perikoluż fil-pajjiż u m’għandux isir billejl.  Punti ta’ kontroll tal-pulizija huma komuni, għaldaqstant huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jġorru magħhom il-passaport tagħhom u xi forma ta’ identifikazzjoni fotografika.

Il-vjaġġaturi għandhom jkunu kawti b’mod partikolari f’żoni suburbani, kumplessi turistiċi u xtut il-baħar wara nżul ix-xemx, fejn is-serq huwa komuni.  F’Cotonou, għandu jiġi evitat vjaġġar bil-mixi wara nofsillejl. Xatt il-baħar ta’ Cotonou u s-suq ta’ Dantokpa għandhom jiġu evitati filgħodu kmieni u fis-sigħat ta’ filgħaxija. It-toroq li jikkollegaw Cotonou mal-bliet Niġerjani ta’ Badagry u Lagos huma wkoll perikolużi billejl. Huwa dejjem irrakkomandat li ssuq bil-bibien imsakkrin. L-għum fil-baħar huwa tassew perikoluż minħabba kurrenti qawwija tal-oċean.

Għalkemm bħalissa ma hemm ebda indikazzjoni ta’ attivitajiet minn gruppi terroristiċi fil-Benin, dawn ma jistgħux jiġu esklużi kompletament peress illi l-Benin jieħu sehem fl-intervent militari tan-NU fil-Mali u fil-ġlieda reġjonali kontra l-grupp terroristiku Boko Haram.

Iċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Benin għandhom jiċċekkjaw għal kull prekawzjoni tas-saħħa mal-fornitur mediku tagħhom. Għandha tingħata wkoll attenzjoni għall-iġjene tal-ikel u għandu jinxtorob biss ilma tal-flixkun. Hija rrakkomandata bil-qawwa polza tal-assigurazzjoni komprensiva li tkopri r-ripatrijazzjoni peress illi l-faċilitajiet mediċi fil-pajjiż huma foqra.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Benin, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Benin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio, Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Nru tat-Tel. (+356) 21242191
Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt

il-Burkina Faso 08/03/2018

Oqgħod attent

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Burkina Faso biex ikunu kawti ħafna.

Iċ-ċittadini Maltin huma mħeġġa biex jevitaw kull vjaġġar lejn il-postijiet li ġejjin fil-Burkina Faso minħabba riskji akbar ta’ attakki terroristiċi u vjolenza kontra l-barranin:

- iż-żoni kollha fil-pajjiż li jinsabu fit-Tramuntana tal-belt ta’ Boulsa;
- żoni sa 40km mill-fruntiera tal-Punent mal-Mali;
- il-Park Nazzjonali W fix-Xlokk viċin il-fruntieri tan-Niġer u l-Benin.

Barra minn hekk, il-Ministeru javża kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn il-kumplament tal-Burkina Faso, inkluż il-belt kapitali Ouagadougou.

Huwa probabbli li jkun hemm attakki terroristiċi fil-Burkina Faso. Għal din ir-raġuni, huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi fil-Burkina Faso għandhom jevitaw postijiet iffollati, bħal dimostrazzjonijiet, u żoni li huma popolari mal-barranin. Fiż-żoni bħar-reġjun Saħel-Saħarjan li huma popolari ħafna mal-barranin minħabba avvenimenti sportivi u kulturali bħal rallies fid-deżert jew festivals tal-mużika, jeżistu riskji konsiderevoli ta’ attakki jew ħtif. Il-vjaġġaturi huma avżati biex isegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u jimmonitorjaw ir-rapporti fil-midja lokali.

Il-Burkina Faso ġie kklassifikat f’riskju ta’ mard trażmess min-nemus bħad-deni dengue u l-virus zika, għaldaqstant huwa importanti li l-vjaġġaturi jieħdu l-prekawzjonijiet tas-saħħa meħtieġa. Hija rrakkomandata assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u s-saħħa għal vjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Burkina Faso, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Burkina Faso jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ,
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Nru tat-Tel. (+356) 21242191
Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt

iċ-Chad 08/03/2018

Evita kull safar f'ċerti nħawi

Iċ-ċittadini Maltin huma avżati biex jevitaw kull vjaġġar lejn żoni sa 30km mill-fruntieri kollha bl-eċċezzjoni tal-belt kapitali N’Djamena, sa 30km mil-Lag Chad, fejn hemm fis-seħħ stat ta’ emerġenza minħabba operazzjonijiet militari li għadhom għaddejjin. Għandu jiġi evitat ukoll kull vjaġġar f’partijiet tar-reġjuni ta’ Kanem u Lac lejn il-Punent tal-bliet ta’ Mao u Bol, ir-reġjuni ta’ Ennedi u Tibol, u r-reġjun ta’ Borkou ħlief il-belt ta’ Faya Largeau.  

Għal raġunijiet ta’ sikurezza, kull vjaġġar lejn il-kumplament tal-pajjiż għandu jsir biss jekk meħtieġ. L-ivvjaġġar bit-triq huwa perikoluż fil-pajjiż u għandu jsir biss fuq parir professjonali dwar is-sikurezza. L-ivvjaġġar barra mill-belt kapitali jeħtieġ l-awtorizzazzjoni mill-Ministeru tal-Intern. Punti ta’ kontroll tal-pulizija huma komuni, għaldaqstant huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jġorru magħhom il-passaport tagħhom u xi forma ta’ identifikazzjoni fotografika.

Jista’ jkun hemm attakki terroristiċi fiċ-Chad, għalhekk il-vjaġġaturi għandhom jibqgħu viġilanti l-ħin kollu. Iċ-ċittadini Maltin għandhom jevitaw li jivvjaġġaw xi mkien waħedhom u huma mħeġġa li jużaw servizzi tat-trasport liċenzjati u magħrufa bi twieqi siguri u bibien imsakkrin.

Iċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn iċ-Chad għandhom jiċċekkjaw għal kull prekawzjoni tas-saħħa mal-fornitur mediku tagħhom. Għandha tingħata wkoll attenzjoni għall-iġjene tal-ikel u għandu jinxtorob biss ilma tal-flixkun. Hija rrakkomandata bil-qawwa polza tal-assigurazzjoni komprensiva li tkopri r-ripatrijazzjoni peress illi l-faċilitajiet mediċi fil-pajjiż huma foqra.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fiċ-Chad, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fiċ-Chad jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio, Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Nru tat-Tel. (+356) 21242191
Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt

id-Danimarka 03/10/2017

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-kontrolli ta' immigrazzjoni huma temporanjament fis-seħħ fil-portijiet Daniżi b'konnessjonijiet bil-vapur mal-Ġermanja u fil-fruntieri fuq l-art Daniżi-Ġermaniżi u Daniżi-Żvediżi. Għalhekk iċ-ċittadini Maltin għandhom iġorru magħhom il-passaport meta jaqsmu l-fruntiera lejn, jew mid-Danimarka, u jivverifikaw mal-fornitur tat-trasport tagħhom għal kwalunkwe aġġornament.

Fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata ta' Malta f'The Hague:
L-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta
Carnegielaan 4-14, 2517 KH, The Hague
Telefown: 0031 (70) 356 1252, 360 2205
Mowbajl f'każ ta' Emerġenza: 0031 (0) 6 38314144
Posta elettronika: maltaembassy.thehague@gov.mt

jew il-Konslu Onorarju ta' Malta f'Copenhagen:
Is-Sur Steen Juel Nielsen, Konslu Ġenerali Onorarju
c/o Juel Nielsen Holding A/S,
Lyngebaekgårds Alle 2
2990 Nivå

Telefown: 0045 4556 0056
Posta elettronika: maltaconsul.copenhagen@gov.mt

Wieħed jista' wkoll jagħmel kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tat-telefon (+356) 21242191.

l-Eġittu 26/03/2018

Oqgħod attent

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-pajjiż biex ikunu kawti ħafna, u biex jevitaw kull vjaġġar lejn ċerti reġjuni.

Fl-24 ta’ Marzu 2018, jumejn qabel l-elezzjonijiet Presidenzjali, il-belt Eġizzjana ta’ Alessandrija ġarrbet attakk ta’ bomba li kellu fil-mira l-Kap tas-Sigurtà Eġizzjan. Il-Gvern Eġizzjan iddikjara li dan l-attakk mhux ser jaffettwa l-elezzjoni. Għaldaqstant, huwa probabbli li jkun hemm aktar protesti kontra l-gvern mal-pajjiż kollu, u mhumiex esklużi l-attakki terroristiċi. Bosta aġenziji tal-aħbarijiet tefgħu l-ħtija fuq il-Fratellanza Musulmana għall-attakk, billi l-grupp ħareġ vidjo li wissa lill-Eġizzjani kontra l-votazzjoni, u ħeġġew lill-Iżlamisti biex jattakkaw il-forzi tas-sigurtà. Daesh Sinai wkoll ħarġu stqarrijiet għall-midja fejn heddew b’attakki kontra l-Insara, it-turisti, u l-postijiet tal-votazzjoni. Għalkemm l-awtoritajiet Eġizzjani żiedu l-miżuri tas-sigurtà, iċ-ċittadini Maltin kollha li qed jivvjaġġaw fil-pajjiż iridu jkunu viġilanti ħafna l-ħin kollu.

Fid-dawl ta’ dan li ssemma hawn fuq, il-Ministeru jwissi kontra l-ivvjaġġar lejn il-Provinċja tas-Sinaj tat-Tramuntana. Punti fokali potenzjali għal dimostrazzjonijiet fil-Kajr jinkludu d-distretti ta’ al-Haram, al-Faisal, u al-Munib. F’Alessandrija, il-protesti huma probabbli li jsiru fil-viċinati ta’ Al-Raml, Sidi Bashir, Abu Suleiman, al-Montazah, al-Alwayed, Izbat Sakinah, u al-Hadrah.

Barra minn hekk, il-Ministeru jwissi kontra l-ivvjaġġar kollu, ħlief dak essenzjali, lejn il-Provinċja tas-Sinaj tan-Nofsinhar, lejn iż-żona fil-Punent tar-reġjuni tal-Wied tan-Nil u d-Delta tan-Nil, esklużi ż-żoni kostali bejn id-Delta tan-Nil u Marsa Matruh. Iż-żoni turistiċi tul ix-xmara Nil (inkluż Luxor, Qina, Aswan, Abu Simbel u l-Valley of the Kings) u l-kumplessi turistiċi tal-Baħar l-Aħmar ta’ Sharm el Sheikh u Hurghada mhumiex inklużi. Huwa rrakkomandat li jsir biss vjaġġar essenzjali bl-ajru lejn u minn Sharm El Sheikh u kwalunkwe vjaġġar bit-triq għandu jkun akkumpanjat minn skorta tas-sigurtà u l-vjaġġaturi huma meħtieġa li jkollhom fil-pussess tagħhom evidenza tal-prenotazzjoni tal-lukanda. Ċittadini Maltin m’għandhomx jivvjaġġaw lejn fortizzi magħrufa tal-Fratellanza Musulmana bħal Ain Shams Matareya (il-Kajr) u El Haram, Kerdasa, Nahya, Imbaba (Giża).

B’konsegwenza tal-attakki terroristiċi kontra l-forzi tas-sigurtà kif ukoll iċ-ċittadini, f’April 2017 ġie ddikjarat stat ta’ emerġenza fil-pajjiż, li, fit-13 ta’ Jannar 2018, ġie estiż għal tliet xhur oħra, suġġett għal reviżjoni oħra. Din il-miżura tagħti aktar setgħat ta’ intervent lill-forzi tas-sigurtà u l-militar. Fid-9 ta’ Frar 2018, il-gvern Eġizzjan nieda operazzjoni fuq skala kbira kontra t-terroriżmu fis-Sinaj tat-Tramuntana, id-Delta tan-Nil u d-deżert tal-Punent. Għaldaqstant kun viġilanti l-ħin kollu u segwi l-pariri tal-forzi tas-sigurtà lokali.

L-omosesswalità mhix aċċettata sew fl-Eġittu u persuni LGBT tressqu l-qorti b’akkużi ta’ għemejjel immorali talli xejru bandiera qawsalla waqt kunċert f'Settembru 2017. Il-fastidju sesswali tan-nisa huwa partikolarment mifrux sew fil-Kajr.

Meta jkunu qed jivvjaġġaw fil-pajjiż, iċ-ċittadini Maltin huma mħeġġa li jieħdu l-miżuri kollha neċessarji tas-sikurezza fit-toroq jekk qed jivvjaġġaw bil-karozza, minħabba r-rati għoljin ta’ inċidenti u fatalitajiet tat-toroq fil-pajjiż. B’mod ġenerali, wieħed għandu jevita li jivvjaġġa waħdu jew bit-trasport pubbliku u għandhom jintużaw biss servizzi magħrufa tat-taxi jew tat-trasport. Għandhom jiġu evitati protesti jew laqgħat tal-massa viċin binjiet tal-gvern.

M’għandu jkun hekk ebda periklu għal tranżitu jew tibdil ta’ titjiriet mill-ajruport tal-Kajr. Huwa possibbli li tkun meħtieġ tasal l-ajruport aktar kmieni min-normal biex tgħaddi minn kontrolli tas-sigurtà addizzjonali fis-seħħ. Wara s-sospensjoni tar-relazzjonijiet diplomatiċi bejn l-Eġittu u l-Qatar, il-punti tad-dħul kollha tal-fruntieri tal-ajru u tal-baħar bejn iż-żewġ pajjiżi huma magħluqin. Iċ-ċittadini Maltin għandhom iġorru xi forma ta’ identifikazzjoni fotografika l-ħin kollu. Polza tal-assigurazzjoni komprensiva hija wkoll ferm rakkomandata.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta fil-Kajr fuq id-dettalji li ġejjin:

L-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta
1 El Saleh Ayoub Street,
2nd floor, Apt. 24, Zamalek, Cairo
Tel. tal-Uffiċċju: 0020 (2) 2736 2368/9
Taqsima tal-Viża: Tel: 0020 (2) 2735 6717/9
Nru ta’ Emerġenza:  0020 1063827105
Indirizz elettroniku: maltaembassy.cairo@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll fuq tel. (+356) 21242191.

l-Emirati Għarab Magħquda 23/11/2017

Eżerċita livell għoli ta' prudenza

L-Emirati Għarab Magħquda qatgħu r-rabtiet diplomatiċi mal-Qatar aktar kmieni din is-sena. Dan wassal għall-għeluq ta' toroq, rotot bl-ajru u bil-baħar bejn l-Emirati Għarab Magħquda u l-Qatar, kif ukoll għal restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar li jaffettwaw lil kull min għandu residenza fil-Qatar.

It-titjiriet kollha bejn l-Emirati Għarab Magħquda u l-Qatar huma sospiżi sakemm joħroġ avviż ieħor. Minħabba dawn il-miżuri, il-vjaġġaturi fir-reġjun huma aktarx li jiltaqgħu ma' tfixkil. Għalhekk, kull ċittadin Malti fir-reġjun huwa avżat biex jivverifika mal-linja tal-ajru tiegħu jew mal-aġent tal-ivvjaġġar tiegħu qabel jivvjaġġa.

Iċ-ċittadini Maltin huma avżati wkoll biex jibqgħu viġilanti fiż-żoni pubbliċi minħabba kwalunkwe attakk terroristiku possibbli fir-reġjun, u biex josservaw l-iżviluppi permezz tal-midja u jsegwu kwalunkwe struzzjonijiet mill-awtoritajiet lokali. Il-vjaġġaturi huma mħeġġa jirrispettaw il-kultura u t-tradizzjonijiet Musulmani tal-pajjiż.

Fil-każ ta' emerġenza, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata tar-Repubblika ta' Malta f'Abu Dhabi fuq il-koordinati li ġejjin:

Villa 31, Almaqtaa Area, Bain Aljisreen,
10 Street, Abu Dhabi, P.O. Box 30501,
United Arab Emirates

Telefown: 00971 2 4448646
Mowbajl f'każ ta' Emerġenza: 00971 (0)50 468 3915
Posta elettronika: maltaembassy.abudhabi@gov.mt

Wieħed jista' wkoll jagħmel kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tat-telefown (+356) 21242191.

l-Etjopja 20/02/2018

Eżerċita livell għoli ta' prudenza

Wara rapporti dwar laqgħat tal-massa, protesti, għeluq ta’ toroq, u tensjoni f’ċerti żoni fil-pajjiż, inklużi ċerti fruntieri, nhar is-16 ta’ Frar 2018 il-Gvern Etjopjan reġa’ iddikjara Stat ta’ Emerġenza. Iċ-ċittadini Maltin huma mwissija sabiex joqgħodu  attenti, jevitaw postijiet iffullati, u jillimitaw kemm jistgħu dawran fit-toroq. Il-vjaġġaturi Maltin għandhom joqgħodu  partikolarment attenti f’postijiet pubbliċi, bħal hubs tat-trasport, lukandi, ristoranti, bars, u postijiet ta’ qima.

Għalhekk, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża kontra kull safar lejn il-postijiet li ġejjin:

• Iż-żona sa 10 km ‘il bogħod mill-fruntiera li tmiss mal-Eritreja, ħlief it-triq prinċipali li tgħaddi minn Axum u Adigrat, u siti turistiċi viċin tat-triq (bħal Debre Damo u Yeha);

• Żoni ‘il barra mill-villaġġi/toroq prinċipali sa 10 km mill-fruntieri li jmissu  mas-Sudan u l-Kenja;

• Sa 10 km mill-fruntiera li tmiss  mas-Sudan t’Isfel;

• Iż-żoni ta’ Nogob (li kienet tissejjaħ Fik), Jarar (li kienet tissejjaħ Degehabur), Shabelle (li kienet tissejjaħ Gode), Korahe, u Dollo (li kienet tissejjaħ Warder) tar-reġjun Somalu;

• Sa 100 km mill-fruntiera Etjopjana li tmiss mas-Somalja u l-Kenja fiż-żoni ta’ Afder u Liben tar-reġjun Somalu fl-Etjopja; u

• L-erba’ weredi (distretti) taż-żona ta’ Nuer (Akobo, Wantawo, Jikawo, u Lare) u l-wereda ta’ Jore li tinsab fiż-żona ta’ Agnuak fir-reġjun ta’ Gambella

Il-Ministeru javża wkoll kontra kull safar ħlief dak essenzjali lejn:

• Il-weredi (distretti) ta’ Tsegede, Mirab Armacho, u Tach Armacho fit-Tramuntana ta’ Gonder; u

• It-tliet weredi (distretti) taż-żona ta’ Agnuak fir-reġjun ta’ Gambella li jmissu mas-Sudan t’Isfel (Dima, Goge, u Etang), u r-riserva naturali ta’ Gambella.

Minkejja li hemm sigurtà qawwija f’ħafna żoni, speċjalment fil-Grigal tal-Etjopja, iċ-ċittadini Maltin li se beħsiebhom isiefru lejn il-pajjiż huma avżati sabiex joqogħdu attenti. Hemm riskju ta’ attakki terroristiċi, li jistgħu jkunu indiskriminati, inklużi f’postijiet turistiċi. Hemm theddida ta’ ħtif ta’ nies fir-reġjun Somalu fl-Etjopja, u matul il-fruntiera bejn l-Etjopja u l-Eritreja. Għal raġunijiet ta’ reati minimi u serq, il-vjaġġaturi huma avżati sabiex oġġetti prezzjużi bħal mobajls u passaporti ma jħalluhomx fejn jidhru. L-internet u s-servizzi tal-mobile data jistgħu jiġu restritti mingħajr avviż.

Protesti u demonstrazzjonijiet għandhom jiġu evitati, u apparti li jistgħu jieħdu xejra vjolenti, dawn jistgħu jseħħu minn ħin għal ħin b’avviż mogħtija fi żmien qasir f’Addis Ababa u bliet oħra. Kien hemm ukoll rapporti dwar vjolenza bejn is-Somali u l-Oromi fil-Lvant u l-Punent taż-żoni ta’ Harerge. Iċ-ċittadini Maltin għandhom isegwu l-aħbarijiet lokali u internazzjonali sabiex jiksbu aktar informazzjoni u aġġornamenti.

Vjaġġar fuq l-art   jista’ jiġi mwaqqaf, u dħul f’ċerti siti jista’ jiġi pprojbit b’avviż ftit ħin qabel. Minħabba li mhuwiex rakommandat li wieħed jivvjaġġa waħdu barra Addis Ababa, il-Ministeru javża sabiex iċ-ċittadini Maltin jivvjaġġaw lejn ċerti postijiet flimkien ma’ kumpanija tal-ivvjaġġar rikonoxxuta.

Huwa importanti li l-vjaġġaturi kollha jirrispettaw it-tradizzjonijiet, id-drawwiet, il-liġijiet, u r-reliġjon tal-post f’kull ħin, speċjalment matul ix-xhar imqaddes ta’ Ramadan.

Il-livell tas-servizzi tas-saħħa fil-pajjiż huwa limitat ħafna. Il-vjaġġaturi għandhom jiċċekkjaw mal-awtoritajiet tas-saħħa għal kwalunkwe tilqim jew miżuri oħra ta’ prevenzjoni minn tal-inqas 4 sa 6 ġimgħat qabel il-vjaġġ. Huwa rakommandat li l-vjaġġaturi iġorru magħhom First Aid kit, speċjalment għal vjaġġi barra Addis Ababa. Il-vjaġġaturi huma avżati wkoll sabiex jixorbu jew jużaw ilma mgħolli/mill-flixkun, u li jevitaw xorb bis-silġ. Il-Ministeru jirrakkomanda ħafna li l-vjaġġaturi jkollhom assikurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa, li tkopri kemm l-ispejjeż tat-trattamenti mediku barra minn Malta kif ukoll ir-ripatrijazzjoni.

Peress li Malta m’għandhiex rappreżentanza diplomatika fl-Etjopja, f’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, ċittadini Maltin fl-Etjopja jistgħu jagħmlu kuntatt fid-dettalji t’hawn taħt:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta,
MALTA

Telefown:  +356 21242191
Posta elettronika: consular.mftp@gov.mtil-Filippini 22/12/2017

Oqgħod attent

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex ma jivvjaġġawx lejn il-provinċja ta’ Albay minħabba l-periklu fiż-żieda fl-attività sismika mill-vulkan Mayon. L-Istitut Filippin għall-Vulkanoloġija u s-Sismoloġija għolla l-livell ta’ twissija minħabba li qed joħroġ il-lava u l-irmied mill-vulkan, u qed iseħħu wkoll splużjonijiet fil-quċċata. Kull ċittadin Malti li qed jippjana li jmur il-Filippini għandu jibqa’ aġġornat mal-iżviluppi fil-midja u jikkuntattja l-aġenzija tal-ivvjaġġar f’każ ta’ interruzzjoni possibbli fis-servizz.

Il-Ministeru jkompli jwissi liċ-ċittadini Maltin kontra kull ivvjaġġar f’Mindanao (esklużi Camiguin, Dinagat u l-gżejjer ta’ Siargao), l-arċipelagu ta’ Sulu u fin-nofsinhar tal-provinċja ta’ Cebu minħabba attivitajiet terroristiċi, ġlied bejn il-gruppi tal-milizzja u tar-ribelli, u ħtif ta‘ barranin.

Il-Ministeru javża wkoll liċ-ċittadini Maltin biex iżommu viġilanza kostanti u jkunu prudenti matul iż-żjara fil-pajjiż. Uħud mill-kontrolli f’ċerti postijiet inklużi l-ajruporti fil-kapitali u l-ibliet l-oħra tal-arċipelagu huma iktar sensittivi. L-awtoritajiet lokali għollew il-livell ta’ twissija għall-forzi tas-sigurtà u avżaw kontra l-iffullar f’laqgħat tal-massa, postijiet iffullati, ċerimonji pubbliċi; u biex jillimitaw l-ivvjaġġar mhux neċessarju. Minħabba l-livell għoli ta’ reati vjolenti, wieħed għandu jkun viġilanti l-ħin kollu.

Barra minnhekk, il-gvern Filippin iddikjara stat ta’ emerġenza nazzjonali minħabba l-vjolenza anarkika preżenti fil-bqija tal-pajjiż. Hemm ukoll miżuri akbar ta’ sigurtà f’postijiet bħall-ajruporti u ċentri primarji tat-trasport. Wieħed għandu jalloka ħin biżżejjed għall-kontrolli tas-sigurtà jekk qed jivvjaġġa lejn/mill-Filippini, u jiżgura li għandu d-dokumentazzjoni neċessarja għad-dispożizzjoni tiegħu. Il-konformità mal-istruzzjonijiet u l-attenzjoni bir-reqqa għall-iżviluppi tal-midja huma rakkomandati.

Vajrusijiet trasmessi minn nemus bħaż-żika, id-deni tad-dengue, l-enċefalite Ġappuniża (JE) u ċ-chikungunya jinxterrdu s-sena kollha fil-Filippini. Ir-riskji tad-deni dengue jiżdiedu waqt l-istaġun tax-xita (Ġunju – Ottubru). Huwa importanti li l-vjaġġaturi jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji. Għandhom jiżguraw ukoll li jkollhom assikurazzjoni tas-saħħa u l-ivvjaġġar adegwata u fondi aċċessibbli biex ikopru kull trattament mediku barra mill-pajjiż u r-ripatrijazzjoni.

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, ċittadini Maltin attwalment fil-Filippini għandhom jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju ta’ Malta fil-Filippini skont id-dettalji t’hawn taħt:

MANILA
B’ġurisdizzjoni fuq ir-Repubblika tal-Filippini

Mr Paul A. Aquino, Konslu Onorarju Ġenerali
Room 1242, Megaplaza Building, ADB Avenue c/w Garnet Road, Ortigas
Center, Pasig City

Telefown: 0063 2 687 7245
Fax: 0063 (2) 687 7245
Posta elettronika: maltaconsul.manila@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat fuq it-telefown (+356) 21242191.

Franza 14/11/2017

Eżerċita livell għoli ta' prudenza

Franza kienet fil-mira ta' numru ta' attakki terroristiċi sa mill-2015. Fl-1 ta' Novembru 2017, fi Franza daħlet fis-seħħ liġi ġdida kontra t-terroriżmu, li tippermetti lill-forzi tas-sigurtà Franċiżi jieħdu diversi miżuri biex jiġġieldu kontra t-terroriżmu. Il-gvern Franċiż daħħal fis-seħħ livell ogħla ta' protezzjoni fuq livell nazzjonali.

Hemm kontrolli tal-fruntiera aktar stretti fil-fruntieri kollha Franċiżi mal-Belġju, il-Lussemburgu, il-Ġermanja, l-Iżvizzera, l-Italja u Spanja sat-30 ta' April 2018. Iż-żieda fil-kontrolli tas-sigurtà fl-ajruporti, fl-istazzjonijiet tal-ferrovija u fis-subways huma aktarx li se jikkawżaw dewmien fl-ivvjaġġar. Iċ-ċittadini Maltin huma mħeġġa jġorru magħhom dokument ta' identifikazzjoni l-ħin kollu u jwaħħlu tikketti mal-bagalji tagħhom anke meta jivvjaġġaw bil-ferrovija.

Iċ-ċittadini Maltin huma mwissija wkoll jibqgħu viġilanti fil-pubbliku, b'mod speċjali f'postijiet iffullati, u jsegwu l-pariri tal-awtoritajiet lokali, inkluż permezz tal-App "SAIP", is-sistema ta' twissija u informazzjoni tal-Gvern Franċiż disponibbli għat-tniżżil bl-Ingliż għall-iOS u għall-Android.

Fil-każ ta' emerġenza, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata tar-Repubblika ta' Malta f'Pariġi fuq il-koordinati li ġejjin:

Ambaxxata tar-Repubblika ta' Malta,
23 rue d’Artois, (2nd floor), 75008 Paris, France                      

Telefown: 0033 (1) 5659 7590
Mowbajl: 0033 648 360798
Posta elettronika: maltaembassy.paris@gov.mt

Wieħed jista' wkoll jagħmel kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tat-telefown (+356) 21242191.

il-Gabon 15/03/2018

Eżerċita livell għoli ta' prudenza

Il-klima politika fil-Gabon għadha mhix stabbli wara l-elezzjoni presidenzjali ta’ Awwissu 2016, hekk kif wara l-elezzjoni, kien hemm ħafna ġlied vjolenti bejn id-dimostranti u l-forzi tas-sigurtà f'Libreville, il-belt kapitali tal-Gabon.

Iċ-ċittadini Maltin huma mwissija bis-sħiħ biex jeżerċitaw kawtela estrema u biex jevitaw ivvjaġġar bla bżonn matul perjodi ta' inkwiet, isegwu l-midja lokali u jżommu 'l bogħod minn żoni fejn aktarx li jseħħu d-dimostrazzjonijiet. Il-protesti malajr isiru vjolenti mingħajr twissija.

Għalhekk matul perjodi ta’ inkwiet, jistgħu jiżdiedu l-kontrolli tal-pulizija. Għandu jiġi żgurat li d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa tkun disponibbli u li dokument tal-identità validu (Passaport validu għal mhux inqas minn 8 xhur) ikun dejjem disponibbli fuq il-persuna.

Huwa rrakkomandat li tinżamm viġilanza kostanti u diskrezzjoni assoluta minħabba li l-barranin ta’ sikwit huma fil-mira ta’ kriminalità vjolenti fl-ibliet kif ukoll fi xtut il-baħar u matulhom. Hemm theddida baxxa mit-terroriżmu fil-Gabon, iżda wieħed għandu jkun konxju dwar ir-riskju globali ta’ attakki terroristiċi indiskriminati f’żoni pubbliċi, inklużi dawk fejn spiss ikun hemm espatrijati u vjaġġaturi barranin.

Iċ-ċittadini Maltin huma mwissija biex jieħdu l-prekawzjonijiet tas-saħħa neċessarji fir-rigward ta’ mard li jinġarr min-nemus bħaz-zika, chikungunya, il-malarja u d-deni dengue, li huma komuni fil-Gabon. Għandha tingħata wkoll attenzjoni għall-iġjene tal-ikel u l-konsum ta’ ikel nej jew li ma jkunx imsajjar biżżejjed. Għandu jinxtorob biss ilma tal-flixkun. Iċ-ċittadini Maltin għandhom jiżguraw ukoll li għandhom polza komprensiva tal-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Gabon, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio, Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Nru tat-Tel. (+356) 21242191
Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt

il-Gambja 12/12/2017

Oqgħod attent

Is-sitwazzjoni fil-pajjiż kienet relattivament kalma sa minn meta ħa l-kariga l-President il-ġdid f'Jannar 2017.  Hemm bosta punti ta' kontroll fil-belt kapitali Banjul u madwarha. Madankollu huwa rakkomandat li wieħed jibqa' attent f'postijiet li huma popolari mat-turisti fid-dawl ta' inċidenti possibbli ta' kriminalità żgħira u aggressjoni, b'mod partikolari billejl. Huwa rakkomandat ukoll li wieħed ikun kawt fir-rigward ta' persuni li jersqu lejn it-turisti fuq il-bajjiet biex joffru servizzi ta' gwida jew ta' turs. L-attakki terroristiċi ma jistgħux jiġu eliminati, għalhekk huwa importanti li wieħed jibqa' viġilanti. Huwa rakkomandat li jittieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa kontra l-malarja u t-trażmissjoni tal-HIV/AIDS. L-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar komprensiva hija importanti, għaliex il-faċilitajiet mediċi fil-pajjiż huma limitati ħafna.

Billi Malta m'għandhiex rappreżentanza diplomatika fil-Gambja, fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq il-koordinati li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ,
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta

Telefown (+356) 21242191
Posta elettronika: consular.mftp@gov.mt

il-Ġappun 23/01/2018

Eżerċita livell għoli ta' prudenza

Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha li b’konsegwenza tal-attività sismika tal-vulkan Kusatsu-Shiranesan fil-prefettura ta’ Gunma, l-Aġenzija Meteoroloġika tal-Ġappun ħarġet twissija biex ħadd ma jersaq lejn l-inħawi tal-vulkan.

Residenti Maltin li qed jippjanaw li jmorru f’din iż-żona huma avżati jibqgħu aġġornati mal-iżviluppi tal-midja u jikkuntattjaw l-operatur tal-ivvjaġġar f’każ ta’ interruzzjoni fis-servizz.

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, residenti Maltin attwalment fil-Ġappun jistgħu jikkuntattjaw il-Konslu Onorarju ta’ Malta fil-Ġappun permezz tad-dettalji hawn tact:

Prof. Rei Shiratori, Hon. Consul General
c/o The institute for Political Studies in Japan(IPSJ)
1-16-16-207k, Ohara, Setagaya-ku,
Tokyo 156-0041,
JAPAN


Telefown: 00813 3460 2392
Fax: 00813 3465 4942
Posta elettronika: maltaconsul.tokyo@gov.mt; suzuki@ipsj-tokyo.org

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi ikkuntattjat fuq in-numru: (+356) 21242191.

il-Ġermanja 13/10/2017

Ħu prekawzjonijiet normali

Fid-dawl tal-ġlieda kontinwa kontra t-terroriżmu u l-immigrazzjoni illegali, l-awtoritajiet Ġermaniżi ħadu numru ta' miżuri biex iżidu s-sigurtà interna tal-pajjiż. Għal din ir-raġuni, hemm kontrolli ta' immigrazzjoni temporanjament fis-seħħ fil-fruntiera fuq l-art bejn il-Ġermanja u l-Awstrija, id-Danimarka u l-iŻvezja, u l-kontrolli fuq il-fruntiera japplikaw għal titjiriet lejn il-Ġermanja li joriġinaw mill-Greċja.

Għalhekk huwa rakkomandat li ċ-ċittadini Maltin iġorru magħhom il-passaport meta jaqsmu l-fruntiera lejn, jew mill-Ġermanja, u jivverifikaw mal-fornitur tat-trasport tagħhom għal kwalunkwe aġġornament.

Fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata ta' Malta f'Berlin fuq il-koordinati li ġejjin:

L-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta
Klingelhöferstrasse 7, 10785
Berlin,
Federal Republic of Germany

Telefown: 0049 (0) 30 263 9110
Mowbajl f'każ ta' emerġenza: 0049 (0) 170 8319 236
Posta elettronika: maltaembassy.berlin@gov.mt

Wieħed jista' wkoll jagħmel kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tat-telefown (+356) 21242191.

il-Ghana 21/03/2018

Eżerċita livell għoli ta' prudenza

Il-Ghana hija destinazzjoni relattivament sikura, madankollu, kien hemm żieda dan l-aħħar fis-serq u serqiet vjolenti. Għandha tittieħed attenzjoni partikolari fil-viċinati residenzjali għonja jew żoni ffrekwentati mill-barranin, fi bliet kbar (Accra, Tamale, Takoradi, Kumasi), ajruporti jew bajjiet.

Jistgħu jseħħu episodji ta’ ferment ċivili bejn komunitajiet lokali fir-Reġjuni tat-Tramuntana, tal-Punent Superjuri u tal-Lvant. Huwa rrakkomandat li jinkisbu aġġornamenti dwar is-sitwazzjoni qabel xi vjaġġar lejn dawn ir-reġjuni. Seħħew inċidenti vjolenti fiż-żoni tal-minjieri (b’mod partikolari Ashanti u r-Reġjun tal-Punent) marbuta ma’ attivitajiet tal-estrazzjoni illegali.

Ġiet irreġistrata żieda fiċ-ċiberkriminalità permezz ta’ skambji tal-posta elettronika, netwerks soċjali jew dating sites, inklużi scams, proposti kummerċjali jew talbiet għal assistenza lil persuni li għandhom bżonn l-għajnuna. Huwa rrakkomandat li ma tweġibx posta elettronika dubjuża, tħallas flus, tagħti referenzi tal-bank jew dettalji tal-kard tal-bank.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari għal vjaġġar bit-triq minħabba l-istat tat-toroq kif ukoll l-imġiba riskjuża tas-sewwieqa. L-ivvjaġġar bit-triq billejl huwa perikoluż u mhux rakkomandat. Ġew ukoll irrappurtati xi attakki armati fuq it-trasport pubbliku fil-pajjiż, normalment wara li jidlam.

Hija rrakkomandata wkoll aktar viġilanza f’postijiet pubbliċi fil-kuntest tat-theddidiet terroristiċi fir-reġjun tal-Punent Afrikan.

Iċ-ċittadini Maltin huma mgħarrfa li l-faċilitajiet mediċi barra mill-ibliet huma foqra. Tista’ tkun meħtieġa evakwazzjoni medika għal trattament mediku serju. Għaldaqstant il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li jkollhom polza komprensiva tal-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar, li tinkludi r-ripatrijazzjoni fil-każ ta’ bżonn.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Ghana jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

ACCRA
b’ġurisdizzjoni fuq Greater Accra, Shanti, Brong-Ahafo, ir-reġjuni Ċentrali, tal-Lvant, tal-Punent u Volta
Is-Sur Jean Claude Galea Mallia, Konslu Onorarju
Il-Konsulat Onorarju ta’ Malta
P.O. Box CT 10181 Cantoments, Trade Fair (behind Fidelity bank) Accra, Il-Ghana
Mowbajl: 00233233121210/002330204321020, 0035699380332 (numru ta’ Malta)
Indirizz elettroniku: maltaconsul.accra@gov.mt

TAMALE
b’ġurisdizzjoni fuq it-Tramuntana, il-Lvant Superjuri u l-Punent Superjuri
Dr Mahama Wayo, Konslu Onorarju
Post Office Box 26,
Education Ridge
Tamale-Northern Region
Il-Ghana
Nru tat-Tel.: (+233) 244624164
(+233) 208293827
Indirizz elettroniku: maltaconsul.tamale@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll permezz tat-telefown (+356) 21242191.il-Ġordan 05/04/2018

Eżerċita livell għoli ta' prudenza

Pariri dwar Vjaġġar

Il-Ġordan
05/04/2018

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha biex ikunu kawti meta jivvjaġġaw lejn il-Ġordan.

Huwa probabbli ferm li jkun hemm it-terroriżmu fil-Ġordan, u attakki jistgħu jseħħu f’postijiet miżjura mit-turisti, inklużi lukandi u postijiet ta’ interess magħrufa. Hemm ukoll riskju għoli ta’ terroriżmu kontra l-avjazzjoni. Il-forzi tas-sigurtà lokali kienu l-mira ewlenija, u għalkemm għad ma hemmx ċertezza jekk it-turisti kinux fil-mira wkoll, din il-possibbiltà ma tistax tiġi eskluża. L-awtoritajiet Ġordanjani rnexxielhom ixekklu bosta pjanijiet ta’ attakki, u għamlu għadd ta’ arresti.

Ħafna żoni huma xhieda ta’ atmosfera ta’ bosta protesti minħabba l-gwerra fir-reġjun ta’ madwar il-pajjiż, in-numru għoli ta’ rifuġjati, u l-programmi ta’ riforma ekonomika. Jistgħu jseħħu dimostrazzjonijiet fiċ-ċentri tal-bliet, u kien hemm ukoll rapporti ta’ ġlied vjolenti fl-universitajiet. Il-vjaġġaturi għandhom ukoll jevitaw laqgħat politiċi u joqogħdu ‘l bogħod miċ-ċentri tal-bliet wara t-talb ta’ nofsinhar ta’ kull nhar ta’ Ġimgħa, minħabba inċidenti vjolenti li ġew irrappurtati fl-istess ħin.

Għalkemm il-livell tal-kriminalità huwa ġeneralment baxx, il-vjaġġaturi jridu joqogħdu attenti għal serq mill-bwiet u ħtif ta’ basktijiet, filwaqt li jiżguraw li oġġetti ta’ valur (inklużi l-passaporti) jinżammu siguri. Rapporti ta’ attakki sesswali kontra n-nisa barranin huma baxxi, iżda żdiedu r-rapporti dwar fastidju. It-turisti m’għandhomx jaċċettaw li jirkbu ma’ persuni stranġieri u għandhom jistaqsu lil-lukanda tagħhom għal rakkomandazzjoni għal xufier tat-taxi affidabbli. In-nisa m’għandhomx jirkbu fis-sedil ta’ quddiem tat-taxi. Hemm ħafna inċidenti tat-toroq, u l-vjaġġaturi għandhom isuqu b’attenzjoni u jevitaw żoni mhux imdawla.

Il-fruntieri tal-pajjiż jingħalqu minn żmien għal żmien, u l-forzi Ġordanjani jgħassu ż-żoni intieri li għandhom fruntiera mas-Sirja u l-Iraq. Il-vjaġġaturi għandhom jeżerċitaw l-ogħla grad ta’ kawtela f’dawn iż-żoni, u jżommu magħhom dokumenti ta’ identifikazzjoni minħabba l-kontrolli. Jista’ jkun hemm ukoll landmines ħdejn il-fruntieri, u terroristi Sirjani preżenti mal-fruntieri mas-Sirja normalment jużaw il-ħtif bħala tattika. Mal-fruntiera Sirjana hemm riskju ta nirien, bombi, u attakki oħrajn. Kien hemm ukoll każijiet ta’ ħtif mill-fruntiera fil-fruntiera tal-Iraq.

Għaldaqstant, il-Ministeru jwissi lill-vjaġġaturi Maltin kontra kull vjaġġar, ħlief dak essenzjali, sa 3 km ‘il bogħod mill-fruntiera Sirjana kollha, u sa 6 km ‘il bogħod mill-fruntiera Sirjana bejn ir-rotot 15 u 35.  Iwissi wkoll biex tiġi evitata ż-żona li tmiss mal-fruntiera tal-Iraq. Il-vjaġġaturi huma mwissija wkoll kontra kull vjaġġar, ħlief dak essenzjali, lejn Zarqa u Ma’an. Iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw fil-pajjiż iridu jkunu viġilanti l-ħin kollu, u jsegwu l-midja lokali u internazzjonali għal aġġornamenti.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru l-professjonista tas-saħħa tagħhom tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel il-vjaġġ biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim jew miżuri preventivi oħrajn. F’emerġenza, għandu jinkiseb trattament f’Amman, peress illi s-servizzi mediċi barra mill-belt huma bażiċi. Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni.

Huwa importanti li l-vjaġġaturi jirrispettaw il-liġijiet u d-drawwiet lokali, jilbsu modestament, u jirrispettaw ir-reliġjon tan-nies lokali. Wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni omosesswali normalment mhumiex ittollerati u jistgħu jwasslu għall-arrest.

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, iċ-ċittadini Maltin li hemm bħalissa fil-Ġordan jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju ta’ Malta fil-Ġordan fuq id-dettalji li ġejjin:


IL-KONSLU ONORARJU
53, Isam Al-Ajlami Street, P.O. Box 2259/243, Amman

Tel: 00962 (6) 667112 / 4903321
Mowbajl: 00962 (79) 552 2272
Indirizz elettroniku: maltaconsul.amman@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll permezz tat-telefown. (+356) 21242191.

il-Guinea 08/03/2018

Eżerċita livell għoli ta' prudenza

Kien hemm għadd ta’ dimostrazzjonijiet vjolenti wara l-elezzjonijiet lokali fl-4 ta’ Frar 2018. Għaldaqstant, iċ-ċittadini Maltin għandhom jevitaw laqgħat u dimostrazzjonijiet pubbliċi.

Kien hemm inċidenti ta’ serq u serq bi żgass l-aktar matul il-lejl barra mis-subborgi ta’ Conakry u fuq ir-rotot ewlenin l-oħrajn barra l-belt kapitali. L-ivvjaġġar bit-triq jista’ jkun perikoluż. Iċ-ċittadini Maltin għandhom dejjem jibqgħu viġilanti f’postijiet fejn spiss imorru l-barranin, billi jista’ jkun hemm attakki terroristiċi. L-awtoritajiet tal-Guinea żammew punti ta’ kontroll tal-pulizija u tal-militar madwar il-pajjiż kollu, għaldaqstant huwa rrakkomandat li dejjem għandha tinġarr xi forma ta’ identifikazzjoni.

Għalkemm l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ddikjarat il-pajjiż ħieles mit-trażmissjoni tal-virus tal-Ebola, huwa rrakkomandat li għandhom jittieħdu l-prekawzjonijiet sanitarji neċessarji. Il-vjaġġaturi għandhom ukoll jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji kontra l-kolera u l-malarja. Hija wkoll ferm irrakkomandata polza komprensiva tal-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Guinea, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Guinea jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ,
Palazzo Parisio, Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Nru tat-Tel. (+356) 21242191
Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt

l-Indja 19/09/2017

Eżerċita livell għoli ta' prudenza

Iċ-ċittadini Maltin huma mħeġġa jevitaw l-ivvjaġġar kollu fil-viċinanza immedjata tal-fruntiera mal-Pakistan, lejn Manipur u l-kapitali statali tagħha Impha, lejn id-destinazzjonijiet turistiċi ta' Phalgam, Gulmarg u Sonamarg, Jammu u Kashmir. Fir-rigward ta' dan tal-aħħar, filwaqt li xorta hija rakkomandata l-kawtela, dan il-parir ma japplikax għal (i) ivvjaġġar fil-belt ta' Jammu nnifisha, (ii) ivvjaġġar bl-ajru lejn il-belt ta' Jammu, (iii) ivvjaġġar fir-reġjun ta' Ladakh. Wara strajk li dam għaddej tliet xhur f'Darjeeling Hills matul is-sena li għaddiet, il-vjaġġaturi huma rakkomandati jsegwu l-aħbarijiet lokali u l-pariri tal-awtoritajiet lokali, u jikkonsultaw mal-kumpanija tal-ivvjaġġar tagħhom.

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża kontra kull ivvjaġġar ħlief dak essenzjali lejn il-belt ta' Srinagar. Hemm theddida kbira mit-terroriżmu. Il-postijiet li jżuruhom l-aktar, bħas-swieq, it-trasport pubbliku, l-istazzjonijiet tax-xarabank u tal-ferrovija huma l-aktar fir-riskju. Kun viġilanti, b'mod speċjali f'postijiet pubbliċi, u dejjem osserva l-midja lokali qabel tippjana l-ivvjaġġar tiegħek.

Hemm riskji respiratorji possibbli li jirriżultaw mil-livelli ta' tniġġis f'New Delhi u huwa rakkomandat li wieħed jikkonsulta l-monitor tal-kwalità tal-arja ta' New Delhi disponibbli onlajn. Jekk jogħġbok kun ċert li jkollok assigurazzjoni medika komprensiva u żur it-tabib tiegħek tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel il-vjaġġ tiegħek biex tivverifika jekk teħtieġx xi tilqim jew miżuri preventivi oħra. Huwa rakkomandat li jittieħdu l-prekawzjonijiet sanitarji meħtieġa fir-rigward tal-mard li jinġarr min-nemus bħall-vajrus zika.

Fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Kummissjoni Għolja ta' Malta f'New Delhi fuq il-koordinati li ġejjin:

Kummissjoni Għolja tar-Repubblika ta' Malta,
N60, Panchsheel Park, New Delhi 110 017, India

Telefown: 0091 11 4767 4900
Fax: 0091 11 4767 4949
Mowbajl f'każ ta' emerġenza: 0091 9910443535
Posta elettronika: maltahighcommission.newdelhi@gov.mt

Wieħed jista' wkoll jagħmel kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tat-telefown (+356) 21242191.

l-Indoneżja 01/03/2018

Eżerċita livell għoli ta' prudenza

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex ikunu kawti meta jivvjaġġaw lejn l-Indoneżja f’dan iż-żmien, minħabba l-attività vulkanika fil-gżejjer ta’ Sumatra u Bali.  

Il-vulkan tal-Muntanja Agung, li tinsab fil-parti tal-Lvant ta’ Bali, u l-Muntanja Sinabung li tinsab fis-Sumatra tat-Tramuntana bħalissa t-tnejn huma attivi. L-awtoritajiet Indoneżjani stabbilixxew żoni ta’ esklużjoni ta’ 4 km mill-kratier tal-Muntanja Agung u 7 km mill-kratier tal-Muntanja Sinabung. Iċ-ċittadini Maltin li hemm fiż-żona huma mħeġġa li jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Jista’ jkun hemm tħarbit fl-ivvjaġġar bl-ajru fir-reġjun jekk tiżdied l-attività vulkanika. Għaldaqstant iċ-ċittadini Maltin għandhom jikkuntattjaw lill-kumpanija tal-linja tal-ajru u lill-operatur tal-ivvjaġġar tagħhom għal kwalunkwe aġġornament jekk huma se jivvjaġġaw lejn dan ir-reġjun. Ikun utli wkoll jekk kull żvilupp jiġi segwit mill-qrib permezz tal-midja.

F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju f’Jakarta fuq id-dettalji li ġejjin:

Is-Sur Rocky J. Pesik, Konslu Onorarju
JL Metro Pondok Indah TE 4-5
Pondok Indah - Jakarta 12310

Telefown: +62 2179178703
Mowbajl: +62851166551 jew +62 8551166951
Fax: + 62 2179199177
Indirizz elettroniku: maltaconsul.jakarta@gov.mt

F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tat-telefown: (+356) 21242191.

l-Iran 26/01/2018

Evita kull safar jekk mhuwiex meħtieġ

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin sabiex jevitaw kull ivvjaġġar għajr dak meħtieġ lejn l-Iran.

Id-dimostrazzjonijiet pubbliċi u r-rallies li bdew fl-Iran fil-ġimgħat li għaddew issa naqsu. Madanakollu, iċ-ċittadini Maltin huma avżati sabiex joqogħdu ‘l bogħod minn postijiet iffullati, kif ukoll jeżerċitaw attenzjoni u diskrezzjoni kbira. Iċ-ċittadini għandhom ukoll jevitaw li jieħdu ritratti jew jiffilmjaw f’postijiet pubbliċi.

Barra minnhekk, il-Ministeru javża wkoll kontra kull ivvjaġġar lejn iż-żona tal-fruntiera bejn l-Iran u l-Afganistan u ż-żona tal-fruntiera bejn l-Iran u l-Iraq, lejn il-provinċja ta’ Sistan-Baluchistan, u lejn iż-żona tal-Lvant li tibda minn Bam u tasal sa Jask. F’dawn iż-żoni hemm riskju sinifikanti ta’ attakki jew ħtif.

Hemm ukoll riskju ta’ attakki terroristiċi fl-Iran, inklużi postijiet popolari mal-barranin. Għalhekk iċ-ċittadini huma avżati sabiex isegwu l-istruzzjonijiet tal-forzi tas-sigurtà lokali il-ħin kollu, u li jżommu ruħhom aġġornati dwar żviluppi politiċi permezz tal-midja.

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, ċittadini Maltin attwalment fl-Iran jistgħu jikkuntattjaw il-Konslu Onorarju ta’ Malta f’Teħran fuq id-dettalji t’hawn taħt:

Ms Faezeh Zavareh Tabatabaei, Konslu Onorarju
Flat No 21, Fourth Floor, Building No 4,
Khosravi St., Vaziripour Ave,
Mother Sq, Mir Damad, Tehran, Iran

Telefown: 0098 21 26405277, 0098 21 26405278
Fax: 0098 21 26405279
Mob: 00989121504764
Posta elettronika: f.tabatabaei@tabalegal.com

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat fuq (+356) 21242191.


l-Iraq 21/12/2017

Evita kull safar

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża kontra kull ivvjaġġar lejn: il-provinċja ta' Anbar, il-provinċja ta' Ninewah, il-provinċja ta' Salah-Al-Din, il-provinċja ta' Diyala, il-provinċja ta' Tam’mim (Kirkuk), il-provinċja ta' Erbil, fin-nofsinhar ta' Road 80, u f'distanza ta' 10 km mill-fruntiera tal-provinċja ta' Ninewah bejn Road 80 u Road 2.

Il-Ministeru javża kontra l-ivvjaġġar kollu ħlief dak essenzjali lejn il-bqija tal-Iraq, inkluż il-bqija tar-reġjun ta' Kurdistan. Bħalissa hemm tensjoni bejn il-gvern Iraqi u l-Gvern Reġjonali tal-Kurdistan wara r-referendum dwar l-indipendenza mill-Iraq.

Qed isiru protesti regolari nhar ta' Ġimgħa fi Pjazza Tahrir u fil-madwar. Evita kwalunkwe dimostrazzjoni u segwi l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet tal-pulizija lokali. Id-Daesh (li qabel kienu magħrufa bħala ISIL) u gruppi armati oħra jikkontrollaw partijiet mill-Iraq, b'mod partikolari fil-provinċji ta' Anbar, Ninewah, Salah-Al-Din u Diyala.

Is-sitwazzjoni tas-sigurtà fl-Iraq kollu tibqa' mhux ċerta, u tista' tiddeterjora malajr. Huwa probabbli ħafna li t-terroristi jippruvaw iwettqu attakki fl-Iraq. Hemm ukoll theddid kbir ta' ħtif. Filwaqt li l-attakki jistgħu jsiru f'kwalunkwe ħin, hemm iżjed riskju matul vaganzi reliġjużi jew pubbliċi. Riskju għas-sigurtà ieħor jikkonċerna d-Diga ta' Mosul, li tinsab fir-riskju li ċċedi. Għandek tosserva r-rapporti fil-midja u tiżgura li jkollok pjanijiet ta' kontinġenza fis-seħħ.

Il-gvern tal-Iraq issospenda t-titjiriet internazzjonali lejn u minn l-ajruporti ta' Erbil u ta' Sulaymaniyah mid-29 ta' Settembru 2017. Il-permess tal-Iraqi Airways biex jopera lejn u minn punti fl-UE ġie sospiż.

Billi Malta m'għandhiex rappreżentanza diplomatika fl-Iraq, fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq il-koordinati li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ,
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta

Telefown: (+356) 21242191
Posta elettronika: consular.mftp@gov.mt

l-Iżvezja 03/10/2017

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha li temporanjament hemm kontrolli ta' immigrazzjoni fis-seħħ fil-portijiet Żvediżi fir-Reġjun Polizjesk fin-Nofsinhar u fil-Punent u fuq il-pont Öresund. Iċ-ċittadini Maltin għandhom għalhekk iġorru magħhom il-passaport meta jaqsmu l-fruntiera lejn, jew mill-Iżvezja, u jivverifikaw mal-fornitur tat-trasport tagħhom għal kwalunkwe aġġornament.

Fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata tar-Repubblika ta' Malta fuq il-koordinati li ġejjin:

L- Ambaxxata tar-Repubblika ta' Malta
Carnegielaan 4-14, 2517 KH, The Hague

Telefown: 0031 (70) 356 1252, 360 2205
Mowbajl f'każ ta' Emerġenza: 0031 (0) 6 38314144
Posta elettronika: maltaembassy.thehague@gov.mt

Jew il-Konslu Onorarju ta' Malta fi Stokkolma:
Is-Sur Clas Gustav Johannes Romander, Konslu Onorarju
Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm, Sweden

Telefown: 0046 08 6775400
Posta elettronika: maltaconsul.stockholm@gov.mt; clas.romander@delphi.se

Wieħed jista' wkoll jagħmel kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tat-telefown (+356) 21242191.

il-Jemen 08/03/2018

Evita kull safar

Minħabba l-konflitti li dejjem qed jiżdiedu u l-kriżi umanitarja li qed teskala, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża kontra kull vjaġġar lejn il-Jemen, inkluż il-gżejjer tiegħu, u jħeġġeġ liċ-ċittadini Maltin li hemm fil-pajjiż biex jitilqu immedjatament.

Is-sitwazzjoni politika u tas-sigurtà hija estremament volatili fil-pajjiż kollu. Il-konflitt armat fil-Jemen kompla wara li fallew l-aħħar taħditiet għall-paċi fil-Kuwajt f’Awwissu 2016. Partijiet kbar tal-pajjiż huma affettwati mill-bombardamenti, l-attakki bir-rokits u l-ġlied fuq l-art ta’ kuljum. It-tmiem tal-operazzjonijiet militari mhuwiex prevedibbli fil-preżent. L-istituzzjonijiet tal-istat huma limitati ħafna fil-funzjonament tagħhom mal-pajjiż kollu. Partijiet kbar tal-pajjiż mhumiex taħt il-kontroll tal-gvern. L-entitajiet tas-sigurtà tal-istat jiffunzjonaw biss parzjalment u ma jistgħux jiggarantixxu biżżejjed protezzjoni.


Fil-Jemen, hemm attakki terroristiċi regolari fuq il-forzi tas-sigurtà u sabutaġġ tal-infrastrutturi. Al Qaeda ripetutament għamlet sejħa għal ħtif fil-Peniżola Għarbija. Il-barranin tal-Punent b’mod partikolari huma f’riskju. Il-ħtif ġeneralment jista’ jseħħ mal-pajjiż kollu, inkluż fl-ibliet u fil-belt kapitali. Hemm ukoll riskji minn mini mhux sploduti matul it-triq prinċipali minn Aden sa Sana’a għal Al-Anad, matul it-toroq kostali fil-Lvant ta’ Aden u fil-Punent ta’ Mukalla u madwar il-belt tal-port ta’ Bir Ali.

Għad hemm riskju ta’ piraterija u nies midruba lil hinn mill-kosta tas-Somalja u fl-istati tal-viċinat, kif ukoll fl-ibħra ta’ ħdejhom. Vapuri fl-Oċean Indjan (madwar is-Seychelles u l-Madagascar) kif ukoll fil-Kenja, it-Tanzanija, il-Mozambique, il-Jemen u l-Oman huma wkoll f’riskju li jiġu attakkati u maħtufa.

Il-gżejjer fil-Baħar l-Aħmar fil-biċċa l-kbira tagħhom huma żoni militari ristretti. Iseħħu regolarment konflitti mal-Eritrea minħabba drittijiet għas-sajd fil-Baħar l-Aħmar. Fiż-żona ta’ Bab al-Mandab u fl-ilmijiet lil hinn mill-kosta tas-Somalja, qed jiġu rrappurtati dejjem aktar inċidenti ta’ piraterija u problemi tat-traffikar ta’ refuġjati mis-Somalja lejn il-Jemen.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Jemen, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Jemen jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ,
Palazzo Parisio, Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Nru tat-Tel. (+356) 21242191
Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt

il-Kenja 19/09/2017

Evita kull safar f'ċerti nħawi

Minħabba l-bidu ta' protesti vjolenti fil-Kenja matul ir-riżultati tal-elezzjoni presidenzjali, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jeżerċitaw kawtela estrema u joqogħdu attenti ħafna meta jivvjaġġaw lejn il-pajjiż. Fid-dawl ta'dan, il-Ministeru javża bis-sħiħ lil dawk kollha li jinsabu fil-pajjiż biex jevitaw manifestazzjonijiet u postijiet iffullati; isegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali l-ħin kollu u jżommu ruħhom aġġornati dwar is-sitwazzjoni fil-pajjiż billi josservaw ir-rapporti fil-midja u fl-aħbarijiet. Huwa rakkomandat li l-ivvjaġġar fil-pajjiż ikun limitat u li l-iżviluppi fil-pajjiż jiġu osservati b'mod regolari.

B'mod partikolari, il-Ministeru javża kontra kull ivvjaġġar lejn żoni fuq il-fruntiera mas-Somalja, is-Sudan t'Isfel u l-Etjopja, il-Kontea ta' Garissa, il-Kontea ta' Lamu (bl-esklużjoni tal-Gżira ta' Lamu u l-Gżira ta' Manda), il-Kontea ta' Tana River fit-Tramuntana tax-xmara Tana nnifisha, u fil-viċinanza tal-kosta mix-xmara Tana 'l isfel lejn sa x-xmara Galana. Dan il-parir jeskludi destinazzjonijiet ta' safari, riżervi tal-ħajja selvaġġa u postijiet ta' villeġġatura tal-baħar. Għad hemm ukoll riskju għoli ta' terroriżmu u kriminalità vjolenti. Iċ-ċittadini Maltin huma avżati jibqgħu viġilanti f'postijiet pubbliċi u fuq it-trasport pubbliku, u biex isegwu l-pariri tal-awtoritajiet lokali.

Il-kwalità tal-ilma tista' tkun ħażina fil-Kenja u tifqigħat ta' mard trażmess mill-ilma, bħall-kolera, il-malarja u d-deni dengue għadhom jiġru fil-Kenja. Wieħed għandu jiżgura li l-ilma tajjeb għax-xorb huwa sikur qabel il-konsum. Tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel l-ivvjaġġar lejn il-Kenja, wieħed għandu jżur tabib biex jivverifika jekk għandux bżonn xi tilqim jew miżuri preventivi oħra.

Huwa essenzjali li wieħed ikollu assigurazzjoni tas-saħħa u tal-ivvjaġġar komprensiva u fondi aċċessibbli biex ikopru l-ispiża ta' kwalunkwe trattament mediku barra mill-pajjiż u ta' ripatrijazzjoni. Barra minn hekk, wieħed għandu jiżgura li l-passaport tiegħu/tagħha huwa validu għal perjodu minimu ta' 6 xhur mid-data tar-ritorn lura lejn Malta u li d-dokument tal-ivvjaġġar ikollu żewġ paġni vojta disponibbli mal-wasla.

Fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin li bħalissa jinsabu fil-Kenja jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju f'Nairobi fuq id-dettalji ta' kuntatt li ġejjin:

NAIROBI
b'ġurisdizzjoni fuq it-territorju tal-Kenja

Is-Sur Kennedy Otawa Musebe, Konslu Onorarju
P O Box 2719-00100, Nairobi, Kenya  
Indirizz tal-Post: Daphton Court, B4, Riverside Drive, off Chiromo Road opp. Prime Bank
Telefown: 00254 20 2672822
Mowbajl: 00254 729 696700

Wieħed jista' wkoll jagħmel kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tat-telefown (+356) 21242191.

il-Korea t’Isfel 01/03/2018

Eżerċita livell għoli ta' prudenza

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha biex jeżerċitaw il-kawtela meħtieġa meta jivvjaġġaw lejn dan il-pajjiż. L-ivvjaġġar jibqa' sikur u possibbli, madankollu l-livell ta' tensjoni fuq il-peniżola Koreana huwa kkaratterizzat minn instabbiltà u s-sitwazzjoni tas-sigurtà tista’ tinbidel bi ftit avviż. Għalkemm dawn it-tensjonijiet normalment ma jaffettwawx il-ħajja ta’ kuljum, il-vjaġġaturi huma mħeġġa biex iżommu ruħhom aġġornati dwar ir-rapporti tal-aħbarijiet lokali u internazzjonali u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Il-Logħob Paralimpiku se jsir bejn id-9 u t-18 ta’ Marzu 2018 fi Pyeonchang. Tista’ ssib aktar informazzjoni fis-sit tal-web li ġej: https://www.paralympic.org/pyeongchang-2018

Fil-każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin huma mħeġġa jikkooperaw ma’ u jsegwu l-gwida mill-awtoritajiet rilevanti tal-Korea t’Isfel. Iċ-ċittadini Maltin huma mħeġġa wkoll li jfittxu l-għajnuna mill-Konslu Onorarju f’Seoul bħala l-ewwel punt ta’ kuntatt fil-pajjiż, jew l-eqreb Ambaxxata tal-UE f’Seoul:

Mr Kwang Yong Ly
Konslu Onorarju
Room 311, Sungchang Building 60-3,
2-KA, Chungmu-Ro, Chung-Ku, Seoul

Telefown: 0082 (2) 778 9201
Fax: 0082 (2) 778 9202
Mowbajl: 0082 (11) 232 9128
Indirizz elettroniku: maltaconsul.seoul@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll permezz tat-telefown (+356) 21242191.

il-Korea ta’ Fuq 20/12/2017

Evita kull safar

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha biex jevitaw kwalunkwe vvjaġġar organizzat lejn ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (il-Korea ta' Fuq).

Fid-dawl tat-tensjonijiet politiċi fir-reġjun, fejn aktar testijiet bil-missili jew nukleari ma jistgħux jiġu esklużi, is-sitwazzjoni tista' tinbidel bi ftit avviż jew xejn. Jekk din is-sitwazzjoni tiġri, il-provvista ta' kwalunkwe forma ta' għajnuna konsulari se tkun estremament diffiċli. Mhuwiex possibbli li tivvjaġġa lejn ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea mir-Repubblika tal-Korea.

Billi Malta m'għandhiex rappreżentanza diplomatika fir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea, fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq il-koordinati li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta

Telefown: (+356) 21242191
Posta elettronika: consular.mftp@gov.mt

Kuba 19/04/2018

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li se jivvjaġġaw lejn Kuba sabiex jieħdu l-prekawzjonijiet normali.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjarat f’Kuba huma mingħajr problemi, it-turisti għandhom joqogħdu attenti għal serq mill-bwiet u l-ħtif ta’ basktijiet, speċjalment f’Habana Vieja (Havana l-qadima), fuq is-sistemi tat-trasport, f'postijiet popolari mat-turisti, u anke fil-clubs. Isseħħ sikwit kriminalità relatata mal-karozzi u serq b’vjolenza, u l-barranin sfaw vittmi wkoll ta’ titqib tat-tajers. Oġġetti ta’ valur għandhom jinżammu mistura, u huwa importanti li oġġetti bħal dawn, inklużi passaporti, jinżammu f’post sigur. Ġie rrappurtat ukoll serq mill-kmamar, speċjalment f’guest houses privati. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu kawti fiċ-ċentru ta’ Havana billejl, u jingħata parir li tintuża taxi, anke għal distanzi qosra.

F’Kuba hemm preżenza qawwija tal-pulizija u hemm restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-kelma u l-għaqda. Iċ-ċittadini Maltin li se jivvjaġġaw lejn il-pajjiż għandhom jevitaw dimostrazzjonijiet, żoni militari, u żoni ristretti oħra. Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu, ma jistgħux jiġu esklużi attakki fil-pajjiż.

L-istandard tas-sewqan ivarja f’Kuba, u bosta vetturi (kemm tat-trasport pubbliku u dak privat) mhumiex mantnuti sew. Il-kundizzjonijiet tat-toroq huma ħżiena, u t-turisti huma avżati sabiex jevitaw is-sewqan billejl minħabba vetturi mingħajr dwal u annimali fit-toroq. It-turisti m’għandhomx jużaw mopeds jew Coco-taxis, għax bosta barranin ġew irrappurtati li korrew. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li jagħżlu taxis irreġistrati u li jevitaw taxis privati. Karozzi qodma offruti bħala taxis għandhom jiġu evitati peress li dawn m’għandhomx liċenzji xierqa u funzjonijiet tas-sigurtà.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa minn tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż sabiex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-faċilitajiet mediċi huma aħjar f’Havana milli fil-kumplament tal-pajjiż, u l-vjaġġaturi jridu jiżguraw li jkollhom assigurazzjoni komprensiva tas-saħħa u tal-ivvjaġġar sabiex tkopri l-ispejjeż ta’ trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. Kien hemm rapporti ta’ mard min-nemus, u għalkemm l-awtoritajiet lokali qed iwettqu fumigazzjoni kimika biex jikkontrollaw il-firxa tagħhom, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jċemplu ambulanza fuq in-numru 104.

Peress illi bosta mediċini mhumiex disponibbli fil-pajjiż, il-vjaġġaturi għandhom jippakkjaw biżżejjed mediċini fuq riċetta tat-tabib u jiżguraw li għandhom kopja tal-ittra tar-riċetta minn professjonista tas-saħħa li tispjega l-kundizzjoni. Huwa rrakkomandat ukoll li t-turisti jkollhom fuqhom kopja tal-passaport u kit mediku komprensiv il-ħin kollu.

Taħt il-Liġi tal-Istati Uniti, l-ivvjaġġar mill-Istati Uniti lejn Kuba mhuwiex permess, u dan japplika anke għal dawk il-vjaġġaturi li jkunu għaddejjin fi tranżitu mill-Istati Uniti biex imorru lejn il-pajjiż.

Huwa rrakkomandat li jiġu mmonitorjati l-aġġornamenti dwar it-temp minħabba urugani u maltempati. F’każ ta’ avvenimenti bħal dawn, il-vjaġġaturi għandhom isegwu l-pariri tal-awtoritajiet lokali.

Il-pajjiż għandu liġijiet stretti dwar id-drogi, u t-turisti m’għandhomx iġorru oġġetti għal persuni oħra, u m'għandhom iħallu qatt li xi ħadd ieħor jippakkja l-bagalji tagħhom.

Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jikkonfermaw mal-bank tagħhom jekk il-karti tal-kreditu jaħdmux f’Kuba. Minħabba l-muniti foloz, huwa rrakkomandat ukoll li l-vjaġġaturi jsarrfu l-flus biss minn fergħat tal-kambju Cadeca jew banek.

Global Positioning Systems (GPS) huma suġġetti għal rekwiżiti tal-importazzjoni u jistgħu jiġu kkonfiskati. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li GPS integrati (fil-mowbajls, it-tablets u l-laptops) jiġu skonnettjati jew diżattivati.

Għalkemm l-omosesswalità hija legali f’Kuba, il-wiri pubbliku ta’ affezzjoni minn koppji tal-istess sess jista’ jwassal għal attenzjoni mhux mixtieqa mill-pulizija.

Laħam u frott imdaħħal mit-turist mal-wasla fil-pajjiż jiġi ikkonfiskat minħabba li l-importazzjoni ta’ prodotti bħal dawn fil-pajjiż hija pprojbita.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika u lanqas rappreżentazzjonijiet konsulari f’Kuba, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191
Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


il-Kuwajt 13/11/2017

Oqgħod attent

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li se jivvjaġġaw lejn l-Istat tal-Kuwajt biex jeżerċitaw kawtela għaliex hemm theddida kbira mit-terroriżmu. L-attakki jistgħu jkunu indiskriminati u jistgħu jinkludu postijiet iffrekwentati minn espatrijati u vjaġġaturi barranin. It-terroristi qed ikomplu joħorġu dikjarazzjonijiet ta' theddid li se jwettqu attakki fir-reġjun tal-Golf. Dawn jinkludu referenzi għal attakki fuq interessi tal-Punent, inkluż bini residenzjali u interessi militari, taż-żejt, tat-trasport u tal-avjazzjoni.

Il-parir ġej ukoll fid-dawl tat-theddida ta' attakki terroristiċi globali kontra interessi tar-Renju Unit u tal-Istati Uniti minn gruppi u individwi mmotivati minn kunflitti fl-Iraq u fis-Sirja. Fid-dawl ta' dan, kif ukoll minħabba żieda reċenti fit-tensjonijiet ġeopolitiċi fir-reġjun, iċ-ċittadini Maltin għandhom jevitaw l-ivvjaġġar bla bżonn lejn dawn il-postijiet. Kwalunkwe ċittadin Malti li jinsab fiż-żona għandu jkun viġilanti f'żoni pubbliċi, josserva kwalunkwe żvilupp permezz tal-midja u jsegwi l-pariri tal-awtoritajiet lokali.

Fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata tar-Repubblika ta' Malta fil-Kuwajt fuq il-koordinati li ġejjin:

L-Ambaxxata tar-Repubblika ta' Malta,
Villa No.2, Street No. 105, Block 1,
Mubarak Abdulla Al Jaber Area, New Mishref, Kuwait

Telefown: +965253 88045/6
Fax: +965 253 880 47

Wieħed jista' wkoll jagħmel kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tat-telefown (+356) 21242191.

il-Libanu 14/11/2017

Evita kull safar f'ċerti nħawi

Is-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-Libanu tibqa' volatili minħabba l-kriżi politika interna attwali, u żieda fit-tensjonijiet ġeopolitiċi fir-reġjun. Għalhekk, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha biex jeżerċitaw kawtela estrema u jevitaw l-ivvjaġġar lejn ċerti żoni fil-Libanu.

B'mod partikolari, il-Ministeru javża kontra l-ivvjaġġar kollu lejn dawn iż-żoni li ġejjin: il-kampijiet ta' refuġjati Palestinjani; iż-Żona ta' Hermel, inkluż Arsal, Ras Baalbek; il-Bekaa Valley fil-Lvant tal-awtostrada ta' Baalbek El Hermel lejn il-fruntiera tas-Sirja u lejn il-Lvant tat-triq prinċipali li tmur lejn in-Nofsinhar minn Rayak, taqsam minn Masnaa, Rachaiya, Hasbaiya u Marjayoun u El Khaim, lejn il-fruntiera; id-distrett ta' Akkar; iż-żoni tad-distrett ta' Liban-Nord fit-Tramuntana tal-limiti tan-Nofsinhar tal-belt ta' Tripli u fil-Lvant lejn Bekaa Valley; is-subborgi tan-Nofsinhar ta' Bejrut, iddefiniti bħala: fin-Nofsinhar tal-istadju sportiv lejn l-ajruport, fil-Lvant tal-awtostrada prinċipali tal-ajruport inkluż il-viċinati ta' Ghobeiry, Chuya, Haret, Hraik, Burj Al Brajne, Mraije, Er Rouais u Laylake, imma bl-esklużjoni tal-awtostrada prinċipali tal-ajruport, it-triq bejn Bejrut u Saida u fil-Punent tagħha lejn il-baħar, u ż-żona bejn l-awtostrada tal-ajruport u t-triq bejn Bejrut u Saida fin-Nofsinhar tat-Triq Abbas El Mousawi 'l isfel lejn l-ajruport, inkluż il-Gold Club tal-Libanu.

Il-Ministeru javża wkoll kontra kull ivvjaġġar ħlief dak essenzjali lejn iż-żoni l-oħra kollha tad-distrett ta' Akkar inkluż Tripli, Halba u Qoubaiyat; f'distanza ta' 500 m mill-kamp ta' refuġjati Palestinjani ta' Ain el Hilweh f'Saida (Sidon); Baalbek u t-triq minn Baalbek għal Zahlé f'Bekaa Valley; Bekaa Valley fil-Punent tal-awtostrada ta' Baalbek El Hermel ħlief għall-ibliet ta' Zahlé u Chtaura, u ż-żoni bejn it-toroq prinċipali bejn iż-żewġt ibliet u Bejrut, u minn Zahlé għal El Mrouj, fin-Nofsinhar tax-Xmara Litani ħlief l-awtostrada prinċipali ta' Naqoura-Tyre-Saida-Beirut u ż-żoni kollha fil-Punent tagħha.
Is-sitwazzjoni tas-sigurtà tista' tiddeterjora malajr. L-iżviluppi reġjonali jistgħu wkoll ikollhom impatt fuq is-sitwazzjoni tas-sigurtà lokali. Jekk is-sitwazzjoni tas-sigurtà tiddeterjora, l-aċċess għall-ajruport jista' jinqata', potenzjalment għal perjodi estiżi u l-għażliet tat-tluq jistgħu jsiru limitati ħafna. Il-Maltin fil-Libanu huma responsabbli biex jiżguraw li jkunu kapaċi jitilqu mil-Libanu u li d-dokumentazzjoni tal-ivvjaġġar tibqa' aġġornata. Huwa rakkomandat ħafna li wieħed jakkwista assigurazzjoni medika u tal-ivvjaġġar komprensiva qabel kwalunkwe vvjaġġar lejn il-Libanu. Huwa rakkomandat ukoll li wieħed iżomm ruħu aġġornat b'mod regolari bl-aħħar aħbarijiet/żviluppi fuq il-frekwenza 96.2 FM bl-aħbarijiet urġenti bil-Franċiż fl-10.00 u fis-13.00 u bl-Ingliż wara l-aħbarijiet tas-19.00 ta' filgħaxija kif ukoll permezz tas-sit web: www.naharnet.com. It-traffiku destinat lejn il-Libanu spiss jagħmel użu mill-ispazju tal-ajru ta' fuq is-Sirja. L-ajru ta' fuq is-Sirja mhuwiex sikur minħabba l-kunflitt fis-Sirja. F'dan ir-rigward, jekk jogħġbok ikkonsulta mal-linja tal-ajru tiegħek jew mal-operatur turistiku.

Fil-Libanu hemm theddida kbira mit-terroriżmu, u kien hemm numru ta' inċidenti fis-snin reċenti. L-attakki jistgħu jsiru f'żoni li spiss iżuruhom il-barranin, f'Bejrut u f'postijiet oħra, inkluż lukandi, ristoranti u barijiet, swieq, siti turistiċi, ċentri tax-xiri bi stil tal-Punent u katini ta' supermarkets.  Iċ-ċittadini Maltin huma avżati jevitaw postijiet iffullati u dimostrazzjonijiet u jkunu viġilanti l-ħin kollu. L-awtoritajiet tas-sigurtà Libaniżi jinsabu fuq stat għoli ta' allarm u qed iwettqu operazzjonijiet tas-sigurtà fil-Libanu kollu. Jekk tinnota jew tissuspetta li qed iseħħ xi inċident tas-sigurtà, wieħed għandu immedjatament jitlaq miż-żona, u jiżgura li jsegwi l-pariri tal-awtoritajiet lokali.

Għal aktar tagħrif, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Ġenerali Onorarju f'Bejrut fuq il-koordinati li ġejjin:

BEJRUT
b'ġurisdizzjoni fuq it-territorju kollu tal-Libanu

Il- Konslu Ġenerali Onorarju tar-Repubblika ta’ Malta
Is-Sur Raymond Bechara, Konslu Ġenerali Onorarju
Pres. Elias Sarkis Avenue, Sarraf Building, Achrafieh, P.O. Box 165533,
Beirut.

Telefown: 00961 (1) 322 999; 328 999
Fax: 00961 (1) 201 929
Indirizz tal-Cable: MALTARAN
Posta elettronika: maltaconsul.beirut@gov.mt

Wieħed jista' wkoll jagħmel kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tat-telefown (+356) 21242191.

il-Liberja 19/12/2017

Oqgħod attent

Is-sitwazzjoni politika fil-Liberja hija waħda ta' tensjoni minħabba l-posponiment tal-elezzjonijiet Presidenzjali. Iċ-ċittadini Maltin għandhom għalhekk jeżerċitaw kawtela u jevitaw kwalunkwe laqgħa tal-massa jew dimostrazzjoni pubblika.

Huwa rakkomandat ukoll li tiġi eżerċitata viġilanza f'postijiet li jżuruhom il-barranin, għaliex l-attakki terroristiċi ma jistgħux jiġu esklużi. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw l-ivvjaġġar barra mill-kapitali, Monrovia, billejl, ħlief għal kwalunkwe vvjaġġar lejn u mill-Ajruport Internazzjonali Roberts.  

Bosta każijiet ta' Ebola ġew irrappurtati fil-Liberja fl-2016. Minkejja li l-aħħar tifqigħa kienet f'Mejju 2016, ma jistgħux jiġu esklużi rikorrenzi fil-ġejjieni. Għalhekk, jekk il-vjaġġaturi huma mħassba li setgħu kienu esposti għal, jew juru, sintomi tal-Ebola, għandhom immedjatament ifittxu parir mediku u jikkuntattjaw l-Awtoritajiet tas-Saħħa f'Malta. Barra minn hekk, huwa rakkomandat li wieħed ikollu assigurazzjoni tas-saħħa u tal-ivvjaġġar komprensiva għal kwalunkwe vvjaġġar lejn il-Liberja, kif ukoll fondi aċċessibbli biex ikopri l-ispiża ta' kwalunkwe trattament mediku barra mill-pajiż u tar-ripatrijazzjoni.

Billi Malta m'għandhiex rappreżentanza diplomatika fil-Liberja, fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq il-koordinati li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta

Telefown: (+356) 21242191
Posta elettronika: consular.mftp@gov.mt

il-Libja 26/03/2018

Evita kull safar

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ ikompli jirrakkomanda liċ-ċittadini Maltin biex ma jivvjaġġawx lejn il-Libja, dawk li għadhom il-Libja għandhom jitilqu b’kull mezz kummerċjali (jekk possibbli). Qed ikompli jseħħ ġlied intensiv f’numru ta’ żoni li qed iwasslu għal vittmi ċivili, vjolenza kontinwa u ksur tad-drittijiet tal-bniedem madwar il-pajjiż. Il-pajjiż għad għandu livell għoli ta’ riskju minn attakki terroristiċi u ħtif tal-barranin minn peruni li jistgħu jinkludu estremisti affiljati mad-Daesh, Al Qaeda u milizzja armati. Fil-pajjiż ġew attakkati installazzjonijiet taż-żejt u l-gass mid-Daesh u Al Qaeda, u ħaddiema barranin ġew maqtula jew maħtufa.

Hemm għaddejin operazzjonijiet militari fuq skala sħiħa mifruxa fuq numru ta’ żoni. Ġew affettwati infrastrutturi u servizzi pubbliċi, li waslu għal qtugħ fis- servizz tal-elettriku (li qed jaffettwa t-telefonija ċellulari u l-konnettività tal-internet), nuqqas ta’ ilma, karburant, ikel u servizz mediku, u inflazzjoni għolja.

L-ivvjaġġar fit-toroq jibqa’ perikoluż ħafna ġewwa l-Libja, minħabba li hemm riskju kollaterali ta’ ostilitajiet, serq ta’ vetturi, ħtif u riskju ta’ espożizzjoni għal splussivi attivi għall-ivvjaġġaturi. L-ivvjaġġar bejn it-Tuneżija u l-Punent tal-Libja mhux sigur. Iċ-Ċad u n-Niġer ta’ spiss jagħlqu l-fruntieri mal-Libja mingħajr twissija. F’każ ta’ deterjorazzjoni fl-istat tas-sigurtà, ir-rotot ta’ dħul u ħruġ mill-ibliet prinċipali u l-irħula jistgħu jkunu magħluqa.

L-ajruporti għadhom vulnerabbli għall-attakki u jistgħu jingħalqu jew isiru inaċċessibbli bi ftit jew ebda twissija. L-Ajruport Internazzjonali ta’ Tripoli huwa magħluq, filwaqt li l-ajruport ta’ Benghazi u Mitiga fi Tripoli huma soġġetti għal għeluq temporanju u għal operazzjoni errata f’kundizzjonijiet mhux siguri. Titjiriet mill-Libja għall-UE huma soġġetti għal restrizzjonijiet minħabba tħassib ta’ sigurtà.

Ċittadini Maltin li, minkejja dan l-avviż, jagħżlu li jmorru l-Libja għandhom ikollhom fis-seħħ miżuri ta’ sigurtà personali effettivi u għandhom jivvjaġġaw biss fejn hu strettament neċessarju u jitilqu mill-pajjiż mal-ewwel opportunità. Akkreditazzjoni tal-istampa għandha tinkiseb mill-awtoritajiet Libjani jekk wieħed dieħel fil-Libja bħala rappreżentant tal-midja.

Minħabba li Malta m’għandhiex rappreżentanza diplomatika fil-Libja, f’każ ta’ diffikultà, Maltin fil-Libja għandhom jikkuntattjaw il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq il-koordinati segwenti:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel. no. (+356) 21242191
Email: consular.mftp@gov.mt


Madagascar 20/11/2017

Evita kull safar

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li miżuri ta' kontroll tas-saħħa huma fis-seħħ sal-aħħar ta' April 2018 ġewwa l-Madagascar minħabba tifqigħa tal-pesta. Filwaqt li l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ma twissix kontra restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar abbażi tas-sitwazzjoni preżenti, il-vjaġġaturi Maltin jistgħu jirreferu għan-nota ta' informazzjoni maħruġa mill-Ministeru għas-Saħħa permezz tal-weblink li ġejja: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/idpcu/Documents/PLAGUE-%20information%20for%20travellers.pdf.

Il-Ministeru jinforma wkoll li l-awtoritajiet fil-Madagascar qed jieħdu l-prekawzjonijiet sanitarji meħtieġa kollha u daħħlu fis-seħħ miżuri ta' skrinjar speċifiċi fil-punti kollha tat-tluq mill-pajjiż. Kwalunkwe persuna li reċentement ivvjaġġat lejn il-Madagascar u bħalissa għandha sintomi tal-pesta għandha immedjatament tfittex attenzjoni medika. Huwa rakkomandat li wieħed ikollu assigurazzjoni medika u tal-ivvjaġġar komprensiva.

Barra minn hekk, il-vjaġġaturi jistgħu jesperjenzaw dewmien fl-ivvjaġġar lejn pajjiżi tal-viċinat fir-reġjun, notevolment Comoros, l-Etjopja, il-Kenja, Mauritius, il-Mozambique, Réunion u Mayotte, is-Seychelles, l-Afrika t'Isfel u t-Tanzanija, minħabba sorveljanza msaħħa fil-punti tad-dħul.

Fil-każ ta' għajnuna, iċ-ċittadini Maltin li bħalissa jinsabu fil-Madagascar jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju f'Antananarivo fuq il-koordinati li ġejjin:

Is-Sur Bertil Akesson, Konslu Onorarju
Immeuble S.A.C.M.,
Lalana Rovoninahitriniarovo - Ankorondrano,
B.P. 1182 Antananarivo

Telefown: 00261 (20) 222 7144; 222 0954; 222 7789
Fax: 00261 (20) 223 4853
Posta elettronika: maltaconsul.antananarivo@gov.mt

Wieħed jista' wkoll jagħmel kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tat-telefown (+356) 21242191.

il-Maldivi 06/02/2018

Eżerċita livell għoli ta' prudenza

B’reazzjoni għaż-żieda fit-tensjonijiet politiċi, nhar il-5 ta’ Frar 2018, il-gvern tal-Maldivi ddikjara stat ta’ emerġenza effettiv għal ħmistax -il ġurnata.

L-awtoritajiet tal-post infurmaw li movimenti ġenerali, servizzi, u businesses mhumiex mistennija li jiġu affettwati. Minkejja li ma ġew indikati ebda direttivi ta’ sigurtà għall-barranin li jgħixu hemm, jew għal turisti li qed iżuru l-post, il-protesti politiċi qed isiru fil-belt kapitali ta’ Malé.

Ċittadini Maltin fil-Maldivi huma mħeġġa jsegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet tal-post, u joqogħdu attenti f’postijiet pubbliċi billi jevitaw laqgħat tal-massa jew dimostrazzjonijiet. Assigurazzjoni li tkopri kemm il-vjaġġ kif ukoll is-saħħa hija rakkomandata.

Peress li Malta m’għandhiex rappreżentanza diplomatika residenti fil-Maldivi, f’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tad-dettalji hawn taħt:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta

Telefown: (+356) 21242191
Posta elettronika: consular.mftp@gov.mt

il-Mali 21/03/2018

Evita kull safar

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża kontra kull vjaġġar lejn il-Mali minħabba s-sitwazzjoni kritika tas-sikurezza fil-pajjiż. Ir-riskju ta’ periklu jiżdied b’mod sever fir-reġjuni tat-Tramuntana tal-pajjiż, filwaqt li r-reġjuni ċentrali madwar Segou huma wkoll suxxettibbli għal instabbiltà.

L-attakki huma possibbli kullimkien u fi kwalunkwe ħin, u ġie ddikjarat stat ta’ emerġenza fil-pajjiż sa minn Novembru 2015. It-Tramuntana u ċ-ċentru tal-pajjiż, kif ukoll ir-reġjun Mopti, huma kkaratterizzati minn attakki u ġlied militari minħabba gruppi terroristiċi attivi f’dawn ir-reġjuni. Il-barranin huma f’riskju sinifikanti ta’ ħtif u attakki f’postijiet pubbliċi bħal bars, ristoranti, siti turistiċi u avvenimenti pubbliċi.

Il-vjaġġaturi li jmorru l-Mali minkejja dan l-avviż għandhom ikunu estremament kawti u jsegwu l-iżviluppi permezz tal-midja. Għandhom jevitaw folol u jsegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali.

Peress illi l-faċilitajiet mediċi fil-Mali huma limitati ħafna, polza tal-assigurazzjoni komprensiva li tkopri r-ripatrijazzjoni ta’ emerġenza hija rrakkomandata ħafna.  Huwa rrakkomandat li jinxtorob biss ilma mgħolli jew ilma tal-flixkun u jiġu evitati xarbiet bis-silġ.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Mali jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju tar-Repubblika ta’ Malta f’Bamako fuq id-dettalji li ġejjin:

BAMAKO
B’ġurisdizzjoni fuq il-Mali
Is-Sur Boubacar Hassimi Diallo, Konslu Onorarju
Immeuble du Carrefour
Croisement route de Bacodjicoroni ACI/Route du Golf
Rue 565 Porte 2980
BPE 3302  Bamako
Il-Mali

Tel:  00223 20 28 03 17
Fax: 00223 22 21 23 89

Indirizz elettroniku: maltaconsul.bamako@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll permezz tat-telefown fuq (+356) 21242191.

il-Marokk 06/02/2018

Eżerċita livell għoli ta' prudenza

Il-Marokk huwa pajjiż relattivament sikur għall-ivjaġġar. Iċ-ċittadini Maltin għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa f’żoni turistiċi, u għandhom jevitaw li jżuru u jduru postijiet imwarrba u li jżommu fuqhom oġġetti ta’ valur, speċjalment filgħaxija. Iċ-ċittadini Maltin għandhom ukoll joqgħodu ‘l bogħod minn xi dimostrazzjonijiet li jistgħu jseħħu fl-ibliet madwar il-pajjiż.

Peress li attakki terroristiċi ma jistgħux jiġu esklużi, huwa rakkomandat li l-vjaġġaturi jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa f’żoni pubbliċi, partikolarment dawk li huma popolari mat-turisti. Hemm nuqqas kbir ta’ sigurtà fit-toroq fil-Marokk, minħabba konġestjonijiet tat-traffiku f’toroq dojoq, imġieba imprevedibbli tas-sewwieqa, kif ukoll annimali jaqsmu t-toroq bl-addoċċ. It-toroq nazzjonali bejn Casablanca u Marrakech u bejn Casablanca u El Jadida huma fost  l-aktar perikolużi għall-ivvjaġġar fuq l-art.

Għal raġunijiet ta’ sigurtà, iċ-ċittadini Maltin għandhom jevitaw safar lejn iż-żoni tal-fruntieri li jmissu mal-Alġerija, mal-Mawritanja u mal-Mali, kif ukoll mas-Sahara tal-Punent. Il-fruntiera li tmiss mal-Alġerija kienet ingħalqet fl-1994. Il-vjaġġaturi għandhom ukoll joqgħodu attenti ħafna meta jivvjaġġaw lejn il-muntanji ta’ Rif, u fl-ebda każ m’għandhom jivvjaġġaw waħedhom f’din iż-żona, għar-raġuni li hawnhekk it-turisti ġieli sfaw vittmi ta’ fastidju minn traffikanti tad-droga.

Il-Marokk huwa pajjiż Musulman, u għalhekk huwa importanti li il-liġijiet u d-drawwiet Islamiċi jiġu rispettati meta wieħed iżur dan il-pajjiż. Il-vjaġġaturi għandhom jiċċekjaw mal-awtoritajiet tas-saħħa għal kwalunkwe tilqim jew miżuri ta’ prevenzjoni li għandhom jittieħdu, u joqgħodu attenti għall-iġjene tal-ikel u tal-ilma. Assigurazzjoni li tkopri kemm il-vjaġġ kif ukoll is-saħħa hija rakkomandata.

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsli Onorarji permezz tad-dettalji hawn taħt:

MARRAKECH
Mr Daniel Houres,
Konslu Onorarju b’ġurisdizzjoni fuq ir-reġjuni ta’ Guelmin-Es Semara, Souss-Massa-Draâ, Marrakech-Tensift-El Haouz,  Doukkala-Abda, u Tadla-Azilal
Marjana EL Massmoudi, Villa N° 20, Targa, 40130
Marrakech, Morocco
Tel: 00212 (0) 524 497530
Fax: 00212 (0) 2437 7217
Posta elettronika: maltaconsul.marrakech@gov.mt

CASABLANCA
Mr Jalil Madih,

Konslu Onorarju b’ġurisdizzjoni fuq ir-reġjuni ta’ Gharb-Charada-Béni Hssen, Chaouia-Ouardigha, Oriental, Grand Casablanca, Rabat-Salé-Zémour-Zaer, Fés-Boulman, Taza-Al Hoceima-taounate, Tanger-Tétouan, u Meknes-Tafialet

26, Rue Halab, Avenue Mers Sultan
Casablanca, Morocco

Telefown: 00212 522 27 27 44
Fax: 00212 522 27 04 86
Posta elettronika: maltaconsul.casablanca@gov.mt

il-Mauritania 14/03/2018

Evita kull safar f'ċerti nħawi

Iċ-ċittadini Maltin huma avżati biex jevitaw kull vjaġġar lejn il-Lvant tal-pajjiż, u b’mod partikolari lejn il-provinċja ta’ Tiris Zemmour, Adrar, Tagant, Hodh El Chargui, Hodh El Gharbi, Assaba u Guidimaka, u  sa 25km mill-fruntiera tas-Saħara tal-Punent (ħlief il-kuritur Nouakchott – Nouadhibou). Kwalunkwe vjaġġar lejn il-kumplament tal-pajjiż għandu jsir biss jekk huwa essenzjali.

Iċ-ċittadini Maltin għandhom jevitaw id-dimostrazzjonijiet kollha li jista’ jkun hemm fil-pajjiż u jsegwu l-istruzzjonijiet tal-forzi tas-sikurezza lokali. Jistgħu jitwettqu attakki terroristiċi kullimkien fil-pajjiż, u hemm riskju għoli ta’ ħtif ta’ barranin b’mod partikolari billejl u meta jkunu qed jivvjaġġaw barra minn Nouakchott. Għandhom jittieħdu salvagwardji xierqa peress illi s-sigurtà tal-ivvjaġġar bit-triq fil-Mauritania hija problema wkoll.

Iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż huma mgħarrfa li l-użu tal-karti tal-kreditu mhuwiex mifrux sew fil-pajjiż u huwa biss disponibbli prinċipalment fil-lukandi aktar kbar u fi ftit ATMs. Barra minn hekk, mill-1 ta’ Jannar 2018 bdiet titwettaq konverżjoni tal-munita. Skont l-informazzjoni pprovduta mill-Bank Ċentrali tal-Mauritania, il-karti tal-flus u l-muniti eżistenti jistgħu jibqgħu jintużaw għal pagamenti fi flus kontanti u jistgħu jiġu mibdula fil-Bank Ċentrali, fl-uffiċċji reġjonali tal-Ministeru tal-Finanzi u l-banek kummerċjali sat-30 ta’ Ġunju 2018. Mill-1 ta’ Lulju 2018, il-muniti jistgħu jiġu mibdula biss mill-Bank Ċentrali tal-Mauritania.

Iċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Mauritania għandhom jiċċekkjaw għal kull prekawzjoni tas-saħħa mal-fornitur mediku tagħhom. Hija rrakkomandata bil-qawwa polza tal-assigurazzjoni komprensiva li tkopri r-ripatrijazzjoni b’mod partikolari peress illi l-isptarijiet ta’ sikwit ikollhom nuqqas ta’ medikazzjoni u provvisti bażiċi.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Mauritania, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Mauritania jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio, Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Nru tat-Tel. (+356) 21242191
Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt

in-Niġerja 02/03/2018

Evita kull safar f'ċerti nħawi

Evita kwalunkwe vjaġġar fil-Grigal minħabba l-attivitajiet tal-grupp terroristiku Boko Haram. Evita b’mod partikolari kwalunkwe vjaġġar lejn l-istati ta’ Borno, Yobe, Adamawa, Gombe u ż-żoni tax-xmajjar tal-Istati ta’ Delta, Bayelsa, Rivers, Akwa Ibom u Cross River kif ukoll iż-żoni sa 20km ’l bogħod mill-fruntiera man-Niġer fl-Istat ta’ Zamfara.

Evita wkoll kwalunkwe vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn l-istati ta’ Bauchi, Zamfara, Kano, Kaduna, Jigawa, Katsina, Kogi, żoni sa 20km ’l bogħod mill-fruntiera man-Niġer fl-Istati ta’ Sokoto u Kebbi, iż-żoni mhux tax-xmajjar tal-Istati ta’ Delta, Bayelsa, u Rivers u l-Istat ta’ Abia. Fil-pajjiż kollu għadha tippersisti ż-żieda fir-riskju ta’ terroriżmu kif ukoll il-kriminalità vjolenti u l-ħtif ta’ persuni.

Fl-1 ta’ Marzu 2018, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ħarġet avviż dwar tifqigħa tad-deni lassa fin-Niġerja. Id-deni lassa huwa marda emorraġika virali akuta li tista’ tittieħed. Iċ-ċittadini Maltin li bħalissa qegħdin fin-Niġerja, jew li dan l-aħħar vjaġġaw lejn dan il-pajjiż, għandhom isegwu l-miżuri standard għall-prevenzjoni u l-kontroll ta’ infezzjoni u jirrapportaw kwalunkwe tħassib mediku lill-eqreb fornitur tas-servizz tas-saħħa.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fin-Niġerja, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeri għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio, Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Nru tat-Tel. (+356) 21242191
Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt

in-Norveġja 03/10/2017

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha li temporanjament hemm kontrolli ta' immigrazzjoni fis-seħħ fil-portijiet Norveġiżi b'konnessjonijiet bil-vapur mad-Danimarka, il-Ġermanja u l-Iżvezja. Iċ-ċittadini Maltin għandhom għalhekk iġorru magħhom il-passaport meta jaqsmu l-fruntiera lejn, jew min-Norveġja, u jivverifikaw mal-fornitur tat-trasport tagħhom għal kwalunkwe aġġornament.

Fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata tar-Repubblika ta' Malta fuq il-koordinati li ġejjin:

L- Ambaxxata tar-Repubblika ta' Malta
Carnegielaan 4-14, 2517 KH, The Hague

Telefown: 0031 (70) 356 1252, 360 2205
Mowbajl f'każ ta' Emerġenza: 0031 (0) 6 38314144
Posta elettronika: maltaembassy.thehague@gov.mt

Jew il-Konslu Onorarju ta' Malta f'Oslo:

Is-Sur Petter Larsen, Konslu Ġenerali Onorarju
Nordheimbakken 5, 0378 Oslo
Telefown: 0047 (22) 921526, 0047 (920) 89277
Posta elettronika: maltaconsul.oslo@gov.mt

Wieħed jista' wkoll jagħmel kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tat-telefown (+356) 21242191.

il-Pakistan 21/12/2017

Evita kull safar jekk mhuwiex meħtieġ

Is-sitwazzjoni tas-sigurtà għadha fraġli u l-ivvjaġġar kollu ħlief dak essenzjali għandu jiġi evitat.

Evita kull ivvjaġġar lejn iż-Żoni Tribali Amministrati b'mod Federali, id-distretti ta' Charsadda, Kohat, Tank, Bannu, Lakki, Dera Ismail Khan, Swat, Buner u Lower Dir f'Khyber-Pakhtunkhwa, il-belt ta' Peshawar u d-distretti fin-Nofsinhar tal-belt, inkluż it-triq minn Peshawar għal Chitral li tgħaddi mil-Lowari Pass, it-Tramuntana u l-Punent ta' Balochistan, u l-Awtostrada Karakoram bejn Islamabad u Gilgit.

Evita l-ivvjaġġar mhux essenzjali lejn Kalesh Valley, Bamoboret Valley u d-Distrett ta' Arandu lejn in-Nofsinhar u l-Punent ta' Chitral f'Khyber-Pakhtunkhwa, il-belt ta' Quetta, il-belt ta' Nawabshah fil-Provinċja ta' Sindh u ż-żoni ta' ġewwa Sindh lejn it-Tramuntana ta' Nawabshah. It-terroriżmu u d-dimostrazzjonijiet vjolenti għadhom theddid persistenti fil-pajjiż kollu.

Fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin li bħalissa jinsabu fil-Pakistan jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu
Onorarju fil-Pakistan fuq id-dettalji ta' kuntatt li ġejjin:                                                                                                                                                          

KARACHI
b'ġurisdizzjoni fuq ir-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan

Is-Sur Muhammed Baker Gokal, Konslu Ġenerali Onorarju
Gokal Chambers, Hotel Beach Luxury Road, Karachi
Telefown: 0092 (21) 561 100-5
Fax: 0092 (21) 561 0760/61
Posta elettronika: maltaconsul.karachi@gov.mt

LAHORE
b'ġurisdizzjoni fuq Punjab

Is-Sur Hasan M. Zaidi, Konslu Onorarju
36, Lawrence Road, Lahore 54000
Telefown: 0092 (42) 3636 6666-70          
Fax: 0092 (42) 636 6665, 637 0509
Posta elettronika: maltaconsul.lahore@gov.mt

Wieħed jista' wkoll jagħmel kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tat-telefown (+356) 21242191.

il-Qatar 13/11/2017

Eżerċita livell għoli ta' prudenza

L-Arabja Sawdija, l-Emirati Għarab Magħquda, il-Bahrain u l-Eġittu qatgħu r-rabtiet diplomatiċi mal-Qatar aktar kmieni din is-sena. Dan wassal għall-għeluq ta' toroq, rotot bl-ajru u bil-baħar bejn dawn il-pajjiżi u l-Qatar, kif ukoll għal restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar u fuq ir-residenza li jaffettwaw liċ-ċittadini tal-Qatar.

Il-fruntiera fuq l-art bejn il-Qatar u l-Arabja Sawdija hija magħluqa. It-titjiriet kollha bejn il-Qatar u l-Arabja Sawdija, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Eġittu u l-Bahrain huma sospiżi sakemm joħroġ avviż ieħor. Minħabba dawn il-miżuri, il-vjaġġaturi fir-reġjun huma aktarx li jiltaqgħu ma' tfixkil. Għalhekk, kull ċittadin Malti fir-reġjun huwa avżat biex jivverifika mal-linja tal-ajru tiegħu jew mal-aġent tal-ivvjaġġar tiegħu qabel jivvjaġġa.

Iċ-ċittadini Maltin huma avżati wkoll biex jibqgħu viġilanti fiż-żoni pubbliċi minħabba kwalunkwe attakk terroristiku possibbli fir-reġjun, u biex josservaw l-iżviluppi permezz tal-midja u jsegwu kwalunkwe struzzjonijiet mill-awtoritajiet lokali. Il-vjaġġaturi huma mħeġġa ukoll jirrispettaw il-kultura u t-tradizzjonijiet Musulmani tal-pajjiż.

Billi Malta m'għandhiex rappreżentanza diplomatika fil-Qatar, fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ fuq il-koordinati li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ,
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta

Telefown: (+356) 21242191
Posta elettronika: consular.mftp@gov.mt

Kongo, ir-Repubblika Demokratika 15/03/2018

Evita kull safar f'ċerti nħawi jekk mhuwiex meħtieġ

Minħabba l-volatilità tas-sitwazzjoni, għandu jiġi evitat kull vjaġġar mhux neċessarju lejn ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Is-sitwazzjoni politika tibqa’ imprevedibbli wara t-tħabbira tal-elezzjonijiet li ser isiru f’Diċembru 2018. Din wasslet għal sejħiet għal ferment ċivili u protesti pubbliċi, u għaldaqstant il-vjaġġaturi jistgħu jiltaqgħu ma’ tħarbit fl-ivvjaġġar madwar Kinshasa jew lejn u mill-ajruport ta’ N’djili. Jekk is-sitwazzjoni tmur għall-agħar, it-titjiriet kummerċjali jistgħu jiġu sospiżi u t-toroq jistgħu jiġu mblokkati jew magħluqa.

Is-sitwazzjoni fil-Lvant tal-pajjiż tibqa’ mhux sikura minħabba l-operazzjonijiet militari li jinvolvu gruppi armati, vjolenza interkomunali u influss ta’ rifuġjati b’deterjorament konsegwenti fis-sitwazzjoni tas-sikurezza u umanitarja. Minħabba t-tħassib serju dwar is-sikurezza, iċ-ċittadini Maltin huma avżati biex jevitaw kull vjaġġar lejn il-provinċji ta’: Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Haut-Uele, Haut Lomami, Ituri, North Kivu, South Kivu, Maniema u Tanganyika, iż-żoni fil-Punent u fil-Lvant ta’ Kananga inkluż Tshikapa u Mwene-Ditu, u sa 50km mill-fruntiera tar-Repubblika Ċentru-Afrikana u s-Sudan t’Isfel.

Iċ-ċittadini Maltin għandhom jevitaw kull vjaġġar, ħlief dak essenzjali, lejn il-bliet ta’ Goma u Bukavu u lejn id-distretti ta’ N’djili u Kimbanseke f’Kinshasa. Jingħata parir li l-vjaġġaturi jkunu kawti u diskreti, b’mod partikolari fi bliet kbar u f’żoni li huma popolari mal-barranin. Iċ-ċittadini Maltin għandhom ikunu mgħarrfa li l-barranin ta’ sikwit huma fil-mira tal-kriminali fil-pajjiż, u għandhom jevitaw li jivvjaġġaw xi mkien waħedhom. Għal raġunijiet ta’ sikurezza, għandu jiġi evitat it-trasport pubbliku u l-vjaġġaturi huma mħeġġa li jużaw servizzi tat-trasport liċenzjati u magħrufa bi twieqi siguri u bibien imsakkrin.

Iċ-ċittadini Maltin għandhom jevitaw dimostrazzjonijiet u kull tip ta’ laqgħa u jżommu ruħhom infurmati bl-iżvilupp tas-sitwazzjoni permezz tal-midja, inkluż ir-radju u l-midja soċjali.  Għandhom isegwu wkoll l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali l-ħin kollu. Il-Maltin huma wkoll mwissija bis-sħiħ biex il-ħin kollu jġorru magħhom il-passaport tagħhom u xi forma ta’ identifikazzjoni fotografika.

Iċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo għandhom jiċċekkjaw għal kull prekawzjoni tas-saħħa mal-fornitur mediku tagħhom. Polza tal-assigurazzjoni komprensiva hija wkoll ferm rakkomandata.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ,
Palazzo Parisio, Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Nru tat-Tel. (+356) 21242191
Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt

ir-Russja 19/04/2018

Ħu prekawzjonijiet normali

FIFA World Cup

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq jinforma liċ-ċittadini Maltin dwar l-arranġamenti tal-ivvjaġġar għat-2018 FIFA World Cup li ser iseħħ bejn l-14 ta’ Ġunju u l-15 ta’ Lulju tal-2018 fir-Russja.

Ġiet imwaqqfa sistema ta’ FAN ID (li hija wkoll imsejħa ‘Personalised card of the spectator’) biex tippermetti dħul mingħajr viża fir-Russja għaċ-ċittadini barranin li xtraw biljetti għal partiti tat-2018 FIFA World Cup. Persuni b’FAN ID ser ikunu jistgħu jidħlu u jibqgħu fil-pajjiż waqt perjodu li jibda 10 ijiem qabel l-ewwel partita u jispiċċa 10 ijiem wara l-aħħar partita tat-Tazza tad-Dinja (jiġifieri bejn l-4 ta’ Ġunju u l-25 ta’ Lulju 2018). Il-FAN ID hija neċessarja wkoll biex toħroġ mir-Russja la darba tintuża għad-dħul bla viża. Permezz tal-FAN ID, matul l-avveniment, l-ispettaturi barranin jistgħu jidħlu u joħorġu mill-pajjiż għal bosta drabi mingħajr il-ħtieġa ta’ viża.

Passaport għall-ivvjaġġar fir-Russja huwa mitlub f’kull każ. Il-vjaġġaturi għandhom jaraw li l-passaport huwa validu għal sitt xhur mid-data tal-wasla fir-Russja.

Il-FAN ID tintitola lid-detenturi li jużaw ċertu servizzi tat-trasport bla ħlas, inklużi l-ferroviji li joperaw ġol-ibliet u t-trasport pubbliku fl-ibliet ospitanti bl-użu tal-karta tal-FAN ID u l-biljett tal-partita tat-2018 FIFA World Cup. Għal iktar informazzjoni u l-kundizzjoni tal-użu tat-trasport bla ħlas, jekk jogħġbok żur is-sit www.fan-id.ru u www.transport2018.com.

Il-partitarji jistgħu japplikaw għall-FAN ID wara li jiksbu biljett jew jirċievu konferma ta’ xiri għal biljett ta’ partita tat-2018 FIFA World Cup. Huwa neċessarju għal kull min għandu biljett li jkollu FAN ID flimkien ma’ biljett validu ta’ partita sabiex jidħol fl-istadji ospitanti tal-partiti tat-2018 FIFA World Cup. Dettalji dwar l-applikazzjoni u l-ħruġ tal-FAN ID jinsabu fuq is-sit www.fan-id.ru.

Persuni li m’għandhomx biljett uffiċċjali tat-2018 FIFA World Cup iridu japplikaw għal viża biex jidħlu fir-Russja. Estensjonijiet tal-viżi Russi jiġu maħruġa biss fl-uffiċċji lokali tal-Ministeru għall-Affarijiet Interni. Il-viżi jridu jiġu mġedda fi żmien tliet ijiem qabel id-data ta’ skadenza.

F’każ fejn it-tul taż-żjara fir-Russja jaqbeż il-perjodu tal-avveniment, l-ispettaturi għandhom ikollhom viża għal perjodu qasir (short-stay visa). F’każ fejn vjaġġatur b’FAN ID jibqa’ fil-pajjiż għal iktar jiem milli suppost, ir-regolamenti Russi dwar l-immigrazzjoni japplikaw. F’każijiet bħal dawn, pieni relevanti japplikaw.

Kull barrani, inklużi detenturi tal-FAN ID, huma soġġetti għall-proċeduri ta’ reġistrazzjoni. Mal-wasla fir-Russja, kull barrani jingħata karta tal-immigrazzjoni (karta bajda zgħira) li trid tiġi reġistrata ma’ kull uffiċċju relevanti tal-Ministeru tal-Affarijiet Interni tar-Russja jew kull uffiċċju tal-posta fi żmien 7 ijiem mill-wasla fir-Russja. Minkejja dan, waqt it-Tazza tad-Dinja, din ir-reġistazzjoni tista’ tiġi mwettqa mal-uffiċċju relevanti tal-Ministeru tal-Affarijiet Interni tar-Russja fi żmien 24 siegħa mill-wasla fir-Russja skont l-informazzjoni segwenti: f’Każan, f’Moska, f’San Pietruburgu u Sochi mill-1 ta’ Ġunju sat-12 ta’ Lulju 2018; Volgograd, Yekaterinburg, Każan, Kaliningrad, Moska, Nizhny Novgorog, Rostov-on-Don, Samara, SanPietruburgu, Saransk u Sochi mill-25 ta’ Mejju sal-25 ta’ Lulju 2018. Dawn il-miżuri jgħoddu għal kull barrani li jżur l-ibliet fil-perjodi ta’ żmien imsemmija hawn fuq.

Kull barrani għandu jġorr il-passaport u l-karta tal-immigrazzjoni fuqu f’kull ħin. Il-karta tal-immigrazzjoni għandha tiġi sottomessa għall-kontroll tal-passaport mal-ħruġ mill-pajjiż. It-telf tal-karta irid jiġi rrapurtat lill-pulizija. Eżempju tal-karta tal-immigrazzjoni jinsab fuq is-sit http://www.saint-petersburg.com/russian-visa/migration-cards/migration-card/ Ksur tal-liġi tal-immigrazzjoni huwa soġġett għal ċitazzjonijiet għoljin u jistgħu jwasslu għal tkeċċija mill-pajjiż

Huwa rrakkomandat li l-ivvjaġġaturi Maltin isegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u jibqgħu aġġornati mal-iżviluppi li jidhru fuq il-midja. Il-ivvjaġġaturi Maltin huma avvżati wkoll li l-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Ewropea mhix valida fir-Russja, b’hekk  assigurazzjoni adegwata tal-ivjaġġar hija importanti.


F’każ ta’ diffikultà, ir-residenti Maltin jistgħu jikkuntattjaw l-Ambaxxata tal-Repubblika ta’ Malta f’Moska fil-koordinati segwenti:

L-AMBAXXATA TAR-REPUBBLIKA TA’ MALTA
219, Ent.8, Korovy Val 7, Moscow 119049, Russian Federation
Tel: 007 (499) 230 1981, 007 (499) 230 2524, 007 (499) 237 1939
Fax: 007 (499) 237 2158
Mob: 007 (963) 684 5238  
Email: maltaembassy.moscow@gov.mt

Sezzjoni tal-Viża
18/7 Donskaya Street, Moscow 119049
Tel.: 007 (495) 785 9920
Fax: 007 (499) 2372158
Mob: 007 (903) 729 9231 (Visa & Consular)
E-mail: visa.moscow@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat fuq in-numru tat-telefon (+356) 21242191.

Sierra Leone 19/12/2017

Evita kull safar jekk mhuwiex meħtieġ

Is-sitwazzjoni politika fil-pajjiż hija relattivament stabbli, madankollu okkażjonalment jista' jkun hemm tensjonijiet minħabba s-sitwazzjoni ekonomika diffiċli. Iċ-ċittadini Maltin għandhom jeżerċitaw viġilanza u jibqgħu kawti, b'mod speċjali f'postijiet li jżuru l-barranin, bħal postijiet tal-villeġġatura tal-baħar, lukandi, kafeteriji u ristoranti, eċċ..

Huwa rakkomandat li l-vjaġġaturi fis-Sierra Leone, b'mod speċjali fuq negozju, għandhom jivvjaġġaw matul il-jum u jibqgħu f'kuntatt mal-impjegatur tagħhom jew mal-organizzazzjoni ospitanti.

Minkejja li s-Sierra Leone ġiet iddikjarata ħielsa mill-Ebola mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fl-2016, ma jistgħux jiġu esklużi rikorrenzi fil-ġejjieni. Għalhekk, jekk il-vjaġġaturi huma mħassba li setgħu kienu esposti għal, jew juru, sintomi tal-Ebola, għandhom immedjatament ifittxu parir mediku u jikkuntattjaw l-Awtoritajiet tas-Saħħa f'Malta. Barra minn hekk, huwa rakkomandat li wieħed ikollu assigurazzjoni tas-saħħa u tal-ivvjaġġar komprensiva għal kwalunkwe vvjaġġar lejn is-Sierra Leone, kif ukoll fondi aċċessibbli biex ikopri l-ispiża ta' kwalunkwe trattament mediku barra mill-pajiż u tar-ripatrijazzjoni.

Billi Malta m'għandhiex rappreżentanza diplomatika fis-Sierra Leone, fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq il-koordinati li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio, Triq il-Merkanti, Valletta, Malta

Telefown: (+356) 21242191
Posta elettronika: consular.mftp@gov.mt

is-Sirja 29/03/2018

Evita kull safar

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ iwissi liċ-ċittadini Maltin kontra kull vjaġġar lejn is-Sirja minħabba s-sitwazzjoni tas-sigurtà li teżisti bħalissa, immarkata b’konflitt militari fuq skala sħiħa, inkluż attakki b’armi kimiċi, attakki bir-rokits u bombardamenti mill-ajru.

It-terroriżmu jibqa’ theddida serja fis-Sirja kollha, u gruppi terroristiċi differenti joperaw fil-pajjiż. Żoni tas-Sirja tal-Lvant huma kkontrollati mid-Daesh (li qabel kien magħruf bħala ISIL). Il-gruppi terroristiċi għandhom fil-mira postijiet differenti inklużi ajruporti, sistemi tat-trasport, sptarijiet, punti tal-qsim tal-fruntiera, skejjel, u postijiet ta’ qima.

Il-ħtif jibqa’ theddida fil-pajjiż kollu, u dawn jistgħu jkunu motivati mill-kriminalità u anke mit-terroriżmu. Iċ-ċittadini mill-Punent jibqgħu fil-mira, speċjalment dawk li jaħdmu għal NGOs u ġurnalisti. Bosta ttieħdu bħala ostaġġi, u xi wħud ġew maqtula wkoll.

Il-pajjiż ġie ferm affettwat bil-ġlied, u bħalissa qegħdin jiġu sospiżi t-titjiriet, jingħalqu ċerti punti tal-qsim tal-fruntiera u toroq, hemm skarsezza tal-ikel u nuqqas ta’ ilma, servizzi tas-saħħa, sanità, u fjuwil. Żdiedu wkoll il-kriminalità u s-serq fil-biċċa l-kbira taż-żoni. L-aċċess għat-territorju Sirjan huwa suġġett għal kundizzjonijiet stretti, u individwi li jidħlu fis-Sirja b’mod illegali jiġu kkastigati b’sentenza ta’ priġunerija ta’ 5 sa 10 snin u/jew multa ta’ 5 sa 10 miljun liri Sirjani. Is-sanzjonijiet kontra s-Syrian Arab Airlines daħlu fis-seħħ fl-2012 u ċ-ċittadini tal-UE li jixtru biljetti tal-ajru ma’ din il-linja tal-ajru jkunu qed jikkommettu reat kriminali. Huwa permess biss ix-xiri tal-biljetti tal-ajru għall-evakwazzjoni mis-Sirja.

Hemm ċaqliq kbir ta’ rifuġjati lejn il-pajjiżi tal-viċinat bħal-Libanu, il-Ġordan, u t-Turkija. Barra minn hekk, ma jistgħux jiġu esklużi t-tensjonijiet fil-provinċja tal-Grigal, li għandha popolazzjoni predominanti Kurda, u l-fruntiera bejn is-Sirja u l-Iraq. Xi wħud mill-fruntieri huma magħluqa għat-traffiku tal-passiġġieri jew jistgħu jingħalqu fi żmien qasir mingħajr avviż, u għaldaqstant ikun impossibbli biex wieħed jitlaq mis-Sirja.

Bħala konsegwenza tal-instabbiltà politika u tas-sigurtà li għaddejja bħalissa fis-Sirja, mhuwiex possibbli li tingħata għajnuna konsulari fil-pajjiż. Minkejja dan il-parir, dawn li jagħżlu li jivvjaġġaw lejn is-Sirja għandu jkollhom fis-seħħ miżuri tas-sigurtà personali effettivi u għandhom jillimitaw il-movimenti tagħhom fil-pajjiż għal dak li huwa strettament neċessarju u jitilqu mill-pajjiż mal-ewwel opportunità.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fis-Sirja, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti, Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt

Spanja 20/12/2017

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li s-sitwazzjoni f'Barċellona u f'partijiet oħra tal-Katalonja issa kkalmat. Madankollu, xorta jista' jkun hemm dimostrazzjonijiet u strajks. Minħabba dawn id-dimostrazzjonijiet jista' jkun hemm xi tfixkil għaċ-ċaqliq f'dawn il-bliet u għas-sistema tat-trasport pubbliku. Kwalunkwe ċittadin Malti li jinsab fiż-żona għandu jsegwi l-istruzzjonijiet tal-gvern Spanjol u jżomm ruħu aġġornat dwar kwalunkwe aġġornament fil-midja.

Iċ-ċittadini Maltin għandhom ukoll jeżerċitaw kawtela f'postijiet pubbliċi. Minkejja li l-gvern Spanjol ħa miżuri ta' sigurtà f'postijiet mimlija attività u f'faċilitajiet tal-infrastruttura importanti, it-tieni l-ogħla livell ta' allert għat-terroriżmu jkompli japplika fuq livell nazzjonali.

Fil-każ ta' emerġenza, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata tar-Repubblika ta' Malta f'Madrid fuq il-koordinati li ġejjin:

L-Ambaxxata tar-Repubblika ta' Malta
Paseo de la Castellana, 45 – 6 Dcha
28046 Madrid – Spain

Telefown: (+34) 91 391 3061
Mowbajl: (+34) 648 867 329
Fax: (+34) 91 391 3066
Posta elettronika: maltaembassy.madrid@gov.mt

Wieħed jista' wkoll jagħmel kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tat-telefown (+356) 21242191.

is-Sri Lanka 20/12/2017

Oqgħod attent

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex ikunu kawti meta jivvjaġġaw lejn is-Sri Lanka.

Iċ-ċittadini Maltin għandhom jevitaw il-laqgħat tal-massa u d-dimostrazzjonijiet iffullati, li jistgħu jeskalaw b'mod rapidu. Għandha tingħata attenzjoni partikolari min-nisa li jivvjaġġaw waħedhom jew fi gruppi żgħar, fid-dawl ta' rapporti reċenti ta' fastidju sesswali, xorb imħallat, u attakki. Il-frodi bil-karti tal-kreditu, prezzijiet eżorbitanti għat-turisti u serq minn lukandi qegħdin dejjem iżjed isiru komuni. Barra minn hekk, il-vjaġġaturi għandhom ikunu mwissija li kwalunkwe imġiba li tista' tiġi interpretata bħala nuqqas ta' rispett reliġjuż tista' tkun kastigabbli bi priġunerija. Is-Sri Lanka għandha għases tal-pulizija speċjali għat-turisti fiż-żoni turistiċi prinċipali tul il-kosta tal-Lbiċ.

Il-forzi militari u tal-pulizija huma preżenti f'bosta postijiet u spiss jitwettqu kontrolli tas-sigurtà. Iċ-ċittadini Maltin huma avażati biex isegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali.

Wieħed għandu jkun kawt b'mod estrem meta jgħum fil-baħar miftuħ. Il-kosti tas-Sri Lanka għandhom kurrenti qawwija li jinbidlu li anke n-nies tal-lokal għandhom diffikultà biex jirrikonoxxu. Ix-xita tal-monsun tista' tikkawża għargħar qosra imma severi fis-Sri Lanka. L-istaġun tal-monsun iġib miegħu wkoll żieda fil-każijiet tad-deni dengue. Għalhekk, ikun prudenti li jittieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa kollha kontra l-mard li jinġarr min-nemus. Barra minn hekk, jista' jkun hemm ukoll xi ċikluni.

Fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fis-Sri Lanka jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju ta' Malta fis-Sri Lanka fuq il-koordinati li ġejjin:

Colombo
b'ġurisdizzjoni fuq is-Sri Lanka
Is-Sur Lanin J.A. Fernando, Konslu Onorarju
17, Aloe avenue, Colombo 03 Sri Lanka

Telefown: 0094 11 2 575 511, 0094112575501
Posta elettronika: maltaconsul.colombo@gov.mt

Wieħed jista' wkoll jagħmel kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tat-telefown (+356) 21242191.

is-Sudan 08/03/2018

Evita kull safar f'ċerti nħawi

Iċ-ċittadini Maltin huma avżati biex jevitaw kull vjaġġar lejn Darfur, il-fruntiera tal-Istat tal-Baħar l-Aħmar mal-Eritrea, ir-reġjun ta’ Abyei, l-istati ta’ Kordofan tan-Nofsinhar u tan-Nil Blu, iż-żoni tal-istati ta’ Kordofan tat-Tramuntana u tan-Nil Bajda fin-Nofsinhar tat-triq ta’ Kosti-El Obeid-En Nahud. Kull vjaġġar għandu wkoll jiġi evitat fiż-żona tad-deżert fil-fruntiera mal-Libja.

Kull vjaġġar fiż-żoni fil-Punent tal-bliet ta’ En-Nahud fil-Kordofan tat-Tramuntana sal-fruntiera ta’ Darfur għandu jsir biss jekk meħtieġ. Fis-6 ta’ Novembru 2017 tħabbar stat ta’ emerġenza f’Gezira wara x-xoljiment tal-assemblea leġiżlattiva tal-istat.

Sa minn Jannar 2018, f’bosta bliet saru għadd ta’ dimostrazzjonijiet pubbliċi biex jipprotestaw kontra ż-żidiet fil-prezzijiet ta’ oġġetti bażiċi. Iċ-ċittadini Maltin għandhom jevitaw dimostrazzjonijiet u t-tipi kollha ta’ ġemgħat u jżommu ruħhom infurmati dwar kif qed tiżviluppa s-sitwazzjoni permezz tal-midja lokali u internazzjonali. Għandhom jiġu segwiti l-istruzzjonijiet tas-sikurezza lokali l-ħin kollu. Jista’ jkun hemm attakki terroristiċi fis-Sudan, għalhekk il-vjaġġaturi għandhom jibqgħu viġilanti l-ħin kollu.

Iċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn is-Sudan għandhom jiċċekkjaw għal kull prekawzjoni tas-saħħa mal-fornitur mediku tagħhom. Hija rrakkomandata bil-qawwa polza tal-assigurazzjoni komprensiva li tkopri r-ripatrijazzjoni peress illi l-faċilitajiet mediċi fil-pajjiż huma foqra.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fis-Sudan, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fis-Sudan jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio, Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Nru tat-Tel. (+356) 21242191
Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt

is-Sudan t’Isfel 20/12/2017

Evita kull safar

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kontra kull ivvjaġġar lejn is-Sudan t'Isfel.  Kwalunkwe ċittadin Malti fil-pajjiż għandu jitlaq meta jkun sikur li jagħmel dan.

Is-sitwazzjoni fil-belt kapitali, Juba, hija waħda ta' tensjoni. Il-kunflitti vjolenti jistgħu jiġru kullimkien f'kwalunkwe ħin bi ftit avviż jew xejn. Il-kriminalità qed tiżdied u l-barranin ġew attakkati jew mhedda. F'partijiet oħra tal-pajjiż għad hemm ġlied armat frekwenti bejn l-armata Sudaniża tan-Nofsinhar u l-ġellieda armati ta' gruppi etniċi differenti.

Il-linja ta' demarkazzjoni bejn is-Sudan u s-Sudan t'Isfel tibqa' mhux ċara u r-ribelli mis-Sudan joperaw fiż-żona tal-fruntiera bejn iż-żewġ stati. Dan jista' jwassal għal ġlied armat fir-reġjun tal-fruntiera mas-Sudan. L-attakki minn persuni armati li qed jinvadu u minn kriminali jseħħu fiż-żoni tal-fruntiera mal-Uganda, mar-Repubblika Ċentru-Afrikana u mar-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Huwa rakkomandat li wieħed jevita installazzjonijiet militari, folol u dimostrazzjonijiet. Fil-każ ta' deterjorament serju tas-sitwazzjoni fil-pajjiż, ir-rotot lejn u mis-Sudan t'Isfel jistgħu jiġu mblokkati, l-ajruport ta' Juba jista' jingħalaq u t-titjiriet jiġu sospiżi fi żmien qasir.

Qabel jiġi kkunsidrat kwalunkwe vvjaġġar lejn is-Sudan t'Isfel il-vjaġġaturi għandhom jaqraw bir-reqqa dan il-parir dwar l-ivvjaġġar, u jżommu ruħhom aġġornati mal-aħħar sitwazzjoni tas-sigurtà. Iċ-ċittadini Maltin għandhom jiżguraw ukoll li jkollhom pjanijiet ta' kontinġenza komprensivi, inkluż l-istokk tal-provvisti essenzjali u dokumenti tal-ivvjaġġar u viżi aġġornati. Huwa rakkomandat bis-sħiħ li tintuża skorta ta' sigurtà għal kwalunkwe vvjaġġar fil-pajjiż.

Billi Malta m'għandhiex rappreżentanza diplomatika fis-Sudan t'Isfel, fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq il-koordinati li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti
Valletta, Malta

Telefown: (+356) 21242191
Posta elettronika: consular.mftp@gov.mt

it-Tajlandja 21/12/2017

Eżerċita livell għoli ta' prudenza

Wara l-kolp militari f'Mejju 2014, is-sitwazzjoni tas-sigurtà fit-Tajlandja stabbilizzat. Il-ħajja pubblika hija relattivament normali, madankollu, il-libertà tal-espressjoni u tal-għaqda jkomplu jkunu ristretti b'mod sever. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu konxji tal-liġi lèse-majesté stretta tat-Tajlandja. Ġeneralment huwa rakkomandat li jiġu evitati dimostrazzjonijiet u folol, għaliex il-ġlied vjolenti bejn id-dimostranti u l-forzi tas-sigurtà ma jistax jiġi eskluż.

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċjiskoraġġixxi b’enfasi qawwija l-ivvjaġġar lejn u mill-istati fin-Nofsinhar tat-Tajlandja fil-fruntiera mal-Malasja (Narathiwat, Yala u Pattani u partijiet minn Songkhla). Hemm ġlied regolari bejn il-gruppi separatisti u l-forzi tas-sigurtà kif ukoll attakki terroristiċi, inkluż fuq postijiet popolari mal-barranin. F'Awwissu 2016 attakki bil-bombi u ta' ħruq doluż f'Hua Hin, Phuket, Krabi, Trang, Surat Thani, u postijiet u provinċji oħra fin-Nofsinhar tat-Tajlandja kkawżaw imwiet u korrimenti. F'Mejju 2016, kien hemm attakk bil-bombi fuq sptar militari f'Bangkok. Attakki oħra ma jistgħux jiġu esklużi.

Il-Ministeru javża liċ-ċittadini Maltin fit-Tajlandja biex jevitaw dawn iż-żoni u jżommu viġilanza u kawtela kontinwa tul iż-żjara tagħhom fil-pajjiż. L-awtoritajiet lokali ħeġġew lin-nies biex jevitaw laqgħat tal-massa, postijiet iffullati u ċerimonji pubbliċi, u biex jillimitaw l-ivvjaġġar bla bżonn. Il-vjaġġaturi huma avżati b'mod ġenerali biex isegwu bir-reqqa l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u biex isegwu mill-qrib kwalunkwe żvilupp fil-midja.

Iċ-Ċittadini Maltin għandhom jinnotaw ukoll li għandhom iħallu tal-anqas 3 sigħat żmien biex jaslu l-ajruport minħabba x-xogħlijiet fit-toroq fir-rotta miċ-ċentru ta' Bangkok għall-ajruport ta' Don Mueang, li huma stmati li se jdumu sa Settembru 2018. L-ivvjaġġar bl-art lejn il-Kambodja huwa possibbli biss permezz tal-qsim uffiċjali tal-fruntiera. L-ivvjaġġar lejn Preah Vihear u t-tempji fil-madwar mhuwiex rakkomandat, hekk kif iż-żona kollha tibqa' żona ristretta militari.

Huwa utli wkoll li wieħed jinnota li f'Novembru 2017 ġiet introdotta projbizzjoni fuq it-tipjip fuq il-bajjiet f'ċerti żoni turistiċi, inkluż f'Koh Samui, Pattaya u fil-provinċji ta' Phuket, Prachuap Khiri Khan, Chon Buri u Songkhla. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu konxji li l-penali għall-pussess, id-distribuzzjoni jew il-manifattura tad-drogi huma ħorox ħafna u jistgħu jinkludu l-piena kapitali. Barra minn hekk huwa rakkomandat li l-vjaġġaturi jivverifikaw mal-fornitur tas-servizz tas-saħħa tagħhom dwar kwalunkwe tilqim li jista' jkun meħtieġ qabel l-ivvjaġġar lejn it-Tajlandja.

Fil-każ ta' diffikultà fil-pajjiż, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju ta' Malta fit-Tajlandja fuq il-koordinati li ġejjin:
 
Konslu Onorarju tar-Repubblika ta' Malta
Is-Sur Varatit Benjavilas, Konslu Onorarju
76 Ekamai, 4 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Telefon tal-Uffiċċju: 0066 2 235-8990
Fax: 0066 2 635-3993
Mowbajl: 0066 8 1616-7777
Posta elettronika: maltaconsul.bangkok@gov.mt

Wieħed jista' wkoll jagħmel kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tat-telefown (+356) 21242191.


it-Tuneżija 14/03/2018

Eżerċita livell għoli ta' prudenza

Wara li fl-2015 seħħew attakki terroristiċi f’żoni popolari mat-turisti, l-awtoritajiet Tuneżini adottaw miżuri ġodda kontra t-terroriżmu fil-belt kapitali u fil-bqija tal-pajjiż. Attwalment, il-forzi tas-sigurtà qegħdin iżommu għajnejhom fuq bliet kbar u resorts turistiċi, u ġew imsaħħa il-miżuri tas-sigurtà fil-portijiet, fl-ajruporti, u fit-toroq prinċipali. L-istat ta’ emerġenza ddikjarat fl-2015 ġie estiż għal diversi drabi, bl-aktar riċenti jkun fit-12 ta’ Marzu 2018, fejn ġie estiż għal 7 xhur.

Mill-1 ta’ Jannar 2018, seħħew diversi protesti f’żoni urbani madwar it-Tuneżija, inkluża l-kapitali, Tuneż. Il-protesti jistgħu jaffettwaw is-servizzi ewlenin u jisfrattaw it-traffiku, kif ukoll jieħdu forma vjolenti..

Minħabba dan kollu, sakemm joħorġu avviżi oħra, il-Maltin kollha li qed jgħixu jew li qed iżuru Tuneż huma avżati sabiex joqogħdu ‘l bogħod mill-protesti. Il-Maltin għandhom isegwu kull tip ta’ struzzjonijiet maħruġa mill-forzi tas-sigurtà tat-Tuneżija, inklużi struzzjonijiet sabiex f’ċerti żoni jibqgħu fir-residenza tagħhom.

Minbarra dan, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża lill-Maltin sabiex jevitaw kull ivvjaġġar lejn iż-żoni u r-reġjuni li ġejjin:

- Il-Park Nazzjonali tal-Muntanji ta’ Chaambi u ż-żoni tal-għoljiet ta’ Salloum, Sammamma, u Mghila, li huma żoni riservati speċifikament għaloperazzjonijiet militari;

- Iż-żona militari tan-Nofsinhar tal-villaġġi ta’ El Borma u Dhehiba;

- Sa 20 km ‘il bogħod mill-bqija taż-żona tal-fruntiera tal-Libja, fit-Tramuntana ta’ Dhehiba;

- Il-villaġġ ta’ Ben Guerdane u ż-żona tal-madwar.

Barra minnhekk, il-Maltin huma avżati sabiex jevitaw is-safar ħlief dak essenzjali lejn:

- Żoni li jinsabu fin-naħa t’isfel tal-pajjiż li jinkludu wkoll l, il-villaġġi ta’ Nefta, Douz, Médenine, u Zarzis;

- Iż-żoni sa distanza ta’ 30 km ‘il bogħod mill-fruntiera tan-Nofsinhar tal-Alġerija, inkluż il-villaġġ ta’ Jendouba (din iż-żona tinkludi s-siti arkeoloġiċi ta’ Bulla Regia u Chemtou); u

- Il-Governorat ta’ Kesserine, inkluż il-villaġġ ta’ Sbeitla

Barra minnhekk, il-Ministeru javża sabiex il-Maltin ma jivvjaġġawx waħedhom fir-reġjun tad-deżert fin-Nofsinhar tat-Tuneżija, fejn ta’ sikwit qed jiġu rrapurtati attivitajiet mill- milizzja u kuntrabandu. Ir-reġjun tas-Saħara fit-Tuneżija beda jkun  kkontrollat mill-Ministeru għad-Difiża Nazzjonali minn Ġunju tal-2012, u l-aċċess għal din iż-żona jiddependi mill-proċeduri stabbiliti mill-awtoritajiet Tuneżini.

Il-Ministeru javża wkoll sabiex jittieħdu  l-miżuri kollha ta’ sigurtà meħtieġa għal vjaġġar lejn il-bqija tat-Tuneżija. Is-sigurtà Tuneżina żdiedet fil-fruntieri ta’ mal-Libja u l-Alġerija minħabba attività terroristika fil-fruntieri u ġlied fil-Libja. Iż-żoni bejn pajjiż u ieħor  ġieli jingħalqu temporanjament mingħajr avviż. Kien hemm ukoll każijiet fejn seħħew inċidenti vjolenti. Il-vjaġġaturi huma avżati sabiex joqgħodu  attenti l-ħin kollu.

Il-vjaġġaturi għandhom iġorru l-passaport u xi forma ta’ identifikazzjoni fotografika fuqhom il-ħin kollu. Polza ta’ assikurazzjoni komprensiva hija rrakkomandata. Huwa wkoll irrakkomandat li l-vjaġġatur jixrob ilma tal-fliexken, u jevita xorb bis-silġ fih.

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, l-Ambaxxata Maltija f’Tuneż tista’ tiġi kkuntattjata fuq id-dettalji li ġejjin:

Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta
Imm. Carthage Centre, Rue du Lac de Constance
B.P. 71, 1053 Les Berges du Lac,
Tuneż, it-Tuneżija

Telefown: +216 (71) 965 811, (71) 963 652
Tel (Konsulat): +216 (71) 965 215
F’każ ta’ Emerġenza: +216 29565811
Posta elettronika: maltaembassy.tunis@gov.mt

Kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jsir fuq in-numru tat-telefown (+356) 21242191.

it-Turkija 21/12/2017

Eżerċita livell għoli ta' prudenza

Fis-16 ta' Ottubru 2017, il-gvern Tork ġedded l-istat ta' emerġenza ddikjarat wara l-attentat ta' kolp f'Lulju 2016, fuq livell nazzjonali għal perjodu ta' 3 xhur. Fuq din il-bażi, il-curfews huma imposti fi żmien qasir, u t-tiftix u l-kontrolli ġenerali tal-identità jitwettqu fi kwalunkwe ħin.

Id-dikjarazzjonijiet politiċi li jsiru fil-pubbliku kontra l-istat Tork, is-simpatija ma' organizzazzjonijiet ikklassifikati bħala terroristiċi mit-Turkija, kif ukoll l-insulti jew it-tmaqdir lejn l-istituzzjonijiet tal-Istat u lejn personalitajiet ta' livell għoli huma pprojbiti u jirriżultaw f'multi jew priġunerija. Id-dikjarazzjonijiet li jikkritikaw lill-gvern fuq l-Internet u fuq il-midja soċjali jistgħu jiġu inklużi wkoll f'dan ir-reat.

Sa mill-2015 seħħew attakki terroristiċi ripetuti fit-Turkija. Mhuwiex eskluż li l-gruppi terroristiċi jistgħu jkomplu jippruvaw iwettqu attakki, b'mod speċjali fi bliet kbar. Dawn jistgħu jkunu mmirati wkoll lejn il-barranin. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu dejjem aktar viġilanti, b'mod speċjali f'żoni b'ħafna traffiku u f'żoni turistiċi.

Wara t-tħabbira mill-Istati Uniti dwar l-istatus ta' Ġerusalemm fis-6 ta' Diċembru 2017 huma mistennija protesti u dimostrazzjonijiet madwar il-bini jew l-installazzjonijiet tal-Istati Uniti. Il-vjaġġaturi għandhom għalhekk jevitaw dimostrazzjonijiet u jsegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali.

Barra minn hekk, il-Ministeru javża kontra l-ivvjaġġar kollu lejn il-madwar immedjat tal-fruntiera mas-Sirja u mal-Iraq. Kwalunkwe vvjaġġar lejn il-provinċji ta' Sirnak, Mardin, Sanliurfa, Gaziantep, Diyarbakir, Kilis u Hatay, u lejn il-provinċji ta' Siirt, Tunceli u Hakkari, għandu jsir biss għal għanijiet essenzjali, minħabba l-kunflitt fis-Sirja u l-operazzjonijiet militari li jistgħu jikkawżaw danni kollaterali.

Is-sitwazzjoni fuq il-fruntiera mal-Kurdistan Iraqi hija waħda ta' tensjoni. It-Turkija qed torganizza eżerċizzji militari konġunti mal-Iraq. Sa mis-16 ta' Ottubru 2017, it-titjiriet kollha lejn il-Kurdistan Iraqi mhumiex qed jitħallew itiru mill-ispazju tal-ajru Tork.

Fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata tar-Repubblika ta' Malta f'Ankara fuq il-koordinati li ġejjin:

L-Ambaxxata tar-Repubblika ta' Malta
4th Floor
Ugur Mumcu Caddesi 88
Kat4 – 06700 Gaziosmanpasa Akara
Ankara
Telefown: 0090 (0)5050375829

Konsulat Ġenerali ta' Malta (Istanbul)
Aydede Caddesi 16/11
34437 Taksim
Istanbul
Telefown: +90 (212) 311 12 12

Wieħed jista' wkoll jagħmel kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tat-telefown (+356) 21242191.

l-Ukrajna 21/12/2017

Evita kull safar f'ċerti nħawi

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha biex jevitaw l-ivvjaġġar kollu lejn iż-żoni li ġejjin: Donetsk oblast, Luhansk oblast u l-Krimea. Is-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-partijiet tax-Xlokk ta' Donetsk u Luhansk Oblasts tal-Ukrajna tibqa' instabbli ħafna. Partijiet minn dawn id-distretti amministrattivi bħalissa mhumiex ikkontrollati mill-gvern Ukren imma mill-forzi separatisti. Il-forzi armati Ukreni u l-forzi ribelli qed jaffaċċjaw lil xulxin f'dik hekk imsejħa "linja ta' kuntatt", fejn kuljum ikun hemm il-ġlied.

Il-Krimea tkompli tkun parti mill-Ukrajna taħt il-liġi internazzjonali, imma bħalissa hija kkontrollata mir-Russja. Sa minn Ġunju 2015, l-ivvjaġġar lejn il-Krimea mill-Ukrajna kontinentali jirrikjedi permess maħruġ mill-awtorità kompetenti Ukrena, li jinħareġ biss taħt ċerti kundizzjonijiet, imma mhux għal għanijiet turistiċi. Id-dħul fil-Krimea mit-territorju Russu jikkostitwixxi ksur tal-liġi Ukrena. Barra minn hekk, it-tbaħħir bħalissa jinsab ristrett mill-għeluq ta' portijiet marittimi ta' pajjiżi terzi fil-Krimea.

Is-sitwazzjoni f'Kiev u fl-ibliet tal-Punent hija ġeneralment kalma, minkejja li l-awtoritajiet Ukreni ssikkaw il-miżuri ta' sigurtà u għollew il-livell tal-allert fi Kiev u fi bliet ewlenin madwar il-pajjiż. Fil-bini tal-gvern u madwaru jsiru dimostrazzjonijiet pubbliċi fuq bażi regolari. Il-vjaġġaturi huma mħeġġa jevitaw id-dimostrazzjonijiet, jibqgħu viġilanti u josservaw il-midja għal tagħrif dwar ir-riskji possibbli għas-sikurezza jew għas-sigurtà.

Fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fl-Ukrajna jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju ta' Malta fi Kiev fuq il-koordinati li ġejjin:

Kiev b'ġurisdizzjoni fuq l-Ukrajna

Is-Sur Pavlo Mykolayovych Grechkivsky, Konslu Onorarju
2nd Floor, 13/1, Chervonoarmiyska Street, Kyiv, 01601 Ukraine

Telefown: 0038 044 2355152
Fax: 0038 044 2355152
Posta elettronika: maltaconsul.kiev@gov.mt

Wieħed jista' wkoll jagħmel kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tat-telefown (+356) 21242191.

Venezuela 21/12/2017

Evita kull safar jekk mhuwiex meħtieġ

F'Mejju 2016 ġie ddikjarat stat ta' emerġenza fil-Venezwela. Il-pajjiż qed ikompli jesperjenza livelli għolja ta' kriminalità u rati ta' omiċidju estremament għolja, inkwiet politiku u soċjali kontinwu, nuqqas ta' ikel u mediċina bażika, u nuqqas ta' elettriku u provvisti tal-ilma. Is-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-pajjiż hija prekarja u mhux prevedibbli.

F'dan ir-rigward, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha kontra l-ivvjaġġar kollu lejn:
· distanza ta' 80 km mill-fruntiera Kolombjana fl-istati ta' Zulia, Tachira, Barinas, Apure u Bolívar
· distanza ta' 80 km mill-fruntiera Kolombjana fl-istat ta' Amazonas 'l isfel sa 100 km (62 mil) fin-Nofsinhar ta' Puerto Ayacucho
· distanza ta' 40 km mill-bqija tal-fruntiera Kolombjana

It-traffikanti tad-droga u l-gruppi armati illegali joperaw f'dawn iż-żoni u hemm riskju għoli ta' ħtif. Barra minn hekk, fix-xhur reċenti, kien hemm diversi inċidenti ewlenin ta' vjolenza f'bosta bliet, inkluż Caracas, Barquisimeto, Valencia u Maracay.  Il-preżenza tal-infurzar tal-liġi f'dawn il-bliet tnaqqset b'mod sinifikanti u l-inċidenti tal-kriminalità vjolenti qed jiżdiedu. Il-Ministeru javża kontra l-ivvjaġġar kollu ħlief dak essenzjali lejn il-bqija tal-pajjiż.

Iċ-ċittadini Maltin għalhekk huma avażati biex ikunu viġilanti l-ħin kollu u jsegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali. Huwa rakkomandat li wieħed jaġixxi bl-akbar kawtela u diskrezzjoni, b'mod partikolari fi bliet kbar. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw ukoll id-dimostrazzjonijiet u kull tip ta' laqgħat tal-massa, u jibqgħu infurmati dwar l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni permezz tal-midja. Jekk wieħed ma jkollux bżonn urġenti li jibqa' fil-pajjiż huwa jew hija għandu jikkunsidra bis-sħiħ li jitlaq mill-pajjiż (b'mezzi kummerċjali), jekk ikun sikur li jagħmel dan.

Il-gvern Venezwelan ordna l-għeluq temporanju tal-fruntiera mal-Kolombja (miftuħa għat-traffiku bil-mixi biss). Il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw lill-operatur turistiku tagħhom qabel jivvjaġġaw għal aktar informazzjoni.

Il-vjaġġaturi għandhom jinnotaw li Caracas hija moqdija biss minn ftit linji tal-ajru. It-tibdil fi żmien qasir fil-ħinijiet u fir-rotot tat-titjiriet huwa possibbli. Il-vjaġġaturi huma avżati ħafna biex jikkuntattjaw il-linja tal-ajru tagħhom qabel it-tluq u biex jikkonfermaw it-titjiriet riżervati tagħhom.

Il-vjaġġaturi huma mħeġġa ħafna jivverifikaw il-protezzjoni tagħhom permezz tat-tilqim qabel jivvjaġġaw minħabba ż-żieda fil-każijiet tad-difterija. Il-każijiet tal-malarja żdiedu ħafna wkoll, għalhekk il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw protezzjoni adegwata mill-mard li jinġarr min-nemus. Huwa rakkomandat bis-sħiħ li l-vjaġġaturi jkollhom kopertura tal-assigurazzjoni tas-saħħa globali suffiċjenti inkluż assigurazzjoni tal-ivvjaġġar affidabbli.

Fil-każ ta' diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Venezwela jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ ta' Malta fuq il-koordinati li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio, Triq il-Merkanti, Valletta, Malta
Telefown: (+356) 21242191
Posta elettronika: consular.mftp@gov.mt

iż-Żimbabwe 27/03/2018

Eżerċita livell għoli ta' prudenza

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn iż-Żimbabwe biex ikunu viġilanti l-ħin kollu.

Għalkemm is-sitwazzjoni fil-pajjiż hija kalma, l-iżviluppi politiċi li għadhom għaddejjin jistgħu jirriżultaw f’aktar dimostrazzjonijiet, speċjalment f’żoni urbani. Il-vjaġġaturi Maltin fil-pajjiż għandhom jevitaw dimostrazzjonijiet u attivitajiet politiċi. L-awtoritajiet kultant użaw forza biex jissopprimu dawn tal-aħħar. Barra minn hekk, ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi, avolja ma hemm ebda storja riċenti dwar attakki bħal dawn fiż-Żimbabwe. Il-vjaġġaturi jridu joqogħdu lura milli jieħdu ritratti ta’ uffiċċji tal-Gvern, ajruporti, stabbilimenti militari, residenzi uffiċjali, Ambaxxati, u postijiet sensittivi oħrajn, peress illi dan huwa meqjus illegali. Huwa wkoll ipprojbit li jittieħdu ritratti ta’ membri tal-pubbliku, persunal tal-forzi armati u ta’ dimostrazzjonijiet u protesti.

Fiċ-ċentri tal-belt ġew ukoll irrappurtati serq b’vjolenza u serqiet armati mmirati kontra residenti barranin, speċjalment wara li jidlam. Il-vjaġġaturi jridu jkunu kawti, jiżguraw li l-akkomodazzjoni u l-vetturi tagħhom huma siguri, u jevitaw li jsuqu barra mill-bliet ewlenin billejl. Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jkunu ferm viġilanti fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Harare, u meta joħorġu minn banek u ATMs.

Għandhom jiġu obduti dejjem is-sinjali tal-pulizija, u huwa meqjus offiża li tkompli ssuq meta jgħaddi l-motorcade tal-President, tkun xi tkun liema naħa tat-triq dan tal-aħħar ikun għaddej.   Hija wkoll meqjusa offiża li tagħmel kummenti kritiċi dwar il-President.

Hemm rapporti kontinwi ta’ tifojde f’għadd ta’ postijiet, li nfirxet minn Matapi sa żoni oħra bħal Mbare u Nenyere. Minn Ottubru 2017 sa Marzu 2018, ġie rrapportat numru totali ta’ 3,187 każ tat-tifojde.  Il-vjaġġaturi huma mwissija li jżuru lill-professjonista tas-saħħa tagħhom tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel il-vjaġġ tagħhom biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn jieħdu xi tilqim jew miżuri preventivi oħrajn u ċertifikazzjoni. Għandhom jittieħdu l-prekawzjonijiet normali biex jiġi evitat espożizzjoni għall-HIV. Il-kura tas-saħħa mhix affidabbli fil-pajjiż minħabba nuqqas ta’ persunal mediku mħarreġ fl-isptarijiet u anke mediċini. L-ispejjeż mediċi jistgħu jkunu għaljin, u huwa rrakkomandat li jkollok assigurazzjoni tas-saħħa u tal-ivvjaġġar xierqa sabiex tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni.

Wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni jistgħu jikkawżaw offiża, irrispettivament mill-ġeneru jew mis-sesswalità. Barra minn hekk, iż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess huwa pprojbit fil-pajjiż.

Huwa wkoll illegali li tilbes kwalunkwe forma ta’ lbies magħmul minn materjal camouflage.

Huwa rrakkomandat li dejjem ikollok fuqek kopja tal-passaport u kit mediku komprensiv il-ħin kollu.  Il-vjaġġaturi jridu jsegwu l-parir lokali dwar kwalunkwe post li jippjanaw li jżuru, u jsegwu żviluppi fil-midja lokali u internazzjonali.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fiż-Żimbabwe, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt
Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbilta’ legali

Il-pariri dwar vjaġġar maħruġa mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ huwa servizz ta’ gwida għall-pubbliku. Dan huwa ntiż sabiex jgħin liċ-ċittadini Maltin jieħdu deċiżjonijiet infurmati qabel isiefru barra l-pajjiż. Pariri dwar vjaġġar huma mogħtija kif inhuma, mingħajr garanzija espliċita jew impliċita li l-pariri dwar vjaġġar fuq dan is-sit elettroniku jkunu disponibbli l-ħin kollu jew f’kull ħin, u li t-tagħrif mogħti huwa komplut jew aġġornat f’kull ħin. 

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ ma jiħux u ma jistax jieħu deċiżjonijiet għaċ-ċittadini Maltin dwar jekk, meta u kif għandhom jgħixu, jaħdmu, jew fejn jivvjaġġaw. Id-deċiżjoni biex tgħix, taħdem jew tivvjaġġa barra hija personali u għalhekk il-Ministeru mhu responsabbli għall-ebda deċiżjoni f’dan ir-rigward. Iċ-ċittadini Maltin huma responsabbli għas-sigurta’ tagħhom infushom, partikolarment kull fejn hemm sitwazzjoni ta’ sigurta’ inċerta. 


Kif iżżomm ruħek aġġornat bil-pariri dwar vjaġġar

Ċittadini Maltin jistgħu iżommu ruħhom aġġornati bil-pariri dwar vjaġġar billi jsegwu l-pariri dwar vjaġġar fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ.


Kif tirreġistra mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ għal skopijiet ta’ emerġenza

Ċittadini Maltin li jivvjaġġaw, jaħdmu jew jgħixu barra huma mħeġġa jirreġistraw mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ billi jimlew u jissottomettu Formola D, li tinsab fil-paġna Maltin li jgħixu Barra​. It-tagħrif mogħti ser jgħinna nassistuk ajħar f’każ ta’ emerġenza meta tkun barra.
Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin
u Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta
Telefon
2124 2191
Fax
2123 6604
Email