Pariri Dwar Vjaġġar

Introduzzjoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ joffri pariri dwar vjaġġar fuq is-sit elletroniku tiegħu biex il-pubbliku ġenerali jkun infurmat dwar xi kundizzjonijiet eżistenti barra minn Malta li jistgħu jaffettwaw is-sigurta’ ta’ ċittadini Maltin li qed jivvjaġġaw, jaħdmu jew jgħixu barra. 


X’inhu l-Parir dwar Vjaġġar?

Parir dwar vjaġġar jagħti tagħrif dwar is-sigurta’ f’pajjiżi partikolari. Huwa maħruġ fuq bażi ta’ żviluppi dwar is-sigurta’ madwar id-dinja. Il-pariri dwar vjaġġar huma riveduti u aġġornati skont tibdil fil-livell ta’ riskju għaċ-ċittadini Maltin. 

Il-Pariri dwar vjaġġar huma kategorizzati f’livelli differenti skont valutazzjoni globali tas-sigurta’ fuq il-post fil-pajjiż ikkonċernat. Għalhekk jista’ jkun hemm livelli differenti ta’ sigurta’ għal reġjuni differenti fl-istess pajjiż. 

Attwalment wieħed jista’ jsib pariri dwar vjaġġar għall-pajjiżi li ġejjin: 
(Għafas fuq l-isem tal-pajjiż għal tagħrif iktar dettaljat) 

Pajjiż L-aħħar li ġie aġġornat

l-Afganistan 08/10/2019

Evita kull vjaġġar


L-Aħħar Żviluppi:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kontra kull vjaġġar lejn l-Afganistan  minħabba s-sitwazzjoni volatili, insurġenzi kontinwi, attakki terroristiċi, riskju ta' ħtif u rata għolja ta' kriminalità fil-pajjiż. Nhar it-Tnejn 7 ta ’Ottubru, minibus ta’ rekluti għall-forzi tas-sigurtà Afgani  ġie mmirat minn bomba suwiċida fil-belt tal-Lvant ta ’Jalalabad, li qatlet mill-inqas 10 persuni filwaqt li 27 ġew midruba.

Sigurtà:

Il-pajjiż għaddej minn tranżizzjoni politika, ekonomika, u tas-sikurezza, u ħafna partijiet tal-Afganistan huma affettwati minn konflitt.

Kabul rat theddida ta’ attakki fuq skala kbira, u fix-xhur riċenti, il-Belt kapitali rat għadd ta’ attakki fejn inqatlu u ġew midruba ammont kbir ta’ persuni. Fl-Afganistan tat-Tramuntana, hemm għaddejjin operazzjonijiet militari, u attakki kontra l-militar u ħaddiema tal-għajnuna konsegwentement darbu u qatlu bosta minnhom. Fl-Afganistan tal-Lvant u tal-Punent hemm kważi attakki u sparar ta’ kuljum, filwaqt li ftit xhur ilu, fil-parti tan-Nofsinhar tal-pajjiż, ammont sostanzjali ta’ suldati ġew maqtula jew midruba. Minħabba dawn l-avvenimenti, is-sitwazzjoni tas-sikurezza fil-pajjiż tibqa’ volatili, u hemm ħafna theddidiet kuljum. Għalkemm żoni oħra li mhumiex affettwati qed imorru għall-aħjar fir-rigward tas-sikurezza, dawn tal-aħħar xorta huma suxxettibbli għal attakki. L-attakki jistgħu jsiru mhux biss kontra l-forzi tas-sikurezza iżda wkoll kontra l-pubbliku u ħaddiema umanitarji (inkluż NGOs Afgani). Il-barranin għandhom ikunu viġilanti f’postijiet fejn jinġabru folol kbar, f’postijiet popolari mal-barranin (bħal lukandi u ħwienet), u postijiet ta’ interess. Ġemgħat pubbliċi għandhom jiġu evitati. Barra minn dan, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għal bombi u mini mhux sploduti, u jsegwu l-parir lokali.

Il-kriminalità hija wkoll ta’ tħassib, u l-barranin sfaw ukoll vittmi ta’ attakki vjolenti, bħal serq u stupru. Il-vjaġġaturi għandhom iżommu mistura l-oġġetti ta’ valur, u jevitaw li jivvjaġġaw waħedhom. Nisa barranin esperjenzaw ukoll fastidju u kuntatt u attenzjoni mhux mixtieqa. Hemm ukoll theddida għolja u kostanti ta’ ħtif, aktar minn 100 ċittadin mill-Punent ġew maħtufa sa mill-2001. Vjaġġaturi impenjati f’ħidma umanitarja, fil-ġurnaliżmu, jew fin-negozju huma meqjusa bħala miri potenzjali. Il-binjiet tal-akkomodazzjoni użati mill-barranin huma wkoll fil-mira tat-theddid. Il-vjaġġaturi għandhom iżommu f’kuntatt mal-qraba tagħhom biex jirrappurtaw il-moviment tagħhom.

Saħħa:

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-vjaġġaturi jistgħu jsofru minn infezzjonijiet gastrointestinali matul ġranet aktar sħan, u għandhom joqogħdu attenti għall-Malarja. Il-kundizzjonijiet bit-trabijiet fil-pajjiż jistgħu wkoll jikkawżaw irritazzjoni.

Il-faċilitajiet mediċi huma limitati ħafna, u huwa rrakkomandat li jkollok provvista disponibbli tal-mediċini meħtieġa, peress illi l-provvisti x’aktarx li ma jkunu disponibbli. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 119, 112, jew fuq 020112 minn mowbajl (f’Kabul biss). Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Diżastri Naturali:

Il-barranin għandhom joqogħdu attenti mill-ivvjaġġar fit-triq, peress illi apparti mill-kundizzjonijiet ħżiena tat-toroq u tas-sewqan, jistgħu wkoll jesperjenzaw punti ta’ kontroll foloz li jistgħu jirriżultaw f’attakki vjolenti. Huwa ugwalment importanti li l-vjaġġaturi jkunu mħejjija għal kwalunkwe attività siżmika, xita qawwija u għargħar, u borra qawwija f’ċerti żoni. Il-pajjiż m’għandux l-infrastruttura xierqa għal meta jseħħu dawn l-avvenimenti.

Aktar Informazzjoni:

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fl-Afganistan. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Minħabba l-fatt li l-omosesswalità hija illegali, il-vjaġġaturi jridu jaċċertaw li ma tintweriex affezzjoni fil-pubbliku. Il-vjaġġaturi huma pprojbiti milli jużaw jew li jġibu fil-pajjiż narkotiċi, alkoħol, u majjal.

It-teħid ta’ ritratti ta’ binjiet tal-gvern jew militari huwa pprojbit. Ritratti ta’ persuni għandhom jittieħdu bil-kunsens tagħhom.

Peress illi l-karti tal-kreditu mhumiex aċċettati, il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li jkollhom biżżejjed flus kontanti. Ċerti ATMs f’Kabul jipprovdu dollari Amerikani kif ukoll muniti Afgani.

Dettalji ta’ Kuntatt:

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fl-Afganistan, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:  

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Afrika t’Isfel 12/09/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża lill-Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw lejn l-Afrika t’Isfel li kaġun ta’ xita qawwija sebgħin persuna sfat maqtula fl-għargħar li għerreq partijiet mill-provinċja kostali ta’ KwaZulu-Natal fl-Afrika t’Isfel.


Iż-żoni l-aktar milquta huma Amanzimtoti, Chatsworth, Mariannhill, Mabaso. Is-Servizz tat-Temp tal-Afrika t’Isfel avża li jista’ jkun hemm aktar xita fil-ġranet li ġejjin. Iċ-ċittadini Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw għandhom joqogħdu attenti u jżommu ruħhom aġġornati mal-akatar rapporti tat-temp riċenti fil-pajjiż.

Il-Ministeru javża liċ-ċittadini Maltin biex ikunu kawti ħafna meta jivvjaġġaw lejn l-Afrika t’Isfel.

Fix-xhur riċenti, kien hemm bosta theddidiet ta’ bombi magħmula kontra stabbilimenti tax-xiri u postijiet pubbliċi oħra, li wasslu għal evakwazzjonijiet mill-awtoritajiet. Barra minn hekk, huwa probabbli li t-terroristi jwettqu attakki fil-pajjiż, bl-ikbar theddida mill-estremisti marbuta mad-Daesh (li qabel kienu magħrufa bħala ISIL). L-attakki jistgħu jkunu indiskriminati, inkluż f’postijiet iffrekwentati minn barranin fi bliet barranin.

Żdiedu wkoll b’mod sinifikanti r-reati kriminali u l-vjolenza kontra viżitaturi barranin, inkluż serq, stupru u qtil. Għaldaqstant, huwa importanti li joqogħdu attenti, b’mod partikolari f’żoni ffullati. Il-kriminalità hija għolja b’mod partikolari fid-distretti ta’ Berea u Hillbrow u fit-terminus tal-karozzi tal-linja ta’ Rotunda f’Johannesburg. It-turisti huma avżati biex ikunu viġilanti meta jżuru ċ-ċentru tal-belt u xatt il-baħar f’Durban. Oġġetti ta’ valur bħal mowbajls, passaporti, u kameras għandhom jinżammu mistura, u l-vjaġġaturi huma avżati biex ma jibdlux jew ma jiġbdux ammonti kbar ta’ flus f’żoni beżlin minħabba serq u frodi tal-karti ta’ kreditu. Huwa rrakkomandat li ġġorr kopja tal-paġna bl-informazzjoni tal-passaport il-ħin kollu fil-każ li tintalab il-validità tal-identifikazzjoni.

Il-ħtif ukoll huwa theddida li qed tikber mal-pajjiż kollu u kultant huwa pperċepit bħala gwadann finanzjarju, li jirriżulta f’bosta każijiet ta’ barranin li sfaw vittmi fi snin riċenti. Iċ-ċittadini Maltin għandhom jevitaw li jimxu waħedhom f’żoni remoti u fid-dlam. Vjaġġi bil-mixi għandhom isiru fi gruppi kbar u għandhom jiġu segwiti l-pariri lokali, fejn disponibbli.

Id-dimostrazzjonijiet huma regolari fl-Afrika t’Isfel, u apparti li jseħħu bi ftit avviż, dawn jistgħu jieħdu xejra vjolenti. Huwa rakkomandat li l-vjaġġaturi jevitaw postijiet fejn isiru dimostrazzjonijiet, speċjalment f’universitajiet u binjiet tal-gvern.

L-istandard tas-sewqan huwa varjabbli, u sikwit iseħħu inċidenti fatali. Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jkunu viġilanti dwar dak li jkun qed jiġri madwarhom meta jkunu f’vetturi weqfin, peress li żoni komuni ta’ attakki inklużi sinjali tat-traffiku u f’salib it-toroq. Il-ħallelin huma magħrufa wkoll li jużaw metodi varji biex iwaqqfu u jisirqu karozzi, anke fiż-żona ta’ u inkluż OR Tambo International Airport f’Johannesburg. Il-vjaġġaturi huma wkoll avżati biex jevitaw l-ivvjaġġar billejl, u biex jeżerċitaw kawtela meta jsuqu lejn u minn Northern KwaZulu Natal, Zululand, u Kruger Park minħabba każijiet irrappurtati ta’ serq ta’ karozzi u serq ieħor.

Ġie rrappurtat ukoll serq u attività kriminali fuq il-ferroviji. Il-vjaġġaturi huma avżati biex iżommu ruħhom aġġornati billi jsegwu l-istruzzjonijiet tas-sigurtà li hemm fl-istazzjonijiet ewlenin. Jista’ jkun hemm ukoll tensjoni bejn il-kumpaniji tat-taxis, u kultant jistgħu anke jsiru vjolenti.

Ix-xiri u/jew it-traffikar f’oġġetti pprojbiti jirriżulta fi prosekuzzjoni, u l-kriminali jistgħu jingħataw kundanni ta’ priġunerija u/jew multi.

Żur il-professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel il-vjaġġ biex tiċċekkja jekk għandekx bżonn xi tilqim jew miżuri preventivi oħrajn. Għandhom jittieħdu prekawzjonijiet normali biex tiġi evitata espożizzjoni għall-HIV/AIDS. Kul ikel imsajjar sew, ixrob ilma tal-flixkun, u evita xarbiet bis-silġ, speċjalment fiż-żoni rurali ta’ Limpopo. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu ambulanza fuq 10177. Għandek tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fl-Afrika t’Isfel. Huwa importanti li tiċċekkja għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għall-konsum tal-ilma minħabba n-nixfa f’Western Cape.

Il-ġenituri li jivvjaġġaw ma’ tfal (taħt it-18-il sena) iridu juru ċ-ċertifikat tat-twelid sħiħ tat-tfal jew kopja ċertifikata, li jsemmi d-dettalji tat-tfal u tal-ġenituri.

L-omosesswalità hija legali, u l-awtoritajiet tal-Afrika t’Isfel introduċew leġiżlazzjoni li tipprojbixxi d-diskriminazzjoni kontra l-omosesswalità.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin li bħalissa qegħdin fl-Afrika t’Isfel jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsli Onorarji fuq id-dettalji li ġejjin:


Konsolat Onorarju-Durban
285, Umhlanga Rocks Drive, Glenashley 4501
Telefown 1: 00270315722041
Emerġenza: 0027083456 8554
Imjel : maltaconsul.durban@gov.mt 

Konsolat Onorarju-Johannesburg
La Rochelle Medical Centre Cnr Third and Johannesburg Road La Rochelle, 2190
Emerġenza: 0027114350463
Imjel : maltaconsul.johannesburg@gov.mt

Konsolat Onorarju-Cape Town
33 Theresa Avenue, Bakoven, Camps bay
Emerġenza: 0027214370005 
Imjel : maltaconsul.capetown@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Albanija 09/09/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża lil ċittadini Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw lejn l-Albanija li bħalissa hemm għaddejjin numru ta’ protesti vjolenti bil-pulizija tuża l-gass tad-dmugħ u sparar tal-ilma bil-pressa sabiex twaqqaf il-folla. Dawn il-protesti li qed jitolbu li jsiru l-elezzjonijiet ġenerali, ilhom għaddejjin b’mod sistematiku kull ġimgħa sa min-nofs Frar li għadda. Riżultat ta’ dan imsemmi hawn fuq, ċittadini Maltin huma avżati sabiex jiċċekkjaw il-mezzi tax-xandir lokali għall-aktar informazzjoni riċenti, filwaqt li joqogħdu attenti u jevitaw id-dimostrazzjonijiet u ż-żoni ffullati.

B’mod ġenerali, il-kriminalità u l-vjolenza huma preżenti f’xi żoni, iżda mhumiex tipiċi li jkunu ta’ mira fuq il-barranin. Is-sidien tal-armi tan-nar huma ħafna. Meta wieħed imur f’villaġġi qalb l-għoljiet li jinsabu fuq il-fruntiera n-naħa ta’ fuq mal-Kosovo, wieħed għandu jkun ferm kawt u jfittex sinjali li jindikaw mini tal-art li ma splodewx u kwalunkwe avviż ieħor. Qabel tivvjaġġa ara li jkollok assigurazzjoni medika u tal-ivvjaġġar komprensiva. Is-sewqan jista’ jkun perikoluż. L-istat tat-toroq huwa wieħed ħażin, b’mod speċjali f’żoni rurali. Id-dwal tat-toroq f’żoni urbani huwa suġġett għall-qtugħ ta’ sikwit. F’postijiet oħra, anke f’rotot arterjali maġġuri urbani, m’hemmx dawl fit-toroq. Jekk tkun qed tivvjaġġa matul il-lejl, oqgħod attent għal xogħol fit-toroq li ma jkunx immarkat, ħofor kbar u vetturi bla dawl. Ħafna drabi vetturi four-wheel drive huma aktar prattiċi f’toroq rurali u minuri. Is-sewqan fl-Albanija ħafna drabi jista’ jkun aggressiv u joħloq ħafna konfużjoni. Ir-rata ta’ mwiet riżultat ta’ inċidenti tat-traffiku hija fost l-aktar għolja fl-Ewropa.

L-omosesswalità hija ddiskriminata. Teżisti leġislazzjoni kontra d-diskriminazzjoni u l-kriminalità riżultat ta’ mibgħeda. Il-penalitajiet għal kriminalità marbuta mad-droga huma severi.

Minn tal-anqas 8 ġimgħat qabel il-vjaġġ tiegħek, iċċekkja l-aktar avviżi riċenti marbuta mas-saħħa skont il-pajjiż speċifiku, hekk kif maħruġa min-National Travel Health Network and Centre (NaTHNaC) (https://travelhealthpro.org.uk/countries). Kun żgur li jkollok assigurazzjoni tas-saħħa adegwata u fondi aċċessibli li jkopru l-ispejjeż għal trattament mediku barra l-pajjiż, evakwazzjoni b’ambulanza tal-ajru u ripatrijazzjoni.

L-ilma tal-vit fl-Albanija jista’ jikkawża mard – għandek tixrob biss ilma tal-flixkun. Jekk tixrob il-ħalib, ara li jkun UHT (pasturizzat).

Jekk matul il-vjaġġ tiegħek tkun teħtieġ assistenza medika f’każ ta’ emerġenza, ċempel 127 jew 04 2222 235 u staqsi għal ambulanza. Għandek tagħmel kuntatt mal-kumpanija tal-assigurazzjoni/medika tiegħek immedjatament jekk tiġi rreferut għal faċilità medika għat-trattament.

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, ċittadini Maltin jistgħu jagħmlu kuntatt mal-Konsulat għar-Repubblika ta’ Malta fuq id-dettalji li ġejjin:Konsolat Onorarju-Tirana
Shinasi Dishnica, nr 100
Emerġenza: 0035544504889
Imjel : maltaconsul.tirana@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Alġerija 09/10/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

L-Aħħar Żviluppi:

Il-manifestazzjonijiet fil-pajjiż u forom oħra ta' protesti, li faqqgħu fl-Alġerija fi Frar, għadhom għaddejjin. Id-dimostrazzjonijiet fil-kapitali Alġiers u f’bosta bliet oħra komplew iseħħu wara deċiżjoni li ġiet meħud a din il-ġimgħa biex tħeġġeġ lin-nies jivvutaw fl-elezzjonijiet ta’ 12 Diċembru. Għalhekk, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa għas-sigurtà personali tagħhom, jevitaw kull forma ta' laqgħat u dimostrazzjonijiet politiċi u dejjem isegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali. Protesti jew strajkijiet jistgħu jwasslu għal atti ta' vjolenza dannużi u jaffettwaw is-sistemi tat-trasport.

Sigurtà:

Barra minn hekk , il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn l-Alġerija biex ma jmorrux f’żoni li jkunu:

• inqas minn 30 kilometru mill-fruntiera mal-Libja, il-Mawritanja, il-Mali u n-Niġer;

• inqas minn 30 kilometru mill-fruntiera mat-Tuneżija, fil-provinċji ta’ Illizi, Ouargla, u fiż-żona tal-Muntanji Chaambi.

Barra minn dan, il-Ministeru javża li hu skuraġġit vjaġġar f’żoni li huma inqas minn 30 kilometru mill-fruntiera mat-Tuneżija, ħlief fejn dan ikun essenzjali.

Hu probabbli ħafna li fl-Alġerija jseħħu attakki mit-terroristi, inklużi ħtif ta’ persuni. Hemm ir-riskju wkoll li l-barranin jispiċċaw fil-mira ta’ persuni li jaġixxu għal rashom. Huma fil-mira b’mod speċjali persuni involuti f’ħidma umanitarja, fil-ġurnaliżmu u f’setturi kummerċjali. Ir-riskju ta’ ħtif huwa kkonċentrat l-aktar mal-fruntiera tan-Nofsinhar tal-Alġerija. Kawtela partikolari hija rrakkomandata matul il-perijodu tar-Ramadan.

B’mod ġenerali, ma hemmx periklu li wieħed jiċċaqlaq madwar Alġiers u l-bliet ewlenin l-oħra, imma vjaġġar barra l-bliet f’żoni rurali u billejl huwa partikolarment riskjuż. Għaldaqstant,wieħed għandu wkoll ikun żgur li jieħu l-prekawzjonijiet ta’ sigurtà kollha, iżomm l-oġġetti ta’ valur (inklużi l-passaporti) f’post fejn ma jidhrux, u jevita li jġorr fuqu somom kbar ta’ flus.

Minkejja l-fatt li l-awtoritajiet Alġerini huma involuti f’diversi attivitajiet ta’ kontra t-terroriżmu, l-Alġerija għadha esposta għal theddid terroristiku. Dan hu dovut partikolarment għall-instabilità tar-reġjun tas-Saħel u s-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-Libja u t-Tuneżija. Wieħed għandu jkun viġilanti l-ħin kollu u jieħu prekawzjonijiet addizzjonali dwar sigurtà, speċjalment f’żoni urbani ewlenin, iż-żoni qrib il-fruntieri tan-Nofsinhar mal-Libja u t-Tuneżija, iż-żoni rurali u muntanjużi fit-Tramuntana tal-pajjiż, u s-Saħara. Dawn kollha huma żoni fejn it-theddida mit-terroriżmu hija l-akbar.

Diżastri Naturali:

It-Tramuntana tal-Alġerija hija meqjusa bħala żona sismika. Terremot tas-6 grad fuq l-iskala Richter laqat lil Alġer u l-Lvant tal-pajjiż fil-21 ta 'Mejju 2003 li rriżulta f'aktar minn 2,200 mejta u aktar minn 10,000 midruba. Minn dakinhar, episodji ta' intensità inqas ġew irreġistrati regolarment. F’Lulju 2014, terremot qatel 6 persuni u weġġa ’420.

^Sahha:^

Il-vjaġġaturi għandhom jaraw professjonist fil-qasam tas-saħħa tal-inqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżur il-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk jeħtiġux tilqim, ċertifikati jew miżuri preventivi oħra. Importanti li wieħed jiċċekkja jekk mediċini li f’Malta huma disponibbli fuq preskrizzjoni jew mill-ispiżerija humiex aċċettati fil-pajjiż. Normalment kliniċi privati huma aħjar mill-isptarijiet pubbliċi. Il-vjaġġaturi għandu jkollhom assigurazzjoni medika u għall-ivvjaġġar u medika li tkun tkopri t-trattament mediku barra l-pajjiż u r-ripatrijazzjoni. F’kull ħin, wieħed għandu jġorr fuqu kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport u kit mediku komprensiv. Għandek tikkuntattja mill-ewwel lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tal-fiduċja tiegħek jekk tiġi riferut għal trattament f’xi faċilità medika.

Aktar Informazzjoni:

Il-vjaġġaturi huma dejjem avżati wkoll biex iġorru magħhom il-passaport u xi forma ta ’ identifikazzjoni fotografika. Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perijodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fl-Alġerija. Importanti li wieħed jiċċekkja minn qabel rigward rekwiżiti dwar visa.

Importanti li tinżamm kopja tal-passaport f’post sigur.

L-Alġerija hija pajjiż Musulman, u hu importanti li jkunu rrispettati t-tradizzjonijiet u d-drawwiet lokali f’kull ħin. Biex tiġi evitata attenzjoni mhux mixtieqa, in-nisa għandhom jilbsu modest, speċjalment barra mill-ibliet ewlenin. Fl-Alġerija l-omosesswalità hija illegali, u atti omosesswali jġorru piena ta’ ħabs.

Il-vjaġġaturi ma għandhomx jippruvaw jieħdu ritratti ta’ bini governattiv, istallazzjonijiet ta’ sigurtà, membri tal-korp tal-pulizija, u checkpoints tal-pulizija.

F’każ ta’ diffikultà meta jkunu fil-pajjiż, persuni ta’ nazzjonalità Maltija jistgħu jikkuntattjaw il-Konsulat tar-Repubblika ta’ Malta fid-dettalji li ġejjin:

Konsolat Ġenerali-Algiers
26, Rue des Freres Boufattit, El Biar, 16034
Emerġenza: 00213021929717
Imjel : maltaconsulate.algiers@gov.mt

Andorra 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Angola 11/09/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn ċerti żoni

L-Aħħar Żviluppi:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn iż-żoni li ġejjin:

 • Il-provinċji ta’ Cabinda (eskluża Cabinda City) minħabba inċidenti vjolenti regolari li jinvolvu l-barranin;
 • Sa 1km mill-fruntiera mar-Repubblika Demokratika tal-Kongo fil-provinċja ta’ Lunda Norte, ħlief fil-punti tal-qsim tal-fruntiera uffiċjali u t-toroq ta’ aċċess tagħhom.

Barra minn hekk, mhuwiex irrakkomandat li tivvjaġġa lejn żoni li huma mal-fruntiera tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo minħabba l-inċidenza ta’ konflitti armati.

Kull vjaġġar barra minn Luanda u l-bliet kapitali provinċjali jrid isir permezz ta’ organizzazzjonijiet b’esperjenza.

Sigurtà:

Hemm livell għoli ta’ kriminalità f’Luanda u żoni li huma popolari mal-barranin huma fil-mira b’mod partikolari. Serq vjolenti, b’mod partikolari biex jinsterqu mowbajls u oġġetti ta’ valur oħrajn, u serq armat jistgħu jseħħu fi kwalunkwe żona fi kwalunkwe ħin binhar jew billejl. Ġew irrappurtati wkoll inċidenti ta’ stupru. Huwa importanti li tevita li timxi f’Luanda, speċjalment wara li jidlam. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura u jitqiegħdu f’post sigur. Proporzjon għoli tal-popolazzjoni ċivili hija armata. Waqt is-sewqan, huwa importanti li toqgħod attent għal karozzi li jagħmlulek sinjal biex tieqaf, peress illi kien hemm inċidenti ta’ ħtif u serq li jinvolvu ċittadini barranin.

Minkejja l-programm estensiv li għadu għaddej għat-tneħħija tal-landmines, l-Angola għandu wieħed mill-pajjiżi fid-dinja bl-ogħla preżenza ta’ landmines. Iż-żoni l-aktar perikolużi huma kkonċentrati fir-reġjuni interni l-aktar affettwati mill-konflitt, b’mod partikolari l-provinċja ta’ Cuando Cubango. F’dawn iż-żoni, hemm ħafna toroq li mhumiex aċċessibbli u b’mod ġenerali, dawn huma mmarkati kif xieraq b’sinjali.

Evita ġemgħat politiċi u dimostrazzjonijiet, kun viġilanti u segwi l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet tas-sigurtà lokali.

L-ivvjaġġar billejl jista’ ma jkunx sigur, u hemm il-periklu minn landmines u bombi jekk ma tivvjaġġax fuq it-toroq ewlenin, b’mod partikolari barra mill-belt kapitali ta’ Luanda.

L-awtoritajiet tal-Angola huma sensittivi għall-preżenza ta’ barranin fiż-żoni fejn hemm il-produzzjoni tad-djamanti u tista’ tkun suġġett għal restrizzjonijiet ta’ moviment jew detenzjoni mill-forzi tas-sigurtà. F'żoni bħal dawn, għandha tiġi eżerċitata kawtela.

Saħħa:

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Minħabba rapporti ta’ diversi każijiet ta’ deni isfar is-sena l-oħra u xi każijiet tal-virus Zika, huwa rrakkomandat li jsir tilqim kontra mard trażmess min-nemus. Hemm għadd ta' kliniki privati f’Luanda, iżda l-miżati huma għoljin u jeħtieġ tħallas bil-quddiem. Barra minn Luanda, il-kura tas-saħħa hija limitata ħafna. Hija rrakkomandata bil-qawwa polza tal-assigurazzjoni komprensiva li tkopri r-ripatrijazzjoni ta’ emerġenza. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu fuq 112 u jitolbu ambulanza. Il-vjaġġaturi għandu dejjem iġorru kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport u kit mediku komprensiv il-ħin kollu. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Aktar Informazzjoni:

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fl-Angola. Huwa importanti li jiċċekkjaw sew minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Huwa importanti li dejjem iżżomm kopja ċċertifikata tal-passaport tiegħek (paġna tad-dejta u l-viża) u/jew id-dokumenti tal-identità.

Il-liġi tal-Angola tistipula li ċerti atti sesswali bejn persuni tal-istess sess huma illegali. Huwa importanti li tevita wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni.

Huwa importanti li żżomm stokks ta’ ilma, ikel, u fjuwil minħabba nuqqasijiet potenzjali.

Il-Ministeru tal-Intern tal-Angola jirrakkomanda li jkollok kuntatt li jitkellem bil-Portugiż jekk int ma titkellimx bil-Portugiż, biex ikun jista’ jgħinek fil-każ li teħtieġ titkellem mal-pulizija jew awtoritajiet oħra.

Il-vjaġġaturi m’għandhomx jużaw kameras, trombi, mapep, u tagħmir GPS qrib binjiet tal-gvern. Barra minn dan, jekk tieħu ritratti fit-toroq tista’ tiġbed l-attenzjoni tal-awtoritajiet, u dan jista’ jwassal għall-konfiska tat-tagħmir tiegħek.

Dettalji ta’ Kuntatt:

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fl-Angola, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Anguilla 27/09/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

L-Aħħar Żviluppi:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru Anguilla. Il-gżira hija suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali, fejn l-uragan l-aktar riċenti seħħ madwar it-13 ta’ Settembru 2018. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Sigurtà:

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, u l-livelli tal-kriminalità huma baxxi, il-vjaġġaturi huma mwissija biex jevitaw żoni iżolati wara li jidlam, biex iżommu l-oġġetti ta’ valur mistura (inkluż il-passaporti) u jżommuhom siguri fis-safes tal-lukanda.Il-vjaġġaturi Maltin għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-gżira biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika, u l-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Hemm sptar wieħed żgħir, iżda fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, tista’ tkun meħtieġa evakwazzjoni lejn gżira fil-qrib. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 911. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Aktar Informazzjoni:

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul f’Anguilla.

L-attitudnijiet lokali jistgħu jkunu konservattivi fir-rigward tal-LGBTIQ, u wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni bejn koppji tal-istess sess jistgħu ma jkunux approvati minn xi wħud.

Dettalji ta’ Kuntatt:

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Anguilla, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Antartika 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Antigua u Barbuda 27/09/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

L-Aħħar Żviluppi:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex ikunu kawti meta jżuru Antigua u Barbuda .Il-maltempata tropikali Dorian huwa mbassar li ser taffettwa il-Karibew tal-Lvant mit-Tlieta 27 ta ' Awissu. Il-vjaġġaturi Maltin fiż-żona  Il-gżejjer huma suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Sigurtà:

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, kien hemm inċidenti ta’ kriminalità vjolenti, bħal qtil, serq, u attakki sesswali. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu viġilanti meta jimxu waħedhom f’żoni iżolati. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura u jitqiegħdu f’post sigur fis-safe tal-lukanda. Meta tagħżel taxis bħala mezz tal-ivvjaġġar, huwa importanti li tuża biss dawk liċenzjati.

Saħħa:

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-gżira biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus ta’ Zika u ġew ikkonfermati wkoll każijiet ta’ Chikungunya. Il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Hemm sptar ewlieni, iżda fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, tista’ tkun meħtieġa evakwazzjoni lejn gżira fil-qrib. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li qed jivvjaġġaw fil-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 911 jew 999. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Aktar Informazzjoni:

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-gżejjer.

L-attitudnijiet lokali jistgħu jkunu konservattivi fir-rigward tal-LGBTIQ, u wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni bejn koppji tal-istess sess jistgħu ma jkunux approvati minn xi wħud.

Huwa reat li tilbes ħwejjeġ bil-camouflage, u dan japplika wkoll għat-tfal.

Dettalji ta’ Kuntatt:

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Antigua u Barbuda, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Arabja Sawdija 27/09/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li l-ajruport ta ’Abha fl-Arabja Sawdita ġie attakkat u ħalla bosta persuni midruba. Minħabba eskalazzjoni tat-tensjoni fl-Arabja Sawdita u fir-reġjuni tal-madwar, il-vjaġġaturi għandhom ikunu kawti fil-pajjiż. Missili baqgħu jiġu sparati mill-Jemen lejn l-Għarabja Sawdita wara Mejju, 2018. Barra minn dan, il-Ministeru jwissi kontra kull vjaġġar sa 10km ‘il bogħod mill-fruntiera mal-Jemen u kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali bejn 10km u 80km ta’ din il-fruntiera. Mal-fruntiera bejn l-Arabja Sawdija u l-Jemen għad hemm il-ġlied fejn qed jindarbu persuni militari u ċivili.

Il-vjaġġaturi kollha għandhom jiżguraw li jevitaw kull vjaġġar mhux essenzjali lejn Al Qatif, Eastern Province, u s-subborgi tagħha, minħabba inkwiet potenzjali u t-tensjoni li hemm bejn il-forzi tas-sigurtà Sawditi u l-militanti lokali. Is-subborg ta’ Al-Awamiya ta’ Qatif jinsab f’lockdown tas-sigurtà u l-aċċess għaż-żona huwa ristrett. Jista’ jkun hemm ukoll inkwiet ċivili u ġlidiet armati, l-forzi Sawditi jistgħu jimponu curfews f’daqqa waħda jew mingħajr avviż. Jekk teħtieġ tivvjaġġa lejn is-subborgi ta’ Al-Qatif, għandek tkun ferm kawt u dejjem segwi l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali.

Fil-5 ta’ Ġunju, 2017, il-gvernijiet tal-Bahrain, l-Eġittu, l-Arabja Sawdija, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Jemen ħabbru s-sospensjoni tar-relazzjonijiet diplomatiċi mal-Qatar. Il-fruntieri tal-art u tal-baħar bejn l-Arabja Sawdija u l-Qatar jinsabu magħluqin, li dan jista’ jikkawża sfrattu fl-ivvjaġġar reġjonali u l-moviment tal-merkanzija. Xi linji tal-ajru ssospendew it-titjiriet lejn u mill-Qatar. Miżuri addizzjonali jistgħu jaffettwaw it-trasport. Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar il-pjanijiet tal-ivvjaġġar tiegħek, għandek tikkuntattja lil-linja tal-ajru jew lill-operatur tal-vjaġġi tiegħek.

Huwa probabbli li jkun hemm attakki terroristiċi fil-pajjiż, bl-ikbar theddida mid-Daesh. Dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mal-barranin, u jista’ jkollhom fil-mira persuni mill-Punent u l-infrastruttura taż-żejt, fost oħrajn. Il-forzi tas-sikurezza Sawditi rnexxielhom jisfrattaw għadd ta’ konfoffi ta’ attakki, iżda l-iskala tal-attività tal-estremisti hija sinifikanti u l-attakki jkomplu jseħħu. Attakki riċenti fuq skala kbira kellhom fil-mira l-minoranza Shia f’Eastern Province, il-forzi tas-sigurtà tal-Arabja Sawdija u postijiet ta’ qima fejn jinġabru gruppi kbar.

Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw ġemgħat u dimostrazzjonijiet pubbliċi, u fil-każ ta’ attakk bil-missili, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu ġewwa u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Oġġetti ta’ valur inkluż passaporti u biljetti għandhom jinżammu mistura. It-turisti għandhom joqogħdu attenti meta jivvjaġġaw barra mill-irħula u l-bliet.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jċemplu fuq 911. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

L-istandards tas-sewqan huma ħżiena fil-pajjiż, u l-vjaġġaturi għandhom isuqu fit-toroq ewlenin, jivvjaġġaw f’konvoj, u jevitaw li jivvjaġġaw matul il-lejl.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta f’Riyadh fuq id-dettalji li ġejjin:


Ambaxxata-Riyadh
Olaya District, 7733 - Abbas Al Rasheedi Street, PO Box 94361, Riyadh 11693
Telefown 1: 00966114632345
Telefown 2: 00966114615315
Emerġenza: 00966504201824
Imjel : maltaembassy.riyadh@gov.mt

Konsolat Onorarju-Jeddah
2621 Prince Faisal Bin Fahad Street Al Shatee District 23514 - 7996
Emerġenza: 00966126991599
Imjel : maltaconsul.jeddah@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Arġentina 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Armenja 11/09/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

^L-Aħħar Żviluppi:^

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jwissi liċ-ċittadinin Maltin li ser jivvjaġġaw lejn l-Armenja kontra kull vjaġġar sa 5km mill-fruntiera mal-Ażerbajġan fir-reġjuni ta’ Tavush u Gegharkunik, u matul it-triq M16/H26 bejn il-bliet ta’ Ijevan u Noyemberyan.

Sigurtà:

Kultant ikun hemm protesti f’Yerevan ċentrali u bliet ewlenin oħrajn. Għalkemm dawn għandhom tendenza li jkunu paċifiċi, il-vjaġġaturi għandhom jevitaw dimostrazzjonijiet u folol kbar.

Barra minn hekk, għad hemm tensjoni bejn l-Armenja u l-Ażerbajġan rigward Nagorno-Karabakh, bi skambji regolari bl-armi tan-nar. Dan wassal għal sitwazzjoni tas-sikurezza mhux prevedibbli fir-reġjuni tal-fruntiera. Bosta postijiet huma magħluqa, inkluż il-fruntiera bejn iż-żewġ pajjiżi, u l-fruntiera mat-Turkija. Il-pulizija jew il-militar jistgħu jwaqqfu lill-barranin li jinstabu f’distanza ta’ 5km minn dawn il-fruntieri. Dawn iż-żoni jista’ jkun fihom mini u munizzjon mhux splodut. It-toroq f’Yerevan u bliet oħrajn jistgħu wkoll jingħalqu f'daqqa. Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu fl-Armenja, ma jistgħux jiġu esklużi attakki.

Barra minn hekk, il-vjaġġaturi għandhom jevitaw żoni fejn hemm dimostrazzjonijiet. Il-vjaġġaturi għandu jkunu aktar kawti meta jkunu qrib siti militari. Mhuwiex permess li jittieħdu ritratti f’żoni bħal dawn minħabba kwistjonijiet ta’ sensittività, u xi viżitaturi ġew detenuti minħabba dan. Huwa rrakkomandat li jiġu segwiti l-midja u pariri lokali.

Għalkemm il-livelli tal-kriminalità huma baxxi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għal serq mill-bwiet, ħtif ta’ basktijiet, serq mill-karozzi, u serq ieħor. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu f’post sigur. Barra minn hekk, passaporti, karti tal-kreditu, biljetti tal-ivvjaġġar, u flus m’għandhom qatt jinġarru flimkien. Għandha tingħata attenzjoni partikolari fl-ATMs, u wara t-turisti għandhom jiċċekkjaw li mhux qed jiġu segwiti.

L-istandard tas-sewqan huwa ħażin, u ħafna ma josservawx ir-regolamenti tas-sewqan. Ċerti toroq huwa wkoll fi stat ħażin ħafna. Għandhom jiġu evitati karozzi tal-linja lokali jew minibuses minħabba manutenzjoni ħażina u affollament eċċessiv. Il-barranin li jivvjaġġaw bil-ferrovija għandhom iżommu l-oġġetti ta’ valur f’post sigur u jsakkru l-bieb minn ġewwa.

^Saħħa: ^

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Peress illi l-faċilitajiet mediċi fl-Armenja ġeneralment huma ħżiena, huwa rrakkomandat li tfittex biss trattament għal mard ħafif biss. Huwa rrakkomandat ukoll li l-vjaġġaturi dejjem ikollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 103. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Aktar Informazzjoni:

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fl-Armenja.

Huwa importanti li dejjem tinġarr fotokopja tal-passaport tiegħek bħala identifikazzjoni.

Peress illi l-Armenja huwa pajjiż Nisrani, in-nisa jistgħu jilbsu ħwejjeġ normali. Madankollu, lil hinn minn Yerevan, ilbies mhux xieraq jattira l-attenzjoni minħabba li huma konservattivi.

Għalkemm l-omosesswalità saret legali, xorta għadha mhix approvata minn bosta nies. Il-barranin għandhom ikunu diskreti u jevitaw affezzjoni pubblika.

Il-vjaġġaturi m’għandhomx jieħdu ritratti ta’ bażijiet, tagħmir , u installazzjonijiet militari Xi viżitaturi ġew miżmuma u interrogati waqt li kienu qed jippruvaw jieħdu ritratti ta’ dawn tal-aħħar.

^Dettalji ta’ Kuntatt: ^

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju f’Yerevan fuq id-dettalji li ġejjin:

Konsolat Onorarju-Yerevan
33-4, Pushkin Street
Emerġenza: 0037410518171
Imjel : maltaconsul.yerevan@gov.mt

Aruba 11/09/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

L-Aħħar Żviluppi:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru Aruba. Il-gżira hija suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali, fejn l-uragan l-aktar riċenti seħħ madwar it-13 ta’ Settembru 2018. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Sigurtà:

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar lejn Aruba huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għal reati żgħar u kriminalità fit-toroq. Hemm ukoll kriminalità vjolenti relatata mad-drogi. F’dan ir-rigward, il-vjaġġaturi għandhom jevitaw żoni remoti billejl, iżommu oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) mistura, u jħarsu l-handbags u l-portmonijiet. Meta jużaw it-taxis, il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li dawn huma rreġistrati.

^Saħħa:^

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-gżira biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika, u ġew ikkonfermati wkoll każijiet tal-virus ta’ Chikungunya, u għalhekk il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Tista’ tkun meħtieġa evakwazzjoni lejn gżira fil-qrib. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 911. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Aktar Informazzjoni:

Il-vjaġġaturi huma dejjem avżati wkoll biex iġorru magħhom il-passaport u xi forma ta ’ identifikazzjoni fotografika. Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perijodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul f'Aruba. Importanti li wieħed jiċċekkja minn qabel rigward rekwiżiti dwar visa.

Importanti li tinżamm kopja tal-passaport f’post sigur.Il-liġi Olandiża teħtieġ li l-vjaġġaturi dejjem iġorru l-ID tagħhom u kopji tal-passaporti.

Dettalji ta’ Kuntatt:

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Aruba, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Awstralja 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Awstrija 11/09/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin fl-Awstrija li jistgħu jitwaqqfu temporanjament kontrolli tal-immigrazzjoni f’xi punti tal-qsim tal-fruntiera tul toroq u linji tal-ferrovija fil-fruntieri mal-Ġermanja, l-Ungerija, l-Italja, is-Slovakkja u s-Slovenja. Għandek iġġorr il-passaport tiegħek fuqek meta taqsam il-fruntiera lejn l-Awstrija, jew minnha, segwi l-midja lokali u ċċekkja mal-fornitur tat-trasport tiegħek jew mal-linji tal-ferroviji Awstrijaċi.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fl-Awstrija jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta fi Vjenna fuq id-dettalji li ġejjin:


Ambaxxata-Vienna
Opernring 5/1, A-1010
Telefown 1: 004315865010
Telefown 2: 004315865020
Emerġenza: 00436648208619
Imjel : maltaembassy.vienna@gov.mt

l-Ażerbajġan 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Bahamas 11/09/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ javża lil persuni ta’ nazzjonalità Maltija li l-Uragan Dorian qed joħloq żieda b’mod estremament perikoluż f’maltempati, xita qawwija u rjieħ b’forza ta’ uragan f’Abaco u Grand Bahama. Ordnijiet ta’ evakwazzjoni ġew implimentati f’partijiet ta’ Grand Bahama u Abaco. Il-portijiet u l-ajruporti fi Grand Bahama u Abaco huma magħluqa. Għandek timxi fuq l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u ssegwi l-aħbarijiet u r-rapporti tat-temp lokali.

B’konsegwenza tal-Uragan Dorian, l-ajruport internazzjonali Lynden Pindling f’Nassau jinsab magħluq sakemm jinħareġ avviż ieħor. Għandek tibqa’ tiċċekkja mal-linja tal-ajru tiegħek u mal-operatur tal-vjaġġi lokali tiegħek.

Twissija dwar Uragan inħarġet ukoll fi New Providence, Eleuthera, North Andros, Bimini u Berry Islands. L-istaġun tal-uragani fil-Bahamas normalment idum minn Ġunju sa Novembru. Għandek timxi skont l-avviżi maħruġin mill-awtoritajiet lokali u ssegwi kull ordni ta’ evakwazzjoni li tista’ tinħareġ. Il-vjaġġaturi jistgħu jikkuntattjaw il-Konslu għal Malta f’Nassau li d-dettalji tal-kuntatt tiegħu jinsabu hawn taħt:il-Bahrain 27/09/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Bahrain biex ikunu kawti. Il-kundizzjonijiet tas-sigurtà lokali marru għall-agħar minħabba għadd ta’ inċidenti vjolenti fil-pajjiż. Għaldaqstant, għandek tevita dimostrazzjonijiet pubbliċi jew postijiet iffullati, peress li jistgħu jieħdu xejra vjolenti. Bħalissa hemm żieda fil-preżenza tal-forzi tas-sigurtà fil-pajjiż.

L-iżviluppi fis-Sirja, fl-Iraq, u fir-rigward tal-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani għandhom impatt fuq l-opinjoni tan-nies lokali, u għaldaqstant huwa importanti li tkun konxju dwar is-sensittività lokali dwar dawn il-kwistjonijiet. Żomm ruħek aġġornat regolarment dwar is-sitwazzjoni tas-sigurtà permezz tal-midja lokali u internazzjonali u segwi l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Il-gvern tal-Bahrain impona curfew fuq il-passaġġi fuq l-ilma madwar il-Bahrain bejn is-6pm u l-4am.

Il-Bahrain ħabbar is-sospensjoni tar-relazzjonijiet diplomatiċi mal-Qatar, u l-fruntieri tal-ajru u tal-baħar kollha mal-Qatar ġew magħluqa. Jekk tiġi espressa xi simpatija lejn il-Qatar fuq kwalunkwe mezz ta’ komunikazzjoni tal-midja, dan jitqies bħala reat li jista’ jiġi kkastigat. Għandek tiżgura li int kopert minn polza tal-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar komprensiva.

It-terroristi jkomplu joħorġu stqarrijiet fejn jheddu li ser iwettqu attakki fir-reġjun tal-Golf, u għaldaqstant huwa importanti li tkun kawt, speċjalment f’postijiet pubbliċi.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, huwa importanti li toqgħod attent meta tivvjaġġa waħdek billejl, tuża taxis ta’ reputazzjoni tajba, u żżomm l-oġġetti ta’ valur (inklużi l-passaporti) mistura f’post sigur.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Hija rrakkomandata bil-qawwa polza tal-assigurazzjoni komprensiva li tkopri r-ripatrijazzjoni ta’ emerġenza. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu fuq 999 u jitolbu ambulanza. Il-vjaġġaturi għandu dejjem iġorru kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport u kit mediku komprensiv il-ħin kollu. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-Bahrain. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-liġi tal-Bahrain ma tikkriminalizzax attività bejn persuni tal-istess sess li jkunu adulti li taw kunsens u li jkollhom tal-inqas 21 sena. Madankollu, in-nies lokali għandhom fehmiet konservattivi.

Il-vjaġġaturi għandhom jirrispettaw it-tradizzjonijiet, id-drawwiet, il-liġijiet, u r-reliġjonijiet lokali l-ħin kollu. Għaldaqstant, huwa importanti li tilbes b’mod konservattiv f’postijiet pubbliċi, speċjalment f’siti reliġjużi.

Il-viżitaturi għandhom dejjem iġorru ID fotografika, u jekk din ma tiġix ippreżentata meta tintalab, tista’ teħel multa.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Bahrain, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Bangladesh 27/09/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Bangladesh biex ikunu kawti ħafna minħabba li l-istorja twila ta’ vjolenza politika fil-pajjiż. F’każijiet ta’ nkwiet politiku, inċidenti ta’ ħruq doluż, vjolenza u vandaliżmu jistgħu jseħħu f’daqqa mal-pajjiż kollu, prinċipalment fl-irħula u l-bliet. Għaldaqstant, huwa essenzjali li l-vjaġġaturi jevitaw ġemgħat kbar u mass meetings, dejjem isegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali u jżommu ruħhom aġġornati dwar l-iżviluppi l-aktar riċenti billi jsegwu l-midja lokali.

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża wkoll kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn Chittagong Hill Tracts (eskluża l-belt ta’ Chittagong jew partijiet oħra ta’ Chittagong Division). Hemm rapporti regolari ta’ vjolenza u kriminalità. Il-vjaġġaturi li xorta jipproponu li jżuru Chittagong Hill Tracts għandhom javżaw lill-awtoritajiet tal-Bangladesh għaxart ijiem qabel il-pjanijiet tal-vjaġġ. Barra minn hekk, oqgħod attent u kkonsulta mal-awtoritajiet lokali dwar is-sitwazzjoni l-aktar riċenti qabel ma żżur Ukhia u Teknaf. Għandha tittieħed ukoll attenzjoni partikolari qrib iż-żoni mal-fruntiera mal-Indja, wara rapporti li persuni kienu qed jinqatlu talli qasmu l-fruntiera mal-Indja illegalment.

F’termini ta’ kriminalità, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għal kriminalità vjolenti inkluż serq bl-armi, serq mill-bwiet, u ħtif ta’ portmonijiet. Huwa importanti li oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) jinżammu mistura u maħżuna f’post sigur. It-trasport pubbliku għandu jiġi evitat meta tivvjaġġa waħdek, u huwa rrakkomandat li ma tivvjaġġax waħdek wara li jidlam.

Għad hemm theddida għolja ta’ terroriżmu fil-Bangladesh. Għaldaqstant, għandha tiġi eżerċitata viġilanza kostanti f’postijiet pubbliċi, b’mod partikolari f’postijiet iffullati u turistiċi. Jekk tara li hemm għaddejja xi dimostrazzjoni, jew tinsab f’sitwazzjoni fejn ma tħossokx sigur, mur malajr f’post sigur. Għandek issegwi l-parir tal-awtoritajiet lokali tas-sigurtà u żżomm ruħek aġġornat dwar is-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-pajjiż permezz tal-midja lokali u online.

Għandek toqgħod attent b’mod partikolari meta tivvjaġġa matul l-istaġun tal-monsoon bejn Ġunju u Settembru. Ċikluni tropikali u għargħar jistgħu jaffettwaw partijiet tal-pajjiż. Għandek issegwi l-progress tas-sistemi tat-temp li qed javvanzaw fuq is-sit web tad-Dipartiment Meteoroloġiku tal-Bangladesh (Bangladesh Meteorological Department) u l-Organizzazzjonijiet Meteoroloġika Dinjija (World Meteorological Organisation), u segwi l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti f’termini ta’ vjaġġar bit-triq, peress illi l-kundizzjonijiet tat-toroq huma ħżiena, u l-istandards tas-sewqan huma baxxi. L-ivvjaġġar billejl huwa perikoluż b’mod partikolari minħabba vetturi mingħajr dwal u bigantraġġ. Hemm ukoll għadd ta’ inċidenti għall-vjaġġi bil-ferrovija, u jekk qed tivvjaġġa fuq ferrovija, aċċerta li l-bieb tal-kompartiment jista’ jissakkar. Il-laneċ ta’ sikwit ikunu ffullati żżejjed b’mod perikoluż.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika, u għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Il-faċilitajiet mediċi fil-Bangladesh huma ħżiena, u testijiet ta’ rutina u X-rays mhumiex affidabbli. Għaldaqstant, hija rrakkomandata bil-qawwa polza tal-assigurazzjoni komprensiva li tkopri r-ripatrijazzjoni ta’ emerġenza. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu fuq 02 -9555555 jew 01730336699 u jitolbu ambulanza. Il-vjaġġaturi għandu dejjem iġorru kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport u kit mediku komprensiv il-ħin kollu. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal tal-inqas 6 xhur meta tapplika għal viża biex tidħol fil-Bangladesh. Huwa importanti li tiċċekkja jekk teħtieġx kwalunkwe rekwiżit tal-viża ieħor.

Huwa importanti li dejjem iżżomm kopja tal-paġna tad-data u l-viża tal-passaport tiegħek u kopji tad-dokumenti tal-ivvjaġġar l-oħra.

Il-Bangladesh huwa fil-biċċa l-kbira pajjiż Iżlamiku, u l-vjaġġaturi għandhom jirrispettaw il-liġijiet u d-drawwiet lokali l-ħin kollu. Huwa importanti li jintlibes ilbies modest, u n-nisa għandhom jgħattu spallejhom u jilbsu dbielet/qliezet twal.

Relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess huma illegali

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsulat Ġenerali ta’ Malta fil-Bangladesh fuq id-dettalji li ġejjin:


Konsolat Onorarju-Chittagong
Makka Madina Trade Centre, 15th Floor, 78, Agrabad Commercial Area
Telefown 1: 0088031826841
Telefown 2: 008831726846
Emerġenza: 0088031826845
Imjel : maltaconsul.chittagong@gov.mt

Konsolat Onorarju-Dhaka
House No. 21, Level 3, Road 17, Block C Banani, Dhaka-1213
Telefown 1: 0088029821182
Telefown 2: 0088029821183
Emerġenza: 0088029821184
Imjel : maltaconsul.dhaka@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Barbados 27/09/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il- Maltempata tropikali  "Dorian" huwa mbassar li ser taffettwa l-Karibew tal-Lvant mit-Tlieta 27 Awissu. Għandek teżerċita kawtela u tara l- aħbarijiet  tat-temp u  rapporti lokali.


L-istaġun tal-uragani fil-Karibew normalment huwa bejn Ġunju u Novembru.

Il-festival annwali ta’ Crop Over f’Barbados isir f’Lulju u Awwissu. Matul il-festival ikun hemm ġemgħat kbar ta’ nies li jattendu l-avvenimenti madwar il-gżira kollha. Għandek tkun viġilanti u attent madwarek peress li jiġru inċidenti ta’ reati żgħar u kriminalità fit-toroq.

Uża biss taxis liċenzjati u oqgħod attent b’mod partikolari waqt festini fit-toroq tard billejl, speċjalment matul l-istaġun tal-festival.

Iġġorrx miegħek ammonti kbar ta’ flus jew ġojjellerija. Jekk possibbli, ħalli l-oġġetti ta’ valur u d-dokumenti tal-ivvjaġġar f’safety deposit box jew fis-safe tal-lukanda. Għandek tiċċekkja li s-safe tal-lukanda huwa mwaħħal sew qabel ma tużah biex tqiegħed l-oġġetti tiegħek.

Il-pulizija lokali avżaw lir-residenti u l-viżitaturi biex ma jilbsux ġojjellerija tad-deheb viżibbli minħabba għadd ta’serqiet b’mod partikolari fi Bridgetown u żoni turistiċi popolari oħrajn.

Dejjem oqgħod attent meta tgħum. Il-qawwa tal-kurrenti tista’ tingannak, inkluż f’xi wħud mix-xtut popolari fil-kosti tan-Nofsinhar u l-Punent. Xi xtut m’għandhomx lifeguards u/jew bnadar ta’ twissija, u kien hemm inċidenti fejn għerqu n-nies.

L-għawm mhux rakkomandat f’bosta mix-xtut il-baħar fil-kosta tal-Lvant fejn il-kurrenti huma partikolarment qawwijin. Għandek tissorvelja x-xtut il-baħar kollha u tobdi t-twissijiet lokali.

Hemm pieni severi għar-reati kollha relatati mad-drogi. Ippakkja l-bagalji tiegħek int stess u tgħaddix oġġetti mid-dwana għal persuni oħra.

L-attitudnijiet lokali lejn il-komunità LGBT huma fil-biċċa l-kbira konservattivi mal-Karibew kollu. Pubbliku. Il-vjaġġaturi LGBT għandhom jirrispettaw l-attitudnijiet lokali u għandhom ikunu jafu li ċerti wirjiet pubbliċi jistgħu jattiraw attenzjoni mhux mixtieqa u negattiva.

Żur il-professjonista tas-saħħa tiegħek tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel il-vjaġġ tagħhom biex tiċċekkja jekk għandekx bżonn tieħu xi tilqim jew miżuri preventivi oħrajn. Barbados ġiet ikklassifikata li hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika. It-trattament mediku f’Barbados jista’ jkun għoli. Żgura li għandek assigurazzjoni adegwata tal-ivvjaġġar u tas-saħħa u fondi aċċessibbli biex ikopru l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Barbados, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:  


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Belarussja 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Belġju 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Belize 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Benin 27/09/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kontra kull vjaġġar lejn Parc du W u ż-żoni tal-kaċċa kontigwi ta’ Meêkrou u Djona: Hemm ukoll riskju ta’ attakki terroristiċi f’Parc kollu, li għandu fruntiera miftuħa ma’ Burkina Faso u n-Niġer. Il-pajjiż jista’ jitqies bħala mira leġittima peress illi jikkontribwixxi għall-inizjattiva tan-NU għaż-żamma tal-paċi fil-Mali. Hemm ukoll il-possibbiltà li gruppi terroristiċi min-Niġerja jistgħu jaqsmu l-fruntieri tal-pajjiż. Il-Ministeru jwissi wkoll kontra kull vjaġġar, ħlief dak essenzjali, lejn iż-żona bejn l-Interstate Highway (RNIE) 2 (Tchaourou sa Malanville) u l-fruniera Niġerjana, minħabba żieda fil-kriminalità f’dik iż-żona.

Għalkemm is-sitwazzjoni politika hija stabbli, il-vjaġġaturi għandhom isegwi l-iżviluppi lokali, li jistgħu potenzjalment jirriżultaw fi protesti u tħarbit. Għandhom jiġu evitati protesti u dimostrazzjonijiet, u għandhom jaħarbu immedjatament minn sitwazzjonijiet vjolenti.

F’Cotonou hemm problema bil-kriminalità fit-toroq, u serq mill-bwiet huwa komuni f’postijiet popolari mat-turisti. Il-vjaġġaturi m’għandhom qatt jivvjaġġaw waħedhom ma’ xatt il-baħar, anke matul il-ġurnata. L-ivvjaġġar għandu jiġi evitat speċjalment billejl u f’postijiet iżolati. F’każ ta’ emerġenza, jistgħu jċemplu lill-pulizija fuq 117.

It-trasport pubbliku mhux affidabbli, u t-taxis u l-karozzi tal-linja mhumiex mantnuti sew u ta’ sikwit huma mgħobbija żżejjed. L-istandards tas-sewqan huma ħżiena wkoll. Il-Pulizija sikwit jagħmlu kontrolli tal-vetturi f’roadblocks temporanji sabiex itejbu s-sikurezza. Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti mis-serq ta’ karozzi, u t-twieqi u l-bibien tal-vetturi għandhom jissakkru waqt is-sewqan. Il-vjaġġaturi bil-baħar fuq bastimenti kbar għandhom joqogħdu attenti għall-piraterija u s-serq.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-faċilitajiet mediċi huma limitati ħafna, u huwa rrakkomandat li jkollok disponibbli provvista tal-mediċini meħtieġa. Il-vjaġġaturi għandhom dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ trattament mediku barra mill-pajjiż, evakwazzjoni, u ripatrijazzjoni, kif ukoll kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Komplew jidħlu rapporti ta’ tifqigħa tal-kolera, fejn Cotonou hija ż-żona l-aktar affettwata bħalissa. Mard ieħor trażmess mill-ilma huwa komuni. Il-vjaġġaturi għandhom ukoll jieħdu l-prekawzjonijiet normali biex jevitaw espożizzjoni għall-HIV u l-AIDS.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tal-ħruġ mill-Benin. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Huwa pprojbit it-teħid ta’ ritratti ta’ siti tal-gvern u żoni sensittivi oħrajn (inkluż l-ajruport).

It-talbiet għal “rigali” minn uffiċjali sabiex jiġu ssimplifikati kwistjonijiet amministrattivi għandhom jiġu rrifjutati b’mod galbu u ferm.

Unjonijiet bejn persuni tal-istess sess mhumiex aċċettati minn kulħadd, għalkemm l-omosesswalità hija legali fil-pajjiż. Għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandhom jevitaw wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni.

Il-karti tal-krediti mhumiex aċċettati kullimkien, u l-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti meta jużaw l-ATMs.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fil-Benin, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Bermuda 18/09/2019

Kun viġilanti

L-istaġun tal-uragani ġewwa Bermuda, ġeneralment ikun bejn Ġunju u Novembru. Bħalissa l-Uragan Humberto huwa mbassar li ser jgħaddi 100 mil mit-Tramuntana ta’ Bermuda bejn tard l-Erbgħa filgħaxija jew kmieni l-Ħamis bħala uragan ta’ Kategorija 2. Għal din ir-raġuni, il-Ministeru jixtieq javża lil dawk il-persuni li ser ikunu qed jivvjaġġaw matul dawn il-ġranet sabiex ikunu kawti u jibqgħu jsegwu l-aħbarijiet lokali u r-rapporti tat-temp, kemm permezz tas-servizz tat-temp ta’ Bermuda u ċ-Ċentru Nazzjonali tal-Uragani.

Ħafna mill-vjaġġi lejn Bermuda jkunu bla problemi, iżda li wieħed ikun viġilanti hija dejjem importanti. Bermuda huwa mniżżel bħala pajjiż b’rata ta’ kriminalità moderata minħabba avvenimenti relatati mad-droga. Kien hemm każijiet ta’ inċidenti li kienu jinkludu l-użu tal-armi. Il-Ministeru javża lil min ikun qed jivvjaġġa sabiex jieħu l-prekawzjonijiet normali u jieħu ħsieb l-affarijiet fil-pussess tiegħu. Għalkemm il-pajjiż m’għandux storja ta’ attakki terroristiċi, dawn ma jistgħux jiġu esklużi kompletament. Min jivvjaġġa huwa mħeġġeġ li jżomm ruħu kawt u li jkollu fil-pussess tiegħu assigurazzjoni komprensiva medika u tal-ivvjaġġar qabel ma jivvjaġġa lejn Bermuda.

Peress li Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi u lanqas konsulari ġewwa Bermuda, f’każ ta’ diffikultà, ċittadini Maltin li jkunu fil-pajjiż jistgħu jagħmlu kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ kif ġej:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Bhutan 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Bolivja 27/09/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża lill-vjaġġaturi kollha biex ikunu kawti ħafna fil-Bolivja minħabba t-tensjoni politika u soċjali fil-pajjiż u r-roadblocks illegali frekwenti madwar il-pajjiż. Bħalissa, is-sitwazzjoni politika fil-Bolivja hija pjuttost imprevedibbli, għaldaqstant hemm riskju li dimostrazzjonijiet jieħdu xejra vjolenti fi żmien qasir. Għandha tiġi eżerċitata viġilanza kostanti l-ħin kollu, jiġi segwit il-parir tal-awtoritajiet lokali u jsegwu s-sitwazzjoni permezz tal-aħbarijiet u l-midja lokali.

B’mod partikolari, huwa rrakkomandat li ċ-ċittadini Maltin joqogħdu attenti ħafna meta jidħlu fil-Bolivja fil-punti tal-fruntieri fuq l-art mal-Perù, iċ-Ċilì u l-Arġentina, minħabba li viżitaturi barranin huma partikolarment vulnerabbli għal riskju ġenerali ta’ “ħtif veloċi” - ħtif opportunistiku fuq żmien qasir, bil-mira li jinsterqu flus kontanti - f'dawn iż-żoni. Jekk ser tivvjaġġa minn Copacabana lejn La Paz, huwa rrakkomandat li tuża karozzi tal-linja diretti biex tevita t-trasferiment fil-punt ta’ qsim tal-fruntiera ta’ Desaguadero u toqgħod attent b’mod partikolari mal-wasla, speċjalment fiż-żona ta’ Cementerio General f’La Paz, fejn ġew irrappurtati għadd ta’ inċidenti. Kien hemm ukoll rapporti ta’ inċidenti simili fiż-żona ta’ Sopocachi f’La Paz. Reati żgħar huma komuni fiċ-ċentru ta’ La Paz u destinazzjonijiet oħra popolari mat-turisti bħal Sagarnaga Street, fuq il-karozzi tal-linja u f’żoni iffullati oħrajn. Kien hemm każijiet fejn il-kriminali impersunaw uffiċjali tal-pulizija u aġixxew f’kollużjoni ma’ taxis frodulenti fejn il-barranin kienu fil-mira. Intużaw karti tal-identità, uniformijiet tal-pulizija foloz u anke għases tal-pulizija foloz biex jingannaw il-vittmi. Huwa ugwalment importanti li joqogħdu attenti minn individwi li joffru l-għajnuna ħdejn it-taxi stands u fit-terminus tal-karozzi tal-linja fejn il-ħallelin jaħdmu f’timijiet biex jaljenaw il-vittmi tagħhom. Il-vjaġġaturi nisa għandhom ikunu viġilanti f’clubs u hostels. Ġew irrappurtati inċidenti ta’ stupru u attakki sesswali

Huwa importanti li oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) jinżammu mistura u maħżuna f’post sigur.

Barra minn hekk, nirrakkomandaw lill-vjaġġaturi kollha biex joqogħdu attenti meta jmorru jimxu fiż-żoni ta’ madwar La Paz, bħal Muela del Diablo, viċin Rurrenabaque fl-Andes Bolivjani, f’Los Yungas u fil-mogħdijiet tal-Inca, peress li l-kriminali għandhom it-turisti fil-mira.

Minħabba tilwim bejn il-komunitajiet lokali fuq Isla del Sol f’Lake Titicaca kien hemm tħarbit fit-trasportazzjoni tul ir-rotta turistika popolari bejn Copacabana u Isla del Sol. Għandu jiġi żgurat li jittieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji tas-sikurezza u li jiġu kkonsultati l-awtoritajiet lokali qabel ma żżur iż-żona.

Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu fil-Bolivja, ma jistgħux jiġu esklużi attakki; għaldaqstant il-vjaġġaturi għandu dejjem ikunu viġilanti.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika, filwaqt li d-deni Dengue u l-Malarja huma komuni wkoll f’partijiet differenti tal-pajjiż. Ġew ikkonfermati wkoll każijiet tal-virus Chikungunya, u f’xi żoni hemm ukoll riskju għoli għad-deni isfar. Għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Huwa importanti li jiġi nnutat li ċerti mediċini bir-riċetta tat-tabib għal użu personali jiġu kkunsidrati bħala narkotiċi fil-Bolivja, u jekk tonqos li tippreżenta riċetta valida minn tabib, dan jista’ jwassal għal pieni ħorox. Għaldaqstant, huwa importanti li jkollok ittra minn tabib li tiddeskrivi l-kundizzjoni medika u kwalunkwe mediċina fir-riċetta. Il-mediċini għandhom jinżammu fil-kontenituri oriġinali tagħhom u b’tikketta ċara. Iċ-ċittadini barranin mhumiex intitolati għal trattament mediku bla ħlas fi sptarijiet pubbliċi, iżda hemm faċilitajiet tal-kura tas-saħħa privati fil-bliet ewlenin. Hija rrakkomandata bil-qawwa polza tal-assigurazzjoni komprensiva li tkopri r-ripatrijazzjoni ta’ emerġenza. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu fuq 118 u jitolbu ambulanza. Il-vjaġġaturi għandu dejjem iġorru kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport u kit mediku komprensiv il-ħin kollu. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’sitt xhur mid-data tad-dħul fil-Bolivja, u huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Huwa importanti li dejjem iżżomm fotokopja tal-passaport tiegħek (il-paġna tad-dettalji u l-paġna tal-viża) fil-każ li din tiġi mitluba minn uffiċjali tal-immigrazzjoni jew mill-pulizija.

Il-vjaġġaturi għandhom jitolbu l-kunsens qabel ma jieħdu ritratti ta’ persuni lokali.

Għalkemm l-omosesswalità mhix illegali, il-maġġoranza tal-pajjiż ma japprovax.

Mhuwiex irrakkomandat li tieħu sehem f’ċerimonji ta’ “tisfija spiritwali” minn komunitajiet indiġeni fil-Bolivja. Dawn tal-aħħar jużaw pjanta tradizzjonali msejħa “Ayahuasca”, li hija droga alluċinoġenika. Xi persuni ġarrbu mard serju, u f’xi każijiet kien hemm ukoll l-imwiet.

Hemm bosta bars illegali fil-Bolivja. Tista’ tiġi miżmum għall-interrogazzjoni jekk tinqabad f’wieħed minn dawn, b’mod partikolari jekk jinstabu d-drogi fuq il-post.

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsulati Onorarji rispettivi fuq id-dettalji tal-kuntatt li ġejjin:


Konsolat Onorarju-La Paz
Avenida 6 de Agosto No. 2700, Edificio Torre Empresarial CADECO, Piso 17 oficina 1702, Zona San Jorge
Emerġenza: 0059122115583
Imjel : maltaconsul.lapaz@gov.mt

Konsolat Onorarju-Santa Cruz
Av. Cristobal de Mendoza No 214, 2do Anillo, Edif. Castelo Branco Depto. 1A
Emerġenza: 0059133397052
Imjel : maltaconsul.santacruz@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Botswana 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Bożnija Ħerzegovina 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Brażil 02/09/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Brażil biex ikunu kawti. F’Ottubru kien hemm l-elezzjonijiet ġenerali li rriżultaw f’żieda fir-riskju ta’ nkwiet politiku u soċjali, wara r-riżultat, u t-tensjoni hija għolja b’mod partikolari fir-reġjun tal-fruntiera mal-Venezwela, minħabba tilwim relatat mal-immigrazzjoni. Dimostrazzjonijiet riċenti li kien hemm f’Pacaraima ħadu xejra vjolenti. F’Sao Paulo jsiru protesti regolarment. It-toroq u t-trasport pubbliku sikwit jiġu sfrattati, u jista’ jkun hemm dewmien matul it-triq prinċipali lejn Guarulhos International Airport. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw ġemgħat u protesti, isegwu r-rapporti fil-midja lokali, u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali. Jekk tiltaqa’ ma’ ġemgħa, huwa importanti li titlaq miż-żona minnufih.

Il-livelli tal-kriminalità fil-Brażil huma għoljin ħafna, speċjalment is-serq. Il-kriminalità vjolenti tista’ sseħħ kullimkien u ta’ spiss tinvolvi l-armi. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura u maħżuna b’mod sigur. Seħħew ukoll serqiet bl-armi, inkluż fuq il-mogħdija tal-mixi ta’ Corcovado li twassal għall-istatwa ta’ Kristu r-Redentur. Is-serq minn lukandi, karozzi tal-linja, u karozzi huwa komuni wkoll. L-attakki sesswali kontra t-turisti huma rari, iżda kien hemm attakki kontra rġiel u nisa. Il-vjaġġaturi qatt ma għandhom iħallu ikel u xorb waħdu minħabba spiking ta’ xorb u ikel. Hija komuni l-frodi tal-banek u tal-karti tal-kreditu.

Huwa rrakkomandat li tevita li żżur il-favelas (postijiet foqra) minħabba l-livell ta’ perikli. Huwa ugwalment importanti li tevita li tmur fuq “favela tours” jew kwalunkwe attrazzjoni / akkomodazzjoni / ristorant ieħor f'żoni bħal dawn. Jekk qed tuża GPS għas-sewqan, żgura li r-rotta ma teħdokx f’xi favela. Xi turisti ġew milquta b’tiri wara li daħlu f’favela aċċidentalment.

L-ivvjaġġar bit-triq jista’ jkun perikoluż minħabba standards ħżiena tas-sewqan u tat-toroq. Sikwit ikun hemm inċidenti tat-toroq fil-pajjiż. Huwa importanti li tuża biss taxi liċenzjati, u li tiċċekkj li t-taxi għandha d-dettajli tal-kumpnija fuq barra. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu kawti fuq it-trasport pubbliku minħabba reati żgħar.

Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi fil-Brażil, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Kien hemm żieda f’każijiet irrappurtati ta’ Epatite A, u l-awtoritajiet jirrakkomandaw ukoll lill-vjaġġaturi kollha li jżuru Rio de Janeiro biex jitlaqqmu kontra d-deni isfar. Hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika. Hemm il-malarja f’partijiet tal-Brażil, filwaqt li d-deni Dengue huwa komuni matul l-istaġun tax-xita. Huwa importanti li l-vjaġġaturi jieħdu l-passi neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Huwa importanti wkoll li tieħu provvista tajba ta’ mediċini, minħabba nuqqas ta’ disponibbiltà, u li żżomm kopja tar-riċetta tat-tabib jew ittra mit-tabib li tikkonferma l-ħtieġa għall-mediċina. Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti wkoll minn mediċini foloz. Iċ-ċittadini barranin huma intitolati għal trattament mediku ta’ emerġenza fi sptarijiet pubbliċi, iżda dawn għandhom tendenza li jkunu ffullati, speċjalment fil-bliet ewlenin. L-isptarijiet privati jitolbu evidenza ta’ fondi suffiċjenti jew assigurazzjoni. Għaldaqstant, huwa importanti li jkollok assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri trattament mediku barra mill-pajjiż u r-ripatrijazzjoni. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 192. Il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw lill-kumpanija tal-assigurazzjoni minnufih jekk jiġu riferuti għand faċilità medika.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-Brażil. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Ma hemm ebda leġiżlazzjoni kontra l-omosesswalità fil-pajjiż, iżda ż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess huwa legali. Barra mill-irħula u l-bliet aktar kbar, l-omosesswalità hija ta’ tħassib u tista’ twassal għal vjolenza. F’dan ir-rigward, il-vjaġġaturi għandhom jeżerċitaw kawtela.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju tar-Repubblika ta’ Malta fuq id-dettalji li ġejjin:


Konsolat Ġenerali Onorarju-Sao Paolo
Rua Xavier de Almeida, 227, Cep. 04211-000
Emerġenza: 00551135542736
Imjel : maltaconsul.saopaolo@gov.mt

Konsolat Onorarju-Recife
Rua Buenos Aires, 98 / 301 Espinheiro 52020-180
Emerġenza: 00558130833232
Imjel : maltaconsul.recife@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Brunei 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Bulgarija 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Burkina Faso 27/09/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża lil ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn Burkina Faso li fil-pajjiż hemm mewġa ta’ vjolenza fuq gruppi li qed iservu ta’ mira.

Fit-13 ta’ Mejju grupp mhux identifikat ta’ rġiel qabdu grupp ta’ persuni li kienu qed jitolbu waqt purċissjoni Kattolika fil-villaġġ rimot ta’ Zimtenga, fiż-żona ta’ Kongoussi fil-Majjistral tal-pajjiż, lit-tfal ħelsuhom iżda qatlu erba’ adulti.

L-attakk ta’ nhar it-Tnejn seħħ ġurnata wara li sitt persuni, inkluż qassis, inqatlu minn persuni armati li fetħu n-nar fuq persuni li kienu qed jitolbu ġewwa knisja Kattolika f’Dablo fil-parti ċentrali tal-pajjiż.

Riċentament l-Insara qed ikunu ta’ mira fil-parti tal-Majjistral tal-pajjiż Afrikan, li qed jaffaċċja wkoll theddida dejjem akbar ta’ attakki terroristiċi. F’April, ħames parruċċani, inkluż qassis, inqatlu f’attakk minn irġiel armati ġewwa l-villaġġ ta’ Silgadji.

Il-Ministeru javża lil min ser jivvjaġġa biex ikun kawt kemm jista’ jkun meta jkun fil-pajjiż, jevita l-mases u jimxi b’mod rigoruż mal-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet tal-lokal.

Sadanittant, ċittadini Maltin għandhom jevitaw li jivvjaġġaw lejn:

- il-belt kapitali Ouagadougou.

- iż-żoni kollha tal-pajjiż fit-Tramuntana tal-villaġġ ta’ Boulsa;

- żoni li jaqgħu sa 40km mill-Punent tal-fruntiera mal-Mali;

- il-Park Nazzjonali li jinsab fix-Xlokk, fruntiera man-Niger u Benin.

Min ser jivvjaġġa lejn Burkina Faso huwa mwissi sabiex jevita postijiet tal-folol, bħal dimostrazzjonijiet u żoni li huma popolari mal-barranin. F’żoni bħar-reġjun ta’ Sahel-Saharan li huma popolari ferm mal-barranin għall-isport u l-avvenimenti kulturali bħal tiġrijiet fid-deżer jew festivals tal-mużka, jeżisti riskju konsiderevoli ta’ attakki u ħtif ta’ persuni. Min jivvjaġġa huwa mwissi sabiex isegwi l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet tal-lokal kif ukoll ir-rapporti tal-mezzi tax-xandir lokali.

Burkina Faso huwa kklassikfikat bħala pajjiż fir-riskju ta’ mard li jittieħed min-nemus bħad-dengue fever u l-virus taz-zika, għaldaqstant huwa importanti li min jivvjaġġa jieħu l-prekawzjonijiet tas-saħħa neċessarji. Huwa rikkomandat li wieħed ikollu assigurazzjoni tal-ivvjaġġar u tas-saħħa meta jivvjaġġa f’dan il-pajjiż.

Peress li Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika ġewwa Burkina Faso, f’każ ta’ diffikultà, ċittadini Maltin ġewwa Burkina Faso jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ kif ġej:Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Burundi 27/09/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ iwissi liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Burundi kontra kull vjaġġar lejn:

- il-provinċji ta’ Cibitoke u Bubanza

- Iż-żoni tal-provinċja ta’ Bujumbura Rural fil-Punent tax-xmara Rusizi lejn il-fruntiera mar-Repubblika Demokratika tal-Kongo, bl-eċċezzjoni tar-Rusizi Delta Nature Reserve

- It-triq fit-Tramuntana tal-ajruport ta’ Bujumbura lejn Cibitoke (it-tranżitu tan-naħa tal-ajruport lejn Bukumbura International Airport huwa eskluż)

- It-triq prinċipali li tmur lejn il-Punent minn Kayanza li tgħaddi minn Kibira National Park

- Ruvubu National Park

Barra minn hekk, il-Ministeru iwissi kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn il-kumplament tal-Burundi.

Is-sitwazzjoni politika fil-pajjiż għadha mimlija tensjoni. Kien hemm attakki vjolenti, b’mod partikolari kontra dawk li huma pperċepiti li jopponu l-President. Għaldaqstant, minħabba din il-kriżi politika, is-sitwazzjoni tas-sigurtà tibqa’ volatili fil-pajjiż.

Ikomplu l-assassinji mmirati sporadiċi, b’żieda sa mill-2015 fl-arresti, id-detenzjonijiet u l-isparizzjonijiet arbitrarji ta’ persuni mill-Burundi, il-biċċa l-kbira minnhom ta’ sikwit mis-soċjetà ċivili, midja indipendenti u gruppi tas-soċjetà pperċepiti li jopponu l-gvern. Il-pulizija użaw munizzjon attiv u gass tad-dmugħ kontra d-dimostranti. Evita d-dimostrazzjonijiet kollha u ġemgħat kbar.

Iseħħu dimostrazzjonijiet regolarment, b’mod partikolari f’Bujumbura, u dawn jistgħu jieħdu xejra vjolenti f’daqqa waħda. Minħabba dan, iċ-ċittadini Maltin kollha li bħalissa jinsabu fil-Burundi għandhom ikunu kawti ħafna, jevita kull forma ta’ dimostrazzjoni jew ġemgħa pubblika, isegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali u jsegwi l-midja lokali.

Barra minn dan, hemm riskju għoli ta’ terroriżmu fil-pajjiż primarjament minħabba l-parteċipazzjoni u l-appoġġ li l-forzi armati tal-Burundi qed jagħtu fil-missjoni għaż-żamma tal-paċi tal-Unjoni Afrikana fis-Somalja.

Hemm riskju sostanzjali ta’ kriminalità fil-Burundi, u ġie rrappurtat serq vjolenti, ħtif ta’ basktijiet, serq mill-bwiet, serq, u serq ta’ karozzi. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu kawti ħafna, jevitaw li jimxu waħedhom, u għandhom iżommu oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) mistura u maħżuna f’post sigur. Evita li tivvjaġġa bit-trasport kollettiv u pubbliku (karozzi tal-linja u taxis muturi), minħabba manutenzjoni ħażina tal-vetturi u standards tas-sewqan baxxi, u evita żoni ffullati bħas-swieq.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus Zika u ġew irrappurtati wkoll każijiet tal-kolera. Il-malarja hija wkoll endemika fil-Burundi. Għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus, u għandhom imorru jaraw tabib jekk iħossuhom ħażin. Il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet normali biex jevitaw espożizzjoni għall-HIV/AIDS. Huwa importanti li jkollok assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri trattament mediku barra mill-pajjiż u r-ripatrijazzjoni. Il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw lill-kumpanija tal-assigurazzjoni minnufih jekk jiġu riferuti għand faċilità medika.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għad-durata proposta taż-żjara. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-vjaġġaturi għandu dejjem iġorru fotokopja tal-passaport u l-viża.

Persuni LGBT mhumiex aċċetta fil-kultura tal-Burundi, u fil-fatt, atti omosesswali ġew kriminalizzati fl-2009.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Burundi, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Cape Verde 27/09/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru Cape Verde. Il-gżira hija suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali, fejn l-uragan l-aktar riċenti seħħ madwar it-13 ta’ Settembru 2018. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għal serq mill-bwiet, ħtif ta’ basktijiet, u serq b’vjolenza. Għalkemm l-attakki sesswali huma rari, dawn jistgħu jseħħu wkoll. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura u jitqiegħdu f’post sigur f’safe tal-lukanda. Huwa importanti li jiġu evitati żoni mingħajr tidwil. It-twieqi u l-bibien tal-akkomodazzjoni għandhom jissakkru waqt li tkun barra u matul il-lejl.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-gżira biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika, u l-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Il-faċilitajiet mediċi huma limitati hemmhekk, u jista’ ma jkunx hemm provvista suffiċjenti ta’ xi mediċini jew ma jkunux disponibbli. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 130. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul f’Cape Verde. Il-vjaġġaturi għandhom jiċċekkjaw minn qabel jekk tkunx meħtieġa viża għad-dħul fil-pajjiż.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Cape Verde, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

iċ-Chad 27/09/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Minħabba inċidenzi ta’ kriminalità vjolenti u t-theddida għolja ta’ terroriżmu, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ iwissi liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn iċ-Chad biex jevitaw kull vjaġġar lejn:

 • żoni sa 30km mill-fruntieri kollha, ħlief għall-belt kapitali N’Djamena  
 • sa 30 km minn Lake Chad u l-partijiet tar-reġjuni ta’ Kenam u Lac fil-Punent tal-bliet ta’ Mao u Bol 
 • ir-reġjuni ta’ Ennedi, u Tibesti 
 • ir-reġjun ta’ Borkou,  

Il-Ministeru jwissi kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn il-kumplament tal-partijiet kollha tal-pajjiż, inkluż il-belt kapitali, N’Djamena, u l-belt ta’ Faya Largeau.

Għad hemm fis-seħħ stat ta’ emerġenza għar-reġjun ta’ Lake Chad.

Iċ-ċittadini Maltin li jagħżlu li jibqgħu fil-pajjiż għandhom jiżguraw li jevitaw rallies jew dimostrazzjonijiet politiċi, isegwu l-iżviluppi mill-qrib, jiċċekkjaw l-opzjonijiet tat-tluq tagħhom u jikkunsidraw li jagħmlu pjanijiet ta’ kontinġenza.

Huwa probabbli li jseħħu attakki terroristiċi, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti. Is-sigurtà fil-belt kapitali ġiet rinfurzata, u l-punti ta’ kontroll tal-pulizija saru rutina. Barra minn dan, hemm theddida għolja ta’ ħtif minn gruppi terroristiċi, b’mod partikolari fil-Baċir ta’ Lake Chad, fir-Reġjun tas-Saħel, u fiż-żoni tal-fruntiera mas-Sudan, in-Niġerja, in-Niġer u r-Repubblika Ċentru-Afrikana. Matul dawn l-aħħar għaxar snin, ċittadini mill-Punent ġew maħtufa fis-Saħel, u miri leġittimi jinkludu ħaddiema umanitarji, ġurnalisti, u negozjanti. Għaldaqstant, it-turisti għandhom ikunu viġilanti l-ħin kollu, speċjalment f’żoni ffullati u pubbliċi. Huwa importanti li jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali b’mod rigoruż.

Fiċ-Chad tal-Lvant għad hemm il-bigantraġġ u kriminalità vjolenti. Barra minn dan, bosta drabi ġie rrappurtat serq bl-armi, u l-barranin kultant kienu fil-mira. Kriminalità bħal din hija komuni fiż-żoni residenzjali ta’ N’Djamena. Il-vjaġġaturi m’għandhomx jimxu waħedhom, u oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura. Mhuwiex irrakkomandat li tivvjaġġa waħdek. Żdiedu wkoll rapporti ta’ serq u ħtif ta’ karozzi barra minn N’Djamena.

Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti waqt is-sewqan minħabba l-manutenzjoni ħażina tat-toroq u kwalità baxxa tal-istandards tas-sewqan. Ma tistax tgħaddi minn ħafna toroq matul l-istaġun tax-xita. Sabiex ikunu jistgħu jivvjaġġaw barra mill-belt kapitali, il-vjaġġaturi jeħtieġu l-awtorizzazzjoni mill-Ministeru tal-Intern. Barra minn dan, huwa rrakkomandat li jivvjaġġaw f’konvoj, il-bibien tal-karozza jinżammu msakkrin, u li jevitaw l-ivvjaġġar wara li jidlam. Żdied in-numru ta’ rapporti ta’ ħtif ta’ karozzi fit-toroq barra minn N’Djamena, inkluż matul il-jum. Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jużaw skorta tal-pulizija jew militari meta jsuqu barra mill-belt kapitali, u biex iġorru tagħmir tal-komunikazzjoni li jaħdem.

Għandhom jiġu evitati dimostrazzjonijiet u ġemgħat kbar, u huwa importanti li tiġi segwita l-midja lokali għal aġġornamenti.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-faċilitajiet mediċi huma ħżiena, u l-isptarijiet kultant huma affettwati mill-istrajkijiet. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Għandek tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-malarja u mard trażmess mill-ilma huma komuni, u għaldaqstant huwa rrakkomandat li tixrob jew tuża biss ilma mgħolli jew ilma tal-flixkun. Għandhom jiġu evitati xarbiet bis-silġ. Għandhom jittieħdu prekawzjonijiet biex tiġi evitata espożizzjoni għall-HIV/AIDS.

Dejjem għandha tinġarr xi forma ta’ identifikazzjoni, u n-nuqqas li tiġi ppreżentata tali dokumentazzjoni jista’ jwassal għal detenzjoni.

It-teħid ta’ ritratti ta’ installazzjonijiet tal-gvern jew militari, u tal-ajruport huwa strettament pprojbit, u f’ċerti postijiet permessi huma meħtieġa .

L-omosesswalità mhix aċċettata, u liġi ġdida daħlet fis-seħħ f’Awwissu 2017 u din tikkriminalizza l-attività sesswali bejn persuni tal-istess sess.

Il-vjaġġaturi għandhom jilbsu f’mod konservattiv, minħabba ż-żoni li huma Musulmani b'mod predominanti.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tat-tluq tiegħek miċ-Chad.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fiċ-Chad, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

iċ-Ċilì 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

iċ-Ċina 14/10/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.


Ambaxxata-Beijing
1-51, San Li Tun Diplomatic Office Building, Chaoyang District, 100600
Telefown 1: 00861065323114
Emerġenza: 008613901017417
Imjel : maltaembassy.beijing@gov.mt

Konsolat Ġenerali-Shanghai
Magnolia Plaza, Room 1107, 777 Hongqiao Road​
Emerġenza: 00862162650166
Imjel : maltaconsulate.shanghai@gov.mt

Ċipru 20/09/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barrani u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża lil ċittadini Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw li Ċipru huwa pajjiż turistiku, b’każijiet vera rari ta’ kriminalità fuq it-turisti, madanakollu wieħed għandu jieħu ħsieb li jżomm passaporti, flus u oġġetti oħra ta’ valur f’post sigur. Ċipru għandu regoli stretti ħafna li ma jittollerawx id-droga. Wieħed għandu jsuq b’attenzjoni u għandu jkollu assigurazzjoni medika u tal-ivvjaġġar komprensiva.

Huwa possibbli li wieħed jivvjaġġa lejn it-Tramuntana ta’ Ċipru min-Nofsinhar (u lura). Ġewwa Nicosia, persuni bil-mixi jistgħu jaqsmu minn Ledra Palace u Ledra Street. Il-punt ewlieni minn fejn wieħed jista’ jaqsam ġewwa Nicosia huwa Agios Dometios minn fejn jistgħu jaqsmu kemm persuni bil-mixi kif ukoll bil-karozzi. Postijiet oħra minn fejn wieħed jista’ jaqsam jinkludu Deryneia fil-Lvant u Lefka- Aplikli, Kato Pyrgos u Zodeia (bil-karozza biss) fil-Punent.

Persuni barranin li jkunu daħlu f’Ċipru min-naħa tat-Tramuntana (pereżempju mill-ajruport Ercant) jiġu meqjusa mill-Gvern tar-Repubblika ta’ Ċipru li daħlu f’Ċipru minn post illegali ta’ dħul. Il-Gvern tar-Repubblika ta’ Ċipru jista’ jweħħel multi lil persuni li qed jivvjaġġaw fuq dħul illegali jekk jaqsmu lejn in-Nofsinhar, jew jirrifjuta li jħallihom jidħlu jew joħorġu mill-pajjiż.

Malta m’għandhiex rappreżentanza dipolomatika u konsulari li tkopri t-Tramuntana ta’ Ċipru. F’dan ir-rigward, jekk jiġri xi ħaġa lil ċittadini Maltin li jkunu qed jivvjaġġaw fil-pajiż f’din iż-żona, il-Gvern Malti ma jkunx jista’ jservi ta’ assistenza.


Comoros 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Costa Rica 19/09/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

..Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq josserva li filwaqt li l-Costa Rica huwa meqjus bħala pajjiż relattivament kalm, il-vjaġġaturi Maltin madankollu għandhom ikunu viġilanti speċjalment f’żoni partikolari fejn is-serq u inċidenti vjolenti huma aktar spissi milli f’postijiet oħrajn.

Il-basktijiet li jinżammu fil-kompartamenti fuq ix-xarabank huma partikolarment vulnerabbli, filwaqt li s-serq fi xtut il-baħar huwa komuni. Evita li tuża taxis mhux uffiċjali - ‘taxi piratas’ - peress illi ġew irrappurtati inċidenti vjolenti li involvew it-turisti. It-taxis uffiċjali huma ħomor (jew oranġjo fl-ajruport) bi sticker trijangolari u kaxxa tal-plastik fuq is-saqaf li turi l-isem u n-numru tal-kumpanija tat-taxis. Żgura li l-ID tax-xufier tidher sew fuq id-dashboard u li x-xufier juża l-miter.

Il-Ministeru javża wkoll lill-vjaġġaturi biex jevitaw żoni li mhumiex imdawla sew jew żoni remoti. Is-serq ta’ karozzi huwa komuni u huwa rrakkomandat li tipparkja f’parkeġġi tal-karozzi siguri li jkollhom persunal tas-sigurtà viżibbli, jew f’żoni beżlin imdawlin sew. Il-vjaġġaturi li jżuru żoni tal-ġungla għandhom jagħmlu dan flimkien ma’ gwida lokali b’esperjenza. Għandha tingħata attenzjoni għar-restrizzjonijiet għad-dħul f’żoni perikolużi meta jżuru vulkani. Fl-istaġun tax-xita, uqigħ tal-art kultant jimblokkaw it-triq bejn San José u Guapiles lejn Limón u San Jose/Caldera Highway. Minħabba żieda fl-attività ta’ bosta vulkani, il-parks nazzjonali u l-ajruporti jistgħu jingħalqu u dan jista’ jerġa’ jseħħ fi kwalunkwe ħin.

Għandek toqgħod ferm attent jekk tieħu sehem f’tours li jinvolvu snorkelling jew attivitajiet simili peress li kien hemm xi fatalitajiet riċenti. Rip tides huma komuni ħafna fix-xtut il-baħar kollha tal-Costa Rica. Fi xtut il-baħar ta’ sikwit ma jkunx hemm lifeguards, u l-għarqiet (madwar 60 kull sena) huma t-tieni kawża l-aktar komuni ta’ mwiet aċċidentali.

 Il-pajjiż ġie kklassifikat li hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika, u ssoktaw ukoll li jiġu rrappurtati każijiet tad-deni dengue u mard ieħor trażmess min-nemus, b’mod partikolari fl-istaġun tax-xita (Mejju sa Novembru). Qabel ma tivvjaġġa ara li jkollok assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa, b’mod partikolari jekk se twettaq attiviatjiet sportivi ta’ avventura fejn l-istandards tas-sikurezza jistgħu jvarjaw.

Tinvolvix ruħek f’attivitajiet li jinvolvu d-droga ta’ kwalunkwe tip. L-awtoritajiet tal-Costa Rica jikkunsidraw il-pussess ta’ drogi u t-traffikar tad-droga b’mod sever. Is-sentenza minima hija priġunerija għal 8 snin.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsli Onorarji fuq id-dettalji li ġejjin:


Konsolat Ġenerali Onorarju-San Jose
De la Farmacia Rohrmoser 100 N, Edif. Esquinera, 2 pisos
Emerġenza: 0050622903737
Imjel : maltaconsul.sanjose@gov.mt

Konsolat Onorarju-San Jose
100N Farmacia Rohrmoser, Pavas 1200
Emerġenza: 0050622903737
Imjel : maltaconsul.sanjose@gov.mt

Curaçao 18/09/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru Curaçao. Il-gżira hija suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali, fejn l-uragan l-aktar riċenti seħħ madwar it-13 ta’ Settembru 2018. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għal reati żgħar u kriminalità fit-toroq. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura, u huwa rrakkomandat li handbags u portmonijiet ikunu siguri. Għandhom jiġu evitati żoni remoti billejl. Meta tintuża taxi, dejjem ara li hija rreġistrata.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-gżira biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus ta’ Zika u ġew ikkonfermati wkoll każijiet tal-virus Chikungunya. Għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 912. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul f’Curaçao. Il-vjaġġaturi għandhom jiċċekkjaw minn qabel jekk tkunx meħtieġa viża għad-dħul fil-pajjiż.

Il-liġi Olandiża teħtieġ li l-vjaġġaturi dejjem iġorru l-ID tagħhom u kopji tal-passaport.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Curaçao, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

id-Danimarka 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Djibouti 27/09/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ iwissi liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Djibouti kontra kull vjaġġar lejn il-fruntiera mal-Eritrea. Wara l-ġlied militari bejn il-Djibouti u l-Eritrea fl-2008, is-sitwazzjoni tibqa’ fraġli, u huwa possibbli li jkun hemm aktar konflitt. Il-vjaġġaturi għandhom jeżerċitaw l-ogħla grad ta’ kawtela jekk ser jivvjaġġaw lejn żoni remoti, bħall-fruntiera mas-Somaliland, peress li l-preżenza tas-sigurtà hija baxxa. Barra minn dan, huwa probabbli li jseħħu attakki terroristiċi, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti. Għaldaqstant, it-turisti għandhom ikunu viġilanti l-ħin kollu, speċjalment f’żoni ffullati u pubbliċi. Huwa importanti li jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għal reati żgħar, u oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura. Mhuwiex irrakkomandat li timxi waħdek madwar il-belt tard billejl. It-turisti li jivvjaġġaw barra mill-belt kapitali jistgħu jkunu f’riskju ta’ bigantraġġ.

Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti waqt is-sewqan minħabba l-kundizzjonijiet ħżiena tat-toroq u nuqqas ta’ dawl. Barra minn hekk, il-vjaġġaturi huma mwissija kontra kull vjaġġar barra miċ-ċentri tal-bliet wara li jidlam, minħabba nuqqas ta’ dwal fil-vetturi u minħabba l-annimali selvaġġi. Il-pulizija jwaqqfu wkoll rombli tal-wajers bħala roadblocks, li ma jkunux viżibbli sew billejl. Il-mini splussivi huma komuni fid-distretti ta’ Obock, Tadjoura, u Ali Sabeih. Turisti li ser jivvjaġġaw bil-baħar iridu joqogħdu attenti mill-piraterija, li għadha theddida sinifikanti fil-Golf ta’ Aden u fl-Oċean Indjan.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Barra minn hekk, għandhom jittieħdu prekawzjonijiet biex tiġi evitata espożizzjoni għall-HIV/AIDS.

Il-faċilitajiet tas-saħħa fil-pajjiż huma ħżiena, iżda għad hemm xi faċilitajiet tas-saħħa li joffri servizzi affidabbli. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu fuq 35 09 62 jew 35 27 12 (switchboard), u jitolbu ambulanza. Għandek tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

It-teħid ta’ ritratti ta’ uffiċċji tal-gvern, residenzi, binjiet tal-pulizija u militari, u ajruporti huwa strettament pprojbit.

Imġiba omosesswali hija illegali.

Minħabba li l-Djibouti għandu popolazzjoni Musulmana b’mod predominanti, il-vjaġġaturi għandhom jilbsu lbies konservattiv.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fil-Djibouti, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Dominica 27/09/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża lill-vjaġġaturi Maltin biex ikunu kawti u jsegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni ta’ evakwazzjoni.

Huwa rrakkomandat li qabel ma jivvjaġġaw il-vjaġġaturi jaraw li jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa.

Huwa importanti li toqgħod attent meta tmur tgħum, peress li l-kurrenti jistgħu jkunu qawwijin ħafna u mhux ix-xtut kollha għandhom il-lifeguards u/jew bnadar ta’ twissija. Għandek tissorvelja x-xtut il-baħar kollha u tobdi t-twissijiet lokali.

Hemm pieni severi għar-reati kollha relatati mad-drogi. Ippakkja l-bagalji tiegħek int stess u tgħaddix oġġetti mid-dwana għal persuni oħra.

L-attitudnijiet lokali lejn il-komunità LGBT huma fil-biċċa l-kbira konservattivi mal-Karibew kollu.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Dominica, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-KummerċMinisteru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Eġittu 03/10/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni


L-Aħħar Żviluppi:

Riżultat ta’ xi dimostrazzjonijiet żgħar fil-Kajr, kif ukoll f’numru ta’ bliet Eġizzjani ewlenin, mill-Ġimgħa 27 ta’ Settembru 2019 ‘il quddiem, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq jinforma liċ-ċittadini Maltin bir-riskju kontinwu ta’ aktar dimostrazzjonijiet fil-Kajr u fi bliet oħra Eġizzjani ewlenin. Fit-toroq wieħed jista’ jara żieda fil-preżenza tal-pulizija u l-militar, f’xi drabi f’ammonti kbar f’xi żoni pubbliċi. F’xi postijiet, il-fatt li tintalab turi identifikazzjoni tiegħek innifsek, jew tintalab aċċess għat-telefon ċellulari tiegħek, huwa akbar f’dawn iż-żminijiet. Huwa importanti ferm li ċ-ċittadini joqogħdu attenti għas-sitwazzjoni u jsegwu l-istruzzjonijiet kollha maħruġa mill-awtoritajiet lokali.

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża liċ-ċittadini Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw lejn l-Eġittu sabiex ma jsir l-ebda vjaġġar lejn il-Governanza tat-Tramuntana tas-Sinai, minħabba riskji sinifikanti għas-sigurtà.

Dawk il-persuni li ser ikunu qed jivvjaġġaw għandhom jevitaw li jivvjaġġaw sakemm mhux għax essenzjali:

• lejn il-Governanza tan-Nofsinhar ta’ Sinai, minbarra ż-żona fi ħdan il-fruntiera fuq il-perimetru ta’ Sharm el Sheikh, li tinkludi l-ajruport u ż-żoni ta’ Sharm el Maya, Hadaba, Naama Bay, Sharks Bay u Nabq, Dahb u St Catherine.

• bl-ajru lejn jew minn Sharm el Sheikh.

• lejn iż-żona fil-Punent tan-Nile Valley u r-reġjuni tan-Nile Delta, minbarra ż-żoni kostali bejn in-Nile Delta u Marsa Matruh.

Sigurtà:

Riżultat tal-istat ta’ emerġenza kontinwu fl-Eġittu, li daħal fis-seħħ fl-2017 u mġedded fil-11 ta’ Lulju 2019, huwa komuni li wieħed jara ammonti ta’ pulizija u militar fit-toroq. Ħafna drabi dan ifisser żieda fil-kontrolli ma’ postijiet ta’ dħul f’postijiet turistiċi u għaldaqstant dewmien. Huwa importanti ferm li wieħed iġorr miegħu identifikazzjoni valida bir-ritratt f’kull ħin.

L-Eġittu ilu jesperjenza inkwiet politiku sinifikanti sa minn Jannar 2011. Xi drabi, protesti vjolenti u kommossjonijiet wasslu għal numru ta’ mwiet. Persuni barranin li jieħdu sehem fi xi forma ta’ attività politika jew attività li tikkritika lill-gvern ipoġġu lilhom infushom f’riskju ta’ dentenzjoni jew miżuri oħra simili.

Matul Settembru 2019 kien hemm numru ta’ dimostrazzjonijiet f’għadd ta’ bliet, fejn mijiet ta’ persuni kienu qed jipprotestaw kontra Abdel Fattah el-Sisi. Għexieren ġew arrestati waqt li bdew jitolbu għar-riżenja tal-President. Ċittadini Maltin għandhom iżommu ‘l bogħod minn irvellijiet u dimostrazzjonijiet li, għalkemm mhux komuni, jistgħu jiżviluppaw f’daqqa. Wieħed huwa avżat li jżomm ruħu aġġornat mal-iżviluppi permezz tal-awtoritajiet lokali u aġenziji tal-aħbarijiet. Wieħed għandu jsegwi r-rakkomandazzjonijiet tal-awtoritajiet lokali. Dejjem għandhom jittieħdu l-miżuri ta’ prekawzjoni.

It-terroristi huma suxxettibbli li jwettqu xi attakki fl-Eġittu. Għalkemm ħafna mill-attakki jseħħu fit-Tramuntana ta’ Sinai, hemm riskju ta’ attakki terroristiċi fil-pajjiż kollu. L-attakki jistgħu ma jiddiskriminawx, u jaffettwaw il-forzi tas-sigurtà Eġizzjana, siti reliġjużi, ġemgħat kbar u postijiet frekwentati l-aktar mit-turisti. Hemm theddida ogħla ta’ attakki terroristiċi ġewwa jew madwar siti reliġjużi u matul festi reliġjużi, bħax-xahar tar-Ramadan u żmien il-Milied (inkluż il-Milied tal-Kopti), meta gruppi terroristiċi ġieli wettqu xi attakki. L-attakki terrorsitiċi seħħew matul ġranet ta’ vaganzi lokali, u f’żoni ffrekwentati mit-turisti. Hemm theddida ogħla ta’ attakki terroristiċi li l-għan tagħhom huwa l-Kristjani Kopti minn estremisti b’konnessjoni ma’ Daesh-Sinai ġewwa l-Eġittu. Min jivvjaġġa għandu jsegwi l-avviżi tal-awtoritajiet Eġizzjani, jibqgħu viġilanti b’mod partikolari u jżommu livell għoli ta’ protezzjoni f’postijiet iffullati u fejn ikun hemm ġemgħat kbar.

Ġeneralment, ir-riskju ta’ kriminalità fl-Eġittu huwa wieħed baxx, għalkemm, matul is-snin kien hemm rapporti ta’ serq, xi drabi wkoll bl-armi, u dħul f’akkomodazzjonijiet u karozzi. In-nisa għandhom joqogħdu attenti b’mod speċjali meta jimxu weħidhom billejl, hekk kif rapporti ta’ fastidju sesswali u abbuż fuq in-nisa huwa wieħed komuni, anke f’żoni ffullati. Jekk xi ċittadini Maltin jixtiequ jesperjenzaw il-ħajja ta’ matul il-lejl fl-Eġittu, għandhom jittieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa sabiex wieħed jipproteġi l-ikel u x-xorb li jixtri, idealment dawn għandhom jiġu ppreparati quddiemek. Ħafna miċ-ċittadini Maltin ma jkollhomx problemi meta jkunu fil-pajjiż. Madanakollu, irrispettivament minn fejn wieħed ikun fl-Eġittu, għandhom jittieħdu l-prekawzjonijiet sabiex wieħed ikun sigur, kif ukoll l-affarijiet tiegħu, f’kull ħin.

Meta wieħed ikun qed jivvjaġġa fil-pajjiż, ċittadini Maltin huma mħeġġa sabiex jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji fit-torq meta jkunu qed jivvjaġġaw bil-karozza minħabba r-rati għoljin ta’ inċidenti u fatalitajiet fil-pajjiż. B’mod ġenerali, wieħed għandu jevita li juża t-trasport pubbliku barra l-ibliet ewlenin u juża biss taxi u servizzi ta’ trasport privat. Vjaġġi lejn id-deżert mingħajr l-assistenza ta’ gwida(i) b’ reputazzjoni tajba għandhom jiġu evitati.

Is-Saħħa:

Min jivvjaġġa għandu jżur professjonist tas-saħħa minn tal-anqas bejn 4 u 6 ġimgħat qabel jasal fil-pajjiż u jiċċekkja għal xi vaċċini, ċertifikati, jew xi miżuri preventivi oħra meħtieġa. Min jivvjaġġa għandu jkollu assigurazzjoni medika u tal-ivvjaġġar komprensiva li tkopri t-trattament mediku barra l-pajjiż u ripatrijazzjoni. Wieħed għandu jġorr miegħu kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport f’kull ħin. Xi mediċini li huma bir-riċetta u anke oħrajn mingħajr huma kkunsidrati bħala sustanzi kkontrollati fl-Eġittu. Għaldaqstant, it-tali mediċini ma jistgħux jiddaħħlu fil-pajjiż mingħajr il-kunsens tal-awtoritajiet tas-saħħa relevanti. Min jivvjaġġa u għadu bżonn mediċina bir-riċetta tat-tabib, għandu jġorr miegħu ittra medika mingħand il-GP tiegħu, li tispeċifika d-dettalji tal-kundizzjoni, u li l-mediċina hija għall-użu personali biss. F’każ ta’ emerġenza, min jivvjaġġa għandu jċempel għal ambulanza fuq 123. Wieħed għandu jkun jaf ukoll, li l-emerġenza medika u l-assistenza tal-ambulanza huma llimitati ferm fil-maġġorparti tal-Eġittu. Barra minn hekk, il-faċilitajiet fl-isptarijiet pubbliċi u s-servizzi mediċi fl-Eġittu, jistgħu jkun ta’ livell baxx speċjalment jekk mhux fi sptarijiet privati fl-ibliet ewlenin.

Il-pussess, l-użu jew it-traffikar ta’ drogi b’mod illegali huma offiżi serji ħafna, u jistgħu, anke għal ammonti żgħar, iwasslu għal sentenzi twal ta’ priġunerija (25 sena), għomor il-ħabs jew il-piena tal-mewt. Dawk li jingħataw is-sentenza ta’ għomor il-ħabs fuq każijiet ta’ droga, normalment iqattgħu l-kumplament ta’ ħajjithom il-ħabs mingħajr l-ebda possibiltà ta’ parole jew maħfra. Il-Khat hija illegali fl-Eġittu.

Aktar Informazzjoni:

L-Eġittu huwa pajjiż bi predominanza Musulmana u għaldaqstant il-liġijiet lokali jirriflettu l-fatt li l-Eġittu huwa pajjiż bi predominanza Islamika. Hija xi ħaġa illegali li wieħed iħeġġeġ b’mod attiv lil ħaddieħor sabiex jikkonverti mill-Islam għal reliġjonijiet oħra, jew saħansitra għall-ateiżmu. Il-prattika privata tar-reliġjon tiegħek, madanakollu, ma tiġix segwita jew imwaqqfa mill-awtoritajiet Eġizzjani.

Wieħed għandu jirrispetta t-tradizzjonijiet lokali, l-użanzi, il-liġijiet u r-reliġjonijiet f’kull ħin u kun konxju tal-azzjonijiet tiegħek sabiex tassigura li dawn ma joffendux kulturi oħra u twemmin reliġjuż differenti. Ix-xorb tal-alkoħol fit-triq jew fi kwalunkwe post ieħor sakemm mhux f’ristorant jew f’bar illiċenzjat mhux permess u jista’ jwassal għal arrest. Il-pussess, l-użu jew it-traffikar ta’ droga illegali mhux permess, u dan jista’ jwassal, anke fi kwantitatjiet żgħar, għal pieni ħorox. Importanti li wieħed ikun jaf li l-Khat hija illegali fl-Eġittu. Wieħed jista’ jixrob l-alkoħol biss f’postijiet li għandhom il-liċenzja għall-alkoħol.

Ċittadini ma jistgħux jieħdu ritratti jew filmati ta’ bini tal-gvern jew faċilitajiet militari hekk kif din hija meqjusa bħala offiża kriminali fl-Eġittu u għaldaqstant hemm riskju ta’ arrest. Iċ-ċittadini għandhom jevitaw li jgħaddu kummenti foloz jew negattivi dwar il-gvern, l-istat jew ir-reliġjon, b’mod partikolari fuq il-mezzi soċjali. F’xi każijiet, kummenti derogatorji fuq il-mezzi soċjali wasslu għal sentenzi ta’ kustodja.

Għalkemm l-omosesswalità mhix illegali, mhix tollerata fl-Eġittu. Intużaw akkużi ta’ mġiba indiċenti sabiex jitressqu persuni LGBT talli tajru l-bandiera tal-qawsalla waqt kunċert f’Settembru 2017. Il-fastidju sesswali fuq in-nisa huwa mifrux sew b’mod partikolari fil-Kajr.

Wieħed huwa mħeġġeġ li jilbes ilbies konservattiv f’postijiet li mhumiex ta’ attrazzjoni turistika u b’mod partikolari f’żoni aktar rurali.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal minn tal-anqas 6 xhur mid-data tat-tluq mill-Eġittu.

Dettalji ta’ Kuntatt:

F’każ ta’ diffikultà, ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata għar-Repubblika ta’ Malta ġewwa l-Kajr kif ġej:


Ambaxxata-Cairo
Nile City Towers, North Tower, 9th Floor, Ramlet Boulak
Telefown 1: 0020227362368
Telefown 2: 0020227362369
Emerġenza: 00201063827105
Imjel : maltaembassy.cairo@gov.mt

Konsolat Onorarju-Alexandria
78, 6th Floor, Abdel Salam Aref Street, Saba Pacha
Telefown 1: 002035842453
Emerġenza: 00201001107421
Imjel : maltaconsul.alexandria@gov.mt

Konsolat Onorarju-Suez
40 Gohar El Kayed Street, Port Tawfik
Telefown 1: 0020623341316
Emerġenza: 00201001520005
Imjel : maltaconsul.suez@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Ekwador 04/10/2019

Oqgħod ħafna attent/a

L-Aħħar Żviluppi:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża liċ-ċittadini Maltin sabiex joqogħdu ferm attenti, hekk kif kien hemm numru ta’ skontri bejn attivisti u l-pulizija ġewwa Quito, u bliet oħra fil-pajjiż. Id-dimostrazzjonijiet saru bħala risposta għaż-żieda qawwija fil-prezzijiet tal-fjuwil, li daħlu fis-seħħ nhar il-Ħamis 3 ta’ Ottubru wara li l-Gvern waqqaf is-sussidji. Il-President tal-Ekwador, Lenin Moreno, iddikjara wkoll stat ta’ emerġenza fil-pajjiż wara strajk nazzjonali tat-trasport, li kkawża interruzzjonijiet fl-ajruport, inkluż it-tħassir ta’ xi titjiriet. Kien hemm xi atti ta’ vjolenza u dawn jistgħu jkomplu, għaldaqstant, riżultat ta’ dawn il-miżuri ta’ emerġenza jista’ jkun hemm xi restrizzjonijiet ta’ ċaqliq u l-użu tal-forzi armati sabiex tinżamm l-ordni.

Skont rapporti tal-mezzi tax-xandir, bin-nuqqas tas-sussidju fuq il-fjuwil, is-sewwieqa tat-taxis, tal-karozzi tal-linja u tat-trakkijet blukkaw it-toroq minn kmieni filgħodu fil-kapitali tal-highlands ġewwa Quito kif ukoll f’Guayaquil fuq il-Kosta tal-Paċifiku. Ħafna mit-toroq li jwasslu għall-Ajruport Internazzjonali ta’ Quito ngħalqu wkoll, inkluż partijiet mit-triq tar-“Ruta Viva”. F’dan ir-rigward, huwa dejjem importanti għal min jivvjaġġa li jkun viġilanti, jieħu prekawzjonijiet ta’ sigurtà addizzjonali, jevita mases politiċi jew dimostrazzjonijiet u jassigura ruħu li jsegwi l-istruzzjonijiet maħruġa mill-awtoritajiet lokali. Jekk possibli, wieħed għandu jfittex rotot siguri, u mezzi ta’ trasport alternattivi.

^Protezzjoni u Sigurtà:^

Fl-istess ħin, il-Ministeru javża wkoll sabiex ma jsir l-ebda vjaġġar fir-raġġ ta’ 20km miż-żona ta’ esklużjoni mill-fruntiera mal-Kolumbja, ħlief għall-villaġġ ta’ Tulcan fil-provinċja ta’ Carchi li jservi ta’ qasma uffiċjali bejn il-fruntieri. Dan minħabba l-preżenza ta’ gruppi Gwerillieri, traffikanti tad-droga, u gruppi kriminali, li joffru riskju għoli ta’ kriminalità.

Min jivvjaġġa għandu jevita li jivvjaġġa, sakemm mhux essenzjali lejn:

 • iż-żoni ta’ Tarapoa u r-riserva ta’ Cuyabeno barra ż-żona ta’ 20km ġewwa Sucumbios
 • iż-żoni tar-Riserva Ekoloġika El Angel fi ħdan l-20km taż-żona ta’ esklużjoni fil-provinċja ta’ Carchi
 • iż-żoni kollha l-oħra fil-provinċja ta’ Esmeraldas barra l-20km miż-żona ta’ esklużjoni.

Is-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-provinċja ta’ Esmeraldas tista’ tinbidel malajr. Għalhekk, ċittadini Maltin li jkunu qed jivvjaġġaw, għax essenzjali, f’żoni fil-provinċja ‘l barra mill-20km taż-żona ta’ esklużjoni, għandhom joqogħdu attenti għall-avviżi maħruġa mill-awtoritajiet tal-Ekwador.

Għalkemm mhemmx storja riċenti ta’ attakki terroristiċi fil-pajjiż, dawn l-okkorrenzi ma jistgħux jiġu eliminati tant li jistgħu jsiru kullimkien. Fl-2018 kien hemm numru ta’ splużjonijiet ta’ bombi u ħtif ta’ persuni fil-provinċja fit-Tramuntata ta’ Esmeraldas, li qegħda fuq il-fruntiera mal-Kolumbja.

Għalkemm ħafna mill-vjaġġi jkunu mingħajr problemi, min jivvjaġġa għandu jkun konxju li ġeneralment, ir-rati ta’ kriminalità fl-Ekwador huma għoljin, għaldaqstant jista’ jkun hemm każijiet ta’ serq u pick pocketing fl-ibliet ewlenin. Ġewwa Quito, wieħed għandu joqgħod aktar attent fil-parks ta’ ‘La Carolina’ u ‘El Ejido’, id-distretti ta’ ‘La Mariscal’, ‘La Floresta’ u ‘La Marin’, l-istazzjonijiet tal-karozzi tal-linja u l-belt l-antika inkluż il-pjazza ewlenija u l-għolja ‘El Panecillo’.

Is-Saħħa:

Min jivvjaġġa għandu jżur professjonist tas-saħħa minn tal-anqas bejn 4 u 6 ġimgħat qabel il-wasla fil-pajjiż sabiex jiċċekkja għal xi vaċċini, ċertifikati, u xi miżuri preventivi meħtieġa. Il-pajjiż għandu wkoll ir-riskju tat-trażmissjoni tal-virus Zika. Barra minn hekk, huwa importanti li wieħed ikun jaf li l-vaċċin tal-yellow fever huwa obbligatorju meta wieħed jidħol fl-Ekwador minn pajjiżi endemiċi (bħall-Brażil u l-Uganda). Minħabba żoni li jinsabu fl-għoli, min jivvjaġġa huwa wkoll imwissi sabiex jieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa sabiex jevita mard u riskji relatati mal-għoli. It-trattament tas-saħħa jista’ jkun wieħed għoli u mhux dejjem aċċessibbli barra l-ibliet ewlenin. Min jivvjaġġa għandu jkollu assigurazzjoni medika u tal-ivvjaġġar komprensiva li tkopri t-trattament mediku barra l-pajjiż u r-ripatrijazzjoni. Wieħed għandu jġorr miegħu, f’kull ħin, kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport u kit mediku. F’każ ta’ emerġenza, min jivvjaġġa jista’ jċempel għal ambulanza fuq 911. Huwa essenzjali li wieħed jagħmel kuntatt immedjatament mal-kumpanija tal-assigurazzjoni jekk jiġi rreferut għal faċilità medika għat-trattament.

Perikli Naturali:

L-Ekwador huwa suxxettibbli għall-attività siżmika u vulkanika, tsunamis, nirien tal-foresti, xita qawwija, u għargħar. F’każijiet simili, min jivvjaġġa għandu jsegwi l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u jsegwi l-mezzi tax-xandir lokali.

Wieħed għandu jinnota wkoll li l-attivitajiet ta’ żbroffi tal-vulkani Guagua Pichincha, Reventador, Cotopaxi, Sierra Negra u Tungurahua jinsabu taħt monitoraġġ kontinwu. Il-vulkan Sangay, li jinsab fil-provinċja ta’ Morona-Santiago fix-Xlokk tal-pajjiż, għadu għaddej bil-fażi ta’ żbroffi li bdew fis-7 ta’ Mejju 2019. Mhux tal-parir li wieħed jersaq viċin iż-żona ta’ periklu u għaldaqstant wieħed għandu jikkonsulta s-sit https: // www. igepn.edu.ec/sangay-mapa-de-peligros qabel jasal fil-viċin, kif ukoll isegwi l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali.

Aktar Informazzjoni:

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal minn tal-anqas 6 xhur mid-data tad-dħul fil-pajjiż. Jekk le, wieħed ma jitħalliex jidħol fil-pajjiż. Min jivvjaġġa għandu jiċċekkja minn qabel għar-rekwiżiti tal-visa.

Il-liġi titlob li min jivvjaġġa għandu jġorr miegħu identifikazzjoni f’kull ħin. Huwa importanti li wieħed iżomm kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport u t-timbru fuq il-visa ta’ dħul f’kull ħin.

Il-kundizzjonijiet tat-toroq u l-vetturi jvarjaw, u r-regoli tas-sewqan jinkisru l-ħin kollu, għaldaqstant jikkawżaw inċidenti tat-traffiku ta’ spiss. Persuni barranin sfaw feruti serjament f’inċidenti simili, anke meta jintużaw il-karozzi tal-linja. Wieħed għandu jkun kawt ukoll meta jivvjaġġa bid-dgħajsa. Il-gżejjer Galapagos kienu xhieda ta’ numru ta’ inċidenti li jinvolvu d-dgħajjes. Barra minn hekk, kien hemm ukoll inċidenti ta’ piraterija u serq fl-ibħra li jdawru l-Ekwador.

Ir-relazzjonijiet omosesswali huma rikonoxxuti fl-Ekwador. Madanakollu, xorta waħda għadu jeżisti livell ta’ diskriminazzjoni, u l-affezzjoni fil-pubbliku tista’ twassal għal attenzjoni mhux mixtieqa.

Min jivvjaġġa għandu joqgħod attent minn sustanzi tradizzjonali li jikkawżaw alluċinazzjonijiet, li ħafna drabi huma magħrufa bħala Ayahuasca jew San Pedro. It-tali sustanzi huma rreklamati mat-turisti bħala ‘tindif spiritwali’, u minnbarra li huma illegali f’ħafna pajjiżi, l-intossikazzjoni wasslet għal persuni li jisfaw vittma ta’ assalti u serq. Dawn is-sustanzi jinvolvu riskji għolja, u persuni sofrew mard serju u saħansitra mewt.

Dettalji ta’ Kuntatt:

F’każ ta’ diffikultà, ċittadini Maltin fl-Ekwador jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsolati Onorarji f’ Guayaquil u Quito kif ġej:

Konsolat Ġenerali Onorarju-Guayaquil
Edificio Equidor, Km. 2.5 de la Avenida Carlos Julio Arosemena, Junto al conjunto residencial Alta Gracia, P.O. Box Urdesa Guayaquil 09-066140
Telefown 1: 00593422001145
Telefown 2: 0059342200910
Emerġenza: 00593994360900
Imjel : maltaconsul.guayaquil@gov.mt

Konsolat Onorarju-Quito
Ave, 12 de Octubre and Orellana Jerico Buildings, Floor 10 A
Emerġenza: 0059322520005
Imjel : maltaconsul.quito@gov.mt

El Salvador 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Emirati Għarab Magħquda 19/09/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża lil ċittadini Maltin li erba’ vapuri kummerċjali barra l-kosta tal-Lvant tal-Emirati Għarab Magħquda kienu suġġetti għal operazzjonijiet ta’ sabutaġġ. L-inċident ġie rrappurtat wara li l-Istati Uniti avżat lill-vapuri li l-“Iran jew awtoritajiet oħra f’isimhom” jistgħu jimmiraw fuq it-traffiku marittimu fir-reġjun, hekk kif l-Istati Uniti qed tibgħat aircraft carrier u B-52 bombers lejn il-Golf tal-Persja kontra theddid allegatament minn Tehran. Il-vapuri jinsabu lejn l-ibħra territorjali tal-pajjiż fil-Golf ta’ Oman, Lvant tal-port ta’ Fujairah, madwar 140 kilometru (85 mil) mill-Istrat ta’ Hormuz, li minnu jiġi nnegozzjat terz miż-żejt tal-baħar. Il-faċilità tinnegozja f’żejt għall-bankers kif ukoll għall-vapuri, kif ukoll tagħbija ġenerali u bil-massa. Hija meqjusa bħala post strateġiku, li taqdi rotot tal-vapuri fil-Golf tal-Persja, is-subkontinent Indjan u l-Afrika.

Ma kien hemm l-ebda feruti jew fatalitajiet abbord il-vapuri u lanqas ma kien hemm ħruġ ta’ kimiċi qerrieda jew fjuwil. “Sa mill-bidu ta’ Mejju, kien hemm żieda fil-possibiltà li l-Iran u/jew awtoritajiet oħra reġjonali f’ismu jistgħu jieħdu azzjoni kontra l-Istati Uniti u sħab interessati, inkluż l-infrastruttura tal-produzzjoni taż-żejt, wara li riċentament heddedt li tagħlaq l-Istrat ta’ Hormuz, l-Iran jew l-awtoritajiet oħra f’ismu jistgħu jirrispondu billi jimmiraw fuq vapuri kummerċjali, inkluż tankers taż-żejt, jew vapuri military tal-Istati Uniti fil-Baħar l-Aħmar, l-Istrat ta’ Bab-el-Mandeb jew il-Golf tal-Persja.

Il-Ministeru jixtieq javża lil min ser jivvjaġġa fil-pajjiż biex ikun kawt. Jista’ jkun hemm attakki terroristiċi, u dawn x’aktarx li jsiru f’postijiet frekwentati l-aktar mit-turisti. Theddid kurrenti jkunkludi attakki potenzjali fir-reġjun tal-Golf kontra interessi ta’ pajjiżi tal-Punent, il-militar, l-infrastruttura taż-żejt, is-sistemi tat-trasport, u l-postijiet pubbliċi.

Waqt li tirreferi wkoll għall-inċidenti riċenti, fejn żewġ tankers mgħobbija bi prodotti petroliferi ġew attakkati fil-Golf ta 'Oman, il-Ministeru jixtieq jafferma mill-ġdid il-parir preċedenti tiegħu lil vjaġġaturi Maltin biex joqogħdu attenti.

Barra minn hekk, fl-2017, l-EGħM ħarrxet il-ftehim diplomatiku mal-Qatar, li wassal għall-għeluq ta’ toroq, rotot tal-ajru u tal-baħar bejn il-pajjiż u l-kif ukoll restrizzjonijiet ta’ vvjaġġar li jaffettwaw lil kull min huwa residenti fil-Qatar. It-titjiriet kollha bejn l-EGħM u l-Qatar ġew sospiżi sakemm jinħareġ avviż ieħor. Minħabba dawn il-miżuri, min qed jivvjaġġa f’dawn ir-reġjuni x’aktarx li ser jaffaċċja xi diżruzzjonijiet. Għaldaqstant, dawk iċ-ċittadini Maltin li jinsabu fir-reġjun huma mwissija sabiex jiċċekkjaw mal-linja tal-ajru tagħhom jew l-aġent tal-ivvjaġġar qabel isiefru.

Il-maġġoranza tal-vjaġġi lejn l-EGħM jkunu bla problemi, iżda min jivvjaġġa għandu jieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Qatt m’għandhom jiġu aċċettati lifts minn persuni mhux magħrufa, u għandu jintuża biss transport uffiċjali. Min jivvjaġġa għandu jieħu ħsieb l-affarijiet tiegħu l-ħin kollu. Għalkemm ir-rape u l-assalt sesswali huma rari, kien hemm rapporti ta’ każijiet simili. Ix-xorb qatt m’għandu jitħalla waħdu, u nisa li qed jivvjaġġaw għandhom joqogħdu ferm attenti meta jivvjaġġaw weħidhom, b’mod speċjali matul il-lejl.

Min jivvjaġġa għandu jmur għand professjonist tas-saħħa minn tal-anqas bejn 4 u 6 ġimgħat qabel jasal fil-pajjiż sabiex jiċċekkja għal xi vaċċini, ċertifikati, u miżuri preventivi oħra meħtieġa. Min jivvjaġġa għandu jkollu assigurazzjoni medika u tal-ivvjaġġar komprensiva li tkopri t-trattament mediku barra l-pajjiż u r-ripatrijazzjoni, u wieħed għandu jġorr miegħu kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport kull ħin.

Xi mediċini li jinxtraw bir-riċetta tat-tabib jew mingħajrha huma kkunsidrati bħala sustanzi kkontrollati fil-pajjiż, u ma jistgħux jiddaħħlu fl-EGħM jekk mhux bil-kunsens tal-awtoritajiet tas-saħħa pertinenti. Wara xi tibdiliet li saru f’Ottubru 2018, il-Ministeru tas-Saħħa tal-EGħM ħabbar li huwa mitlub li t-turisti kollha kif ukoll residenti li ser ikunu qed jidħlu fl-EGħM jimlew formola elettronika sabiex jiksbu approvazzjoni onlajn biex ikunu jistgħu jġorru magħhom mediċini għal użu personali, qabel jidħlu fil-pajjiż. Għal aktar informazzjoni fuq il-mediċini kkontrollati u l-kisba tal-permess, ikkuntattja lill-Ministeru tas-Saħħa tal-EGħM billi tibgħat email fuq info@moh.gov.ae. In-nuqqas ta’ ħruġ ta’ dan il-permess u d-dokumenti meħtieġa jistgħu jwasslu għal prosekuzzjoni.

F’każ ta’ emerġenza, ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jċemplu għal ambulanza fuq 998, u jekk jiġu rreferuti għal faċilità medika, għandhom jikkuntattjaw b’effett immedjat lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Passaporti għandhom ikunu validi minn tal-anqas għal perjodu ta’ 6 xhur mid-data tal-wasal fl-EGħM. Jekk tkun qed tieqaf fl-EGħM biex tmur pajjiż ieħor, il-passaporti għandhom ikunu validi minn tal-anqas għal perjodu ta’ 3 xhur mid-data tal-wasla fil-pajjiż. Barra minn hekk, huwa importanti li tiċċekkja minn qabel fuq rekwiżiti ta’ visa.

Min jivvjaġġa huwa mħeġġeġ li jirrispetta l-kultura Musulmana u t-tradizzjonijiet tal-pajjiż, u għandu jilbes b’mod modest. Żwiġijiet bejn koppji tal-istess sess mhux rikonoxxuti u l-attività u l-imġiba omosesswali tista’ tikkaġuna offiżi. Barra minn hekk, relazzjonijiet sesswali barra ż-żwieġ huma illegali u jistgħu jwasslu għal prosekuzzjoni, ħabs, kif ukoll deportazzjoni. Huwa importanti li tkun taf li hija kontra l-liġi għal koppja mhux miżżewġa li tgħix flimkien jew li taqsam l-istess kamra fil-lukanda, sakemm il-persuni ma jiġux minn xulxin mill-viċin. Turija pubblika ta’ affezzjoni ma tintlaqax tajjeb, u jkun aħjar li tiġi evitata kwalunkwe affezzjoni fil-pubbliku.

Ir-regoli tas-sewqan mhux dejjem jiġu obduti, u ġesti u lingwaġġi offensivi lejn sewwieqa oħra jistgħu jwasslu għal prosekuzzjoni. Rigward vjaġġar bil-baħar, min qed jivvjaġġa għandu jikkonsidra kif it-tensjonijiet reġjonali jistgħu jaffettwaw ir-rotta tagħhom, minħabba riskji potenzjali ta’ attakki marittimi f’ċerti żoni.

Min jivvjaġġa għandu joqgħod attent minn restrizzjonijiet fuq il-fotografija f’ċeri postijiet. Qatt m’għandhom jittieħdu ritratti lil bini tal-gvern u installazzjonijiet militari, u wieħed għandu jistaqsi lill-persuna qabel jittieħed ritratt tagħha. Li wieħed itella’ materjla onlajn li jikkritika jew iwaqqa’ għaċ-ċajt lill-pajjiż jista’ jwassal għal prosekuzzjoni.

Is-sigaretti elettroniċi huma illegali fil-pajjiż, u min jivvjaġġa huwa projbit milli jimporta majjal u materjal pornografiku. Il-magażin, vidjows u l-kotba jistgħu jiġu ċċekkjat kif ukoll iċċensurati.

F’każ ta’ emerġenza, ċittadini Maltin jistgħu jagħmlu kuntatt mal-Ambaxxata għar-Repubblika ta’ Malta ġewwa Abu Dhabi kif ġej:


Ambaxxata-Abu Dhabi
Villa 31, Almaqtaa Area, Bain Aljisreen, 10 Street
Telefown 1: 0097124448646
Emerġenza: 00971504863915
Imjel : maltaembassy.abudhabi@gov.mt

Konsolat Ġenerali-Dubai
The Fairmont, Office 707, Sheikh Zayed Road, PO Box 73664
Telefown 1: 0097143311015
Emerġenza: 00971502052545
Imjel : maltaconsulate.dubai@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Eritrea 27/09/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Minħabba l-fatt li għad hemm tensjoni bejn l-Eritrea u l-pajjiżi viċini li jistgħu jwasslu għal konflitt fi kwalunkwe mument, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jwissi liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn l-Eritrea biex jevitaw kull vjaġġar sa 25 km mill-fruntieri fuq l-art tal-Eritrea (Djibouti, l-Etjopja u s-Sudan), ħlief għall-bliet ta’ Senafe u Tessenei. It-tensjoni għadha għolja, u hemm rapporti kontinwi ta’ gruppi armati li joperaw fiż-żona tal-fruntiera u madwarha.

Filwaqt li l-Etjopja u l-Eritrea dan l-aħħar reġgħu fetħu l-fruntiera bejn iż-żewġ pajjiżi fid-9 ta’ Settembru 2018, l-operazzjonijiet militari jistgħu jkomplu fi kwalunkwe ħin fiż-żoni ta’ ħdejhom. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw ukoll li jsuqu lil hinn minn toroq prinċipali u ċċangjati, peress illi hemm landmines mhux immarkati u billi l-fruntiera mhix definita b’mod ċar.

Iċ-ċittadini barranin għandhom japplikaw bil-quddiem għal permess tal-ivvjaġġar biex jitilqu minn Asmara u l-provinċja tal-madwar ta’ Zoba Maekel. Dawk li jaħdmu barra minn Asmara wkoll jeħtieġu permess tal-ivvjaġġar biex jitilqu miż-żona tar-residenza jew tax-xogħol tagħhom. L-applikazzjonijiet f’Asmara huma f’idejn il-Ministeru rilevanti. Għall-vjaġġaturi tan-negozju, l-applikazzjonijiet jaqgħu f’idejn il-Ministeru tal-Kummerċ u l-Industrija. L-applikazzjonijiet barra minn Asmara huma f’idejn l-Amministrazzjoni lokali ta’ Zoba (ir-Reġjun). It-turisti li jixtiequ jivvjaġġaw barra minn Asmara għandhom japplikaw għal permess tal-ivvjaġġar għand il-Ministeru tat-Turiżmu li jinsab f’Harnet Avenue f’Asmara.

Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi. Għaldaqstant, it-turisti għandhom ikunu viġilanti l-ħin kollu, speċjalment f’żoni ffullati u pubbliċi. Huwa essenzjali li jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali u l-ħin kollu joqogħdu attenti għal dak li qed jiġri madwarhom f’postijiet pubbliċi.

Il-livelli tal-kriminalità huma baxxi fl-Eritrea, iżda l-vjaġġaturi m’għandhomx jimxu waħedhom billejl, u oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura. Huwa importanti li tinnota li proporzjon tajjeb tal-popolazzjoni għandu aċċess għall-armi, iżda mhux magħruf jekk dawn l-armi żidux it-theddida tal-kriminalità vjolenti.

Il-vjaġġaturi għandhomx ikunu viġilanti meta jsuqu. Filwaqt li s-sewqan fuq it-toroq ewlenin lil hinn miż-żoni tal-fruntiera huwa sigur b’mod ġenerali, huwa kruċjali li jiġi evitat l-ivvjaġġar wara li jidlam f’żoni rurali. Is-sinjali u l-barrieri tat-toroq huma skarsi, u ma tistax tgħaddi minn ħafna toroq matul l-istaġun tax-xita. Minħabba l-preżenza ta’ minefields, it-turisti għandhom jevitaw is-sewqan fuq toroq mhux bil-metall jew li jimxu jew hiking fil-kampanja. Turisti li ser jivvjaġġaw bil-baħar iridu joqogħdu attenti mill-piraterija, li għadha theddida sinifikanti fil-Golf ta’ Aden u fl-Oċean Indjan.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Hemm għadd ta' sptarijiet f’Asmara, iżda huma biss dawk privati li joffru standard raġonevoli. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu fuq 122244, u jitolbu ambulanza. Għandek tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Minħabba l-preżenza ta’ mard trażmess mill-ilma, huwa importanti li tixrob jew tuża biss ilma mgħolli jew ilma tal-flixkun u evita silġ fix-xorb.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fl-Eritrea. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li l-passaport għandu żewġ paġni vojta mal-wasla tagħhom. Huwa ugwalment importanti li jiċċekkjaw għal kwalunkwe rekwiżit għall-viża biex jidħlu fl-Eritrea.

It-teħid ta’ ritratti ta’ installazzjonijiet tal-gvern jew militari huwa strettament pprojbit, u f’ċerti postijiet permessi huma meħtieġa.

Imġiba omosesswali hija illegali.

Il-vjaġġaturi għandhom jilbsu f’mod konservattiv, minħabba ż-żoni li huma Musulmani b'mod predominanti.

L-oġġetti elettroniċi kollha għandhom jiġu ddikjarati mal-wasla fil-pajjiż. Jekk tonqos li tagħmel dan, l-uffiċjal tad-dwana tal-Eritrea jistgħu jikkonfiskawhom meta titlaq.

Ma hemm ebda faċilità tal-ATM għall-karti tal-kreditu fl-Eritrea, u l-ekonomija hija bbażata kompletament fuq il-flus kontanti.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fl-Eritrea, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Estonja 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Eswatini (qabel magħruf bħala s-Swaziland) 12/09/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn l-Eswatini biex ikunu kawti. Għalkemm is-sitwazzjoni politika tal-Eswatini hija stabbli ġeneralment, kultant fil-pajjiż ikun hemm dimostrazzjonijiet politiċi. Ċerti partiti politiċi ġew ipprojbiti u kkunsidrati bħala organizzazzjonijiet terroristiċi. Huwa importanti li l-vjaġġaturi jevitaw dimostrazzjonijiet u ġemgħat oħra, peress li dawn jistgħu jiġu kkontrollati bil-forza mill-forzi tal-pulizija. Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjariet huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi jridu jieħu prekawzjonijiet sensibbli minħabba l-kriminalità fit-toroq u serq, li jiżdiedu f’perjodi festivi. Il-vjaġġaturi m’għandhomx jimxu waħedhom, u għandhom jevitaw li jimxu fiż-żoni ċentrali ta’ Mbabane u Manzini wara li jidlam. Mhuwiex irrakkomandat li tivvjaġġa lejn żoni rurali remoti sakemm ma tkunx fi grupp. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura l-ħin kollu.

L-ivvjaġġar bit-triq jista’ jkun perikoluż, minħabba sewqan veloċi ħafna, standards tas-sewqan ħżiena, toroq mantnuti ħażin, u s-sinjali tat-toroq. Trejlers abbandunati, trakkijiet kbar imdawlin ħażin, u l-preżenza ta’ annimali li jgħixu fit-triq ukoll iżidu r-riskju tal-kundizzjonijiet tas-sewqan. Huwa rrakkomandat li ma toffrix passaġġ lil persuni stranġieri jew tgħin lil sewwieqa li jidhru li għandhom problemi, minħabba li din hija teknika użata minn ħallelin ta’ karozzi. Qatt ma għandu jintuża t-trasport pubbliku (karozzi tal-linja u taxis) peress li l-vetturi huma mantnuti ħażin u mgħobbija żżejjed.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Hemm kura tas-saħħa bażika, iżda hemm nuqqasijiet ta’ mediċini komuni. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv.

F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu fuq 123 u jitolbu ambulanza. Huwa importanti li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament. Għandhom jittieħdu prekawzjonijiet biex tiġi evitata espożizzjoni għall-HIV/AIDS.

Relazzjonijiet u atti bejn persuni tal-istess sess huma illegali, u għaldaqstant huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi m’għandhomx juru affezzjoni fil-pubbliku.

Il-pussess ta’ narkotiċi huwa illegali, u ċittadini barranin intbagħtu l-ħabs fuq reati ta’ drogi.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju f’Manzini fuq id-dettalji li ġejjin:


Konsolat Onorarju-Manzini
493 Bauhinia Road, Coates Valley
Emerġenza: 0026825058151
Imjel : maltaconsul.manzini@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Etjopja 09/09/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża lill-vjaġġaturi Maltin li, wara xi attakki armati fit-22 ta 'Ġunju, 2019 kontra l-Istat Reġjonali ta' Amhara f'Bahar Dar u l-mexxejja tal-Forzi Armati f'Addis Ababa, is-sitwazzjoni tas-sigurtà fl-Etjopja għadha tidher fluwida. Il-vjaġġaturi huma avżati biex jevitaw iż-żona ta 'Bahar Dar fejn hemm għadd ta' kontrolli u xi toroq jistgħu jingħalqu għat-traffiku mingħajr twissija. Prudenza massima hija rakkomandata u wieħed irid jillimita l-vjaġġi fil-belt.

Minħabba s-sitwazzjoni tas-sigurtà volatili, hemm każijiet spissi ta’ nkwiet ċivili fl-Etjopja, inklużi protesti u strikes. Xi wħud minn dawn jistgħu jikkawżaw l-għeluq temporanju tat-toroq jew sfrattu għan-negozji lokali u t-trasport, u fil-passat xi każijiet eskalaw fi vjolenza serja. Dawn il-każijiet ta’ spiss huma limitati fid-durata tagħhom u huma lokalizzati. Fid-dawl ta’ dan, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ iwissi liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn l-Etjopja kontra kull vjaġġar lejn:

• L-erba’ woredas (distretti) (Akobo, Wantawo, Jikawo u Lare) taż-żona ta’ Nuer u l-woreda ta’ Jore taż-żona ta’ Agnuak fir-reġjun ta’ Gambella, iż-żoni ta’ Nogob (li qabel kienet Fik), Jarar (li qabel kienet Degehabur), Shabelle (li qabel kienet Gode), Korahe u Dollo (li qabel kienet Warder) tar-reġjun Somali tal-Etjopja sa 10 km mill-fruntiera mas-Sudan t’Isfel sa 100 km mill-fruntiera tal-Etjopja mas-Somalja u l-Kenja fiż-żoni ta’ Afder u Liben fir-reġjun Somali tal-Etjopja sa 10 km mill-fruntiera mas-Sudan u l-partijiet l-oħra tal-fruntiera mal-Kenja, bl-eċċezzjoni ta’ toroq/bliet prinċipali.

• Sa 10km mill-fruntiera mal-Eritrea, bl-eċċezzjoni tat-triq ewlenija li tgħaddi minn Axum u Adigrat; is-siti turistiċi qrib it-toroq ewlenin (bħal Debre Damo u Yeha); u punti tal-qsim tal-fruntiera miftuħin mal-Eritrea u t-toroq ewlenin lejn dawn il-punti tal-qsim tal-fruntiera. Għandek tfittex parir lokali u qatt timxi ‘l hinn mit-toroq jew l-ibliet mingħajr kumpann ieħor fiż-żoni l-oħrajn kollha tar-Reġjun Somali tal-Etjopja, inklużi ż-żona ta’ Siti, iż-żona ta’ Fafan (bl-eċċezzjoni tat-triq prinċipali u l-linja tal-ferrovija lejn Djibouti), u ż-żoni ta’ Liben u Afder aktar minn 100km mill-fruntieri mas-Somalja u l-Kenja, il-woredas (distretti) ta’ Tsegede, Mirab Armacho u Tach Armacho fiż-żona ta’ North Gonder, iż-żewġ woredas (distretti) taż-żona ta’ Agnuak tar-reġjun ta’ Gambella li għandhom fruntiera mas-Sudan t’Isfel (Dima u Goge), Etang Special Woreda, u r-riżerva tal-ħajja selvaġġa ta’ Gambella.

Hemm każijiet spissi ta’ nkwiet ċivili fl-Etjopja, inklużi protesti u strikes. Xi wħud minn dawn jistgħu jikkawżaw l-għeluq temporanju tat-toroq jew sfrattu għan-negozji lokali u t-trasport, u fil-passat xi każijiet eskalaw fi vjolenza serja. Dawn il-każijiet ta’ spiss huma limitati fid-durata tagħhom u huma lokalizzati.

• Għandek ukoll tkun taf li l-ivvjaġġar bit-triq – inkluż fir-rotta bejn l-ajruport ta’ Dire Dawa u Harar City – jista’ jiġi sfrattat. Huwa probabbli li t-terroristi jippruvaw iwettqu attakki fl-Etjopja. L-attakki jistgħu jkunu indiskriminati u jistgħu jseħħu f’postijiet iffrekwentati minn barranin. Dejjem għandek tkun viġilanti, speċjalment f’postijiet iffullati u postijiet pubbliċi bħal ċentri tat-trasport, lukandi, ristoranti, bars, u postijiet ta’ qima u waqt ġemgħat ewlenin bħal avvenimenti reliġjużi jew sportivi.

F’Mejju u Awwissu 2018, kien hemm rapporti ta’ tfaqqigħiet tal-Ebola fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Qabel ma tivvjaġġa ara li jkollok assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa.

Għandek iżżur professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel il-vjaġġ biex tiċċekkja jekk għandekx bżonn xi tilqim jew miżuri preventivi oħrajn. F’Awwissu 2018, kien hemm rapporti ta’ tfaqqigħiet tal-Ebola fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, li rriżultaw f’kontrolli addizzjonali għall-wasliet minn titjiriet f’Bole Airport ta’ Addis Ababa. Meta tivvjaġġa, huwa rrakkomandat li ġġorr miegħek kit mediku komprensiv, partikolarment meta tivvjaġġa ’l barra minn Addis Ababa. Il-livell tal-kura tas-saħħa fil-pajjiż huwa limitat ħafna. Huwa rrakkomandat bil-qawwa li jkollok assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu ambulanza fuq 907. Jekk tiġi riferut għand faċilità medika, huwa importanti li tikkuntattja minnufih lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek. Mard trażmess mill-ilma huwa komuni ħafna; għaldaqstant huwa rrakkomandat li jinxtorob jew jintuża biss ilma mgħolli jew ilma tal-flixkun, u jiġu evitati xarbiet bis-silġ.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fl-Etjopja. Huwa importanti li mal-wasla jkollok żewġ paġni vojta fil-passaport tiegħek.

Atti omosesswali huma illegali, u jistgħu jwasslu għal sentenza ta’ priġunerija sostanzjali.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fl-Etjopja, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fl-Etjopja jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Fiġi 09/09/2019

Kun viġilanti

Wara li nħarġet it-twissija dwar it-terremot qawwi u t-tsunami f’Awwissu 2018 għall-Oċean Paċifiku, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn Fiġi biex ikunu viġilanti u attenti. Kundizzjonijiet estremi tat-temp u tal-art iseħħu matul is-sena kollha. Għaldaqstant, huwa importanti li ssegwi t-tbassir tat-temp u li ssegwi l-istruzzjonijiet maħruġa mill-awtoritajiet lokali.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, u għalkemm il-livelli tal-kriminalità huma baxxi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti minn reati żgħar. Huwa importanti li oġġetti ta’ valur jinżammu f’post sigur, u li tevita li tivvjaġġa waħdek u billejl. Kien hemm każijiet serji ta’ attakki sesswali fuq ċittadini Ewropej. Kien hemm żieda fil-frodi bil-karti tal-kreditu u skimming. Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti wkoll meta jiġbdu flus minn ATMs. Il-kundizzjonijiet tat-toroq huma ħżiena u b’nuqqas ta’ tidwil tat-toroq. Ġie rrappurtat ukoll serq minn karozzi f’Suva. It-twieqi għandhom jinżammu magħluqa u l-bibien għandhom jissakkru waqt is-sewqan. Huwa importanti li jintużaw biss taxis liċenzjati. Dawn għandhom pjanċa tar-reġistrazzjoni safra.

Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu, ma jistgħux jiġu esklużi attakki. Dawn jistgħu jseħħu kullimkien, inkluż f’postijiet popolari mat-turisti.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. L-awtoritajiet lokali kkonfermaw tfaqqigħa ta’ mard meninġokokkiku f’Fiġi, kif ukoll tfaqqigħa ta’ deni Dengue fiż-żoni tal-belt ta’ Labasa, Nadi, u Ba. Huwa importanti li jittieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jiġi evitat gdim min-nemus. Hemm ukoll riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu fuq 911, u jitolbu ambulanza. Il-faċilitajiet mediċi huma adegwati fil pajjiz, u d-disponibbiltà għal trattament tista’ tkun limitata. Każijiet serji jistgħu jeħtieġu evakwazzjoni. Il-vjaġġaturi għandu jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. Il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw lill-kumpanija tal-assigurazzjoni minnufih jekk jiġu riferuti għand faċilità medika.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul f’Fiġi. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-vjaġġaturi għandhom jagħmlu kopji tal-passaport u tad-dokumenti tal-ivvjaġġar, u jżommuhom f’post separat.

Fiġi huwa suxxettibbli għal attivitajiet siżmiċi u vulkaniċi. Il-vjaġġaturi dejjem għandhom joqogħdu attenti u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Huwa importanti li jiġu rispettati d-drawwiet lokali u s-sensittività reliġjuża. L-ispalel u l-irkopptejn għandhom jiġu mgħottija matul ċerimonji tal-kava u meta tkunu f’irħula rurali. L-għawm topless u n-nudità fil-pubbliku huwa pprojbit.

Għalkemm l-omosesswalità ġiet depenalizzata, il-vjaġġaturi għandhom ikunu konxji tas-sensittività lokali, speċjalment f’żoni rurali.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Fiġi, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Filippini 12/09/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ javża lil vjaġġaturi Maltin lejn il-Filippini li l-pubbliku qed ikun imħeġġeġ biex ikun viġilanti minħabba li xi suwiċidi bil-bombi setgħu daħlu fil-Filippini biex jorganizzaw attentati bil-bombi fit-Tramuntana ta’ Luzon.

Barra minn hekk, il-Ministeru jwissi kontra kull vjaġġar lejn il-Punent u ċ-ċentru ta’ Mindanao u l-arċipelagu ta’ Sulu minħabba attività terroristika u ġlied bl-armi f’dawk iż-żoni. Ukoll, il- Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ (MFTP) iwissi kontra kull vjaġġar jekk mhux essenzjali lejn il-bqija ta’ Mindanao u n-Nofsinhar tal-provinċja ta’ Cebu, il-gżira ta’ Siquijor u l-gżira ta’ Bohol. Din it-twissija ma tinkludix Camiguin, Dinagat u l-Gżejjer Siargao.

‘L-istat ta’ emerġenza nazzjonali minħabba vjolenza anarkika’ jibqa’ validu għall-bqija tal-pajjiż kollu. Il-vjaġġaturi għandhom jistennew checkpoints każwali, patrols ta’ sigurtà u preżenza tal-forzi tas-sigurtà aktar viżibbli u fuq bażi regolari. Importanti li l-persuni kollha ta’ nazzjonalità Maltija jikkoperaw bis-sħiħ mal-awtoritajiet tal-Filippini u jħallu ħin biżżejjed għal meta jiġu biex jgħaddu mill-kontrolli tas-sigurtà. F’kull ħin għandhom iżommu fuqhom kopja ta’ dokument ta’ identifikazzjoni.

Minbarra attivitajiet terroristiċi f’dawn iż-żoni, huma probabbli wkoll attakki madwar il-pajjiż kollu, b’possibbiltà kbira li jseħħu fil-belt kapitali Manila u f’postijiet li jżuruhom it-turisti. Fil-mira jistgħu jkunu wkoll bini governattiv, inklużi skejjel, postijiet ta’ qima, shopping centres, ristoranti, bars u hubs ta’ trasport pubbliku bħal terminals tal-karozzi tal-linja, ajruporti u mollijiet. Hu essenzjali li kull min jivvjaġġa jżomm seba’ għajnejn fuq l-inħawi ta’ madwaru meta jkun f’postijiet pubbliċi. Wieħed għandu wkoll juża viġilanza kbira meta jattendi ċelebrazzjonijiet pubbliċi bħal festivals u parati, avvenimenti sportivi u festi reliġjużi. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li josservaw il-proċeduri kollha ta’ sigurtà u li f’kull ħin jimxu skont l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet.

Il-Philippines Bureau of Immigration wissa speċifikament lill-vjaġġaturi barranin kontra parteċipazzjoni fi protesti u dimostrazzjonijiet minħabba li din titqies bħala vjolazzjoni tal-liġijiet Filippini dwar l-immigrazzjoni.

Ġiet iddikjarata emerġenza nazzjonali rigward id-Dengue fil-Filippini, fejn minn Jannar ’l hawn mietu 622 persuna b’din il-marda li tinxtered min-nemus, filwaqt li miljuni oħra jinsabu f’riskju li jittieħdu. Hu rrakkomandat li wieħed jevita l-folol u jsegwi b’attenzjoni l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali.

Barra minn hekk, epidemija ta’ ħożba qed tkompli tinfirex madwar il-Filippini, tant li sa issa aktar minn 12,700 każ ta’ ħożba ġew uffiċjalment rapportati mid-Dipartiment tas-Saħħa tal-Filippini (DOH), b’imwiet li laħqu l-203 mill-1 ta’ Jannar sat-23 ta’ Frar 2019. Skont l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), id-Dipartiment tas-Saħħa (DOH) iddikjara epidemija tal-ħożba f’ħames reġjuni tal-Filippini: Metro Manila (NCR), Luzon Ċentrali (Reġjun 3), CALABARZON (Reġjun 4A), Visayas tal-Punent (Reġjun 6), u Visayas Ċentrali (Reġjun 7). Reġjuni oħra wkoll qed jirreġistraw żjieda fin-numru ta’ każijiet ta’ ħożba u jinsabu fir-riskju ta’ epidemiji f’każ li din ma tiġix ikkontrollata. Is-sena li għaddiet ukoll kienu ġew iddikjarati epidemiji tal-ħożba, inkluż f’Mindanao (Davao City, Zamboanga City), f’Metro Manila (Taguig City), u f’xi żoni f’Negros Oriental. Fid-dawl ta’ dan, il-vjaġġaturi huma mħeġġa bil-qawwa kollha biex iżuru professjonist mediku tal-inqas 4 sa 6 ġimgħat qabel iżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw ikunx hemm bżonn xi tilqim, ċertifikazzjoni jew miżuri preventivi oħra.

Kull sena, fil-Filippini jkun hemm madwar 20 tifun, ġeneralment bejn Ġunju u Novembru. L-istaġun tat-tifun u l-monsoon jestendi minn Mejju sa Diċembru, għalkemm il-maltempati jistgħu jseħħu fi kwalunkwe żmien matul is-sena. L-għargħar wara xita bil-qlil huma frekwenti, anki f’Manila ċentrali.

Il-maltempata tropikali Hanna bħalissa hija riesqa lejn il-Majjistral tal-Filippini u mistennija tintensifika u tiżviluppa f’maltempata tropikali qawwija u aktar tard f’tifun. Il-vjaġġaturi għandhom jibqgħu jeżerċitaw kawtela u jsegwu l-pariri tal-awtoritajiet lokali.

Il-vjaġġaturi huma wkoll avżati biex jeżerċitaw livell għoli ta’ kawtela speċjalment minħabba l-mogħdija tad-Dipressjoni Tropikali USMAN li rriżultat f’xita qawwija, għargħar u valangi. Infatti, skont rapporti tal-aħbarijiet, 57 persuna mietu fir-reġjun muntanjuż ta’ Bicol, fix-Xlokk ta’ Manila, waqt li 11 oħra sfaw mejtin fil-gżira ċentrali ta’ Samar, l-aktar minħabba valangi u inċidenti li fihom għerqu xi nies. Fid-dawl ta’ dan, il-vjaġġaturi kollha għandhom jiżguraw li jevitaw milli joħorġu ’l barra fil-baħar, speċjalment f’żoni tal-akbar periklu, biex jevitaw ħarġiet lejn dawn il-postijiet, u joqogħdu attenti ħafna għal avviżi maħruġa b’mod regolari mill-awtoritajiet lokali. Hija rrakkomandata wkoll l-akbar kawtela possibbli meta wieħed ikun qed idur fil-bliet waqt kundizzjonijiet meteoroloġiċi estremi minħabba li t-toroq malajr jistgħu jisfaw mgħarrqa u dak li jkun ma jkunx jista’ jaqsam minn naħa għal oħra. Importanti li wieħed iżomm ruħu aġġornat rigward it-tbassir tat-temp lokali u jimmonitorja l-avvanz ta’ maltempati li jkunu resqin fuq il-website tal-aġenzija meteoroloġika statali tal-Filippini kif ukoll fuq dik tal-Philippines Disaster Risk Reduction and Management Council.

Barra minn hekk, il-Filippini jinsabu f’żona siżmika attiva li hi suġġetta għal attività volkanika u terremoti. Għalkemm ġie rreġistrat tnaqqis fl-attività eruttiva tal-vulkan Mayon fil-Provinċja ta’ Albay (fir-reġjun ta’ Bicol) din xorta waħda tibqa’ f’livell ta’ taqlib moderat b’riskju ta’ eruzzjonijiet għal għarrieda, rimi ta’ lava u rmied. Il-Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) niżżel l-allert għal livell 2 imma xorta waħda baqgħet fis-seħħ żona ta’ esklużjoni. Il-vjaġġaturi kollha li jinsabu fil-provinċja ta’ Albay għandhom jiżguraw li jsegwu l-avviżi tal-awtoritajiet lokali, inklużi avviżi biex ma jidħlux fiż-żona mmarkata bħala perikoluża. Importanti li l-vjaġġaturi jibqgħu wkoll viġilanti u jsegwu l-iżviluppi fuq is-sit elettroniku PHIVOLCS.

Għalkemm il-parti l-kbira taż-żjajjar ma fihom l-ebda periklu, il-vjaġġaturi għandhom ikunu mgħarrfa bil-livell għoli ta’ reati vjolenti. Hu magħruf li xi persuni ta’ nazzjonalità Ewropea nqabdu f’xi inċidenti, avolja ma kinux huma stess fil-mira. Kriminalità u serq fit-toroq huma xi ħaġa mifruxa ħafna. Importanti li oġġetti ta’ valur (inklużi passaporti) jinżammu f’post sigur u fejn ma jidhrux. Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti ħafna għall-ikel u x-xorb li jieħdu minħabba r-riskju ta’ spiking, u wieħed għandu jirrifjuta xorb jew ħelu offrut minn stranġieri. Il-gvern Filippin iddikjara stat ta’ emerġenza nazzjonali, u jinsabu fis-seħħ miżuri ogħla ta’ sigurtà, inklużi fl-ajruporti u ċentri ewlenin ta’ trasport. Wieħed għandu jħalli ħin biżżejjed għal meta jiġi biex jgħaddi mis-sigurtà jekk ikun qed jivvjaġġa fil-Filippini jew ikun qed jgħaddi mill-Filippini f’dan iż-żmien, u għandu jiżgura li d-dokumentazzjoni meħtieġa kollha tkun disponibbli. Hu rrakkomandat li wieħed jimxi sew skont dawn l-istruzzjonijiet u jsegwi mill-qrib l-iżviluppi fuq il-media.

It-trasport pubbliku huwa perikoluż minħabba hold-ups armati li jseħħu fuq ‘jeepneys’ u fuq karozzi tal-linja, kif ukoll minħabba standards baxxi fit-trasport. Ir-rata ta’ ħtif żdiedet ukoll, u kien hemm każijiet fejn il-barranin spiċċaw fil-mira f’żoni rurali, urbani u kostali, dgħajjes privati, marinas u stabbilimenti balneari. Din it-theddida testendi għal madwar il-pajjiż kollu, kemm fuq l-art kif ukoll fuq il-baħar. Għandu jiġi evitat kull vjaġġar fuq ferries u dgħajjes tal-passiġġieri minħabba ffullar, standards ta’ sigurtà baxxi u livell baxx ta’ manteniment.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonist fil-qasam mediku tal-inqas 4 sa 6 ġimgħat qabel jivvjaġġaw biex jiċċekkjaw ikollhomx bżonn xi tilqim, ċertifikati u miżuri preventivi oħra meħtieġa. Fil-pajjiż hemm riskju ta’ trasmissjoni tal-virus Zika. Mard imxerred min-nemus, bħall-virus taċ-Chikungunya u d-Dengue, tista’ tiltaqa’ miegħu s-sena kollha. Għal din ir-raġuni, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa kollha biex jevitaw igdim min-nemus. Id-disponibbiltà tal-kura medika fil-pajjiż mhijiex kullimkien l-istess. L-ispejjeż għal trattament fi sptarijiet privati jistgħu jkunu għoljin. Il-vjaġġaturi għandu jkollhom assigurazzjoni medika komprensiva u assigurazzjoni għall-ivvjaġġar li tkopri trattament barra l-pajjiż u ripatrijazzjoni, kif ukoll kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport u jġorru magħhom f’kull ħin kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, ċittadini Maltin li jkunu qed jivvjaġġaw fil-pajjiż jistgħu jsejħu ambulanza billi jċemplu 911. Hu essenzjali li dak li jkun jagħmel kuntatt mal-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħu/tagħha mill-ewwel f’każ li jiġi riferut għal trattament f’xi faċilità medika.

Min jivvjaġġa għandu jiżgura li l-passaport tiegħu jkun validu għat-tul kollu propost taż-żjara tiegħu fil-pajjiż. Hu essenzjali li l-vjaġġaturi jiċċekkjaw minn qabel għal xi rekwiżiti partikolari rigward il-visa.

B’mod ġenerali, il-pajjiż huwa tolleranti lejn vjaġġaturi LGBT, madankollu, lil hemm miż-żoni urbani xorta baqgħet ċerta stigma rigward din ir-realtà. Bħalissa l-leġislazzjoni tal-pajjiż għadha ma tirrikonoxxix unjonijiet bejn persuni tal-istess sess, u turija ta’ affezzjoni fil-pubbliku tista’ titqies bħala mġiba skandaluża.

F’każ li jsibu ruħhom f’diffikultà fil-pajjiż, persuni ta’ nazzjonalità Maltija li bħalissa jinsabu fil-Filippini jistgħu jikkuntattjaw il-Konslu Onorarju ta’ Malta għal Manila f’dawn id-dettalji:


Konsolat Onorarju-Manila
Room 1242, Megaplaza Building, ADB Avenue c/w Garnet Road, Ortigas Center, Pasig City
Emerġenza: 006326877245
Imjel : maltaconsul.manila@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Finlandja 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Franza 09/09/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru jixtieq javża vjaġġaturi Maltin li beħsiebhom iżuru Franza li, minħabba t-theddida tat-terroriżmu, reġgħu daħlu fis-seħħ kontrolli fil-fruntieri territorjali interni mal-Belġju, il-Lussemburgu, il-Ġermanja, il-Konfederazzjoni Żvizzera, l-Italja u Spanja, kif ukoll fil-fruntieri tal-ajru u l-baħar, mill-1 ta’ Mejju sal-31 ta’ Ottubru 2019. Barra minn dan, vjaġġaturi li jżuru l-belt ta’ Lyon huma avżati li jeżerċitaw kawtela u jevitaw it-2ni arrondissement fid-dawl tal-aħħar inċidenti li ġraw fl-inħawi.

Il-Ministeru javża lill-vjaġġaturi biex dejjem ikollhom fuqhom passaport validu.

Protesti marbuta mal-moviment tal-ġkieket sofor (gilets jaunes) għadhom għaddejjin madwar Franza, speċjalment fi tmiem il-ġimgħa. Numru ta’ dimostrazzjonijiet wasslu għal vjolenza u ħsarat konsiderevoli fuq propjetà f’Pariġi u fi bliet oħra madwar il-pajjiż. Wieħed għandu jistenna li jkun hemm preżenza massiċċa tal-pulizija u inċidenti vjolenti. Sewwieqa li jgħaddu minn Franza jista’ jkollhom jibqgħu jesperjenzaw dewmien jew imblokki kkawżati minn dimostranti lokali – f’liema każ, għandek issuq b’kawtela kbira minħabba li xi protesti jistgħu jkunu bbażati fit-toroq, l-awtostradi jew l-istazzjonijiet ta’ ħlas tan-noll. F’kull każ, kemm hu possibbli għandek tevita d-dimostrazzjoniiet u ssegwi l-pariri tal-awtoritajiet lokali.

Għad baqa’ numru ta’ immigranti madwar il-belt ta’ Calais, li jistgħu jippruvaw jidħlu fir-Renju Unit illegalment. Kien hemm mumenti meta xi immigranti ppruvaw iwaqqfu t-traffiku f’toroq li jwasslu lejn il-port anki billi poġġew ostakoli fit-triq li twassal għall-Port ta’ Calais. Jekk jiġri hekk, ipprova kompli miexi sakemm dan ma jkun tal-ebda; jekk le, ieqaf u ċempel 112 (filwaqt li żżomm il-bibien tal-karozza msakkrin).

Hi ħaġa probabbli li fi Franza jsiru attakki terroristiċi. Minħabba theddid persistenti kontra Franza minn gruppi terroristiċi Iżlamiċi, kif ukoll l-interventi militari riċenti minn Franza kontra Daesh (li qabel kienu jissejħu ISIL), il-gvern Franċiż wissa lill-pubbliku biex ikun viġilanti għall-aħħar u saħħaħ il-miżuri ta’ sigurtà.

Fid-dawl ta’ dan, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jeżerċitaw grad għoli ta’ kawtela.

Barra minn dan, il-Ministeru javża wkoll lill-vjaġġaturi kollha, kif ukoll lil dawk il-Maltin li bħalissa jinsabu fil-pajjiż, biex jeżerċitaw grad għoli ta’ viġilanza fid-dawl tad-dimostrazzjonijiet u l-protesti marbuta mal-Ġkieket Sofor (gilets jaunes).

F’każ ta’ emerġenza, persuni ta’ nazzjonalità Maltija jistgħu jikkuntattjaw l-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta f’Pariġi hekk:


Ambaxxata-Paris
23, 2nd Floor, rue d’Artois, 75008
Telefown 1: 0033156597590
Emerġenza: 0033648360798
Imjel : maltaembassy.paris@gov.mt

Missjoni Permanenti tar-Republika ta’ Malta-Strasbourg
70, Allée de la Robertsau, 67000
Emerġenza: 0033188247610
Imjel : malta-coe.strasbourg@gov.mt

Konsolat Onorarju-Bordeaux
50, Cours de l’Intendance, 33000
Emerġenza: 00330556794444
Imjel : maltaconsul.bordeaux@gov.mt

Konsolat Onorarju-Lille
Mairie de Quartier de Lille Centre, Rue des fossés, 59000 Lille
Emerġenza: 00330608090974
Imjel : maltaconsul.lille@gov.mt  

Konsolat Onorarju-Lyon
Gare des Brotteaux, 15, Place Jules Ferry, 69006 Lyon
Emerġenza: 00330437247373
Imjel : maltaconsul.lyon@gov.mt  

Konsolat Onorarju-Strasbourg
51, Avenue de la Forêt Noire, 67000 Strasbourg
Emerġenza: 0033388311360
Imjel : maltaconsul.strasbourg@gov.mt  

Konsolat Onorarju-Toulouse
Borde de Nadesse, 82600 Verdun Sur Garonne
Emerġenza: 00330563025505
Imjel : maltaconsul.toulouse@gov.mt 

Konsolat Onorarju-Rouen
1445 Chemin de Clères, 76230 Bois Guillaume
Emerġenza: 0033235593535
Imjel : maltaconsul.rouen@gov.mt 

Konsolat Onorarju-Tours
11 rue Pierre de Ronsard, 37230 Fondettes
Emerġenza: 00330247420929
Imjel : maltaconsul.tours@gov.mt

Konsolat Onorarju-Marseille
c/o Cabinet Pezet et Perez, 66 rue de Grignan, 13001 Marseille
Emerġenza: 00330491331361
Imjel : maltaconsul.marseille@gov.mt

Konsolat Onorarju-Montpellier
7 Impasse des Tilleuls, Hameau de Grezes, 11000 Carcassone
Emerġenza: 00330467692269
Imjel : maltaconsul.montpellier@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Gabon 18/09/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Gabon biex ikunu viġilanti. Wara l-elezzjoni presidenzjali tal-2016, għad hemm ġlied vjolenti bejn id-dimostranti u l-forzi tas-sigurtà. Fis-7 ta’ Jannar 2019, kien hemm rapporti ta’ attentat ta’ kolp ta’ stat kontra l-President ta’ Gabon. Barra minn hekk, kien hemm rapporti ta’ sparar bl-armi sporadiku f’Libreville u preżenza militari fit-toroq. Iċ-ċittadini Maltin fiż-żoni għandhom ikunu kawti ħafna u jibqgħu ġewwa fejn possibbli. Huwa importanti li jsegwu l-aġġornamenti lokali.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, kien hemm każijiet ta’ serq, attakki bl-armi, ħtif ta’ karozzi, u stupru. F’dan ir-rigward, iċ-ċittadini Maltin huma mwissija bil-qawwa biex jieħdu prekawzjonijiet sensibbli tas-sikurezza, iżommu oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) mistura, u jevitaw postijiet kwieti u iżolati, speċjalment billejl. Huwa ugwalment importanti li jevitaw vjaġġar bla bżonn matul perjodi ta' inkwiet, isegwu l-midja lokali u jżommu 'l bogħod minn żoni fejn aktarx li jseħħu d-dimostrazzjonijiet. Il-protesti malajr isiru vjolenti mingħajr twissija.

Għalhekk matul perjodi ta’ inkwiet, jistgħu jiżdiedu l-kontrolli tal-pulizija. Għandu jiġi żgurat li d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa tkun disponibbli u li dokument tal-identità validu ikun dejjem disponibbli.

Huwa rrakkomandat li tinżamm viġilanza kostanti u diskrezzjoni assoluta minħabba li l-barranin ta’ sikwit huma fil-mira ta’ kriminalità vjolenti fl-ibliet kif ukoll fi xtut il-baħar u matulhom. Meta jużaw it-taxis, huwa importanti li jiġi żgurat li dawn huma rreġistrati. Hemm theddida baxxa mit-terroriżmu fil-Gabon, iżda wieħed għandu jkun konxju dwar ir-riskju globali ta’ attakki terroristiċi indiskriminati f’żoni pubbliċi, inklużi dawk fejn spiss ikun hemm espatrijati u vjaġġaturi barranin.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika, u għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji u biex jevitaw il-gdim min-nemus. Huwa ugwalment importanti li jittieħdu l-prekawzjonijiet normali biex tiġi evitata espożizzjoni għall-HIV/AIDS. Għandha tingħata wkoll attenzjoni għall-iġjene tal-ikel u l-konsum ta’ ikel nej jew li ma jkunx imsajjar biżżejjed. Għandu jinxtorob biss ilma tal-flixkun. Il-faċilitajiet mediċi huma limitati, u jista’ ma jkunx hemm kura disponibbli għal ċerti każijiet. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li qed jivvjaġġaw fil-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 1300 jew 1399. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-Gabon. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Għalkemm relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess huma legali, iż-żwiġijiet bejn persuni tal-istess sess mhumiex rikonoxxuti fil-Gabon. Huwa importanti li tinnota li wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni jistgħu jwasslu għal attenzjoni negattiva.

Huwa pprojbit li jittieħdu ritratti ta’ siti militari u stabbilimenti tal-gvern.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Gabon, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Ġamajka 02/09/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Ġamajka biex ikunu kawti minħabba l-livelli għoljin ta’ kriminalità vjolenti u attività fi gruppi.

Bħala parti mill-miżuri ta’ żieda fis-sigurtà għal kontra l-attività kriminali, il-Gvern tal-Ġamajka ħareġ stati ta’ emerġenza f’St. James Parish, inkluża Montego Bay. Il-forzi konġunti tal-pulizija u militari tmexxew lejn dawn iż-żoni biex iwettqu operazzjonijiet biex jindirizzaw il-kriminalità organizzata u l-attività fi gruppi u biex jirrestawraw il-paċi pubblika. Il-gvern tal-Ġamajka estenda Żoni ta’ Operazzjonijiet Speċjali (ZOSOs) f’ċerti viċinati f’Kingston (il-belt ta’ Denham u żoni oħra ta’ West Kingston). B’dawn il-miżuri, il-militar ikun jista’ jappoġġa lill-pulizija f’operazzjonijiet tas-sigurtà konġunti, li jistgħu jirriżultaw fl-għeluq ta’ toroq jew dewmien fl-ivvjaġġar. Il-vjaġġaturi fiż-żona għandhom ikunu kawti ħafna, speċjalment jekk jivvjaġġaw billejl f’tali żoni, u biex dejjem isegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Jista’ jkun hemm dimostrazzjonijiet fil-pajjiż kollu, u dawn jistgħu jwasslu għal tħarbit fit-traffiku u t-trasport pubbliku. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw id-dimostrazzjonijiet kollha peress li jistgħu jieħdu xejra vjolenti, u ta’ sikwit jintużaw minn kriminali biex ikopru s-serq. Għandek iżżomm livell għoli ta’ viġilanza, tieħu l-prekawzjonijiet tas-sikurezza neċessarji u evita li timxi waħdek f’żoni mwarrba jew billejl. Barra minn dan, jekk tinsab fil-Ġamajka, jew qed tippjana li tivvjaġġa lejn il-pajjiż, jekk jogħġbok segwi l-aħbarijiet lokali b’attenzjoni u segwi l-parir tal-awtoritajiet.

Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu fil-pajjiż, ma jistgħux jiġu esklużi attakki.

Il-Ġamajka hija suxxettibbli għal attivitajiet sismiċi, u l-uragani huma komuni wkoll. L-istaġun tal-uragani fil-Karibew normalment huwa bejn Ġunju u Novembru. Huwa importanti li l-vjaġġaturi jsegwu l-aġġornamenti tat-temp lokali u internazzjonali mill-US National Hurricane Centre u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni tal-evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti minn livelli għoljin ta’ kriminalità, speċjalment f’ċerti żoni tal-belt kapitali ta’ Kingston u Montego Bay. Għalkemm il-vjolenza fost gruppi u sparaturi huma komuni fil-viċinati, il-vjaġġaturi għandhom ikunu kawti biex ma jinqabdux f'attakki bħal dawn. Għandha tingħata attenzjoni partikolari meta jivvjaġġaw lejn West Kingston, Grant’s Pen, August Town, Harbour View, Spanish Town u ċerti partijiet ta’ Montego Bay, inkluż Flankers, Barrett Town, Norwood, Glendevon, Rose Heights, u Mount Salem. Għalkemm hemm għassiesa mobbli tal-pulizija, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jipproteġu lilhom infushom u l-affarijiet personali tagħhom. Huwa importanti li qatt ma jimxu waħedhom f’żoni iżolati jew fuq xtut il-baħar imwarrbin, anke matul il-ġurnata. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura. Jekk jintużaw l-istess ristoranti, tista’ tkun fil-mira ta’ ħallelin. Għalkemm il-biċċa l-kbira tal-lukandi u l-kumplessi huma mgħassa sew, xorta jista’ jkun hemm serq. Huwa importanti li tuża s-safe tal-lukanda, u li ssakkar it-twieqi u l-bibien.

L-ivvjaġġar bit-triq huwa perikoluż minħabba l-kundizzjonijiet ħżiena tat-toroq. It-toroq f’żoni rurali mhumiex imdawlin sew billejl, u veloċità kbira u l-fatalitajiet huma komuni. Il-vjaġġaturi huma mwissija biex joqogħdu attenti b’mod partikolari meta jieqfu fid-dwal tat-traffiku jew f’salib it-toroq, u biex iżżommu t-twieqi magħluqa u l-bibien imsakkrin, peress li l-kriminali jużaw tekniki biex jaljenaw lis-sewwieqa u jisirqu l-oġġetti ta’ valur. L-awtoritajiet tal-pulizija lokali jistgħu wkoll jimponu curfews f'daqqa. Kien hemm vjolenza fuq ir-rotta bejn Kingston u Norman Manley International Airport, u ċ-ċittadini Ewropej ġew misruqa wkoll meta kienu qed jivvjaġġaw lejn akkomodazzjoni privata mill-ajruport. Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jevitaw li jużaw karozzi tal-linja billejl, u biex jużaw biss taxis jew minibuses approvati mill-Jamaica Tourist Board (JTB). Il-biċċa l-kbira tal-lukandi u l-kumplessi għandhom assenjati xufiera tal-JTB li jkollhom ID b’ritratt u juru sticker blu prominenti tal-JTB fuq il-windscreen ta’ quddiem.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-Ġamajka ġew ikkonfermati każijiet ta’ mard trażmess min-nemus bħal Zika, id-deni dengue, u Chikungunya. Huwa importanti li l-vjaġġaturi jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Il-vjaġġaturi għandhom ukoll jieħdu l-prekawzjonijiet normali biex jevitaw espożizzjoni għall-HIV/AIDS. L-istandards tal-faċilitajiet mediċi jvarjaw, kemm għall-isptarijiet privati u dawk pubbliċi, u t-trattament jista’ jkun għali. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 110. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għad-durata proposta taż-żjara.

Ċerta attività sesswali bejn persuni tal-istess sess hija illegali fil-pajjiż, iżda l-vjaġġaturi LGBT għandhom jinnutaw li wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni jistgħu jattiraw attenzjoni negattiva u mhux mixtieqa.

Għall-kuntrarju tat-twemmin popolari, fil-Ġamajka t-tipjip tal-marijuana (“ganja”) huwa illegali, u bosta ċittadini Ewropej jiġu arrestati kull sena għal tentattivi biex jittraffikaw is-sustanza.

Huwa importanti li l-vjaġġaturi jippakkjaw il-bagalji huma stess, u biex ma jgħaddux oġġetti mid-dwana għal persuni oħra.

Vjaġġaturi li jimportaw prodotti tal-laħam u tal-ħalib jiġu pprojbiti milli jdaħħluhom.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fil-Ġamajka, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Gambja 26/09/2019

Kun viġilanti

L-Aħħar Żviluppi:

Sigurtà:

Is-Saħħa:

Diżastri Naturali:

Aktar Informazzjoni:

Dettalji ta’ Kuntatt:

L-Aħħar Żviluppi:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-promozzjoni tal-Kummerċ jagħti parir lill-Maltin li jivvjaġġaw lejn il-Gambja sabiex jeżerċitaw kawtela minħabba l-protesti li saru reċentament fid-distretti ta’ Kombo.

Sigurtà:

Is-sitwazzjoni fil-Gambja kienet relattivament kalma peress li esperjenzat trasferiment paċifiku tal-poter lill-President Adama Barrow u l-Gvern ta' koalizzjoni tiegħu f'Jannar tal-2017. Madankollu, minhabba l-protesti li saru reċentament gewwa d-distretti ta’ Kombo kontra l-possibbiltà li l-President jibqa’ fil-poter għal perjodu itwal ta ' żmien, il-vjaġġaturi għandhom jevitaw folol kbar ta’ nies u jsegwu l-avviżi tal-awtoritajiet lokali.

L-attakki terroristiċi ma jistgħux jiġu esklużi. Għalhekk, huwa importanti li wieħed jibqa' viġilanti. Barra minn hekk, minħabba għadd ta' kontrolli tas-sigurtà li joperaw ġewwa u madwar il-belt kapitali, dawk li jżuru l-pajjiż għandhom ikunu lesti li l-vetturi tagħhom jiġu ċċekkjati.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, qed jiżdiedu l-attakki fuq it-turisti. Dawn jinkludu serq ta’ passaporti u oġġetti ta’ valur mill-kmamar tal-lukandi. Oġġetti ta’ valur (inkluż mowbajls u passaporti) għandhom jinżammu mistura. Huwa rrakkomandat biex toqogħdu attenti f’postijiet li huma popolari mat-turisti minħabba inċidenti possibbli ta’ reati żgħar u aggressjoni, b’mod partikolari billejl u meta żżuru xtut il-baħar iżolati u swieq. Kunu kawti fir-rigward ta’ persuni li javviċinaw lit-turisti f’xtut il-baħar biex joffrulhom servizzi ta’ gwida jew tour.

Is-Saħħa:

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Hemm il-malarja fiż-żoni kollha tal-Gambja matul is-sena kollha, u għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji. Huwa ugwalment importanti li jittieħdu l-prekawzjonijiet normali biex tiġi evitata espożizzjoni għall-HIV/AIDS. Il-faċilitajiet mediċi pubbliċi huma limitati fil-pajjiż, u kliniki privati jikkuraw biss pazjenti li jħallsu l-miżati. Xi mediċini bir-riċetta tat-tabib u oħrajn li jinxtraw mill-ispiżerija jistgħu jkunu pprojbiti fil-pajjiż. F’każ ta’ dubju, il-vjaġġaturi Maltin għandhom jikkonfermaw mal-awtoritajiet pertinenti. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Diżastri Naturali:

Jista ' jkun hemm għargħar lokalizzat matul ix-xhur tas-sajf (minn Ġunju sa Ottubru) minħabba xita qawwija. Il-vjaġġaturi għandhom iżommu twissija speċjalment meta jivvjaġġaw qalb il-pajjiż jew fuq toroq mhux maħduma.

Aktar Informazzjoni:

Il-passaporti għandhom ikunu validi għad-durata proposta taż-żjara tiegħek. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-Gambja huwa pajjiż Iżlamiku, u għanhom jiġu rrispettati it-tradizzjonijiet, id-drawwiet, il-liġijiet, u r-reliġjonijiet lokali l-ħin kollu.

Barra minn hekk, ma hemm l-ebda tolleranza lejn persuni lesbjani, omosesswali, bisesswali u transesswali fil-Gambja.

Dettalji ta’ Kuntatt:

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Gambja, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Ġappun 14/10/2019

Oqgħod ħafna attent/a

L-Aħħar Żviluppi:

It-tifun HAGIBIS laqat il-Ġappun tal-Punent, inkluż iż-żona ta 'Kansai (Osaka, Kyoto, Nara, Hyogo u Wakayama) u Tokai (Aichi), b'xita intensa u riskji lokalizzati ta' għargħar. It-tifun huwa mistenni li jmur lejn ir-reġjuni ta 'Kanto (Tokyo) u Tohoku. Huwa mistenni wkoll li jikkawża inkonvenjent u tnaqqis fil-komunikazzjoni, fl-ajru u fit-traffiku tal-art. Wieħed huwa rrakkomandat li jeżerċita prudenza, li jillimita l-movimenti u li jimmonitorja l-aġġornamenti tas-sitwazzjoni meteoroloġika fuq il-websajt tal-Aġenzija Meteoroloġika tal-Ġappun (http://www.jma.go.jp/en/typh/1919.html) wara skrupluż istruzzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet lokali.

Barra minn hekk, terremot ta’ daqs 5.7 seħħ barra mill-kosta tal-lvant tal-gżira ewlenija tal-Ġappun, Honshu. Aktar minn 1.6 miljun persuna diġà ġew ordnati jevakwaw partijiet ta’ Honshu hekk kif Typhoon Hagibis imur lejn iċ-ċentru tal-Ġappun.

Sigurtà:

F’termini ta’ sigurtà, dan il-pajjiż huwa wieħed demokratiku u stabbli, u rarament jesperjenza dimostrazzjonijiet vjolenti. Fil-każ ta’ protesti u dimostrazzjonijiet, ċittadini Maltin għandhom iħallu ż-żona affettwata immedjatament. Min jivvjaġġa għandu jsegwi l-iżviluppi fuq it-tensjonijiet fil-peninsula Koreana, riżultat ta’ serje ta’ testijiet nukleari u missili, li jistgħu jaffettwaw lill-Ġappun. It-tensjonijiet jibqgħu għoljin, u jibqa’ r-riskju ta’ aktar testijiet. Għalkemm ma hemmx storja riċenti ta’ terroriżmu fil-pajjiż, it-tali attakki ma jistgħux jiġu injorati, għax dawn jistgħu jseħħu f’postijiet frekwentati mit-turisti.

F’termini ta’ sigurtà, il-livelli ta’ kriminalità huma baxxi fil-Ġappun. Għalkemm mhux komuni, jista’ jkun hemm attakki personali (inkluż assalt sesswali u rape), u r-rapporti fuq mess mhux approprjat fuq passiġġieri nisa fuq il-ferroviji huma komuni. F’dan ir-rigward, min jivvjaġġa għandu joqgħod attent u jieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Il-pulizija javżaw ukoll biex dak li jkun jgħajjat ma’ min jagħmel l-att sabiex jiġbed l-attenzjoni. Ir-riskju ta’ kriminalità huwa ogħla fid-distretti tad-divertiment ta’ Tokjo, bħal f’Roppongi u Kabuki-cho. Persuni barranin ġieli kienu ta’ mira għal drink spiking, frodi bil-karti ta’ kreditu, serq, u attakki personali.

L-ivvjaġġar fit-toroq huwa sigur, u t-toroq huma miżmuma tajjeb. Madanakollu, x-xufiera jridu joqogħdu attenti mill-persuni li jaqsmu t-toroq fuq l-aħdar u miċ-ċiklisti li jkunu qed isuqu fuq in-naħa l-ħażina tat-triq u mingħajr dwal.

Saħħa:

Jeżistu xi żoni ta’ esklużjoni kif ukoll żoni ristretti madwar l-impjant nukleari ta’ Fukushima Dai-ichi, u min jinqabad jidħol f’din iż-żona b’mod illegali jista’ jeħel multa jew ħabs.

Min jivvjaġġa għandu jmur għand professjonist tas-saħħa minn tal-anqas bejn 4 u 6 ġimgħat qabel jasal fil-pajjiż u jiċċekkja għal xi vaċċini, ċertifikati, u xi miżuri preventivi oħra meħtieġa. Huwa importanti li wieħed ikun jaf li l-użu jew il-pussess ta’ xi mediċini komuni u oħrajn li jistgħu jinxtraw faċilemnt (inkluż iżda mhux biss mediċina għall-influwenza u Vicks inhalers) huma projbiti fil-Ġappun. Persuni barranin ġieli nżammu arrestati minħabba dan il-fatt, u l-fatt li ma tkunx taf mhux aċċettata bħala difiża. Għaldaqstant huwa importanti li tiċċekkja mal-awtoritajiet pertinenti qabel tibda l-vjaġġ, u li ġġorr miegħek kopja tar-riċetta u ittra mingħand it-tabib tiegħek. Il-faċilitajiet mediċi huma mgħammra tajjeb, iżda l-prezz tat-trattament huwa għoli. Min jivvjaġġa għandu jkollu assigurazzjoni medika u tal-ivvjaġġar komprensiva li tkopri t-trattament mediku barra l-pajjiż kif ukoll ripatrijazzjoni. Wieħed għandu jġorr miegħu, kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, f’kull ħin. F’każ ta’ emerġenza, ċittadini Maltin li qed jivvjaġġaw fil-pajjiż jistgħu jċemplu għal ambulanza fuq in-numru 119. Jekk wieħed jiġi rreferut għal faċilità medika, għandu jagħmel kuntatt b’mod immedjat mal-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Diżastri Naturali:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża liċ-ċittadini Maltin li x-xita qawwija li laqtet il-Lbiċ tal-Ġappun wasslet sabiex il-gvernijiet tal-lokal ħarġu istruzzjoni sabiex eluf ta’ persuni jevakwaw ruħhom hekk kif ix-xmajjar faru u minn tal-anqas żewġ perusni tilfu ħajjithom.

Ġewwa Saga Prefecture, fir-reġjun ta’ Kyushu, JR Saga Station sfat mgħerrqa kif ukoll numru ta’ vetturi. L-uqigħ tal-art ġie kkonfermat ġewwa l-belt ta’ Takeo u x-xmajjar ġewwa Ogi u Imari faru, waqt li għerrqu l-għelieqi tal-madwar.

Min jivvjaġġa għandu jiċċekkja s-siti Meteoroloġiċi tal-Ġappun għall-aġġornamenti u jimxi mal-avviżi tal-awtoritajiet tal-lokal.

Il-Ministeru javża liċ-ċittadini Maltin kollha li ser ikunu qed jivvjaġġaw lejn il-Ġappun sabiex ikunu kawti minħabba li hemm riskji kontinwi ta’ terremoti, żbroffi ta’ vulkani kif ukoll tsunamis madwar il-Ġappun. Terremot fuq skala medja laqat il-Lvant tal-Ġappun u kkawża ċaqliq ta’ bini ġewwa Tokjo. L-epiċentru tat-terremot kien fin-Nofsinhar ta’ Chiba, madwar 60 km (35 mil) Xlokk tal-belt kapitali. Ma nħareġ l-ebda avviż ta’ tsunami u ma kien hemm l-ebda rapport immedjat tal-ħsarat ikkawżati mit-terremot. Ċittadini Maltin huma avżati sabiex isegwu r-rapporti tal-aħbarijiet lokali u jimxu mal-avviżi tal-awtoritajiet lokali u s-servizzi ta’ emerġenza, inkluż kwalunkwe ordni ta’ evakwazzjoni jekk ikun il-każ. L-avviżi jiġu ppubblikati mill-Aġenzija Meteoroloġika Ġappuniża.

Barra minn hekk, il-Ġappun huwa suxxettibbli għall-attività sismika u vulkanika, u t-tifuni huma komuni wkoll. L-istaġun taċ-ċikluni tropikali (tifuni) ġeneralment ikun bejn Ġunju u Diċembru bl-aktar attività bejn Lulju u Settembru. Partijiet fin-naħa t’isfel tal-pajjiż jinsabu f’riskju b’mod partikolari. It-tifuni li jolqtu lill-Ġappun ħafna drabi huma akkumpanjati minn marea għolja, li tagħmel il-ħsara, għaldaqstant persuni li joqogħdu f’żoni mal-kosta jinstabu partikolarment f’riskju. Jista’ jkun hemm uqigħ tal-art u għargaħr fi kwalunkwe post u dawn jistgħu jaffettwaw ħażin is-servizzi essenzjali bħat-trasport; id-distribuzzjoni tal-elettriku; il-provvista tal-ilma u l-ikel; in-netwerks tat-telekomunikazzjoni; is-servizzi ta’ emerġenza u l-kura medika fost l-oħrajn. Min jivvjaġġa għandu jsegwi l-aġġornamenti tat-temp kemm lokali kif ukoll dawk internazzjonali, u jimxi mal-avviżi tal-lokal, inkluż kwalunkwe ordni ta’ evakwazzjoni.

Aktar Informazzjoni:

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tat-tluq mill-Ġappun. Il-passaport jew karta ta’ residenza għandhom jinġarru ma’ dak li jkun f’kull ħin. Huwa importanti li wieħed iġorr il-passaport miegħu f’kull ħin. Min jivvjaġġa għandu jiċċekkja minn qabel xi rekwiżiti ta’ visa qabel jidħol fil-pajjiż.

L-omosesswalità mhiex illegali, iżda preżentament il-liġi Ġappuniża ma tiggarantixxix il-libertà mid-diskriminazzjoni. Żwiġijiet bejn persuni tal-istess sess mhux rikonoxxuti fil-pajjiż, iżda ċerti żoni bdew joħorġu ċertifikati li huma ekwivalenti. Iż-żoni l-aktar magħrufa għal-LGBT jinkludu Nichome (Tokjo) u Doyamacho (Osaka).

Ħafna persuni fil-Ġappun jassoċċjaw it-tpinġja fuq il-ġisem mal-kriminalità organizzata, u għalkemm l-atitudnijiet qed jinbidlu u jaċċettaw aktar, persuni barranin jistgħu ma jitħallewx jidħlu fi stabbilimenti jew jintalbu jgħattu t-tpinġija.

Min jivvjaġġa għandu jiċċekkja mal-Bank qabel il-vjaġġ sabiex jiċċekkja jekk il-karta ta’ kreditu/debitu tiegħu hiex aċċettata. Karti ta’ kreditu/debitu maħruġa barra l-Ġappun jistgħu ma jiġux aċċettati.

Dettalji ta’ Kuntatt:

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, ċittadini Maltin li jinsabu fil-Ġappun jistgħu jagħmlu kuntatt mal-Konsli Onorarji għal Malta fil-Ġappun, kif ġej:


Konsolat Ġenerali Onorarju-Tokyo
c/o The institute for Political Studies in Japan (IPSJ), 1-16-16-207k, Ohara, Setagaya-ku, 156-0041
Emerġenza: 0081334602392
Imjel : maltaconsul.tokyo@gov.mt

Konsolat Onorarju-Hiroshima
1-1-1 Hachihonmatsu, lida, Higashi-Hiroshima, Hiroshima 739-0146
Telefown 1: 0081824282211
Emerġenza: 008108029293756
Imjel : maltaconsul.hiroshima@gov.mt

Konsolat Onorarju-Kyoto
#204, 95 Umeminatocho, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8127
Telefown 1: 0081 75 365 0117
Telefown 2: 0081 80 9559 7869
Imjel : maltaconsul.kyoto@gov.mt

il-Georgia 12/09/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kontra kull vjaġġar lejn ir-reġjuni separatisti tal-Ossezja tan-Nofsinhar u l-Abkażja, u kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn iż-żoni immedjatament qrib il-Linji ta' Demarkazzjoni Amministrattivi mal-Abkażja u l-Ossezja tan-Nofsinhar. Ċittadini barranin ġew miżmuma mal-wasla tagħhom fil-Georgia għall-pussess ta’ mediċini li normalment mhumiex problematiċi f’pajjiżi oħrajn.

Iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw fil-Georgia għandhom joqogħdu attenti meta jsuqu u jekk possibbli jevitaw is-sewqan billejl. Għandek tevita wkoll li tirkeb taxis fit-triq u kkunsidra li tpoġġi fis-sedil ta’ wara minflok fuq quddiem skont id-disponibbiltà ta’ ċintorini tas-sigurtà li jaħdmu. Il-biċċa l-kbira tat-taxis m’għandhomx miter. Hemm disponibbli apps tat-taxis, li joffru servizz bil-miter. It-tidwil fit-toroq lil hinn mit-toroq ewlenin jista’ jkun ħażin u l-bankini mhumiex lixxi. Kultant jista’ jkun hemm qtugħ ta’ dawl għal ħin qasir u forsi tixtieq tkun ippreparat billi żżomm torch fuqek.

Is-sitwazzjoni politika fil-Georgia hija kalma ġeneralment, iżda kultant ikun hemm dimostrazzjonijiet u rallies mill-oppożizzjoni. Ikun hemm preżenza tal-pulizija waqt id-dimostrazzjonijiet. Żomm ‘il bogħod mid-dimostrazzjonijiet kollha. Hemm xi riskju ta’ bombi mhux sploduti fiż-żoni tul il-Linji ta’ Demarkazzjoni Amministrattivi mal-Ossezja tan-Nofsinhar u l-Abkażja, u qrib il-fruntiera mal-Azerbajġan (b’mod partikolari iż-żona qrib il-Pont l-Aħmar (Red Bridge). Iż-żoni fejn jista’ jkun hemm bombi mhux sploduti mhux dejjem ikunu mmarkati. Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi fil-Georgia.

Il-livelli tal-kriminalità huma baxxi. Madankollu, għandek tkun kawt b’mod partikolari f’postijiet popolari mat-turisti. Kien hemm inċidenti ta’ serq mill-bwiet u serq ieħor li involvew ċittadini barranin. Ħu l-passi xierqa għas-sikurezza personali tiegħek, dejjem oqgħod attent għal dak li qed jiġri madwarek u żomm il-mowbajl tiegħek iċċarġjat u dejjem żommu fuqek. Il-minoritajiet etniċi u individwi LGBT+ jistgħu jaffaċċjaw diskriminazzjoni. Kien hemm xi rapporti ta’ fastidju u attakki mmotivati mir-razziżmu u s-sesswalità.

Jekk qed tikkunsidra li tivvjaġġa lejn ir-Russja billi tgħaddi mill-fruntieri fuq l-art mal-Federazzjoni Russa, il-Ministeru jwissi kontra kull vjaġġar lejn iż-żoni li ġejjin:

iċ-Ċeċenja, l-Ingushetia, id-Dagestan u d-distretti ta’ Budyonnovsky, Levokumsky, Neftekumsky, Stepnovsky u Kursky f’Stavropol Krai.

Jekk iżur l-għerien ta’ Udabno fuq is-sit tal-monasteru ta’ Davit Gareja, oqgħod attent li ma taqsamx il-fruntiera tal-Georgia u l-Azerbajġan, li mhix immarkata f’din iż-żona.

Jekk qed tivvjaġġa bit-triq minn Tbilisi lejn Yerevan, oqgħod attent għar-rotta li tgħaddi minn Vanadzor-Alaverdi-Bagratashen fuq in-naħa Armena li hija mistennija li se tkun magħluqa għal xogħol ta’ manutenzjoni sa Lulju 2019.

Ħu l-prekawzjonijiet xierqa meta tiskijja u żgura li għandek assigurazzjoni valida għall-iskijjar/sports tax-xitwa fil-Georgia.

Fil-Georgia hemm politika ferm stretta kontra d-drogi, li tista’ tkopri wkoll drogi jew mediċini bir-riċetta tat-tabib, jew mingħajrha, li normalment huma disponibbli b’mod komuni fl-Unjoni Ewropea. Din tista’ tikkawża problemi serji għall-vjaġġaturi u f’xi każijiet dawn wasslu għal proċeduri amministrattivi u kriminali. Qabel ma tivvjaġġa, iċċekkja r-regolamenti tal-Georgia dwar l-importazzjoni ta’ mediċini fuq is-sit web tal-Ministeru tas-Saħħa (http://www.rs.ge/en/5982). Jekk beħsiebek tivvjaġġa b’mediċini bir-riċetta tat-tabib, ħu miegħek ir-riċetta tat-tabib u idealment l-pakkett oriġinali.

Għandek dejjem iżżomm fuqek kopja tal-passaport tiegħek u żomm l-oriġinali f’post sigur.

Tiħux ritratti ta’ siti sensittivi bħal bażijiet militari u installazzjonijiet tal-enerġija. Osserva s-sensittivitajiet kulturali meta tieħu ritratti ta’ knejjes u siti reliġjużi oħrajn. Xi viżitaturi ġew impediti milli jieħdu ritratti tal-Palazz Presidenzjali fi Tbilisi. Dejjem itlob permess jekk għandek dubju. Tbilisi hija belt kożmopolitana, iżda għad hemm attitudnijiet aktar konservattivi f’żoni rurali. Meta tivvjaġġa lil hinn mill-bliet, osserva s-sensittivitajiet kulturali rigward ilbies modest u wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni b’mod partikolari f’żoni remoti.

L-omosesswalità hija legali fil-Georgia, u l-Parlament tal-Georgia adotta leġiżlazzjoni kontra d-diskriminazzjoni, iżda din għadha mhix aċċettata b’mod wiesgħa fis-soċjetà.

Tal-inqas 8 ġimgħat qabel il-vjaġġ tiegħek, iċċekkja l-pariri tas-saħħa l-aktar riċenti u speċifiċi għall-pajjiż.  Il-faċilitajiet mediċi fi Tbilisi huma disponibbli iżda jistgħu jkunu għaljin. Barra minn Tbilisi, il-faċilitajiet mediċi huma limitati. Il-kwalità tal-ilma tvarja mal-Georgia kollha. L-ilma tal-flixkun huwa disponibbli kullimkien. Żgura li għandek assigurazzjoni adegwata tal-ivvjaġġar u tas-saħħa u fondi aċċessibbli biex ikopru l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. 

Il-Georgia tinsab f’żona ta’ attività siżmika. It-terremot sinifikanti l-aktar riċenti seħħ f’Settembru 2009 meta terremot b’qawwa ta’ 6.2 laqat 156km lejn il-Majjistral ta’ Tbilisi. Ikun hemm terremoti żgħar frekwenti.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fil-Georgia, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Georgia tan-Nofsinhar u l-Gżejjer Sandwich tan- 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Ġermanja 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Ghana 03/09/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin fil-Ghana biex ikunu kawti. Għalkemm il-Ghana hija destinazzjoni relattivament sikura, madankollu, kien hemm żieda dan l-aħħar fis-serq u serqiet vjolenti. Għandha tittieħed attenzjoni partikolari fil-viċinati residenzjali għonja jew żoni ffrekwentati mill-barranin, fi bliet kbar (Accra, Tamale, Takoradi, Kumasi), ajruporti jew xtut il-baħar.

Jistgħu jseħħu episodji ta’ ferment ċivili bejn komunitajiet lokali fir-Reġjuni tat-Tramuntana, tal-Punent Superjuri u tal-Lvant. Huwa rrakkomandat li jinkisbu aġġornamenti dwar is-sitwazzjoni qabel xi vjaġġar lejn dawn ir-reġjuni. Seħħew inċidenti vjolenti fiż-żoni tal-minjieri (b’mod partikolari Ashanti u r-Reġjun tal-Punent) marbuta ma’ attivitajiet tal-estrazzjoni illegali.

Ġiet irreġistrata żieda fiċ-ċiberkriminalità permezz ta’ skambji tal-posta elettronika, netwerks soċjali jew dating sites, inklużi scams, proposti kummerċjali jew talbiet għal assistenza lil persuni li għandhom bżonn l-għajnuna. Huwa rrakkomandat li ma tweġibx posta elettronika dubjuża, tħallas flus, tagħti referenzi tal-bank jew dettalji tal-kard tal-bank.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari għal vjaġġar bit-triq minħabba l-istat tat-toroq kif ukoll l-imġiba riskjuża tas-sewwieqa. L-ivvjaġġar bit-triq billejl huwa perikoluż u mhux rakkomandat. Ġew ukoll irrappurtati xi attakki armati fuq it-trasport pubbliku fil-pajjiż, normalment wara li jidlam.

Hija rrakkomandata wkoll aktar viġilanza f’postijiet pubbliċi fil-kuntest tat-theddidiet terroristiċi fir-reġjun Afrikan tal-Punent.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Hemm rapporti ta’ kolera u meninġite, li jistgħu jiżdiedu matul l-istaġun tax-xita. Huwa importanti li l-vjaġġaturi jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji. Il-faċilitajiet mediċi huma ħżiena barra mill-belt, u f’każijiet serji, tista’ tkun meħtieġa evakwazzjoni. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-Ghana. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-vjaġġaturi għandhom dejjem iġorru fotokopja tal-passaport tagħhom, filwaqt li d-dokument oriġinali għandu jinżamm f’safe.

Huwa pprojbit li jittieħdu ritratti ta’ siti sensittivi bħal ajruporti jew installazzjonijiet militari.

Huwa importanti li jiġu rrispettati l-liġijiet u d-drawwiet lokali, u li jilbsu b’mod modest fil-pubbliku. Huwa pprojbit li jintlibes ilbies militari u bil-camouflage.

Ma hemm ebda tolleranza lejn persuni lesbjani, omosesswali, bisesswali u transesswali fil-Ghana.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Ghana jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Kummissjoni Għolja-Accra
Unit A705, Octagon Building, Barnes Road, P.O. BOX AD330, Adabraka
Emerġenza: 0023 547044295
Imjel : maltahighcommission.accra@gov.mt

Konsolat Onorarju-Tamale
Post Office Box 26, Education Ridge, Tamale-Northern Region
Telefown 1: 00233208293827
Emerġenza: 00233244624164
Imjel : maltaconsul.tamale@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Ġibiltà 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Ġordan 09/09/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn ċerti żoni

Minkejja li s-sitwazzjoni politika fil-Ġordan hija relattivament stabbli, minħabba l-effett laterali mill-kunflitt li għadu għaddej f'pajjiżi ġirien u fir-reġjun tal-madwar, pressjonijiet kontinwi min-numru għoli ta’ rifuġjati u programmi ta' riforma ekonomika ħolqu atmosfera li jistgħu iwasslu biex jsiru protesti. Minħabba dan, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jagħti parir liċ-ċittadini Maltin kollha biex ikunu kawti meta jivvjaġġaw lejn il-Ġordan. Il-vjaġġaturi għandhom ukoll jevitaw laqgħat politiċi, li jistgħu jinqalgħu fi żmien qasir u jistgħu jirriżultaw f'inċidenti vjolenti, ħafna drabi f'Amman u fiċ-ċentri ta' bliet oħra wara t-talb ta' nofsinhar tal-Ġimgħa. Minn żmien għal żmien, inċidenti seħħew ukoll f'diversi kampusis tal-universitajiet. 

Barra minn hekk, il-Ministeru jagħti parir kontra l-ivvjaġġar kollu ħlief dak essenzjali sa 6km mill-fruntiera tal-Ġordan mas-Sirja u l-Iraq. Il-fruntieri tal-pajjiż jingħalqu minn żmien għal żmien, u l-forzi Ġordanjani jgħassu ż-żoni intieri li għandhom fruntiera mas-Sirja u l-Iraq. Jista’ jkun hemm ukoll landmines ħdejn il-fruntieri, u terroristi Sirjani preżenti mal-fruntieri mas-Sirja normalment jużaw il-ħtif bħala tattika. Mal-fruntiera Sirjana hemm riskju ta nirien, bombi, u attakki oħrajn. Kien hemm ukoll każijiet ta’ ħtif mill-fruntiera fil-fruntiera tal-Iraq. 

Ċittadini Maltin għandhom ukoll jevitaw kwalunkwe vjaġġ bla bżonn għal kampijiet ta' refuġjati fil-Ġordan. L-aċċess għall-kampijiet ta 'refuġjati ta' Za'atari u ta 'l-Azraq huwa suġġett għall-awtorizzazzjoni xierqa ta' l-awtoritajiet tal-Ġordan. Il-vjaġġaturi għandhom jeżerċitaw l-ogħla grad ta’ kawtela f’dawn iż-żoni, u jżommu magħhom dokumenti ta’ identifikazzjoni minħabba l-kontrolli, speċjalment fiċ-ċentri ta 'ġbir fil-lokalitajiet ta' Mafraq u Ramtha.

Huwa probabbli ferm li jkun hemm it-terroriżmu fil-Ġordan, u attakki jistgħu jseħħu f’postijiet miżjura mit-turisti, inklużi lukandi u postijiet ta’ interess magħrufa. Hemm ukoll riskju għoli ta’ terroriżmu kontra l-avjazzjoni. Il-forzi tas-sigurtà lokali kienu l-mira ewlenija, u għalkemm għad ma hemmx ċertezza jekk it-turisti kinux fil-mira wkoll, din il-possibbiltà ma tistax tiġi eskluża. L-awtoritajiet Ġordanjani rnexxielhom ixekklu bosta pjanijiet ta’ attakki, u għamlu għadd ta’ arresti. 

Għalkemm il-livell tal-kriminalità huwa ġeneralment baxx, il-vjaġġaturi jridu joqogħdu attenti għal serq mill-bwiet u ħtif ta’ basktijiet, filwaqt li jiżguraw li oġġetti ta’ valur (inklużi l-passaporti) jinżammu siguri. Rapporti ta’ attakki sesswali kontra n-nisa barranin huma baxxi, iżda żdiedu r-rapporti dwar fastidju. It-turisti m’għandhomx jaċċettaw li jirkbu ma’ persuni stranġieri u għandhom jistaqsu lil-lukanda tagħhom għal rakkomandazzjoni għal xufier tat-taxi affidabbli. In-nisa m’għandhomx jirkbu fis-sedil ta’ quddiem tat-taxi. Hemm ħafna inċidenti tat-toroq, u l-vjaġġaturi għandhom isuqu b’attenzjoni u jevitaw żoni mhux imdawla. Id- Desert Highway (awtostrada 15) (awtostrada 15) xi kultant ingħalqet minħabba inkwiet f'Ma'an, u partijiet mill-awtostrada bejn Karak u Aqaba jistgħu wkoll jiġu mblukkati xi drabi. Vjaġġaturi li jużaw l-awtostrada fiż-żona għandhom jeżerċitaw kawtela u jsegwu l-istruzzjonijiet tal-pulizija f'kull ħin.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru l-professjonista tas-saħħa tagħhom tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel il-vjaġġ biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim jew miżuri preventivi oħrajn. F’emerġenza, għandu jinkiseb trattament f’Amman, peress illi s-servizzi mediċi barra mill-belt huma bażiċi. Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. 

Huwa importanti li l-vjaġġaturi jirrispettaw il-liġijiet u d-drawwiet lokali, jilbsu modestament, u jirrispettaw ir-reliġjon tan-nies lokali. Wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni omosesswali normalment mhumiex ittollerati u jistgħu jwasslu għall-arrest. 

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, iċ-ċittadini Maltin li hemm bħalissa fil-Ġordan jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju ta’ Malta fil-Ġordan fuq id-dettalji li ġejjin :


Konsolat Onorarju-Amman
53, Isam Al-Ajlami Street, P.O. Box 2259/243
Telefown 1: 009626667112
Telefown 2: 0096264903321
Emerġenza: 00962795522272
Imjel : maltaconsul.amman@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Greċja 19/09/2019

Kun viġilanti

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża lill-Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw li l-Pulizija Griega ser tibda timplimenta kontroll sistematiku ta’ passaporti għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea li ser ikunu qed jivvjaġġaw lejn/minn destinazzjonijiet li huma ‘l barra miż-żona Schengen (inkluż ir-Renju Unit) b’konformità mar-regolament tal-2017 dwar il-Kodiċi ta’ Fruntieri ta’ Schengen; hemm possibiltà li l-ħinijiet ta’ stennija għall-kontroll tal-passaporti qabel it-tluq u mal-wasla fil-Greċja jitwalu; għandek tassigura ruħek li tasal l-ajruport kmieni.

Il-maġġoranza taż-żjajjar ma jesperjenzaw l-ebda problema, madanakollu min jivvjaġġa għandu jieħu l-prekawzjonijiet sensibbli sabiex jipproteġi lilu nnifsu u l-affarijiet tiegħu. Is-serq ta’ passaporti, kartieri, u ħenbegs huwa komuni, b’mod partikolari fiċ-ċentru ta’ Ateni. Il-ħallelin issibhom l-aktar fuq il-metros u f’postijiet turistiċi fejn ikun hemm ħafna nies. Għaldaqstant, wieħed huwa avżat sabiex iħalli affarijiet ta’ valur f’post sigur ġewwa l-akkomodazzjoni, u li jġorr miegħu kopja tal-passaport il-ħin kollu. Attakki personali (inkluż attakki sesswali) ġeneralment huma rari. Imġiba indiċenti mhiex aċċettabbli, u l-Qrati Griegi jimponu pieni ħorox fuq dawn.

Matul is-sewqan, huwa importanti li l-oġġetti ta’ valur jinżammu fejn ma jidhrux u li l-vettura tissakkar il-ħin kollu. Min jivvjaġġa għandu joqgħod attent għall-kriminalità marbuta ma’ vetturi. Huwa importanti wkoll li wieħed joqgħod attent meta juża quadbikes u li jirrispetta r-regolamenti.

Min jivvjaġġa għandu jmur għand professjonist tas-saħħa minn tal-anqas bejn 4 u 6 ġimgħat qabel jasal il-Greċja sabiex jiċċekkja għal xi vaċċini, ċertifikati, u miżuri preventivi oħra li jistgħu jkunu meħtieġa. Barra minn hekk, huwa importanti li wieħed ikollu l-European Health Insurance Card (EHIC), li tintitolak għal trattament mediku provdut mill-Istat f’każ ta’ bżonn. Ċertu mediċini li jinxtraw bir-riċetta tat-tabib f’Malta jew anke mingħajrha, jistgħu jiġu meqjusa bħala sustanzi kkontrollati f’pajjiż ieħor. Għaldaqstant, huwa importanti li tinġarr ir-riċetta tat-tabib, li tgħid li l-mediċina hija meħtieġa għal trattament partikolari. Barra minn hekk, il-liġi Griega tgħid li vjaġġatur jista’ jdaħħal miegħu fil-pajjiż sa 5 mediċini differenti bil-preskrizzjoni tat-tabib, għal użu personali, b’massimu ta’ 2 kaxxi għal kull mediċina. Faċilitajiet ta’ trattamenti huma ġeneralment tajbin fuq il-gżira ewlenija, iżda jistgħu jkunu llimitati fuq il-gżejjer l-oħra. Min jivvjaġġa għandu jkollu assigurazzjoni medika u tal-ivvjaġġar komprensiva li tkopri t-trattament mediku barra l-pajjiż u ripatrijazzjoni. F’każ ta’ emerġenza, ċittadini Maltin li jkunu qed jivvjaġġaw fil-pajjiż jistgħu jċemplu għal ambulanza fuq 112 jew 166. Jekk wieħed jiġi rreferut għal faċilità medika, għandu jikkuntattja b’mod immedjat lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għat-tul taż-żjara poroposta.

Xi kostumi jistgħu jiġu meqjusa bħala offesivi, u għaldaqstant imorru kontra l-liġijiet ta’ diċenza.

Relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess huma legali fil-pajjiż kollu. F’żoni rurali, turija ta’ affezzjoni fil-pubbliku tista’ ma tintlaqax daqstant tajjeb.

It-teħid ta’ ritratti ta’ installazzjonijiet militari/uffiċjali huwa projbit.

F’każ ta’ diffikultà, ċittadini Maltin jistgħu jagħmlu kuntatt mal-Ambaxxata tar-Repubbblika ta’ Malta ġewwa Ateni kif ġej:


Ambaxxata-Athens
96, Vassilissis Sofias Avenue, 11528
Telefown 1: 00302107785138
Telefown 2: 00302107785235
Emerġenza: 00306945626075
Imjel : maltaembassy.athens@gov.mt

Konsolat Ġenerali Onorarju-Piraeus
2 Efplias Street, 18537
Telefown 1: 00302104185715
Telefown 2: 00302104526452
Emerġenza: 00306932202646
Imjel : maltaconsul.piraeus@gov.mt 

Konsolat Onorarju-Thessaloniki
13 Kountouriotou Street, 54625
Telefown 1: 00302310550271
Emerġenza: 00306944578296
Imjel : maltaconsul.thessaloniki@gov.mt

Konsolat Onorarju-Corfu
Alexandrou Panagouli Str. 11, 49100
Emerġenza: 00302661039357
Imjel : maltaconsul.corfu@gov.mt

Viċi-Konsolat Onorarju-Athens
11A, Dekelias Street, Ekali 14578
Emerġenza: 00302108131367
Imjel : maltaconsul.athens@gov.mt 

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Greenland 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Grenada 02/09/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru Grenada. Il-maltempata tropikali Dorian huwa mbassar li ser taffettwa il-Karibew tal-Lvant mit-Tlieta 27 ta ' Awissu. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi jridu joqogħdu attenti mill-kriminalità vjolenti, inkluż serq bl-armi u attakki sesswali. Huwa wkoll importanti li joqogħdu attenti meta jimxu waħedhom, speċjalment wara li jidlam. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura u għandhom jitqiegħdu f’post sigur f’safe tal-lukanda. F’termini ta’ vjaġġar bit-triq, il-kundizzjonijiet tat-toroq ivarjaw, filwaqt li xi żoni m’għandhomx tidwil billejl. Il-karozzi għandhom jissakkru waqt is-sewqan.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus ta’ Zika, u ġew ikkonfermati każijiet tal-virus chikungunya u d-deni dengue. Il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji, anke biex jevitaw il-gdim min-nemus. L-isptar ewlieni jista’ jieħu ħsieb bosta tipi ta’ trattamenti, iżda f’każijiet serji, tista’ tkun meħtieġa evakwazzjoni lejn pajjiż fil-qrib. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li qed jivvjaġġaw fil-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 434, 724 jew 774. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

It-turisti għandu jkollhom il-passaporti tagħhom validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul f’Grenada. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-vjaġġaturi għandhom dejjem jippakkjaw il-bagalji tagħhom stess u m’għandhomx iġorru oġġetti ta’ persuni oħra meta jgħaddu mid-dwana.

Huwa reat li tilbes ħwejjeġ bil-camouflage, u dan japplika wkoll għat-tfal.

L-attitudnijiet fir-rigward ta’ LGBT huma fi-biċċa l-kbira konservattivi, u wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni jistgħu jattiraw attenzjoni mhux mixtieqa.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Grenada, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Saint Vincent u l-Grenadini 27/09/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża lill-vjaġġaturi Maltin sabiex joqogħdu attenti. Il-maltempata tropikali Dorian huwa mbassar li ser taffettwa il-Karibew tal-Lvant mit-Tlieta 27 ta ' Awissu. Il-vjaġġaturi Maltin fiż-żona għandhom jimmonitorjaw l-aġġornamenti tat-temp Il-gżira ħarġet ‘Twissija ta’ Maltempata Tropikali’. Il-vjaġġaturi Maltin li jinsabu fiż-żona għandhom isegwu l-aġġornamenti tat-temp kif ukoll l-avviżi li jagħtu l-awtoritajiet tal-lokal, inklużi ordnijiet għal evakwazzjoni.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’ St Vincent u l-Grenadines, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Guadeloupe 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Guam 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Guernsey 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Guinea 02/09/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ iwissi liċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-Guinea biex ikunu kawti. L-instabbiltà f'pajjiżi ġirien u l- brigantaġġ armat fl-Afrika tal-Punent joħolqu riskju għall-pajjiż, b'mod partikolari qrib il-fruntieri mal-Côte d'Ivoire, il-Liberja, Mali u Sierra Leone, fejn attivitajiet transkonfinali militari u tar-ribelli kontinwi jagħmlu dawn iż-żoni perikolużi. Minħabba r-riżultati tal-elezzjonijiet lokali tal-4 ta' Frar 2018, kien hemm għadd ta’ dimostrazzjonijiet vjolenti madwar il-pajjiż, inkluż f'Conakry u Kindia, u li jistgħu ikomplu iseħħu. Kien hemm ukoll inkwiet soċjali u politiku fir-reġjun tal-minjieri ta' Boké. Għaldaqstant, iċ-ċittadini Maltin għandhom jevitaw laqgħat tal-massa u dimostrazzjonijiet pubbliċi.

Iċ-ċittadini Maltin għandhom dejjem jibqgħu viġilanti f’postijiet fejn spiss imorru l-barranin, billi jista’ jkun hemm attakki terroristiċi. Miri terroristiċi jistgħu jinkludu bini tal-gvern, żoni pubbliċi bħal bars, ristoranti, lukandi u siti frekwentati minn vjaġġaturi. Huwa importanti li tkun konxju tal-inħawi fil-madwar f'postijiet pubbliċi. L-awtoritajiet tal-Guinea żammew punti ta’ kontroll tal-pulizija u tal-militar madwar il-pajjiż kollu, għaldaqstant huwa rrakkomandat li dejjem għandha tinġarr xi forma ta’ identifikazzjoni.

Il-każijiet ta' kriminalità żgħira bħas-serq minn ġol-bwiet u l-ħtif tal-basktijiet huma komuni, partikolarment fis-swieq ta’ Madina, Niger u Taouyah. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li kwalunkwe affarijiet personali u dokumenti tal-ivvjaġġar ikunu mizmuma b’mod sikur f'kull ħin u jibqgħu attenti, speċjalment bil-lejl. Il-kriminalità vjolenti hija prevalenti, speċjalment f'Konakry u f'xi żoni rurali, bħal Kankan. Serq armat, carjackings, attakki, u break-ins qed jiżdiedu f' Conakry u fil-provinċja tal-madwar. Is-sewwieqa ltaqgħu ma' serq waqt li kienu mhedda b'arma tan-nar, partikolarment bil-lejl. Kien hemm inċidenti ta’ serq u serq bi żgass l-aktar matul il-lejl barra mis-subborgi ta’ Conakry u fuq ir-rotot ewlenin l-oħrajn barra l-belt kapitali. Hemm rapporti regolari ta' serq fuq ir-rotta Mamou, Faranah, Kissidougou, Guekedou, Macenta, Nzerekore.

L-ivvjaġġar bit-triq jista’ jkun perikoluż, partikolarment matul l-istaġun tax-xita minn Mejju sa Ottubru. Il-xita torrenti tista' tikkawża għargħar u żerżiq minn ġnub l-għoljiet. Huwa essenzjali li l-vjaġġaturi jimmonitorjaw ir-rapporti tat-temp lokali u jistennew diffikultajiet meta jivvjaġġaw lejn żoni milquta matul dan l-istaġun u biex jevitaw l-ivvjaġġar barra l-ibliet meta’ jidlam.

Għalkemm l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ddikjarat il-pajjiż ħieles mit-trażmissjoni tal-virus tal-Ebola, huwa rrakkomandat li għandhom jittieħdu l-prekawzjonijiet sanitarji neċessarji. Il-vjaġġaturi għandhom ukoll jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji kontra l-kolera u l-malarja. Hija wkoll ferm irrakkomandata polza komprensiva tal-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Guinea, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Guinea jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Guinea Ekwatorjali 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Guinea-Bissau 02/09/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

.Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Guinea-Bissau biex ikunu kawti ħafna, minħabba rati għoljin tal-kriminalità u infrastruttura statali ħażina. Il-pajjiż għaddej minn instabbiltà politika, u għalkemm is-sitwazzjoni tas-sikurezza bħalissa hija taħt kontroll, il-vjaġġaturi għandhom isegwu l-iżviluppi lokali u jevitaw żoni sensittivi (bħal installazzjonijiet militari).

B’mod partikolari, fil-fruntiera mas-Senegal hemm ukoll sitwazzjoni tas-sigurtà dgħajfa. Hemm ribelli fiż-żona mal-fruntiera mas-Senegal, fejn il-proliferazzjoni ta’ armi żgħar qed iżżid il-bigantraġġ. Għaldaqstant, jista’ jkun perikoluż li din il-fruntiera tinqasam fuq l-art. Minħabba dan, iċ-ċittadini Maltin huma mħeġġa bil-qawwa biex jevitaw kull vjaġġar mhux meħtieġ lejn dawn iż-żoni.

Jista’ jkun hemm dimostrazzjonijiet u ġemgħat pubbliċi u dawn jistgħu jieħdu xejra vjolenti fi kwalunkwe ħin. Huwa essenzjali li l-vjaġġaturi jevitaw iż-żoni fejn isiru protesti u ġemgħat kbar, li jsegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u jsegwu l-midja lokali għal informazzjoni dwar żviluppi li jkunu għaddejjin. L-elezzjonijiet presidenzjali li jmiss ser isiru fl-2019.

Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi, u peress illi l-pajjiż jikkontribwixxi għall-inizjattiva tan-NU għaż-żamma tal-paċi fil-Mali, jista’ jitqies bħala mira leġittima. Attakki bħal dawn jistgħu jseħħu fi kwalunkwe ħin, u kullimkien, inkluż f’postijiet popolari mat-turisti.

Minħabba r-rata għolja tal-kriminalità fil-belt kapitali, u minħabba l-livelli ta’ faqar estrem fil-pajjiż kollu, il-vjaġġaturi għandhom ikunu viġilanti u jevitaw li jġorru magħhom oġġetti ta’ valur fil-pubbliku. Reati żgħar, bħas-serq mill-bwiet, huma komuni fl-ajruport, fis-swieq u f’ġemgħat pubbliċi. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li l-oġġetti personali, inklużi passaporti u dokumenti tal-ivvjaġġar oħra, ikunu dejjem siguri.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-faċilitajiet mediċi huma limitati ħafna u l-isptarijiet mhumiex kompletament operazzjonali, għaldaqstant huwa rrakkomandat li jkollok provvista disponibbli tal-mediċini meħtieġa, peress illi l-provvisti x’aktarx li ma jkunux disponibbli. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Fil-pajjiż hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus ta’ Zika u kultant ikun hemm tfaqqigħ tal-kolera.

L-omosesswalità hija legali fil-pajjiż, iżda l-vjaġġaturi għandhom jevitaw affezzjonijiet pubbliċi biex ma jattirawx attenzjoni mhux mixtieqa.

Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti partikolarment meta jivvjaġġaw bit-triq, peress illi l-kundizzjonijiet tat-toroq u l-istandards tas-sewqan huma ħżiena. Il-landmines għadhom problema f’ċerti partijiet, u għadhom għaddejjin operazzjonijiet għat-tneħħija tal-mini. Għalkemm Bissau (il-belt kapitali) ġiet iddikjarata li m’għandhiex mini fl-2006, il-vjaġġaturi barra mill-belt għandhom isegwu l-parir lokali u jużaw toroq biċ-ċangaturi.

It-traffiku ġeneralment huwa ħafif, iżda l-kundizzjonijiet tat-toroq u l-istandards tas-sewqan huma ħżiena. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw l-ivvjaġġar bit-triq billejl u għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet xierqa fl-istaġun tax-xita (Ġunju sa Ottubru) meta l-kundizzjonijiet tat-toroq u tas-sewqan jistgħu jiħżienu b’mod partikolari.

Il-karti tal-kreditu ftit li xejn jintużaw fil-pajjiż, u ATMs mhumiex numerużi.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fil-Guinea-Bissau, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Guyana 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Guyana Franċiża 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gwatemala 14/10/2019

Oqgħod ħafna attent/a


L-Aħħar Żviluppi:

Fl-4 ta’ Settembru, il-President tal-Gwatemala ddikjara Stat ta' l-Assedju għal perjodu ta’ 30 jum, li jibda mis-Sibt 7 ta’ Settembru. Fis-7 ta’ Ottubru, il-Gvern ħabbar li l-Istat ta' l-Assedju se jkompli għal 30 ġurnata oħra fid-dipartimenti u l-bliet kollha li ġejjin: Izabal; El Estor, Morales u Los Amates; Alta Verapaz, bliet ta 'Tactic, Senahu, Tamahu, Tucuru, Panzos, Santa Maria Cahabon, Santa Catalina la Tinta, Chahal u Fray Bartolome de las Casas; Zacapa, il-bliet ta’ Gualan, Rio Hondo, Teculutan u Usumatlan; El Progreso, bliet ta 'San Agustin Acasaguastlan u San Cristobal Acasaguastlan; Baja Verapaz, il-belt ta’ Purulha; Peten, il-belt ta 'San Luis. L-Istat tal-Assedju ġie ddikjarat wara rapporti ta’ vjolenza fl-inħawi ta’ El Estor, Izabal. L-Istat tal-Assedju jista 'jkollu impatt fuq il-possibilta’ lil vjaġġaturi jiċċaqalqu liberament madwar dawn il-provinċji msemmija. L-awtoritajiet tal-Gwatemala ħabbru li l-Istat ta ’l-Assedju se jkompli għal 30 ġurnata oħra fil-bliet kollha indikati fl-4 ta’ Settembru u estendewha għal żewġt ibliet oħra - Puerto Barrios u Livingston.

Sigurtà:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Gwatemala biex ikunu kawti ħafna, minħabba livelli għoljin ta' kriminalità vjolenti, ostakli stradali, strajkijiet u dimostrazzjonijiet li jseħħu madwar il-pajjiż kollu.

Bħalissa, attwalment hemm għadd kbir ta' migranti li qed jiċċaqalqu mil-Honduras mill-Gwatemala għall-Messiku u lil hinn. Dan qed ikollu impatt fuq il-qsim tal-fruntiera. Is-sitwazzjoni hija fluwida iżda l-qsim tal-fruntieri f'Tomun Uman (Gwatemala / Messiku) u Agua Caliente (il-Ħonduras / il-Gwatemala) huma attwalment affettwati u suġġetti għal għeluq perjodiku. Il-vjaġġaturi huma mwissija biex jagħtu attenzjoni partikolari għas-sigurtà tagħhom partikolarment fiż-żoni tal-fruntiera mal-Messiku, il-Ħonduras, El Salvador u l-Beliże. Huwa importanti li tuża biss il-punti ta' qsim tal-fruntiera uffiċjalment rikonoxxuti u li tikkontrolla ma' l-awtoritajiet lokali u l-operaturi turistiċi qabel ma tipprova taqsam l-fruntieri.

Il-Gwatemala għandu waħded mill-ogħla rati ta’ kriminalità vjolenti fl-Amerika Latina. Għandha tingħata attenzjoni fil-partijiet kollha tal-pajjiż, inkluż il-Belt tal-Gwatemala. Il-vjaġġaturi huma wkoll avżati biex izommu identifikazzjoni personali mahhom meta jivvjaġġaw.

Saħħa:

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Ġew ikkonfermati każijiet tal-virus Chikungunya, u jista’ jkun hemm id-deni dengue. Għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-passi neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Għandhom jittieħdu prekawzjonijiet biex tiġi evitata espożizzjoni għall-HIV/AIDS.

Fil-Gwatemala seħħet żieda qawwija f'każijiet ta 'deni tad-dengue. Bħala riżultat, l-awtorità tas-saħħa tal-Gwatemala ddikjarat stat ta’ allert aħmar. Ġew irrappurtati każijiet fiż-żoni ta’ Huehuetenango, Escuintla, Chiquimula, Retalhuleu, El Progreso, San Marcos, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Santa Rosa, Quetzaltenango, Suchitepequez, Zacapa, Izabal u Gwatemala City. Barra minn hekk, il-Gwatemala għandha riskju ta' trasmissjoni tal-virus Zika, u għalhekk l-prudenza hija meħtieġa.

Il-vjaġġaturi għandu jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u dejjem għandu jinġarr kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu fuq 122 u jitolbu ambulanza. Huwa importanti li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament. L-isptarijiet fil-Gwatemala jitolbu evidenza ta’ assigurazzjoni medika qabel ma jipproċedu bit-trattament. Huwa importanti wkoll li l-vjaġġaturi jirċievu konferma mill-isptar li l-kopertura tal-assigurazzjoni hija aċċettata. L-isptarijiet pubbliċi ta’ sikwit għandhom nuqqas ta’ iġjene kif ukoll nuqqas ta’ persunal.

L-ilma mhux tajjeb għax-xorb sakemm ma jkunx iffiltrat jew mixtri fi fliexken. L-ilma f’Lake Atitlan mhux tajjeb għax-xorb u lanqas għall-għawm.

Diżastri Naturali:

Għalkemm il-vulkan Fuego m’għadux jiżbroffa, għadha teżisti l-possibbiltà ta’ aktar żbroffar. Il-vulkani ta' Fuego, Pacaya u Santiaguito huma moderatament attivi. Il-vjaġġaturi huma mwissija biex jimmonitorjaw il-livelli ta' attività vulkanika permezz tal-midja lokali, isegwu l-midja lokali u l-parir tal-awtoritajiet lokali biex iżuru ż-żoni tal-vulkan. Huwa importanti li jikkuntattjaw lill-awtorità lokali tat-turiżmu PROATUR għall-informazzjoni l-aktar riċenti, u biex jikkonsultaw l-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Gwatemala (INSIVUMEH) u l-aġenzija tad-diżastri (CONRED) għal informazzjoni dwar aċċess u restrizzjonijiet.

L-istaġun tax-xita fil-Gwatemala normalment idum minn Ġunju sa Novembru u jikkoinċidi mal-istaġun tal-uragani fil-Karibew.

Aktar Informazzjoni:

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti bir-rata għolja ta’ reati vjolenti. Il-maġġoranza ta’ dawn ir-reati tinvolvi gruppi lokali, iżda inċidenti jistgħu jseħħu wkoll fiż-żoni turistiċi. Fil-fatt, kien hemm attakki bl-armi fuq turisti li jivvjaġġaw lejn/minn siti turistiċi ewlenin. Il-vjaġġaturi għandhom jinnutaw li l-ebda parti ta’ Guatemala City ma hija mingħajr kriminalità. Il-ħtif ta’ karozzi u holdups bl-armi huma komuni fit-triq ewlenija “Carretera Salvador” li tmur minn Guatemala City lejn il-fruntiera ma’ El Salvador. F’salib it-toroq ta' Fraijanes, San Jose Pinula u Las Lucas huwa wkoll punti fokali għal ħtif veloċi. Attakki bħal dawn, inklużi attakki sesswali, jistgħu jseħħu kullimkien u fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata. Dawk li rreżistew l-attakki sfaw maqtula jew midruba. Il-vjaġġaturi huma mwissija wkoll biex jevitaw il-Godinez by-pass li tgħaddi minn Patzun bejn Guatemala City u Panajachel. Minflok uża l-Pan American Highway lejn Sololá. Għandek tevita wkoll it-triq bejn Cocales (Suchitepequez) u San Lucas Toliman (Atitlan) jekk possibbli. Għandha tingħata attenzjoni partikolari fiż-żoni tal-fruntiera.

Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura l-ħin kollu, u huwa rrakkomandat li oġġetti ta’ valur jinżammu f’safe tal-lukanda. Il-viżitaturi barranin u r-residenti huma fil-mira ta’ scammers, u dan jista’ jwassal għal telf finanzjarju sostanzjali. Barra minn hekk, kien hemm inċidenti ta’ cloning ta’ karti tal-kreditu/debitu, wara li tintuża ATM. It-turisti għandhom joqogħdu attenti wkoll għal uffiċjali tal-pulizija foloz, wara li ġew irrappurtati attakki u serq minn persuni lebsin uniformijiet tal-pulizija. Għandha tingħata attenzjoni partikolari fiċ-ċentri tat-trasport, fl-ajruport, u fiċ-ċentri tax-xiri.

Mhuwiex irrakkomandat li tivvjaġġa waħdek jew billejl, speċjalment fil-punti tal-qsim tal-fruntiera jew f’żoni kwieti. Huwa rakkomandat li tivjaġġa fi grupp jew ma’ kumpanija ta’ reputazzjoni tajba fil-każ ta’ vjaġġar lejn żoni remoti. PROATUR, li huwa servizz ta’ assistenza għat-turisti offrut mill-pajjiż, joħroġ pariri utli (eż. rotot li għandek tieħu u postijiet biex tevita) u informazzjoni dwar is-sigurtà. Jistgħu joffru wkoll servizz ta’ skorta għal turisti li jivvjaġġaw f’ċerti żoni. Ġeneralment huwa rrakkomandat li tieħu radju jew taxi tal-lukanda għal vjaġġi aktar qosra fl-irħula u l-ibliet.

Ġeneralment huwa sigur li t-turisti jivvjaġġaw fuq it-toroq ewlenin, iżda toroq aktar kwieti jistgħu jkunu ta’ riskju akbar. Jekk possibbli, ikun ideali li tivvjaġġa f’konvoj. Huwa importanti li tinnota li huwa illegali li jkollok aktar minn persuna waħda riekba fuq mutur. Għandu jiġi evitat l-ivvjaġġar it-trasport pubbliku, minħabba żieda fl-attakki bl-armi minn gruppi lokali. Kien hemm inċidenti ta’ serq vjolenti (inkluż stupru u attakki) kontra barranin fuq karozzi tal-linja bħal dawn. Għalkemm il-coaches privati huma aktar siguri, dawn ukoll jistgħu jiġu attakkati.

Fil-pajjiż hemm riskji ta’ dimostrazzjonijiet, u filwaqt li l-biċċa l-kbira huma paċifiċi, dawn jistgħu jieħdu xejra vjolenti. Iċ-ċittadini Maltin għandhom jevitaw ġemgħat bħal dawn, peress illi l-liġi fil-Gwatemala tipprojbixxi li l-barranin jipparteċipaw f'avvenimenti bħal dawn. Il-faċilitajiet pubbliċi (inkluż l-ajruport) jistgħu jiġu mblokkati fi kwalunkwe ħin, u jista’ jkun hemm roadblocks ukoll. Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti.

Iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-Gwatemala għandhom jinnotaw li l-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-Gwatemala.

It-turisti li se jitilgħu fil-muntanji jew il-vulkani għanhom jeżerċitaw kawtela u jivvjaġġaw ma’ kumpanija ta’ reputazzjoni tajba. L-organizzaturi lokali tat-tours għandhom tendenza li ma jqisux ir-riskji sew, u xi barranin mietu wkoll.

M’għandhomx jittieħdu ritratti mingħajr permess, speċjalment tat-tfal. Persuni sfaw vittmi ta’ llinċjar wara akkużi u biża’ ta’ ħtif tat-tfal. Il-barranin inqabdu wkoll f’din il-vjolenza.

F’xi postijiet, it-turisti jistgħu jġorru fotokopja tad-dokumenti ta’ identifikazzjoni. Madankollu, f’xi postijiet, in-nies jistgħu jeħlu multa jew jiġu miżmuma jekk ma jistgħu jippreżentaw passaport oriġinali jew kopja ċċertifikata.

L-omosesswalità mhix illegali, u ħafna postijiet huma tolleranti. Madankollu, barra minn Guatemala City, l-attitudnijiet huma aktar konservattivi, u wirjiet ta’ affezzjoni pubbliċi għandhom jiġu evitati.

Dettalji ta’ Kuntatt:

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju fil-Gwatemala fuq id-dettalji li ġejjin:


Konsolat Onorarju-Guatemala City
2 Avenida ‘A’ 13-34 Zona 1, 3rd Floor, Office 3 B, Edificio El Callejon
Emerġenza: 005022538002
Imjel : maltaconsul.guatemalacity@gov.mt

il-Gżejjer Åland 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Cayman 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Cocos 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Cook 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Faeroe 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Falkland 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Heard u l-Gżejjer McDonald 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Mariana tat-Tramuntana 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Marshall 08/10/2019

Oqgħod ħafna attent/a

L-Aħħar Żviluppi:

Saħħa:

Diżastri Naturali:

Aktar Informazzjoni:

Dettalji ta’ Kuntatt:

L-Aħħar Żviluppi:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża lill-vjaġġaturi Maltin biex ikunu kawti meta jżuru l-Gżejjer Marshall. Il-Gvern tar-Repubblika tal-Marshall Islands iddikjara stat ta’ emerġenza tas-saħħa minħabba tifqigħa tad-Dengue fever, li bdiet ġewwa Ebeye u kompliet tinfirex f’Majuro u Rongrong. In-numru ta’ każijiet suspettati tela’ għal 634; mewta waħda ġiet irreġistrata f’Majuro u pazjent wieħed b'dengue sever ġie evakwat barra mill-pajjiż. Numru ta’ organizzazzjonijiet bħat-tim EpiNet u t-tim RMI Epinet qed ifittxu li jipprovdu kura klinika adegwata sabiex jiġi mminimizzat in-numru ta’ każijiet. Fuq bażi nazzjonali, ġiet imwaqqfa sistema ta’ sorveljanza għaż-żoni affettwati u sforz sabiex tinlaħaq il-kapaċità klinika. Hemm fis-seħħ numru ta’ restrizzjonijiet marbuta mal-ivvjaġġar, għaldaqstant wieħed għandu jkun żgur li jsegwi l-pariri tal-awtoritajiet lokali. Barra minn hekk, l-awtoritajiet tal-Gżejjer Marshall stqarrew li se jestendu lis-istat ta’ emerġenza, sa biex l-epidemija tigi kontenuta.

Saħħa:

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Ġew irreġistrati każijiet tad-deni dengue fil-gżejjer. Il-faċilitajiet mediċi huma adegwati għal proċeduri ġenerali, iżda tista’ tkun meħtieġa l-evakwazzjoni għal każijiet ikkomplikati.

F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li qed jivvjaġġaw fil-Gżejjer Marshall jistgħu jċemplu ambulanza fuq 625 4142. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.


Diżastri Naturali:

L-istaġun taċ-ċiklun huwa normalment bejn Novembru u April iżda ċ-ċikluni jistgħu jseħħu matul is-sena. Temp sever jista ' jwassal għal għargħar, uqigħ tal-art, u tfixkil għal servizzi u infrastruttura essenzjali. Il-vjaġġaturi Maltin fiż-żona għandhom jimmonitorjaw l-aġġornamenti lokali u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni ta' evakwazzjoni.


Aktar Informazzjoni:

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom jevitaw żoni iżolati wara li jidlam, inklużi xtut il-baħar. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura u jitqiegħdu f’safe tal-lukanda. Il-livelli tal-kriminalità huma baxxi, iżda ġew irrappurtati inċidenti ta’ reati żgħar u serq.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’sitt xhur mid-data tad-dħul fil-Gżejjer Marshall, u huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

L-omosesswalità titqies bħala illegali f’bosta pajjiżi tal-Paċifiku, wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni bejn persuni tal-istess sess jistgħu joffendu lin-nies lokali.


Dettalji ta’ Kuntatt:

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fil-Gżejjer Marshall, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:  

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Gżejjer Minuri Mbiegħda tal-Istati Uniti 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Pitcairn 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Solomon 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Turks u Caicos 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Verġni Brittaniċi 25/09/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

L-Aħħar Żviluppi:

Sigurtà:

Is-Saħħa:

Diżastri Naturali:

Aktar Informazzjoni:

Dettalji ta’ Kuntatt:

L-Aħħar Żviluppi:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru l-Gżejjer Verġni Brittaniċi. Id-Dipressjoni Tropikali Karen hija mistennija li ġġib xita qawwija, għargħar u tajn għall-Gżejjer Verġni Brittaniċi. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Sigurtà:

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi jridu joqogħdu attenti minn inċidenti, inkluż serq bl-armi. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw li jimxu waħedhom f’żoni iżolati u wara li jidlam, u oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura u jitqiegħdu f’post sigur f’safe tal-lukanda. It-twieqi u l-bibien tal-akkomodazzjoni għandhom jissakkru waqt li tkun barra u matul il-lejl.

Is-Saħħa:

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-gżira biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus ta’ Zika u ġew ikkonfermati wkoll każijiet tal-virus Chikungunya. Il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Hemm ukoll riskju tad-deni Dengue. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li qed jivvjaġġaw fil-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 999 jew 911. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Diżastri Naturali:

Normalment l-istaġun tal-uragan Atlantiku jibda mill-1 ta ' Ġunju sat-30 ta ' Novembru. L-ista ġun tal-uragan tal-Pa Ċifiku jibda mill-15 ta ' Mejju sat-30 ta ' Novembru. Id-dipressjoni tropikali Karen hija mistennija li ġġib xita eċċessiva u irjieħ qawwija, u għargħar. Il-vjaġġaturi Maltin huma avżati biex jimmonitorjaw l-aħbarijiet fuq iċ-Ċentru Nazzjonali tal-Uragan, u jsegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali speċjalment fir-rigward tal-evakwazzjonijiet.


^Aktar Informazzjoni:^

Il-passaporti għandhom ikunu validi għad-durata proposta taż-żjara tiegħek. Huwa importanti li tiċċekkja minn qabel jekk tkunx meħtieġa viża għad-dħul fil-gżejjer.

Il-liġi lokali tgħid li l-omosesswalità hija legali, iżda l-attitudnijiet lokali jistgħu jkunu konservattivi fir-rigward, u wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni bejn koppji tal-istess sess jistgħu jwasslu għal attenzjoni negattiva.


Dettalji ta’ Kuntatt:

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fil-Gżejjer Verġni Brittaniċi, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżira Bouvet 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżira Christmas 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżira Norfolk 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Haiti 09/10/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn ċerti żoni

L-Aħħar Żviluppi:

Sigurtà:

Is-Saħħa:

Perikli Naturali:

Aktar Informazzjoni:

Dettalji ta’ Kuntatt:

L-Aħħar Żviluppi:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jwissi lill-vjaġġaturi Maltin kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn il-Haiti minħabba s-sitwazzjoni tas-sigurtà kurrenti li hija instabbli u perikoluża. Il-protesti kontra l-Gvern ikomplu għar-raba’ ġimgħa konsekuttiva f’Port-au-Prince.

Sigurtà:

Għadhom għaddejjin dimostrazzjonijiet u roadblocks sporadiċi, imprevedibbli u xi kultant vjolenti. Dawn jistgħu jseħħu fi kwalunkwe ħin u jistgħu jieħdu xejra vjolenti. In-nies kienu qed jinġabru f’żoni li jinkludu n-naħa ta’ quddiem tal-palazz nazzjonali biex jipprotestaw kontra l-Presidenza ta’ Jovenel Moise. Il-protesti kienu qed jimxu b’rabja fuq il-korruzzjoni, iż-żieda fl-inflazzjoni u l-ħela ta ' provvisti bażiċi inkluż l-ikel u l-gażolina. Sa issa, mill-inqas 17-il persuna tilfu ħajjithom bħala riżultat ta’ vjolenza li qed tiżdied, u kważi 200 persuna sofrew ħsara.

Il-moviment tal-merkanzija u n-nies lejn u fil-pajjiż ġie sfrattat minħabba toroq imblokkati u inċidenti tas-sigurtà. Minħabba dan, hemm nuqqas ta’ fuel u ikel. Jistgħu jitħabbru f'daqqa curfews u regolamenti tas-sigurtà ġodda.

Kull min qiegħed fil-Haiti jew qed iħejji biex jagħmel vjaġġ essenzjali, għandu jkun viġilanti l-ħin kollu, jiċċaqlaq ftit kemm jista’ jkun u jiċċekkja regolarment l-opzjonijiet tat-tluq tiegħu. Evita d-dimostrazzjonijiet kollha u ġemgħat pubbliċi kbar, segwi l-midja lokali, segwi l-parir tal-awtoritajiet lokali u żomm ruħek aġġornat dwar l-iżviluppi l-aktar riċenti permezz tal-midja.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti bir-rata għolja ta’ kriminalità. Żdiedu s-serqiet vjolenti u s-serq bi vjolenza, u dawn irriżultaw ukoll f’fatalitajiet. Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu lura milli jivvjaġġaw waħedhom, u milli jġorru ammonti kbar ta’ flus u oġġetti ta’ valur. Jekk possibbli, oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu f’post sigur f’safe tal-lukanda. Il-persuni li jistgħu jiġu pperċepiti bħala sinjuri jistgħu jkunu mira potenzjali għal ħtif.

Is-Saħħa:

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus ta’ Zika, u ġew ikkonfermati każijiet tal-virus chikungunya, malarja, kolera, u d-deni dengue. Il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji, anke biex jevitaw il-gdim min-nemus. Il-vjaġġaturi għandhom jixorbu biss ilma tal-flixkun. Barra minn hekk, huwa importanti li jittieħdu l-prekawzjonijiet normali biex tiġi evitata espożizzjoni għall-HIV/AIDS. Il-faċilitajiet mediċi huma limitati ħafna, u tista’ tkun meħtieġa evakwazzjoni lejn pajjiż fil-qrib. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Jekk jingidmu minn xi annimal waqt li jkunu fil-Haiti, il-vjaġġaturi għandhom ifittxu parir mediku minnufih. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Perikli Naturali:

Il-pajjiż huwa suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali, fejn l-uragan l-aktar riċenti seħħ madwar it-13 ta’ Settembru 2018. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Aktar Informazzjoni:

It-turisti għandu jkollhom il-passaporti tagħhom validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-Haiti. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża. Huwa importanti wkoll li dejjem iġġorr prova tal-identità, u żżomm kopji tad-dokumenti ta’ identifikazzjoni u timbri tal-viża rilevanti separatament f’każ ta’ serq.

Il-vjaġġaturi għandhom dejjem jippakkjaw il-bagalji tagħhom stess u m’għandhomx iġorru oġġetti ta’ persuni oħra meta jgħaddu mid-dwana.

L-attitudnijiet fir-rigward ta’ LGBT huma fi-biċċa l-kbira konservattivi, u wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni jistgħu jattiraw attenzjoni mhux mixtieqa.

Dettalji ta’ Kuntatt:

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fil-Haiti, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Honduras 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Hong Kong 07/10/2019

Oqgħod ħafna attent/a

L-Aħħar Żviluppi:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li f'dawn l-aħħar xhur kien hemm dimostrazzjonijiet politiċi fuq skala kbira ġewwa Hong Kong, inklużi ġlied vjolenti bejn il-forzi tal-Pulizija u d-dimostranti. Aktar protesti u atti ta 'vjolenza x'aktarx ikomplu madwar madwar il-gżira ta’ Hong Kong, Kowloon, it-territorji l-ġodda, u l-ajruport ta’ Hong Kong. Id-dimostrazzjonijiet jistgħu jwasslu biex sezzjonijiet tal-belt jingħalqu u jiġu mwaqqfa blokki tat-toroq.


Barra minn hekk, ta' min jinnota li matul protesti reċenti, xarabanks lokali, metro (MTR), servizzi ta' Airport Express u Hong Kong Macao Ferry Terminal issospendew temporanjament l-operazzjonijiet mingħajr twissija. Protesti vjolenti seħħew ukoll ġewwa jew viċin l-istazzjonijiet tal-MTR. F’dan ir-rigward, huwa dejjem importanti għal min jivvjaġġa li jkun viġilanti, jieħu prekawzjonijiet ta’ sigurtà addizzjonali, jevita mases politiċi jew dimostrazzjonijiet u jassigura ruħu li jsegwi l-istruzzjonijiet maħruġa mill-awtoritajiet lokali. Jekk possibli, wieħed għandu jfittex rotot siguri, u mezzi ta’ trasport alternattivi.

Sigurtà:

Iċ-ċittadini Maltin għandhom ikunu ppreparati li s-sitwazzjoni rigward protesti u folol pubbliċi taf tinbidel ta’ malajr u tiżviluppa fi vjolenza sinifikanti. L-1 ta’ Ottubru jimmarka s-70 anniversarju tat-twaqqif tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina, u l-istazzjonijiet tal-metro u ċ-ċentri kummerċjali se jagħlqu qabel protesti li jistgħu jieħdu xejra vjolenti.

Protesti mhux awtorizzati ntlaħqu minn rispons tal-Pulizija aktar rapidu u sever, inkluż l-użu estensiv ta’ gass tad-dmugħ, “bean bag rounds” u “sponge grenades”. Il-pulizija attivaw wkoll kanun tal-ilma u xi drabi anke balal tal-lastiku. Il-protesti jistgħu jiddevjaw minn rotot ippjanati jew minn postijiet ta’ rally u jinfirxu fi spazji pubbliċi fil-qrib, bħal ċentri kummerċjali, oqsma tad-djar u ċentri tat-trasport pubbliku. Jekk tinsab f’żoni jew fl-inħawi ta’ madwar fejn qed iseħħu dimostrazzjonijiet u tilmaħ sinjali ta’ diżordni, għandek tibqa’ viġilanti, segwi l-pariri tal-awtoritajiet lokali u warrab kemm jista’ jkun malajr lejn post sigur.

Għal dik li hi sigurtà, il-livell ta’ kriminalità f’Hong Kong huwa baxx ħafna. Madankollu, jistgħu jseħħu kemm serq minn fuq il-persuna, kif ukoll reati oħra tat-toroq. Il-vjaġġaturi għandhom iżommu oġġetti ta’ valur (inklużi passaporti) f’post fejn ma jidhrux. Attakki personali, inklużi attakki sesswali, huma rari, imma xorta jistgħu jseħħu, xi drabi permezz ta’ “drink spiking”.

Is-Saħħa:

Il-vjaġġaturi għandhom jagħmlu viżta lil professjonist fil-qasam tas-saħħa tal-inqas 4 sa 6 ġimgħat qabel iżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw dwar tilqim, ċertifikati u miżuri preventivi oħra meħtieġa. Mard li jinxtered min-nemus, bħad-dengue, jinstab is-sena kollha, għalhekk importanti li tieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa biex tevita l-gdim min-nemus. L-ispejjeż għal trattamenti mediċi huma għoljin. Il-vjaġġaturi għandu jkollhom assigurazzjoni komprensiva kemm medika kif ukoll għall-ivvjaġġar li tkun tkopri spejjeż ta’ trattament mediku barra l-pajjiż u ripatrijazzjoni. Għandek iżżomm fuqek kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport dejjem u f’kull ħin. F’każ ta’ emerġenza, ċittadini Maltin li jkunu qed jivvjaġġaw fil-pajjiż jistgħu jsejħu għal ambulanza fuq 999. Jekk jiġu riferuti għal xi faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom minnufih jagħmlu kuntatt mal-kumpanija tal-assigurazzjoni tagħhom.

Perikli Naturali:

L-istaġun tat-tifun ġewwa Hong Kong normalment jibda minn April sa Ottubru. It-tifuni xi kultant jolqtu lil Hong Kong u jistgħu jikkawżaw għargħar u uqigħ tal-art. It-twissijiet lokali jinħarġu bil-quddiem. L-uffiċċji pubbliċi jingħalqu meta s-sinjal "Tifun 8" jiġi mitfi.

Il-vjaġġaturi għandhom jissorveljaw l-aġġornamenti lokali u internazzjonali tat-temp mill-organizzazzjoni meteoroloġika Dinjija (WMO) (http://severe.worldweather.org/) u l-Osservatorju ta ' Hong Kong (http://www.hko.gov.hk/contente.htm).

Aktar Informazzjoni:

Il-passaporti jridu jkunu validi tal-inqas sa xahar wara d-data tat-tluq tiegħek minn Hong Kong. Il-vjaġġaturi għandhom jivverifikaw minn qabel rigward xi rekwiżiti dwar il-visa.

Mhux rakkomandat li jittieħdu ritratti ta’ installazzjonijiet militari.

Vjaġġaturi li jidħlu Hong Kong b’e-cigarettes li jkun fihom in-nikotina għandhom jippreżentaw preskrizzjoni medika li tkun turi li jkunu għall-użu personali.


Dettalji ta’ Kuntatt:

F'każ ta' diffikultà, ċittadini Maltin f'Hong Kong jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju f' HONG KONG fuq dan li ġej:

Konsolat Onorarju-Hong Kong
1322, Prince's Building, Central Hong Kong
Telefown 1: 00852 2868 1198
Telefown 2: 00852 6883 9458
Imjel : maltaconsul.hongkong@gov.mt

l-Indja 14/10/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

L-Aħħar Żviluppi:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li l-awtoritajiet Indjani f’Jammu u Kashmir illimitaw l-Amarnath Yatra u talbu lill-pellegrini u t-turisti biex jitilqu mill-Wied ta’ Kashmir minnufih u jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jerġgħu lura lejn pajjiżhom kemm jista’ jkun malajr minħabba theddid għas-sigurtà. L-awtoritajiet ta’ Jammu u Kashmir ordnaw curfew fil-Wied, żiedu s-sigurtà f’installazzjonijiet essenzjali u f’żoni sensittivi, issospendew is-servizzi tal-mobile u l-internet, u mill-5 ta’ Awwissu għalqu l-uffiċċji pubbliċi. Għandu jiġi evitat kull vjaġġar lejn ir-reġjun, filwaqt li dawk li qegħdin fil-post bħalissa huma avżati biex isegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u jużaw kull mezz possibbli biex jitilqu miż-żona.

Sigurtà:

Wara attakk terroristiku li seħħ f’Pulwama fl-14 ta’ Frar, it-tensjoni bejn l-Indja u l-Pakistan għoliet sew, partikolarment mal-Linja ta’ Kontroll. Minħabba t-tensjoni preżenti, l-operazzjonijiet f’diversi ajruporti madwar l-Indja jistgħu jitħarbtu, partikolarment f’Jammu u Kashmir u fit-Tramuntana tal-Indja. Jista’ jkun hemm restrizzjonijiet ukoll fl-ivvjaġġar bl-ajru fir-reġjuni msemmija fl-Indja u l-Pakistan fi żmien qasir. Il-vjaġġaturi għandhom jibqgħu jeżerċitaw kawtela u jsegwu regolarment l-aħbarijiet biex ikunu aġġornati rigward l-aħħar żviluppi u jimxu fuq l-istruzzjonijiet maħruġa mill-awtoritajiet lokali.

Minbarra dan, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ javża lil ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn l-Indja biex jeżerċitaw kawtela u jevitaw kull vjaġġar lejn ċerti żoni minħabba theddida kontinwa ta’ attakki terroristiċi. B’mod partikolari, il-Ministeru javża persuni ta’ nazzjonalità Maltija biex jevitaw kull vjaġġar:

• fil-viċinanza immedjata tal-fruntiera mal-Pakistan, ħlief qsim tal-fruntiera internazzjonali f’ Wagah;

• lejn Jammu u Kashmir; dan l-avviż jeskludi vjaġġar fir-reġjun ta’ Ladakh u vjaġġar bl-ajru lejn il-belt ta’ Jammu.

• lejn id-destinazzjonijiet turistiċi ta’ Phalgam, Gulmarg u Sonamarg.

Barra minn hekk, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ iwissi kontra kull vjaġġar ħlief meta dan ikun essenzjali lejn l-istat ta’ Manipur (minbarra l-kapitali tal-istat Imphal u ż-żoni tal-Wied ta’ Melti), u vjaġġar bejn il-bliet ta’ Jammu u Srinagar fuq l-awtostrada nazzjonali bejn Jammu u Srinagar.

It-theddida mit-terroriżmu hija kbira. F’xi żoni, inċidenti ta’ terroriżmu huma spissi, speċjalment f’Jammu u Kashmir (minbarra Ladakh) u b’mod inqas frekwenti f’partijiet fil-Grigal tal-pajjiż. Riċentement, fl-14 ta’ Frar 2019 seħħ attakk terroristiku f’Kashmir li fil-mira tiegħu kellu l-forzi ta’ sigurtà Indjani bejn Jammu u Srinagar, li ħalla ħafna persuni mejta u feruti. Il-miżuri ta’ sigurtà ġew imsaħħa, speċjalment f’lukandi kbar u hubs tat-trasport (ajruporti, stazzjonijiet tal-ferroviji u tal-underground). Gruppi estremisti vjolenti huma attivi fiż-żoni rurali ta’ Chhattisgarh, Jharkand u Odisha, fuq il-fruntiera ma’ Andra Pradesh. Postijiet iffrekwentati ħafna, bħas-swieq, it-trasport pubbliku, l-istazzjonijiet tal-karozzi tal-linja u l-ferroviji huma l-aktar fir-riskju. Żomm għajnejk miftuħa speċjalment meta tkun f’postijiet pubbliċi, u dejjem segwi l-media lokali qabel tippjana l-vjaġġ tiegħek.

Għalkemm ħafna miż-żjajjar ma fihom l-ebda periklu, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti mill-ħtif tal-bagalji u s-serq. Barra minn dan, in-nisa għandhom jeżerċitaw ċerta kawtela minħabba li kien hemm żjieda fir-rapporti ta’ attakki sesswali fuq nisa u tfajliet. Għalhekk, in-nisa huma avżati biex jevitaw inħawi iżolati u biex ma jimxux barra weħidhom. Ukoll, in-nisa għandhom jirrispettaw il-kodiċi lokali dwar l-ilbies u d-drawwiet. It-turisti huma avżati biex jeżerċitaw kawtela rigward is-sistemi tat-trasport minħabba frodi konnessi mat-trasport u żjajjar mhux mixtieqa. F’każ li taqbad taxi, importanti li tkun tista’ tidentifika t-taxi driver. Il-bagalji qatt ma għandhom jitħallew weħidhom fuq il-ferroviji. Ġie rapportat ukoll spiking fix-xorb, u minħabba dan xi persuni Ewropej spiċċaw vittmi ta’ serq jew ta’ assalt. Importanti li fuqek iġġorr biss oġġetti essenzjali u li żżomm oġġetti ta’ valur (inklużi l-passaporti) fejn ma jidhrux.

Vjaġġar fuq it-toroq hu perikoluż. Matul is-sena jseħħu ħafna inċidenti fatali. Kun żgur li l-karozza tkun f’kundizzjoni tajba ta’ manteniment u skont ir-regoli tas-sigurtà. Anki l-ivvjaġġar bil-baħar hu perikoluż, minħabba li d-dgħajjes tat-turisti rarament ikollhom tagħmir ta’ salvataġġ. Barra minn hekk, xi partijiet mill-Oċean Indjan huma esposti għal theddid mill-pirati. L-ivvjaġġar bil-ferroviji wkoll jippreżenta ċerti riskji minħabba li kien hemm rapporti li xi vjaġġaturi ngħataw drogi u ġew misruqa waqt vjaġġi billejl.

Saħħa:

Hemm riskji ta’ nuqqas ta’ respirazzjoni minħabba l-livelli ta’ tinġis fi New Delhi, għalhekk huwa rrakkomandat li wieħed jikkonsulta l-monitor tal-kwalità tal-arja fi New Delhi li hu disponibbli online. It-tfal, l-anzjani u dawk li jbatu minn kundizzjonijiet mediċi preeżistenti jistgħu jkunu partikolarment affettwati. Inti mitlub tiżgura li għandek assigurazzjoni medika komprensiva u li żżur professjonist fil-qasam tas-saħħa tal-inqas 4 sa 6 ġimgħat qabel tivvjaġġa biex tiċċekkja għandekx bżonn tilqim, ċertifikati u miżuri preventivi oħra meħtieġa. Hu rrakkomandat li jittieħdu l-prekawzjonijiet sanitarji meħtieġa kollha minħabba mard li jinxtered min-nemus, bħall-virus Zika, id-Dengue u l-virus Chikungunya. F’każ ta’ emerġenza, ċittadini Maltin jistgħu jsejħu ambulanza billi jċemplu 102. Importanti li tikkuntattja l-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek jekk tiġi riferut għal xi faċilità medika.

Diżastri Naturali:

Vjaġġar fiż-żoni rurali tal-Indja matul l-istaġun tal-monsoon (minn Ġunju sa Ottubru) jista’ jkun perikoluż. Ix-xita tal-monsoon tikkawża għargħar u valangi li jistgħu jiżolaw xi bliet u rħula għal numru ta’ jiem u jwasslu għal tħarbit fis-servizzi ta’ trasport u t-toroq. Barra minn hekk, iċ-ċikluni u l-maltempati tropikali huma komuni, speċjalment ’il barra mix-xtajta tal-Lvant tal-Indja fix-xhur ta’ Settembru sa Diċembru. Hu essenzjali li dak li jkun jiċċekkja minn qabel ir-rotot ta’ aċċess, isegwi r-rapporti lokali u internazzjonali tat-temp maħruġin mid-Dipartiment Meteoroloġiku Indjan, u jimxi fuq l-avviżi maħruġin mill-awtoritajiet lokali u mill-kumpanija tal-ivvjaġġar tiegħu qabel jibda jivvjaġġa.

Aktar Informazzjoni:

Strajks kif ukoll rallies u dimostrazzjonijiet politiċi jseħħu ta’ spiss madwar il-pajjiż kollu u jistgħu jsiru vjolenti, partikolarment fi żmien l-elezzjonijiet jew wara l-mewt ta’ xi mexxejja ta’ partiti jew mexxejja tal-gvern. Folol bħal dawn jistgħu wkoll iħarbtu t-trasport u s-servizzi pubbliċi, partikolarment fir-reġjun ta’ Darjeeling u f’Nagaland. Hu essenzjali li wieħed jevita żoni fejn ikun hemm protesti jew folol kbar, jimxi skont l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u jsegwi l-media lokali għal informazzjoni dwar l-iżviluppi kurrenti.

Il-passaporti għandhom ikunu f’forma li tinqara b’mod elettroniku, b’żewġ paġni vojta għall-visa. Barra minn hekk, il-passaporti għandhom ikunu validi għal minimu ta’ 180 jum fiż-żmien tal-applikazzjoni tiegħek għal visa.

Dettalji ta’ Kuntatt:

F’każ ta’ diffikultà, persuni ta’ nazzjonalità Maltija jistgħu jikkuntattjaw lill-Kummissjoni Għolja tar-Repubblika ta’ Malta fi New Delhi fuq dawn id-dettalji:


Kummissjoni Għolja-New Delhi
N60, Panchsheel Park, 110 017
Telefown 1: 00911147674900
Emerġenza: 00919910443535
Imjel : maltahighcommission.newdelhi@gov.mt

Konsolat Onorarju-Chennai
10, II Street, Seethamal Colony, Alwarpet, 600 018
Emerġenza: 00914442031011
Imjel : maltaconsul.chennai@gov.mt

Konsolat Onorarju-Kolkata
AP Fashions (P) Ltd, 227 A J C Bose Road, 700020
Emerġenza: 00913322807240
Imjel : maltaconsul.kolkata@gov.mt

Konsolat Onorarju-Mumbai
21/A, Mittal Towers, 210 Nariman Point, Mumbai, 400021
Telefown 1: 0091 22 4085 6001
Telefown 2: 0091 98210 32800
Imjel : maltaconsul.mumbai@gov.mt

l-Indoneżja 26/09/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

L-Aħħar Żviluppi:

Sigurtà:

Is-Saħħa:

Perikli Naturali:

Aktar Informazzjoni:

Dettalji ta’ Kuntatt:


L-Aħħar Żviluppi:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq jinforma liċ-ċittadini Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw lejn l-Indonesja sabiex joqogħdu attenti b’mod speċjali ġewwa Jayapura u Wamena f’Papua, fejn nhar it-Tnejn 23 ta’ Settembru faqqgħet kommossjoni soċjali, li ħalliet minn tal-anqas 27 persuna mejta u 70 oħra midruba. Dawk li ser ikunu qed jivvjaġġaw fir-reġjun għandhom isegwu l-iżviluppi u jimxu mal-avviżi tal-awtoritajiet lokali. (Aktar informazzjoni fit-taqsima Sigurtà)

Barra minn hekk, in-nirien fil-foresti ġewwa Sumatra u Kalimantan qed joħolqu duħħan tossiku fuq ix-Xlokk tal-Asja, li wassal għall-għeluq ta’ skejjel u ajruporti, kif ukoll wassal sabiex l-awtoritajiet Indonesjani jqabbdu eluf ta’ pumpiera sabiex jikkontrollaw in-nirien. Kien hemm żieda fir-rapporti ta’ mard respiratorju. (Aktar informazzjoni fit-taqsima Perikli Naturali)


Sigurtà:

Is-sitwazzjoni politika fl-Indonesja hija waħda ġeneralment stabbli, iżda żviluppi lokali u internazzjonali jistgħu jwasslu għal protesti jew kommossjonijiet. Dimostrazzjonijiet riċenti ġewwa Jakarta kienu jinkludu studenti minn universitajiet differenti jipprotestaw kontra l-proposti kriminali tal-gvern. L-attivisti attakkaw lill-pulizija bil-ġebel, li rrispondew lura permezz tal-gass tad-dmugħ u sparar bl-ilma bil-pressa. Wieħed għandu jevita l-ġemgħat u d-dimostrazzjonijiet, hekk kif dawn jistgħu jieħdu xeħta vjolenti f’daqqa waħda.

Min jivvjaġġa huwa wkoll avżat sabiex joqgħod attent f’dawn il-postijiet li ġejjin:

• Ambon, inkluż il-gżira ta’ Haruku, fil-Provinċja ta’ Maluku, minħabba kommossjonijiet u vjolenza;

• Palu, Poso, u Tentena, fil-Provinċja Ċentrali ta’ Sulawesi, minħabba vjolenza mmotivata mill-politika;

• Aceh, minħabba perjodu twil ta’ kunflitt intern, vjolenza mmotivata mill-politika, u l-infurzar tal-liġi tax-Shari’a;

• Papua u Papua tal-Punent, minħabba l-possibiltà ta’ kommossjonijiet, vjolenza u attakki bl-armi, dimostrazzjonijiet tal-massa, u ħtif ta’ persuni.

L-attakki terroristiċi huma probabbiltà, u dawn jistgħu jsiru f’postijiet frekwentati mit-turisti. L-attakki jistgħu ma jiddiskriminawx, f’postijiet frekwentati mill-barranin u jistghu jigru f’kull hin. Postijiet ta’ talb inkluż knejjes u moskeji servew ukoll ta’ mira. Min jivvjaġġa għandu joqgħod attent f’dawn it-tali żoni.

Għalkemm il-maġġoranza tal-vjaġġi jkunu mingħajr problema, min jivvjaġġa għandu joqgħod attent mill-kriminalità fit-triq, ħtif ta’ basktijiet, u pickpocketing, b’mod partikolari f’żoni turistiċi f’Bali. Huwa importanti ferm li wieħed iġorr miegħu biss l-oġġetti essenzjali u li jżomm oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) f’post sikur. Il-frodi bil-karti ta’ kreditu hija komuni, u kien hemm inċidenti fejn persuni kriminali jpoġġu numri tat-telefown foloz ma’ ATMs, filwaqt li javżaw lill-klijenti sabiex iċemplu dawk in-numri f’każ li jridu jirrappurtaw xi problema. Kien hemm ukoll rapporti ta’ drink spiking u assalti sesswali f’Bali, Lombok, u l-Gżejjer Gili. Barra minn hekk, ħafna barranin mietu jew sfaw morda serjament wara li xarbu xorb alkoħoliku kkontaminat bil-methanol. Huwa importanti ferm li toqgħod attent, għax jista’ jagħti l-każ li l-fliexken jidhru ġenwini meta ma jkunux.

Wieħed huwa avżat li ma joħroġx barra waħdu, u jekk ikun ser jivvjaġġa bil-karozza, huwa importanti li l-bibien jinżammu msakkrin il-ħin kollu. Barra minn hekk, ir-regoli tat-traffiku ma jinżammux. It-trasport pubbliku huwa riskjuż minħabba s-serq. Ibbukkja biss taxis ma’ kumpanija ta’ min jafdaha, u qatt m’għandek tuża taxis mhux illiċenzjati minħabba l-kundizzjonijiet ħżiena u r-rapporti ta’ serq. Vjaġġar bejn il-gżejjer permezz ta’ dgħajsa/vapur jista’ jkun perikoluż minħabba li l-vapur jista’ jkun mgħobbi żżejjed u b’livell baxx ta’ manutenzjoni. Ġieli ġew irrappurtati attakki fuq vapuri u ħtif ta’ persuni minn fuq il-baħar.


Is-Saħħa:

Min jivvjaġġa għandu jżur lil professjonista tas-saħħa minn tal-anqas bejn 4 u 6 ġimgħat qabel jasal fil-pajjiż u jiċċekkja għall-vaċċini. Ċertu mediċini li ssibhom f’Malta jistgħu jkunu illegali fl-Indonesja. Għaldaqstant, min ser jivvjaġġa għandu jżomm kopja tal-preskrizzjoni, li tindika l-kwantità u l-ħtieġa tal-mediċina, u miżuri preventivi oħra meħtieġa.

Il-pajjiż għandu r-riskju tal-virus Zika u t-trażmissjoni tal-bird flu, fl-annimali domestiċi u dawk slavaġ teżisti wkoll ir-rabies. Min jivvjaġġa għandu jevita kuntatt dirett mal-annimali u għandu jfittex l-għajnuna f’każ li jingidem jew jingiref minn annimal. Il-faċilitajiet tas-saħħa jistgħu ma jkunux adegwati fil-pajjiż, filwaqt li kura medika tajba tiswa l-flus. Min jivvjaġġa għandu jkollu assigurazzjoni medika u tal-ivvjaġġar komprensiva li tkopri t-trattament mediku barra l-pajjiż u ripatrijazzjoni, filwaqt li kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport kif ukoll kit mediku komprensiv għandhom jinġarru miegħek il-ħin kollu. F’każ ta’ emerġenza, ċittadini Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw fil-pajjiż jistgħu jċemplu għal ambulanza fuq 118. Wieħed għandu jikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni immedjatament jekk jiġi rreferut għal faċilità medika għat-trattament. Wieħed għandu jkun jaf ukoll li l-ilma tal-vit mhux tajjeb għax-xorb f’dan il-pajjiż.


Perikli Naturali:

Fil-ġimgħat riċenti, in-nirien tal-foresti bdew joħolqu duħħan tossiku fuq ix-Xlokk tal-Asja, b’mod speċjali fuq il-ġżejjer ta’ Sumatra u Kalimantan, u partijiet mill-gżira ta’ Borneo. Skejjel u ajruporti ngħalqu. In-nies tal-lokal kif ukoll dawk il-persuni li qed jivvjaġġaw qed ikunu avżati sabiex jilbsu maskri u jirrikorru għal trattament mediku jekk jesperjenzaw problemi respiratorji. Skont l-UNICEF kważi 10 miljun persuna taħt it-18-il sena qed jgħixu f’żoni li ġew affettwati ħażin min-nirien. Għaldaqstant huwa rrakkomandat li wieħed ikun kawt, u jżomm ruħu aġġornat permezz tal-mezzi tax-xandir fuq l-iżviluppi tas-sitwazzjoni, b’attenzjoni partikolari fuq l-istat tat-tniġġis tal-arja, biex jiġu evitati żoni affettwati min-nirien u jsegwu l-avviżi tal-Awtoritajiet lokali (https: // www. airvisual.com/profile/indonesia-ministry-of-environment-and-forestry).

Hemm ħafna vulkani attivi fl-Indoneżja, u kull wieħed jista’ jiżbroffa mingħajr l-ebda avviż. Dan ħafna drabi jirriżulta fl-evakwazzjoni ta’ villaġġi fir-raġġ ta’ bejn 3 u 7 kilometri u diżordni fl-ivvjaġġar bl-ajru fir-reġjuni tal-madwar. Fil-passat, żbroffi repetuti kienu kkawżaw qerda kif ukoll fatalitajiet. Ċittadini Maltin huma mħeġġa sabiex jiċċekkjaw ir-rapporti tal-mezzi tax-xandir qabel jivvjaġġaw lejn żoni li huma suxxettibli għall-attività vulkanika. L-awtoritajiet indikaw li Mount Sinabung, it-Tramuntana ta’ Sumatra u Mount Agung, Bali komplew juru sinjali ta’ attività vulkanika u tibqa’ l-possibiltà ta’ żbroffi tal-vulkan. Il-livell lokali ta’ twissija jista’ jinbidel f’temp qasir. Oqgħod ferm attent u segwi l-avviżi tal-awtoritajiet lokali, inkluż li tirrispetta kwalunkwe żona ta’ esklużjoni. Dawn huma żoni ta’ esklużjoni mwaqqfa mill-awtoritajiet lokali riżultat ta’ attività vulkanika kontinwa. Kull min qed jivvjaġġa u jinsab f’xi waħda miż-żoni ta’ esklużjoni għandu jitlaq miż-żona immedjatament.

Min jivvjaġġa għandu jevita li jivvjaġġa lejn iż-żoni msemmija hawn isfel, li huma msemmija bħala żoni ta’ esklużjoni, minħabba l-attività vulkanika li għaddejja bħalissa:

- Fir-raġġ ta’ 4 km mill-krejter ta’ Mount Agung fil-Lvant ta’ Bali

- Fir-raġġ ta’ 7 km mill-krejter ta’ Mount Sinabung ġewwa Kalo Regency, fit-Tramuntana ta’ Sumatra

Jekk l-iżbroffi jaffettwaw is-sigurtà tat-titjiriet, l-ajruporti jistgħu jingħalqu. Ċittadini Maltin, għaldaqstant, għandhom ikunu dejjem kawti, jikkuntattjaw lil-linja tal-ajru u l-operatur tal-ivvjaġġar tagħhom għal kwalunkwe aġġornament jekk ikunu ser jivvjaġġaw lejn il-pajjiż. Importanti wkoll li min qed jivvjaġġa jibqa’ jsegwi mill-qrib l-iżviluppi fuq il-mezzi tax-xandir.


Aktar Informazzjoni:

Il-Ministeru jixtieq jinforma wkoll lil min jivvjaġġa li, b’effett mit-3 ta’ Mejju 2019 l-awtoritajiet Indonesjani tal-Immigrazzjoni introduċew penali marbuta mal-visa li jvarjaw bejn Rp. 500,000 u Rp. 2,000, 000, jiddependi min-natura tal-offiża. Min jivvjaġġa għandu jsegwi r-regolamenti lokali b’rabta mal-permessi ta’ soġġorn fil-pajjiż filwaqt li jikkonforma mal-visa maħruġa għalih.

Il-passporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tat-tluq tiegħek mill-Indonesja.

Il-logħob tal-azzard huwa illegali fl-Indonesja.

Persuni li jkunu qed joqogħdu f’akkomodazzjoni privata (mhux lukanda) għandhom jirreġistraw il-preżenza tagħhom mal-pulizija tal-lokal. Jekk le, wieħed jista’ jiġi mmultat. Persuni li joqogħdu f’lukanda jiġu rreġistrati awtomatikament.


Dettalji ta’ Kuntatt:

F’każ ta’ emerġenza, ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsolat Onorarju f’ Medan/it-Tramuntana ta’ Sumatra jew il-Konsolat Onorarju f’Jakarta rispettivament skont kif ġej:Konsolat Onorarju-Jakarta
JL Metro Raya TE No 4-5 Pondok Indah
Telefown 1: 00622179178703
Telefown 2: 0062851166551
Emerġenza: 00628551166951
Imjel : maltaconsul.jakarta@gov.mt

Konsolat Onorarju-Medan
Jl. Juanda No. 29-B, Medan 20112, Indonesia
Telefown 1: 0062 61 794 3333
Emerġenza: 0062 8126 0586 07
Imjel : maltaconsul.sumatra@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Iran 23/09/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

L-Aħħar Żviluppi:

Sigurtà:

Is-Saħħa:

Aktar Informazzjoni:

Dettalji ta’ Kuntatt:L-Aħħar Żviluppi:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża liċ-ċittadini Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw, li matul dawn l-aħħar jiem, kien hemm tkabbir fit-tensjonijiet bejn l-Iran, l-Istati Uniti u pajjiżi oħra fil-Lvant Nofsani, li wasslu wkoll għal theddid militari fir-reġjun. L-aħħar punt jaħraq kien ikkawżat minn attakki permezz ta’ drone kif ukoll missili fuq il-faċilitajiet Saudi taż-żejt ġewwa Abqaiq u Khurais li seħħew fl-14 ta’ Settembru. Ċittadini Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw f’dawn il-pajjiżi għandhom ikunu kawti ferm u jżommu ruħhom aġġornati mal-iżviluppi.

Barra minn hekk, kull min jivvjaġġa għandu jkompli jevita kull vjaġġar lejn:

• ir-raġġ ta’ 100km tal-fruntiera kollha bejn l-Iran/Afghanistan,

• ir-raġġ ta’ 10km tal-fruntiera kollha bejn l-Iran/Iraq,

• il-provinċja ta’ Sistan-Baluchistan, li qegħda fil-fruntiera mal-Pakistan, u f’raġġ ta’ 20 km mill-fruntiera mal-Afghanistan

• iż-żona bejn Bam u Jask,

• u l-ilmijiet li jdawru l-gżejjer ta’ Grande u Piccola Tunb u Abu Musa, liema sovranità hija s-suġġett ta’ litigazzjoni mal-Emirati Għarab Magħquda.


Sigurtà:

Iż-żoni tal-fruntieri huma partikolarment sensittivi. B’mod partikolari l-irħula ta’ Zahedan, Zabol u Mirjaveh mhux siguri. Dawn iż-żoni huma magħrufa għall-banditi u t-traffikar tad-droga, argumenti u riskji ta’ ħtif ta’ persuni u attakki terroristiċi. Ir-riskji x’aktarx li jkunu akbar għal min jivvjaġġa waħdu jew għal studenti milli għal persuni li jkunu qed jivvjaġġaw bħala parti minn tur organizzat jew dawk fuq negozju mistiedna mill-awtoritajiet jew kumpaniji Iranjani.   

Rigward l-ivvjaġġar bil-baħar, ħafna żoni tal-Baħar Kaspju u l-Golf tal-Persja huma politikament sensittivi ferm. L-ilmijiet madwar il-ġżejjer ta’ Abu Musa u t-Tunbs fin-Nofsinhar tal-Golf tal-Persja mhux stabbli u mdawra bil-militar. Sa minn Mejju 2019, numru ta’ vapuri kummerċjali sfaw attakkati ġewwa u fil-madwar tal-Golf tal-Oman, u vapuri oħrajn sfaw ukoll maqbuda ġewwa l-Kanal ta’ Hormuz. Min jivvjaġġa bil-baħar għandu jkun kawt u jżomm ruħu aġġornat fuq it-tensjonijiet lokali u reġjonali li jistgħu jaffettwaw ir-rotot magħżula.

Min jivvjaġġa għandu wkoll jieħu l-prekawzjonijiet sensibbli sabiex jipproteġi lilu nnifsu mill-kriminalità fit-toroq. B’mod partikolri fl-ibliet ewlenin u l-belt kapitali, Tehran, fejn kien hemm każijiet ta’ attakki fuq persuni u serq fuq barranin.

Id-dimostrazzjonijiet pubbliċi u r-rallies ilhom għaddejjin f’numru ta’ bliet ġewwa l-Iran sa mit-28 ta’ Diċembru 2017. Jibqa’ r-riskju li dawn il-protesti jerġgħu jseħħu jew jibdew xi oħrajn fuq fronti oħra. Preżentament, hemm riskju għoli ta’ dimostrazzjonijiet li jiffukaw fuq l-interessi tal-Punent. Ċittadini Maltin huma mwissija sabiex iżommu ‘l bogħod mill-folol jew mill-ġemgħat, u jkunu viġilanti u diskreti fl-imġiba tagħhom. Għandhom iżommu lura milli jieħdu ritratti jew filmati ta’ postijiet pubbliċi.

Jista’ jkun hemm attakki terroristiċi fl-Iran, inkluż f’postijiet popolari mat-turisti. Fit-22 ta’ Settembru 2018 kien hemm attakk matul parata militari ġewwa Ahvaz, il-kapitali tal-provinċja ta’ Khuzestan. Għaldaqstant wieħed huwa mwissi sabiex isegwi l-istruzzjonijiet tal-forzi tas-sigurtà lokali f’kull ħin, u jżomm ruħu infurmat fuq l-iżviluppi politiċi permezz tal-mezzi tax-xandir.

Is-Saħħa:

Min jivvjaġġa għandu jżur professjonist tas-saħħa minn tal-anqas bejn 4 u 6 ġimgħat qabel jasal fil-pajjiż sabiex jiċċekkja għal xi vaċċini, ċertifikati, u kwalunkwe miżura preventiva oħra meħtieġa. Il-faċilitajiet mediċi jistgħu jkunu llimitati ferm, b’mod partikolari f’żoni remoti, għaldaqstant wieħed huwa mwissi li jkollu għad-dispożizzjoni l-mediċina neċessarja. Min jivvjaġġa għandu jkollu assigurazzjoni medika u tal-ivvjaġġar komprensiva li tkopri t-trattament mediku barra l-pajjiż u r-ripatrijazzjoni.

Aktar Informazzjoni:

L-Iran huwa pajjiż Musulman u l-liġi Islamika hija infurzata b’mod strett. Huwa essenzjali li min jivvjaġġa jirrispetta t-tradizzjonijiet lokali, l-użanzi, il-liġijiet u r-reliġjonijiet f’kull ħin, b’mod partikolari b’rabta ma’ mġiba sesswali u l-ilbies. Barra minn hekk, min jivvjaġġa għandu joqgħod attent għall-azzjonijiet tiegħu sabiex ikun żgur li ma joffendix, b’mod speċjali matul ix-xahar tar-Ramadan jew jekk ikun maħsub li jżur żoni reliġjużi.

Dettalji ta’ Kuntatt:

F’każ ta’ diffikultà, ċittadini Maltin li jinsabu fl-Iran jistgħu jfittxu l-għajnuna mill-Konslu Onorarju għal Malta f’Tehran, kif ġej:


Konsolat Onorarju-Tehran
Flat 21, 4th Floor, No 4, Khosravi St, Vaziripour Ave, Mother Sq, Mirdamad Ave.
Telefown 1: 00982126405277
Emerġenza: 00982126405278
Imjel : maltaconsul.tehran@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Iraq 08/10/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

L-Aħħar Żviluppi:

Fiċ-ċentru ta’ Baghdad ilhom għaddejjin protesti kbar mill-1 ta’ Ottubru. L-awtoritajiet Iraqqini jsostnu li aktar minn 100 persuna nqatlet u eluf weġġgħu riżultat ta’ dan l-inkwiet fl-Iraq. L-attivisti sfaw attakkati bil-munizzjon u l-gass tad-dmugħ mill-forzi tas-sigurtà bil-għan li jferrqu l-mases fid-dimostrazzjonijiet li affettwaw lil Baghdad u partijiet min-Nofsinhar tal-Iraq għal ġranet sħaħ. Iċ-ċittadini Maltin kollha li huma preżenti fil-pajjiż għandhom jassiguraw ruħhom li jkunu aġġornati mal-iżviluppi, jevitaw kull tip ta’ protesta u postijiet fejn jiltaqgħu l-mases u dejjem jimxu mal-istruzzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet tas-sigurtà.

Sigurtà:

Minħabba li s-sitwazzjoni tas-sigurtà hija waħda volatili, perikoluża u imprevedibbli, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża biex ma jsir l-ebda vjaġġar lejn:

 • il-provinċja ta’ Anbar,
 • il-provinċja ta’ Ninewah,
 • il-provinċja ta’ Salah-Al-Din,
 • il-provinċja ta’ Diyala,
 • il-provinċja ta’ Tam’mim (Kirkuk),
 • ġewwa l-provinċja ta’ Erbil, fin-Nofsinhar ta’ Road 80, u fir-raġġ ta’ 10km mill-fruntiera mal-provinċja ta’ Ninewah bejn Road 80 u Road 2.

Barra minn hekk, il-Ministeru jixtieq javża sabiex ma jsir l-ebda vjaġġar jekk mhux essenzjali lejn il-kumplament tal-Iraq, inkluż il-bqija tar-reġjun tal-Kurdistan. Filwaqt li r-Reġjun tal-Kurdistan għandu ambjent ta’ sigurtà differenti mill-bqija tal-Iraq, xorta hemm ir-riskju ta’ attakki minn gruppi terroristiċi. Is-sitwazzjoni ta’ sigurtà fir-Reġjun tal-Kurdistan tista’ tisfaxxa malajr.

Barra minn hekk, it-Turkija twettaq attakki mill-ajru perjodiċi fuq l-aktar parti fit-Tramuntana tar-Reġjun tal-Kurdistan fl-Iraq (KRI). Wieħed għandu joqgħod aktar attent fiż-żoni tal-muntanji, b’mod partikolari lejn il-fruntiera mat-Turkija. Postijiet minn fejn wieħed jista’ jaqsam matul il-fruntiera bejn l-Iraq u t-Turkija jistgħu jiġu affettwati wkoll.

Il-protesti jsiru fuq bażi regolari kull nhar ta’ Ġimgħa madwar il-Pjazza Tahrir. Wieħed għandu jevita kull tip ta’ dimostrazzjoni u jimxi mal-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet tal-pulizija lokali.

F’Diċembru 2017, il-Prim Ministru tal-Iraq iddikjara li Daesh (magħruf qabel bħala ISIL) ġie megħlub fl-Iraq. Madanakollu, xorta jibqa’ r-riskju ta’ attakki terroristiċi. Is-sitwazzjoni ta’ sigurtà fl-Iraq tibqa’ waħda ta’ inċertezza u tista’ tisfaxxa malajr. Hija probabbiltà li t-terroristi jwettqu attakki fl-Iraq. Inċidenti ta’ sigurtà, atti ta’ terroriżmu, kriminalità vjolenti ħtif ta’ persuni u vjolenza minn setet huma prevalenti fl-Iraq kollu. Il-miri jinkludu l-forzi tas-sigurtà Iraqqini, l-uffiċini tal-Gvern u ġemgħat kbar ta’ nies. Hemm theddida qawwija wkoll ta’ ħtif ta’ persuni. Waqt li l-attakki jistgħu jsiru f’kull ħin, hemm riskju akbar matul il-vaganzi reliġjużi jew dawk pubbliċi.

Riskju ieħor ta’ sigurtà jinkludi l-Mosul Dam, li huwa fir-riskju ta’ falliment. Għalkemm il-Gvern tal-Iraq beda sabiex jittieħdu l-miżuri biex tittejjeb l-integrità strutturarli tad-Diega, il-falliment tiegħu jista’ jwassal għal għargħar kbir ġewwa t-Tigris river valley, minn Mosul għal Baghdad. Min jivvjaġġa għandu jsegwi r-rapporti fil-mezzi tax-xandir u jassigura ruħu li jkollu lesti xi pjanijiet ta’ kontinġenza.

L-ivvjaġġar fit-triq fl-Iraq jibqa’ wieħed perikoluż ferm u jibqa’ jkun hemm inċidenti fatali fit-toroq, bombi u attakki fuq vetturi militari kif ukoll ċivili. Intużaw checkpoints foloz għall-vetturi sabiex jibdew l-attakki minn hemm. Hemm ukoll riskju ta’ serq u ħtif ta’ karozzi bil-persuni ġo fihom.

Diżastri Naturali:

L-Iraq jinsab f’żona siżmika attiva u għaldaqstant hemm riskju ta’ theżżiżiet u terremoti. Terremot fuq skala ta’ 6.3 laqat lill-fruntiera ta’ bejn l-Iraq u l-Iran nhar il-25 ta’ Novembru 2018, u ħalla aktar minn 400 persuna feruta. It-terremot inħass fl-Iraq, inkluż f’ Baghdad, u l-akbar ħsara ġiet imkejla fiż-żoni ta’ Halabja u Darbandikhan.

Saħħa:

Min jivvjaġġa għandu jżur professjonist tas-saħħa minn tal-anqas bejn 4 u 6 ġimgħat qabel jasal fil-pajjiż biex jiċċekkja għal xi vaċċini, ċertifikati, u xi miżuri preventivi oħra meħtieġa. Hemm r-riskju tal-malarja fiż-żoni tat-Tramuntana bejn Mejju u Novembru, għaldaqstant, wieħed huwa avżat sabiex jieħu l-miżuri preventivi kontra l-gdim tan-nemus matul il-waqfa fil-pajjiż.

Il-faċilitajiet mediċi huma llimitati u t-trattament tas-saħħa jista’ jkun għoli ħafna; għaldaqstant, min jivvjaġġa għandu jkun żgur li jkollu assigurazzjoni medika u tal-ivvjaġġar komprensiva li tkopri t-trattament mediku barra l-pajjiż u r-ripatrijazzjoni. Jekk wieħed jiġi rreferut għal faċilità medika, dan għandu jagħmel kuntatt immedjat mal-kumpanija tal-assigurazzjoni. Jekk min jivvjaġġa ser ikun qed iġorr miegħu xi mediċini preskritti, huwa importanti li jkollu nota mingħand it-tabib, li tikkonferma li l-mediċi ġiet preskritta għall-kondizzjoni partikolari.

Aktar Informazzjoni:

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal minn tal-anqas 6 xhur minn meta wieħed jasal fil-pajjiż, u huwa importanti wkoll li wieħed cjiċċekja minn qabel jekk ikunx hemm bżonn ta’ visa. Min jivvjaġġa huwa dejjem imwissi sabiex iġorr miegħu l-passaport u xi forma ta’ identifikazzjoni li tinkludi ritratt.

Min jivvjaġġa għandu jkun infurmat ukoll li l-aħbarijiet lokali jirriflettu l-fatt li l-Iraq huwa pajjiż Islamiku. Għaldaqstant, wieħed għandu jkun żgur li jirrispetta t-tradizzjonijiet, l-użanzi, il-liġijiet u r-reliġjonijiet lokali f’kull ħin u jkun konxju tal-azzjonijiet tiegħu sabiex ma joffendix, b’mod speċjali matul ix-xahar qaddis tar-Ramadan jew meta jżur siti reliġjużi.

Dettalji ta’ Kuntatt:

Ladarba Malta m’għandhiex rappreżentanza diplomatika ġewwa l-Iraq, f’każ ta’ diffikultà, ċittadini Maltin jistgħu jagħmlu kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ kif ġej:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Irlanda 18/09/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn l-Irlanda biex ikunu kawti, wara twissija maħruġa mill-Eżekuttiv tas-Servizzi tas-Saħħa (Health Services Executive - HSE) responsabbli għas-servizzi tas-saħħa fl-Irlanda dwar razza virulenti ġdida tal-virus H1N1, magħruf ukoll bħala s-Swine Flu. L-HSE indika li l-virus huwa potenzjalment ta’ riskju serju għas-saħħa pubblika, u jista’ jkun ta’ deni b’mod partikolari għal żgħażagħ u nisa tqal, apparti mill-gruppi normali fir-riskju. L-awtoritajiet lokali jħeġġu lin-nies biex jieħdu t-tilqima meħtieġa qabel ma jivvjaġġaw lejn il-pajjiż.

Aktar informazzjoni u ħjilijiet dwar il-prevenzjoni huma disponibbli fuq is-sit web tal-HSE www.undertheweather.ie

F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta f’Dublin jew lill-Konslu Onorarju f’Dublin fuq id-dettalji li ġejjin:


Ambaxxata-Dublin
15, Leeson Street Lower, 2
Telefown 1: 0035316762340
Emerġenza: 00353833452288
Imjel : maltaembassy.dublin@gov.mt

Konsolat Onorarju-Dublin
30, Hermitage Grove, Rathfarnham, 16
Telefown 1: 0035314944220
Emerġenza: 00353862573351
Imjel : maltaconsul.dublin@gov.mt

Konsolat Onorarju-Cork
4th Floor, 11 Anglesea Street, Cork T12 CYR8, Ireland
Telefown 1: +353 21 2347371
Imjel : maltaconsul.cork@gov.mt

Isle of Man 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Istati Uniti 30/09/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża lill-vjaġġaturi Maltin biex jeżerċitaw kawtela minħabba l-uragan Dorian. L-uragan bħalissa qed jaħkem fl-Atlantiku Tropikali u mistenni jasal fuq l-art kmieni t-Tnejn 2 ta’ Settembru tul il-kosta tax-Xlokk tal-Istati Uniti. Dawk li qed jivvjaġġaw għandhom jimmonitorjaw l-andament ta’ maltempati li jkunu resqin fuq il-website tal-US National Hurricane Centre (https://www.nhc.noaa.gov/) u jimxu skont l-istruzzjonijiet maħruġin mill-awtoritajiet lokali, inklużi ordnijiet ta’ evakwazzjoni.

Il-maltempata tropikali Dorian qed tkompli żżid fil-qawwa u mistennija li tikkawża ħalbiet intensi ta’ xita, b’riskju kbir ta’ għargħar, valangi u qtugħ fil-linji tad-dawl fi Florida kif ukoll f’żoni oħra fix-Xlokk tal-Istati Uniti. L-uragan se jissokta fi triqtu lejn it-Tramuntana, u jasal fuq il-kosta tal-Lvant ta’ Florida, bejn il-Ħadd 1 u t-Tnejn 2 ta’ Settembru, biex imbagħad ikompli fuq l-art u x’aktarx jaffettwa l-belt ta’ Orlando. Problemi fit-trasport, dewmien, tibdil fir-rotot u/jew kanċellament ta’ komunikazzjoni bl-ajru, bil-baħar u bl-art huma possibbli.

Fid-dawl ta’ dan, l-ajruporti qed jitolbu lill-passiġġieri biex jikkuntattjaw il-linja tal-ajru tagħhom qabel ma jitilqu minn djarhom biex jaraw jekk it-titjiriet tagħhom ikunux ġew affettwati minn dewmien jew kanċellament.

Huwa magħruf li fil-passat seħħew attakki terroristiċi fl-Istati Uniti tal-Amerka. Dawn l-attakki jistgħu jkunu indiskriminati, u jseħħu wkoll f’postijiet li jżuruhom il-barranin. Il-vjaġġaturi għandhom isegwu r-rapporti fuq il-media u jibqgħu viġilanti l-ħin kollu.

L-awtoritajiet tas-Saħħa kklassifikaw l-Istati Uniti bħala pajjiż b’riskju ta’ trasmissjoni tal-virus Zika fi Florida, Texas (Cameron County u Hidalgo County biss), Puerto Rico u l-US Virgin Islands. Għal din ir-raġuni, il-Ministeru javża lill-vjaġġaturi biex iżuru professjonist fil-qasam tas-saħħa tal-inqas 4 sa 6 ġimgħat qabel jibdew il-vjaġġ tagħhom biex jiċċekkjaw jekk ikollhomx bżonn xi tilqim jew miżuri preventivi oħra.


L-Ambaxxata Maltija f’Washington DC tista’ tiġi kkuntattjata fuq dan in-numru tat-telefon ta’ emerġenza: +1 202 716 3617.


Ambaxxata-Washington
2017 Connecticut Avenue, N.W., Washington 20008
Telefown 1: 0012024623611
Telefown 2: 0012024623612
Emerġenza: 0012027163617
Imjel : maltaembassy.washington@gov.mt

Missjoni Permanenti tar-Republika ta’ Malta-New York
249, East 35th Street, NY 10016
Telefown 1: 0012127252345
Emerġenza: 0019176023302
Imjel : malta-un.newyork@gov.mt

Konsolat Onorarju-Atlanta
327, Crabapple Springs Way, Woodstock GA 30188, Georgia
Emerġenza: 0017707774646
Imjel : maltaconsul.atlanta@gov.mt

Konsolat Onorarju-Phoenix
The Phoenix Financial Center, 3443 N. Central Avenue Suite 1405 (Caritas CiVI), 85012
Emerġenza: 0016027959810
Imjel : maltaconsul.phoenix@gov.mt

Konsolat Onorarju-Los Angeles
5449 Endeavour Court, Moorpark CA 93021
Emerġenza: 0018057444150
Imjel : maltaconsul.losangeles@gov.mt

Konsolat Onorarju-San Francisco
PO Box 34, 7001, San Francisco CA 94134-7001
Emerġenza: 0016506318200
Imjel : maltaconsul.sanfrancisco@gov.mt

Konsolat Onorarju-Denver
The Murphy Companies, 2422 East Third Avenue, 80206
Emerġenza: 0013037229784
Imjel : maltaconsul.denver@gov.mt

Konsolat Onorarju-Boston
56, Lantern Road, Belmont, MA 02478
Emerġenza: 0016144841731
Imjel : maltaconsul.boston@gov.mt

Konsolat Onorarju-Detroit
15181 Ford Rd. Apt, 316 Dearborn, Michigan 48126
Emerġenza: 0013135631779
Imjel : maltaconsul.detroit@gov.mt

Konsolat Onorarju-Michigan
27001 Northline Road, Taylor, MT 48180
Telefown 1: 0017342160224
Emerġenza: 0035679050822
Imjel : maltaconsul.michigan@gov.mt

Konsolat Onorarju-Saint Paul
7, Montcalm Court, St. Paul, MN 55116
Emerġenza: 0016512713081
Imjel : maltaconsul.minnesota@gov.mt

Konsolat Onorarju-Providence
Newport Country Chamber of Commerce, 35 Valley Road, Middletown, 02842
Emerġenza: 0014042343589
Imjel : maltaconsul.providence@gov.mt

Konsolat Onorarju-Kingsport
Shine and Mason, 433, East Center Street, Suite 201, TN 37660
Emerġenza: 0014232468433
Imjel : maltaconsul.tennessee@gov.mt

Konsolat Onorarju-Seattle
28817 – NE 124 th Duvall, WA 98019
Emerġenza: 0014257883120
Imjel : maltaconsul.seattle@gov.mt

Konsolat Onorarju-Philadelphia
1518 Walnut Street, PA 19102
Telefown 1: 001 609 304 5920
Telefown 2: 001 215 875 8004
Emerġenza: 001 609 304 5920
Imjel : maltaconsul.philadelphia@gov.mt

Konsolat Onorarju-Parkland
760 Watercrest Circle West Parkland, Florida, 33076
Telefown 1: 001 954 913 9001
Imjel : maltaconsul.parkland@gov.mt

Konsolat Onorarju-Dallas
800 Campbell Road, Mail Station SM24, Richardson TX 75080-3021
Telefown 1: 001 (972) 883 4785
Imjel : maltaconsul.dallas@gov.mt

Konsolat Onorarju-Portland
Suite 100, 910 SW - 18th Avenue, Portland, Oregon - 97205
Telefown 1: 00503-638-3949
Imjel : maltaconsul.portland@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Italja 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Iżlanda 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Iżrael 12/09/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Ambaxxata-Tel Aviv
28 South Tower, 12th Floor, Ha’Arba’a Street
Telefown 1: 0097236295916
Emerġenza: 00972522575708
Imjel : maltaembassy.telaviv@gov.mt

Konsolat Ġenerali Onorarju-Tel Aviv
c/o Elkayam & Co. Advocates, Canada House, Wing C, 5th Floor, 3 Nirim St., 67060
Emerġenza: 00972035608828
Imjel : maltaconsul.telaviv@gov.mt

Konsolat Onorarju-Haifa
9 Andrei Sakharov Street, P.O. Box 1723, 31016
Emerġenza: 0097248652536
Imjel : maltaconsul.haifa@gov.mt

Konsolat Onorarju-Ashdod
Haorgim 25, 2nd Floor, Ashdod 77609
Emerġenza: 0097288521118
Imjel : maltaconsul.ashdod@gov.mt 

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Iżvezja 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Iżvizzera 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Jemen 14/10/2019

Evita kull vjaġġar

L-Aħħar Żviluppi:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kontra kull vjaġġar lejn il-Jemen (fuq il-kontinent u l-gżejjer), u jħeġġeġ liċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż biex jitilqu immedjatament. Is-sitwazzjoni politika u tas-sigurtà għadha volatili ħafna, u l-pajjiż għaddej minn vjolenza kontinwa bejn fazzjonijiet rivali. Partijiet kbar tal-pajjiż huma affettwati mill-bombardamenti, l-attakki bir-rokits u l-ġlied fuq l-art ta’ kuljum, li jaggravaw il-kriżi umanitarja u qed jgħamlu ħsara lill-infrastruttura ewlenija. Kien hemm ukoll ġlied u nies midrubin fil-fruntiera bejn il-Jemen u l-Arabja Sawdija. L-istituzzjonijiet tal-istat huma limitati ħafna fil-funzjonament tagħhom mal-pajjiż kollu, u partijiet kbar tal-pajjiż mhumiex taħt il-kontroll tal-gvern.

Sigurtà:

Is-sitwazzjoni fil-pajjiż hija mimlija tensjoni u instabbli ħafna. Il-konflitti tal-ajru kkawżaw sospensjoni temporanja jew għeluq ta’ ajruporti madwar il-pajjiż. Barra minn hekk, ir-rotot minn u lejn Sana u l-ibliet il-kbar l-oħra jistgħu jibblokkaw jew ma jkunux aċċessibbli fi ftit jew mingħajr avviż. Dawk kollha li qed ifittxu li jitilqu mill-pajjiż, għandhom jikkuntattjaw lill-fornituri tas-servizzi tat-trasport tagħhom għall-aħħar aġġornamenti. L-armi huma faċilment disponibbli fil-Jemen, u tilwim tribali fuq l-art huwa komuni.

L-entitajiet tas-sigurtà tal-istat jiffunzjonaw biss parzjalment u ma jistgħux jiggarantixxu biżżejjed protezzjoni. L-attakki terroristiċi huma frekwenti, u tkompli t-theddida ta’ attakki, ħtif, u detenzjoni illegali kontra barranin minn gruppi terroristiċi, milizzja lokali, nies tribali armati, u gruppi kriminali tibqa’.

Il-ħtif huwa theddida kostanti mal-pajjiż kollu, b’mijiet ta’ nies li ġew maħtufa f’dawn l-aħħar 15-il sena. Dawn seħħew fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata u f’postijiet differenti, inkluż postijiet pubbliċi u anke fl-akkomodazzjoni tal-vittmi. Persuni barranin (inkluż ħaddiema taż-żejt u tal-gass, għalliema, studenti, u ġurnalisti) huma l-miri leġittimi għall-ħtif. Fid-dawl ta’ dan, il-vjaġġaturi li diġà qegħdin fil-Jemen huma mwissija biex jevitaw li jżuru postijiet popolari maċ-ċittadini barranin u biex isegwu l-parir lokali.

Minħabba l-istandards ħżiena tas-sewqan, nuqqas kbir ta’ fjuwil, u l-mini splussivi tal-art, l-ivvjaġġar bit-triq fil-pajjiż huwa perikoluż ħafna.

L-ivvjaġġar bil-baħar joħloq riskju wkoll minħabba li l-konflitt jestendi wkoll fl-ibħra territorjali tal-Jemen, u għad hemm riskju ta’ piraterija u nies midruba lil hinn mill-kosta tas-Somalja u fl-istati tal-viċinat, kif ukoll fl-ibħra ta’ ħdejhom. Vapuri fl-Oċean Indjan (madwar is-Seychelles u l-Madagascar) kif ukoll fil-Kenja, it-Tanzanija, il-Mozambique, il-Jemen u l-Oman huma wkoll f’riskju li jiġu attakkati u maħtufa. Il-gżejjer fil-Baħar l-Aħmar fil-biċċa l-kbira tagħhom huma żoni militari ristretti. Iseħħu regolarment konflitti mal-Eritrea minħabba drittijiet għas-sajd fil-Baħar l-Aħmar. Fiż-żona ta’ Bab al-Mandab u fl-ilmijiet lil hinn mill-kosta tas-Somalja, qed jiġu rrappurtati dejjem aktar inċidenti ta’ piraterija u problemi tat-traffikar ta’ refuġjati mis-Somalja lejn il-Jemen.

Saħħa:

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni u kit mediku komprensiv. Minħabba tfaqqigħ tal-kolera, il-vjaġġaturi huma mwissija biex jieħdu l-prekawzjonijiet xierqa. Il-faċilitajiet tas-saħħa huma ħżiena, speċjalment lil hinn mill-bliet ewlenin. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu ambulanza fuq 191. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Aktar Informazzjoni:

Il-vjaġġaturi huma dejjem avżati wkoll li jġorru magħhom il-passaport u xi forma ta ’identifikazzjoni fotografika. Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tat-tluq mill-Jemen. Huwa daqstant importanti li tivverifika minn qabel jekk hemmx viża jew ħtiġijiet oħra ta 'l-ivvjaġġar biex tidħol fil-pajjiż. Huwa importanti li żżomm kopja tal-passaport f'post sigur.

Il-vjaġġaturi għandhom ikunu kawti meta jużaw kameras qrib siti militari jew reliġjużi, u huwa importanti li jiksbu l-kunsens tal-persuni, qabel ma jittieħdu ritratti tagħhom.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Jemen, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Jemen jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Jersey 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Kambodja 27/09/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha biex ikunu kawti meta jivvjaġġaw lejn il-Kambodja.

Wara l-elezzjoni nazzjonali f’Lulju 2018, għad jista’ jkun hemm rallies politiċi u tilwim, u dawn jistgħu jieħdu xejra vjolenti. Għandu jiġi żgurat li jiġu evitati żoni fejn isiru ġemgħat kbar tal-massa u dimostrazzjonijiet, jew fejn dawn jidhru li qed jiffurmaw. Għandhom jiġu segwiti mill-qrib l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali, u huwa rrakkomandat ukoll li tiġi segwita l-midja lokali (inkluż il-midja soċjali) għall-informazzjoni l-aktar riċenti.

Għalkemm il-livell tal-kriminalità huwa ġeneralment baxx, il-vjaġġaturi jridu joqogħdu attenti għal serq mill-bwiet u ħtif ta’ basktijiet, filwaqt li jiżguraw li oġġetti ta’ valur (inklużi l-passaporti) jinżammu siguri. Postijiet komuni għal reati żgħar jinkludu:

 Iż-żoni ħdejn ix-xmara u BKK ta’ Phnom Penh

• Siem Reap

• Sihanoukville, b’mod partikolari fiż-żona ta’ Boeung Keng Kang fit-Tramuntana u l-Punent tal-Monument tal-Indipendenza, żoni turistiċi u qrib il-gżejjer.

Rapporti ta’ attakki sesswali kontra nisa barranin huma baxxi, iżda fl-2017, kien hemm inċidenti fejn vjaġġaturi nisa ġew attakkati sesswalment f’Siem Reap u Sihanoukville. Dawn jinkludu inċidenti ta’ nisa waħedhom li jiġu attakkati sesswalment minn irġiel li jgħidu li huma xufiera ta’ taxis fuq muturi fiż-żona ta’ Pub Street f’Siem Reap. Għandek tkun viġilanti l-ħin kollu, speċjalment meta timxi waħdek. It-turisti m’għandhomx jaċċettaw li jirkbu ma’ persuni stranġieri u għandhom jistaqsu lil-lukanda tagħhom għal rakkomandazzjoni għal xufier tat-taxi affidabbli. In-nisa m’għandhomx jirkbu fis-sedil ta’ quddiem tat-taxi. Hemm ħafna inċidenti tat-toroq, u l-vjaġġaturi għandhom isuqu b’attenzjoni u jevitaw żoni mhux imdawla.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari fiż-żona tat-tempju ta’ Preah Vihear u fir-reġjun tal-fruntiera ta’ madwarha. Kien hemm ġlied frekwenti bejn it-Tajlandja u l-Kambodja minħabba tilwim dwar il-fruntiera fir-reġjun ta’ madwar Preah Vihear, inkluż skambji b’armi tan-nar u artillerija li rriżultaw f’bosta fatalitajiet u l-evakwazzjoni ta’ nies ċivili. Kien hemm ukoll tilwim dwar il-kontroll tat-tempji ta’ Ta Moan u Ta Krabey, li jinsabu qrib il-fruntiera bejn it-Tajlandja u l-Kambodja. Filwaqt li s-sitwazzjoni marret għall-aħjar, għad hemm it-tensjoni u għaldaqstant it-turisti għandhom joqogħdu aktar attenti meta jivvjaġġaw f’din iż-żona, u għandhom isegwi l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali.

Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu fil-Kambodja, ma jistgħux jiġu esklużi attakki. Il-miri jistgħu jinkludu postijiet miżjura mit-turisti, inkluż lukandi u postijiet turistiċi famużi; binjiet tal-gvern, inkluż skejjel; postijiet ta’ qima; ajruporti u ċentri u netwerks tat-trasport oħrajn; żoni pubbliċi bħal ristoranti, bars, kafetteriji, ċentri tax-xiri, swieq, lukandi u siti oħrajn popolari mal-barranin. Dejjem oqgħod attent għall-inħawi ta’ madwarek meta tkun f’postijiet pubbliċi.

Maltempati kbar matul il-monsoon jistgħu jikkawżaw tħarbit u ħsara inkluż għargħar u uqigħ tal-art. L-ivvjaġġar lejn ċerti provinċji jista’ jitħarbat severament matul dan iż-żmien. Il-Kummissjoni tax-Xmara Mekong (Mekong River Commission) tippubblika aġġornamenti uffiċjali dwar ix-Xmara Mekong fuq is-sit web tagħha. Inħeġġu liċ-ċittadini Maltin kollha biex jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji kollha, isegwu l-gwida kollha maħruġa mill-awtoritajiet lokali, u jsegwu r-rapporti tat-temp.

Il-pajjiż għadu ferm affettwat minn landmines u bombi mhux sploduti. Peress li ż-żoni bil-mini ta’ sikwit mhumiex immarkati, il-vjaġġaturi qatt m’għandhom jitbiegħdu mir-rotot prinċipali f’żoni rurali.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika, u għaldaqstant il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jiġi evitat il-gdim min-nemus. Kien hemm xi każijiet ta’ Influwenza tat-Tjur fit-tjur, u bħala prekawzjoni ġenerali, huwa rrakkomandat li tevita li jkollok kuntatt mill-qrib ma’ għasafar domestiċi/fil-gaġeġ/selvaġġi, evita li żżur swieq ta’ annimali ħajjin, u żgura li ikliet bit-tjur u l-bajd huma msajrin sew. Huwa importanti wkoll li tieħu provvista tajba ta’ mediċini, minħabba nuqqas ta’ disponibbiltà, u li żżomm kopja tar-riċetta tat-tabib jew ittra mit-tabib li tikkonferma l-ħtieġa għall-mediċina. Il-vjaġġaturi għandhom jiċċekkjaw l-istatus legali u r-regolamenti dwar mediċini bir-riċetta tat-tabib jew li jinxtraw. Huwa ugwalment importanti li joqogħdu attenti għal mediċini li jkunu mfalza jew skaduti. Il-faċilitajiet tas-saħħa pubbliċi huma ħżiena fil-pajjiż, filwaqt li kliniki privati ta’ sikwit huma mgħammra aħjar iżda huma għaljin. Minħabba li ċerti trattamenti mhumiex disponibbli, f’każijiet ikkumplikati huwa probabbli li jkun meħtieġ trasferiment b’ambulanza bl-ajru lejn pajjiż li joffri l-faċilitajiet xierqa. Għaldaqstant, huwa importanti li jkollok assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri trattament mediku barra mill-pajjiż u r-ripatrijazzjoni. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 119. Il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw lill-kumpanija tal-assigurazzjoni minnufih jekk jiġu riferuti għand faċilità medika.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-Kambodja. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-vjaġġaturi qatt m’għandhom jieħdu ritratti fl-ajruporti jew qribhom jew ta’ bażijiet militari. Huwa importanti li jintalab permess mill-persuni qabel ma jittieħdu ritratti tagħhom, speċjalment patrijiet u figuri reliġjużi oħrajn.

Għalkemm ma hemm ebda restrizzjoni legali dwar relazzjonijiet sesswali bejn persuni tal-istess sess, l-attitudnijiet pubbliċi jvarjaw u ma hemm ebda protezzjoni legali kontra d-diskriminazzjoni.

L-awtoritajiet tal-Kambodja ħarġu kodiċi ta’ mġiba uffiċjali għall-viżitaturi f’Angkor Wat u siti reliġjużi oħrajn, inkluż kodiċi tal-ilbies. Il-vjaġġaturi m’għandhomx jilbsu dbielet/shorts fuq l-irkoppa jew tops bl-ispalel mikxufin. Jekk jonqsu milli jsegwu l-kodiċi tal-ilbies, jistgħu jiġu rrifjutati milli jidħlu fis-siti.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Kambodja, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Kamerun 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Kanada 09/09/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża liċ-ċittadini Maltin li l-urugan Dorian qed jaffettwa partijiet tal-Kanada li tinsab fuq l-Atlantiku b’irjieħ qawwija u xi għargħar fiż-żoni kostali. X’aktarx li jkun hemm impatti perikolużi tal-maltempata f’partijiet mill-golf ta’ St Lawrence, il-parti ta’ Lbiċ ta’ Newfoundland, u l-parti tal-Lvant ta’ Nova Scotia. Irjieħ b’qawwa ta’ uragan għadhom qed jaħkmu fuq partijiet tal-Lvant ta’ Nova Scotia filwaqt li qed jinfirxu fuq il-Lvant ta’ Newfoundland. Wieħed għandu jsegwi r-rapporti tal-aħbarijiet lokali u joqgħod attent. Min jivvjaġġa jista’ jagħmel kuntatt mal-Konsolat għal Malta kif ġej:


Konsolat Ġenerali-Toronto
3280 Bloor Str W Suite 1060, Centre Tower, 10th Fl, Etoblcoke, ON M8X 2X3
Telefown 1: 0014162070922
Telefown 2: 0014162070989    
Emerġenza: 0014168324607
Imjel : maltaconsulate.toronto@gov.mt

Konsolat Onorarju-Edmonton
10432 Connaught Drive, Edmonton, Alberta, T5N 3J4
Emerġenza: 0017809108836
Imjel : maltaconsul.edmonton@gov.mt

Konsolat Onorarju-Newfoundland
Puglisevich Building, Suite 1, 611, Torbay Road, St.John’s, Newfoundland and Labrador, A1A 5J1
Emerġenza: 0017097222744, 223
Imjel : maltaconsul.stjohns@gov.mt

Konsolat Onorarju-Montreal
3102 Guy-de-Maupassant, Laval (QC), H7P 6A2
Emerġenza: 0015149517011
Imjel : maltaconsul.quebec@gov.mt

Konsolat Onorarju-Vancouver
Suite 2300, 925 West Georgia Street, Vancouver B.C., Canada V6C 3L2
Telefown 1: 001 604 685 8186
Telefown 2: 001 604 889 2796
Imjel : maltaconsul.vancouver@gov.mt

il-Każakistan 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Kenja 27/09/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn ċerti żoni

Fil-15 ta’ Jannar, 2019, tal-anqas 14-il persuna mietu f’attakk vjolenti fil-kumpless ta’ Dusit Hotel fid-distrett ta’ Westland f’Nairobi. Għalkemm il-gvern tal-Kenja ddikjara li ġiet konkluża l-operazzjoni tas-sigurtà fiż-żona ta’ Riverside f’Nairobi, il-Ministeru javża lil dawk kollha li qegħdin fil-pajjiż biex ikunu kawti ħafna u joqogħdu ferm attenti meta jivvjaġġaw lejn il-pajjiż. Huwa essenzjali wkoll li jevitaw manifestazzjonijiet u postijiet iffullati; biex dejjem isegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u jżommu ruħhom aġġornati dwar is-sitwazzjoni fil-pajjiż billi jsegwu l-midja u r-rapporti tal-aħbarijiet.

B’mod partikolari, il-Ministeru jwissi kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn:

• żoni qrib il-fruntieri mas-Somalja, is-Sudan t’Isfel u l-Etjopja;

• il-Kontea ta’ Garissa;

• il-Kontea ta’ Lamu (ħlief il-Gżira Lamu u l-Gżira Manda);

• il-Kontea tax-Xmara Tana fit-Tramuntana tax-Xmara Tana nnifisha;

• Fil-viċinanza tal-kosta mix-Xmara Tana ’l isfel lejn ix-Xmara Galana (Athi-Galana-Sabaki).

Huwa rrakkomandat wkoll li jiġu evitati vjaġġi ta’ kwalunkwe tip fir-reġjuni aridi u remoti fit-Tramuntana ċentrali tal-pajjiż, b’mod partikolari l-kontej ta’ Baringo, West Pokot u Laikipia.

Dan il-parir jeskludi d-destinazzjonijiet tas-safari, ir-riservi tal-annimali selvaġġi u l-kumplessi ħdejn xatt il-baħar. Barra minn dan, l-ajruport ta’ Mombasa (Moi International Airport), l-ajruport ta’ Malindi u l-ajruport ta’ Manda mhumiex inklużi fiż-żona li għaliha l-Ministeru jwissi kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali. Jekk tivvjaġġa lejn il-Gżira ta’ Lamu jew il-Gżira ta’ Manda, għandek tagħmel dan bl-ajru lejn l-ajruport ta’ Manda u mhux bit-triq.

Minħabba ġlied bl-armi preċedenti fiż-żona tal-Muntanja Elgon fil-Kenja tal-Punent qrib il-fruntiera mal-Uganda, għad hemm preżenza qawwija tas-sigurtà u jista’ jkun hemm inċidenti oħrajn. Huwa importanti wkoll li dejjem isegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u jżommu ruħhom aġġornati dwar is-sitwazzjoni fil-pajjiż billi jsegwu l-midja u r-rapporti tal-aħbarijiet.

Għad hemm riskju għoli ta’ terroriżmu, inkluż ħtif terroristiku, mal-Kenja kollha, inkluż għal persuni li jivvjaġġaw f’Nairobi u l-inħawi tagħha, il-kosta u ż-żoni tal-kumplessi turistiċi madwar Mombasa u Malindi, il-bliet ta’ Narok, Naivasha, Nanyuki u Meru u ż-żoni tal-madwar, u l-kontei tal-fruntiera tat-Tramuntana. Il-vjaġġaturi jistgħu jkunu fil-mira ta’ tali attakki. Ma ssir ebda diskriminazzjoni fl-attakki li jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mal-barranin, inklużi lukandi, bars, ristoranti, sports bar u nightclubs, avvenimenti sportivi, supermarkets, ċentri tax-xiri, żoni kostali inklużi xtut il-baħar, ajruporti, karozzi tal-linja, ferroviji u ċentri tat-trasport oħra. Postijiet ta’ qima inklużi knejjes u moskei kienu wkoll fil-mira. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu viġilanti b’mod partikolari f’tali żoni.

Barra minn hekk, hemm rata tal-kriminalità għolja fil-biċċa l-kbira tar-reġjuni tal-Kenja, b’mod partikolari fil-bliet ewlenin bħal Nairobi, Mombasa u Kisumu, u fil-kumplessi kostali. Ir-rati tal-kriminalità huma ogħla fi kwartieri fqar ta’ Nairobi, fil-Belt il-Qadima ta’ Mombasa u fuq il-Likoni Ferry u madwarha (li tikkollega Mombasa mal-kumplessi tan-Nofsinhar). Kien hemm għadd ta’ attakki fil-Kenja fi snin riċenti, b’mod partikolari fil-kontej ta’ Garissa, Mandera u Lamu u żoni kontinentali oħra qrib il-fruntiera mas-Somalja. Iċ-ċittadini Maltin huwa mwissija biex jibqgħu viġilanti f’postijiet pubbliċi u fuq is-sistemi tat-trasport pubbliku, u għandhom jiżguraw li l-oġġetti personali, inklużi passaporti u dokumenti tal-ivvjaġġar oħra, ikunu dejjem siguri.

Fl-1 ta’ Awwissu 2018, ġiet iddikjarata tfaqqigħa tal-Ebola fit-territorju ta’ Béni, il-Provinċja ta’ North Kivu fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. L-awtoritajiet tal-Kenja implimentaw miżuri ta’ skrinjar addizzjonali f’xi ajruporti u fil-postijiet tal-qsim tal-fruntiera fil-Kenja għal dawk li vvjaġġaw miż-żoni affettwati. L-aġġornamenti l-aktar riċenti jistgħu jinstabu fis-sit web tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO). Fil-Kenja, jista’ jkun hemm il-Kolera, il-Malarja, id-deni Dengue u infezzjonijiet oħra trażmessi minn insetti. Tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma tivvjaġġa lejn il-Kenja, għandek tiċċekkja mal-professjonista tas-saħħa biex tiċċekkja jekk għandekx bżonn tieħu xi tilqim jew miżuri preventivi oħrajn. Huwa essenzjali li l-vjaġġaturi jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa u fondi aċċessibbli biex ikopru l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku barra mill-pajjiz u r-ripatrijazzjoni.

Il-kwalità tal-ilma fil-Kenja tista’ tkun ħażina u jseħħu tfaqqigħiet ta’ mard trażmess mill-ilma, bħall-kolera, il-malarja u d-deni dengue fil-Kenja, b’mod partikolari fiż-żona kostali, f’żoni qrib Lake Victoria u f’xi parks, speċjalment matul u immedjatament wara l-istaġun tax-xita (Marzu-Ġunju, Ottubru-Novembru). Qabel ma tixrob l-ilma tax-xorb, iċċekkja li huwa tajjeb għax-xorb.

Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li l-passaporti tagħhom huma validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tar-ritorn lura lejn Malta u li d-dokument tal-ivvjaġġar fih żewġ paġni vojta disponibbli mal-wasla.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Kenja jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju f’Nairobi fuq id-dettalji li ġejjin:


Konsolat Onorarju-Nairobi
P O Box 2719-00100, Nairobi, Kenya Daphton Court, B4, Riverside Drive, off Chiromo Road opp. Prime Bank
Telefown 1: 00254202672822
Emerġenza: 00254729696700
Imjel : maltaconsul.nairobi@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Kirgiżistan 13/09/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ javża lill-vjaġġaturi Maltin li minħabba t-tensjonijiet politiċi li għaddejjin ġewwa l-Kyrgyzstan hemm probabbiltà akbar ta' dimostrazzjonijiet u atti ta' taqlib ċivili. Il-vjaġġaturi huma avżati biex jibqgħu viġilanti, jevitaw kull dimostrazzjoni u jibqgħu isegwu l-avviżi dwar l-ivvjaġġar u r-rapporti tal-medja lokali għal aġġornamenti rigward żviluppi ulterjuri.

Attakki terroristiċi fil-Kyrgyzstan ma jistgħux jiġu esklużi. L-attakki jistgħu jkunu indiskriminati, inkluż f’postijiet miżjura minn barranin. Kien hemm xi attività terroristika u vjolenza armata, partikolarment fin-nofsinhar u fil-punent tal-Osh. Wieħed għandu joqgħod b’seba’ għajnejn meta jkun f’postijiet pubbliċi u jsegwi l-avviżi dwar is-sigurtà li jinħarġu mill-awtoritajiet lokali.

Il-Ministeru jwissi li għandu jiġi evitat l-ivjaġġar lejn l-Oblasts (il-Provinċji) ta’ Osh, Batken u Jalal-Abad. Il-fruntieri Kyrgyz/Uzbek u Kyrgyz/Tajik huma soġġetti għal għeluq mingħajr avviż. F'dawn l-aħħar xhur kien hemm numru ta 'inċidenti ta' sigurtà fir-reġjun tal-fruntiera Kyrgyz/Uzbek.

Peress li t-terremoti huma frekwenti fil-Kyrgyzstan, il-Ministeru jagħti parir lill-vjaġġaturi kollha biex jiffamiljarizzaw ruħhom mal-proċeduri ta 'sigurtà f'każ bħal dan.

Il-vjaġġaturi huma avżati biex iwettqu vjaġġar komprensiv u assigurazzjoni medika qabel ma jivvjaġġaw.

Peress li Malta ma għandhiex rappreżentanzi diplomatiċi jew konsulari fil-Kyrgyzstan, f’każ ta’ diffikultà, persuni ta’ nazzjonalità Maltija li jkunu fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ fuq dawn id-detallji:


Kiribati 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Kolombja 14/10/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq jinforma lil ċittadini Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw, li ġew irrappurtati numru ta’ każijiet ta’ għargħar u wqigħ tal-art f’xi reġjuni. Xita qawwija mistennija li tkompli matul l-aħħar ta’ Mejju. Il-Pan-American Highway fil-preżent tinstab magħluqa fin-Nofsinhar ta’ Cauca minħabba wqigħ tal-art. Għargħar kbir qed jaffettwa erba’ muniċipalitajiet fil-Punent ta’ Nariño. Hemm ċans kbir li jkun hemm aktar għargħar f’Cauca u Nariño.

Il-Ministeru javża wkoll biex ma jsirx vjaġġar sakemm mhux essenzjali lejn:

• id-dipartimenti ta’ Putumayo, Arauca, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vichada, u Norte de Santander (minbarra l-ibliet kapitali tagħhom, kif indikat fuq il-mappa);

• id-dipartiment ta’ Cauca (minbarra l-kapitali Popayán u t-triq bejn is-sit turistiku tal-fdalijiet ta’ San Agustin f’Huila u l-belt ta’ Popayán);

• id-dipartiment ta’ Chocó (minbarra l-kaptiali Quibdó, il-villaġġi famużi għall-osservazzjoni tal-baleni ta’ Nuquí u Bahía Solano, u s-sit turistiku ta’ Capurganá);

• id-dipartiment ta’ Nariño (minbarra l-kapitali Pasto u l-qsim tal-fruntiera għal Ipiales);

• id-dipartiment ta’ Meta (minbarra l-kapitali Villavicencio, u s-sit turistiku ta’ Caño Cristales); persuni li jivvjaġġaw lejn Caño Cristales għandhom jagħmlu dan biss ma’ kumpanija tal-ivvjaġġar bl-ajru ta’ min jafdaha u li titlaq minn u tmur lura f’La Macarena;

• sa 5km mill-fruntiera mal-Venezuela fid-dipartimenti ta’ La Guajira, César u Boyaca;

• żoni rurali fit-Tramuntana ta’ Antioquia, in-Nofsinhar ta’ Cordoba, in-Nofsinhar ta’ Valle de Cauca, u n-Nofsinhar ta’ Bolivar (kif indikat fuq il-mappa).

Fis-17 ta’ Jannar 2019, kien hemm attakk ta’ bomba kontra l-akkademja ta’ taħriġ tal-pulizija General Santander fin-Nofsinhar ta’ Bogota, b’numru ta’ fatalitajiet. Għandek tevita ż-żona immedjata (inkluż l-Autopista Sur bejn Avenidas 1 de Mayo u Boyaca), kun viġilanti u imxi mal-istruzzjonijiet tal-pulizija lokali.

Fil-11 ta’ April 2018, 8 pulizija ġew maqtula f’attakk ta’ bomba fuq il-vettura tagħhom fil-belt rurali ta’ Urabá, fit-Tramuntana ta’ Antioquia. Il-Ministeru javża biex ma jsirx vjaġġar lejn din iż-żona sakemm mhux essenzjali.

Dan l-aħħar kien hemm żieda fil-każijiet ta’ ħtif ta’ persuni fuq il-fruntiera bejn il-Kolombja u l-Ekwador; operazzjonijiet ta’ sigurtà f’din iż-żona huma probabbli. It-turisti għandhom jużaw biss il-fruntiera li tgħaddi mill-Pan-American Highway f’ Ipiales permezz ta’ trasport iċċertifikat.

Il-Popular Liberation Army ħabbret imblokk armat ġewwa r-Reġjun ta’ Catatumbo (Norte de Santander). Il-Ministeru javża biex ma jsir l-ebda vjaġġar lejn din iż-żona sakemm mhux essenzjali, kull min jivvjaġġa għandu jsegwi l-avviżi tas-sigurtà lokali hekk kif is-sitwazzjoni qed tevolvi malajr.

Is-sitwazzjoni ta’ sigurtà tista’ tinbidel f’daqqa f’ħafna żoni tal-pajjiż. Għandek toqgħod attent għall-avviżi ta’ twissija maħruġa mill-awtoritajiet Kolombjani. Bħala regola ġenerali, aktar ma ż-żona tkun f’post remot, aktar hemm theddida potenzjali għas-sigurtà. Hemm ċans kbir li t-terroristi jwettqu xi attakk fil-Kolombja.

Għalkemm hemm livelli għoljin ta’ kriminalità, ħafna mill-vjaġġi lejn il-Kolombja jkunu mingħajr problemi.

Il-Kolombja hija klassifikata bħala pajjiż b’riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika.

Ara li jkollok assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u medika qabel tivvjaġġa.

Ċittadini Maltin li jkollhom bżonn assistenza mill-Konsolat fil-pajjiż jistgħu jagħmlu kuntatt mal-Konslu Onorarju fuq dawn il-kuntatti:


Konsolat Onorarju-Bogotá
Carrera 6 # 151 - 18 (801)
Emerġenza: 00573228596462
Imjel : maltaconsul.bogota@gov.mt

il-Kongo 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Korea t’Isfel 18/09/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha biex jeżerċitaw livell għoli ta' prudenza meta jivvjaġġaw lejn dan il-pajjiż. L-ivvjaġġar jibqa' sikur u possibbli, madankollu l-livell ta' tensjoni fuq il-peniżola Koreana huwa kkaratterizzat minn instabbiltà u s-sitwazzjoni tas-sigurtà tista’ tinbidel bi ftit avviż. Għalkemm dawn it-tensjonijiet normalment ma jaffettwawx il-ħajja ta’ kuljum, il-vjaġġaturi huma mħeġġa biex iżommu ruħhom aġġornati dwar ir-rapporti tal-aħbarijiet lokali u internazzjonali u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż l-proċeduri ċivili ta' emerġenza . 

Matul is-sena, l-awtoritajiet tal-Korea t'Isfel jorganizzaw eżerċizzji ċivili ta' emerġenza, li fihom jinstemgħu is-sireni, it-trasport jitwaqqaf u xi nies jistgħu jintalbu biex jieħdu kenn fl-istazzjonijiet tal-metro jew fil-kantini. Filwaqt li l-parteċipazzjoni tal-viżitaturi mhijiex meħtieġa, wieħed għandu jiffamiljarizza ruħu mal-proċeduri u jiċċekkja avviżi lokali għal aktar eżerċizzji. F'każ ta 'emerġenza, iċ-ċittadini Maltin huma mħeġġa jikkooperaw u jsegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet rilevanti tal-Korea t'Isfel f'kull ħin.

B'effett mit-28 ta 'Settembru 2018, il-bidliet fil-Liġi tat-Traffiku Koreana jidħlu fis-seħħ, inklużi:

 • Il-passiġġieri kollha fil-vetturi għandhom jilbsu ċinturin tas-sigurtà inklużi fis-sedili ta 'wara. 

 • Il-karozzi tal-linja tal-belt li mhumiex mgħammra b'ċinturini tas-sigurtà huma eżentati minn dan ir-regolament. 

Aktar informazzjoni tista' tinstab fl-Att tat-Traffiku tat-Toroq Korean. Kull min jixtieq ifittex iktar informazzjoni addizzjonali għandu jikkuntattja lill-awtorità tal-pulizija Koreana.

Dimostrazzjonijiet pubbliċi fil-Korea ta 'Isfel huma komuni. Dawn il-laqgħat huma l-aktar paċifiċi u rregolati tajjeb, iżda wieħed għandu jieħu kura żejda bħal f'kull post iffullat. Il-vjaġġaturi għandhom ukoll ikunu konxji li skont il-liġi Koreana, iċ-ċittadini barranin huma pprojbiti milli jieħdu sehem f'attivitajiet politiċi fil-Korea t'Isfel.

Fil-każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin huma mħeġġa wkoll li jfittxu l-għajnuna mill-Konslu Onorarju f’Seoul bħala l-ewwel punt ta’ kuntatt fil-pajjiż, jew l-eqreb Ambaxxata tal-UE f’Seoul:


Konsolat Onorarju-Seoul
Room 311, Sungchang Building 60-3, 2-KA, Chungmu-Ro, Chung-Ku
Telefown 1: 00822778 9201
Emerġenza: 0082112329128
Imjel : maltaconsul.seoul@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Korea ta’ Fuq 18/09/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (il-Korea ta’ Fuq). Is-sitwazzjoni fil-pajjiż tista’ tinbidel f’daqqa, u għaldaqstant tkun ta’ riskju sinifikanti għall-vjaġġaturi u r-residenti. Huwa importanti li tiġi segwita s-sitwazzjoni politika u tas-sigurtà u li żżomm kuntatt mal-organizzazzjoni ospitanti tiegħek.

Sa mill-bidu tal-2018 kien hemm tiġdid tal-kuntatt dirett bejn il-gvernijiet tal-Korea ta’ Fuq u tal-Korea t’Isfel, kif ukoll bejn il-Korea ta’ Fuq u l-Istati Uniti. Iżda, minħabba t-tensjoni politika fir-reġjun, li kibret konsiderevolment fl-2017 minħabba sensiela ta’ testijiet nukleari u ta’ missili mill-Korea ta’ Fuq, is-sitwazzjoni tista’ tinbidel f’daqqa, anke mingħajr avviż. Jekk iseħħ dan, ikun estremament diffiċli li tingħata xi għamla ta’ għajnuna konsulari. Mhuwiex possibbli li tivvjaġġa lejn ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea mir-Repubblika tal-Korea.

Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu fil-Korea ta’ Fuq, ma jistgħux jiġu esklużi attakki, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti

Għalkemm il-kriminalità kontra l-barranin hija rari, il-vjaġġaturi xorta għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jipproteġu lilhom infushom u l-affarijiet personali tagħhom. L-ivvjaġġar fil-pajjiż huwa ferm ristrett. Sew jekk il-vjaġġaturi jkunu turisti jew qegħdin fuq negozju, normalment ikun hemm gwida li takkumpanjahom.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Hemm okkorrenza ta’ enċefalite Ġappuniża, speċjalment fl-istaġun tas-sajf. L-ilma kollu huwa ta’ riskju tas-saħħa potenzjali minħabba l-Kolera. Huwa importanti li jinxtorob jew jintuża biss ilma mgħolli jew ilma tal-flixkun, u jiġu evitati xarbiet bis-silġ. Il-faċilitajiet tas-saħħa huma ħżiena, filwaqt li l-istandards tal-iġjene klinika fl-isptarijiet huma baxxi. Huwa importanti li jkollok biżżejjed provvisti ta’ kwalunkwe mediċina meħtieġa. Il-vjaġġaturi għandu jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. Huwa importanti li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għad-durata proposta taż-żjara tiegħek. Mhu meħtieġ ebda perjodu ta’ validità addizzjonali aktar minn dan.

Dejjem għandu jinġarr dokument ta’ identifikazzjoni fotografika.

Għalkemm ma hemm ebda leġiżlazzjoni kontra l-omosesswalità, l-awtoritajiet iqisu li relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess mhumiex aċċettabbli.

Huwa importanti li titlob permess qabel ma jittieħdu ritratti. Il-vjaġġaturi huma avżati biex ma jeħdux ritratti ta’ uffiċjali jew binjiet bil-gwardji tal-Korea ta’ Fuq.

Kull teknoloġija bil-GPS trid titħalla mad-dwana u tinġabar qabel it-tluq. Mowbajls barranin għandhom jiġu rreġistrati fl-ajruport/mal-fruntiera, u jistgħu jintużaw biss billi tinxtara SIM card tal-Korea ta’ Fuq.

Il-vjaġġaturi għandhom jirrispettaw il-liġijiet u d-drawwiet lokali. Kien hemm każijiet fejn barranin kellhom l-inkwiet wara li insultaw jew iċċajtaw dwar il-politika tal-pajjiż, u talli ma tawx attenzjoni xierqa għal ritratti tal-kap.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fil-Korea ta’ Fuq, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Kosovo 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Kosta tal-Avorju 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Kroazja 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Kuba 02/09/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw biex  jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali u s-servizzi tal-emerġenza. L-istaġun tal-uragani f’Kuba normalment huwa bejn Ġunju u Novembru.

L-istaġun tal-uragani fil-Karibew ta’ sikwit jaħbat ma’ xita qawwija, li tista’ tikkawża għargħar u uqigħ tal-art. Uqigħ tal-art u għargħar jistgħu jseħħu kullimkien u jistgħu jħarbtu severament is-servizzi essenzjali bħat-trasport; id-distribuzzjoni tal-elettriku; il-provvista tal-ilma u l-ikel; in-netwerks tat-telekomunikazzjoni; is-servizzi tal-emerġenza u l-kura medika fost oħrajn. Il-vjaġġaturi jistgħu jsegwu l-progress tal-maltempati fuq is-sit web taċ-Ċentru Nazzjonali tal-Uragani (National Hurricane Centre), u huma mħeġġa biex jikkuntattjaw lir-rappreżentant tagħhom rispettiv tal-kumpanija tal-ivvjaġġar, tal-operatur tal-cruises, jew tat-tour lokali biex jiċċekkjaw jekk sarux xi bidliet fl-arranġamenti tal-ivvjaġġar tagħhom.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjarat f’Kuba huma mingħajr problemi, it-turisti jridu joqogħdu attenti għal serq mill-bwiet u l-ħtif ta’ basktijiet, speċjalment f’Old Havana, fuq is-sistemi tat-trasport, f'postijiet popolari mat-turisti, u anke fil-clubs. Isseħħ sikwit kriminalità relatata mal-karozzi u serq b’vjolenza, u l-barranin sfaw vittmi wkoll ta’ titqib tat-tajers. Minn żmien għal żmien isseħħ kriminalità relatata mal-karozzi u serq b’vjolenza, mhux biss f’Havana iżda wkoll f’Santiago de Cuba u żoni oħra Oġġetti ta’ valur għandhom jinżammu mistura, u jingħata parir li oġġetti bħal dawn, inkluż il-passaporti, jinżammu f’post sigur. Ġie rrappurtat ukoll serq mill-kmamar, speċjalment f’pensjonijiet privati. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu kawti fiċ-ċentru ta’ Havana billejl, u jingħata parir li tintuża taxi, anke għal distanzi qosra.

F’Kuba hemm preżenza qawwija tal-pulizija u hemm restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-kelma u l-għaqda. Iċ-ċittadini Maltin li se jivvjaġġaw lejn il-pajjiż għandhom jevitaw dimostrazzjonijiet, żoni militari, u żoni ristretti oħrajn. Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu, ma jistgħux jiġu esklużi attakki fil-pajjiż.

L-istandard tas-sewqan ivarja f’Kuba, u bosta vetturi (kemm tat-trasport pubbliku u dak privat) mhumiex mantnuti sew. Il-kundizzjonijiet tat-toroq huma ħżiena, u jingħata parir li jiġi evitat is-sewqan billejl minħabba vetturi mingħajr dwal u annimali fit-toroq. It-turisti m’għandhomx jużaw mopeds jew Coco-taxis, għaliex bosta barranin ġew irrappurtati li korrew. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li jagħżlu taxis irreġistrati u biex jevitaw taxis privati. Karozzi qodma offruti bħala taxis għandhom jiġu evitati peress illi dawn m’għandhomx liċenzji xierqa u funzjonijiet tas-sigurtà.

Dan il-pajjiż huwa meqjus li hemm riskju għoli tat-trażmissjoni tal-virus Zika. Nisa tqal huma mwissija biex jipposponu l-ivvjaġġar mhux essenzjali għal wara t-tqala. Mhumiex disponibbli id-dettalji taż-żoni speċifiċi li huma affettwati f’dan il-pajjiż

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-faċilitajiet mediċi huma aħjar f’Havana milli fil-kumplament tal-pajjiż, u l-vjaġġaturi jridu jiżguraw li jkollhom assigurazzjoni komprensiva tas-saħħa u tal-ivvjaġġar sabiex tkopri l-ispejjeż ta’ trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. Kien hemm rapporti ta’ mard min-nemus, u għalkemm l-awtoritajiet lokali qed iwettqu fumigazzjoni kimika biex jikkontrollaw il-firxa tagħhom, il-vjaġġaturi kollha jingħataw parir biex jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jċemplu ambulanza fuq in-numru 104.

Peress illi bosta mediċini mhumiex disponibbli fil-pajjiż, il-vjaġġaturi għandhom jippakkjaw biżżejjed mediċini fuq riċetta tat-tabib u jiżguraw li għandhom kopja tal-ittra tar-riċetta minn professjonista tas-saħħa li tispjega l-kundizzjoni. Huwa rrakkomandat ukoll li t-turisti jkollhom fuqhom kopja tal-passaport u kit mediku komprensiv il-ħin kollu.

Taħt il-Liġi tal-Istati Uniti, l-ivvjaġġar mill-Istati Uniti lejn Kuba mhuwiex permess, u dan japplika anke għal dawk il-vjaġġaturi li jkunu għaddejjin fi tranżitu mill-Istati Uniti biex imorru lejn il-pajjiż.

Il-pajjiż għandu liġijiet stretti dwar id-drogi, u t-turisti m’għandhomx iġorru oġġetti għal persuni oħra, u m'għandhom iħallu qatt li xi ħadd ieħor jippakkja l-bagalji tagħhom.

Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jikkonfermaw mal-bank tagħhom jekk il-karti tal-kreditu jaħdmux f’Kuba. Minħabba l-muniti foloz, huwa rrakkomandat ukoll li l-vjaġġaturi jsarrfu l-flus biss minn fergħat tal-kambju Cadeca jew banek.

Global Positioning Systems (GPS) huma suġġetti għal rekwiżiti tal-importazzjoni u jistgħu jiġu kkonfiskati. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li GPS integrati (fil-mowbajls, it-tablets u l-laptops) jiġu skonnettjati jew diżattivati.

Għalkemm l-omosesswalità hija legali f’Kuba, il-wiri pubbliku ta’ affezzjoni minn koppji tal-istess sess jista’ jwassal għal attenzjoni mhux mixtieqa mill-pulizija.

It-turisti li jaslu fil-pajjiż b’laħam jew frott ikollhom dawn ikkonfiskati minħabba li l-importazzjoni fil-pajjiż ta’ prodotti bħal dawn hija pprojbita.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika u lanqas rappreżentazzjonijiet konsulari f’Kuba, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Kuwajt 27/09/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn l-Istat tal-Kuwajt biex ikunu kawti, minħabba tensjoni fir-reġjuni tal-madwar. Barra minn dan, il-pajjiż ra theddida mit-terroriżmu. L-attakki jistgħu jkunu indiskriminati u jistgħu jseħħu f’postijiet iffrekwentati minn persuni espatrijati u vjaġġaturi barranin. It-terroristi jkomplu joħorġu stqarrijiet fejn jheddu li ser iwettqu attakki fir-reġjun tal-Golf. Dawn jinkludu referenzi għal attakki fuq interessi tal-Punent, inkluż compounds residenzjali, interessi militari, taż-żejt, tat-trasport u tal-avjazzjoni.  Hemm riskju akbar ta' attakki ġewwa jew viċin ta' postijiet sagri, prinċipalment dawk relatati mar-reliġjon Shia, u ġew stabbiliti miżuri ta' sigurtà akbar f'dawn is-siti. Iċ-ċittadini Maltin li hemm fiż-żona għandhom ikunu viġilanti f’żoni pubbliċi, isegwu l-iżviluppi permezz tal-midja u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Is-sewqan fil-pajjiż huwa perikoluż, u l-istandards tas-sewqan huma baxxi ħafna. Minħabba l-preżenza ta’ landmines, il-vjaġġaturi għandhom jeżerċitaw kawtela kbira, anke jekk żoni ġew iddikjarati uffiċjalment li dawn tneħħew.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-vjaġġaturi dejjem għandu jkollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 112. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Huwa pprojbit it-teħid ta’ ritratti ta’ żoni tal-gvern, tal-militar, fruntieri, artijiet fejn hemm iż-żejt, u żoni ristretti oħrajn. Il-vjaġġaturi mhumiex permessi li jġibu magħhom jew li jkollhom fil-pussess tagħhom narkotiċi, alkoħol, majjal, u materjal oxxen. Dan ikun meqjus bħala reat u jista’ jirriżulta fi priġunerija.

Relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess huma pprojbiti, u anke wirjiet intimi ta’ affezzjoni bejn irġiel u nisa mhumiex approvati.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta fil-Kuwajt fuq id-dettalji li ġejjin:


Ambaxxata-Kuwait City
Villa No. 2, Block 1, Street no.105, Mubarak Abdulla Al Jaber Area
Telefown 1: 0096525388045
Emerġenza: 0096567742911
Imjel : maltaembassy.kuwaitcity@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Laos 19/09/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jwissi liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Laos kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn il-provinċja ta’ Xaisomboun minħabba tensjoni fis-sitwazzjoni tas-sigurtà u inċidenti ta' sparar każwali.

Fit-23 ta 'Lulju 2018, diga idroelettrika iġġarfet u ħarġu volumi estremament kbar ta' ilma fix-Xe Pian River fin-Nofsinhar ta' Laos PDR. Id-Distrett ta' Sanamxay fil-provinċja ta' Attapeu jibqa 'affettwat u għadhom għaddejjin ħidmiet ta' sokkors u sforzi ta' rikostruzzjoni. F'dan ir-rigward, il-vjaġġaturi huma avżati biex jevitaw vjaġġar mhux meħtieġ fir-reġjun Attapeu, biex jimmonitorjaw il-midja lokali u t-tbassir tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kull ordni ta' evakwazzjoni.

Bħalissa hemm twissijiet ħomor ta' għargħar f'diversi postijiet fix-Xmara Mekong u l-livelli ta' l-ilma jistgħu jinbidlu rapidament f'dan iż-żmien tas-sena. Iż-żoni tal-muntanji huma partikolarment vulnerabbli għal tiġrif minn ġnub l-għoljiet fl-istaġun tax-xita u jista 'jkun hemm għargħar tul il-baċini tax-xmara Mekong u bnadi oħra. Il-Kummissjoni tax-Xmara Mekong toffri aġġornamenti uffiċjali fuq ix-Xmara Mekong fuq il-websajt tagħhom. L-ivvjaġġar lejn xi provinċji jista' jiġi mfixkel serjament matul dan iż-żmien. Huwa importanti li jiġu mmonitorjati l-aħbarijiet lokali u r-rapporti tat-temp, u l-aġġornamenti internazzjonali tat-temp mill-Organizzazzjoni Meteoroloġika Dinjija.

Avvenimenti jew tilwimiet politiċi jistgħu jwasslu għal protesti vjolenti. Il-vjaġġaturi għandhom dejjem jevitaw ġemgħat bħal dawn u jsegwu l-iżviluppi lokali. Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu, ma jistgħux jiġu esklużi attakki. Dawn jistgħu jseħħu kullimkien, inkluż f’postijiet popolari mat-turisti. 

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi jridu joqogħdu attenti għal serq u ħtif ta’ basktijiet. Huwa importanti li dejjem iżżomm il-basktijiet tiegħek u li oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) jinżammu mistura. Fejn possibbli, ikun aħjar jekk tuża l-katnazz tiegħek stess, peress illi s-safes ipprovduti fil-lukandi u akkomodazzjoni oħra mhumiex neċessarjament siguri. Il-vjaġġaturi qatt ma għandhom iħallu ikel u xorb waħdu minħabba inċidenti ta’ spiking ta’ xorb/ikel. Huwa importanti li jintużaw biss toroq użati u mdawlin sew. Meta tieħu sehem f’attivitajiet fl-ilma, huwa importanti li toqgħod attent peress li l-miżuri tas-saħħa u s-sigurtà huma ħżiena. It-turisti għandhom jevitaw toroq mhux imdawlin, speċjalment jekk ikunu waħedhom. Il-Pulizija tat-Turisti jistgħu jiġu kkuntattjati fuq 021-251 -128.

L-ivvjaġġar bit-triq jista’ ma jkunx dejjem sigur minħabba l-kundizzjonijiet ħżiena tat-toroq, vetturi mantnuti ħażin, u minħabba l-għargħar u xi tiġrif minn ġnub l-għoljiet. Ir-rotot bejn Vientiane, Vang Vieng u Luang Prabang ġew affettwati. Għandha tittieħed kawtela massima jekk qed tivvjaġġa fuq toroq nazzjonali n.13 minn Vang Vieng tramuntana minn Phou Khoun sa Luang Prabang fin-Nofsinhar, li fuqha kien hemm attakki ta 'armi tan-nar fuq vetturi li għaddew. Għandha wkoll tingħata attenzjoni massima fit-triq n.7, minn Phou Khoun sa Phonsavan, nru. 6, kif ukoll fuq it-triq li torbot Kasi mat-triq n.4, fiż-żona bejn Luang Prabang u Vang Vieng. Ir-riskju ta’ inċidenti jiżdied wara li jidlam minħabba karozzi mingħajr dwal u minħabba l-preżenza ta’ annimali fit-toroq. Dejjem hemm periklu fiż-żoni rurali minħabba bombi mhux sploduti. Iż-żoni li huma partikolarment ta’ riskju għoli huma l-Provinċji ta’ Xieng Khouang, Luang Prabang, u ż-żona tal-fruntiera bejn il-Laos u l-Vjetnam. Trid tiġi eżerċitata kawtela qrib il-fruntiera mal-Myanmar/Burma, minħabba r-rotta magħrufa tal-kummerċ tad-drogi.

It-trasport pubbliku jista’ ma jkunx sigur minħabba vetturi ffullati żżejjed. Meta tivvjaġġa għal distanzi twal jew matul il-lejl bit-trasport pubbliku, huwa importanti li tieħu ħsieb l-oġġetti personali tiegħek. Huwa importanti li toqgħod attent meta tikri mutur peress illi mhux dejjem jiġu pprovduti l-elmi. Barra minn dan, qatt ma għandek tħalli passaport bħala depożitu jew garanzija għall-kiri tal-mutur minħabba rapport ta’ frodi fejn kumpaniji serqu jew għamlu l-ħsara fil-muturi deliberatament sabiex iżommu l-passaport u jirċievu pagamenti sostanzjali. 

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-Laos, il-mard trażmess mill-ilma, mill-ikel, u mard infezzjuż ieħor huma komuni, u minn żmien għal żmien ikun hemm tfaqqigħiet. Bħalissa hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika. Huwa importanti li teżerċita l-prekawzonijiet neċessarji. Il-kura medika fil-belt kapitali tal-Laos, Vientiane, hija estremament bażika. Ma hemmx faċilitajiet mediċi affidabbli għall-emerġenzi mediċi barra minn din il-belt. Apparti li hija ferm diffiċli biex tiġi organizzata, l-evakwazzjoni medika hija għalja ħafna. Trattament professjonali u mediċini huma diffiċli u għaljin biex jinkisbu. 

F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu fuq 1195 jew 030 5257239, u jitolbu ambulanza. Huwa importanti li tiżgura li l-infermiera tal-ambulanza jkunu lebsin uniformi u jidentifikaw ruħhom bħala “Vientiane Rescue” jew “Lao Red Cross”, minħabba ambulanzi foloz. Jekk jintalab pagament għall-użu tal-ambulanza, jew jekk il-vjaġġaturi huma mitluba li jagħmlu pagament bil-quddiem għat-trattament mediku, huwa importanti li jingħataw riċevuta għall-klejm tal-assigurazzjoni. Il-vjaġġaturi għandu jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. Il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw lill-kumpanija tal-assigurazzjoni minnufih jekk jiġu riferuti għand faċilità medika.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-Laos. 

Dejjem għandha tinġarr karta tal-identità jew passaport. Jekk tonqos li tippreżenta dokument ta’ identifikazzjoni fuq talba, dan jista’ jirriżulta f’multi sostanzjali. 

Il-Gvern tal-Lao jipprojbixxi relazzjonijiet sesswali bejn ċittadini barranin u ċittadini tal-Lao, ħlief meta ż-żewġ persuni jkunu miżżewġin skont il-liġi tal-familja tal-Lao. L-awtoritajiet jistgħu jitolbu li jidħlu fi kmamar tal-lukandi/pensjonijiet jekk jissuspettaw li r-regolament ġie miksur. 

Ma hemm ebda restrizzjoni legali dwar relazzjonijiet sesswali bejn persuni tal-istess sess jew l-organizzazzjoni ta’ avveniment LGBT. Madankollu, għandha tiġi eżerċitata kawtela.

Huwa pprojbit li żżur jew tiġbed ritratti ta’ sit militari. Pontijiet u ajruporti huwa meqjusa wkoll bħala sit militari. 

Il-vjaġġaturi għandhom jirrispettaw il-kultura Lao u jilbsu lbies xieraq meta jżuru tempji u siti reliġjużi. Għandek toqgħod lura milli tieħu ritratti tal-patrijiet madwar it-tempji u matul iċ-ċerimonji. 

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fil-Laos, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin: 


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Latvja 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Lesoto 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Libanu 05/09/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Is-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-Libanu għadha volatili minħabba l-kriżi politika interna kurrenti, u tensjoni ġeopolitika li qiegħda tiżdied fir-reġjun. F’dan ir-rigward, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha biex ikunu kawti ħafna u biex jevitaw li jivvjaġġaw f’ċerti żoni tal-Libanu.

B’mod partikolari, il-Ministeru jwissi wkoll kontra kull vjaġġar lejn iż-żoni li ġejjin:

• Kampijiet tar-refuġjati Palestinjani;

• sa 5km mill-fruntiera mas-Sirja;

• iż-żona Hermel, inklużi l-ibliet ta’ Arsal, Ras Baalbek, Qaa, Laboué u Nahlé

Il-Ministeru jwissi wkoll kontra kull vjaġġar, ħlief dak essenzjali, lejn iż-żoni l-oħra kollha ta’:

• Is-subborgi tan-Nofsinhar ta’ Bejrut definiti bħala: fin-Nofsinhar tal-istadium sportiv u t-triq Adnan Al Hakim li tmur lejn il-Punent mill-istadium sat-triq Bejrut-Saida (Sidon) - lejn l-ajruport. Inklużi l-viċinanzi ta’ Bir Hassan, Ghobeiry, Chuya, Haret Hraik, Burj Al Brajne, Mraije, Er Rouais u Laylake. Iżda eskluża l-awtostrada tal-ajruport ewlieni, it-triq Bejrut-Saida (Sidon) u fil-Punent minn hemm sal-kosta, u ż-żona bejn l-awtostrada tal-ajruport u l-kosta fit-Tramuntana tat-Triq Abbas El Mousawi, inkluż il-Golf Club of Lebanon;

• iż-żoni l-oħrajn kollha tad-distrett ta’ Akkar bejn 5km mill-fruntiera Sirjana u l-awtostrada ta’ Aabdeh, Halba u Qoubaiyat, inklużi l-ibliet ta’ Halba u Qoubaiyat;

• il-belt ta’ Tripoli (Trablous)

• l-ibliet ta’ Brital, Rachaiya, Hasbaiya, Khiam, in-Nofsinhar tal-belt ta’ Nahlé, u ż-żoni tal-madwar sa 5km mill-fruntiera Sirjana;

• sa 500m mill-kamp tar-refuġjati Palestinjan ta’ Ain el Hilweh f’Saida (Sidon);.

• in-Nofsinhar tax-Xmara Litani ħlief l-awtostrada ewlenija ta’ Naqoura-Tyre-Saida (Sidon)-Bejrut u ż-żoni kollha fil-Punent ta’ dan.

Is-sitwazzjoni tas-sigurtà malajr tista’ tmur għall-agħar. L-iżviluppi reġjonali jista’ wkoll ikollhom impatt fuq is-sitwazzjoni tas-sigurtà lokali. Jekk is-sitwazzjoni tas-sigurtà tmur għall-agħar, l-aċċess għall-ajruport jista’ jinqata’, potenzjalment għal perjodi estiżi u l-opzjonijiet għat-tluq jistgħu jiġu limitati severament. Iċ-ċittadini Maltin fil-Libanu huma responsabbli biex jiżguraw li jkunu jistgħu jitilqu mil-Libanu u li d-dokumentazzjoni tal-ivvjaġġar tkun aġġornata. Huwa rakkomandat li żżomm ruħek aġġornat regolarment dwar l-aħbarijiet/żviluppi l-aktar riċenti fuq il-frekwenza 96.2 FM bl-aħbarijiet ewlenin bil-Franċiż fl-10.00 a.m. u fis-1.00 p.m. u bl-Ingliż wara l-aħbarijiet ta’ filgħaxija fis-7.00 p.m. kif ukoll permezz tas-sit web: www.naharnet.com.

Fil-Libanu hemm theddida għolja mit-terroriżmu, u kien hemm għadd ta’ inċidenti fi snin riċenti. L-attakki jistgħu jsiru fiż-żoni popolari mal-barranin, f’Bejrut u bnadi oħra, inklużi lukandi, ristoranti u bars, swieq, siti turistiċi, ċentri tax-xiri bi stil tal-Punent, u katini tas-supermarkets. Iċ-ċittadini Maltin huma mħeġġa wkoll biex dejjem jevitaw postijiet iffullati u dimostrazzjonijiet, u biex ikunu viġilanti. L-awtoritajiet tas-sigurtà Libaniżi qegħdin fuq stat ta’ allert għoli u qed iwettqu operazzjonijiet tas-sigurtà mal-Libanu kollu. Jekk tinnota jew tissuspetta li qed jitwettaq inċident tas-sigurtà, għandek titlaq miż-żona immedjatament, u tiżgura li ssegwi l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Ir-riskju għat-turisti minn reati żgħar jew kriminalità vjolenti huwa moderat. Iċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-pajjiż għandhom joqogħdu attenti mir-riskju ta’ reati żgħar, bħal serq, serq mill-bwiet u ħtif ta’ basktijiet, li jseħħu b’mod partikolari fuq is-sistemi tat-trasport pubbliku u f’żoni ffullati. Kien hemm inċidenti ta’ serq bl-armi u attakki fiżiċi kontra passiġġieri f’taxis kondiviżi fejn il-passiġġieri ġew attakkati mix-xufier jew mill-passiġġieri l-oħra. Huwa rrakkomandat bil-qawwa li jintużaw biss taxis minn kumpaniji magħrufa. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li l-oġġetti personali, inklużi passaporti u dokumenti tal-ivvjaġġar oħra, ikunu dejjem siguri.

It-traffiku lejn il-Libanu ta’ sikwit juża l-ispazju tal-ajru fuq is-Sirja. Is-smewwiet fuq is-Sirja mhumiex siguri minħabba l-konflitt fis-Sirja. F’dan ir-rigward, jekk jogħġbok kellem lil-linja tal-ajru jew lill-operaturi tal-ivvjaġġar tiegħek biex tiċċekkja dwar l-aġġornamenti l-aktar riċenti.

Barra minn dan, it-toroq, inkluża t-triq tal-ajruport ta’ Bejrut, huma soġġetti li jingħalqu mingħajr avviż. Fix-xhur tax-xitwa, it-toroq fil-muntanji, inkluża l-awtostrada ewlenija ta’ Bejrut-Damasku, jistgħu jkunu mblokkati temporanjament jew ma tkunx tista’ tgħaddi minnhom minħabba borra qawwija. Jista’ jkun hemm għargħar f’daqqa waħda, u minħabba f’dan, it-toroq jistgħu jkunu perikolużi temporanjament jew ma tkunx tista’ tgħaddi minnhom. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li josservaw it-twissijiet kollha maħruġa mill-awtoritajiet Libaniżi u li jieħdu prekawzjonijiet xierqa.

Il-vjaġġaturi huma wkoll mwissija bis-sħiħ biex dejjem iġorru magħhom il-passaport tagħhom u xi forma ta’ identifikazzjoni fotografika.

It-trattament mediku fil-Libanu jista’ jkun għoli. Għaldaqstant, huwa rrakkomandat li takkwista assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa qabel ma tivvjaġġa lejn il-Libanu.

Għal aktar informazzjoni, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu-Ġenerali Onorarju ta’ Malta f’Bejrut fuq id-dettalji li ġejjin:

Konslu-Ġenerali Onorarju tar-Repubblika ta’ Malta, Bejrut

b’ġurisdizzjoni fuq it-territorju sħiħ tal-Libanu


Konsolat Ġenerali Onorarju-Beirut
Pres. Elias Sarkis Avenue, Sarraf Building, Achrafieh, P.O. Box 165533
Telefown 1: 009611322999
Emerġenza: 009611328999
Imjel : maltaconsul.beirut@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Liberja 19/09/2019

Oqgħod ħafna attent/a

.

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Libja 18/09/2019

Evita kull vjaġġar

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kontra kull vjaġġar lejn il-Libja, u dawk li għadhom il-Libja għandhom jitilqu immedjatament permezz ta’ mezzi kummerċjali (jekk possibbli). Fl-aħħar ħinijiet il-milizzja bl-isem tal-Armata Nazzjonali Libjana mmexxija mill-ġeneral Khalifa Haftar bdiet riesqa lejn il-punent tal-pajjiż fid-direzzjoni ta’ Tripli. Dan wassal biex il-gvern rikonoxxut internazzjonament Libjan jiddikjara stat ta’ alert.

Jissokta wkoll ġlied sporadiku u intensiv bejn gruppi armati f’għadd ta’ żoni, inkluż fil-qalba tal-belt kapitali, li jirriżulta fil-feriment ta’ nies ċivili u vjolenza kontinwa u abbużi tad-drittijiet tal-bniedem mal-pajjiż kollu. Barra minn hekk, għad hemm theddida għolja mal-pajjiż kollu minn attakki terroristiċi u ħtif ta’ barranin, inkluż minn estremisti affiljati ma’ Daesh, Al Qaeda u milizzji armati. Gruppi terroristiċi heddew speċifikament u wettqu attakki kontra barranin u interessi barranin fil-Libja. Konflitti bejn gruppi armati jistgħu jaffettwaw diversi żoni tal-pajjiż inkluż it-Tripolitania, fiż-żona madwar Sirte, Sebha, Benghazi, Derna u Sabratha. Il-ħażniet taż-żejt u tal-gass fil-pajjiż ġew attakkati mid-Daesh u Al Qaeda, u ħaddiema barranin ġew maqtula jew maħtufa.

Operazzjonijiet fuq skala kbira militari f’bosta żoni tibqa’ għaddejja. L-infrastruttura u s-servizzi pubbliċi ġew affettwati serjament, u dan wassal għal qtugħ tal-elettriku (li jaffettwa wkoll is-sinjali tal-mowbajls u l-internet), l-ilma, il-fjuwil, nuqqasijiet fl-ikel u l-mediċini, u inflazzjoni għolja.

L-ivvjaġġar bit-triq jibqa’ ferm perikoluż fil-Libja, peress illi l-vjaġġaturi huma f’riskju li jinqabdu fi tfaqqigħ ta’ ġlied, ħtif ta’ karozzi, ħtif, jew li jkunu esposti għal riskji minn bombi mhux sploduti. L-ivvjaġġar bejn it-Tuneżija u l-Libja tal-Punent mhux sigur, u ċ-Chad u n-Niġer ta’ sikwit jagħlqu l-fruntieri tagħhom mal-Libja mingħajr avviż. Fil-każ li jkun hemm aktar deterjorament fis-sitwazzjoni tas-sikurezza, ir-rotot lejn u barra mill-bliet u l-irħula ewlenin jistgħu jiġu imblokkati.

Għalkemm m’hemm ebda rapport uffiċjali dwar każijiet ta’ Kolera fil-pajjiż, hemm il-possibbiltà tat-trażmissjoni tal-kolera mill-Alġerija lejn il-Libja, speċjalment fiż-żoni tal-fruntieri. L-Alġerija ħabbret uffiċjalment it-tieni każ ta’ mewt mill-kolera fil-provinċja ta’ Blida lejn il-Punent tal-belt kapitali tal-Alġerija. Barra minn hekk, bosta każijiet ta’ kolera nstabu fil-provinċji ta’ Blida, Tipasa, Bouira, Algiers, Medea, Ain Defla. Il-vjaġġaturi huma mħeġġa sew biex jiżguraw iġjene personali tajba u biex isegwu l-pariri u r-rakkomandazzjonijiet tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (http://www.who.int/topics/cholera/faq/en/#cancholera). Barra minn dan, kien hemm ukoll rapporti tal-marda leishmaniasis fil-belt ta’ Tawergha, li huwa rrappurtat li se jiżdiedu matul ix-xhur ta’ Jannar u Frar,

Iċ-ċittadini Maltin, li, minkejja dan il-parir, jagħżlu li jivvjaġġaw lejn il-Libja, għandu jkollhom fis-seħħ miżuri tas-sigurtà personali effettivi kif ukoll iqisu li jillimitaw il-movimenti tagħhom fil-pajjiż għal dak li huwa strettament neċessarju, filwaqt li jitilqu mill-pajjiż mal-ewwel opportunità. F’każ ta’ dħul fil-Libja min rappreżentanti tal-midja, dawn ghandhom jaraw li jiksbu l-akkreditazzjoni tal-istampa mill-awtoritajiet Libjani minnufih.

Peress li Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Libja, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Libja jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Liechtenstein 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Litwanja 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Lussemburgu 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Macao 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Maċedonia 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Madagascar 12/09/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha biex ikunu kawti ħafna meta jivvjaġġaw lejn il-Madagascar. L-ambjent politiku fil-Madagascar huwa fraġli ħafna. Sa mill-kolp ta’ stat tal-2009, il-pajjiż esperjenza instabbiltà politika. Il-President Rajoelina ġie inawgurat fid-19 ta’ Jannar wara żewġ ċikli ta’ elezzjonijiet. Filwaqt li l-vjolenza waqt l-elezzjonijiet kienet baxxa, xorta jista’ jkun hemm dimostrazzjonijiet politiċi u protesti oħrajn. Minħabba l-possibbiltà ta’ vjolenza, huwa essenzjali li l-vjaġġaturi jevitaw ġemgħat kbar u dimostrazzjonijiet politiċi, inkluż dawk li jsiru fiż-żona madwar Independence Square (“La Place du 13 Mai”) u l-Palazz Muniċipali u fiċ-ċentru ta’ Antananarivo. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li jsegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u jsegwu l-midja lokali għal informazzjoni dwar l-aġġornamenti l-aktar riċenti.

Barra minn hekk, minħabba s-sitwazzjoni ġenerali ta’ faqar estrem u inugwaljanzi soċjali, li jikkaratterizzaw il-Madagascar, il-livell tal-kriminalità ilu jiżdied mal-pajjiż kollu, b’mod partikolari fil-belt kapitali, fil-bliet u l-irħula ewlenin, fir-riżervi tan-natura u fi xtut il-baħar. Il-ħtif ta’ karozzi u s-serq mill-karozzi saru aktar frekwenti. Fid-dawl ta’ dan, il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li jżommu l-oġġetti personali tagħhom siguri u huma mħeġġa li jġorru magħhom ammont żgħar ta’ flus filwaqt li jżommu mistura l-oġġetti ta’ valur.

Minħabba rapporti ta’ żieda fl-għadd ta’ serqiet vjolenti tul l-awtostrada, il-vjaġġaturi għandhom imantnu livell għoli ta’ viġilanza u jevitaw li jivvjaġġaw billejl meta jkunu se jivvjaġġaw bit-triq jew fir-reġjuni tal-Punent tal-Madagascar (iż-żoni bejn Besalampy u Morombe) inklużi RN35 u RN1 (bejn Tsiroanomandidy u Maintirano). Għandhom ikunu kawti wkoll meta jivvjaġġaw fin-Nofsinhar nett (ir-reġjun bejn Tulear u Fort Dauphin) u matul it-toroq li ġejjin: RN7, RN27, RN10 u RN34.

Seħħew inċidenti li jinvolvu vjolenza u serq fuq barranin fil-Madagascar tat-Tramuntana, b’mod partikolari f’Nosy Be u f’Antsohihy, il-port għal Nosy Be fuq il-kontinent. Seħħew ukoll inċidenti matul il-ġurnata f’xtut il-baħar, fuq il-gżira privata ta’ Tsarabanjana u billejl f’żoni ffullati. Jekk se jivvjaġġaw fiż-żona, il-vjaġġaturi huma mwissija biex ikunu viġilanti, jużaw operatur tal-ivvjaġġar rinomat u jevitaw li jivvjaġġaw billejl.

Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw ukoll li joqogħdu attenti meta jżuru x-Xlokk tal-pajjiż. Fit-trijangolu tan-Nofsinhar bejn Ihosy, Toliara/Tuléar u Fort-Dauphin, is-sitwazzjoni tas-sigurtà għadha mimlija tensjoni u t-toroq huma f’kundizzjoni ħażina ħafna. Barra minn dan, inċidenti vjolenti li involvew ħallelin tal-għanem (Dahalo) ikkawżaw fatalitajiet lejn it-Tramuntana ta’ Fort Dauphin, madwar il-belt ta’ Betroka, matul il-kosta tal-Punent bejn Belo Sur Tsiribihina u Toliara (Tuléar) u fil-Muniċipalità ta’ Ilakakabe (qrib Isalo National Park). Il-forzi armati huma attivi f’dawn iż-żoni, għalhekk huwa essenzjali li l-vjaġġaturi jitolbu parir lokali qabel ma jivvjaġġaw lejn dawn iż-żoni.

Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu fil-Madagascar, ma jistgħux jiġu esklużi attakki.

Qiegħda tiżdied it-theddid ta’ ħtif, li ta’ spiss għandhom fil-mira ċittadini barranin u espatrijati li jaħdmu għal kumpaniji internazzjonali kbar. Għaldaqstant, iċ-ċittadini Maltin kollha huma mħeġġa li jużaw operatur tal-ivvjaġġar rinomat u jippruvaw ma jagħtux fil-għajn meta jivvjaġġaw fil-pajjiż.

L-istaġun taċ-ċikluni fil-Madagascar normalment huwa bejn Novembru u April. Huma affettwati b’mod partikolari ż-żoni kostali. Il-vjaġġaturi jistgħu jkunu f’riskju mill-maltempati severi li jistgħu jxekklu l-provvediment ta’ servizzi essenzjali. Huwa rrakkomandat li jiċċekkjawis-sit-web ta’ METEO Madagascar għad-dettalji l-aktar riċenti u biex isegwu l-aġġornamenti tat-temp internazzjonali mill-Organizzazzjoni Meteoroloġika Dinjija (WMO).

Fis-27 ta’Novembru 2017, il-Ministeru tas-Saħħa tal-Madagascar ħabbar uffiċjalment it-trażżin ta’ tfaqqigħa mingħajr preċedent tal-pesta fil-Madagascar, li bdiet fl-1 ta’ Awwissu 2017. Madankollu, peress li l-pesta hija endemika fil-Madagascar u mijiet ta’ każijiet jiġu rrappurtati kull sena, il-miżuri ta’ kontroll tas-Saħħa baqgħu fis-seħħ sat-tmiem ta’ April 2018. Filwaqt li l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ma twissix kontra restrizzjonijiet tal-ivvjaġġar abbażi tas-sitwazzjoni preżenti, il-vjaġġaturi Maltin jistgħu jirreferu għan-nota ta’ informazzjoni maħruġa mill-Ministeru tas-Saħħa permezz tal-link web li ġejja: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/idpcu/Documents/PLAGUE-%20information%20for%20travellers.pdf

Kwalunkwe persuna li dan l-aħħar marret il-Madagascar u li turi kwalunkwe sintomu tal-pesta għandha tikkonsulta tabib immedjatament. Tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma tivvjaġġa lejn il-Madagascar, għandek tiċċekkja ma’ professjonista tas-saħħa biex tiċċekkja jekk għandekx bżonn tieħu xi tilqim jew miżuri preventivi oħrajn. Huwa essenzjali li l-vjaġġaturi jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa u fondi aċċessibbli biex ikopru l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku barra mill-pajjiz u r-ripatrijazzjoni.

Il-vjaġġaturi għandu jiżguraw li l-validità tal-passaporti tagħhom taqbeż is-soġġorn tagħhom b’sitt xhur.

F’każ ta’ assistenza, iċ-ċittadini Maltin li bħalissa qegħdin fil-Madagascar jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju f’Antananarivo fuq id-dettalji li ġejjin:


Konsolat Onorarju-Atananarivo
Villa Hacienda I, B.P. 1182, Ivandry, 101
Emerġenza: 00261202242127
Imjel : maltaconsul.antananarivo@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Malasja 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Malawi 02/09/2019

Oqgħod ħafna attent/a

..Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża liċ-ċittadini Maltin li se jivvjaġġaw lejn il-Malawi li fit-8 ta’ Marzu 2019, il-President tal-Malawi ddikjara Stat ta’ Diżastru f’żoni fin-Nofsinhar tal-Malawi affettwati minn għargħar qawwi. Minħabba l-għargħar kien hemm tal-inqas 45 mewta u aktar minn 80,000 persuna spostata. Iċ-Ċiklun Tropikali Idai huma mbassar li jilħaq l-art mill-kanal tal-Mozambique u jista’ jġib miegħu rwiefen u xita qawwija f’partijiet tan-Nofsinhar tal-Malawi. Jekk se tivvjaġġa lejn ir-reġjuni affettwati, għandek toqgħod attent ħafna, issegwi l-aġġornamenti tat-temp lokali u internazzjonali mill-Organizzazzjoni Meteoroloġija Dinjija u ssegwi l-pariri mogħtija mill-awtoritajiet lokali.

Sa minn Lulju 2018, kien hemm aktar rapporti ta’ każijiet potenzjali ta’ nkwiet u vjolenza f’żoni rurali ta’ Mulanje, marbuta ma’ xnigħat ta’ “vampiri”. Dan flimkien ma’ każijiet simili ta’ vjolenza u nkwiet irrappurtati matul il-perjodu minn Settembru sa Diċembru 2017 fiż-żoni ta’ Mulanje, Thyolo, Chiradzulu, Phalombe u anke f’partijiet rurali tad-distretti ta’ Blantyre, Zomba u Nsanje. Għandek tibqa’ ferm kawt jekk qed tivvjaġġa f'dawn iż-żoni, speċjalment wara li jidlam, evita dimostrazzjonijiet jew gruppi kbar ta’ persuni u segwi l-parir tal-forzi tas-sigurtà lokali. Tkun teħtieġ viża biex tidħol fil-Malawi bħala viżitatur. Ara Viżi.

Il-biċċa l-kbira taż-żjajjar fil-Malawi huma mingħajr problemi iżda għandek tieħu prekawzjonijiet sensibbli biex tipproteġi lilek innifsek minn persuni li jattakkaw b’vjolenza u dawk li jaħtfu l-basktijiet. Il-biċċa l-kbira tas-serq minn fuq viżitaturi jsir fil-viċinanza tal-istazzjonijiet ewlenin tal-karozzi tal-linja f’Lilongwe u Blantyre. Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu fil-Malawi, ma jistgħux jiġu esklużi attakki.

Qabel ma tivvjaġġa ara li jkollok assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Malawi, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru fuq id-dettalji li ġejjin:il-Maldivi 12/09/2019

Kun viġilanti

Il-protesti politiċi fil-belt kapitali Malé naqqsu minn meta saret l-elezzjoni presidenzjali f’Settembru 2018 u l-inawgurazzjoni ta’ president ġdid f’Novembru 2018. Madankollu, jista’ jkun hemm aktar protesti politiċi fil-belt kapitali Malé u f’għadd ta’ bliet oħra fil-kampanja tal-elezzjonijiet parlamentari f’April 2019. Fid-dawl ta’ dan, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Maldivi biex ikomplu jkunu kawti u jevitaw kwalunkwe protesta jew rally. Il-gżejjer imbiegħda, il-kumplessi turistiċi jew Malé International Airport normalment mhumiex affettwati minn protesti jew rallies.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti bir-rata għolja ta’ serq. Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jżommu l-oġġetti ta’ valur (inkluż il-passaporti) mistura sew u maħżuna b’mod sigur. Hemm ukoll serq ta’ oġġetti personali minn xtut il-baħar u mill-kmamar tal-lukandi. Huwa importanti li jkunu viġilanti meta jivvjaġġaw lejn żoni barra mill-kumplessi turistiċi, minħabba r-rata aktar għolja ta’ vjolenza minn gruppi f’żoni popolati, inkluż fil-belt kapitali Malé. Huwa importanti li joqogħdu attenti meta jmorru jgħumu u waqt attivitajiet tal-għadis.

Minħabba attakki riċenti ta’ piraterija lil hinn mill-kosta tas-Somalja, il-Golf ta’ Aden u l-Oċean Indjan għadhom mhedda b’mod sinifikanti. Ikomplu jidħlu rapporti ta’ attakki fuq bastimenti tas-sajd lokali fiż-żona madwar il-Golf ta’ Aden u l-Qarn tal-Afrika. Il-valutazzjoni kkombinata ta’ theddida tan-Naval Counter Piracy Forces internazzjonali tisħaq li l-jottijiet kollha li qed ibaħħru waħedhom għandhom joqogħdu ’l barra miż-Żona ta’ Riskju Għolja deżinjata jew jaffrontaw ir-riskju li jiġu maħtufa u miżmuma bħala ostaġġi għal riskatt.

Huwa probabbli li jkun hemm attakki terroristiċi fil-Maldivi, u dawn jistgħu jseħħu kullimkien, inkluż f’postijiet iffrekwentati mit-turisti.

Il-Maldivi jinsabu f’żona siżmika attiva u jistgħu jkunu suxxettibbli għal terremoti u tsunamis minħabba dan. L-istaġun tax-xita (monsoon) jestendi minn Novembru sa April fil-Grigal, u minn Mejju sa Ottubru fl-Ilbiċ. Kultant seħħ għargħar f’daqqa fil-gżejjer li jinsabu fil-baxx matul perjodu ta’ xita partikolarment qawwija. Jekk hemm l-għargħar, il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li dejjem isegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni. Huwa importanti li żżomm ruħek informat dwar it-tbassir tat-temp reġjonali u tippjana skont il-każ.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Barra minn dan, il-vjaġġaturi għandu jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri trattament mediku barra mill-pajjiż u r-ripatrijazzjoni. Il-faċilitajiet mediċi fil-Maldivi huma limitati. Hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika, u huwa rrakkomandat li jittieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jiġi evitat il-gdim min-nemus. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 102. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-Maldivi.

Il-vjaġġaturi għandhom jirrispettaw id-drawwiet u t-tradizzjonijiet lokali, u għandhom ikunu sensittivi għall-istandards tal-ilbies lokali meta jżuru gżejjer li mhumiex parti mill-kumplessi turistiċi. Fil-pajjiż huwa pprojbit in-nudiżmu u li tixxemmex topless, inkluż fil-gżejjer tal-kumplessi turistiċi.

Ir-relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess huma illegali, u jistgħu jwasslu għal sentenza ta’ priġunerija sostanzjali.

Ix-xarbiet alkoħoliċi huma disponibbli biss fil-gżejjer tal-kumplessi turistiċi u qatt ma jistgħu jinħarġu mill-kumplessi.

Huwa pprojbit li jiġu importati fil-pajjiż materjal meqjus kuntrarju għall-Iżlam (inkluż iżda mhux limitat għal Bibbji), prodotti tal-majjal, u alkoħol.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Maldivi, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Mali 19/09/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża liċ-ċittadini Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw lejn il-Mali li kien hemm xi attakki vjolenti f’villaġġ fiċ-ċentru tal-Mali abitat mill-grupp etniku Dogon. L-attakk sar ġewwa Sobame Da, viċin il-belt ta’ Sanga fir-reġjun ta’ Mopti.

Riżultat tal-kunflitti etniċi bejn ir-rgħajja u l-bdiewa, eluf ta’ persuni mill-Mali qed jitilqu mill-pajjiż minħabba l-vjolenza u n-nuqqas ta’ ikel. Is-sitwazzjoni msemmija wasslet għall-mewt ta’ mijiet ta’ persuni.

Ċittadini Maltin għandhom ikunu viġilanti ferm meta jivvjaġġaw fil-pajjiż u jevitaw kull tip ta’ vjaġġar lejn il-provinċji ta’ Tombouctou, Kidal, Gao, Mopti, Kayes, Koulikoro, u Segou. Barra minn hekk, min jivvjaġġa huwa mwissi sabiex jivvjaġġa biss jekk inhu l-bżonn fil-kumplament tal-pajjiż, riżultat tas-sitwazzjoni kritika tas-sigurtà.

Fl-24 ta’ Ottubru 2018, il-gvern tal-Mali estenda l-istat ta’ emerġenza li kien ilu jeżisti min-Novembru 2015 b’sena, sal-31 ta’ Ottubru 2019. Min jivvjaġġa għandu jistenna preżenza ogħla ta’ sigurtà inkluż iċċekkjar għas-sigurtà f’ristoranti u lukandi.

Id-dimostrazzjonijiet politiċi jseħħu bi ftit li xejn avviż minn qabel, u dawn jistgħu jkunu vjolenti. Min jivvjaġġa għandu jevita t-tali avvenimenti u jitlaq miż-żona immedjatament.

Fil-pajjiż, jista’ jkun hemm attakki terroristiċi, u dawn jistgħu jsiru f’żoni ffrekwentati l-aktar mit-turisti, possibilment kullimkien, f’kull ħin, bi stat ta’ emerġenza fis-seħħ min-Novembru 2015, sal-31 ta’ Ottubru 2019. It-Tramuntana u ċ-ċentru tal-pajjiż, kif ukoll ir-reġjun Mopti, huma kkaratterizzati minn attakki u ġlied militari minħabba gruppi terroristiċi attivi f’dawn ir-reġjuni.

Persuni barranin huma f’riskju sinifikanti għal ħtif u attakki f’postijiet pubbliċi bħal bars, restoranti, siti turistiċi u avvenimenti pubbliċi. Barra minn hekk, il-preżenza ta’ banditi u ħallelin matul il-fruntieri tat-Tramuntana tal-Mali huma ta’ riskju għal min jivvjaġġa.

Persuni li jivvjaġġaw lejn il-Mali, kontra dawn it-twissijiet, għandhom ikunu kawti ferm u jsegwu l-iżviluppi permezz tal-mezzi tax-xandir. Għandhom jevitaw il-folol u jimxu mal-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet tal-lokal.

Min jivvjaġġa għandu jżur professjonist tas-saħħa minn tal-anqas bejn 4 u 6 ġimgħat qabel jasal fil-pajjiż sabiex jiċċekkja għal xi vaċċini, ċertifikati jew xi miżuri preventivi oħra meħtieġa. Il-cholera, il-malaria, u mard ieħor tropikali huma komuni fil-Mali, u jista’ jkun hemm tifqigħat ta’ meningitis ukoll. Peress li l-faċilitajiet mediċi fil-Mali huma llimitati ferm, huwa rrakkomandat li wieħed ikollu polza tal-assigurazzjoni komprensiva li tkopri ripatrijazzjoni f’każ ta’ emerġenza. Min jivvjaġġa għandu jġorr miegħu kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport u kif ukoll kit mediku komprensiv f’kull ħin. Jekk wieħed jiġi rreferut għal faċilità medika, għandu jikkuntattja immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni. Il-kundizzjonijiet tat-toroq huma fqar, u r-regoli tas-sewqan ħafna drabi jinkisru. Wieħed huwa avżat sabiex jixrob biss ilma mgħolli jew ilma tal-flixkun u jevita xarbiet bis-silġ ġo fihom.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għaż-żmien propost ta’ soġġorn. Barra minn hekk, min jivvjaġġa għandu jiċċekkja minn qabel għal xi rekwiżiti tal-visa.

Huwa importanti li wieħed iġorr miegħu xi forma ta’ identifikazzjoni (passaport jew permess ta’ residenza) f’kull ħin.

Għalkemm l-omosesswalità hija legali fil-pajjiż, l-affezzjoni fil-pubbliku mhux aċċettata ħafna.

It-teħid ta’ ritratti lil installazzjonijiet militari u tal-gvern mhux permess, u min jivvjaġġa għandu jitlob il-permess biex jieħu ritratti ta’ persuni.

F’każ ta’ diffikultà, ċittadini Maltin fil-Mali jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsolat Onorarju għar-Repubblika ta’ Malta f’Bamako kif ġej:


Konsolat Onorarju-Bamako
Immeuble du Carrefour, Croisement Route de Baco Djicoroni / Route du Golf, Rue 565 Porte 2980, BPE 3302
Emerġenza: 0022320280317
Imjel : maltaconsul.bamako@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Marokk 02/09/2019

Kun viġilanti

Filwaqt li jitqies li l-Marokk huwa pajjiż relattivament sigur għall-ivvjaġġar, minħabba t-theddida ta’ terroriżmu, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha biex ikunu kawti fil-Marokk. Għal raġunijiet ta’ sigurtà, iċ-ċittadini Maltin għandhom jevitaw kull vjaġġar lejn iż-żoni tal-fruntieri mal-Alġerija, il-Mauritania u l-Mali, kif ukoll mas-Saħara tal-Punent, b’mod partikolari fil-Lvant tal-linja “Berm”. Il-fruntiera mal-Alġerija ngħalqet fl-1994.

Jistgħu jseħħu dimostrazzjonijiet u protesti f'daqqa mal-pajjiż kollu. B’mod ġenerali, id-dimostrazzjonijiet huma paċifiċi iżda kien hemm inċidenti iżolati ta’ vjolenza. Il-vjaġġaturi dejjem għandhom jevitaw ġemgħat u dimostrazzjonijiet politiċi, dejjem għandhom josservaw l-istruzzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet tas-sigurtà lokali, u jsegwu l-iżviluppi lokali u internazzjonali permezz tal-midja.

Hemm theddida ta’ terroriżmu fil-Marokk, u l-attakki kellhom nies barranin fil-mira. F’Diċembru 2018, żewġ turisti Skandinavi nstabu maqtula f’żona muntanjuża tal-Marokk tan-Nofsinhar, 10km minn Imlil, raħal fil-muntanji Atlas Għoljin. L-awtoritajiet Marokkin iddeskrivew il-qtil bħala att terroristiku. L-attakki terroristiċi jistgħu jseħħu fi kwalunkwe ħin, Il-miri jistgħu jinkludu binjiet tal-gvern, postijiet ta’ qima, skejjel, ċentri tat-trasport u żoni pubbliċi li huma popolari mal-barranin. Peress li ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi oħra, huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi joqogħdu attenti ħafna f’postijiet pubbliċi.

Hemm ukoll theddida ta’ ħtif f’reġjuni remoti tal-Marokk u f’żoni mal-fruntieri tal-Alġerija u l-Mauritania. Il-vjaġġaturi għandhom dejjem iżommu livell għoli ta’ viġilanza, speċjalment meta jivvjaġġaw fiż-żoni tan-Nofsinhar u ż-żoni tal-fruntieri tal-Marokk.

Reati żgħar huma komuni, speċjalment f’żoni turistiċi bħall-kwartier medina tal-irħula/bliet u fi xtut il-baħar. Kultant ikun hemm ukoll inċidenti ta’ kriminalità vjolenti. Kien hemm inċidenti riċenti li involvew l-użu ta’ skieken fuq turisti f’attakki fit-toroq, serqiet u serq ieħor fil-bliet ewlenin u matul xtut il-baħar. Għaldaqstant, huwa importanti li l-vjaġġaturi jieħdu prekawzjonijiet sensibbli billi jevitaw li jġorru fuqhom ammonti kbar ta’ flus jew oġġetti ta’ valur. Għandhom ikunu viġilanti l-ħin kollu, speċjalment wara li jidlam.

Jekk qed jippjanaw li jmorru mixja fuq il-Muntanja Toubkal jew fuq muntanji oħra fil-Marokk, il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li jitolbu parir lokali u jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji, inklużi arranġamenti ta’ kampjar sigur. Jista’ jkun perikoluż jekk tmur mixja jew tikkampja waħdek, għalhekk għandek tikkunsidra li tingħaqad ma’ grupp jew tikri gwida rreġistrata. Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti b’mod partikolari meta jivvjaġġaw lejn il-muntanji Rif, u fi kwalunkwe każ ma jivvjaġġawx waħedhom hawn, peress li t-turisti ġew iffastidjati mit-traffikanti tad-droga hawnhekk.

Is-sikurezza tat-toroq fil-Marokk hija ħażina, minħabba li hemm ħafna traffiku f’toroq dojoq, imġiba mhux prevedibbli tas-sewwieqa, kif ukoll annimali li jaqsmu t-triq f'daqqa waħda. It-toroq nazzjonali bejn Casablanca u Marrakech u Casablanca u El Jadida huma fost l-aktar perikolużi għall-ivvjaġġar bit-triq.

Il-Marokk huwa pajjiż Iżlamiku; għaldaqstant, huwa importanti li jiġu rrispettati l-liġijiet u d-drawwiet Iżlamiċi meta jżuru dan il-pajjiż.

Il-vjaġġaturi għandhom jiċċekkjaw mal-professjonisti tas-saħħa għal kwalunkwe tilqim jew miżura preventiva, u joqogħdu attenti għall-iġjene tal-ikel u tal-ilma tax-xorb. Hemm każijiet ta’ epatite, rabja, u aktar rarament, tifu (mardiet endemiċi fil-Marokk). F’xhur riċenti, kien hemm ukoll każijiet iżolati tal-influwenza tal-ħnieżer. Hija rrakkomandata assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li jkollhom fondi aċċessibbli biex ikopru l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku barra mill-pajjiz u r-ripatrijazzjoni.

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsulati Onorarji rispettivi fuq id-dettalji tal-kuntatt li ġejjin:


Konsolat Onorarju-Marrakech
1 Villa 340 - Targa - 40000 Marrakech, Morocco
Telefown 1: 00 212 524 49 70 35
Telefown 2: 00 212 662 79 55 25
Emerġenza:
Imjel : maltaconsul.marrakech@gov.mt

Konsolat Onorarju-Casablanca
26, Rue Halab, Avenue Mers Sultan
Emerġenza: 00212522272744
Imjel : maltaconsul.casablanca@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Martinique 18/09/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru Martinique. Il-gżira hija suxxettibbli għal tifuni u maltempati tropikali. F’każijiet fejn tinħareġ twissija dwar kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn, il-vjaġġaturi fiż-żona għandhom isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom jevitaw żoni iżolati wara li jidlam, inklużi xtut il-baħar. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura u jitqiegħdu f’safe tal-lukanda.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Peress li d-deni denguq huwa komuni u qed jiżdiedu rapporti ta’ każijiet tal-virus chikungunya, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Il-faċilitajiet ġenerali tal-kura tas-saħħa huma tajbin ħafna. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 15. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għad-durata proposta taż-żjara, u huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’ Martinique, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Mauritania 27/09/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Iċ-ċittadini Maltin huma avżati biex jevitaw kull vjaġġar lejn it-Tramuntana u l-Lvant tal-Mawritanja, minħabba r-riskju ta' brigantaġġ u ħtif. B'mod partikolari, il-vjaġġaturi għandhom jevitaw kull vjaġġ lejn

 • il-provinċja ta’ Tiris Zemmour, 
 • Adrar, 
 • Tagant, Hodh El Chargui, Hodh El Gharbi, Assaba u Guidimaka, 
 • u sa 25km mill-fruntiera tas-Saħara tal-Punent (ħlief il-kuritur Nouakchott – Nouadhibou).

Kwalunkwe vjaġġar lejn il-kumplament tal-pajjiż għandu jsir biss jekk huwa essenzjali.

Iċ-ċittadini Maltin għandhom jevitaw id-dimostrazzjonijiet kollha li jista’ jkun hemm fil-pajjiż u jsegwu l-istruzzjonijiet tal-forzi tas-sikurezza lokali. Jistgħu jitwettqu attakki terroristiċi kullimkien fil-pajjiż, u hemm riskju għoli ta’ ħtif ta’ barranin b’mod partikolari billejl u meta jkunu qed jivvjaġġaw barra minn Nouakchott. Għandhom jittieħdu salvagwardji xierqa peress illi s-sigurtà tal-ivvjaġġar bit-triq fil-Mauritania hija problema wkoll.

Iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż huma mgħarrfa li l-użu tal-karti tal-kreditu mhuwiex mifrux sew fil-pajjiż u huwa biss disponibbli prinċipalment fil-lukandi aktar kbar u fi ftit ATMs. Barra minn hekk, mill-1 ta’ Jannar 2018 bdiet titwettaq konverżjoni tal-munita. Skont l-informazzjoni pprovduta mill-Bank Ċentrali tal-Mauritania, il-karti tal-flus u l-muniti eżistenti jistgħu jibqgħu jintużaw għal pagamenti fi flus kontanti u jistgħu jiġu mibdula fil-Bank Ċentrali, fl-uffiċċji reġjonali tal-Ministeru tal-Finanzi u l-banek kummerċjali sat-30 ta’ Ġunju 2018. Mill-1 ta’ Lulju 2018, il-muniti jistgħu jiġu mibdula biss mill-Bank Ċentrali tal-Mauritania.

Il-livelli tal-kriminalità huma moderati iżda qegħdin dejjem jiżdiedu. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw il-bajja mudlama u iżolata f'Nuakchott u d-distrett ta' "Le Cinquième" billejl. Numru ta' serqiet u inċidenti vjolenti ġew irrapportati hemmhekk f'dawn l-aħħar snin.

Iċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Mauritania għandhom jiċċekkjaw għal kull prekawzjoni tas-saħħa mal-fornitur mediku tagħhom. Hija rrakkomandata bil-qawwa polza tal-assigurazzjoni komprensiva li tkopri r-ripatrijazzjoni b’mod partikolari peress illi l-isptarijiet ta’ sikwit ikollhom nuqqas ta’ medikazzjoni u provvisti bażiċi.Il-faċilitajiet mediċi huma estremament limitati, partikolarment barra n-Nouakchott u Nouadhibou, fejn in-nuqqas ta 'komunikazzjonijiet jagħmel it-trattament ta' emerġenza diffiċli ħafna.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Mauritania, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Mauritania jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Mauritius 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Mayotte 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Messiku 19/09/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Minħabba l-livelli għoljin ta’ attività kriminali, kif ukoll id-dimostrazzjonijiet, il-protesti u r-roadblocks illegali okkażjonali mal-pajjiż kollu, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jwissi liċ-ċittadini Maltin kollha li se jivvjaġġaw lejn il-Messiku biex ikunu ferm kawti. Bħalissa hemm gruppi kbar ta’ migranti li mexjin bil-massa mill-Honduras, jaqsmu mill-Gwatemala lejn il-Messiku u lil hinn. Dan qed ikollu impatt fuq il-qsim tal-fruntieri. Is-sitwazzjoni hija fluwida iżda l-punti tal-qsim tal-fruntiera f’Tecun Uman (Gwatemala/Messiku), Agua Caliente (Honduras/Gwatemala) u Tijuana (Messiku/Stati Uniti) bħalissa huma affettwati u soġġetti għal għeluq perjodiku. Huwa importanti li l-vjaġġaturi jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali u jikkonsultaw l-operaturi tal-ivvjaġġar tagħhom qabel ma jippruvaw jaqsmu l-fruntieri tal-art.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjarat huma mingħajr problemi, is-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-pajjiż tista’ tkun riskjuża għall-barranin. Matul dawn l-aħħar snin, żdiedet il-vjolenza relatata mad-drogi fil-Messiku, b’mod partikolari fl-istati ta’ Guerrero u l-Belt tal-Messiku u ż-żoni ta’ madwarha. Il-gvern Messikan jagħmel sforzi kbar biex jipproteġi d-destinazzjonijiet turistiċi ewlenin bħal Cancun, Playa del Carmen, Cozumel, Los Cabos, Puerto Vallarta u Nuevo Vallarta. Dawn iż-żoni fil-biċċa l-kbira ma rawx il-livelli ta vjolenza u kriminalità relatata mad-drogi li hemm fi bnadi oħra tal-Messiku. Madankollu sa mill-2017 kien hemm għadd ta’ rapporti ta’ inċidienti ta’ sparar ta’ armi u inċidenti oħra ta’ vjolenza f'dawn iż-żoni, inkluż f’postijiet popolari mat-turisti. Filwaqt li t-turisti ma kinux fil-mira ta’ tali inċidenti, kull min ikun qrib dawn l-okkorrenzi jista’ jiġi affettwat. Għaldaqstant, il-vjaġġaturi huma mħeġġa biex jagħmlu riċerka tajba dwar id-destinazzjoni tagħhom, biex jibqgħu viġilanti u biex isegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Vjolenza relatata mad-drogi hija problema ewlenija, speċjalment f’Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Baja California Sur (inkluż Los Cabos), Michoacán, Guerrero, Jalisco, u Nayarit. Kien hemm ukoll rapporti ta’ żieda f’inċidenti tas-sigurtà fl-istati ta’ Tabasco u Veracruz. Il-vjaġġaturi jridu jieħdu attenzjoni partikolari biex jevitaw li jiġu involuti f’vjolenza bħal din bejn il-gruppi kriminali. Jistgħu jseħħu wkoll f'daqqa ġlidiet armati bejn gruppi tad-drogi u l-forzi tas-sigurtà.

Ġew irrappurtati b’mod aktar frekwenti r-roadblocks illegali, b’mod partikolari fl-istati ta’ Guerrero u Chiapas. Il-vjaġġaturi li jsuqu f’dawn l-istati għandhom jiżguraw li jagħmlu dan matul is-sigħat tal-ġurnata u fejn possibbli jużaw it-toroq bit-tariffi.

L-attività kriminali fil-Messiku hija għolja. Il-vjaġġaturi Maltin għandhom joqogħdu attenti wkoll għall-kriminalità fit-toroq, serq, attakki, u serq ta’ vetturi, li seħħew ukoll f’żoni turistiċi. Serq mill-bwiet u serq ieħor iseħħu sikwit fuq is-sistemi tat-trasport. It-turisti għandhom jevitaw li jilbsu oġġetti ta’ valur, u għandhom iżommu l-flus u l-karti ta’ kreditu mistura. Għandha tingħata attenzjoni partikolari meta jintużaw l-ATMs.

Apparti minn din tal-aħħar, f’bosta żoni fil-pajjiż, inkluża l-Belt tal-Messiku, kien hemm ukoll protesti, li jistgħu joħolqu tensjoni u jsiru vjolenti. Il-vjaġġaturi Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-pajjiż għandhom jevitaw ġemgħat bħal dawn, peress illi l-parteċipazzjoni ta’ barranin f’attivitajiet politiċi tista’ twassal għad-detenzjoni u d-deportazzjoni. L-awtoritajiet Messikani qed jagħmlu sforzi biex jipproteġu ż-żoni turistiċi, u l-preżenza tal-pulizija żdiedet f’destinazzjonijiet ewlenin. Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu fil-Messiku, ma jistgħux jiġu esklużi attakki.

Hemm ukoll ħtif għal gwadann finanzjarju, u l-vjaġġaturi għandhom jużaw biss taxis awtorizzati, minħabba rapporti ta’ serq u attakki fuq il-passiġġieri. In-nisa għandhom jevitaw li jivvjaġġaw waħedhom minħabba inċidenti ta’ stupru fuq is-sistemi tat-trasport u offiżi sesswali li jseħħu wkoll f’żoni turistiċi. Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jixorbu biss ilma mgħolli jew ilma tal-flixkun u jiġu evitati xarbiet bis-silġ. Xi barranin ġew misruq jew assaliti wara li ġew iddrogati.

Il-kundizzjonijiet tat-toroq ġeneralment huma ħżiena, b’ħofor u nuqqas ta’ tidwil tat-toroq, għalhekk s-sewqan huwa aktar diffiċli. L-istandards tas-sewqan huma ħżiena, u ħafna karozzi mhumiex assigurati. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu kawti peress illi r-regolamenti tat-toroq mhux dejjem jiġu osservati.

Fil-Messiku attivitajiet sismiċi u vulkaniċi huma komuni, kif ukoll l-uragani. Ikun hemm theżżiżiet fuq bażi regolari, b’mod partikolari fl-istati kostali tal-Paċifiku tan-Nofsinhar, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca u Chiapas. Il-Ministeru tal-Protezzjoni Ċivili Messikan joffri pariri dwar x’għandek tagħmel qabel, matul u wara terremot jew tsunami.

Il-vulkani ta’ Popocatepetl u Colima huma attivi u magħluqa għall-pubbliku. Iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn dawn iż-żoni kollha għandhom isegwu l-pariri lokali u jsegwu l-midja lokali għal aġġornamenti, filwaqt li jibqgħu viġilanti l-ħin kollu. Hemm żoni ta’ periklu madwar iż-żewġ vulkani, u d-daqs ta’ dan jista’ jinbidel skont il-livell tal-attività kurrenti. L-informazzjoni l-aktar riċenti dwar l-istatus tal-vulkan Colima tista’ tinstab fuq is-sit web tal-Volcano Observatory tal-Università ta’ Colima. Għal aġġornamenti dwar il-vulkan Popocatepeti, żur is-sit web taċ-Ċentru Messikan għall-Prevenzjoni ta’ Diżastri (Mexican Disaster Prevention Centre).

L-istaġun tal-uragani fil-Messiku normalment huwa minn Ġunju sa Novembru u jista’ jaffettwa kemm il-kosta tal-Paċifiku u dik tal-Atlantiku. Kun af li l-effetti tal-maltempati tropikali u l-uragani jistgħu jinfirxu tul mijiet ta’ mili miċ-ċentru tal-maltempata, u dawn jikkawżaw għargħar, uqigħ l-art u sfrattu għal servizzi lokali, inkluż it-trasport. Il-vjaġġaturi huma mħeġġa bil-qawwa biex isegwu l-aġġornamenti tat-temp lokali u internazzjonali miċ-Ċentru Nazzjonali tal-Uragain tal-Istati Uniti (US National Hurricane Centre) u jiċċekkjaw mal-awtoritajiet lokali jew l-operatur tal-ivvjaġġar dwar kwalunkwe bidla li tista’ taffettwa l-pjanijiet tal-ivvjaġġar.

Il-vjaġġaturi Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Messiku għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Mal-wasla tagħhom fil-Belt tal-Messiku u f’żoni oħra b’altitudni għolja, il-vjaġġaturi jistgħu jħossu nuqqas ta’ enerġija, qtugħ ta’ nifs jew uġigħ ta’ ras. Minħabba r-riskju ta’ mard min-nemus, inkluż Zika u Chikungunya, huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi kollha jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw gidmiet min-nemus. Fl-aħħar 3 snin, kien hemm żieda f’każijiet irrappurtati ta’ mikrobu tal-ikel u l-ilma, cyclospora, li jaffettwa lill-vjaġġaturi li jirritornaw mill-Messiku, b’mod partikolari mir-reġjun ta’ Riviera Maya bejn ix-xhur ta’ Mejju u Ġunju.

Ċerti sptarijiet fil-pajjiż jirrifjutaw li jittrattaw direttament mal-kumpaniji tal-assigurazzjoni, u għaldaqstant, il-vjaġġaturi jridu jkunu lesti li jħallsu għat-trattament huma stess u mbagħad jitolbu rimborż. Huwa rrakkomandat ukoll li l-vjaġġaturi dejjem ikollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 060, 065, 066, jew 068.

Il-pulizija Messikana tista’ titlob evidenza tal-istatus legali, u ċ-ċittadini Ewropej inżammu wkoll mingħajr dokumenti.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għad-durata proposta taż-żjara tiegħek fil-Messiku. Huwa importanti li tiċċekkja minn qabel jekk teħtieġx viża biex tidħol jew tgħaddi mill-Messiku.

Unjonijiet bejn persuni tal-istess sess issa huma legali fil-Belt tal-Messiku u Coahuila, u l-omosesswalità hija ttollerata fil-pajjiż kollu. Madankollu, affezzjoni pubblika bejn koppji tal-istess sess jistgħu ma jkunux aċċettabbli.

Ma jistgħux jiddaħħlu prodotti tal-laħam u l-ħalib fil-pajjiż mill-UE.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju fil-Messiku fuq id-dettalji li ġejjin:


Konsolat Onorarju-Mexico City
Retorno Del Anahuac No 12, Lomas De Las Palmas, Huixquilucan 52788, Estado de Mexico
Emerġenza: 00525552912279
Imjel : maltaconsul.mexicocity@gov.mt 

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Mikroneżja 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Moldova 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Monaco 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Mongolja 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Montenegro 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Montserrat 18/09/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru Monserrat. Il-pajjiż huwa suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali, fejn l-uragan l-aktar riċenti seħħ madwar it-13 ta’ Settembru 2018. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi u l-livelli tal-kriminalità huma baxxi, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji u jżommu mistura l-oġġetti ta’ valur (inklużi l-passaporti).

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika, u għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Hemm sptar żgħir b’faċilitajiet limitati, u f’każijiet serji tista’ tkun meħtieġa evakwazzjoni lejn pajjiż fil-qrib. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li qed jivvjaġġaw fil-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 911 jew 999. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

It-turisti għandu jkollhom il-passaporti tagħhom validi għad-durata proposta taż-żjara. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

L-omosesswalità hija legali, iżda mal-gżira kollha, l-attitudnijiet għadhom konservattivi u wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni jistgħu jattiraw attenzjoni mhux mixtieqa.

Il-malji tal-baħar mhux aċċettabbli lil hinn miż-żoni ta’ xtut il-baħar.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Montserrat, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


il-Mozambique 24/09/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ (MFTP) jixtieq javża lil dawk il-Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw lejn il-Mozambique li minn tal-anqas disa’ persuni sfaw mejta minn meta ċ-Ċiklun Tropikali Kenneth, l-aktar tempesta qalila li laqtet lir-reġjun sa minn meta ilhom jinżammu r-rekords, ħelliet l-effetti tagħha fuq il-Mozambique nhar it-Tlieta.

Ġew irrappurtati ħames każi ta’ mwiet fil-Mozambique u erba’ oħra fil-gżira nazzjon ta’ Comoros. Iċ-ċiklun huwa t-tieni l-aktar maltempata tropikali qalila li ħabtet fuq ix-Xlokk tal-Afrika f’temp ta’ ħames ġimgħat. Minkejja l-qawwa tiegħu, iċ-Ċiklun Kenneth qed jimxi bil-mod u għaldaqstant l-esperti qed jibżgħu li dan ser ikompli jitfa’ xita qawwija fuq żona li tkun għadha qed tirkupra miċ-Ċiklun Idai. It-tbassir tat-temp qal li t-Tramuntana tal-Mozambique jista’ jkollha saħansitra 500 millimetru ta’ xita (madwar 20 pulzier) matul il-ħamest ijiem li ġejjin, u għaldaqstant ikompli jħarrax l-għargħar.

Il-maltempata kkawżat ħsarat estensivi, qerdet djar filwaqt li kinset komunitajiet sħaħ u l-kundizzjojonijiet fil-preżent qed jagħmluha ferm diffiċli li tasal l-għajnuna għand dawk li jeħtiġuha.

Il-Ministeru javża liċ-ċittadini Maltin sabiex ikunu attenti u jevitaw li jivvjaġġaw sakemm jekk mhux essenzjali lejn id-distretti ta’ Palma, Mocimboa de Praia u Macomia fil-Provinċja ta’ Cabo Delgado, minħabba żieda fl-attakki minn gruppi b’rabta mal-estremiżmu Iżlamiku. Dan l-avviż ma japplikax għall-gżejjer lil hinn mill-kosta tal-Mozambique. Barra minn hekk, kien hemm numru ta’ każijiet vjolenti, ħafna drabi wkoll li rriżultaw fi mwiet, bejn gruppi armati, il-forzi tas-sigurtà u r-residenti ġewwa l-Provinċja ta' Cabo Delgado. Il-każijiet intensifikaw, b’mod partikolari fid-distretti ta’ Palma, Mocímboa da Praia, Muidumbe, Macomia, u Quissanga. Tibqa’ xi tensjoni f’Zambezia, Sofala, Manica u l-provinċji ta’ Tete, l-aktar bejn il-milizzja tal-partit fl-oppożizzjoni u l-forzi tas-sigurtà statali.

L-intensità tal-attakki żdiedet lejn l-aħħar ta’ Mejju u l-bidu ta’ Ġunju tal-2018. Barra minn hekk, l-attività kriminali bħall-kontrabandu u t-tħaffir illegali fil-minjieri wasslu għal aktar deterjorament tal-qagħda tas-sigurtà. Riżultat ta’ dan, il-preżenza tas-sigurtà u l-imblokki fit-toroq żdiedu f’dan ir-reġjun. Għaldaqstant, min jivvjaġġa huwa mħeġġeġ bi sħiħ sabiex jagħmel riċerka profonda fuq id-destinazzjoni tiegħu, joqgħod attent, u jsegwi t-twissijiet tal-awtoritajiet lokali f’kull ħin.

Protesti u dimostrazzjonijiet jistgħu jsiru f’temp qasir. F’dan ir-rigward, min jivvjaġġa għandu dejjem isegwi t-twissijiet lokali kif ukoll l-aħbarijiet lokali għall-aġġornamenti. L-attakki terroristiċi ma jistgħux jiġu esklużi, u dawn jistgħu jsiru f’postijiet frekwentati mit-turisti.

Għalkemm ħafna mill-vjaġġi jkunu mingħajr problemi, kull min jivvjaġġa għandu joqgħod attent mill-kriminalità fit-toroq, li qed tiżdied ġewwa Maputo u destinazzjonijiet turistiċi oħra. Din it-tip ta’ kriminalità ħafna drabi tinvolvi skieken u armi tan-nar. Għaldaqstant, huwa importanti li kull min jivvjaġġa jieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa billi jevita li jimxi barra waħdu wara li jidlam, u li jżomm oġġetti ta’ valur f’post sikur (inkluż karti ta’ kreditu, ġojjelli, passaporti eċċ) l-ħin kollu. Il-ġbid ta’ flus mill-ATMs m’għandux isir matul il-lejl. Ġew irrappurtati wkoll każijiet ta’ ħtif ta’ prsuni, l-aktar f’Maputo, u xi drabi l-barranin sfaw mira. Il-bajjiet u gżejjer ‘il barra mill-kosta għandhom nuqqas ta’ preżenza tal-pulizija, filwaqt li xi persuni ġieli rrappurtaw ukoll fastidju u talbiet ta’ tixħim mill-pulizija stess.

Minħabba l-kundizzjonijiet tat-toroq u l-istat ħażin tal-vetturi u tas-sewqan, l-inċidenti tat-traffiku jiġru ta’ sikwit. It-trasport pubbliku jista’ jkun perikoluż minħabba l-manutenzjoni fqira tal-vetturi. Turisti li jkunu qed jivvjaġġaw bil-karozza għandhom iżommu t-twieqi magħluqa u l-bibien imsakkrin il-ħin kollu, minħabba rapporti ta’ assalti. Kien hemm ukoll żieda ta’ rapporti fuq serq ta’ persuni mill-karozzi, l-aktar ġewwa Maputo u f’punti partikolari fuq il-qsim tal-fruntieri. Min jivvjaġġa għandu joqgħod attent meta jasal jew ikun ser jitalq mill-proprjetà residenzjali wara li jidlam. Idealment, huwa l-aħjar li tevita li ssuq waħdek mal-lejl. Barra minn hekk, min jivvjaġġa huwa mwissi sabiex ma jtellagħx persuni stranġieri miegħu u ma jiqafx biex jgħin persuni weqfin bil-karozzi jew bil-mixi fit-triq, għaliex il-hijackers ħafna drabi jużaw dawn it-tekniċi biex jingannaw lis-sewwieqa ħalli jwaqqfu l-vettura tagħhom.

Turisti li jagħżlu li jivvjaġġaw bil-baħar għandhom joqogħdu ferm attenti mill-pirati, theddida sinifikanti fil-Golf ta’ Aden u l-Oċean Indjan. Rapporti ta’ attakki fuq dgħajjes lokali tas-sajd fiż-żona madwar il-Golf ta’ Aden u Horn of Africa jkomplu. L-assessjar tan-Naval Counter Piracy Forces internazzjonali jibqa’ tali li kull dgħajsa tal-qlugħ li taqa’ taħt il-kontroll tagħhom għandha tibqa’ ‘l barra miż-Żona mmarkata bħala ta’ Risjku Għoli (designated High Risk Area) jew ikollha taffaċċja r-riskju ta’ hijack jew li tinżamm bħala ostaġġ għall-prezz tal-fidi.

Min jivvjaġġa għandu jara professjonist tas-saħħa minn tal-anqas bejn 4 u 6 ġimgħat qabel ma jasal fil-pajjiż sabiex jiċċekkja għall-vaċċini, ċertifikati, u miżuri oħra ta’ prevenzjoni kif meħtieġ. Fid-19 ta’ Frar 2018, ġie rrappurtat li minn Awwissu 2017, kien hemm total ta’ 1799 każ ta’ kolera rrappurtat, b’1 minnhom ikun fatali. Barra minn hekk għandom jittieħdu l-prekawzjonijiet normali sabiex wieħed jevita espożizzjoni għall-HIV/AIDS.

Il-faċilitajiet tal-isptar fil-pajjiż huma foqra. Min jivvjaġġa għandu jkollu assigurazzjoni medika u tal-ivvjaġġar komprensiva li tkopri t-trattamenti mediċi barra l-pajjiż u r-ripatrijazzjoni. Wieħed għandu jġorr miegħu l-ħin kollu kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport kif ukoll kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, ċittadini Maltin li jkunu qed jivvjaġġaw fil-pajjiż jistgħu jċemplu fuq 08911 jew 21313103 u jistaqsu għal ambulanza. Għandek tagħmel kuntatt mal-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek b’mod immedjat jekk tiġi rreferut għat-trattament ġewwa faċilità medika.

Il-liġi tal-pajjiż titlob li min jivvjaġġa jġorr miegħu id-dokumenti oriġinali tal-identità f’kull ħin u jippreżentahom skont kif mitlub lill-awtoritajiet.

It-teħid ta’ ritratti lil uffiċini tal-gvern, residenzi, bini tal-pulizija u militari, u l-ajruport huwa strettament projbit.

Għalkemm l-omosesswalità mhiex illegali, l-affezzjoni fil-pubbliku tista’ tidher kerha.

F’każ ta’ diffikultà, ċittadini Maltin li jkunu fil-pajjiż jistgħu jagħmlu kuntatt mal-Konslu Onorarju ġewwa Maputo kif ġej:


Konsolat Onorarju-Maputo
Rua Fernao Lopes, 106
Emerġenza: 00258843988524
Imjel : maltaconsul.maputo@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Myanmar/Burma 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

in-Namibja 19/09/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn in-Namibja biex ikunu kawti ħafna. Il-paċi fl-Angola tejbet is-sitwazzjoni tas-sigurtà tul il-fruntiera Namibja-Angola. Minħabba r-riskju ta brigantaġġ, madankollu, għandek teżerċita kawtela meta tivvjaġġa lejn din iż-żona, inkluż ir-Reġjun ta' Kavango fil-Grigal u n-nofs tal-Punent tar-Reġjun ta 'Zambezi (qabel kienet magħrufa bħala Caprivi). Il-qsim tal-fruntiera għandu jsir biss f'postijiet ta' kontroll uffiċjali.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, iċ-ċittadini Maltin iridu joqogħdu attenti għal-livell dejjem jikber ta’ kriminalità vjolenti fit-toroq, li qed taffettwa t-turisti barranin. Il-vjaġġaturi f’Windhoek għandhom joqogħdu attenti minn ħallelin vjolenti u anke minn serq mill-bwiet, u għandhom ikunu viġilanti fil-madwar tagħhom, speċjalment wara li jidlam. Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura. Kien hemm ukoll każijiet ta’ skimming tal-karti tal-kreditu fil-postijiet ta’ akkomodazzjoni. Il-bibien tal-karozzi għandhom jinżammu msakkrin, u t-twieqi magħluqin, speċjalment fit-traffiku, peress li gruppi kriminali għandhom tendenza jippruvaw jisirqu mill-karozzi. It-turisti għandhom jistaqsu lil-lukanda tagħhom biex tirrakkomandalhom kumpanija tat-taxis ta’ reputazzjoni tajba, billi kien hemm każijiet ta’ serq fejn turisti barranin sfaw vittmi ta’ dan.

L-ivvjaġġar bit-triq huwa meqjus perikoluż minħabba l-kundizzjonijiet tat-toroq. Toroq imħarbtin ikkawżaw għadd ta’ inċidenti fatali, u l-punctures huma komuni. Huwa importanti li żżomm mat-toroq ewlenin. Is-sewqan billejl barra mill-bliet għandu jiġi evitat minħabba l-periklu serju mill-annimali selvaġġi.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-kolera hija magħrufa li tfaqqa’ fil-pajjiż, u ġiet irrappurtata epidemija fir-reġjun ta’ Kunene. Hemm ukoll rapporti ta’ każijiet ta’ kolera fir-reġjuni ta’ Omusati, Oshana, Ohangwena, u Khomas, u wkoll għadd ta’ każijiet f’Windhoek. Barra minn dan, il-vjaġġaturi għandhom jeżerċitaw prekawzjonijiet normali biex jevitaw espożizzjoni għall-HIV/AIDS.

Hemm faċilitajiet mediċi tajbin fil-belt kapitali tan-Namibja, Windhoek. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 211111 (f’Windhoek) jew 10111 (xi mkien ieħor). Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Dejjem għandha tinġarr kopja tad-dokument ta’ identifikazzjoni.

Għalkemm l-omosesswalità mhix illegali fil-pajjiż, ħafna nies għadhom jikkunsidrawha bħala tabù. Għaldaqstant, wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni għandhom jiġi evitati.

Ma hemmx regoli formali li jirrestrinġu t-teħid ta’ ritratti, iżda kien hemm każijiet fejn persuni ġew miżmuma milli jieħdu ritratti ta’ binjiet Presidenzjali. Għaldaqstant, huwa importanti li tiċċekkja qabel ma tieħu xi ritratti.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fin-Namibja, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Nauru 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

in-Nepal 19/09/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ (MFTP) jixtieq javża liċ-ċittadini Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw li mill-11 ta’ Lulju, xita qawwija fuq il-belt fin-Nofsinhar tan-Nepal fuq il-fruntiera mal-Indja irriżultat f’għexieren ta’ fatalitajiet, b’ħafna aktar jitilfu djarhom, u konfużjoni fit-trasport.

Riżultat ta’ splużjonijiet riċenti ta’ bombi f’Katmandu, min jivvjaġġa għandu jkun kawt ferm u jevita żoni ffullati.

Mill-1 ta’ April 2019, l-Ajurport Internazzjonali tan-Nepal, Tribhuvan, ser ikun magħluq bejn l-10pm u t-8am kuljum minħabba xogħol ta’ manutenzjoni. Huwa mistenni li dan l-għeluq ser ikun għal perjodu ta’ 3 xhur. Matul dawn il-ħinijiet, l-iskedi tat-titjieriet x’aktarx li jitbiddlu.

Protesti mmotivati politikament, fuq skala żgħira, dimostrazzjonijiet jew strikes huma pjuttost komuni fin-Nepal. Dawn jistgħu jseħħu b’avviżi tal-aħħar minuta u jistgħu jinvolvu skontri bejn id-dimostranti u l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi. Wieħed għandu jkun kawt u jevita t-tali dimostrazzjonijiet.

In-Nepal huwa żona karratteristika għat-terremoti u jibqa’ f’riskju għal aktar terremoti u theżżiżiet ta’ wara. Wieħed għandu jiffamiljarizza ruħu mal-proċeduri tas-sigurtà f’każ ta’ terremot. L-istaġun tal-monsoon ġeneralment ikun bejn Ġunju u Settembru. Matul dawn iż-żminijiet ħafna drabi jkun hemm għargħar u wqigħ tal-art. L-ivvjaġġar bit-triq jista’ jkun perikoluż, b’mod partikolari f’żoni rurali.

Dawn il-perikli li ġejjin jeżistu matul is-sena kollha, b’mod speċjali ‘l fuq minn 3,000m: tibdil f’daqqa fit-temp, valangi u snow drifts, uqigħ tal-art u għargħar, qsim fis-silġ u ħofor kbar, uqigħ ta’ ġebel, maltempati u ragħad, sturdament minħabba l-għoli u ħruq mix-xemx.

Kun żgur li l-assigurazzjoni tkoprik għal attivitajiet maħsuba, inkluż l-ivvjaġġar f’ogħla minn 3,000m, servizzi ta’ salvataġġ fuq il-muntanji u spejjeż tal-helicopter.

Fin-Nepal hemm rata baxxa ta’ kriminalità serja. Oqgħod attent mill-pick-pockets u l-ħtif ta’ basktijiet, b’mod partikolari fl-ajruporti, fuq il-karozzi tal-linja u f’żoni popolari mal-barranin bħal Thamel, Sanepa u Kupondol f’Kathmandu. Oqgħod attent meta toħroġ timxi billejl. L-assalti u s-serq għandhom aktar tendenza li jsiru filgħaxija f’żoni bi ftit dwal. Evita li toħroġ timxi waħdek u ġġorx miegħek somom kbar ta’ flus.

Jekk qed tippjana li ser tieħu miegħek xi mediċini fin-Nepal trid tieħu r-riċetta.

Minn tal-anqas 8 ġimgħat qabel il-vjaġġ tiegħek, iċċekkja l-aktar avviżi riċenti tas-saħħa skont il-pajjiż maħruġa min-National Travel Health Network and Centre (NaTHNaC) (https://travelhealthpro.org.uk/countries) fuq is-sit tat-TravelHealthPro.

It-trattament mediku huwa għoli ferm fi kliniċi għall-prsuni tal-Punent, fin-Nepal. Il-kura tas-saħħa hija fqira f’ħafna postijiet barra l-Kathmandu Valley u Pokhara. Jista’ jkun diffiċli li jkun hemm aċċess rapidu bil-helicopter għall-evakwazzjoni jekk wieħed jimrad jew isofri minn inċident serju f’żona remota tal-pajjiż. Kun żgur li jkollok assigurazzjoni tal-ivvjaġġar u tas-saħħa adegwata u fondi aċċessibli li jkopru l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku.

Ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsolat Onorarju għal Malta kif ġej:


Konsolat Onorarju-Kathmandu
Shrestha Building, Jyatha, Kantipath, P.O.Box No. 1011
Telefown 1: 0097714255687
Telefown 2: 009774255842
Emerġenza: 009774219018
Imjel : maltaconsul.kathmandu@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

in-Netherlands 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

New Caledonia 19/09/2019

Kun viġilanti

Jista’ jkun hemm ċikluni tropikali, b’mod partikolari bejn nofs Diċembru u nofs Marzu. Ara Diżastri Naturali (https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/new-caledonia/natural-disasters). New Caledonia ġiet ikklassifikata li hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika. Għal aktar informazzjoni u pariri, żur is-sit web tan-National Travel Health Network and Centre (http://travelhealthpro.org.uk/country/161/new-caledonia#Other_risks).

Il-livelli tal-kriminalità huma baxxi fi New Caledonia, u għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi xorta għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet normali.

Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu, ma jistgħux jiġu esklużi attakki. Dawn jistgħu jseħħu kullimkien, inkluż f’postijiet popolari mat-turisti.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Kien hemm ukoll każijiet ikkonfermati tal-virus Chikungunya u tad-deni Dengue. Huwa importanti li jittieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jiġi evitat gdim min-nemus. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu fuq 15, 17 jew 256767, u jitolbu ambulanza. Il-faċilitajiet ġenerali tal-kura tas-saħħa huma tajbin, iżda każijiet serji jistgħu jeħtieġu evakwazzjoni lejn Franza jew l-Awstralja.

Il-vjaġġaturi għandu jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. Il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw lill-kumpanija tal-assigurazzjoni minnufih jekk jiġu riferuti għand faċilità medika.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għad-durata proposta taż-żjara tiegħek. Mhu meħtieġ ebda perjodu ta’ validità addizzjonali aktar minn dak meħtieġ.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fi New Caledonia, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

New Zealand 27/09/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

..Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn in-New Zealand li kien hemm sensiela ta’ sparaturi f’bosta lokalitajiet f’Christchurch. Iċ-ċittadini Maltin fiż-żona huma mwissija biex jibqgħu viġilanti u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Minħabba n-nirien serji li hemm fir-reġjun ta’ Nelson-Tamala fis-6 ta’ Frar 2019, ġiet iddikjarata emerġenza tad-difiża ċivili lokali miċ-Ċentru Nazzjonali għall-Ġestjoni ta’ Kriżi (National Crisis Management Centre). Jek tinsab fiż-żona affettwata, għandek issegwi l-parir tad-Difiża Ċivili ta’ Nelson Tasman .

It-terremot tal-14 ta’ Novembru 2016 ikkawża danni sinifikanti fit-toroq u l-linji tal-ferroviji fir-reġjun ta’ Canterbury bejn Christchurch u Picton, u xi żoni mhumiex aċċessibbli.

Jekk qed iżżur żoni remoti tan-New Zealand, żgura li l-awtoritajiet lokali jew il-ħbieb/qraba jkunu jafu d-dettalji tal-vjaġġ tiegħek qabel ma titlaq. Il-kundizzjonijiet tat-temp jistgħu jkunu ħżiena ħafna, speċjalment fix-xitwa.

Qabel ma tivvjaġġa ara li jkollok assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa. Żgura li din tkoprik għall-attivitajiet kollha li beħsiebek tagħmel waqt li tkun fin-New Zealand, inklużi sports avventurużi bħal bungee jumping, għadis u paragliding.

Id-dettalji tal-kuntatt tal-KummissjoniGhalja ta Malta u l-Konsolat Malti fin-New Zealand huma dawn li ġejjin:


Konsolat Onorarju-Wellington
20, Tanera Crescent, Wellington 6021
Telefown 1: 0064 49702509
Telefown 2: 0064 211409038
Emerġenza:
Imjel : maltaconsul.wellington@gov.mt

in-Niġer 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

in-Niġerja 03/09/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq jinforma li waqt li l-ġlied ikompli għaddej ġewwa n-Niġerja, dan issa qed jiżviluppa f’attakki fuq refuġjati kif ukoll persuni spostati f’pajjiżhom stess fix-Xlokk tan-Niġerja, li jinkludu persuni li kienu diġà sfurzati ‘l barra minn darhom minħabba l-ġlied.

Ġellieda tal-Boko Haram riċentament żiedu l-attakki tagħhom fuq persuni ċivili permezz ta’ attakki suwiċida, ħtif ta’ persuni u l-ħruq ta’ villaġġi sħaħ.

Ħafna familji ħarbu mill-istat ta’ Borno fin-Niġerja, iċ-ċentru tar-ribelljoni tal-Boko Haram, iżda l-attakki marru lil hinn mill-fruntieri u għaldaqstant għadhom ifittxu s-sigurtà.

Ċittadini Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw lejn in-Niġerja huma mwissija sabiex ma jivvjaġġawx lejn l-Istat ta’ Borno, l-Istat ta’ Yobo, l-Istat ta’ Adamawa, l-Istat ta’ Gombe, iż-żoni tax-xmara Delta, Bayelsa, Rivers, Akwa Ibom u l-Istati ta’ Cross River fiż-żona ta’ 20km mill-fruntiera man-Niġer fl-Istat ta’ Zamfara.

Il-Ministeru javża wkoll biex ma jsir l-ebda vjaġġar sakemm mhux essenzjali lejn: l-Istat ta’ Bauchi, l-Istat ta’ Zamfara, l-Istat ta’ Kano, l-Istat ta’ Kaduna, l-Istat ta’ Jigawa, l-Istat ta’ Katsina, l-Istat ta’ Kogi fiż-żona ta’ 20km mill-fruntiera man-Niġer f’Sokoto u l-Istati ta’ Kebbi u ż-żoni mhux tax-xmara tad-Delta, Bayelsa u l-Istat ta’ Rivers u l-Istat ta’ Abia.

L-elezzjonijiet saru fid-9 ta’ Marzu 2019. It-tensjoni tibqa’ waħda għolja f’partijiet tan-Niġerja hekk kif tħabbru r-riżultati, b’mod partikolari f’Akwa Ibom, Imo, Kaduna, Kano, Lagos u l-Istati tar-Rivers. Xi riżultati ser jiġu kkontestati u jistgħu jibdew anke sfidi legali. Konsegwentament it-tensjoni tkompli ġewwa n-Niġerja għal xi żmien u ġbir ta’ mases u dimostrazzjonijiet jistgħu jsiru mingħajr ħafna avviż, bil-potenzjal li jkunu vjolenti. Għandek tkompli tevita r-rallies, il-mases u d-dimostrazzjonijiet filwaqt li ssegwi l-mezzi lokali.

It-theddida terrorista fil-Lvant ta’ Yobe u l-Istat ta’ Borno hija waħda għolja, b’attakki riċenti frekwenti. Gruppi terroristi wettqu attakki fil-Grigal tan-Niġerja matul il-perjodu tal-elezzjonijiet fi Frar, u attakki simili huma mistennija.

Hemm tendneza li t-terroristi jwettqu l-attakki tagħhom fin-Niġerja.

Fit-23 ta’ Frar 2019, ISWA wettaq attakk li kien jinvolvi sparar indirett li rriżulta f’numru ta’ splużjonijiet f’diversi postijiet ġewwa Maiduguri. Għandek tevita postijiet fejn jiltaqgħu l-mases, inkluż meetings politiċi, laqgħat reliġjużi u postijiet ta’ talb, swieq, shopping malls, lukandi, bars, ristoranti, stazzjonijiet tat-trasport u kampijiet għal persuni spostati f’pajjiżhom stess. L-attakki jistgħu ma jiddiskriminawx u jistgħu jaffettwaw l-interess ta’ dawk mill-Punent kif ukoll postijiet sinonimi mat-turisti. Minbarra Abuja, bliet u rħula ewlenin oħra jibqgħu f’riskju b’mod partikolari, inkluż Kano u Kaduna. Hemm theddida qawwija ta’ ħtif ta’ persuni fin-Niġerja. Il-ħtif jista’ jkun immotivat mill-kriminalità jew mit-terroriżmu, u jista’ jsir għal skopijiet finanzjarji jew politiċi.

L-ambjent ta’ sigurtà fil-Grigal mar għall-agħar mill-2018 u hemm żieda akbar fir-riskju ta’ ħtif ta’ persuni. Il-ħtif ta’ persuni fil-Grigal inkluda ħaddiema mis-settur umanitarju kif ukoll dak privat.

Curfews potenzjali, restrizzjonijiet tat-traffiku u mblokk ta’ toroq jistgħu jwasslu għal diżordni fit-traffiku u t-trasport pubbliku. Restrizzjonijiet tal-ivvjaġġar jistgħu jaffettwaw ukoll passiġġieri li jaslu jew li jkunu ser jitilqu mill-ajruporti internazzjonali ta’ Lagos u Abuja. Min jivvjaġġa għandu jkun żgur li jikkuntattja l-operatur tat-titjira jew l-aġent tal-ivvjaġġar tiegħu qabel jivvjaġġa sabiex jiċċekkja l-iskeda tat-titjira u l-aċċess għaliha.

Għalkemm ħafna mill-vjaġġi jkunu mingħajr problemi, ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn in-Niġerja għandhom ikunu konxji tal-livelli għolja ta’ kriminalità fit-toroq, li tinkludi attakki fuq persuni, ħtif ta’ persuni, ħtif ta’ persuni minn ġol-vetturi, kif ukoll serq bl-armi. Hemm it-tendenza li persuni barranin jitqiesu bħala sinjuri, għaldaqstant jaqgħu fil-mira. Huwa importanti li ma ġġorrx miegħek ammonti kbar ta’ flus kontanti, u li żżomm l-oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) moħbija. Hemm ukoll theddida għolja ta’ ħtif ta’ persuni, li jista’ jiġi mmotivat mill-kriminalità jew it-terroriżmu. F’dawn l-aħħar 5 snin, numru ta’ persuni barranin sfaw maħtufa, u f’xi każijiet anke maqtula. Persuni barranin sfaw ukoll vittmi ta’ numru ta’ frodi.

L-ivvjaġġar fit-toroq jista’ jkun kaotiku u bil-mod. Wieħed għandu jevita toroq kwieti, bi ftit li xejn dwal, u li jivvjaġġa wara li jidlam. Għandha tingħata attenzjoni partikolari fit-traffiku jew meta wieqaf fuq it-traffic lights minħabba r-riskju ta’ ħtif ta’ persuni mill-karozzi. Jeżistu wkoll postijiet ta’ ċċekkjar tal-vetturi, uħud huma awtorizzati, oħrajn le. L-awtorizzati jsiru biex jiċċekkjaw is-sigurtà, l-oħrajn isiru għall-flus. It-trasport pubbliku wkoll huwa perikoluż minħabba l-istat fqir tal-karozzi tal-linja/taxis. Jekk wieħed għandu bżonn juża taxi, għandu juża dawk offruti mil-lukandi ewlenin. Jekk ser tistenna lil xi ħadd jilqgħek jew xufier fl-ajruport, oqgħod attent u kun żgur li l-persuni jidentifikaw irwieħhom. Kien hemm ukoll inċidenti ta’ serq bl-armi u ta’ pirati fl-ibħra Niġerjani, il-Golf ta’ Guinea, u fuq ix-xmajjar u l-port tan- Niger Delta.

Min jivvjaġġa għandu jmur għand professjonist tas-saħħa minn tal-anqas bejn 4 u 6 ġimgħat qabel jitlaq sabiex jiċċekkja għal xi vaċċini, ċertifikati, u miżuri preventivi oħra meħtieġa. Fl-2018, kien hemm tliet tifqigħat ta’ kolera fin-Niġerja. Mard serju tat-tropiċi (bħall-malaria, typhoid, u yellow fever) issibu wkoll fil-pajjiż. Fl-1 ta’ Marzu 2018 l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ħarġet avviż ta’ tifqigħa tal-Lassa fever fin-Niġerja. Hemm rapporti kontinwi tal-Lassa fever f’numru ta’ stati. Il- Lassa fever hija marda virali emorreġika akuta trażmissibli. Ċittadini Maltin li bħalissa jinsabu fin-Niġerja, jew li riċentament vjaġġaw lejn in-Niġerja, għandhom isegwu l-miżuri standard ta’ kontroll u prevenzjoni mill-infezzjonijiet u jirrappurtaw kwalunkwe tħassib mediku lill-eqreb fornitur tas-servizzi tas-saħħa. Hemm ukoll riskju ta’ trażmissjoni taż-Zika fil-pajjiż. It-trattament tas-saħħa f’ċertu postijiet jista’ jkun bażiku ferm. Min jivvjaġġa għandu jkollu assigurazzjoni medika u tal-ivvjaġġar komprensiva li tkopri t-trattament mediku barra l-pajjiż u ripatrijazzjoni, kif ukoll wieħed għandu jġorr miegħu l-ħin kollu kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport u kit mediku komprensiv. Huwa essenzjali li wieħed jagħmel kuntatt immedjat mal-kumpanija tal-assigurazzjoni jekk jiġi rreferut għal faċilità medika għat-trattament.

Minħabba t-tfaqqigħa tal-Ebola fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo f’Mejju 2018, min jivvjaġġa għandu jistenna spezzjonijiet addizzjonali fl-ajruporti Niġerjani.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal minn tal-anqas 6 xhur mid-data tad-dħul fin-Niġerja.

L-omosesswalità mhiex aċċettata fin-Niġerja, u wiri ta’ affezzjoni fil-pubbliku kif ukoll soċjetajiet u organizzazzjonijiet omosesswali jistgħu jwasslu għal sentenzi twal ta’ ħabs.

It-teħid ta’ ritratti lil bini governattiv u militari, kif ukoll ajruporti jista’ jwassal għal arresti.

Hekk kif in-Niġerja għandha l-akbar popolazzjoni ta’ Musulmani fiż-żona tas-sub-Sahara, huwa importanti li wieħed iġib ruħu u jilbes b’mod modest.

L-importazzjoni fin-Niġerja ta’ birra, ilma minerali, soft drinks, inbid bil-gass, frott, ħaxix, ċereali, bajd, tessili, ġojjelli u metalli prezzjużi hija illegali. Barra minn hekk, huwa illegali li tesporta biċċiet ta’ arti Afrikana, b’mod partikolari antikità.

Għalkemm l-ekonomija tan-Niġerja tibbaża fuq flus kontanti, l-użu tal-karti ta’ kreditu/debitu qed jiżdied. Min jivvjaġġa għandu joqgħod attent għal frodi bil-karti tal-kreditu.

Peress li Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fin-Niġerja, f’każ ta’ diffikultà, ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ kif ġej:Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

in-Nikaragwa 19/09/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha li ser jivvjaġġaw lejn in-Nikaragwa li hemm għaddejjin protesti li għandhom fil-mira l-President tan-Nikaragwa Daniel Ortega sabiex jitolbu r-rilaxx tal-priġunieri politiċi kollha rigward il-kriżi politika li ilha taħkem il-pajjiż sa mis-sena l-oħra.

L-organizzaturi tal-protesti li nġabru f’punti varji f’Managua, il-belt kapitali, ġew imsawta mill-pulizija, li sa minn Novembru qed jinfurzaw projbizzjoni kontra l-protesti fit-toroq. Il-vidjos mill-protesti li qed jitqassmu fuq il-midja soċjali wkoll urew lill-pulizija jsawtu lil nies ċivili. Sa minn April, aktar minn 320 persuna ġiet maqtula u madwar 600 oħra li l-oppożizzjoni tiddeskrivi bħala priġunieri politiċi għandhom miżmuma, skont rappreżentanti mill-gruppi tad-drittijiet tal-bniedem.

Il-Ministeru javża liċ-ċittadini Maltin biex ikunu kawti ħafna fin-Nikaragwa minħabba s-sitwazzjoni tas-sigurtà volatili. Ħafna żoni tal-pajjiż raw perjodu ta’ nkwiet u vjolenza fit-toroq sa minn April 2018. Is-sitwazzjoni issa hija aktar kalma iżda għad hemm tensjoni sottostanti li tista’ tiżbroffa f’aktar vjolenza u diżordni mingħajr twissija. Aktar qabel fil-kriżi, ta’ spiss kien hemm pattulji minn gruppi favur il-gvern armati sew. Filwaqt li issa donnhom inqas attivi, il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li jagħmlu riċerka tajba dwar id-destinazzjoni tagħhom, biex jibqgħu viġilanti u biex dejjem isegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Fix-xhur bikrija tal-kriżi, intuża l-gass tad-dmugħ, bulits tal-gomma u munizzjoni attiv li rriżultaw f’bosta persuni feruti u, skont in-NU u rapporti oħra, aktar minn 325 persuna mejta. Inċidenti simili jistgħu jseħħu fi kwalunkwe ħin u mhumiex prevedibbli. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw id-dimostrazzjonijiet u l-ġemgħat kollha, anke jekk dawn jidhru li huma paċifiċi, peress li dawn ħadu xejra vjolenti fil-passat. Hemm restrizzjonijiet severi fuq il-libertà ta’ espressjoni u l-għaqda. Marċijiet, dimostrazzjonijiet u espressjonijiet ta’ oppożizzjoni oħrajn m’għadhomx permessi aktar. Barra minn dan, huwa kontra l-liġi tan-Nikaragwa li l-barranin jieħdu sehem f’ġemgħat bħal dawn, anke jekk dawn huma paċifiċi, u l-barranin li jieħdu sehem f’avvenimenti bħal dawn jistgħu jiġu arrestati.

Minħabba d-diżordni fil-pajjiż, ir-rotot ewlenin lejn l-ajruport ġew ostakolati f’bosta okkażjonijiet. Ir-rotot ewlenin fl-ibliet u bejniethom f’ċerti perjodu kienu magħluqa kompletament fl-2018 minħabba d-diżordni u/jew roadblocks minħabba l-protesti. Ir-roadblocks issa tneħħew, iżda l-vjaġġaturi huma mħeġġa bil-qawwa biex jiċċekkja l-informazzjoni lokali b’attenzjoni qabel ma jmorru fuq vjaġġ. It-turisti li qed jivvjaġġaw fiż-żoni għandhom jeżerċitaw kawtela kbira u jevitaw iż-żoni affettwati.

Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu fin-Nikaragwa, ma jistgħux jiġu esklużi attakki.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjarat huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi kollha jridu joqogħdu attenti għaż-żieda sinifikanti tal-kriminalità fit-toroq, għas-serq, u d-dħul bil-forza. L-inċidenza tal-kriminalità żdiedet b’mod sinifikanti minn meta bdew il-protesti ta’ April 2018, b’mod partikolari fejn preżenza tal-pulizija effettiva hija nieqsa. Il-kriminalità fit-toroq hija komuni f’Managua iżda hija preżenti wkoll fi bliet kbar oħra. Bosta kriminali ta’ sikwit iġorru l-armi, u persuni li rreżistew sfaw vittmi ta’ feriti u anke mewt.

Fil-belt kapitali, għandek tkun kawt meta żżur il-viċinati qrib Lake Managua (iċ-ċentru tal-belt il-qadim), inkluż iż-żona ta’ “Ticabus”. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw ukoll li jevitaw li jimxu waħedhom wara li jidlam u joqogħdu attenti f’dawk li jissejħu “barrios”, jiġifieri d-distretti popolari u l-aktar ippopolati li hemm imxerrda mal-belt kollha, b’mod partikolari Carretera Norte, barrio Dimitrov. Is-serq mill-bwiet u s-serq huma wkoll komuni fi stazzjonijiet tal-karozzi tal-linja u fuq it-trasport pubbliku. Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jżommu l-oġġetti ta’ valur (inkluż karti tal-kreditu, ġojjellerija, passaport, eċċ.) mistura sew. F’każ ta’ serqa, huwa importanti li tinforma lill-pulizija u li titlob kopja ffirmata u b’siġill tar-rapport.

Minħabba kemm ir-riskji tas-saħħa u s-sikurezza personali, marbuta mal-preżenza ta’ rotot tat-traffikar tad-drogi, il-vjaġġaturi huma mħeġġa bil-qawwa biex jippjanaw b’attenzjoni l-ivvjaġġar kollu lejn it-Tramuntana tal-pajjiż u l-kosta tal-Atlantiku. B’mod partikolari, għandhom jittieħdu prekawzjonijiet xierqa fil-każ ta’ vjaġġi fit-”Triángulo Minero”, li hija żona muntanjuża mal-fruntiera tal-Honduras, li tinkludi l-bliet ta’ Rosita, Bonanza u Siuna.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Minħabba r-riskju ta’ mard min-nemus bħal Zika u Chikungunya, huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi kollha jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw gidmiet min-nemus.

L-isptarijiet pubbliċi fin-Nikaragwa mhumiex mgħammra tajjeb, iżda l-belt kapitali ta’ Managua għandha sptarijiet aktar ġodda u mgħammra aħjar. Xi sptarijiet privati f’Managua jirrappurtaw li ntlaħaq il-limitu tal-kapaċità.

Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu lill-Pulizija fuq 118, jew ambulanza fuq 128. Għandek tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-vjaġġaturi għandhom jużaw taxi awtorizzata bi pjanċi ħomor, u bir-ritratt u d-dettalji tax-xufier murija b’mod ċar fuq id-dashboard. Ħafna nies sfaw ukoll vittmi ta’ serq u attakki meta użaw taxis oħrajn. Il-vjaġġaturi m’għandhom qatt jużaw taxi li ġiet ibbukkjata minn xi ħadd ieħor. Seħħ ukoll ħtif ta’ passiġġieri. Huwa importanti li tinnota li n-numru tal-vettura. Huwa komuni li t-taxis jiġu kondiviżi ma’ barranin, u huwa rrakkomandat li dejjem tiftiehmu fuq it-tariffa qabel il-vjaġġ. Huwa rrakkomandat li ma jivvjaġġawx fuq karozzi tal-linja wara li jidlam.

Il-kundizzjonijiet tat-toroq ġeneralment huma ħżiena, b’ħofor u nuqqas ta’ tidwil tat-toroq, għalhekk s-sewqan huwa aktar diffiċli. L-istandards tas-sewqan huma ħżiena, u l-vjaġġaturi għandhom ikunu kawti peress illi r-regolamenti tat-toroq mhux dejjem jiġu osservati. Hemm problema fil-pajjiż bis-sewqan minn nies xurbana. It-turisti li jivvjaġġaw bil-karozza għandhom iżommu t-twieqi magħluqin u l-bibien imsakkrin, minħabba rapporti ta’ attakki.

Minħabba l-preżenza potenzjali ta’ landmines qodma f’xi żoni rurali, il-vjaġġaturi għandhom ikunu kawti f’żoni lil hinn mit-toroq prinċipali.

Fin-Nikaragwa attivitajiet sismiċi u vulkaniċi, uragani, maltempati severi u għarar huma komuni. L-istaġun tal-uragani normalment huwa minn Ġunju sa Novembru, filwaqt li l-istaġun tax-xita huwa minn April sa Ottubru. Matul dawn il-perjodi (speċjalment f’żoni rurali), uqigħ l-art, għargħar u tiġrif ta’ pontijiet jistgħu jikkawżaw il-kanċellazzjoni ta’ titjiriet lokali u sfrattu tal-ivvjaġġar ieħor. Iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż huma mħeġġa li jsegwu pariri lokali affidabbli u aġġornamenti fil-midja mill-Organizzazzjoni Meteoroloġika Dinjija u ċ-Ċentru Nazzjonali tal-Uragani (National Hurricane Centre).

Sa mill-aħħar ta’ Diċembru 2015, il-vulkani ta’ Momotombo, Concepcion u Masaya qed jirreġistraw fenomeni mikrosiżmiċi spissi b’emissjonijiet tal-lava u splużjonijiet tal-gass. Bħala total, bħalissa hemm attivi sitt vulkani vulkaniċi fuq in-naħa tal-Paċifiku tal-pajjiż. Huwa kruċjali li l-vjaġġaturi jsegwu b’attenzjoni jsegwu r-rapporti tal-midja u jibqgħu f’kuntatt mal-awtoritajiet lokali qabel ma jżuru ż-żona.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul.

Il-pajjiż għandu restrizzjoni stretta fuq l-użu ta’ drones u oġġetti relatati, u l-vjaġġaturi m’għandhomx jippruvaw jużawhom sakemm ma ngħatax permess formali mill-awtoritajiet tan-Nikaragwa.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju f’Managua fuq id-dettalji li ġejjin:


Konsolat Onorarju-Managua
Calle Los Laureles 60, Las Colinas, Managua
Telefown 1: 0050 22762389
Telefown 2: 00505 88555585
Emerġenza:
Imjel : maltaconsul.managua@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Niue 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

in-Norveġja 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Oman 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Pakistan 03/09/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali

Wara attakk terroristiku f’Pulwama fl-14 ta’ Frar, żdiedet it-tensjoni bejn l-Indja u l-Pakistan, b’mod partikolari tul il-Linja ta’ Kontroll. Il-Pakistan ħabbar li l-ispazju tal-ajru tiegħu kien se jingħalaq fis-27 ta’ Frar, iżda fl-1 ta’ Marzu l-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili tal-Pakistan ħarġet avviż fejn ħabbret li l-ispazju tal-ajru tal-Pakistan kien se jerġa’ jinfetaħ parzjalment. Xi titjiriet issa reġgħu ssoktaw mill-ajruporti ewlenin (inklużi l-ajruporti ta’ Islamabad, Karachi u Lahore) iżda xi ajruporti, pereżempju fir-reġjuni ta’ Gilgit Baltistan, Punjba u Interior Sindh, għadhom magħluqin. Għandek tiċċekkja mal-linja tal-ajru tiegħek għall-informazzjoni l-aktar riċenti dwar l-istatus tat-titjira tiegħek qabel ma tivvjaġġa lejn l-ajruport għal titjiriet lejn u mill-Pakistan.

Il-logħbiet tal-cricket tal-Pakistan Super League se jsiru f’Karachi mis-6 sas-17 ta’ Marzu 2019. Għandek tistenna preżenza addizzjonali tal-forzi tas-sigurtà fil-belt u possibbilment sfrattu fl-ivvjaġġar.

Iċ-ċittadini Maltin li bħalissa jinsabu fil-pajjiż u/jew li huma residenti hemm għandhom ikunu kawti, jiċċekkjaw regolarment ir-rapporti tal-aħbarijiet biex iżommu ruħhom aġġornati bl-iżviluppi li jkunu għaddejjin u jsegwu l-istruzzjonijiet maħruġa mill-awtoritajiet lokali.

Fid-dawl ta’ dan u minħabba l-fatt li s-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-Pakistan tibqa’ fraġli, minħabba theddida għolja ta’ attakki terroristiċi, ħtif u vjolenza bejn fazzjonijiet, għandu jiġi evitat kull vjaġġar ħlief dak essenzjali. B’mod partikolari, evita vjaġġar mhux essenzjali lejn Kalesh Valley, Bamoboret Valley u d-Distrett ta’ Arandu lejn in-Nofsinhar u l-Punent ta’ Chitral f’Khyber-Pakhtunkhwa, il-belt ta’ Quetta, il-belt ta’ Nawabshah fil-Provinċja ta’ Sindh, u ż-żoni tal-intern ta’ Sindh fit-Tramuntana ta’ Nawabshah. It-terroriżmu u dimostrazzjonijiet vjolenti għadhom theddid persistenti mal-pajjiż kollu.

Barra minn hekk, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jwissi liċ-ċittadini Maltin biex jevitaw kull vjaġġar lejn iż-Żoni Tribali Amministrati Federalment (Federally Administered Tribal Areas), id-distretti ta’ Charsadda, Kohat, Tank, Bannu, Lakki, Dera Ismail Khan, Swat, Buner u Lower Dir f’Khyber-Pakhtunkhwa, il-belt ta’ Peshawar u d-distretti lejn in-Nofsinhar tal-belt, inkluż it-triq bejn Peshawar u Chitral li tgħaddi minn Lowari Pass, Balochistan tat-Tramuntana u tal-Punent, u l-Karakoram Highway bejn Islamabad u Gilgit. Iż-żoni kollha bi fruntiera mal-pajjiż, ħlief il-punt ta’ qsim uffiċjali tal-fruntiera ta’ Wagah, għandhom jiġu evitati wkoll.

Huwa probabbli li t-terroristi jippruvaw iwettqu attakki fil-Pakistan. Hemm theddida għolja ta’ terroriżmu u vjolenza settarja mal-pajjiż kollu. Attakki addizzjonali jistgħu jkunu indiskriminati inkluż f’postijiet iffrekwentati minn barranin. Evita postijiet iffullati bħal promenades pedonali, ċentri tax-xiri, swieq miftuħa, ristoranti u postijiet ta’ qima Kun estremament viġilanti l-ħin kollu, żomm profil baxx u kun kawt, b’mod partikolari f’żoni ffrekwentati regolarment mit-turisti. Segwi r-rapporti tal-aħbarijiet lokali kif ukoll l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali.

Dimostrazzjonijiet pubbliċi u diżordni ċivili huma komuni fil-Pakistan. Il-protesti jistgħu jseħħu mingħajr mistenni u filwaqt li l-biċċa l-kbira huma paċifiċi, dawn malajr jistgħu jieħdu xejra vjolenti. Għandek tevita li tinqabad f’dimostrazzjonijiet, folol kbar ħafna ta’ nies u avveniment pubbliċi.

L-ajruport il-ġdid f’Islamabad beda l-operazzjonijiet tiegħu fit-3 ta’ Mejju, u t-titjiriet qed jaqilbu mill-faċilità l-qadima (Benazir Bhutto). Inħeġġu lill-vjaġġaturi kollha biex jiċċekkjaw id-dettalji tat-titjira tagħhom mal-linja tal-ajru qabel ma jivvjaġġaw, u biex ikunu ppreparati għal dewmien jew tħarbit potenzjali. Ħalli biżżejjed ħin biex tgħaddi mill-kontrolli tas-sigurtà aktar stretti.

Iċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-pajjiż għandhom iżuru lill-professjonista tas-saħħa tagħhom tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel il-vjaġġ tagħhom biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn jieħdu xi tilqim, ċertifikazzjonijiet jew miżuri preventivi oħrajn. Barra minn dan, huwa essenzjali li l-vjaġġaturi jkunu koperti minn polza komprensiva tal-ivvjaġġar.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Pakistan jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju fil-Pakistan fuq id-dettalji li ġejjin:


Konsolat Onorarju-Karachi
Gokal Chambers, Hotel Beach Luxury Road
Telefown 1: 009221561100
Telefown 2: 009221561105
Emerġenza: 00923002013022
Imjel : maltaconsul.karachi@gov.mt 

Konsolat Onorarju-Lahore
36, Lawrence Road, 54000
Telefown 1: 00924236366666
Emerġenza: 00924236366670  
Imjel : maltaconsul.lahore@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Palau 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Palestina 12/09/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża lil ċittadini Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw lejn il-Palestina sabiex ikunu ferm kawti u jevitaw li jivvjaġġaw lejn ir-reġjuni msemmija hawn isfel riżultat tat-tensjonijiet preżenti fuq is-sigurtà. Il-Ministeru javża sabiex ma jsir l-ebda vjaġġar lejn:

• Gaza

• The West Bank

• The Sheba’a Farms u Ghajjar fiż-żona ta’ 500m mill-fruntiera mal-Lebanon (the ‘Blue Line’) Lvant ta’ Metula, inkluż it-tarf ta’ fuq tal-villaġġ

• Il-Lvant ta’ Route 98 matul il-fruntiera mas-Sirja.

• The Golan Heights.

Kien hemm każijiet repetuti ta’ sparar ta’ rokits minn Gaza, li jistgħu jsiru wkoll lil hinn mit-territorju taż-żona ta’ Gaza; ħafna drabi l-Iżrael wieġeb permezz ta’ sparar lura fuq Gaza. Fl-14 ta’ Marzu u fil-25 ta’ Marzu 2019 ġew sparati attakki minn Gaza lejn iċ-ċentru ta’ Iżrael. Fil-25 ta’ Marzu, rokit laqat dar f’Mishmeret, fit-Tramuntana ta’ Tel Aviv. Jekk tkun qed tivvjaġġa lejn iċ-ċentru jew in-Nofsinhar tal-Iżrael, ara li tkun familjari mal-azzjonijiet ta’ sigurtà li jkollok tieħu f’każ li tisma’ s-sirena ta’ twissija, imxi mal-avviżi tal-awtoritajiet lokali u żomm ruħek aġġornat dwar is-sitwazzjoni ta’ sigurtà permezz tal-mezzi tax-xandir u dawn l-avviżi dwar l-ivvjaġġar.

Filwaqt li s-sitwazzjoni tas-sigurtà hija waħda imprevedibbli, hija waħda li tinsab f’evoluzzjoni kontinwa, bir-riskju ta’ attakki terroristiċi u episodji vjolenti. Il-kunflitti li jirriżultaw f’persuni feruti qed ikunu aktar spissi fil-Istrixxa ta’ Gaza. Kien hemm ukoll numru ta’ kunflitti vjolenti bejn persuni li kienu qed jipprotestaw u forzi tas-sigurtà fl-Iżrael u l-West Bank, inkluż Tel Aviv, il-Lvant ta’ Jerusalem, il-Belt il-Qadima, u Hebron. Żdiedu wkoll l-inċidenti fin-naħa ta’ fuq tal-Galilea u l-Golan Heights.

X’aktarx li t-terroristi jwettqu attakki fl-Iżrael u t-Territorji Palestinjani. Miri jistgħu jinkludu binjiet tal-gvern, inkluż skejjel, postijiet ta’ talb, shopping centres, restoranti, bars u stazzjonijiet tat-trasport pubbliku bħal stejġis tal-linja, ajruporti u mollijiet. Huwa essenzjali li min jivvjaġġa għandu jkun dejjem konxju tal-madwar speċjalment meta jkun f’postijiet pubbliċi, u jitgħallem il-lokazzjoni tal-eqreb bomb shelters.

Ċittadini Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw huma wkoll avżati sabiex iżommu ‘l bogħod mill-folol u jissalvagwardjaw is-sigurtà tagħhom. Ta’ spiss ikun hemm dimostrazzjonijiet f’ħafna żoni fil-bliet frekwentati l-aktar mit-turisti inkluż ġewwa u madwar il-Belt il-Qadima, b’mod speċjali matul it-talb tal-Ġimgħa. Ħafna minn dawn il-protesti wasslu għal ħbit vjolenti. Min qed jivvjaġġa huwa mħeġġeġ li jsegwi b’mod rigoruż l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali f’kull ħin u jżomm ruħu aġġornat fuq l-aħħar żviluppi permezz tal-mezzi tax-xandir lokali kif ukoll internazzjonali.

F’każ ta’ diffikultà, ċittadini Maltin jistgħu jingħataw l-assistenza mill-Uffiċċju Rappreżentattiv għal Malta fir-Ramallah, li jista’ jiġi milħuq b’dawn il-modi:


Konsolat Onorarju-Bethlehem
P.O Box 1069, Hermann Gmeiner St. Alkarkafeh
Emerġenza: +970 599 212 235
Imjel : maltaconsul.bethlehem@gov.mt

Uffiċċju Rappreżentattiv-Ramallah
VIP Centre, 100 Al-Kawthar Street, Al-Bireh
Telefown 1: 0097022413210    
Telefown 2: 00970597325481
Emerġenza: 00972549963954
Imjel : info.ramallah@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Panama 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Papua New Guinea 19/09/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn ċerti żoni

Il-Ministeru javża kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn il-provinċji ta’ Hela u Southern Highlands, wara d-dikjarazzjoni ta’ stat ta’ emerġenza mill-gvern. Barra minn dan, dawn iż-żoni, flimkien mal-provinċji ta’ Enga u l-Western Highlands raw żieda fil-ġlieda tribali. Tfaqqigħiet ta’ dawn tal-aħħar huma wkoll komuni f’Port Moresby. Il-vjolenza tribali tista’ sseħħ mingħajr mistenni u tista’ tmur għall-agħar malajr ħafna u tirriżulta fil-qerda ta’ proprjetà, tħarbit tas-servizzi, u korriment serju. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw folol kbar u ġemgħat pubbliċi.

Wara perjodu ta’ konflitt, huwa importanti li jkunu kawti meta jivvjaġġaw lejn Bougainville Island. Iż-żona muntanjuża madwar il-mina ta’ Panguna hija “Żona Pprojbita”. Qatt m’għandu jkun hemm aċċess f'dawn iż-żoni, u l-barranin li daħlu f’żoni bħal dawn mingħajr awtorizzazzjoni ġew interrogati, u xi wħud kellhom il-passaporti tagħhom miżmuma.

Fiż-żona tal-fruntiera mal-Indoneżja, qrib il-provinċja ta’ Sandhuan, kultant kien hemm ġlied u sitwazzjoni mimlija tensjoni. Huwa importanti li jkunu ferm kawti u jkunu lesti għal għeluq possibbli f’daqqa tal-fruntiera.

Il-Papua New Guinea jinsab fuq strixxa sismika volatili msejħa "Ring of Fire" fil-Paċifiku, li tinsab f'żona sismika u vulkanika attiva u hija suxxettibbli għal terremoti, tsunamis u eruzzjonijiet vulkaniċi. Hemm diversi vulkani attivi madwar il-pajjiz u l-eruzzjonijiet iseħħu regolarment. Attività sismika u vulkanika hija aktar probabbli li sseħħ qrib Rabaul fil-Provinċja ta ' East New Britain, Kimbe fil-Provinċja ta' West New Britain, u fuq Manam Island fil-Provinċja ta' Madang. F’ każ ta' diżastru naturali, il-vjaġġaturi għandhom jagħtu attenzjoni lit-twissijiet kollha maħruġa, jevitaw żoni ristretti u ssegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali. Id-dħaħen u l-irmied mill-vulkani perjodikament iwasslu għal tfixkil fit-titjiriet, partikolarment fir-reġjun ta' Rabaul. Fil-każ ta' eruzzjoni volkanika, iċċekkja mal-kumpannija tat-trasport jew l-operatur turistiku tiegħek biex tiddetermina jekk is-sitwazzjoni tistax taffettwa l-pjanijiet tal-vjaġġ tiegħek.

Għalkemm ma hemm ebda avveniment riċenti ta’ terroriżmu, ma jistgħux jiġu esklużi attakki, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mal-barranin.

F’Papua New Guinea hemm livell għoli ta’ kriminalità serja, inkluż ħtif ta’ karozzi, attakki, stupru, ħtif ta’ basktijiet, u serq. Kriminalità bħal din tinsab b’mod partikolari fil-belt kapitali ta’ Port Moresby, u fil-bliet ta’ Lae u Mt Hagen. Machetes u armi tan-nar spiss jintużaw waqt serq u attakki. Il-vjaġġaturi għandhom ukoll ikunu kawti fiż-żoni tal-fruntiera, b’mod partikolari fiż-żona bejn Papua New Guinea u l-Indoneżja, fejn hemm konflitt kontinwu mal-konfini. Il-vjaġġaturi għandhom iżommu oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) mistura u maħżuna f’post sigur.

Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti waqt l-ivvjaġġar bit-triq minħabba l-kundizzjonijiet ħżiena tat-toroq u standards ħżiena tas-sewqan. Huwa importanti li l-bibien jinżammu msakkrin u t-twieqi jinżammu magħluqa. Barra minn hekk, jekk teħtieġ li tivvjaġġa billejl, huwa rrakkomandat li tivvjaġġa f’konvoj jew bi skorta tas-sigurtà. Il-karozzi tal-linja pubbliċi (PMVs) m’għandhomx jintużaw minħabba inċidenti ta’ hold-ups bl-armi u attakki ta’ stupru. It-taxis huma disponibbli fiċ-ċentri ewlenin, iżda xorta jistgħu jkunu mantnuti ħażin.

Huwa importanti li toqgħod attent ħafna f’Milne Bay, Rabual, u matul Kokoda Trail, minħabba l-preżenza ta’ bombi mhux sploduti mit-Tieni Gwerra Dinjija.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. L-awtoritajiet tas-saħħa ddikjaraw tfaqqigħa ta’ Poljo f’Morobe, Madang, u fil-provinċji ta’ Eastern Highlands. Hemm ukoll il-virus Chikungunya u d-deni dengue, u hemm ukoll riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika. Il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Il-pajjiż jiffaċċja wkoll każijiet ta’ Tuberkulożi. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu ambulanza fuq 111. Il-faċilitajiet tas-saħħa huma bażiċi ħafna u l-isptarijiet ta’ sikwit jonqoshom mediċini jew provvisti bażiċi. F’każijiet serji, il-pazjenti jistgħu jiġu evakwati b’ambulanza bl-ajru. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-pajjiż.

Il-vjaġġaturi huma pprojbiti li jdaħħlu frott, ħxejjex, u prodotti tal-annimali fil-pajjiż.

Il-marijuana u narkotiċi oħrajn huma illegali fil-pajjiż.

Atti omosesswali huma illegali, u jistgħu jwasslu għal priġunerija.

Il-pajjiż huwa suxxettibbli għal diżastri naturali, bħal ċikluni tropikali u għargħar. F’każ ta’ sitwazzjonijiet bħal dawn, il-vjaġġaturi għandhom isegwu l-parir u l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Papua New Guinea, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Paragwaj 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Perù 03/09/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ jinforma lil passiġġieri Maltin li terremot qawwa 8 laqat lill-Perù u ħalla persuna waħda mejta, qered għaxriet ta’ djar u ħarbat numru ta’ operazzjonijiet petroliferi. It-terremot – l-aktar wieħed qawwi fil-Perù mill-2007 ’l hawn – inħass madwar il-pajjiż kollu kif ukoll fil-pajjiżi ġirien, l-Ekwador u l-Kolombja, wara li laqat ir-reġjun ftit li xejn abitat ta’ Loreto, fit-Tramuntana Amażonjana tal-Perù. L-aktar żoni milquta kienu l-bliet ta’ Yurimaguas u Tarapoto. Ġarrbu ħsarat ukoll diversi skejjel, knejjes, sptarijiet u kliniċi.

Kien hemm rapport lokali dwar qtugħ fil-provvista tal-elettriku fil-bliet ta’ Iquitos u Tarapoto, li huma bliet Amażonjani fir-reġjun ta’ Loreto.

Fil-pajjiż qrib, l-Ekwador, it-terremot l-aktar li nħass qawwi kien fir-reġjun Amażonjan ta’ Yantzaza, fejn ikkawża qtugħ momentanju fil-provvista tal-elettriku. Il-vjaġġaturi huma avżati biex ikunu kawti.

Minħabba li l-kriminalità fil-pajjiż hija problema sinifikanti, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ javża lil kull min hu ta’ nazzjonalità Maltija biex joqgħod attent meta jivvjaġġa lejn il-Perù. Serq ta’ oġġetti b’valur żgħir, assalti u serq bl-użu tal-armi jseħħu ta’ spiss f’Lima, Cusco, Arequipa u bliet kbar oħra. Wieħed għandu jkun żgur li jżomm livell għoli ta’ viġilanza, jieħu l-prekawzjonijiet kollha dwar is-sigurtà, u jevita li jippassiġġa waħdu f’inħawi mwarrba jew billejl. Minbarra dan, jekk tinsab fil-Perù, jew beħsiebek tivvjaġġa lejn il-Perù, jekk jogħġbok segwi regolarment l-aħbarijiet lokali u imxi skont l-avviżi li jingħataw mill-awtoritajiet.

Id-dimostrazzjonijiet u l-protesti huma komuni madwar il-pajjiż kollu u malajr jafu jsiru vjolenti. Għaldaqstant, wieħed għandu jiżgura li jevita folol kbar, meetings politiċi u marċi. Strajks u roadblocks huwa frekwenti u jistgħu jikkawżaw l-interruzzjoni ta’ ċerti servizzi, inkluż it-trasport pubbliku, u l-għeluq ta’ ħwienet u uffiċċji governattivi. Roadblocks għal għarrieda jistgħu jaffettwaw ukoll l-ivvjaġġar fin-Nofsinhar tal-Perù, speċjalment l-ivvjaġġar lejn u minn bliet bħal Arequipa, Cusco u Puno. Protesti f’Puno jistgħu jikkawżaw l-għeluq tal-fruntiera mal-Bolivja, inkluża l-Għadira Titicaca.

Barra minn dan, agħti attenzjoni speċjali lis-sitwazzjoni ta’ sigurtà lokali fiż-żoni ta’ fruntiera mal-Ekwador u l-Kolombja. Jekk tkun qed taqsam il-fruntiera bejn il-Perù u l-Ekwador (bl-art) għandek tagħmel dan biss minn checkpoints uffiċjali, minħabba l-periklu ta’ mini li jkunu għadhom ma splodewx. Evita vjaġġar mhux essenzjali lejn żoni f’inqas minn 20 kilometru mill-fruntiera mal-Kolombja minħabba traffikar ta’ droga u inkursjonijiet li kultant isiru minn forzi ta’ gwerilli armati mill-Kolombja u l-Perù.

Għalkemm it-terroriżmu domestiku huwa ristrett l-aktar għal żoni fil-ġungla tal-Perù, fejn huwa attiv il-grupp tal-gwerilli membri fis-Sendero Luminoso, attakki ma jistgħux jiġu esklużi. Minħabba l-possibilità ta’ terroriżmu u attività kriminali, li huma intrinsikament marbuta bejniethom, hemm riskju akbar għas-sigurtà f’reġjuni fejn hemm kultivazzjoni intensive u proċessar tal-coca, inklużi l-baċini tax-Xmajjar Alto Huallaga, Aguaytia, Apurimac-Ene u Mantaro (reġjun magħruf bħala VRAEM). Għaldaqstant, u minħabba l-istat ta’ emerġenza li huwa fis-seħħ bħalissa, aħna niskuraġġixxu kull vjaġġar li ma jkunx neċessarju lejn dawn iż-żoni:

• id-distretti ta’ Kimbiri, Pichari u Vilcabamba, Inkawasi, Villa Virgen u Echaratie, fil-provinċja ta’ La Convención, u d-distrett ta’ Ccapacmarca (provinċja ta’ Chumbivilcas), fid-dipartiment ta’ Cuzco (esklużi l-bliet ta’ Cuzco u Machu Picchu);

• il-provinċji ta’ Huallaga u Tocache, fid-dipartiment ta’ San Martín;

• il-widien tax-Xmajjar Huallaga ta’ Fuq u Ene, fid-dipartimenti ta’ Huánuco u San Martín;

• il-provinċja ta’ Padre Abad, fid-dipartiment ta’ Ucayali;

• il-provinċji ta’ Huacaybamba, Humalíes, Leoncio Prado u Marañón, fid-dipartiment ta’ Huánuco;

• il-provinċji ta’ Concepción u Satipo, u Santo Domingo de Acobamba u d-distretti Pariahuanca (provinċja Huancayo), fid-dipartiment ta’ Junín;

• id-distrett ta’ Tuman (provinċja ta’ Chiclayo), fir-reġjun ta’ Lambayeque;

• il-provinċja ta’ Tavacaia, fid-dipartiment ta’ Huancavelica;

• id-distretti ta’ Abancay, Andahuaylas, Challhuahuacho u Mara i Chincheros, fid-dipartiment ta’ Apurímac;

• il-provinċji ta’ Huanta u La Mar, fid-dipartiment ta’ Ayacucho.

• Il-kuridur ta’ trasport Apurimac-Cusco-Arequipa u x-Xmara Putumayo, ħdejn il-fruntiera mal-Kolombja.

Minbarra dan, navżaw lill-vjaġġaturi kollha biex joqogħdu b’seba’ għajnejn waqt hiking fiż-żoni tar-reġjun ta’ Huaraz, fil-Muntanji Cordillera Blanca, u tul l-Inca Trails. Wieħed għandu joqgħod partikolarment attent f’żoni b’għoljiet weqfin u li jiżolqu, mingħajr ċnut u mhux immarkati. Diversi persuni sfaw mejta jew midruba gravement f’waqgħat huma u telgħin Huayna Picchu, quċċata qrib Machu Picchu.

Minħabba li teżisti evidenza li t-trasmissjoni tal-virus Zika fil-Perù għadha għaddejja, navżaw lill-persuni ta’ nazzjonalità Maltija kollha li qed jivvjaġġaw lejn jew huma diġà fil-pajjiż biex jieħdu l-prekawzjonijiet sanitarji neċessarji u jkunu metikulużi fil-miżuri li jieħdu biex jevitaw gdim min-nemus. Barra dan, peress li d-deni isfar, id-dengue u l-virus Chikungunya huma endemiċi f’ċerti żoni, hu rrakkomandat il-vaċċin kontra mard li jinxtered min-nemus. Wieħed għandu wkoll jagħti attenzjoni speċjali lill-iġjene fl-ikel u jixrob biss ilma bbottiljat.

Il-persuni kollha ta’ nazzjonalità Maltija huma avżati biex jikkonsultaw ma’ professjonist fil-qasam tas-saħħa mill-inqas 4 sa 6 ġimgħat qabel il-vjaġġ tagħhom biex jiċċekkjaw jekk jeħtiġux tilqim, ċertifikati jew miżuri preventivi oħra. Minbarra dan, wieħed għandu jaċċerta li jkun kopert b’assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar.

F’każ ta’ diffikultà meta tkun fil-pajjiż, persuni ta’ nazzjonalità Maltija jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsulati Onorarji rispettivi skont id-dettalji li ġejjin:


Konsolat Onorarju-Arequipa
Urbanización Challapampa I-23 Cerro Colorado
Emerġenza: 005154202122
Imjel : maltaconsul.arequipa@gov.mt

Konsolat Onorarju-Lima
Av. Comandante Espinar # 470-G, Lima 18
Telefown 1: 005114401331
Emerġenza: 005112225438
Imjel : maltaconsul.lima@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Polineżja Franċiża 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Polonja 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Portugall 03/10/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

.

Puerto Rico 25/09/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

L-Aħħar Żviluppi:

Sigurtà:

Is-Saħħa:

Perikli Naturali:

Aktar Informazzjoni:

Dettalji ta’ Kuntatt:

L-Aħħar Żviluppi:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża lil ċittadini Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw sabiex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru Puerto Rico. Il-gżira hija suxxettibbli għall-uragani u l-maltempati tropikali. Iċ-Ċentru Nazzjonali tal-Uragani qed jagħmel monitoraġġ tad-Dipressjoni Tropikali Karen, li hija mistennija li tikkawża xita qawwija, għargħar f’daqqa u wqigħ tal-art ġewwa Puerto Rico min-nhar it-Tlieta 24ta’ Settembru 2019.

Sigurtà:

Wieħed għandu jkun konxju tal-perikli tat-traffiku u l-kriminalità fit-toroq.

Is-Saħħa:

Il-pajjiż huwa kklassifikat li għandu riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika.

Perikli Naturali:

L-istaġun tal-uragan Atlantiku ġeneralment ikun bejn l-1 ta’ Ġunju u t-30 ta’ Novembru. L-istaġun tal-uragan Paċifiku jkun bejn il-15 ta’ Mejju u t-30 ta’ Novembru. Id-Dipressjoni Tropikali Karen hija mistennija li tikkawża xita eċċessiva u rjieħ qawwija, kif ukoll għargħar f’daqqa. Ċittadini Maltin huma mwissija sabiex isegwu l-aħbarijiet maħruġa miċ-Ċentru Nazzjonali tal-Uragani, u jsegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali b’mod speċjali b’rabta mal-evakwazzjonijiet.

Nhar it-Tlieta, terremot fuq skala ta’ 6.3 laqat it-Tramuntana tal-villaġġ kostali ta’ Isabela, Puerto Rico. Madanakollu, ma kien hemm l-ebda rapport ta’ persuni feriti jew ħsarat.

Dettalji ta’ Kuntatt:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Qatar 12/09/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Qatar biex ikunu kawti. L-iżviluppi reġjonali jkomplu jikkawżaw sensittivitajiet lokali. Il-vjaġġaturi huma avżati biex isegwu r-rapporti tal-aħbarijiet, u jevitaw ġemgħat u dimostrazzjonijiet. L-Arabja Sawdija, l-Emirati Għarab Magħquda, il-Bahrain u l-Eġittu waqqfu r-rabtiet diplomatiċi mal-Qatar f’Ġunju 2017. Dan wassal għal għeluq li affettwa r-rotot bit-triq, bl-ajru u bil-baħar bejn il-pajjiż u l-Qatar, kif ukoll restrizzjonijiet tal-ivvjaġġar u ta’ residenza li jaffettwaw liċ-ċittadini tal-Qatar. Il-fruntiera tal-art bejn il-Qatar u l-Arabja Sawdija hija magħluqa.

It-titjiriet kollha bejn il-Qatar u l-Arabja Sawdija, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Eġittu u l-Bahrain huma sospiżi sa ma jingħata avviż ieħor. Minħabba dawn il-miżuri, il-vjaġġaturi fir-reġjun huma probabbli li jiltaqgħu ma’ tħarbit. Għaldaqstant, iċ-ċittadini Maltin kollha fir-reġjun huma mwissija biex jiċċekkjaw mal-linja tal-ajru jew mal-aġent tal-ivvjaġġar tagħhom qabel ma jibdew il-vjaġġ.

Huwa probabbli li jseħħu attakki terroristiċi fil-Qatar, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti. It-theddidiet ewlenin jinkludu attakki fuq interessi tal-punent, strutturi militari, taż-żejt, tat-trasport, u tal-avjazzjoni, u f’postijiet iffullati u ċentrali. Barra minn hekk, it-terroristi qed jheddu wkoll li ser iwettqu attakki fir-reġjun tal-Golf. Għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandhom ikunu viġilanti u jsegwu l-iżviluppi permezz tal-midja, u jsegwu l-istruzzjonijiet mill-awtoritajiet lokali.

Il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, u l-livelli tal-kriminalità huma baxxi. Madankollu, il-viżitaturi nisa għandhom joqogħdu partikolarment attenti meta jivvjaġġaw waħedhom billejl. Iċ-ċittadini Maltin huma wkoll imħeġġa biex jużaw taxis irreġistrati biss, u ma jużawx taxis tard billejl jew meta ma jkunux akkumpanjati.

L-ivvjaġġar bit-triq jista’ jkun perikoluż minħabba standards ħżiena tas-sewqan. Ir-rata ta’ fatalitajiet tal-inċidenti tat-toroq hija għolja. Il-vjaġġaturi għandhom jinnutaw li anke espressjonijiet żgħar ta’ rabja fit-triq jistgħu jwasslu għal pieni. L-ivvjaġġar fid-deżert jista’ jkun perikoluż, u huwa rrakkomandat li jivvjaġġaw f’konvoj u li jieħdu provvista tal-ilma. Għandhom ikunu kawti wkoll waqt l-ivvjaġġar bil-baħar. Ħafna żoni tal-Golf huma sensittivi, u bastimenti li jidħlu f’dawk iż-żoni ġew miżmuma u spezzjonati wkoll. It-tensjonijiet jistgħu jaffettwaw ir-rotot ukoll, u jkunu ta’ aktar riskji ta’ attakk marittimu. Għandhom ikunu kawti bl-ivvjaġġar bil-bastimenti Dhow, minħabba standards baxxi.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. It-trattament mediku ta’ emerġenza huwa eċċezzjonali, iżda jista’ jkun pjuttost għali, speċjalment għall-viżitaturi. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Huwa importanti li għandhom jinnutaw li xi mediċini bir-riċetta tat-tabib u oħrajn li jinxtraw mill-ispiżerija jistgħu jkunu sustanzi kkontrollati fil-pajjiż. Għaldaqstant, huwa importanti li l-mediċini jinżammu fil-pakkett oriġinali tagħhom, flimkien ma’ ittra uffiċjali ffirmata mit-tabib tiegħek, li tindika għaliex huma meħtieġa. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 999. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-Qatar.

Il-vjaġġaturi huma mħeġġa biex jirrispettaw il-kultura u t-tradizzjonijiet Musulmani tal-pajjiż. Huwa importanti li jintlibes ilbies modest, inkluż waqt is-sewqan. In-nisa huma mistennija li jgħattu spallejhom u joqogħdu lura milli jilbsu shorts jew dbielet.

Imġiba omosesswali hija illegali fil-pajjiż, u kwalunkwe intimità bejn l-irġiel u n-nisa tista’ twassal ukoll għall-arrest.

It-teħid ta’ ritratti f’ċerti postijiet sensittivi jista’ jkun ipprojbit jew jeħtieġ permess.

Il-vjaġġaturi għandhom jinnutaw li x-xorb ta’ alkoħol fil-pubbliku huwa reat. Barra minn dan, huwa illegali li jiġu importati alkoħol, prodotti tal-majjal, u kotba u materjal reliġjuż fil-pajjiż. Il-liġi tal-Qatar tipprojbixxi wkoll l-importazzjoni, il-bejgħ, u x-xiri ta’ sigaretti elettroniċi u prodotti simili. Il-bagalji kollha jiġu skennjati mal-wasla fl-Ajruport ta’ Doha. Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fil-Qatar, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

ir-Renju Unit 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

ir-Repubblika Ċeka 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

ir-Repubblika Ċentru-Afrikana 27/09/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jwissi liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn ir-Repubblika Ċentru-Afrikana kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn iż-żona ċentrali tal-Belt kapitali ta’ Bangui (bejn l-ajruport u x-xmara Oubangui), u kontra kull vjaġġar lejn il-bqija ta’ Bangui u l-kumplament tal-pajjiż.

Hemm tensjoni f’Bangui u l-bqija tar-Repubblika Ċentru-Afrikana. Fil-pajjiż hemm rapporti ta’ vjolenza, attività mir-ribelli, qtil, serq, ħtif ta’ ostaġġi, u abbuż tad-drittijiet tal-bniedem. Għassiesa armati stabbilixxew bosta roadblocks fil-pajjiż. F’April u fil-bidu ta’ Mejju 2018, f’Bangui kien hemm ġlied bejn gruppi armati u l-forzi tas-sikurezza, fejn ġew maqtula aktar minn 20 persuna u ndarbu aktar minn 180. B’riżultat tas-sitwazzjoni, ħafna negozji u skejjel fil-belt ġew magħluqa.

Wara li koalizzjoni ta’ ribelli armati ħadu t-tmexxija tal-pajjiż fl-2013, il-kap tagħha rriżenja sena wara, u fl-2016 kien hemm elezzjonijiet leġiżlattivi fil-pajjiż, li wasslu għall-istabbiliment ta’ Parlament u gvern ġdid. Madankollu, il-pajjiż għadu fraġli minħabba l-vjolenza kontinwa. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw id-dimostrazzjonijiet. Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti.

Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti mis-serq u serqiet minn gruppi armati, u għandhom jevitaw li jġorru magħhom oġġetti ta’ valur fil-pubbliku. Għandhom jiġu evitati żoni iżolati u aktar fqar. Hemm ukoll theddida ta’ ħtif, u sa mill-2015, ministri, ħaddiema umanitarji u tan-NU sfaw vittmi ta’ ħtif.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-faċilitajiet mediċi huma limitati ħafna, u s-servizzi ġew affettwati mill-istrajkijiet. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 610600, u jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Ma hemmx ATMs internazzjonali fil-pajjiż, u ftit postijiet jaċċettaw karti tal-kreditu/debitu internazzjonali ewlenin.

Il-barranin għandhom joqogħdu attenti mill-ivvjaġġar fit-toroq, li huwa partikolarment diffiċli minħabba manutenzjoni ħażina u matul l-istaġun tax-xita. F’żoni remoti jkun hemm roadblocks illegali, u l-vjaġġaturi jistgħu jiġu sfurzati biex jagħtu l-oġġetti personali tagħhom biex ikunu jistgħu jipproċedu. Kien hemm rapporti ta’ attakki vjolenti fuq il-vjaġġaturi. Il-vjaġġaturi m'għandhomx jivvjaġġaw wara li jidlam.

Mhux kulħadd jaċċetta l-omosesswalità, u bosta atti bejn persuni tal-istess sess huma illegali.

Fotografija li potenzjalment tista’ tagħmel ħsara lill-pajjiż (bħal ritratti ta’ tfal fit-triq) hija pprojbita. Jeħtieġ li jintalab permess għat-teħid ta’ ritratti ta’ postijiet pubbliċi, u t-teħid ta’ ritratti ta’ proprjetà tal-gvern, uffiċjali bl-uniformi, u installazzjonijiet militari, jista’ jwassal għal detenzjoni. Barra mill-belt kapitali, kwalunkwe fotografija ta’ persuni għandha tittieħed bil-kunsens tagħhom.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fir-Repubblika Ċentru-Afrikana, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Kongo, ir-Repubblika Demokratika 30/09/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali

L-Aħħar Żviluppi:

Sigurtà:

Is-Saħħa:

Perikli Naturali:

Aktar Informazzjoni:

Dettalji ta’ Kuntatt:


L-Aħħar Żviluppi:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża liċ-ċittadini Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw lejn ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo li l-Ministeru tas-Saħħa tal-Kongo kkonferma l-ewwel każ fil-pajjiż ta’ Ebola fil-belt ta’ Goma li tinsab fil-Lvant tal-pajjiż; bil-biża’ li l-marda tista’ tinfirex lil hinn mill-fruntiera mar-Rwanda.

Sforzi sabiex il-virus jiġi eliminate ġew imxejna minħabba nuqqas ta’ paċi fil-Lvant tar-RDK, kif ukoll nuqqas ta’ fiduċja mill-poplu tal-lokal fil-gvern ċentrali, li ppostpona l-elezzjonijiet presidenzjali u dawk leġislattivi f’partijiet mir-reġjun tort tat-tifqigħa tal-Ebola, u l-istrateġiji mediċi mħaddma mill-gruppi ta’ emerġenza.

Fl-10 ta ' Ġunju ġiet iddikjarata tifqigħa tal-Ħosba, li l-każijiet tagħha ġew irrappurtati f'kull provinċja tal-pajjiż. Din is-sena l-Ħosba qatlet aktar persuni mill-Ebola.


Sigurtà:

Il-Ministeru jixtieq javża liċ-ċittadini Maltin sabiex jevitaw kull vjaġġar mhux meħtieġ lejn ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, minħabba l-ambjent politiku fraġli ferm u s-sitwazzjoni ta’ tensjoni fis-sigurtà tal-pajjiż. Is-sitwazzjoni ta’ sigurtà fil-Lvant tar-RDK tibqa’ instabbli. Il-preżenza kontinwa ta’ gruppi armati, operazzjonijiet militari kontrihom, vjolenza bejn iċ-ċittadini stess u influss ta’ refuġjanti mill-pajjiżi ġirien, kollha jikkontribwixxu għal deterjorament fis-sitwazzjoni politika, ta’ sigurtà u umanitarja.

L-elezzjonijiet presidenzjali saru fit-30 ta’ Diċembru 2018, ir-riżultati provviżorji kienu mħabbra fl-10 ta’ Jannar u l-president il-ġdid ħa l-ħatra fl-24 ta’ Jannar. Kandidati tal-Oppożizzjoni sejħu protesti paċifiċi kontra r-riżultat.

Ġemgħat fil-pubbliku u d-dimostrazzjonijiet jistgħu jsiru bi ftit li xejn avviż minn qabel u dawn malajr jispiċċaw jieħdu xejra vjolenti fir-RDK. F’kull każ, wieħed għandu jkun kawt u konxju fuq l-effetti li dawn joħoloqu fuq vjaġġi madwar Kinshasa, kif ukoll lejn u mill-ajruport N’Djili. Jekk ikun hemm xi dimostrazzjoni jew xi forma ta’ disturb, itlaq malajr u tipprovax togħqod tara jew tieħu xi ritratti. Is-sitwazzjoni ta’ sigurtà fil-Lvant tar-RDK tibqa’ instabbli. Il-preżenza kontinwa ta’ gruppi armati, operazzjonijiet militari kontrihom, vjolenza bejn ċittadini stess u influss ta’ refuġjanti minn pajjiżi ġirien kollha jikkontribwixxu għal deterjorament tas-sitwazzjoni politika, ta’ sigurtà u umanitarja. Hemm rapporti kontinwi ta’ ħtif ta’ persuni, inkluż ta’ staff minn NGOs internazzjonali.

Barra minn hekk, il-Ministeru javża wkoll biex ma jsir l-ebda vjaġġar lejn:

 Il-provinċji ta’ Kasaï, iċ-Ċentru ta’ Kasaï, Kasaï Orjentali, Haut-Uele, Haut Lomami, Ituri, it-Tramuntana ta’ Kivu (minbarra l-belt ta’ Goma), in-Nofsinhar ta’ Kivu (minbarra l-belt ta’ Bukavu), Maniema u Tanganyika fil-Lvant tar-RDK

 Żoni fil-Punent u l-Lvant ta’ Kananga, inkluż Tshikapa u Mwene-Ditu

 Fiż-żona ta’ 50km mill-fruntiera tar-Repubblika Ċentrali Afrikana u n-Nofsinhar tas-Sudan.

Iċ-ċittadini Maltin li jiddeċiedu li jibqgħu fir-RDK għandhom jagħmlu żgur li jevitaw kwalunkwe attività politika jew dimostrazzjoni, isegwu l-iżviluppi mill-viċin, u li jżommu l-għażliet tagħhom ta’ tluq miftuħa. Barra minn hekk, min jivvjaġġa għandu jikkonsidra li jkollu pjanijiet ta’ kontinġenza għaliex matul dimostrazzjonijiet fuq skala kbira, l-unika triq lejn l-Ajruport Internazzjonali ta’ N’Djili ġewwa Kinshasa tista’ tkun imblukkata u l-iskedi tat-titjiriet jiġu affettwati.

Min jivvjaġġa għandu joqgħod attent mill-kriminalità fit-toroq u s-serq. Il-barranin jinsabu f’riskju partikolari, speċjalment f’lukandi u żoni ta’ supermarkets. Is-serq minn gruppi ta’ tfal qed isiru aktar komuni, u dawn jistgħu jsiru vjolenti. Wieħed għandu jevita wkoll it-taxis. Oġġetti ta’ valur inkluż passaporti għandhom jinżammu fis-safe tal-lukanda, jekk inhu possibli, u l-kopji ta’ dokumenti ta’ identifikazzjoni għandhom jinżammu separati. Il-ħtif ta’ persuni huwa wkoll theddida, u ħaddiema minn NGOs sfaw ukoll vittmi ta’ ħtif.


Is-Saħħa:

It-trattament għall-Ħosba huwa diffiċli fil-pajjiż, minħabba n-nuqqas ta ' riżorsi u l-insigurtà tan-nies lejn it-trattamenti. Minn nofs Settembru l’hawn kien hemm numru ta ' 183,837 każ suspettat tal-Ħosba, inklużi 3,667 mewta li jaqbżu n-numru ta ' mwiet ikkawżati mill-Ebola. L-Organizzazzjoni Dinjija tas-saħħa, flimkien mal-Gvern Kongoliż ħadu inizjattivi biex jitlaqqmu madwar 825,000 tifel u tifla fil-jiem li ġejjin.

Min jivvjaġġa għandu jmur għand professjonist tas-saħħa minn tal-anqas bejn 4 u 6 ġimgħat qabel jasal fil-pajjiż sabiex jiċċekkja għal xi vaċċini, ċertifikati, u miżuri preventivi oħra meħtieġa. Fl-1 ta’ Awwissu 2018, il-Gvern tar-RDK kkonferma t-tifqigħa tal-virus tal-Ebola fil-provinċja tat-Tramuntana ta’ Kivu, li oriġinat mit-territorju ta’ Béni. Fl-24 ta’ Settembru kien hemm każ ikkonfermat ġewwa Tchomia, villaġġ fuq il-fruntiera mal-Uganda bejn wieħed u ieħor madwar 200 kilometru fit-Tramuntana tal-hotspot attwali f’Beni. L-aktar aġġornamenti riċenti jinstabu fuq is-sit tal- World Health Organisation.

Minbarra l-Ebola, hemm ukoll tifiqgħat ta’ cholera u yellow fever, b’aktar minn 400 każ fatali rrappurtat fl-2017. Barra minn hekk, min jivvjaġġa għandu jieħu l-prekawzjonijiet normali sabiex jevita l-espożizzjoni għall-HIV u l-AIDS. Il-faċilitajiet mediċi huma llimitati ferm, u wieħed huwa avżat sabiex ikollu miegħu provvista neċessarja ta’ mediċini, hekk kif il-provvisti x’aktarx ikunu llimitati. Min jivvjaġġa għandu jkollu assigurazzjoni medika u tal-ivvjaġġar komprensiva li tkopri t-trattament barra l-pajjiż u ripatrijazzjoni. Wieħed għandu jżomm miegħu l-ħin kollu kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport u kit mediku komprensiv.


Aktar Informazzjoni:

Il-kundizzjonijiet tat-toroq u s-sewqan għandhom standards fqar ħafna, u min jivvjaġġa qatt m’għandu jsuq f’rotot mhux ewlenin. Barra minn hekk, il-fruntieri mar- Rwanda, il-Burundi, u l-Angola jistgħu jingħalqu mingħajr l-ebda avviż.

It-teħid ta’ ritratti lil postijiet pubbliċi, b’mod speċjali fuq il-fruntieri u installazzjonijiet militari jistgħu jwassal għal arresti. Barra minn hekk, persuni barranin li jkunu lebsin ħwejjeġ militari jiġbdu l-attenzjoni.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal minimu ta’ 6 xhur mid-data tal-wasla fil-pajjiż.


Dettalji ta’ Kuntatt:

Peress li Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika jew konsolari ġewwa r-Repubblika Demokratika tal-Kongo, f’każ ta’ diffikultà, ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jagħmlu kuntatt mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

ir-Repubblika Dominicana 30/09/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li il-maltempata tropikali Dorian huwa mbassar li ser taffettwa il-Karibew tal-Lvant mit-Tlieta 27 ta ' Awissu. Il Ministeru javza wkoll lill-vjaggaturi biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru r-Repubblika Dominicana. Il-pajjiż huwa suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali, fejn l-uragan l-aktar riċenti seħħ madwar it-13 ta’ Settembru 2018. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti minn livelli għoljin ta’ kriminalità, li tinkludi ħtif ta’ basktijiet, serq mill-bwiet, vjolenza, u serq bi vjolenza bl-armi, kemm binhar u billejl. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura u għandhom jitqiegħdu f’post sigur f’safe tal-lukanda. Oġġetti personali qatt m’għandhom jinżammu mistura.

Fir-rigward ta’ vjaġġar bit-triq, il-biċċa l-kbira tat-toroq ewlenin huma f’kundizzjoni tajba, iżda l-istandards tas-sewqan huma ħżiena. Il-biċċa l-kbira tal-vetturi huma mantnuti ħażin, u s-sewqan taħt l-influwenza tax-xorb huma komuni. F’termini ta’ trasport lokali, it-taxis huma rħas iżda mantnuti ħażin. It-taxis tat-turisti huma aktar siguri u aktar affidabbli. It-trasport pubbliku jista’ ma jkunx sigur, filwaqt li s-servizzi tal-karozzi tal-linja pprovduti mill-kumpaniji privati huma aktar affidabbli.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus ta’ Zika, u ġew ikkonfermati każijiet tal-virus chikungunya u d-deni dengue. Hemm ukoll każijiet ta’ kolera f’żoni foqra. Il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji, anke biex jevitaw il-gdim min-nemus. Il-faċilitajiet mediċi pubbliċi huma limitati, iżda l-isptarijiet privati għandhom standards tajbin. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 911. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

It-turisti għandu jkollhom il-passaporti tagħhom validi tal-inqas sad-data tat-tluq propost mill-pajjiż. Għal skopijiet ta’ vjaġġar ieħor, il-passaporti għandhom ikunu validi għal sitt xhur. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-vjaġġaturi għandhom dejjem jippakkjaw il-bagalji tagħhom stess u m’għandhomx iġorru oġġetti ta’ persuni oħra meta jgħaddu mid-dwana.

Għalkemm relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess huma legali, iż-żwiġijiet bejn persuni tal-istess sess mhumiex rikonoxxuti mil-liġi. Barra minn hekk, wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni jistgħu jattiraw attenzjoni mhux mixtieqa.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fir-Repubblika Dominicana, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Réunion 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

ir-Rumanija 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

ir-Russja 06/09/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

..Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża liċ-ċittadini Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw lejn ir-Russja sabiex jiċċekkjaw li l-passaport tagħhom ikun validu għall-ivvjaġġar minn tal-anqas sitt xhur mid-data tal-wasla tagħhom fir-Russja.

Il-persuni barranin li jidħlu fir-Russja huma suġġetti għal proċeduri ta’ reġistrazzjoni. Mal-wasla fir-Russja, il-barranin kollha jingħataw karta ta’ immigrazzjoni (karta żgħira bajda), li għandha tiġi rreġistrata ma’ kwalunkwe uffiċċju lokali relevanti fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Interni tar-Russja jew fi kwalunkwe uffiċċju tal-posta fi żmien 7 ijiem xogħol mill-wasla fir-Russja. Il-Ministeru jwissi kontra kull tip ta’ vjaġġar lejn:

• ir-raġġ ta’ 10km mill-fruntiera mal-Ukrainian Donetsk u l-Lugansk Oblasts;

• iċ-Chechnya, Ingushetia u Dagestan u d-distrett ta’ Budyonnovsky; Levokumsky, Neftekumsky, Stepnovsky u Kursky ġewwa Stavropol Krai.

u kull vjaġġar ieħor ħlief dak essenzjali lejn :

• ir-raġġ ta’ 10km mill-fruntiera mal-Ukrainian Kharkiv Oblast;

• it-Tramuntana ta’ Ossetia, Karachai-Cherkessia u Kabardino-Balkaria (inkluż iż-żona ta’ Elbrus).

Persuni barranin għandhom iġorru l-passaport u l-karta ta’ immigrazzjoni magħhom f’kull ħin. Il-karta ta’ immigrazzjoni għandha tiġi sottomessa waqt il-kontroll tal-passaport qabel ma wieħed iħalli l-pajjiż. Kwalunkwe telf għandu jiġi rrappurtat lill-pulizija. Kopja tal-karta ta’ immigrazzjoni tista’ tinstab fuq: http://www.saint-petersburg.com/russian-visa/migration-cards/migration-card/ Ksur ta’ liġijiet b’rabta mal-immigrazzjoni iwasslu għal multi għoljin u jistgħu jwasslu wkoll għal tkeċċija mill-pajjiż.

Huwa rrakkomandat li persuni Maltin li jkunu qed jivvjaġġaw lejn ir-Russja jimxu mal-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali, u jżommu ruħhom aġġornati mal-iżviluppi fuq il-mezzi tax-xandir. Ċittadini Maltin għandhom ikunu jafu wkoll li l-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa waqt l-Ivvjaġġar m’hix valida fir-Russja, għaldaqstant huwa importanti li wieħed ikollu assigurazzjoni tal-ivvjaġġar adegwata.

F’każ ta’ diffikultà, ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata għar-Repubblika ta’ Malta f’Moska kif ġej:


Ambaxxata-Moscow
219, Ent. 8, Korovy Val 7, 119049
Telefown 1: +7 (499) 230 1981
Telefown 2: +7 (499) 230 2524 or +7 (499) 237 1939
Emerġenza: +7 916 528 0106 or +7 985 176 8731 or +7 985 026 1142
Imjel : maltaembassy.moscow@gov.mt

Konsolat Ġenerali-Moscow
18/7, Donskaya Street, Moscow, 119049
Telefown 1: +7 (495) 785 9920
Emerġenza: +7 916 528 0106 or +7 985 176 8731
Imjel : visa.moscow@gov.mt

Konsolat Onorarju-St Petersburg
8th Krasnoarmejskaya Str., 6a/5, 190103
Telefown 1: 0078124494780
Emerġenza: 0078127188209
Imjel : maltaconsul.stpetersburg@gov.mt

Konsolat Onorarju-Veliky Novgorod
Predtechenskaya Ulitsa 24, 173007
Telefown 1: 007 8162 22 55 15
Telefown 2: 007 915 108 85 85
Emerġenza:
Imjel : maltaconsul.velikynovgorod@gov.mt

Konsolat Onorarju-Nizhny Novgorod
Nizhegorodskaya Yarmarka, 603086, Sovnarkomorskaya Str, 16
Emerġenza: 0079087214880
Imjel : maltaconsul.nizhnynovgorod@gov.mt

ir-Rwanda 07/10/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn ċerti żoni

L-Aħħar Żviluppi:

Skont l-aħħar rapporti tal-mezzi tax-xandir, il-forzi tas-sigurtà tar-Rwanda qatlu 19-il attakkant wara li matul tmiem il-ġimgħa, dawn assaltaw żona popolari mat-turisti fejn inqatlu minn tal-anqas 14-il persuna. Matul l-għaxija tal-4 ta’ Ottubru, attakk ġewwa Kinigi, fl-istess żona ta’ Volcanoes National Park, ikkawża l-mewt ta’ 14-il persuna filwaqt li numru ta’ persuni oħra sfaw midruba. L-awtoritajiet stqarru li l-attakk, li kien riżultat ta’ ritaljazzjoni, seħħ viċin il-fruntiera mar-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Fid-dawl ta’ dan kollu, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża liċ-ċittadini Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw lejn ir-Rwanda sabiex ikunu kawti.

Sigurtà:

B’mod ġenerali, il-Ministeru m’għandu l-ebda rimarki partikolari sabiex wieħed jevita li jivvjaġġa lejn dan il-pajjiż. Madanakollu, minħabba s-sitwazzjoni ma taqta’ xejn ta’ insigurtà f’xi pajjiżi ġirien, iċ-ċittadini Maltin kollha huma mħeġġa li jkunu kawti fiż-żoni ma’ tul il-fruntiera mar-Repubblika Domenikana tal-Kono (RDK) u l-Burundi.

It-tensjonijiet ma’ tul il-fruntiera bejn ir-Rwanda u l-Burundi jibqgħu qawwija, b’allegazzjonijiet minn kull naħa ta’ raids mal-qasma tal-fruntiera bl-abitanti lokali jispiċċaw bħala mira. Għaldaqstant, is-sitwazzjoni ta’ sigurtà tista’ tisfaxxa f’daqqa waħda. Fir-RDK, is-sitwazzjoni mhix stabbli wkoll, b’mod partikolari fil-Lvant fejn hemm numru ta’ gruppi armati attivi. Kien hemm inkursjonijiet fir-Rwanda minn dawn il-gruppi fil-passat, liema rriżultaw fi skontri bl-armi. Filfatt, il-qsim fuq il-fruntiera bejn ir-Rwanda u r-RDK f’Gisenyi/Goma u Cyangugu/Bukavu bħalissa jinsabu miftuħin bejn is-06:00 u s-18:00. Xorta waħda, però, dawn il-fruntieri jistgħu jagħlqu mingħajr wisq avviż minn qabel, u għalhekk wieħed m’għandux joqgħod fuqhom bħala punt ta’ ħruġ mir-RDK.

Għalkemm mhemmx storja riċenti ta’ terroriżmu fir-Rwanda, l-attakki ma jistgħux jiġu esklużi, għaldaqstant min jivvjaġġa għandu joqgħod attent f’kull ħin.

Fir-rigward tal-livelli tal-kriminalità, b’mod ġenerali dawn huma relattivament baxxi fil-pajjiż kollu iżda kien hemm rapporti ta’ żieda fil-każijiet ta’ serq, serq żgħir mill-bwiet u ħtif ta’ basktijiet f’Kigali f’dawn l-aħħar xhur. Inċidenti ta’ ħtif ta’ basktijiet, serq u serq mill-vetturi fit-traffiku, bil-persuni barranin iservu bħala mira, ġew irrappurtati wkoll f’dawn l-aħħar xhur. Min jivvjaġġa għandu jkun żgur li jżomm ruħu b’għajnejh miftuħa għal dak li jkun qed jiġri madwaru u jieħu l-prekawzjonijiet ta’ sigurtà meħtieġa, b’mod partikolari f’żoni ffullati.

Saħħa:

Fis-17 ta’ Lulju 2019, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) iddikjarat Emerġenza għas-Saħħa Pubblika ta’ Interess Internazzjonali (PHEIC) wara t-tifqigħa tal-virus tal- Ebola fil-Lvant tar-RDK. Il-każijiet ġew ikkonfermati f’Goma, viċin il-fruntiera bejn ir-RDK u r-Rwanda, sa minn Lulju 2019. Il-każijiet ġodda jibqgħu jiġu rrapurtati fiż-żoni milquta, inkluż il-provinċji ta’ Ituri, it-Tramuntana ta’ Kivu u n-Nofsinhar ta’ Kivu. Aktar informazzjoni tinsab fuq is-sit tal-WHO. Barra minn hekk, fl-1 ta’ Awwissu 2019 daħlu fis-seħħ fuq bażi temporanja r-restrizzjonijiet fuq il-fruntiera għal dawk li jkunu qed jivvjaġġaw bejn Goma u r-Rwanda. Dan l-aħħar dawn twaqqfu iżda d-diżordni hija xi ħaġa potenzjali. Il-Gvern tar-Rwanda daħħal fis-seħħ proċeduri ta’ ttestjar għall-Ebola f’kull punt tad-dħul, inkluż il-fruntieri fuq l-art u fl-ajruporti. Jibqgħu fis-seħħ ċertu rekwiżiti speċifiċi għal kull min jixtieq li jidħol fir-Rwanda minn żoni tar-RDK li huma affettwati bl-Ebola. Min jivvjaġġa huwa mħeġġeġ li jiċċekkja fuq l-aħħar żviluppi fuq is-sit tal-WHO.

Barra minn hekk, minħabba l-fatt li hemm riskju għoli ta’ malarja u l-okkorrenza frekwenti ta’ każijiet ta’ yellow fever, nirrakkomandaw sabiex dawk kollha li jinsabu/ser ikunu qed jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jieħdu l-prekawzjonijiet tas-saħħa meħtieġa u jieħdu miżuri metikolużi sabiex jipprevjenu gdim tan-nemus. Iċ-ittadini Maltin kollha li ser ikunu qed jivvjaġġaw lejn il-pajjiż huma mħeġġa jżuru professjonist tas-saħħa minn tal-anqas bejn 4 u 6 xhur qabel il-wasla tagħhom fil-pajjiż biex jiċċekkjaw għal xi vaċċini, ċertifikati jew xi miżuri preventivi oħra meħtieġa. Barra minn hekk, wieħed għandu jkun żgur li jkollu assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar.

Diżastri Naturali:

L-istaġun tax-xita fir-Rwanda jkun bejn Frar u Mejju u bejn Settembru u Diċembru, b’April ikun l-aktar xahar li jesperjenza xita. Maltempati qawwija jistgħu jikkawżaw diżordni u ħsarat inkluż uqigħ tal-art u għargħar. Dan jista’ jwassal għal diżordni f’ċertu servizzi u fis-sistemi tat-trasport.

Aktar Informazzjoni:

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal minn tal-anqas 6 xhur mid-data tad-dħul fil-pajjiż. Jekk le, wieħed jista’ ma jitħalliex jidħol fil-pajjiż. Min jivvjaġġa għandu jiċċekkja minn qabel għar-rekwiżiti tal-visa.

L-użu tal-basktijiet tal-plastik twaqqaf għal raġunijiet ambjentali. Basktijiet tal-plastik jiġu kkonfiskati mal-wasla fl-ajruport.

Dettalji ta’ Kuntatt:

Ladarba Malta m’għandhiex rappreżentanza diplomatika ġewwa l-Rwanda, f’każ ta’ diffikultà, ċittadini Maltin jistgħu jagħmlu kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ kif ġej:   

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

is-Saħara tal-Punent 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Saint Barthélemy 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Saint Helena 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Saint Kitts u Nevis 18/09/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru St Kitts u Nevis. Il-pajjiż huwa suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali, fejn l-uragan l-aktar riċenti seħħ madwar it-13 ta’ Settembru 2018. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, kien hemm inċidenti ta’ kriminalità, inkluż qtil, serq bl-armi, u attakki sesswali. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu viġilanti meta jimxu waħedhom f’żoni iżolati u wara li jidlam. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura u jitqiegħdu f’post sigur f’safe tal-lukanda.

F’termini ta’ vjaġġar lokali, il-vjaġġaturi għandhom jużaw biss taxis liċenzjati. L-istandards tas-sewqan ivarjaw, kif ukoll il-kundizzjonijiet tat-toroq. Għandek toqgħod attent ħafna meta ssuq billejl minħabba toroq mingħajr tidwil u viżibbiltà ħażina tas-sinjali.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus ta’ Zika, u ġew ikkonfermati każijiet tal-virus chikungunya u d-deni dengue. Il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji, anke biex jevitaw il-gdim min-nemus. L-isptar ewlieni jista’ jieħu ħsieb bosta tipi ta’ trattamenti, iżda f’każijiet serji, tista’ tkun meħtieġa evakwazzjoni lejn pajjiż fil-qrib. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 911. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

It-turisti għandu jkollhom il-passaporti tagħhom validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul f’St Kitts u Nevis. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-vjaġġaturi għandhom dejjem jippakkjaw il-bagalji tagħhom stess u m’għandhomx iġorru oġġetti ta’ persuni oħra meta jgħaddu mid-dwana.

Huwa reat li tilbes ħwejjeġ bil-camouflage, u dan japplika wkoll għat-tfal.

L-attitudnijiet fir-rigward ta’ LGBT huma fi-biċċa l-kbira konservattivi, u wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni jistgħu jattiraw attenzjoni mhux mixtieqa.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’St Kitts u Nevis, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Saint Lucia 27/09/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża lill-vjaġġaturi Maltin li l-istaġun tal-uragani normalment jibda minn Ġunju sa Novembru. Il-maltempata tropikali Dorian huwa mbassar li ser taffettwa il-Karibew tal-Lvant mit-Tlieta 27 ta ' Awissu. Għandek issegwi l-aġġornamenti tat-temp lokali u internazzjonali mill-US National Hurricane Centre (http://www.nhc.noaa.gov) u segwi l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni. Ara Diżastri Naturali (https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/stlucia/natural-disasters).

St Lucia ġiet ikklassifikata li hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika. Għal informazzjoni u pariri dwar ir-riskji assoċjati mal-virus Zika, żur is-sit web tan-National Travel Health Network and Centre (http://travelhealthpro.org.uk/country/208/st-lucia#Other_risks). Każijiet tal-virus Chikungunya (https://travelhealthpro.org.uk/factsheet/27/chikungunya) ġew ikkonfermati f’St Lucia.

Għandek tieħu passi biex tevita li tiġi migdum/a min-nemus (http://travelhealthpro.org.uk/insect-tick-biteavoidance/). Il-vjaġġaturi Maltin fiż-żona għandhom isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’St Lucia, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Saint Martin 18/09/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru St Maarten. Il-pajjiż huwa suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali, fejn l-uragan l-aktar riċenti seħħ madwar it-13 ta’ Settembru 2018. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għal reati żgħar u kriminalità fit-toroq. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw żoni remoti, speċjalment billejl. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura. Portmonijiet u handbags għandhom dejjem ikunu magħluqa u jinżammu siguri.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus ta’ Zika, u ġew ikkonfermati wkoll każijiet tal-virus chikungunya. Il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji, anke biex jevitaw il-gdim min-nemus. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 911. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

It-turisti għandu jkollhom il-passaporti tagħhom validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul f’St Maarten. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-liġi Olandiża teħtieġ li l-vjaġġaturi dejjem iġorru l-ID tagħhom u kopja tal-passaport tagħhom.

Il-vjaġġaturi għandhom dejjem jippakkjaw il-bagalji tagħhom stess u m’għandhomx iġorru oġġetti ta’ persuni oħra meta jgħaddu mid-dwana.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’St Maarten, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

M

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Saint Pierre u Miquelon 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Samoa 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

is-Samoa Amerikana 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

San Marino 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

is-Santa Sede / l-Istat tal-Belt tal-Vatikan 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

São Tomé and Príncipe 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

is-Senegal 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

is-Serbja 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

is-Seychelles 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Sierra Leone 18/09/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn Sierra Leone biex ikunu kawti.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għal serq mill-bwiet u serq b’vjolenza. Prekawzjonijiet kontra l-kriminalità jinkludu li jiġu evitati folol u dimostrazzjonijiet pubbliċi, li jevitaw li jimxu waħedhom wara li jidlam, u li joqogħdu lura milli jġorru oġġetti għaljin. Il-vjaġġaturi huma avżati biex jużaw mill-inqas it-trasport pubbliku, it-taxis, il-poda-podas, u l-Ocadas, minħabba s-serq. Kien hemm inċidenti ta’ ċittadini Ewropej li sfaw misruqa waqt li kienu mhedda bi skieken, fiż-żoni ta’ Congo Cross, Wilkinson Road, Lumley Beach, u Aberdeen.

L-ivvjaġġar bit-triq jista’ jkun perikoluż minħabba tidwil ħażin fil-biċċa l-kbira tat-toroq u vetturi mingħajr dwal. Annimali jiġġerrew u nies mexjin ukoll jikkawżaw inċidenti. Ir-regolamenti tas-sewqan mhumiex osservati. Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jużaw vetturi mantnuti sew, u li jevitaw li jivvjaġġaw bit-triq barra minn Freetown matul il-lejl. Idealment, l-ivvjaġġar barra minn Freetown għandu jsir f’konvojs.

Is-sitwazzjoni politika fil-pajjiż hija stabbli, iżda l-vjaġġaturi għandhom jevitaw ġemgħat politiċi u dimostrazzjonijiet. Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti. Gruppi terroristiċi għadhom jattakkaw kumplessi ħdejn xatt il-baħar, lukandi, kafetteriji u ristoranti li huma popolari ma’ barranin fir-reġjun aktar mifrux. F’dawn il-postijiet jista’ jkun hemm aktar sigurtà.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Ir-rabja, il-Kolera, id-deni Lassa, mard trażmess mill-ilma, il-malarja, u mard tropikali ieħor huma komuni fil-pajjiż. Huwa importanti li jinxtorob jew jintuża biss ilma mgħolli jew ilma tal-flixkun, u jiġu evitati xarbiet bis-silġ. Barra minn hekk, għandhom jittieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex tiġi evitata espożizzjoni għall-HIV/AIDS. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Għandek tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tal-applikazzjoni għall-viża. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

It-telekomunikazzjoni mhix dejjem possibbli fil-pajjiż, u f’xi żoni m’hemmx riċezzjoni għall-mowbajls. Barra minn hekk, ma hemm ebda sistema pubblika tat-telefown.

Dejjem għandu jinġarr dokument ta’ identifikazzjoni.

Atti omosesswali huma illegali fil-pajjiż.

Peress li l-pajjiż huwa bbażat fuq flus kontanti, karti tal-banek jew tal-kreditu huma aċċettati biss fi ftit lukandi fi Freetown. Hemm ftit ATMs fil-belt kapitali, u vjaġġaturi li jużahom għandhom ikunu viġilanti minħabba livelli għoljin ta’ frodi.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fi Sierra Leone, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Singapore 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Sint Eustatius and Saba Bonaire 27/08/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru St Eustatius, Bonaire, u Saba. Il-gżira hija suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali, fejn l-uragan l-aktar riċenti seħħ madwar it-13 ta’ Settembru 2018. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għall-okkorrenza komuni ta’ reati żgħar u kriminalità fit-toroq. Għandhom jiġu evitati żoni remoti billejl, u oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura. Huwa importanti li jiġi żgurat li portmonijiet u basktijiet ikunu magħluqa u mhux faċli biex jinħatfu. Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-gżira biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus ta’ Zika u ġew ikkonfermati wkoll każijiet tal-virus Chikungunya. Il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li qed jivvjaġġaw fil-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 911 jew 913. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-gżejjer. Il-vjaġġaturi għandhom jiċċekkjaw minn qabel jekk tkunx meħtieġa viża għad-dħul fil-pajjiż.

Il-liġi Olandiża teħtieġ li l-vjaġġaturi dejjem iġorru l-ID tagħhom u jkollhom kopja tal-passaport.

Minħabba problemi relatati mad-drogi, il-vjaġġaturi qatt m’għandhom iġorru l-basktijiet jew pakketti ta’ persuni oħra.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’St Eustatius, Saba, u Bonaire, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Sint Maarten 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

is-Sirja 14/10/2019

Evita kull vjaġġar

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

is-Slovakkja 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

is-Slovenja 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

is-Somalja 19/09/2019

Evita kull vjaġġar

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża liċ-ċittadini Maltin li seħħ attakk fuq il-lukanda Asasey fil-belt ta’ Kismaayo, fin-Nofsinhar tas-Somalja. Huwa rrappurtat li minn tal-anqas 26 persuna nqatlet u aktar minn 50 sfat feruta.

Riżultat taż-żieda fl-attività vjolenti f’żoni differenti fis-Somalja, il-Ministeru jixtieq javża sabiex ċittadini Maltin ma jivvjaġġawx lejn il-pajjiż, filwaqt li jħeġġeġ lil dawk li diġà jinsabu hemmhekk sabiex jitilqu immedjatament. Is-sitwazzjoni preżenti tirrappreżenta theddida serja ħafna lil min jivvjaġġa. Dimostrazzjonijiet vjolenti, attakki ta’ bombi suwiċida, attakki u attivitajiet militari huma spissi. Is-sitwazzjoni tas-sigurtà ġewwa s-Somalja hija estremament volatili u t-theddida ta’ terroriżmu domestiku hija waħda għolja, b’mod partikolari fin-Nofsinhar-ċentrali tas-Somalja u fil-kapitali, Mogadishu. Skontri fuq il-kontroll ta’ dawn iż-żoni bejn il-gvern, u l-grupp terroristiku al-Shabaab u oħrajn ma qatgħu xejn.

L-organi tas-sigurtà tal-istat qed jiffunzjonaw parzjalment u ma jistgħux jiggarantixxu protezzjoni biżżejjed. L-attakki terroristiċi huma frekwneti, u t-theddida ta’ attakki, ħtif ta’ persuni, u detenzjoni kontra l-liġi ta’ barranin minn gruppi terroristiċi, il-militia lokali, membri tat-tribujiet armati, u gruppi kriminali, tibqa’ f’ħafna partijiet tal-pajjiż. B’mod partikolari, gruppi terroristiċi, u gruppi oħra li qed jopponu l-gvern tas-Somalja qed ikomplu bl-attakki tagħhom ġewwa u madwar Mogadishu kważi kuljum. It-tali gruppi li joperaw fis-Somalja kienu ta’ theddida għall-barranin u dawk li qed jaħdmu għal organizzazzjonijiet tal—Punent ġewwa s-Somalja, inkluż Somaliland. L-attakki jistgħu ma jiddiskriminawx, u jinkludu postijiet fejn ikun hemm ħafna nies, avvenimenti importanti, avvenimenti li jinvolvu uffiċjali tal-Gvern u f’siti oħra frekwentati mit-turisti, bħal lukandi, ristoranti u postijiet ta’ talb.

Hemm ukoll theddida qawwija ta’ kriminalità marittima fil-baħar territorjali u l-ibħra internazzjonali ‘l barra mis-Somalja. Attakki riċenti barra l-kosta tas-Somalja u l-Golf ta’ Aden juru li t-theddida ta’ attività marbuta mal-pirati u ħtif armat fil-Golf ta’ Aden u l-Oċean Indjan tibqa’ waħda sinifikanti. Ir-rapporti ta’ attakki fuq dgħajjes lokali tas-sajd fiż-żona madwar il-Golf ta’ Aden u l-Horn of Africa jkomplu. Baħħara għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet addattati.

Ċittadini Maltin li qed jaħdmu jew jivvjaġġaw fis-Somalja, inkluż f’Somaliland, għandhom ikunu konxji ta’ dawn ir-riskji. Barra minn hekk, għandhom ikunu viġilanti ferm f’kull ħin. Min jivvjaġġa għandu jara li jkun ikkusidra sew dawn it-theddidiet u jkollu għal-lest miżuri aċċettabbli ta’ mitigazzjoni.

Min jivvjaġġa għandu jżur professjonist tas-saħħa minn tal-anqas bejn 4 u 6 ġimgħat qabel jasal fil-pajjiż u jiċċekkja għal xi vaċċini, ċertifikati, jew xi miżuri preventivi oħra meħtieġa. Min jivvjaġġa għandu jkollu assigurazzjoni medika u tal-ivvjaġġar komprensiva li tkopri t-trattament mediku barra l-pajjiż u ripatrijazzjoni. Wieħed għadu jġorr miegħu, f’kull ħin, kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport. Riżultat ta’ każijiet ikkonfermati ta’ Acute Watery Diarrheal Syndrome fir-reġjun baxx ta’ Shebelle ġewwa s-Somalja u ta’ Cholera fir-reġjun ta’ Banaadir, min jivvjaġġa huwa mħeġġeġ li jieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa.

Barra minn hekk, iċ-ċaqliq u l-popolazzjoni żejda ġewwa l-kampijiet tar-refuġjati tista’ twassal għal żieda sinifikanti fil-mard, riskju akbar ta’ kriminalità minħabba s-sigurtà ta’ ikel u theddida akbar fuq is-sigurtà tal-barranin.

Il-fruntieri fuq l-art bejn il-Kenja u s-Somalja jibqgħu magħluqa u t-traffiku bl-ajru bejn iż-żewġ pajjiżi huwa soġġett għal proċeduri speċjali mill-gvern tal-Kenja. Min jivvjaġġa għandu jiċċekkja mal-linja tal-ajru tiegħu jew il-kumpanija tal-ivvjaġġar qabel jivvjaġġa lejn kwalunkwe ajruport fil-pajjiż. It-trasport fuq l-art huwa llimitat ferm minħabba n-nuqqas ta’ infrastruttura u n-nuqqas ta’ sigurtà fir-rotot meta wieħed jaqsam diversi żoni tal-pajjiż li huma kkontrollati mit-tribujiet kontra xulxin.

Min jivvjaġġa għandu jassigura li l-validità tal-passaport taqbeż is-soġġorn barra l-pajjiż b’sitt xhur.

Peress li Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fis-Somalja, f’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, ċittadini Maltin ġewwa s-Somalja jistgħu jagħmlu kuntatt mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ kif ġej:Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Spanja 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

is-Sri Lanka 04/10/2019

Kun viġilanti

.Konsolat Onorarju-Colombo
17, Aloe avenue, Colombo 03
Telefown 1: 0094112575511
Emerġenza: 0094112575501
Imjel : maltaconsul.colombo@gov.mt

is-Sudan 19/09/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża liċ-ċittadini Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw li raġel miet waqt protesta li saret f’ El-Souk fl-istat ta’ Sinnar.

Is-sitwazzjoni f’Khartoum u fil-kumplament tas-Sudan tibqa’ waħda fraġli, u tista’ tinbidel malajr, wara t-tħabbira fil-11 ta’ April li post il-President Bashir ittieħed minn kunsill militari. Dawn l-iżviluppi politiċi seħħew wara perjodu estiż ta’ protesti madwar is-Sudan kollu, li bdew f’Diċembru tal-2018 u intensifikaw b’mod sinifikanti fil-bidu ta’ April.

F’Khartoum, il-protesti ffukaw l-aktar madwar iż-żona tat-Tramuntana tal-ajruport, għalkemm Khartoum 2, Amarat, Bahri, Omdurman Burri, Haj Yousif u Souq Al-Arabi esperjenzaw potesti fuq bażi regolari u operazzjonijiet ta’ sigurtà. Seħħew xi dimostrazzjonijiet ‘l hawn u ‘l hemm, b’mod partikolari wara t-talb tal-Ġimgħa. Intużaw kemm munizzjon attiv kif ukoll ġie sparat gass tad-dmugħ kontra d-dimostranti u fl-arja b’sens ta’ ċelebrazzjoni. Il-kerfjew ta’ matul il-lejl f’Khartoum twaqqaf, iżda xorta waħda għad hemm stat ta’ emerġenza, dan jagħti aktar poteri lill-forzi tas-sigurtà biex iwettqu tiftix, arresti u detenzjoni. Wieħed għandu jibqa’ jsegwi l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u s-servizzi tas-sigurtà. Jista’ jagħti l-każ li f’xi postijiet ikun hemm aċċess limitat għal komunikazzjoni bl-internet u s-siti tal-mezzi soċjali mingħajr l-użu tal-Virtual Private Networks (VPNs), li mhumiex aċċessibli biex jiġu ddawnlowdjati fis-Sudan.

Ċittadini Maltin għandhom jevitaw dimostrazzjonijiet u kwalunkwe tip ta’ mases u jżommu ruħhom informati fuq l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni permezz tal-mezzi lokali kif ukoll internazzjonali. Min ser ikun qed ivvjaġġa huwa mħeġġeġ li jillimita l-vjaġġi tiegħu, inkluż ġewwa/madwar l-ibliet, li jfittex informazzjoni fuq il-qagħda tas-sitwazzjoni lokali qabel jitlaq, u jidentifika kif ukoll jibqa’ f’post sigur f’każ li ċ-ċirkostanzi lokali jitolbu hekk.

Barra minn hekk, fil-31 ta’ Jannar 2019 il-fruntiera bejn is-Sudan u l-Eritrea reġgħet fetħet mill-ġdid, wara li kienet ilha magħluqa minn Jannar tal-2018. Fiż-żona għad hemm preżenza qawwija ta’ sigurtà. Tensjonijiet lokali fiż-żona ta’ Galabat fil-passat irriżultaw fl-għeluq tal-fruntiera bejn Metema-Galabat mingħajr l-ebda avviż. Oqgħod attent f’dawn iż-żoni u ċċekkja mal-awtoritajiet lokali fuq l-aktar sitwazzjoni riċenti qabel tibda l-vjaġġ tiegħek.

Fid-dawl ta’ dan kollu, il-Ministeru javża li ma jsirx vjaġġar lejn:

• Il-5 stati ta’ Darfur (Darfur Ċentrli, il-Lvant ta’ Darfur, it-Tramuntana ta’ Darfur, il-Punent ta’ Darfur u n-Nofsinhar ta’ Darfur);

• Fiż-żona ta’ 50km tal-fruntiera man-Nofsinhar tas-Sudan fl-istati tal-White Nile u Sennar

• Iż-żona tan-nofsinhar tal-Punent tal-istat ta’ Kordofan li qabel kien parti min-nofsinhar ta’ Kordofan.

• Iż-Żona Amministrattiva ta’ Abyei

• Fiż-żona ta’ 200km mill-fruntiera mal-Libja

Kwalunkwe vjaġġar lejn l-istati tat-Tramuntana ta’ Kordofan u l-Punent ta’ Kordofan, in-nofsinhar tat-triq Kost-El Obeid-En Nahud, għandu jsir biss jekk meħtieġ.

Kwalunkwe vjaġġar mhux meħtieġ għandu jiġi evitat ukoll ġewwa l-100km mill-fruntiera mal-Eġittu, f’żoni li jinsabu fil-Punent tan-Nile Valley, u ġewwa l-20km mill-fruntiera mal-Eritrea.

It-terroristi x’aktarx li jwettqu l-attakki tagħhom fis-Sudan. L-attakki ma jiddiskriminawx, u x’aktarx jinkludu postijiet li huma frekwentati minn persuni espatrijati jew persuni barranin. Hemm ukoll theddid għoli ta’ ħtif ta’ persuni, b’mod speċjali f’Darfur. Il-ħtif ta’ persuni jista’ jkun għal skopijiet finanzjarji jew politiċi u jistgħu jiġu mmotivati mill-kriminalità jew it-terroriżmu. Il-gruppi ta’ ħtif ta’ persuni jaraw lil dawk jaħdmu f’xogħol ta’ għajnuna volontarja jew ġurnaliżmu bħala mira ewlenija.

Il-livell ta’ kriminalità fit-toroq ta’ Khartoum u bliet oħra ewlenin fis-Sudan, bl-eċċezzjoni ta’ Darfur, huwa baxx iżda qed jiżdied. Is-sitwazzjoni ta’ sigurtà f’Darfur hija waħda volatili u mhux stabbli. Il-brigantaġġ u n-nuqqas ta’ liġi huma komuni ħafna, u ta’ spiss ikun hemm konfrontazzjonijiet vjolenti bejn ir-ribelli u l-forzi tal-gvern, bejn it-tribujiet u fuq riżorsi ekonomiċi (art, deheb). Jekk tkun f’Darfur għandek tirrispetta l-curfews li jiġu imposti u tkun żgur li taf bi kwalunkwe operazzjoni militari, kunflitti jew żviluppi kriminali.

Mini tal-art u materjal splussiv ieħor li ma jkunx ħa huma ta’ theddida f’żoni affettwati mill-kunflitt.

L-inċidenti tat-traffiku huma komuni fis-Sudan. Hemm riskju qawwi li wieħed ikun involut f’inċident tat-traffiku meta juża t-trasport pubbliku jew vetturi għall-kiri bħar-rickshaws u l-‘amjad minivans’. Il-kundizzjonijiet tat-toroq huma ħżiena u ħafna toroq, anke dawk maġġuri, m’għandhomx tarmak u fihom ħofor kbar. Ħafna toroq huma bla wiċċ. It-toroq jintużaw mill-persuni bil-mixi, karretti miġbuda mill-ħmir u rickshaws, kif ukoll minn vetturi bil-magna. Matul il-lejl, ġeneralment ma jkunx hemm dwal fit-toroq u ħafna mill-vetturi lanqas ma jkollhom dawl.

Sa mill-2010, kull linja tal-ajru rreġistrata fis-Sudan ġiet imwaqqfa milli topera fl-UE fuq il-bażi ta’ assessjar għas-sigurtà mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili (ICAO).

Ta’ spiss isiru protesti, rallies u dimostrazzjonijiet mingħajr avviż ta’ xejn, fis-Sudan kollu, u wħud minnhom ġieli kkawżaw ukoll skontri vjolenti li jirriżultaw f’fatalitajiet u feriti. Ħafna drabi jsiru wkoll protesti bħala rispons għal avvenimenti internazzjonali. Dawn jistgħu jkunu mmirati lejn persuni barranin. Min jivvjaġġa għandu kemm jista’ jkun ma jagħtix wisq fil-għajn, jevita l-folol, isegwi l-mezzi lokali u jżomm ‘il bogħod mid-dimostrazzjonijiet. Bħala prekawzjoni, wieħed għandu jżomm ukoll provvista għal numru ta’ ġranet ta’ ikel u ilma, u jibqa’ ġewwa sakemm ma tgħaddi kwalunkwe dimostrazzjoni jew rally li jkun hemm fil-lokalità.

Fl-2019, ix-xahar qaddis tar-Ramadan huwa mistenni li jibda fil-5 ta’ Mejju u jispiċċa fl-4 ta’ Ġunju. Is-Sudan iħaddan il-Liġi Islamika tax-Sharia. L-alkoħol mhux permess. Għalkemm il-Kostituzzjoni tispeċifika li f’Khartoum persuni mhux Musulmani mhumiex suġġetti għal-liġi tax-Sharia, wieħed jistenna li l-liġi tax-Sharia tapplika.

Prattiċi omosesswali u relazzjonijiet barra ż-żwieġ huma illegali u suġġetti għal pieni ħorox.

Kull min jivvjaġġa għandu jġorr miegħu forma ta’ identifikazzjoni bir-ritratt il-ħin kollu.

Kwalunkwe tip ta’ fotografija teħtieġ permess formali, li wieħed jista’ jakkwistah miċ-Ċentru tal-Informazzjoni Esterna ġewwa Khartoum (parti mill-Ministeru għall-Informazzjoni). Tiħux ritratti u tużax il-kamera tal-mowbajl viċin bini tal-gvern, installazzjonijiet militari, utilitajiet pubbliċi (inkluż pompi tal-petrol), u żoni oħra sensittivi (pontijiet, ajruporti eċċ). Ħafna uffiċjali tas-sigurtà joperaw b’mod pajżan.

Min jivvjaġġa għandu jara professjonist tas-saħħa minn tal-anqas bejn 4 u 6 ġimgħat qabel isiefer sabiex jiċċekkja għal kwalunkwe vaċċin, ċertifikat, jew miżuri preventivi oħra meħtieġa. Il-gvern tas-Sudan iddikjara tifqigħa taċ-Chikungunya fil-Lvant tas-Sudan (b’mod speċjali l-Baħar l-Aħmar u Kassala). Kien hemm ukoll rapporti ta’ każijiet f’partijiet oħra tas-Sudan. Hemm ukoll ħafna każijiet ta’ malarja f’Darfur. Wara staġun b’ħafna xita, partijiet kbar tal-pajjiż qed jesperjenzaw żieda qawwija ta’ nemus u portaturi oħra tal-mard, inkluż insetti u ilma tax-xorb ikkontaminat.

Bħala regola ġenerali, faċilitajiet mediċi ġenerali f’Khartoum huma adegwati iżda l-isptarijiet mhumiex tajbin għal problemi mediċi aktar serji. Kun żgur li jkollok assigurazzjoni medika u tal-ivvjaġġar adegwata u fondi aċċessibli li jkopru l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku barra l-pajjiż, evakwazzjoni medika u ripatrijazzjoni.

Is-Sudan isofri min-nixfa kbira u għargħar f’daqqa. Riżultat tal-għargħar ċerta żoni jistgħu jkunu inaċċessibbli bit-triq matul l-istaġun tax-xita.

Peress li Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni dipolomatika residenti fis-Sudan, f’każ ta’ diffikultà, ċittadini Maltin fis-Sudan jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq dawn id-dettalji:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

is-Sudan t’Isfel 20/09/2019

Evita kull vjaġġar

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kontra kull vjaġġar lejn is-Sudan t’Isfel. Iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż għandhom jitilqu hekk kif ikun sigur biżżejjed biex jagħmlu dan.

Is-sitwazzjoni politika u tas-sigurtà fil-pajjiż tibqa’ volatili, b’żidiet riċenti fil-ġlied. Huwa possibbli li s-sitwazzjoni tas-sigurtà tmur għall-agħar u din tista’ tiġi mkebbsa mill-ekonomija fraġli u l-proċess tal-paċi, fost fatturi oħrajn. L-armi jistgħu jinkisbu faċilment fil-pajjiż, u l-kriminali ta’ sikwit huma armati, u ħafna nies mingħajr impjieg qed iduru lejn il-kriminalità. Barra minn hekk, iċ-ċittadini barranin ġew suġġetti għal fastidju, attakki sesswali, u anke kriminalità. Minħabba vjolenza potenzjali, il-vjaġġaturi għandhom jevitaw ġemgħat u dimostrazzjonijiet. Għandha tingħata attenzjoni partikolari fiż-żoni tal-fruntiera., minħabba persuni kriminali armati. Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti. Il-vjaġġaturi huma mwissija biex ikunu viġilanti, isegwu l-midja lokali, u joqogħdu f’post sigur.

Fil-każ li jkun hemm aktar deterjorament fis-sitwazzjoni fil-pajjiż, ir-rotot lejn u barra mis-Sudan t’Isfel jistgħu jiġu mblokkati. L-ajruport ta’ Juba jista’ jingħalaq u t-titjiriet jiġu sospiżi f’daqqa waħda.

L-ivvjaġġar bit-triq huwa ferm perikoluż minħabba standards u kundizzjonijiet tas-sewqan ħżiena ħafna. Hemm ftit wisq toroq li huma mantnuti tajjeb, u hemm nuqqas ta’ tidwil tat-toroq matul il-lejl. Il-vetturi m’għandhom dwal fil-biċċa l-kbira fid-dlam. Barra minn hekk, hemm żoni bil-mini u bombi mhux sploduti f’bosta partijiet tal-pajjiż. L-ivvjaġġar billejl mhux rakkomandat, minħabba l-preżenza ta’ punti ta’ kontroll issorveljati minn gruppi armati, li jitolbu l-flus mis-sewwieqa. It-trasport pubbliku huwa wkoll riskjuż minħabba li l-vetturi mhumiex siguri. Iseħħu wkoll attakki kriminali fit-triq prinċipali li tikkollega Juba mal-Uganda.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Il-faċilitajiet tal-kura tas-saħħa huma ferm limitati, u problemi mediċi serji jeħtieġu evakwazzjoni medika lejn Nairobi jew Kampala. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ sitt xhur mid-data tad-dħul fis-Sudan t’Isfel. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Dejjem għandha tinġarr forma ta’ identifikazzjoni b’ritratt, inklużi kopji bil-kulur.

Relazzjonijiet omosesswali mhumiex aċċettati kulturalment.

Il-vjaġġaturi jeħtieġu permess formali mill-Ministeru tal-Informazzjoni sabiex ikunu jistgħu jieħdu ritratti. Żewġ ċittadini barranin ġew segwiti, iffastidjati u arrestati mill-awtoritajiet f’Juba wara li ħadu ritratti ta’ pompa tal-petrol.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fis-Sudan t’Isfel, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

is-Suriname 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Svalbard u Jan Mayen 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

it-Taġikistan 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

it-Tajlandja 03/09/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża lil ċittadini Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw li kien hemm rapporti ta’ splużjonijiet fi tliet (3) lokalitajiet f’Bangkok. L-ewwel informazzjoni tindika li dawn seħħew ġewwa l-Kumpless tal-park rikreattiv tal-Gvern f’Chaeng Wattana Road, viċin l-istazzjon tal-iskytrain ta’ Chong Nonsi BTS, u ġewwa sub-soi (triq sekondarja) 57/1 ta’ Rama 9 road f’Bangkok. Min jivvjaġġa huwa mwissi sabiex ikun kawt u jimxi mat-twissijiet tal-awtoritajiet Tajlandiżi dwar l-isplużjonijiet.

B’rabta mal-inċidenti vjolenti mmotivati mill-kriminalità u l-politika li qed iseħħu fiż-żona tan-nofsinhar tal-pajjiż, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ iwissi liċ-ċittadini Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw lejn it-Tajlandja sabiex ma jivvjaġġawx jekk mhux essenzjali lejn il-provinċji fuq il-fruntiera bejn it-Tajlandja u l-Malasja, inkluż :

• Pattani

• Yala

• Narathiwat

• Il-provinċja fin-Nofsinhar ta’ Songkhala. Din it-twissija hija għal kull tip ta’ vjaġġar sakemm mhux essenzjali u ma tinkludix żoni fit-Tramuntana ta’ u inkluż it-triq A43 bejn Hat Yai u Sakom, u żoni fil-Majjistral inkluż il-linja tal-ferrovija li tgħaddi bejn Hat Yai u Pedang Besar.

Huwa tal-parir li wieħed joqgħod ferm attent fiż-żoni tal-fruntieri. Il-fruntiera bejn it-Tajlandja u Burma qed tesperjenza tilwim okkażjonali bejn il-forzi tas-sigurtà Tajlandiżi, gruppi ta’ kriminali armati, u traffikanti tad-droga. Fuq il-fruntiera bejn it-Tajlandja u l-Kambodja, min jivvjaġġa għandu joqgħod attent mir-riskju ta’ mini tal-art li ma ħadux.

L-istaġun tax-xita fil-maġġor parti tat-Tajlandja jkun bejn Mejju u Ottubru. Ġewwa Koh Samui u x-Xlokk tat-Tajlandja jkun bejn Novembru u Marzu. Madanakollu, f’dawn l-aħħar snin, l-istaġuni tax-xita kienu imprevedibbli. Maltempati qawwija jistgħu jikkawżaw diżordni riżultat ta’ għargħar u wqigħ tal-art. Ix-xmajjar, l-għerien u l-kaskati għandhom l-aktar tendenza li jiġu affettwati minn għargħar f’daqqa matul l-istaġun tax-xita. Id-Dipartiment Meteoroloġiku Tajlandiż itella’ aġġornamenti uffiċjali u avviżi marbuta mat-temp fuq is-sit tiegħu.Il- Mekong River Commission ittella’ aġġornamenti fuq il-livelli tax-xmara Mekong fuq is-sit tagħha.

Is-sitwazzjoni politika fil-pajjiż hija waħda imprevedibbli, u volatili f’kull ħin. Kull min jivvjaġġa għandu jevita ġemgħat politiċi u dimostrazzjonijiet. Il-Kummissjoni Elettorali Tajlandiża ħabbret li l-Elezzjonijiet Ġenerali ser isiru fl-24 ta’ Marzu. Riżultat ta’ dan, min jivvjaġġa huwa avżat sabiex isegwi b’attenzjoni l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali kif ukoll l-iżviluppi fuq il-mezzi tax-xandir.

Wara l-kolp militari f’Mejju 2014, il-ħajja pubblika hija waħda relattivament normali, iżda l-libertà tal-espressjoni u l-għaqdiet jibqgħu jkunu restritti b’mod sever. Min jivvjaġġa għandu jkun konxju li l-kritika lejn il-kolp tista’ twassal għal presekuzzjoni. Kemm il-persuni Tajlandiżi kif ukoll il-barranin, inkluż ġurnalisti, ħaddiema favur id-drittijiet umani, jistgħu jaffaċċjaw akkużi kriminali.

Fit-Tajlandja jistgħu jseħħu attakki terroristiċi, u dawn jistgħu jsiru kullimkien, inkluż f’postijiet frekwentati mill-barranin. F’April u f’Mejju 2017, kien hemm splużjonijiet fil-belt ta’ Bangkok, u fl-2016, ġew imwaqqfa attakki li kien hemm ippjanati. Madanakollu, mill-2004, l-attakki fil-provinċji ta’ Pattani, Yala, Narathiwat, u Songkhla kienu regolari, u persuni barranin spiċċaw ukoll vittmi.

Għalkemm il-maġġoranza tal-vjaġġi jkunu mingħajr problemi, min jivvjaġġa għandu jkun konxju ta’ pick pocketing u ħtif ta’ basktijiet. Ġieli nsertqu xi affarijiet fuq is-sistemi tat-trasport (inkluż it-trasport miftuħ, bħat-tuk tuks), anke matul il-lejl. Min jivvjaġġa għandu jara li oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) jinżammu f’postijiet siguri. Wieħed qatt m’għandu jagħti l-passapaort bħala garanzija għal xi kirja, għax kien hemm rapporti ta’ sidien li jżommu l-passaporti jekk ikun hemm talbiet għall-ħsarat.

Kien hemm irrappurtati wkoll attakki bla ebda raġuni u assalti sesswali f’destinazzjonijiet turistiċi bħal Koh Samui u Krabi. Kien hemm ukoll każijiet ta’ drink spiking f’dawn id-destinazzjonijiet, u min jivvjaġġa huwa mwissi sabiex qatt ma jħalli x-xorb u l-ikel minn taħt għajnejh, speċjalment f’ Koh Samui, Pattaya, u Koh Phangan.

Ġew irrappurtati wkoll inċidenti ta’ frodi bil-karti ta’ kreditu u qerq bl-ATMs. Min jivvjaġġa huwa mwissi sabiex joqgħod attent għal-linji ta’ demarkazzjoni bejn il-ħwienet u l-bankarelli, għax min jivvjaġġa jista’ jiġi akkużat b’serq.

Is-sewqan fit-toroq mhux sigur fit-Tajlandja, u l-pajjiż jesperjenza numru kbir ta’ inċidenti, minħabba stat ħażin tal-vetturi u l-istandards tas-sewqan. Ċittadini Maltin sfaw ukoll vittmi ta’ dan. L-ivvjaġġar bil-baħar huwa perikoluż ukoll, minħabba l-istat ħażin tad-dgħajjes u tagħbija żejda.

Żoni urbani fit-Tajlandja, speċjalmnet f’Bangkok, preżentament qed jesperjenzaw kwalità ħażina tal-arja u livelli għoljin ta’ PM 2.5. Dan jista’ jaggrava l-kundizzjonijiet ta’ bronki, sinus jew asthma. It-tfal, l-anzjani u dawk li diġà jsofru minn kundizzjonijiet mediċi jistgħu jiġu affettwati. Wieħed jista’ jiċċekkja l-livelli tal-kwalità tal-arja f’ħafna bliet f’ħin reali fuq is-sit World Air Quality Index.

Min jivvjaġġa għandu jżur professjonist tas-saħħa minn tal-anqas bejn 4 u 6 ġimgħat qabel il-wasla fil-pajjiż sabiex jiċċekkja għal xi vaċċini, ċertifikati, u xi miżuri preventivi oħra meħtieġa. L-isptarijiet pubbliċi mhux dejjem ikunu ta’ kwalità tajba. Min jivvjaġġa għandu jkollu assigurazzjoni medika u tal-ivvjaġġar komprensinva li tkopri t-trattament mediku barra l-pajjiż u r-ripatrijazzjoni. Id-deni Dengue huwa preżenti fil-pajjiż, u hemm ukoll riskju tat-trażmissjoni tal-virus Zika. Għaldaqstant, min jivvjaġġa għandu jieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa sabiex jevita gdim tan-nemus. F’każ ta’ emerġenza, ċittadini Maltin li jkunu fil-pajjiż jistgħu jċemplu għal ambulanza fuq 1669. Jekk wieħed jiġi rreferut għal faċilità medika, għandu jikkuntattja immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni. Min jivvjaġġa għandu jkun jaf ukoll li xi mediċini li wieħed jixtri bir-riċetta jew direttament minn spiżerija jistgħu jkunu meqjusa bħala sustanzi kkontrollati fit-Tajlandja.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal minn tal-anqas 6 xhur mid-data tal-wasla fit-Tajlandja. Ġeneralment id-dħul fit-Tajlandja jiġi rrifjutat jekk wieħed ikollu passaport imqatta’ jew b’xi paġni nieqsa.

Vaporizzaturi u e-cigarettes ma jistgħux jiddaħlu fit-Tajlandja, u min jinqabad iġorr xi wieħed minn dawn jista’ jaffaċċja piena.

Ġeneralment it-Tajlandja huwa pajjiż tolleranti għal persuni LGBT.

Wieħed tajjeb li jkun jaf ukoll li minn Jannar 2018, it-tipjip sar projbit fuq il-bajjiet f’ċerti żoni turistiċi, inkluż Koh Samui, Pattaya u ġewwa Phuket, Prachuap Khiri Khan, Chon Buri u l-provinċji ta’ Songkhla. Min jivvjaġġa għandu jkun konxju li l-penalitajiet fuq pussess, distribuzzjoni jew manifattura ta’ droga huma ħorox ferm u jistgħu jinkludu wkoll il-piena tal-mewt.

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, ċittadini Maltin jistgħu jagħmlu kuntatt mal-Konsolat Onorarju fit-Tajlandja kif ġej:


Konsolat Onorarju-Bangkok
76 Ekamai, 4 Sukhumvit Road, Wattana, 10110
Telefown 1: 006622358990
Emerġenza: 0066816167777
Imjel : maltaconsul.bangkok@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

it-Tajwan 09/09/2019

Kun viġilanti

.-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża lil ċittadini Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw li tifun b’saħħtu ser jolqot lit-Taiwan aktar tard nhar il-Ħamis, bil-possibiltà ta’ riskju ta’ wqigħ tal-art u baħar għoli wara li terremot fuq skala 6.0 laqat il-gżira. It-tifun Lekima, ikkategorizzat fl-ogħla livell tal-aktar tifuni b’saħħithom mill-uffiċċju tat-temp f’Taiwan, kien mistenni li jolqot lill-Grigal tal-gżira aktar tard il-Ħamis. Huwa kien qed jimxi fuq l-oċean fid-direzzjoni Majjistral-Tramuntana b’qawwa ta’ 15 km fis-sieħga (9 mph). Lekima kellu rjieħ b’qawwa massima ta’ 227 km fis-siegħa (141 mph) hekk kif kien riesaq lejn it-Taiwan, qal l-uffiċċju tat-temp.

L-istaġun taċ-ċikluni tropikali (tifuni) ġewwa t-Taiwan, ġeneralment ikunu bejn Mejju u Novembru. Wieħed għandu jieħu nota tal-avviżi maħruġa mis-Central Weather Bureau (http://www.cwb.gov.tw/eng/index.htm) filwaqt li jimxi mal-avviżi tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunke ordni ta’ evakwazzjoni.

Kien hemm żieda sinifikanti ta’ każijiet tad-dengue fever.

Barra minn hekk, huwa importanti li wieħed jieħu nota tal-fatt li ma tistax tidħol fit-Taiwan bi prodotti tal-annimali mingħajr awtorizzazzjoni minn qabel hekk kif dawk li jinqabdu jdaħħlu t-tali prodotti jistgħu jeħlu multi kbar. Minħabba rapporti riċenti tal-Virus tal-African Swine Fever (ASF) fi prodotti tal-majjal, b’mod partikolari miċ-Ċina (PRC), l-awtoritajiet lokali żiedu t-testijiet ta’ kwarantina u l-ispezzjonijiet. Qabel tivvjaġġa ara li jkollok assigurazzjoni tal-ivvjaġġar u medika komprensiva.

Min jivvjaġġa għandu jkun viġilanti u jieħu l-prekawzjonijiet neċessarji.

Il-livelli ta’ kriminalità huma baxxi, però teżisti kriminalità f’sens ta’ serq żgħir.

F’każ ta’ diffikultà, ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jagħmlu kuntatt mal-Konsolati Onorarji kif ġej:


Ambaxxata-Beijing
1-51, San Li Tun Diplomatic Office Building, Chaoyang District, 100600
Telefown 1: 00861065323114
Emerġenza: 008613901017417
Imjel : maltaembassy.beijing@gov.mt

Konsolat Ġenerali-Shanghai
Magnolia Plaza, Room 1107, 777 Hongqiao Road​
Emerġenza: 00862162650166
Imjel : maltaconsulate.shanghai@gov.mt

it-Tanzanija 12/09/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li qed jivvjaġġaw biex ikunu kawti. Il-kap amministrattiv tal-belt l-aktar popolata tat-Tanzanija, Dar es Salaam, tkellem dwar kumitat speċjali li ser ifittex li jidentifika u jikkastiga persuni omosesswali. Għalkemm il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tat-Tanzanija stqarr li din il-fehma mhix il-pożizzjoni tal-Gvern, il-vjaġġaturi fiż-żona għandhom ikunu diskreti u jkunu ferm kawti. L-omosesswalità għadha illegali fil-pajjiż, wirjiet pubbliċi ta’ omosesswalità jistgħu jwasslu għall-arrest u l-priġunerija.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti minħabba r-rata dejjem togħla ta’ kriminalità vjolenti u armata. Għandhom joqogħdu attenti b’mod partikolari f’postijiet popolari mat-turisti. F’Dar es Salaam, it-turisti u r-residenti barranin kienu fil-mira fiċ-ċentru tal-bel, fl-istazzjon tal-karozzi tal-linja ta’ Ubungo, fiż-żoni ta’ Masaki/Oysterbay, u f’Zanzibar. Huwa importanti li jittieħdu prekawzjonijiet sensibbli, u li oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) jinżammu mistura. Ħalli l-passaporti fis-safe tal-lukanda u ġorr fotokopja tal-ID tiegħek. Huwa importanti li tiżgura li l-propjetà residenzjali tiegħek hija sigura, u li t-twieqi u l-bibien huma msakkrin, speċjalment billejl. Minħabba każijiet ta’ serq u ħtif ta’ basktijiet, għandek tevita li timxi jew issuq rota waħdek, speċjalment billejl. Evita li timxi viċin it-triq, u jekk teħtieġ timxi matulha, imxi faċċata tat-traffiku. Huwa importanti li tuża taxis liċenzjati minn stabbiliment ta’ reputazzjoni, peress li servizzi oħrajn (inklużi taxis ibbażati fuq apps) mhumiex affidabbli. L-ivvjaġġar bit-triq huwa perikoluż minħabba l-kundizzjonijiet ħżiena tat-toroq u standards tas-sewqan erratiċi. Seħħew ukoll ħabtiet bil-karozzi tal-linja, li kkaġunaw fatalitajiet u korrimenti fost it-turisti. Huwa ugwalment importanti li tuża kumpanija tal-bastimenti ta’ reputazzjoni tajba u li tevita li tuża s-servizz ta’ bastimenti mgħobbija żżejjed u li mhumiex tajbin għall-baħar.

Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti b’mod partikolari fiż-żona tal-fruntiera bejn Burundi u Kigoma minħabba serq bl-armi u ħtif ta’ vetturi. Barra minn hekk, għandha tingħata attenzjoni partikolari qrib il-fruntiera mal-Mozambique.

F’termini tas-sitwazzjoni politika, fit-Tanzanija kultant ikun hemm dimostrazzjonijiet u rallies politiċi mal-pajjiż kollu. Kien hemm każijiet fejn dawn ħadu xejra vjolenti u kien meħtieġ l-intervent tal-pulizija. Huwa importanti li żżomm ruħek infurmat bl-aħbarijiet u aġġornamenti lokali, u li tevita żoni fejn isiru ġemgħat bħal dawn. Huwa probabbli li jseħħu attakki terroristiċi, u dawn jistgħu jseħħu fi kwalunkwe ħin u f’postijiet popolari mat-turisti.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-malarja, id-deni dengue, u l-kolera huma komuni fit-Tanzanija. Barra minn hekk, minħabba t-tfaqqigħiet tal-Ebola fil-pajjiż viċin tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo, il-vjaġġaturi li jkunu qed jivvjaġġaw minn dan il-pajjiż jistgħu jkunu suġġetti għal skrinjar tas-saħħa. Jista’ jkun hemm mard ieħor, fil-biċċa l-kbira f’żoni rurali fejn l-aċċess għas-sanità huwa limitat. Huwa importanti li jittiegħu l-prekawzjonijiet normali, anke biex tiġi evitata l-espożizzjoni għall-HIV/AIDS. Il-faċilitajiet mediċi fit-Tanzanija huma limitati, speċjalment barra minn Dar es Salaam. Għaldaqstant, hija rrakkomandata bil-qawwa polza tal-assigurazzjoni komprensiva li tkopri r-ripatrijazzjoni ta’ emerġenza. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu fuq 112 u jitolbu ambulanza. Il-vjaġġaturi għandu dejjem iġorru kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport u kit mediku komprensiv il-ħin kollu. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tal-applikazzjoni tiegħek għall-viża. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-vjaġġaturi għandu dejjem iġorru identifikazzjoni (kopja tal-passaport u l-viża/permess).

Huwa importanti li jiġu rrispettati l-liġijiet u d-drawwiet lokali, speċjalment peress li proporzjon għoli tal-pajjiż huwa Musulman. In-nies tat-Tanzanija jistgħu jkunu offiżi b’imġiba storbjuża, nies xurbana, kliem ħażin, u nuqqas ta’ rispett, speċjalment lejn persuni anzjani. Il-vjaġġaturi għandhom jilbsu b’mod modest. In-nisa għandhom jevitaw li jilbsu shorts u tops bla kmiem meta jkunu barra mill-kumplessi turistiċi.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fit-Tanzanija, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

M

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

it-Territorji Franċiżi tan-Nofsinhar u tal-Antarti 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

it-Territorju Brittaniku tal-Oċean Indjan 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Timor Leste 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

it-Togo 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

it-Tokelau 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Tonga 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Trinidad u Tobago 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

it-Tuneżija 08/10/2019

Kun viġilanti

L-Aħħar Żviluppi:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jagħti parir liċ-ċittadini Maltin li se jivvjaġġaw lejn it-Tuneżija biex jeżerċitaw il-kawtela, wara l-elezzjonijiet leġislattivi li saru nhar il-Ħadd 6 ta’ Ottubru. Din issegwi l-ewwel rawnd ta’ elezzjoni presidenzjali li ġarrbet attenzjoni pubblika kbira ħafna. Il-vot presidenzjali ntemm b’mod inkonklussiv, u għaldaqstant wassal ghal-rawnd ieħor fit-13 ta’ Ottubru. Minħabba l-fatt li l-pajjiż sofra mit-terroriżmu, il- votazzjoni saret qalb sigurtà għolja. Ir-riżultati uffiċjali preliminari huma mistennija għal nofs il-gimgħa; għalhekk il-folol jistgħu jinġabru matul dan il-perjodu. Madankollu, il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li jibqgħu aġġornati mal-iżviluppi, jevitaw kwalunkwe forma ta’ protesta u postijiet fejn il-folol kbar jinġabru u dejjem isegwu l-istruzzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet tas-sigurtà.

Sigurtà:

Hemm ċans kbir li t-terroristi jippruvaw iwettqu attakki fit-Tuneżija u kien hemm numru ta’ attakki f'dawn l-aħħar snin. B’riżultat ta’ dan, wara l-attakki terroristiċi tal-2015 fuq turisti tal-Punent fil-Mużew Bardo f'Tuneż u fuq bajja f'Sousse / Port El Kantaoui, l-awtoritajiet Tuneżini adottaw miżuri ġodda kontra t-terroriżmu fil-kapitali u fil-bqija tal-pajjiż. Il-miżuri tas-sigurtà ssaħħu wkoll f'portijiet, ajruporti u siti oħra sensittivi. Stat ta’ emerġenza huwa fis-seħħ fit-Tuneżija, impost wara attakk suwiċida fuq xarabank tal-pulizija fl-24 ta' Novembru 2015. Dan ġie estiż bosta drabi, l-iktar reċentement fil-31 ta 'Awwissu 2019 sal-31 ta' Diċembru 2019.

Minħabba dan, sa ma jingħata avviż ieħor, iċ-ċittadini Maltin li jgħixu jew li jżuru Tuneż huma avżati biex jevitaw il-protesti. Iċ-ċittadini Maltin għandhom isegwu l-istruzzjonijiet maħruġa mill-forzi tas-sigurtà tat-Tuneżija, inkluż istruzzjonijiet biex joqogħdu fil-post ta’ residenza tagħhom f’ċerti żoni.

Barra dan, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kontra kull vjaġġar lejn iż-żoni u r-reġjuni li ġejjin:

• Chaambi Mountains National Park u ż-żoni deżinjati għall-operazzjonijiet militari ta’ Mount Salloum, Mount Sammamma u Mount Mghila;

• iż-żona militarizzata fin-Nofsinhar tal-bliet ta’ El Borma u Dhebiba;

• sa 20km mill-kumplament taż-żona tal-fruntiera mal-Libja fit-Tramuntana ta’ Dhebiba;

• il-belt ta’ Ben Guerdane u ż-żona immedjata tal-madwar.

Barra minn dan, huwa rrakkomandat li jiġi evitat kull vjaġġar, ħlief dak essenzjali, lejn:

• iż-żoni l-oħrajn kollha sa 75km mill-fruntiera mal-Libja, inkluż Remada, El Borma, u l-belt ta’ Zarzis

• il-provinċja ta’ Kesserine, inkluża l-belt ta’ Sbeitla

• Sa 10km ‘il bogħod mill-fruntiera mal-Alġerija, fin-Nofsinhar tal-provinċja ta’ Kasserine, u sa 30km mill-fruntiera fil-provinċji ta’ El Kef u Jendouba, inkluż is-sit arkeoloġiku ta’ Chemtou u r-reġjun Biq, fil-Punent ta’ Ghardimaou

Il-Ministeru javża wkoll biex jittieħdu l-miżuri tas-sigurtà neċessarji kollha meta jivvjaġġaw lejn il-kumplament tat-Tuneżija. Hemm żieda fil-preżenza tas-sigurtà Tuneżina mal-fruntieri mal-Libja u l-Alġerija minħabba l-attività terroristika fil-punti tal-qsim tal-fruntieri u ġlied fil-Libja. Il-punti tal-qsim tal-fruntieri kultant jingħalqu temporanjament mingħajr avviż. Seħħew ukoll xi inċidenti vjolenti. Hija rrakkomandata viġilanza kostanti.

F’termini ta’ kriminalità, hemm serq vjolenti, serq mill-bwiet, ħtif ta’ basktijiet, u serq żgħir. F'dan ir-rigward, huwa importanti li l-oġġetti ta’ valur (inkluż il-passaporti) jinżammu mistura. Għalkemm rari, iseħħu attakki personali u fastidju. Il-ħtif huwa ta’ theddida fil-pajjiż, u r-riskju jiżdied fiż-żoni tal-fruntieri u f’żoni remoti. Il-miri potenzjali jinkludu ħaddiema umanitarji, ġurnalisti, u negozjanti.

Is-Saħħa:

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn it-Tuneżija jistgħu jċemplu ambulanza fuq 190. It-trattament tas-saħħa jista’ jkun għali ħafna; għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri trattament mediku barra mill-pajjiż u r-ripatrijazzjoni. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni. Jekk il-vjaġġaturi se jkollhom mediċini bir-riċetta tat-tabib, huwa importanti li tittieħed nota mit-tabib tagħhom, li tikkonferma li l-mediċina ġiet mogħtija għall-kundizzjoni.

Aktar Informazzjoni:

Għal żjarat ta’ mhux aktar minn 3 xhur, il-passaporti għandhom ikunu validi għad-durata proposta taż-żjara. Il-vjaġġaturi huma wkoll mwissija bis-sħiħ biex dejjem iġorru magħhom il-passaport tagħhom u xi forma ta’ identifikazzjoni fotografika. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża biex jidħlu fit-Tuneżija.

L-omosesswalità hija reat kriminali fil-pajjiż, u r-relazzjonijiet sesswali barra miż-żwieġ huma punibbli wkoll bil-liġi.

Għandu jiġi evitat li jittieħdu ritratti ta’ binjiet sensittivi bħal siti politiċi u militari.

Dettalji ta’ Kuntatt:

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, l-Ambaxxata Maltija fit-Tuneżija tista’ tiġi kkuntattjata fuq id-dettalji li ġejjin:


Ambaxxata-Tunis
Avenue de la Bourse - B.P.71, 1053 Les Berges du Lac 2
Telefown 1: 0021671965811
Telefown 2: 0021671965215
Emerġenza: 0021629565811
Imjel : maltaembassy.tunis@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

it-Turkija 18/09/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin u Promozzjoni ta’ Kummerċ jixtieq javża lil passiġġieri Maltin li se jżuru it-Turkija li biex jilħqu l-ajruport il-ġdid ta’ Istanbul minn kull naħa tal- Belt , it-triq għall-ajruport il-ġdid tieħu bejn siegħa u siegħa u nofs miċ-ċentri ewlenin ta’ Istanbul.


It-theddida u l-possibbiltà ta’ attakki terroristiċi fit-Turkija huma ferm għoljin mal-pajjiż kollu. Sa mill-2015, żdiedet l-attività terroristika fix-Xlokk tat-Turkija, u kien hemm ukoll attakki f’Ankara u Istanbul. Gruppi terroristiċi (inkluż id-Daesh) heddew li jattakkaw siti turistiċi, u l-grupp għandu wkoll fil-mira l-punti tal-qsim tal-fruntieri u postijiet qrib il-fruntiera Sirjana. Għalkemm l-awtoritajiet Torok irnexxielhom jisfrattaw attakki ppjanati fil-passat u żiedu s-sigurtà, il-vjaġġaturi għandhom ikunu viġilanti ħafna, speċjalment f’postijiet b’ħafna traffiku, fuq is-sistemi tat-trasport, u f’żoni turistiċi. Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti wkoll waqt okkażjonijiet reliġjużi peress li l-gruppi terroristiċi kultant jagħmlu sejħa għal attakki f’dawn il-ħinijiet.

Minħabba dan, il-Ministeru jwissi kontra kull vjaġġar sa 10km ‘il bogħod mill-fruntiera mas-Sirja u mill-belt ta’ Diyarbakir, minħabba operazzjonijiet tas-sigurtà kontra gruppi terroristiċi. Kull vjaġġar lejn il-provinċji ta’ Sirnak, Mardin, Sanliurfa, Gaziantep, Diyarbakir, Kilis, Hatay, Siirt, Tunceli, Adiyaman, Elazig, Erzincan, Mardin, Mus, Agri, Van, Sirnak, u Hakkari, għandu jsir għal skopijiet essenzjali, minħabba operazzjonijiet simili li jistgħu jikkawżaw ħsarat kollaterali. Barra dan, il-vjaġġaturi għandhom jinnutaw li l-fruntiera mal-Armenja hija magħluqa.

Ġiet imposta żona ristretta militari Torka temporanja għaż-żona tal-Muntanja Ararat. Mhu qed jingħata l-ebda permess għal gruppi biex jidħlu fiż-żona, u lanqas biex jixxabtu mal-muntanja. Għaldaqstant, il-vjaġġaturi m’għandhomx jippruvaw jidħlu f'dawn iż-żoni, jew kwalunkwe żona ristretta militari temporanja oħra li ġiet stabbilita fil-provinċji tal-Lvant.

Il-ħtif huwa wkoll ta’ theddida qrib il-fruntiera Sirjana, u dan jintuża b’rutina bħala tattika mill-gruppi terroristiċi. Ħaddiema umanitarji u ġurnalisti huma meqjusa bħala miri potenzjali.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi jridu joqogħdu attenti għal serq fit-toroq u serq mill-bwiet, li huma speċjalment komuni fiż-żoni turistiċi ta’ Istanbul. Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jixorbu biss ix-xarbiet tagħhom stess u joqogħdu attenti minn spiking ta’ xorb/ikel. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu f’post sigur. Passaporti nsterqu minn vilel mikrijin, allavolja inżammu f’safe. Seħħew ukoll inċidenti ta’ stupru, u minorenni wkoll ġarrbu wkoll attakki sesswali. Il-vjaġġaturi għandhom jużaw biss taxis irreġistrati, u għandek tieħu nota tan-numru tar-reġistrazzjoni qabel tuża s-servizz. Il-kundizzjonijiet tat-toroq jvarjaw skont il-lokalità, u l-istandards tas-sewqan ivarjaw. Iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż għandhom joqogħdu attenti fl-ambjent ta’ madwarhom, u għandhom jibqgħu viġilanti f’postijiet iffullati li huma popolari mat-turisti.

Iseħħu dimostrazzjonijiet sporadiċi fil-bliet mat-Turkija kollha, u xi wħud minnhom ħadu xejra vjolenti fil-passat. F’Istanbul, dimostrazzjonijiet preċedenti kienu ċċentrati fiż-żona madwar Taksim Square, f’Istiklal Street u fid-distretti ta’ Besiktas u Kadikoy u aktar riċentement f’Okmeydani. F’Ankara, il-protesti jsiru primarjament fid-distrett ċentrali ta’ Kizilay madwar l-uffiċċju tal-Prim Ministru. F’Izmir, il-punt fokali kien fi-ċentru tal-belt, qrib xatt il-baħar. Huwa importanti li l-vjaġġaturi jevitaw iż-żoni fejn isiru dimostrazzjonijiet u ġemgħat kbar, u għandhom isegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali.

Il-vjaġġaturi għandhom iġorru l-passaport tagħhom il-ħin kollu, peress li huwa illegali li ma ġġorrx dokument ta’ identifikazzjoni fit-Turkija. F’xi żoni, inkluż Istanbul, l-awtoritajiet Torok qed iwettqu kontrolli tal-ID, u hemm aktar punti ta’ kontroll tal-pulizija fuq it-toroq ewlenin.

Stqarrijiet politiċi magħmula fil-pubbliku kontra l-istat Tork, simpatija ma’ organizzazzjonijiet li huma kklassifikati bħala terroristiċi mit-Turkija, kif ukoll l-insultar jew id-denigrazzjoni ta’ istituzzjonijiet tal-istat u personaġġi ta’ livell għoli huma pprojbiti u jwasslu għal pieni jew priġunerija. Stqarrijiet li jikkritikaw il-gvern fuq l-Internet u l-midja soċjali jistgħu jiġu inklużi wkoll f’dan ir-reat.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. L-użu jew il-pussess ta’ xi mediċini komuni bir-riċetta tat-tabib u anke oħrajn li jinxtraw mill-ispiżerija huwa kkontrollat. Għaldaqstant, huwa importanti li jkollok ċertifikat mediku li jikkonferma r-raġuni għaliex il-mediċina qed tintuża. Il-vjaġġaturi għandu jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 112. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fit-Turkija Huwa importanti wkoll li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża. Barra minn hekk, il-liġi Torka teħtieġ li l-vjaġġaturi dejjem iġorru xi forma ta’ ID fotografika.

Għalkemm l-omosesswalità hija legali fit-Turkija, ħafna partijiet tal-pajjiż jibqgħu konservattivi. Għaldaqstant, wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni għandhom jiġi evitati sabiex tiġi evitata attenzjoni mhux mixtieqa.

Huwa pprojbit li jittieħdu ritratti ta’ installazzjonijiet militari jew uffiċjali, u jrid jinkiseb kunsens qabel ma jittieħdu ritratti ta’ persuni.

Meta jżuru postijiet reliġjużi, il-vjaġġaturi għandhom jilbsu modestament sabiex ma jkunux ta’ offiża.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta f’Ankara u/jew il-Konsulat Ġenerali tar-Repubblika ta’ Malta fuq id-dettalji li ġejjin:


Ambaxxata-Ankara
4th Floor, Ugur Mumcu Caddesi, 88, Kat4 – 06700 Gaziosmanpasa Ankara
Emerġenza: 009005050375829
Imjel : maltaembassy.ankara@gov.mt

Konsolat Ġenerali-Istanbul
16/11, Aydede Caddessi 34437 Taksim
Telefown 1: 00902123111212
Emerġenza: 00905393526359 
Imjel : maltaconsulate.istanbul@gov.mt

Konsolat Onorarju-Antalya
1506 Sokak Deniz apt No: 17, daire no.4
Emerġenza: 00902423241097
Imjel : maltaconsul.antalya@gov.mt

Konsolat Onorarju-Izmir
Ataturk Caddesi, 378/7, Alsancak, 35220
Emerġenza: 00902324223138
Imjel : maltaconsul.izmir@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

it-Turkmenistan 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Tuvalu 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Uganda 18/09/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża lil ċittadini Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw lejn l-Uganda sabiex ikunu kawti ferm minħabba x-xita qawwija u l-uqigħ tal-art li qed jaħbtu fuq numru ta’ villaġġi fid-Distrett ta’ Bududa, fil-Lvant tal-Uganda. Persuni li ser jivvjaġġaw f’dan ir-reġjun għandhom joqogħdu attenti ferm.

Il-Ministeru jixtieq javża wkoll lil dawk li ser ikunu qed jivvjaġġaw li:

Vjolenza bejn gruppi differenti fil-pajjiż kif ukoll attakki okkażjonali fuq il-forzi tas-sigurtà huma possibli fil-Grigal tal-Uganda. Għalkemm ġeneralment il-barranin ma jservux ta’ mira, wieħed xorta għandu joqgħod attent. Kien hemm xi skontri fiż-żona tal-fruntiera mar-Repubblika Demokratika tal-Kongo u n-Nofsinhar tas-Sudan. Min jivvjaġġa għandu joqgħod attent ferm u jevita kull tip ta’ vjaġġ lejn il-provinċji ta’ DRC li huma fuq il-fruntiera mal-Uganda, u man-Nofsinhar tas-Sudan. Fil-Punent tal-Uganda, kien hemm numru ta’ skontri vjolenti. Min jivvjaġġa għandu joqgħod attent u jevita l-folol.

Għalkemm ħafna mill-vjaġġi jkunu mingħajr problemi (minbarra fiċ-ċirkostanzi tal-klima msemmija hawn fuq), min jivvjaġġa għandu joqgħod attent għal kriminalità marbuta mal-flus u l-ħtif ta’ basktijiet. Persuni barranin sfaw vittmi ta’ drogi u serq fuq it-trasport pubbliku u fil-bars. Min jivvjaġġa għandu jieħu l-prekawzjonijiet neċessarji sabiex jipproteġi lilu nnifsu u l-affarijiet tiegħu. Ikel u xorb offrut minn stranġieri qatt m’għandu jiġi aċċettat. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu moħbija u maqfula f’post sigur.

Jista’ jkun hemm każijiet ta’ attakki terroristiċi fl-Uganda, u dawn jistgħu jsiru kullimkien, inkluż f’postijiet li huma ffrekwentati l-aktar mit-turisti. Min jivvjaġġa għandu joqgħod attent il-ħin kollu, b’mod speċjali f’żoni ffullati u postijiet pubbliċi.

Min jivvjaġġa huwa mwissi sabiex jieħu l-prekawzjonijiet tas-saħħa meħtieġa jekk ikun ser jivvjaġġa f’żoni fl-Uganda milquta mill-Ebola. Tifqigħa ta’ dan il-virus li jittieħed ġiet irreġistrata fil-11ta’ Ġunju 2019 fid-Distrett ta’ Kasese fil-Punent tal-Uganda.

Min ser jivvjaġġa għandu jkellem lil professjonist tas-saħħa minn tal-anqas bejn 4 u 6 ġimgħat qabel jivvjaġġa u jiċċekkja jekk hemmx applikabbli xi vaċċini jew miżuri preventivi oħra. Wara t-tifqigħa tal-Ebola fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo f’Awwissu 2018, l-awtoritajiet tal-Uganda implimentaw miżuri addizzjonali ta’ ċċekkjar ġewwa l-ajruport ta’ Entebbe u fid-dħul fuq il-fruntieri għal dawk li jkunu qed jivvjaġġaw minn żoni affettwati. Wieħed huwa mwissi li juża biss ilma tal-flixkun/mgħolli u li jevita s-silġ fix-xarbiet. Huwa importanti wkoll li wieħed iżomm xi provvisti żejda minħabba żminijiet ta’ skarsezza fil-provvista.

L-ivvjaġġar fit-toroq jista’ jkun perikoluż, b’mod speċjali barra l-ibliet. Minbarra li l-vetturi huma fi stat ħażin, l-istandards tas-sewqan huma baxxi wkoll u l-inċidenti jsiru fuq rata għolja. Fit-toroq issib ukoll l-annimali, u xi vetturi jinstaqu mingħajr dawl. Wieħed huwa mwissi li jevita vjaġġar barra l-ibliet ewlenin wara li jidlam. Min jivvjaġġa għandu jevita li juża l-matatus (minibus taxis) u l-boda-bodas (motorbike taxis) minħabba l-istandards baxxi ħafna ta’ sigurtà u l-kundizzjonijiet tagħhom. Fuq dawn il-mezzi ta’ trasport is-serq huwa komuni wkoll. F’każ ta’ vjaġġar bid-dgħajjes, huwa importanti li wieħed juża kumpanija tad-dgħajjes ta’ reputazzjoni tajba. Hemm it-tendenza li d-dgħajjes ikunu mgħobbijin iż-żejjed bil-passiġġieri u l-merkanzija.

Il-faċilitajiet mediċi huma llimitati, b’mod speċjali barra Kampala. F’każ ta’ emerġenza, jista’ jkun hemm bżonn ta’ evakwazzjoni permezz ta’ ambulanza fl-ajru. Il-Malaria u x-Schistosomiasis (bilharzia) huma komuni fil-pajjiż, kif ukoll hemm ir-riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika. Min jivvjaġġa għandu jieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa sabiex jevita l-espożizzjoni għall-HIV/AIDS. F’każ ta’ emerġenza, min jivvjaġġa jista’ jċempel għal ambulanza fuq in-numru 999. Huwa rrikkomandat li wieħed ikollu assigurazzjoni tal-ivvjaġġar u tas-saħħa komprensiva li tkopri t-trattament mediku barra l-pajjiż u r-ripatrijazzjoni. Jekk wieħed jiġi rreferut għal faċilità medika, huwa importanti li jagħmel kuntatt immedjatament mal-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fl-Uganda. Huwa importanti li wieħed jiċċekkja minn qabel għar-rekwiżiti tal-visa.

Min jivvjaġġa għandu jġorr miegħu kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport f’kull ħin.

L-atti omosesswali huma illegali, u jistgħu jwasslu għal arrest kif ukoll ħabs.

Min jivvjaġġa m’għandux jieħu ritratti ta’ bini militari, uffiċjali u diplomatiku, inkluż l-Owen Falls Dam. Barra minn hekk, wieħed għandu jistaqsi għall-permess tagħhom qabel ma jieħu ritratt/i ta’ persuni.

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, ċittadini Maltin li jinsabu fl-Uganda jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsolat Onorarju għal Malta f’Kampala, kif ġej:

I

Konsolat Onorarju-Kampala
9/11 Naguru Summit View Road, Naguru
Telefown 1: 00256712112345
Emerġenza: 00256750112345
Imjel : maltaconsul.kampala@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Ukrajna 12/09/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin  kontra kull vjaġġar lejn Donetsk oblast, Luhansk oblast, u l-Krimea. Donetsk oblast u Luhansk oblast għadhom ferm instabbli minħabba ġlied li għadu għaddej bejn l-forzi armati Ukreni u s-separatisti armati appoġġjati mir-Russja.

Il-forzi Russi stabbilixxew kontroll operazzjonali sħiħ fil-Krimea, u għad hemm tensjoni kbira fiż-żona. Is-servizzi tat-trasport kollha lejn il-Krimea ġew ikkanċellati, u ċittadini barranin li qed jippjanaw li jidħlu fil-Krimea għandhom jipprovdu l-passaport tagħhom flimkien ma’ permess speċjali.

Barra minn dan, wara li seħħet splużjoni kbira f’maħżen tal-munizzjon Ukren fid-9 ta’ Ottubru 2018 f’Chernigov oblast, l-awtoritajiet Ukreni ddikjaraw stat ta’ emerġenza fiż-żoni u stabbilixxew żona ta’ esklużjoni ta’ 16km madwar is-sit.

Ċerti kumpaniji lokali joffru tours lejn Chernobyl, u minħabba ż-żoni ta’ esklużjoni, il-vjaġġaturi jistgħu jeħtieġu permess. Iċ-ċittadini Maltin għandhom jevitaw dimostrazzjonijiet u ġemgħat pubbliċi, peress li jistgħu jieħdu xejra vjolenti. Huwa probabbli li jkun hemm attakki terroristiċi fl-Ukrajna, u dawn jistgħu jseħħu kullimkien, inkluż f’postijiet iffrekwentati mit-turisti.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar fl-Ukrajna huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għall-kriminalità fit-toroq u serq. Il-barranin jistgħu jitqiesu bħala miri potenzjali. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw li jimxu waħedhom fid-dlam. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura, speċjalment f’żoni ffollati. Jekk se tivvjaġġa b’taxi, żgura li tuża kumpaniji tat-taxis irreġistrati. L-ikel u x-xorb qatt m’għandhom jitħallew waħedhom minħabba r-riskju ta’ spiking.

L-istandards tas-sewqan u l-kundizzjonijiet tat-toroq lokali huma ħżiena, minħabba tidwil tat-toroq ħażin, inċidenti, u sewqan b’veloċità għolja.

Il-Ministeru jixtieq javża wkoll li fil-belt kapitali tal-Ukrajna kien hemm l-ewwel mewt mill-ħosba fi tfaqqigħa ewlenija. Din is-sena fl-Ukrajna mietu tmien persuni mill-ħosba u madwar 20,000 persuna qabdithom din il-marda virali ferm kuntaġġjuża sa mill-bidu tas-sena.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-faċilitajiet mediċi tal-istat huma ġeneralment ħżiena. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż, jistgħu jċemplu ambulanza fuq 103. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-validità tal-passaport tiddependi jekk iċ-ċittadini jivvjaġġawx b’viża jew mingħajrha. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-vjaġġaturi għandhom dejjem jippakkjaw il-bagalji tagħhom stess u m’għandhomx iġorru oġġetti ta’ persuni oħra meta jgħaddu mid-dwana.

It-tipjip u x-xorb ta’ alkoħol f’postijiet pubbliċi huwa pprojbit.

Il-vjaġġaturi għandhom dejjem iġorru l-passaport tagħhom minħabba kontrolli tal-passaporti fuq ċittadini barranin.

Huwa pprojbit li jittieħdu ritratti qrib stabbilimenti tal-gvern jew militari.

Għalkemm il-Liġi Ukrena ma tipprojbixxix l-omosesswalità, l-attitudnijiet pubbliċi jistgħu jvarjaw, u wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni jistgħu jattiraw attenzjoni negattiva.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fl-Ukrajna jistgħu jitolbu l-għajnuna mill-Konslu Onorarju f’Kiev fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Konsulat Onorarju tar-Repubblika ta’ Malta


Konsolat Onorarju-Kyiv
2nd Floor, 13/1, Chervonoarmiyska Street, 01601
Emerġenza: 00380442355152
Imjel : maltaconsul.kiev@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Ungerija 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Urugwaj 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Użbekistan 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Vanuatu 12/09/2019

Kun viġilanti

Il-gvern ta’ Vanuatu ddikjara stat ta’ emerġenza għall-gżira ta’ Ambae. Il-gvern ordna l-evakwazzjoni obbligatorja immedjata tal-popolazzjoni ta’ Ambae lejn il-gżira viċina ta’ Maewo minħabba l-attività vulkanika li għadha għaddejja. Jekk tinsab f’Vanuatu, huwa rrakkomandat li ssegwi l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni. Minħabba l-okkorrenza ta’ kundizzjonijiet siżmiċi u vulkaniċi, huwa importanti li ssegwi t-tbassir tat-temp u li ssegwi l-istruzzjonijiet maħruġa mill-awtoritajiet lokali.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, u għalkemm il-livelli tal-kriminalità huma baxxi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti minn serq u attakki fuq barranin. Huwa importanti li oġġetti ta’ valur jinżammu f’post sigur, u li tevita li tivvjaġġa waħdek u billejl. L-ivvjaġġar bit-triq jista’ jkun perikoluż minħabba l-istat ħażin ta’ bosta vetturi (inkluż it-trasport pubbliku). Il-kundizzjonijiet tat-toroq huma ħżiena u b’nuqqas ta’ tidwil tat-toroq.

Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu, ma jistgħux jiġu esklużi attakki. Dawn jistgħu jseħħu kullimkien, inkluż f’postijiet popolari mat-turisti.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. L-awtoritajiet tas-saħħa kkonfermaw tfaqqigħa tad-deni Dengue f’ċerti lokalitajiet. Huwa importanti li jittieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jiġi evitat gdim min-nemus.

F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu fuq 112, u jitolbu ambulanza. Il-faċilitajiet mediċi huma bażiċi f’Vanuatu, u d-disponibbiltà għal trattament tista’ tkun limitata. Każijiet serji jistgħu jeħtieġu evakwazzjoni lejn l-Awstralja jew New Zealand. Il-vjaġġaturi għandu jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. Il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw lill-kumpanija tal-assigurazzjoni minnufih jekk jiġu riferuti għand faċilità medika.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul f’Vanuatu.

Il-vjaġġaturi għandhom jagħmlu kopji tal-passaport u tad-dokumenti tal-ivvjaġġar, u jżommuhom f’post separat.

Vanuatu huwa suxxettibbli għal attivitajiet sismiċi u vulkaniċi. Il-vjaġġaturi dejjem għandhom joqogħdu attenti u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Huwa importanti li jiġu rispettati d-drawwiet lokali u s-sensittività reliġjuża.

Għalkemm l-omosesswalità hija legali, il-wiri pubbliku ta’ affezzjoni jista’ jikkawża offiża u jiġbed attenzjoni mhux mixtieqa.

Huwa importanti li jintalab permess mill-persuni qabel ma jittieħdu ritratti tagħhom.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Vanuatu, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

I


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Venezuela 11/10/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali


L-Aħħar Żviluppi:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jagħti parir kontra kull vjaġġar fi ħdan 80 km (50 mil) tal-fruntiera Kolombjana u 40 km (25 mil) tal-fruntiera Brażiljana, u jagħti parir kontra l-ivvjaġġar kollu imma essenzjali għaż-żoni l-oħra tal-Venezwela, minħabba l-kriminalità u l-instabbiltà kontinwa, speċjalment biex l-istat ta’ Zulia bħala riżultat ta ' qtugħ fil-qawwa fit-tul u żieda fid-disturbi ċivili.

Il-vjaġġaturi għandhom jibqgħu viġilanti, infurmati u jevitaw protesti u dimostrazzjonijiet, li jistgħu jduru ma ' ftit twissija. Matul u qabel id-dimostrazzjonijiet, ta’ spiss hemm tfixkil fl-ivvjaġġar bħala riżultat tal-għeluq tat-toroq. Fil-fatt, xi linji tal-ajru jistgħu jikkanċellaw titjiriet jew inaqqsu l-frekwenzi tat-titjiriet bħala prekawzjoni.


Sigurtà:

Il-Venezwela hija milquta minn kriżi ekonomika, politika u soċjali. Il-pajjiż għadu għaddej minn livelli għoljin ta’ kriminalità u rati estremament għoljin ta’ omiċidji, inkwiet kontinwu politiku u soċjali, nuqqasijiet ta’ ikel u mediċini essenzjali, u nuqqas ta’ provvisti tad-dawl u tal-ilma. Is-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-pajjiż hija prekarja u mhix prevedibbli. Barra minn dan, il-kriżi tista’ tmur għall-agħar.

L-awtoritajiet ta’ spiss jużaw il-gass tad-dmugħ u l-gerbub tal-bramel/plastik biex iferrxu l-protesti. F’każ ta’ protesti mġedda fit-tul, wieħed għandu jieħu l-prekawzjonijiet billi jiżgura diversi ġranet ta’ dispożizzjonijiet dwar l-ikel u l-ilma.

Ċittadini Maltin li huma attwalment fil-Venezwela għandhom jassiguraw li jżommu l-għażliet ta’ tluq tagħhom taħt reviżjoni. Jekk wieħed ma jkollux bżonn urġenti li jibqa’ fil-pajjiż, huwa għandu jikkunsidra bis-sħiħ li jħalli l-pajjiż (b' mezzi finanzjarji), jekk ikun bla periklu li jagħmel dan. Barra minn hekk, il-vjaġġaturi huma wkoll imħeġġa jimmonitorjaw l-iżviluppi lokali mill-qrib u jikkunsidraw li jagħmlu pjanijiet ta ' kontinġenza fid-dawl li modi ta' komunikazzjoni u trasport jistgħu jkunu limitati. Il-vjaġġaturi għandhom jinnotaw li l-Karakas jiġu servuti biss minn ftit linji tal-ajru. Bidliet għal żmien qasir fil-ħinijiet u r-rotot tat-titjira huma possibbli. Dawk li jivvjaġġaw għandhom jibqgħu f' kuntatt mill-qrib mal-linja tal-ajru jew mal-aġent tal-ivvjaġġar tagħhom biex jaraw jekk it-titjira tagħhom hijiex affettwata.

It-traffikanti tad-drogi u gruppi armati illegali joperaw f'dawn iż-żoni u hemm riskju għoli ta’ fix-xhur riċenti, kien hemm bosta tfaqqigħiet ewlenin ta’ vjolenza f’bosta bliet, inkluż Caracas, Barquisimeto, Valencia and Maracay, Ciudad Guayana, Maturín, Cumaná, la Gran Barcelona u Maracaibo. Il-preżenza tal-forzi tal-infurzar tal-liġi f'dawn il-bliet tnaqqset b’mod sinifikanti u l-inċidenti ta’ kriminalità vjolenti qed jiżdiedu. Anke ż-żoni suburbani huma f’riskju, b’mod partikolari dawk fl-Istati ta’ Bolivar u Amazonas, flimkien maż-żoni rurali tal-istati ċentrali tal-pajjiż (Carabobo, Aragua, Miranda, Guárico u Anzóategui) u r-reġjuni mal-fruntiera tal-Kolombja. Il-Ministeru jwissi kontra kull vjaġġar, ħlief dak essenzjali lejn il-kumplament tal-pajjiż.

Iċ-ċittadini Maltin għaldaqstant huma mħeġġa biex dejjem ikunu viġilanti u biex dejjem isegwi l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali. Il-vjaġġaturi huma mħeġġa biex ikunu kawti u diskreti, b’mod partikolari fi bliet kbar u fl-ajruporti ewlenin. Simón Bolívar International Airport f’Maiquetía (Caracas) huwa perikoluż. Iseħħu sikwit inċidenti ta’ kriminalità vjolenti, kemm fil-faċilitajiet u fiż-żoni tal-madwar. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw ukoll dimostrazzjonijiet u t-tipi kollha ta’ ġemgħat u jżommu ruħhom infurmati dwar kif qed tiżviluppa s-sitwazzjoni permezz tal-midja.


Is-Saħħa:

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż, kien hemm każijiet tal-virus ta’ Zika, Chikungunya u tifqigħat tad-difterija. L-esperti ħarġu twissija dwar epidemija ta’ mard bħall-malarja u d-deni dengue fuq skala bla preċedent fl-Amerika Latina wara l-kollass tas-sistema tal-kura tas-saħħa fil-Venezwela.

Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li jkollhom protezzjoni xierqa minn mard trażmess min-nemus. Hija wkoll irrakkomandata bil-qawwa polza tal-assigurazzjoni globali tas-saħħa li tinkludi assigurazzjoni tal-ivvjaġġar affidabbli.

Fid-dawl tar-rapporti tan-nuqqas ta’ 80% tal-provvisti tal-mediċina minħabba l-kriżi ekonomika kif imħabbar mill-Federazzjoni Farmaċewtika tal-Venezwela, huwa essenzjali li l-vjaġġaturi jiżguraw li jġibu magħhom biżżejjed mediċini għaż-żjara tagħhom inklużi provvisti addizzjonali fil-każ ta’ dewmien mhux mistenni. Jekk wieħed ikollu bżonn assistenza medika ta ' emerġenza matul il-vja ġġ tiegħu jew tagħha, huwa għandu jiddajlja 911 minn linja fissa jew mowbajl. Sejħiet għal dan in-numru huma bla ħlas.


Perikli Naturali:

L-istaġun tal-urugan jibda minn madwar il-bidu tal-1 ta’ Ġunju sal-aħħar ta’ Novembru, u jista’ jaffettwa partijiet mit-Tramuntana tal-Venezwela. Il-pajjiż tal-Venezwela huwa wkoll vulnerabbli għat-terremoti. Għal dawn ir-raġunijiet, wieħed għandu dejjem jissorvelja l-aġġornamenti tat-temp onlajn mill-Organizzazzjoni Meteoroloġika Dinjija u miċ-Ċentru Nazzjonali tal-Uragan Amerikan u jsegwi l-parir tal-awtoritajiet lokali.


Dettalji ta’ Kuntatt:

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Venezwela jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Vjetnam 05/09/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

.Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu fil-Vjetnam, ma jistgħux jiġu esklużi attakki. Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Vjetnam biex jevitaw il-protesti kollha peress li dawn jistgħu jieħdu xejra vjolenti.

Il-Ministeru javża li nisa tqal għandhom jevitaw li jżuru l-pajjiż peress li ġie kklassifikat li hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika. Huwa rrakkomandat ukoll li l-vjaġġaturi jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa.

Il-biċċa l-kbira taż-żjajjar fil-Vjetnam huma mingħajr problemi iżda għandek tieħu prekawzjonijiet sensibbli biex tipproteġi lilek innifsek u l-affarijiet personali tiegħek fi bliet kbar u żoni turistiċi.

Il-liġi Vjetnamiża teħtieġ li kulħadd dejjem iġorr ID fotografika. Ġorr fotokopja tal-paġni mill-passaport tiegħek li fihom id-dettalji personali tiegħek u l-viża bħala ID, filwaqt li tħalli d-dokument oriġinali f’post sigur. Xi ħallelin użaw vjolenza fiżika, għalkemm dan mhux komuni. Għandek toqgħod attent u tieħu ħsieb l-oġġetti personali tiegħek b’mod partikolari f’żoni ffullati u postijiet popolari mat-turisti fejn joperaw ħallelin li jisirqu mill-bwiet u li jaħtfu l-basktijiet, inklużi dawk fuq il-muturi f’żoni popolari ma’ espatrijati u turisti.

Viżitaturi barranin mietu fil-Vjetnam waqt li kienu fuq btala avventuruża fiż-żoni rurali u muntanjużi. It-terran jista’ jkun perikoluż u remot u diffiċli biex jintlaħaq mis-servizzi tas-salvataġġ.

Dejjem segwi l-linji gwida tas-sikurezza u evita gwidi tat-tours illegali li huma magħrufa li joffru tours u attivitajiet li huma pprojbiti taħt ir-regolamenti lokali. F’xi żoni, ir-regolamenti lokali jeħtieġu li jintuża gwida. Żgura li l-assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar tiegħek tkopri l-attività ppjanata tiegħek.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Vjetnam jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Konsolat Onorarju-Ho Chi Minh City
12th Floor - Petro Vietnam Tower, 5 Le Duan st., District 1
Emerġenza: 0084854046868
Imjel : maltaconsul.hochiminh@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

Wallis u Futuna 15/10/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

iż-Żambja 19/09/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn iż-Żambja biex ikunu kawti.

Wara t-tensjoni politika fl-2017, il-kundizzjonijiet ġenerali tas-sigurtà fiż-Żambja fil-biċċa l-kbira baqgħu stabbli minn dak iż-żmien. Madankollu, xorta jista’ jkun hemm ġemgħat politiċi u dimostrazzjonijiet. Il-vjaġġaturi għandhom dejjem jevitaw ġemgħat bħal dawn. Jista’ jkun hemm ukoll dimostrazzjonijiet minn studenti, u dawn jistgħu jsiru vjolenti. Xi dimostrazzjonijiet jistgħu jsiru wkoll fid-distrett kummerċjali ċentrali, u l-vjaġġaturi ma għandhomx jippruvaw jaqsmu l-ostakli li jigu’ imwaqqfa mid- dimistrottanti. Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti.

Fil-biċċa l-kbira ż-żjajjar huma mingħajr problemi, u l-ivvjaġġar fil-bliet ewlenin ġeneralment huwa sigur matul il-ġurnata. Madankollu, il-ħtif ta’ basktijiet u s-serq mill-bwiet huma komuni, speċjalment fuq is-sistemi tat-trasport u f’xi żoni tan-negozju. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura l-ħin kollu u jitqiegħdu f’post sigur. Kien hemm ukoll każijiet fejn il-vjaġġaturi ġew segwiti wara li ġibdu flus mill-banek. Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għal kriminalità serja bħal mis-serq bl-armi, attakki sesswali, u ħtif ta’ vetturi. Huwa importanti li tingħata attenzjoni għal oġġetti li jitqiegħdu fit-triq bil-għan li jimblokkaw lin-nies milli jgħaddu. Il-bibien u t-twieqi tal-vetturi għandhom jissakkru waqt is-sewqan. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu lis-servizzi tal-emerġenza fuq 00260 211-253161 jew 00260 950180007.

Ħabtiet fatali fit-toroq huma frekwenti, minħabba standards tas-sewqan u kundizzjonijiet tat-toroq ħżiena. Barra dan, il-vjaġġaturi ma għandhomx isuqu barra mill-bliet ewlenin wara li jidlam. Fl-ivvjaġġar fuq distanza twila, it-trasport pubbliku wkoll jista’ jkun perikoluż minħabba standards baxxi tas-sewqan, nuqqas ta’ perjodi ta’ mistrieħ għax-xufiera, u l-kwalità ħażina tal-vetturi. Il-minibuses użati fiż-żoni urbani normalment huma ffullati żżejjed u mantnuti ħażin. Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti meta jivvjaġġaw fil-partijiet rurali tal-Provinċji tal-Majjistral u dawk Ċentrali. Għandhom ikunu kawti wkoll fil-partijiet rurali tal-Provinċji ta’ Copperbelt, Luapula, tal-Majjistral, u Ċentrali qrib il-fruntiera mar-Repubblika Demokratika tal-Kongo, b’mod partikolari wara li jidlam. Barra minn hekk, żoni remoti qrib il-fruntieri mal-Angola, mal-Mozambique, u mar Repubblika Demokratika tal-Kongo jirrappreżentaw riskju minħabba materjal mhux splodut.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Sa mit-tfaqqigħa inizjali tal-kolera fl-2017, ġew irrappurtati aktar minn 2000 każ. Is-swieq lokali u ħwienet tal-ikel oħrajn jista’ jkollhom standards baxxi tal-iġjene, u l-ikel f’dawn il-postijiet huma suxxettibbli għall-kolera. Wieħed għandu jiffamiljarizza ruħu mas-sintomi u jsegwi l-parir tal-Unità tal-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard Infettiv fil-Ministeru tas-Saħħa. Il-faċilitajiet mediċi huma ħżiena fil-pajjiż, u medikazzjoni bażika tista’ ma tkunx disponibbli. Barra minn dan, ċertu mediċini li normalment jinxtraw mill-ispiżerija jistgħu jkunu illegali fiż-Żambja. Mal-wasla tagħhom fil-pajjiż, il-vjaġġaturi jistgħu jiġu mitluba juru r-riċetti tat-tabib tagħhom biex jiċċekkjaw liema mediċina qed tiddaħħal fil-pajjiż. Minħabba dan, huwa rrakkomandat li tiċċekkja l-ingredjenti b’attenzjoni, u jekk għandek dubju, ikkuntattja lill-Awtorità Farmaċewtika tal-pajjiż.

Dejjem għandha tinġarr kopja tal-passaport u tal-permess ta’ immigrazzjoni.

Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi dejjem iġorru kit tal-ewwel għajnuna u li jkollhom assigurazzjoni komprensiva tas-saħħa u tal-ivvjaġġar sabiex tkopri l-ispejjeż ta’ trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. Barra minn dan, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus u l-espożizzjoni għall-HIV/AIDS.

Il-pussess jew l-użu ta’ narkotiċi huwa strettament ipprojbit fiż-Żambja.

L-omosesswalità hija illegali fil-pajjiż, u dawk li jinqabdu f'atti omosesswali jistgħu jiffaċċjaw sentenza severa ta’ priġunerija.

Huwa importanti li jiġu segwiti r-regolamenti lokali u l-pariri dwar l-annimali selvaġġi.

Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw li jieħdu ritratti ta’ siti sensittivi, bħal fabbriki tal-isplussivi, pompi tal-petrol, power stations, binjiet tal-armata u tal-gvern, postijiet tal-minjieri u tal-estrazzjoni taż-żejt, u ajruporti.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mt

iż-Żimbabwe 02/09/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha li ser jivvjaġġaw lejn iż-Żimbabwe li l-pajjiż ġie milqut minn ċiklun li qatel kważi 150 persuna, ħalla mijiet oħra neqsin u sposta għexieren ta’ eluf li m’għandhomx aċċess għat-toroq u t-telefowns f’żoni foqra u rurali. Iċ-Ċiklun Idai affettwa aktar minn 1.5 miljun persuna fit-tliet pajjiżi Afrikani tan-Nofsinhar - il-Malawi, iż-Żimbabwe u l-Mozambique.

Djar, skejjel, negozji, sptarijiet u għases tal-pulizija ġġarrfu miċ-ċiklun. Eluf ġew mitluqa minħabba għargħar kbir, u sabiex jieħdu ħsieb ħajjithom, abbandunaw dak li kellhom biex ifittxu sikurezza fuq art aktar fil-għoli. Il-ħsara hija “pjuttost inkwetanti” u minħabba l-għargħar, l-ajruplani ma jistgħux jinżlu biex iwettqu operazzjonijiet ta’ salvataġġ, skont ir-radju tal-istat ta’ Mozambique.

Fiż-Żimbabwe, 31 persuna mietu mill-għargħar s’issa, skont il-gvern. L-imwiet huma primarjament f’Chimanimani fiż-Żimbabwe, żona muntanjuża tul il-fruntiera tal-Lvant mal-Mozambique li hija popolari mat-turisti. It-toroq u l-pontijiet ġew imkaxkra ‘l hinn, u dan qed jimpedixxi l-isforzi tas-salvataġġ mill-militar, l-aġenziji tal-gvern u organizzazzjonijiet mhux governattivi.

Sa mit-13 ta’ Jannar 2019 ilhom għaddejjin dimostrazzjonijiet, inkwiet ċivili u strikes ġenerali f’partijiet tal-pajjiż, minħabba ż-żieda fil-prezz tal-fuel. Is-sitwazzjoni tas-sigurtà mhix prevedibbli u tista’ tmur għall-agħar f'daqqa waħda, b’mod partikolari f’Harare u Bulawayo. Hemm riskju ta’ aktar tħarbit, inklużi protesti vjolenti u attività mis-servizzi tas-sigurtà. Għad hemm preżenza għolja tal-forzi tas-sigurtà f’żoni urbani. Fid-dawl ta’ dan, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li se jivvjaġġaw lejn iż-Żimbabwe biex dejjem ikunu kawti ħafna u għandhom jibqgħu aġġornati dwar is-sitwazzjoni lokali billi jsegwu l-aħbarijiet u l-aġġornamenti mill-midja.

Għalkemm is-sitwazzjoni f’Victoria Falls fil-biċċa l-kbira mhix affettwata bl-avvenimenti fiż-Żimbabwe, l-iżviluppi politiċi li għadhom għaddejjin jistgħu jirriżultaw f’aktar dimostrazzjonijiet, speċjalment f’żoni urbani. Il-vjaġġaturi huma probabbli li jaraw aktar preżenza tal-pulizija fiċ-ċentri urbani ewlenin kollha, inkluż fid-Distrett Kummerċjali Ċentrali ta’ Harare, Bulawayo, Victoria Falls, Mutare u Kwekwe. Jista’ jkun hemm roadblocks u dimostrazzjonijiet li jseħħu f'daqqa waħda. Huwa imperattiv li l-vjaġġaturi Maltin fil-pajjiż jevitaw dimostrazzjonijiet u attivitajiet politiċi, peress li dawn mhumiex prevedibbli u maljar jistgħu jieħdu xejra vjolenti.

Il-vjaġġaturi jridu joqogħdu lura wkoll milli jieħdu ritratti ta’ uffiċċji tal-Gvern, ajruporti, stabbilimenti militari, residenzi uffiċjali, Ambaxxati, u postijiet sensittivi oħrajn, peress illi dan jitqies illegali. Huwa wkoll ipprojbit li jittieħdu ritratti ta’ membri tal-pubbliku, persunal tal-forzi armati u ta’ dimostrazzjonijiet u protesti.

Kultant jinqata’ d-dawl kif ukoll ikun hemm nuqqas ta’ fuel u ilma. Il-livelli tal-istokks fis-supermarkets, inklużi xi komoditajiet bażiċi, mhumiex konsistenti. In-netwerk tal-mowbajls u tal-linji fissi fiż-Żimbabwe wkoll mhumiex affidabbli. Barra minn hekk, l-aċċess għall-internet huwa mħarbat maż-Żimbabwe kollha u għaldaqstant, xi funzjonijiet ta’ komunikazzjoni fuq apps mobbli jistgħu jkunu limitati.

Il-kriżi ekonomika persistenti, magħmula agħar minħabba n-nuqqas ta’ muniti barranin, u r-rata ferm għolja ta’ qagħad fost iż-żgħażagħ, tikkontribwixxi wkoll għaż-żieda f’inċidenzi ta’ protesti u reati żgħar. Bħalissa, hemm nuqqas ta’ flus kontanti u bħalissa mhux possibbli li tiġbed flus permezz ta’ karta tal-bank internazzjonali. Kważi t-tranżazzjonijiet kollha jsiru f’dollari Amerikani. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li għandhom biżżejjed flus f’noti ta’ dollari Amerikani għaż-żjara tagħhom jew inkella jiċċekkjaw mal-operatur tal-ivvjaġġar tagħhom li l-pagamenti bil-kard jiġu aċċettati.

Barra minn hekk, ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi, avolja ma hemm ebda storja riċenti dwar attakki bħal dawn fiż-Żimbabwe.

Fiċ-ċentri tal-belt ġew ukoll irrappurtati serq b’vjolenza u serqiet armati mmirati kontra residenti barranin, speċjalment wara li jidlam. Il-vjaġġaturi jridu jkunu kawti, jiżguraw li l-akkomodazzjoni u l-vetturi tagħhom huma siguri, u jevitaw li jsuqu barra mill-bliet ewlenin billejl. Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jkunu ferm viġilanti fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Harare, u meta joħorġu minn banek u ATMs. Huwa importanti wkoll li ċ-ċittadini Maltin jivvjaġġaw b’attenzjoni fit-toroq fil-bliet. Għandhom ikunu kawti ħafna meta jieqfu f’lay-bys, b’mod partikolari fiż-żona ta’ Beitbridge, peress illi kien hemm inċidenti fejn il-karozzi jiġu misruqa u l-okkupanti jiġu attakkati.

Matul l-istaġun tax-xita (Novembru sa April) jista’ jkun hemm għargħar f'daqqa u ma jkunux jistgħu jgħaddu minn ċerti toroq.

Għandhom jiġu obduti dejjem is-sinjali tal-pulizija, u huwa meqjus offiża li tkompli ssuq meta jgħaddi l-motorcade tal-President, tkun xi tkun liema naħa tat-triq dan tal-aħħar ikun għaddej. Hija wkoll meqjusa offiża li tagħmel kummenti kritiċi dwar il-President.

Il-vjaġġaturi huma mwissija li jżuru lill-professjonista tas-saħħa tagħhom tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel il-vjaġġ tagħhom biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn jieħdu xi tilqim jew miżuri preventivi oħrajn u ċertifikazzjoni. Fis-6 ta’ Settembru 2018, il-Ministeru tas-Saħħa taż-Żimbabwe ddikjara tfaqqigħa tal-kolera f’Harare. Jidħlu rapporti kontinwi tad-deni tat-tifojde u l-kolera f’bosta żoni tal-pajjiż. Is-sitwazzjoni qed tiġi mmonitorjata mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. Il-vjaġġaturi għandhom jiffamiljarizzaw ruħhom dwar is-sintomi u jsegwu l-parir tal-Unità għall-Prevenzjoni u l-Kontroll ta’ Mard Infettiv (Infectious Disease Prevention & Control Unit).

Għandhom jittieħdu l-prekawzjonijiet normali biex jiġi evitat espożizzjoni għall-HIV. Il-kura tas-saħħa mhix affidabbli fil-pajjiż minħabba nuqqas ta’ persunal mediku mħarreġ fl-isptarijiet u anke mediċini. L-ispejjeż mediċi jistgħu jkunu għaljin, u huwa rrakkomandat li jkollok assigurazzjoni tas-saħħa u tal-ivvjaġġar xierqa sabiex tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni.

Wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni jistgħu jikkawżaw offiża, irrispettivament mill-ġeneru jew mis-sesswalità. Barra minn hekk, iż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess huwa pprojbit fil-pajjiż.

Huwa wkoll illegali li tilbes kwalunkwe forma ta’ lbies magħmul minn materjal camouflage.

Huwa rrakkomandat li dejjem ikollok fuqek kopja tal-passaport u kit mediku komprensiv il-ħin kollu. Il-vjaġġaturi jridu jsegwu l-parir lokali dwar kwalunkwe post li jippjanaw li jżuru, u jsegwu żviluppi fil-midja lokali u internazzjonali.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fiż-Żimbabwe, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Triq il-Merkanti,
Valletta, Malta
Tel: (+356) 21242191
Imejl: consular.mftp@gov.mtDikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbilta’ legali

Il-pariri dwar vjaġġar maħruġa mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ huwa servizz ta’ gwida għall-pubbliku. Dan huwa ntiż sabiex jgħin liċ-ċittadini Maltin jieħdu deċiżjonijiet infurmati qabel isiefru barra l-pajjiż. Pariri dwar vjaġġar huma mogħtija kif inhuma, mingħajr garanzija espliċita jew impliċita li l-pariri dwar vjaġġar fuq dan is-sit elettroniku jkunu disponibbli l-ħin kollu jew f’kull ħin, u li t-tagħrif mogħti huwa komplut jew aġġornat f’kull ħin. 

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ ma jiħux u ma jistax jieħu deċiżjonijiet għaċ-ċittadini Maltin dwar jekk, meta u kif għandhom jgħixu, jaħdmu, jew fejn jivvjaġġaw. Id-deċiżjoni biex tgħix, taħdem jew tivvjaġġa barra hija personali u għalhekk il-Ministeru mhu responsabbli għall-ebda deċiżjoni f’dan ir-rigward. Iċ-ċittadini Maltin huma responsabbli għas-sigurta’ tagħhom infushom, partikolarment kull fejn hemm sitwazzjoni ta’ sigurta’ inċerta. 


Kif iżżomm ruħek aġġornat bil-pariri dwar vjaġġar

Ċittadini Maltin jistgħu iżommu ruħhom aġġornati bil-pariri dwar vjaġġar billi jsegwu l-pariri dwar vjaġġar fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ.


Malta Travel Point

Bil-ħsieb li jkun eqreb lejn iċ-ċittadini Maltin, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ nieda applikazzjoni fuq il-mowbajl bl-isem Malta Travel Point. Din l-applikazzjoni, li tista’ titniżżel b’xejn mill-App store jew Google play għandha l-għan li tinforma ċittadini Maltin li jkunu msiefrin dwar x’għandhom jagħmlu f’każ li jsibu ruħhom f’diffikultà. Il-Malta Travel Point hija sors siewi ta’ informazzjoni sempliċi u diretta, u hija aċċessibbli kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Għaldaqstant, jekk xi ħadd isib ruħu f’diffikultà waqt li jkun imsiefer kull m’għandu jagħmel hu li jikkonsulta mat-tagħrif provdut u jagħmel kuntatt skont kif meħtieġ sew jekk għandu bżonn servizz ta’ emerġenza fi sptar jew aċċess għal għassa tal-pulizija fil-viċinanzi, kif ukoll jekk irid jagħmel kuntatt ma’ xi rappreżentanza Maltija barra minn xtutna. Bis-saħħa ta’ din l-applikazzjoni, individwi jistgħu jaċċessaw in-numri tat-telefown li jkollhom bżonn fil-ħin meta l-aktar jeħtieġuhom. Din l-applikazzjoni tagħmel parti mill-firxa wiesgħa ta’ applikazzjonijiet tal-Gvern li jinsabu fil-Maltapps.
Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta

Telefown
2124 2191

Fax
2123 6604

Imejl