Pariri Dwar Vjaġġar

Introduzzjoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ joffri pariri dwar vjaġġar fuq is-sit elletroniku tiegħu biex il-pubbliku ġenerali jkun infurmat dwar xi kundizzjonijiet eżistenti barra minn Malta li jistgħu jaffettwaw is-sigurta’ ta’ ċittadini Maltin li qed jivvjaġġaw, jaħdmu jew jgħixu barra. 


X’inhu l-Parir dwar Vjaġġar?

Parir dwar vjaġġar jagħti tagħrif dwar is-sigurta’ f’pajjiżi partikolari. Huwa maħruġ fuq bażi ta’ żviluppi dwar is-sigurta’ madwar id-dinja. Il-pariri dwar vjaġġar huma riveduti u aġġornati skont tibdil fil-livell ta’ riskju għaċ-ċittadini Maltin. 

Il-Pariri dwar vjaġġar huma kategorizzati f’livelli differenti skont valutazzjoni globali tas-sigurta’ fuq il-post fil-pajjiż ikkonċernat. Għalhekk jista’ jkun hemm livelli differenti ta’ sigurta’ għal reġjuni differenti fl-istess pajjiż. 

Attwalment wieħed jista’ jsib pariri dwar vjaġġar għall-pajjiżi li ġejjin: 
(Għafas fuq l-isem tal-pajjiż għal tagħrif iktar dettaljat) 

Pajjiż L-aħħar li ġie aġġornat

l-Afganistan 22/04/2019

Evita kull vjaġġar

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kontra kull vjaġġar lejn l-Afganistan.

Il-pajjiż għaddej minn tranżizzjoni politika, ekonomika, u tas-sikurezza, u ħafna partijiet tal-Afganistan huma affettwati minn konflitt.

Kabul rat theddida ta’ attakki fuq skala kbira, u fix-xhur riċenti, il-Belt kapitali rat għadd ta’ attakki fejn inqatlu u ġew midruba ammont kbir ta’ persuni. Fl-Afganistan tat-Tramuntana, hemm għaddejjin operazzjonijiet militari, u attakki kontra l-militar u ħaddiema tal-għajnuna konsegwentement darbu u qatlu bosta minnhom. Fl-Afganistan tal-Lvant u tal-Punent hemm kważi attakki u sparar ta’ kuljum, filwaqt li ftit xhur ilu, fil-parti tan-Nofsinhar tal-pajjiż, ammont sostanzjali ta’ suldati ġew maqtula jew midruba. Minħabba dawn l-avvenimenti, is-sitwazzjoni tas-sikurezza fil-pajjiż tibqa’ volatili, u hemm ħafna theddidiet kuljum. Għalkemm żoni oħra li mhumiex affettwati qed imorru għall-aħjar fir-rigward tas-sikurezza, dawn tal-aħħar xorta huma suxxettibbli għal attakki. L-attakki jistgħu jsiru mhux biss kontra l-forzi tas-sikurezza iżda wkoll kontra l-pubbliku u ħaddiema umanitarji (inkluż NGOs Afgani). Il-barranin għandhom ikunu viġilanti f’postijiet fejn jinġabru folol kbar, f’postijiet popolari mal-barranin (bħal lukandi u ħwienet), u postijiet ta’ interess. Ġemgħat pubbliċi għandhom jiġu evitati. Barra minn dan, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għal bombi u mini mhux sploduti, u jsegwu l-parir lokali.

Il-kriminalità hija wkoll ta’ tħassib, u l-barranin sfaw ukoll vittmi ta’ attakki vjolenti, bħal serq u stupru. Il-vjaġġaturi għandhom iżommu mistura l-oġġetti ta’ valur, u jevitaw li jivvjaġġaw waħedhom. Nisa barranin esperjenzaw ukoll fastidju u kuntatt u attenzjoni mhux mixtieqa. Hemm ukoll theddida għolja u kostanti ta’ ħtif, aktar minn 100 ċittadin mill-Punent ġew maħtufa sa mill-2001. Vjaġġaturi impenjati f’ħidma umanitarja, fil-ġurnaliżmu, jew fin-negozju huma meqjusa bħala miri potenzjali. Il-binjiet tal-akkomodazzjoni użati mill-barranin huma wkoll fil-mira tat-theddid. Il-vjaġġaturi għandhom iżommu f’kuntatt mal-qraba tagħhom biex jirrappurtaw il-moviment tagħhom.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-vjaġġaturi jistgħu jsofru minn infezzjonijiet gastrointestinali matul ġranet aktar sħan, u għandhom joqogħdu attenti għall-Malarja. Il-kundizzjonijiet bit-trabijiet fil-pajjiż jistgħu wkoll jikkawżaw irritazzjoni.

Il-faċilitajiet mediċi huma limitati ħafna, u huwa rrakkomandat li jkollok provvista disponibbli tal-mediċini meħtieġa, peress illi l-provvisti x’aktarx li ma jkunu disponibbli. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 119, 112, jew fuq 020112 minn mowbajl (f’Kabul biss). Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Il-barranin għandhom joqogħdu attenti mill-ivvjaġġar fit-triq, peress illi apparti mill-kundizzjonijiet ħżiena tat-toroq u tas-sewqan, jistgħu wkoll jesperjenzaw punti ta’ kontroll foloz li jistgħu jirriżultaw f’attakki vjolenti. Huwa ugwalment importanti li l-vjaġġaturi jkunu mħejjija għal kwalunkwe attività siżmika, xita qawwija u għargħar, u borra qawwija f’ċerti żoni. Il-pajjiż m’għandux l-infrastruttura xierqa għal meta jseħħu dawn l-avvenimenti.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fl-Afganistan. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Minħabba l-fatt li l-omosesswalità hija illegali, il-vjaġġaturi jridu jaċċertaw li ma tintweriex affezzjoni fil-pubbliku. Il-vjaġġaturi huma pprojbiti milli jużaw jew li jġibu fil-pajjiż narkotiċi, alkoħol, u majjal.

It-teħid ta’ ritratti ta’ binjiet tal-gvern jew militari huwa pprojbit. Ritratti ta’ persuni għandhom jittieħdu bil-kunsens tagħhom.

Peress illi l-karti tal-kreditu mhumiex aċċettati, il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li jkollhom biżżejjed flus kontanti. Ċerti ATMs f’Kabul jipprovdu dollari Amerikani kif ukoll muniti Afgani.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fl-Afganistan, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Afrika t’Isfel 09/04/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex ikunu kawti ħafna meta jivvjaġġaw lejn l-Afrika t’Isfel.

Fix-xhur riċenti, kien hemm bosta theddidiet ta’ bombi magħmula kontra stabbilimenti tax-xiri u postijiet pubbliċi oħra, li wasslu għal evakwazzjonijiet mill-awtoritajiet. Barra minn hekk, huwa probabbli li t-terroristi jwettqu attakki fil-pajjiż, bl-ikbar theddida mill-estremisti marbuta mad-Daesh (li qabel kienu magħrufa bħala ISIL). L-attakki jistgħu jkunu indiskriminati, inkluż f’postijiet iffrekwentati minn barranin fi bliet barranin.

Żdiedu wkoll b’mod sinifikanti r-reati kriminali u l-vjolenza kontra viżitaturi barranin, inkluż serq, stupru u qtil. Għaldaqstant, huwa importanti li joqogħdu attenti, b’mod partikolari f’żoni ffullati. Il-kriminalità hija għolja b’mod partikolari fid-distretti ta’ Berea u Hillbrow u fit-terminus tal-karozzi tal-linja ta’ Rotunda f’Johannesburg. It-turisti huma avżati biex ikunu viġilanti meta jżuru ċ-ċentru tal-belt u xatt il-baħar f’Durban. Oġġetti ta’ valur bħal mowbajls, passaporti, u kameras għandhom jinżammu mistura, u l-vjaġġaturi huma avżati biex ma jibdlux jew ma jiġbdux ammonti kbar ta’ flus f’żoni beżlin minħabba serq u frodi tal-karti ta’ kreditu. Huwa rrakkomandat li ġġorr kopja tal-paġna bl-informazzjoni tal-passaport il-ħin kollu fil-każ li tintalab il-validità tal-identifikazzjoni.

Il-ħtif ukoll huwa theddida li qed tikber mal-pajjiż kollu u kultant huwa pperċepit bħala gwadann finanzjarju, li jirriżulta f’bosta każijiet ta’ barranin li sfaw vittmi fi snin riċenti. Iċ-ċittadini Maltin għandhom jevitaw li jimxu waħedhom f’żoni remoti u fid-dlam. Vjaġġi bil-mixi għandhom isiru fi gruppi kbar u għandhom jiġu segwiti l-pariri lokali, fejn disponibbli.

Id-dimostrazzjonijiet huma regolari fl-Afrika t’Isfel, u apparti li jseħħu bi ftit avviż, dawn jistgħu jieħdu xejra vjolenti. Huwa rakkomandat li l-vjaġġaturi jevitaw postijiet fejn isiru dimostrazzjonijiet, speċjalment f’universitajiet u binjiet tal-gvern.

L-istandard tas-sewqan huwa varjabbli, u sikwit iseħħu inċidenti fatali. Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jkunu viġilanti dwar dak li jkun qed jiġri madwarhom meta jkunu f’vetturi weqfin, peress li żoni komuni ta’ attakki inklużi sinjali tat-traffiku u f’salib it-toroq. Il-ħallelin huma magħrufa wkoll li jużaw metodi varji biex iwaqqfu u jisirqu karozzi, anke fiż-żona ta’ u inkluż OR Tambo International Airport f’Johannesburg. Il-vjaġġaturi huma wkoll avżati biex jevitaw l-ivvjaġġar billejl, u biex jeżerċitaw kawtela meta jsuqu lejn u minn Northern KwaZulu Natal, Zululand, u Kruger Park minħabba każijiet irrappurtati ta’ serq ta’ karozzi u serq ieħor.

Ġie rrappurtat ukoll serq u attività kriminali fuq il-ferroviji. Il-vjaġġaturi huma avżati biex iżommu ruħhom aġġornati billi jsegwu l-istruzzjonijiet tas-sigurtà li hemm fl-istazzjonijiet ewlenin. Jista’ jkun hemm ukoll tensjoni bejn il-kumpaniji tat-taxis, u kultant jistgħu anke jsiru vjolenti.

Ix-xiri u/jew it-traffikar f’oġġetti pprojbiti jirriżulta fi prosekuzzjoni, u l-kriminali jistgħu jingħataw kundanni ta’ priġunerija u/jew multi.

Żur il-professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel il-vjaġġ biex tiċċekkja jekk għandekx bżonn xi tilqim jew miżuri preventivi oħrajn. Għandhom jittieħdu prekawzjonijiet normali biex tiġi evitata espożizzjoni għall-HIV/AIDS. Kul ikel imsajjar sew, ixrob ilma tal-flixkun, u evita xarbiet bis-silġ, speċjalment fiż-żoni rurali ta’ Limpopo. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu ambulanza fuq 10177. Għandek tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fl-Afrika t’Isfel. Huwa importanti li tiċċekkja għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għall-konsum tal-ilma minħabba n-nixfa f’Western Cape.

Il-ġenituri li jivvjaġġaw ma’ tfal (taħt it-18-il sena) iridu juru ċ-ċertifikat tat-twelid sħiħ tat-tfal jew kopja ċertifikata, li jsemmi d-dettalji tat-tfal u tal-ġenituri.

L-omosesswalità hija legali, u l-awtoritajiet tal-Afrika t’Isfel introduċew leġiżlazzjoni li tipprojbixxi d-diskriminazzjoni kontra l-omosesswalità.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin li bħalissa qegħdin fl-Afrika t’Isfel jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsli Onorarji fuq id-dettalji li ġejjin:

DURBAN

b’ġurisdizzjoni fuq il-Provinċji ta’ Eastern Cape u Kwa-Zulu Natal

Is-Sur RONALD J ANDREWS Konslu Onor.

285, Umhlanga Rocks Drive, Glenashley Durban 4501, L-Afrika t’Isfel

Tel: 0027 031 572 2041

Mowbajl: 0027 083 456 8554

Indirizz elettroniku: maltaconsul.durban@gov.mt

JOHANNESBURG

b’ġurisdizzjoni fuq il-Provinċji ta’ Free State, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Northern Cape u North West

Dr DANILO GHIRLANDO, Konslu Onor.

La Rochelle Medical Centre

Cnr Third and Johannesburg Road

La Rochelle, 2190 L-Afrika t’Isfel

Tel: 0027 (11) 4350463

Indirizz elettroniku: maltaconsul.johannesburg@gov.mt

CAPE TOWN

b’ġurisdizzjoni fuq il-Provinċja ta’ Western Cape

        Is-Sur BERNARD MICHAEL DOMINIC CASSAR, Konslu Onor.

33 Theresa Avenue, Bakoven, Camps bay, Cape Town, L-Afrika t’Isfel.

        Tel: 0027 21 437 0005

        Indirizz elettroniku: maltaconsul.capetown@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll fuq (+356) 21242191.


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Albanija 16/04/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża lil ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn l-Albanija li partiti fl-oppożizzjoni niżlu fit-toroq ta’ Tirana, il-belt kapitali, bl-għajta favur ir-riżenja tal-gvern u elezzjoni parlamentari bikrija.

Eluf ta’ attivisti tal-oppożizzjoni minn madwar il-pajjiż kollu nhar is-Sibt li għadda ħonqu t-tirq ewlenija ta’ Tirana ddedikata għall-Martri tal-Pajjiż b’posters u slogans kontra l-gvern preżenti, tfigħ ta’ gass u sparaturi oħra lejn il-pulizija. L-attivisti għaddew minn qalb il-fillieri ta’ pulizija fid-daħla tal-bini ewlieni tal-gvern, iżda ma ppruvawx jiftħu l-bibien tiegħu.

Il-partit fl-oppożizzjoni mmexxi mill-partit Demokratiku taċ-Ċentru Lemini qed jakkuża l-gvern xellugi mmexxi mill-Parit Soċjalista tal-Prim Ministru Edi Rama, bħala wieħed korrott u magħqud mal-kriminalità organizzata, liema gvern qed jiċħad. Il-mexxej tad-Demokratiċi, Lulzim Basha, qed jitlob għal "bidla politika immedjata," permezz ta’ Kabinet tranżitorju mingħajr Rama kif ukoll li ssir elezzjoni bikrija.

Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw għandhom jiċċekkjaw il-mezzi lokali għall-aħħar informazzjoni, joqogħdu attenti u jevitaw kwalunkwe dimostrazzjoni.

F’ċerta żoni jkun hemm każijiet ta’ kriminalità u vjolenza, iżda ġeneralment din ma tkunx maħsuba għall-barranin. Il-pussess tal-armi hija xi ħaġa komuni. Meta wieħed imur f’villaġġi fil-muntanji fil-frunitera tat-Tramuntata mal-Kosovo, wieħed għandu joqgħod attent u jagħti widen għal sinjali ta’ twissija fuq mini u materjal ieħor splussiv li ma jkunx ħa. Ara li jkollok assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u medika qabel tivvjaġġa. Is-sewqan jista’ jkun perikoluż. It-toroq jinsabu fi stat ħażin, speċjalment f’żoni rurali. Id-dawl tat-toroq f’żoni urbani huwa suġġett għal qtugħ ta’ spiss. F’postijiet oħra, saħansitra fuq ir-rotot arterjali li jgħaqqdu l-belt mal-villaġġi, ma hemmx dwal fit-toroq. Jekk tkun ser tivvjaġġa matul il-lejl, oqgħod attent għal xogħol fit-toroq li ma jkunx immarkat, ħofor kbar u vetturi mingħajr dwal. Vetturi tat-tip four-wheel drive huma aktar prattiċi fit-toroq rurali u minuri. Is-sewqan fl-Albanija ħafna drabi huwa wieħed aggressiv u erratiku. Imwiet riżulat ta’ inċidenti tat-traffiku huma fost l-ogħla fl-Ewropa.

L-omosesswalità hija ddiskriminata. Hemm fis-seħħ leġislazzjoni kontra d-diskriminazzjoni u kontra l-kriminalità riżultat ta’ mibgħeda. Il-pieni għal kriminalità marbuta mad-droga huma ħorox.

Minn tal-anqas 8 ġimgħat qabel il-vjaġġ tiegħek, iċċekkja l-aktar avviżi riċenti b’rabta mas-saħħa fil-pajjiż partikolari maħruġa min-National Travel Health Network and Centre (NaTHNaC) (https://travelhealthpro.org.uk/countries). Kun żgur li jkollok assigurazzjoni tal-ivvjaġġar u tas-saħħa adegwata u fondi aċċessibli li jkopru l-ispejjeż għal kwalunkwe trattament mediku barra l-pajjiż, evakwazzjoni permezz ta’ ambulanza fl-ajru u ripatrijazzjoni.

L-ilma tal-vit fl-Albanija jista’ jikkawża l-mard – għandek tixrob biss ilma tal-flixkun. Jekk tixrob il-ħalib, ara li jkun UHT (pasturizzat).

Jekk ikollok bżonn assistenza medika immedjata matul il-vjaġġ tiegħek, ċempel 127 jew 04 2222 235 u itlob għal ambulanza. Għandek tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni/medika tiegħek mill-aktar fis jekk tiġi rreferut/a għal trattament ġewwa faċilità medika.

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsolat tar-Repubblika ta’ Malta fuq id-dettalji ta’ kuntatt li ġejjin:

Konsolat tar-Repubblika ta’ Malta fl-Albanija

Dr Tomë PREKU Hon. Consul Str.”Shinasi Dishnica” nr 100, Tirana, Albania

Tel: 00355 4 4504889

Fax: 00355 4 4519312

Email: maltaconsul.tirana@gov.mt; maltaconsulate.al@gmail.com

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll fuq (+356) 21242191.


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Alġerija 05/04/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ iwissi liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn l-Alġerija kontra kull vjaġġar lejn żoni:

 • sa 30km mill-fruntieri mal-Libja, il-Mauritania, il-Mali, u n-Niġer;
 • sa 30km mill-fruntiera mat-Tuneżija fil-provinċji ta’ Illizi, Ouargla u fiż-żona tal-muntanji ta’ Chaambi.

Barra minn hekk, il-Ministeru javża kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali sa 30km mill-kumplament tal-fruntiera mat-Tuneżija.

Kien hemm dimostrazzjonijiet mal-Alġerija kollha. Jistgħu jissoktaw dimostrazzjonijiet u forom oħra ta’ protesti mal-pajjiż kollu fit-tħejjijiet għall-elezzjonijiet Presidenzjali fit-18 ta’ April 2019. F’dan ir-rigward, għandek tieħu prekawzjonijiet għas-sigurtà personali tiegħek, evita ġemgħat politiċi u dimostrazzjonijiet u segwi parir lokali. Barra mill-bliet ewlenin, protesti żgħar u strajkijiet jistgħu jaffettwaw it-trasport. Osserva l-istruzzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet lokali tas-sigurtà.

Minkejja l-fatt li l-awtoritajiet Alġerini jinsabu impenjati f’bosta attivitajiet ewlenin fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, l-Alġerija tibqa’ esposta għal theddidiet terroristiċi. Dan huwa partikolarment minħabba l-instabbiltà fir-reġjun tas-Saħel u s-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-Libja u t-Tuneżija. Għandha tiġi eżerċitata viġilanza l-ħin kollu u għandhom jittieħdu prekawzjonijiet addizzjonali tas-sigurtà, speċjalment fil-postijiet urbani ewlenin; fiż-żoni tal-fruntieri tan-Nofsinhar, tal-Libja u tat-Tuneżija; fiż-żoni rurali u muntanjużi tat-Tramuntana; u fis-Saħara. Dawn huma ż-żoni kollha fejn it-theddida mit-terroriżmu kienet ogħla.

Il-ħtif ta’ barranin għadu theddida attiva fl-Alġerija, b’mod partikolari mal-fruntiera tan-Nofsinhar. Dawk il-persuni impenjati f’ħidma umanitarja, fil-ġurnaliżmu, jew fin-negozju huma meqjusa bħala miri potenzjali. Ir-riskju ta’ ħtif huwa kkonċentrat l-aktar mal-fruntiera tan-Nofsinhar tal-Alġerija. Għandha tiġi eżerċitata viġilanza kostanti l-ħin kollu, u s-sitwazzjoni għandha tiġi segwita permezz tal-aħbarijiet u l-midja lokali. Hija rrakkomandata attenzjoni partikolari matul il-perjodu tar-Ramadan. Ġeneralment huwa sigur li tmur minn post għal ieħor f’Algiers u fil-bliet ewlenin l-oħrajn, iżda l-ivvjaġġar barra mill-bliet f’żoni rurali u billejl huwa partikolarment riskjuż.

Il-vjaġġaturi huma wkoll mwissija bis-sħiħ biex dejjem iġorru magħhom il-passaport tagħhom u xi forma ta’ identifikazzjoni fotografika. Għandhom jiżguraw ukoll li jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji tas-sikurezza, iżommu mistura l-oġġetti ta’ valur (inklużi passaporti), u jevitaw li jġorru fuqhom ammont kbir ta’ flus.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Huwa importanti li jiċċekkjaw jekk humiex aċċettati fil-pajjiż ċerti mediċini bir-riċetta tat-tabib u oħrajn li jinxtraw mill-ispiżerija li normalment ikunu disponibbli f’Malta. Il-kliniki privati normalment huma aħjar mill-isptarijiet pubbliċi. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Għandek tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fl-Alġerija. Huwa importanti li tiċċekkja minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Huwa importanti li żżomm kopja tal-passaport f’post sigur.

L-Alġerija huwa pajjiż Iżlamiku, u huwa importanti li jiġu rrispettati t-tradizzjonijiet u d-drawwiet lokali l-ħin kollu. Biex jevitaw attenzjoni mhux mixtieqa, in-nisa għandhom jilbsu modestament, b’mod partikolari fil-bliet ewlenin. L-omosesswalità hija illegali fl-Alġerija, u l-piena għal atti sesswali bejn persuni tal-istess sess hija l-priġunerija.

Il-vjaġġaturi m’għandhomx jippruvaw jieħdu ritratti ta’ binjiet tal-gvern, installazzjonijiet tas-sigurtà, persunal tal-pulizija, u kwalunkwe punt ta’ kontroll tal-pulizija.

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsulat tar-Repubblika ta’ Malta fuq id-dettalji tal-kuntatt li ġejjin:

Il-Konsulat tar-Repubblika ta’ Malta

26, Rue des Freres Boufattit, El Biar, Algiers, 16034, L-Alġerija

Tel: 00213 (0) 21929717

Indirizz elettroniku: maltaconsulate.algiers@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll permezz tat-telefown. (+356) 21242191.


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Andorra 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Angola 25/03/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn ċerti żoni

.Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn iż-żoni li ġejjin:

- Il-provinċji ta’ Cabinda (eskluża Cabinda City) minħabba inċidenti vjolenti regolari li jinvolvu l-barranin;

- Sa 1km mill-fruntiera mar-Repubblika Demokratika tal-Kongo fil-provinċja ta’ Lunda Norte, ħlief fil-punti tal-qsim tal-fruntiera uffiċjali u t-toroq ta’ aċċess tagħhom.

Barra minn hekk, mhuwiex irrakkomandat li tivvjaġġa lejn żoni li huma mal-fruntiera tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo minħabba l-inċidenza ta’ konflitti armati.

Kull vjaġġar barra minn Luanda u l-bliet kapitali provinċjali jrid isir permezz ta’ organizzazzjonijiet b’esperjenza.

Hemm livell għoli ta’ kriminalità f’Luanda u żoni li huma popolari mal-barranin huma fil-mira b’mod partikolari. Serq vjolenti, b’mod partikolari biex jinsterqu mowbajls u oġġetti ta’ valur oħrajn, u serq armat jistgħu jseħħu fi kwalunkwe żona fi kwalunkwe ħin binhar jew billejl. Ġew irrappurtati wkoll inċidenti ta’ stupru. Huwa importanti li tevita li timxi f’Luanda, speċjalment wara li jidlam. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura u jitqiegħdu f’post sigur. Proporzjon għoli tal-popolazzjoni ċivili hija armata. Waqt is-sewqan, huwa importanti li toqgħod attent għal karozzi li jagħmlulek sinjal biex tieqaf, peress illi kien hemm inċidenti ta’ ħtif u serq li jinvolvu ċittadini barranin.

Minkejja l-programm estensiv li għadu għaddej għat-tneħħija tal-landmines, l-Angola għandu wieħed mill-pajjiżi fid-dinja bl-ogħla preżenza ta’ landmines. Iż-żoni l-aktar perikolużi huma kkonċentrati fir-reġjuni interni l-aktar affettwati mill-konflitt, b’mod partikolari l-provinċja ta’ Cuando Cubango. F’dawn iż-żoni, hemm ħafna toroq li mhumiex aċċessibbli u b’mod ġenerali, dawn huma mmarkati kif xieraq b’sinjali.

Evita ġemgħat politiċi u dimostrazzjonijiet, kun viġilanti u segwi l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet tas-sigurtà lokali.

L-ivvjaġġar billejl jista’ ma jkunx sigur, u hemm il-periklu minn landmines u bombi jekk ma tivvjaġġax fuq it-toroq ewlenin, b’mod partikolari barra mill-belt kapitali ta’ Luanda.

L-awtoritajiet tal-Angola huma sensittivi għall-preżenza ta’ barranin fiż-żoni fejn hemm il-produzzjoni tad-djamanti u tista’ tkun suġġett għal restrizzjonijiet ta’ moviment jew detenzjoni mill-forzi tas-sigurtà. F'żoni bħal dawn, għandha tiġi eżerċitata kawtela.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Minħabba rapporti ta’ diversi każijiet ta’ deni isfar is-sena l-oħra u xi każijiet tal-virus Zika, huwa rrakkomandat li jsir tilqim kontra mard trażmess min-nemus. Hemm għadd ta' kliniki privati f’Luanda, iżda l-miżati huma għoljin u jeħtieġ tħallas bil-quddiem. Barra minn Luanda, il-kura tas-saħħa hija limitata ħafna. Hija rrakkomandata bil-qawwa polza tal-assigurazzjoni komprensiva li tkopri r-ripatrijazzjoni ta’ emerġenza. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu fuq 112 u jitolbu ambulanza. Il-vjaġġaturi għandu dejjem iġorru kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport u kit mediku komprensiv il-ħin kollu. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fl-Angola. Huwa importanti li jiċċekkjaw sew minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Huwa importanti li dejjem iżżomm kopja ċċertifikata tal-passaport tiegħek (paġna tad-dejta u l-viża) u/jew id-dokumenti tal-identità.

Il-liġi tal-Angola tistipula li ċerti atti sesswali bejn persuni tal-istess sess huma illegali. Huwa importanti li tevita wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni.

Huwa importanti li żżomm stokks ta’ ilma, ikel, u fjuwil minħabba nuqqasijiet potenzjali.

Il-Ministeru tal-Intern tal-Angola jirrakkomanda li jkollok kuntatt li jitkellem bil-Portugiż jekk int ma titkellimx bil-Portugiż, biex ikun jista’ jgħinek fil-każ li teħtieġ titkellem mal-pulizija jew awtoritajiet oħra.

Il-vjaġġaturi m’għandhomx jużaw kameras, trombi, mapep, u tagħmir GPS qrib binjiet tal-gvern. Barra minn dan, jekk tieħu ritratti fit-toroq tista’ tiġbed l-attenzjoni tal-awtoritajiet, u dan jista’ jwassal għall-konfiska tat-tagħmir tiegħek.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fl-Angola, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Anguilla 22/04/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru Anguilla. Il-gżira hija suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali, fejn l-uragan l-aktar riċenti seħħ madwar it-13 ta’ Settembru 2018. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, u l-livelli tal-kriminalità huma baxxi, il-vjaġġaturi huma mwissija biex jevitaw żoni iżolati wara li jidlam, biex iżommu l-oġġetti ta’ valur mistura (inkluż il-passaporti) u jżommuhom siguri fis-safes tal-lukanda.Il-vjaġġaturi Maltin għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-gżira biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika, u l-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Hemm sptar wieħed żgħir, iżda fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, tista’ tkun meħtieġa evakwazzjoni lejn gżira fil-qrib. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 911. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul f’Anguilla.

L-attitudnijiet lokali jistgħu jkunu konservattivi fir-rigward tal-LGBTIQ, u wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni bejn koppji tal-istess sess jistgħu ma jkunux approvati minn xi wħud.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Anguilla, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt 

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Antartika 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Antigua u Barbuda 22/04/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex ikunu kawti meta jżuru Antigua u Barbuda. Il-gżejjer huma suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali, fejn l-uragan l-aktar riċenti seħħ madwar it-13 ta’ Settembru 2018. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, kien hemm inċidenti ta’ kriminalità vjolenti, bħal qtil, serq, u attakki sesswali. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu viġilanti meta jimxu waħedhom f’żoni iżolati. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura u jitqiegħdu f’post sigur fis-safe tal-lukanda. Meta tagħżel taxis bħala mezz tal-ivvjaġġar, huwa importanti li tuża biss dawk liċenzjati.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-gżira biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus ta’ Zika u ġew ikkonfermati wkoll każijiet ta’ Chikungunya. Il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Hemm sptar ewlieni, iżda fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, tista’ tkun meħtieġa evakwazzjoni lejn gżira fil-qrib. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li qed jivvjaġġaw fil-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 911 jew 999. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-gżejjer.

L-attitudnijiet lokali jistgħu jkunu konservattivi fir-rigward tal-LGBTIQ, u wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni bejn koppji tal-istess sess jistgħu ma jkunux approvati minn xi wħud.

Huwa reat li tilbes ħwejjeġ bil-camouflage, u dan japplika wkoll għat-tfal.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Antigua u Barbuda, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt 

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Arabja Sawdija 09/04/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn l-Arabja Sawdija biex ikunu kawti, minħabba tensjoni fir-reġjuni tal-madwar. Barra minn dan, il-Ministeru jwissi kontra kull vjaġġar sa 10km ‘il bogħod mill-fruntiera mal-Jemen u kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali bejn 10km u 80km ta’ din il-fruntiera. Mal-fruntiera bejn l-Arabja Sawdija u l-Jemen għad hemm il-ġlied fejn qed jindarbu persuni militari u ċivili. Qed jiġu sparati missili mill-Jemen lejn l-Arabja Sawdija, u l-aktar attakk riċenti seħħ f’Mejju 2018.

Barra minn hekk, il-vjaġġaturi kollha għandhom jiżguraw li jevitaw kull vjaġġar mhux essenzjali lejn Al Qatif, Eastern Province, u s-subborgi tagħha, minħabba inkwiet potenzjali u t-tensjoni li hemm bejn il-forzi tas-sigurtà Sawditi u l-militanti lokali. Is-subborg ta’ Al-Awamiya ta’ Qatif jinsab f’lockdown tas-sigurtà u l-aċċess għaż-żona huwa ristrett. Jista’ jkun hemm ukoll inkwiet ċivili u ġlidiet armati, l-forzi Sawditi jistgħu jimponu curfews f’daqqa waħda jew mingħajr avviż. Jekk teħtieġ tivvjaġġa lejn is-subborgi ta’ Al-Qatif, għandek tkun ferm kawt u dejjem segwi l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali.

Fil-5 ta’ Ġunju, 2017, il-gvernijiet tal-Bahrain, l-Eġittu, l-Arabja Sawdija, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Jemen ħabbru s-sospensjoni tar-relazzjonijiet diplomatiċi mal-Qatar. Il-fruntieri tal-art u tal-baħar bejn l-Arabja Sawdija u l-Qatar jinsabu magħluqin, li dan jista’ jikkawża sfrattu fl-ivvjaġġar reġjonali u l-moviment tal-merkanzija. Xi linji tal-ajru ssospendew it-titjiriet lejn u mill-Qatar. Miżuri addizzjonali jistgħu jaffettwaw it-trasport. Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar il-pjanijiet tal-ivvjaġġar tiegħek, għandek tikkuntattja lil-linja tal-ajru jew lill-operatur tal-vjaġġi tiegħek.

Huwa probabbli li jkun hemm attakki terroristiċi fil-pajjiż, bl-ikbar theddida mid-Daesh. Dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mal-barranin, u jista’ jkollhom fil-mira persuni mill-Punent u l-infrastruttura taż-żejt, fost oħrajn. Il-forzi tas-sikurezza Sawditi rnexxielhom jisfrattaw għadd ta’ konfoffi ta’ attakki, iżda l-iskala tal-attività tal-estremisti hija sinifikanti u l-attakki jkomplu jseħħu. Attakki riċenti fuq skala kbira kellhom fil-mira l-minoranza Shia f’Eastern Province, il-forzi tas-sigurtà tal-Arabja Sawdija u postijiet ta’ qima fejn jinġabru gruppi kbar.

Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw ġemgħat u dimostrazzjonijiet pubbliċi, u fil-każ ta’ attakk bil-missili, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu ġewwa u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Oġġetti ta’ valur inkluż passaporti u biljetti għandhom jinżammu mistura. It-turisti għandhom joqogħdu attenti meta jivvjaġġaw barra mill-irħula u l-bliet.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jċemplu fuq 911. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

L-istandards tas-sewqan huma ħżiena fil-pajjiż, u l-vjaġġaturi għandhom isuqu fit-toroq ewlenin, jivvjaġġaw f’konvoj, u jevitaw li jivvjaġġaw matul il-lejl.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta f’Riyadh fuq id-dettalji li ġejjin:

L-AMBAXXATA TAR-REPUBBLIKA TA’ MALTA

Ir-Renju tal-Arabja Sawdija, Riyadh- Olaya District, 7733- Abbas Al Rasheedi Street,

PO Box 94361, Riyadh 11693

Tel: 00966 (11) 463 2345, 461 5315

Fax: 00966 (11) 463 3993

Mowbajl ta’ Emerġenza: 00966504201824

Indirizz elettroniku: maltaembassy.riyadh@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll fuq (+356) 21242191.


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Arġentina 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Armenja 22/04/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jwissi liċ-ċittadinin Maltin li ser jivvjaġġaw lejn l-Armenja kontra kull vjaġġar sa 5km mill-fruntiera mal-Ażerbajġan fir-reġjuni ta’ Tavush u Gegharkunik, u matul it-triq M16/H26 bejn il-bliet ta’ Ijevan u Noyemberyan.

Kultant ikun hemm protesti f’Yerevan ċentrali u bliet ewlenin oħrajn. Għalkemm dawn għandhom tendenza li jkunu paċifiċi, il-vjaġġaturi għandhom jevitaw dimostrazzjonijiet u folol kbar.

Barra minn hekk, għad hemm tensjoni bejn l-Armenja u l-Ażerbajġan rigward Nagorno-Karabakh, bi skambji regolari bl-armi tan-nar. Dan wassal għal sitwazzjoni tas-sikurezza mhux prevedibbli fir-reġjuni tal-fruntiera. Bosta postijiet huma magħluqa, inkluż il-fruntiera bejn iż-żewġ pajjiżi, u l-fruntiera mat-Turkija. Il-pulizija jew il-militar jistgħu jwaqqfu lill-barranin li jinstabu f’distanza ta’ 5km minn dawn il-fruntieri. Dawn iż-żoni jista’ jkun fihom mini u munizzjon mhux splodut. It-toroq f’Yerevan u bliet oħrajn jistgħu wkoll jingħalqu f'daqqa. Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu fl-Armenja, ma jistgħux jiġu esklużi attakki.

Barra minn hekk, il-vjaġġaturi għandhom jevitaw żoni fejn hemm dimostrazzjonijiet. Il-vjaġġaturi għandu jkunu aktar kawti meta jkunu qrib siti militari. Mhuwiex permess li jittieħdu ritratti f’żoni bħal dawn minħabba kwistjonijiet ta’ sensittività, u xi viżitaturi ġew detenuti minħabba dan. Huwa rrakkomandat li jiġu segwiti l-midja u pariri lokali.

Għalkemm il-livelli tal-kriminalità huma baxxi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għal serq mill-bwiet, ħtif ta’ basktijiet, serq mill-karozzi, u serq ieħor. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu f’post sigur. Barra minn hekk, passaporti, karti tal-kreditu, biljetti tal-ivvjaġġar, u flus m’għandhom qatt jinġarru flimkien. Għandha tingħata attenzjoni partikolari fl-ATMs, u wara t-turisti għandhom jiċċekkjaw li mhux qed jiġu segwiti.

L-istandard tas-sewqan huwa ħażin, u ħafna ma josservawx ir-regolamenti tas-sewqan. Ċerti toroq huwa wkoll fi stat ħażin ħafna. Għandhom jiġu evitati karozzi tal-linja lokali jew minibuses minħabba manutenzjoni ħażina u affollament eċċessiv. Il-barranin li jivvjaġġaw bil-ferrovija għandhom iżommu l-oġġetti ta’ valur f’post sigur u jsakkru l-bieb minn ġewwa.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Peress illi l-faċilitajiet mediċi fl-Armenja ġeneralment huma ħżiena, huwa rrakkomandat li tfittex biss trattament għal mard ħafif biss. Huwa rrakkomandat ukoll li l-vjaġġaturi dejjem ikollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 103. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fl-Armenja.

Huwa importanti li dejjem tinġarr fotokopja tal-passaport tiegħek bħala identifikazzjoni.

Peress illi l-Armenja huwa pajjiż Nisrani, in-nisa jistgħu jilbsu ħwejjeġ normali. Madankollu, lil hinn minn Yerevan, ilbies mhux xieraq jattira l-attenzjoni minħabba li huma konservattivi.

Għalkemm l-omosesswalità saret legali, xorta għadha mhix approvata minn bosta nies. Il-barranin għandhom ikunu diskreti u jevitaw affezzjoni pubblika.

Il-vjaġġaturi m’għandhomx jieħdu ritratti ta’ bażijiet, tagħmir , u installazzjonijiet militari Xi viżitaturi ġew miżmuma u interrogati waqt li kienu qed jippruvaw jieħdu ritratti ta’ dawn tal-aħħar.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju f’Yerevan fuq id-dettalji li ġejjin:

33-4 Pushkin Street, Yerevan, L-Armenja

Tel: 00374 10 518171

Indirizz elettroniku: maltaconsul.yerevan@gov.mt

Sit tal-web: www.maltaconsulate.am

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll fuq tel. (+356) 21242191 jew fuq l-indirizz elettroniku li ġej: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Aruba 22/04/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru Aruba. Il-gżira hija suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali, fejn l-uragan l-aktar riċenti seħħ madwar it-13 ta’ Settembru 2018. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar lejn Aruba huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għal reati żgħar u kriminalità fit-toroq. Hemm ukoll kriminalità vjolenti relatata mad-drogi. F’dan ir-rigward, il-vjaġġaturi għandhom jevitaw żoni remoti billejl, iżommu oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) mistura, u jħarsu l-handbags u l-portmonijiet. Meta jużaw it-taxis, il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li dawn huma rreġistrati.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-gżira biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika, u ġew ikkonfermati wkoll każijiet tal-virus ta’ Chikungunya, u għalhekk il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Tista’ tkun meħtieġa evakwazzjoni lejn gżira fil-qrib. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 911. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għad-durata taż-żjara tiegħek f’Aruba. Tkun permess tidħol sakemm il-passaport tiegħek ma jiskadix qabel it-tmiem taż-żjara tiegħek.

Il-liġi Olandiża teħtieġ li l-vjaġġaturi dejjem iġorru l-ID tagħhom u kopji tal-passaporti.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Aruba, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Awstralja 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Awstrija 26/03/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin fl-Awstrija biex ikunu kawti ħafna minħabba l-borra qawwija li nieżla fl-Alpi Awstrijaċi. Kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn jistgħu jikkawżaw tħarbit fl-ivvjaġġar u għeluq ta’ toroq. Ċerti żoni huma soġġetti għal riskju ogħla ta’ valangi. Iċ-ċittadini Maltin huma mwissija biex ikunu kawti u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali u l-operaturi tal-ivvjaġġar jekk se jivvjaġġaw lejn iż-żoni affettwati.

Jistgħu jitwaqqfu temporanjament kontrolli tal-immigrazzjoni f’xi punti tal-qsim tal-fruntiera tul toroq u linji tal-ferrovija fil-fruntieri mal-Ġermanja, l-Ungerija, l-Italja, is-Slovakkja u s-Slovenja. Għandek iġġorr il-passaport tiegħek fuqek meta taqsam il-fruntiera lejn l-Awstrija, jew minnha, segwi l-midja lokali u ċċekkja mal-fornitur tat-trasport tiegħek jew mal-linji tal-ferroviji Awstrijaċi.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fl-Awstrija jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta fi Vjenna fuq id-dettalji li ġejjin:

L-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta

Opernring 5/1, A-1010 Vienna, L-Awstrija

Tel: 0043 (1) 586 5010, 586 5020

Nru ta’ emerġenza: 0043 664 820 8619 (wara l-ħinijiet tal-uffiċċju)

Indirizz elettroniku: maltaembassy.vienna@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll fuq (+356) 21242191.


l-Ażerbajġan 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Bahamas 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Bahrain 22/04/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Bahrain biex ikunu kawti. Il-kundizzjonijiet tas-sigurtà lokali marru għall-agħar minħabba għadd ta’ inċidenti vjolenti fil-pajjiż. Għaldaqstant, għandek tevita dimostrazzjonijiet pubbliċi jew postijiet iffullati, peress li jistgħu jieħdu xejra vjolenti. Bħalissa hemm żieda fil-preżenza tal-forzi tas-sigurtà fil-pajjiż.

L-iżviluppi fis-Sirja, fl-Iraq, u fir-rigward tal-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani għandhom impatt fuq l-opinjoni tan-nies lokali, u għaldaqstant huwa importanti li tkun konxju dwar is-sensittività lokali dwar dawn il-kwistjonijiet. Żomm ruħek aġġornat regolarment dwar is-sitwazzjoni tas-sigurtà permezz tal-midja lokali u internazzjonali u segwi l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Il-gvern tal-Bahrain impona curfew fuq il-passaġġi fuq l-ilma madwar il-Bahrain bejn is-6pm u l-4am.

Il-Bahrain ħabbar is-sospensjoni tar-relazzjonijiet diplomatiċi mal-Qatar, u l-fruntieri tal-ajru u tal-baħar kollha mal-Qatar ġew magħluqa. Jekk tiġi espressa xi simpatija lejn il-Qatar fuq kwalunkwe mezz ta’ komunikazzjoni tal-midja, dan jitqies bħala reat li jista’ jiġi kkastigat. Għandek tiżgura li int kopert minn polza tal-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar komprensiva.

It-terroristi jkomplu joħorġu stqarrijiet fejn jheddu li ser iwettqu attakki fir-reġjun tal-Golf, u għaldaqstant huwa importanti li tkun kawt, speċjalment f’postijiet pubbliċi.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, huwa importanti li toqgħod attent meta tivvjaġġa waħdek billejl, tuża taxis ta’ reputazzjoni tajba, u żżomm l-oġġetti ta’ valur (inklużi l-passaporti) mistura f’post sigur.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Hija rrakkomandata bil-qawwa polza tal-assigurazzjoni komprensiva li tkopri r-ripatrijazzjoni ta’ emerġenza. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu fuq 999 u jitolbu ambulanza. Il-vjaġġaturi għandu dejjem iġorru kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport u kit mediku komprensiv il-ħin kollu. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-Bahrain. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-liġi tal-Bahrain ma tikkriminalizzax attività bejn persuni tal-istess sess li jkunu adulti li taw kunsens u li jkollhom tal-inqas 21 sena. Madankollu, in-nies lokali għandhom fehmiet konservattivi.

Il-vjaġġaturi għandhom jirrispettaw it-tradizzjonijiet, id-drawwiet, il-liġijiet, u r-reliġjonijiet lokali l-ħin kollu. Għaldaqstant, huwa importanti li tilbes b’mod konservattiv f’postijiet pubbliċi, speċjalment f’siti reliġjużi.

Il-viżitaturi għandhom dejjem iġorru ID fotografika, u jekk din ma tiġix ippreżentata meta tintalab, tista’ teħel multa.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Bahrain, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ,

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Bangladesh 22/04/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Bangladesh biex ikunu kawti ħafna minħabba li l-istorja twila ta’ vjolenza politika fil-pajjiż. F’każijiet ta’ nkwiet politiku, inċidenti ta’ ħruq doluż, vjolenza u vandaliżmu jistgħu jseħħu f’daqqa mal-pajjiż kollu, prinċipalment fl-irħula u l-bliet. Għaldaqstant, huwa essenzjali li l-vjaġġaturi jevitaw ġemgħat kbar u mass meetings, dejjem isegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali u jżommu ruħhom aġġornati dwar l-iżviluppi l-aktar riċenti billi jsegwu l-midja lokali.

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża wkoll kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn Chittagong Hill Tracts (eskluża l-belt ta’ Chittagong jew partijiet oħra ta’ Chittagong Division). Hemm rapporti regolari ta’ vjolenza u kriminalità. Il-vjaġġaturi li xorta jipproponu li jżuru Chittagong Hill Tracts għandhom javżaw lill-awtoritajiet tal-Bangladesh għaxart ijiem qabel il-pjanijiet tal-vjaġġ. Barra minn hekk, oqgħod attent u kkonsulta mal-awtoritajiet lokali dwar is-sitwazzjoni l-aktar riċenti qabel ma żżur Ukhia u Teknaf. Għandha tittieħed ukoll attenzjoni partikolari qrib iż-żoni mal-fruntiera mal-Indja, wara rapporti li persuni kienu qed jinqatlu talli qasmu l-fruntiera mal-Indja illegalment.

F’termini ta’ kriminalità, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għal kriminalità vjolenti inkluż serq bl-armi, serq mill-bwiet, u ħtif ta’ portmonijiet. Huwa importanti li oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) jinżammu mistura u maħżuna f’post sigur. It-trasport pubbliku għandu jiġi evitat meta tivvjaġġa waħdek, u huwa rrakkomandat li ma tivvjaġġax waħdek wara li jidlam.

Għad hemm theddida għolja ta’ terroriżmu fil-Bangladesh. Għaldaqstant, għandha tiġi eżerċitata viġilanza kostanti f’postijiet pubbliċi, b’mod partikolari f’postijiet iffullati u turistiċi. Jekk tara li hemm għaddejja xi dimostrazzjoni, jew tinsab f’sitwazzjoni fejn ma tħossokx sigur, mur malajr f’post sigur. Għandek issegwi l-parir tal-awtoritajiet lokali tas-sigurtà u żżomm ruħek aġġornat dwar is-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-pajjiż permezz tal-midja lokali u online.

Għandek toqgħod attent b’mod partikolari meta tivvjaġġa matul l-istaġun tal-monsoon bejn Ġunju u Settembru. Ċikluni tropikali u għargħar jistgħu jaffettwaw partijiet tal-pajjiż. Għandek issegwi l-progress tas-sistemi tat-temp li qed javvanzaw fuq is-sit web tad-Dipartiment Meteoroloġiku tal-Bangladesh (Bangladesh Meteorological Department) u l-Organizzazzjonijiet Meteoroloġika Dinjija (World Meteorological Organisation), u segwi l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti f’termini ta’ vjaġġar bit-triq, peress illi l-kundizzjonijiet tat-toroq huma ħżiena, u l-istandards tas-sewqan huma baxxi. L-ivvjaġġar billejl huwa perikoluż b’mod partikolari minħabba vetturi mingħajr dwal u bigantraġġ. Hemm ukoll għadd ta’ inċidenti għall-vjaġġi bil-ferrovija, u jekk qed tivvjaġġa fuq ferrovija, aċċerta li l-bieb tal-kompartiment jista’ jissakkar. Il-laneċ ta’ sikwit ikunu ffullati żżejjed b’mod perikoluż.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika, u għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Il-faċilitajiet mediċi fil-Bangladesh huma ħżiena, u testijiet ta’ rutina u X-rays mhumiex affidabbli. Għaldaqstant, hija rrakkomandata bil-qawwa polza tal-assigurazzjoni komprensiva li tkopri r-ripatrijazzjoni ta’ emerġenza. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu fuq 02 -9555555 jew 01730336699 u jitolbu ambulanza. Il-vjaġġaturi għandu dejjem iġorru kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport u kit mediku komprensiv il-ħin kollu. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal tal-inqas 6 xhur meta tapplika għal viża biex tidħol fil-Bangladesh. Huwa importanti li tiċċekkja jekk teħtieġx kwalunkwe rekwiżit tal-viża ieħor.

Huwa importanti li dejjem iżżomm kopja tal-paġna tad-data u l-viża tal-passaport tiegħek u kopji tad-dokumenti tal-ivvjaġġar l-oħra.

Il-Bangladesh huwa fil-biċċa l-kbira pajjiż Iżlamiku, u l-vjaġġaturi għandhom jirrispettaw il-liġijiet u d-drawwiet lokali l-ħin kollu. Huwa importanti li jintlibes ilbies modest, u n-nisa għandhom jgħattu spallejhom u jilbsu dbielet/qliezet twal.

Relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess huma illegali

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsulat Ġenerali ta’ Malta fil-Bangladesh fuq id-dettalji li ġejjin:

CHITTAGONG

Arag Chambers (2nd Floor), 68 Agrabad Commercial Area, Chittagong

Tel: 00880 (31) 721 882, 723 369

Fax: 00880 (31) 710 934

Indirizz elettroniku: maltaconsul.chittagong@gov.mt

DHAKA (b’ġurisdizzjoni fuq ir-Reġjuni Amministrattivi kollha tal-Bangladesh bl-eċċezzjoni ta’ Chittagong)

House No: 21 (Third Level) Road: 17

Block: C Banani, Dhaka-1213,

Il-Bangladesh

Tel: 00880-2982-1182/3/4

Fax: 00880-2982-1189

Indirizz elettroniku: maltaconsul.dhaka@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll permezz tat-telefown. (+356) 21242191.


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Barbados 22/04/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

L-istaġun tal-uragani fil-Karibew normalment huwa bejn Ġunju u Novembru.

Il-festival annwali ta’ Crop Over f’Barbados isir f’Lulju u Awwissu. Matul il-festival ikun hemm ġemgħat kbar ta’ nies li jattendu l-avvenimenti madwar il-gżira kollha. Għandek tkun viġilanti u attent madwarek peress li jiġru inċidenti ta’ reati żgħar u kriminalità fit-toroq.

Uża biss taxis liċenzjati u oqgħod attent b’mod partikolari waqt festini fit-toroq tard billejl, speċjalment matul l-istaġun tal-festival.

Iġġorrx miegħek ammonti kbar ta’ flus jew ġojjellerija. Jekk possibbli, ħalli l-oġġetti ta’ valur u d-dokumenti tal-ivvjaġġar f’safety deposit box jew fis-safe tal-lukanda. Għandek tiċċekkja li s-safe tal-lukanda huwa mwaħħal sew qabel ma tużah biex tqiegħed l-oġġetti tiegħek.

Il-pulizija lokali avżaw lir-residenti u l-viżitaturi biex ma jilbsux ġojjellerija tad-deheb viżibbli minħabba għadd ta’serqiet b’mod partikolari fi Bridgetown u żoni turistiċi popolari oħrajn.

Dejjem oqgħod attent meta tgħum. Il-qawwa tal-kurrenti tista’ tingannak, inkluż f’xi wħud mix-xtut popolari fil-kosti tan-Nofsinhar u l-Punent. Xi xtut m’għandhomx lifeguards u/jew bnadar ta’ twissija, u kien hemm inċidenti fejn għerqu n-nies.

L-għawm mhux rakkomandat f’bosta mix-xtut il-baħar fil-kosta tal-Lvant fejn il-kurrenti huma partikolarment qawwijin. Għandek tissorvelja x-xtut il-baħar kollha u tobdi t-twissijiet lokali.

Hemm pieni severi għar-reati kollha relatati mad-drogi. Ippakkja l-bagalji tiegħek int stess u tgħaddix oġġetti mid-dwana għal persuni oħra.

L-attitudnijiet lokali lejn il-komunità LGBT huma fil-biċċa l-kbira konservattivi mal-Karibew kollu. Pubbliku. Il-vjaġġaturi LGBT għandhom jirrispettaw l-attitudnijiet lokali u għandhom ikunu jafu li ċerti wirjiet pubbliċi jistgħu jattiraw attenzjoni mhux mixtieqa u negattiva.

Żur il-professjonista tas-saħħa tiegħek tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel il-vjaġġ tagħhom biex tiċċekkja jekk għandekx bżonn tieħu xi tilqim jew miżuri preventivi oħrajn. Barbados ġiet ikklassifikata li hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika. It-trattament mediku f’Barbados jista’ jkun għoli. Żgura li għandek assigurazzjoni adegwata tal-ivvjaġġar u tas-saħħa u fondi aċċessibbli biex ikopru l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Barbados, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:  


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Belarussja 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Belġju 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Belize 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Benin 22/04/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kontra kull vjaġġar lejn Parc du W u ż-żoni tal-kaċċa kontigwi ta’ Meêkrou u Djona: Hemm ukoll riskju ta’ attakki terroristiċi f’Parc kollu, li għandu fruntiera miftuħa ma’ Burkina Faso u n-Niġer. Il-pajjiż jista’ jitqies bħala mira leġittima peress illi jikkontribwixxi għall-inizjattiva tan-NU għaż-żamma tal-paċi fil-Mali. Hemm ukoll il-possibbiltà li gruppi terroristiċi min-Niġerja jistgħu jaqsmu l-fruntieri tal-pajjiż. Il-Ministeru jwissi wkoll kontra kull vjaġġar, ħlief dak essenzjali, lejn iż-żona bejn l-Interstate Highway (RNIE) 2 (Tchaourou sa Malanville) u l-fruniera Niġerjana, minħabba żieda fil-kriminalità f’dik iż-żona.

Għalkemm is-sitwazzjoni politika hija stabbli, il-vjaġġaturi għandhom isegwi l-iżviluppi lokali, li jistgħu potenzjalment jirriżultaw fi protesti u tħarbit. Għandhom jiġu evitati protesti u dimostrazzjonijiet, u għandhom jaħarbu immedjatament minn sitwazzjonijiet vjolenti.

F’Cotonou hemm problema bil-kriminalità fit-toroq, u serq mill-bwiet huwa komuni f’postijiet popolari mat-turisti. Il-vjaġġaturi m’għandhom qatt jivvjaġġaw waħedhom ma’ xatt il-baħar, anke matul il-ġurnata. L-ivvjaġġar għandu jiġi evitat speċjalment billejl u f’postijiet iżolati. F’każ ta’ emerġenza, jistgħu jċemplu lill-pulizija fuq 117.

It-trasport pubbliku mhux affidabbli, u t-taxis u l-karozzi tal-linja mhumiex mantnuti sew u ta’ sikwit huma mgħobbija żżejjed. L-istandards tas-sewqan huma ħżiena wkoll. Il-Pulizija sikwit jagħmlu kontrolli tal-vetturi f’roadblocks temporanji sabiex itejbu s-sikurezza. Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti mis-serq ta’ karozzi, u t-twieqi u l-bibien tal-vetturi għandhom jissakkru waqt is-sewqan. Il-vjaġġaturi bil-baħar fuq bastimenti kbar għandhom joqogħdu attenti għall-piraterija u s-serq.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-faċilitajiet mediċi huma limitati ħafna, u huwa rrakkomandat li jkollok disponibbli provvista tal-mediċini meħtieġa. Il-vjaġġaturi għandhom dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ trattament mediku barra mill-pajjiż, evakwazzjoni, u ripatrijazzjoni, kif ukoll kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Komplew jidħlu rapporti ta’ tifqigħa tal-kolera, fejn Cotonou hija ż-żona l-aktar affettwata bħalissa. Mard ieħor trażmess mill-ilma huwa komuni. Il-vjaġġaturi għandhom ukoll jieħdu l-prekawzjonijiet normali biex jevitaw espożizzjoni għall-HIV u l-AIDS.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tal-ħruġ mill-Benin. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Huwa pprojbit it-teħid ta’ ritratti ta’ siti tal-gvern u żoni sensittivi oħrajn (inkluż l-ajruport).

It-talbiet għal “rigali” minn uffiċjali sabiex jiġu ssimplifikati kwistjonijiet amministrattivi għandhom jiġu rrifjutati b’mod galbu u ferm.

Unjonijiet bejn persuni tal-istess sess mhumiex aċċettati minn kulħadd, għalkemm l-omosesswalità hija legali fil-pajjiż. Għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandhom jevitaw wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni.

Il-karti tal-krediti mhumiex aċċettati kullimkien, u l-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti meta jużaw l-ATMs.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fil-Benin, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Bermuda 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Bhutan 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Bolivja 22/04/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża lill-vjaġġaturi kollha biex ikunu kawti ħafna fil-Bolivja minħabba t-tensjoni politika u soċjali fil-pajjiż u r-roadblocks illegali frekwenti madwar il-pajjiż. Bħalissa, is-sitwazzjoni politika fil-Bolivja hija pjuttost imprevedibbli, għaldaqstant hemm riskju li dimostrazzjonijiet jieħdu xejra vjolenti fi żmien qasir. Għandha tiġi eżerċitata viġilanza kostanti l-ħin kollu, jiġi segwit il-parir tal-awtoritajiet lokali u jsegwu s-sitwazzjoni permezz tal-aħbarijiet u l-midja lokali.

B’mod partikolari, huwa rrakkomandat li ċ-ċittadini Maltin joqogħdu attenti ħafna meta jidħlu fil-Bolivja fil-punti tal-fruntieri fuq l-art mal-Perù, iċ-Ċilì u l-Arġentina, minħabba li viżitaturi barranin huma partikolarment vulnerabbli għal riskju ġenerali ta’ “ħtif veloċi” - ħtif opportunistiku fuq żmien qasir, bil-mira li jinsterqu flus kontanti - f'dawn iż-żoni. Jekk ser tivvjaġġa minn Copacabana lejn La Paz, huwa rrakkomandat li tuża karozzi tal-linja diretti biex tevita t-trasferiment fil-punt ta’ qsim tal-fruntiera ta’ Desaguadero u toqgħod attent b’mod partikolari mal-wasla, speċjalment fiż-żona ta’ Cementerio General f’La Paz, fejn ġew irrappurtati għadd ta’ inċidenti. Kien hemm ukoll rapporti ta’ inċidenti simili fiż-żona ta’ Sopocachi f’La Paz. Reati żgħar huma komuni fiċ-ċentru ta’ La Paz u destinazzjonijiet oħra popolari mat-turisti bħal Sagarnaga Street, fuq il-karozzi tal-linja u f’żoni iffullati oħrajn. Kien hemm każijiet fejn il-kriminali impersunaw uffiċjali tal-pulizija u aġixxew f’kollużjoni ma’ taxis frodulenti fejn il-barranin kienu fil-mira. Intużaw karti tal-identità, uniformijiet tal-pulizija foloz u anke għases tal-pulizija foloz biex jingannaw il-vittmi. Huwa ugwalment importanti li joqogħdu attenti minn individwi li joffru l-għajnuna ħdejn it-taxi stands u fit-terminus tal-karozzi tal-linja fejn il-ħallelin jaħdmu f’timijiet biex jaljenaw il-vittmi tagħhom. Il-vjaġġaturi nisa għandhom ikunu viġilanti f’clubs u hostels. Ġew irrappurtati inċidenti ta’ stupru u attakki sesswali

Huwa importanti li oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) jinżammu mistura u maħżuna f’post sigur.

Barra minn hekk, nirrakkomandaw lill-vjaġġaturi kollha biex joqogħdu attenti meta jmorru jimxu fiż-żoni ta’ madwar La Paz, bħal Muela del Diablo, viċin Rurrenabaque fl-Andes Bolivjani, f’Los Yungas u fil-mogħdijiet tal-Inca, peress li l-kriminali għandhom it-turisti fil-mira.

Minħabba tilwim bejn il-komunitajiet lokali fuq Isla del Sol f’Lake Titicaca kien hemm tħarbit fit-trasportazzjoni tul ir-rotta turistika popolari bejn Copacabana u Isla del Sol. Għandu jiġi żgurat li jittieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji tas-sikurezza u li jiġu kkonsultati l-awtoritajiet lokali qabel ma żżur iż-żona.

Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu fil-Bolivja, ma jistgħux jiġu esklużi attakki; għaldaqstant il-vjaġġaturi għandu dejjem ikunu viġilanti.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika, filwaqt li d-deni Dengue u l-Malarja huma komuni wkoll f’partijiet differenti tal-pajjiż. Ġew ikkonfermati wkoll każijiet tal-virus Chikungunya, u f’xi żoni hemm ukoll riskju għoli għad-deni isfar. Għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Huwa importanti li jiġi nnutat li ċerti mediċini bir-riċetta tat-tabib għal użu personali jiġu kkunsidrati bħala narkotiċi fil-Bolivja, u jekk tonqos li tippreżenta riċetta valida minn tabib, dan jista’ jwassal għal pieni ħorox. Għaldaqstant, huwa importanti li jkollok ittra minn tabib li tiddeskrivi l-kundizzjoni medika u kwalunkwe mediċina fir-riċetta. Il-mediċini għandhom jinżammu fil-kontenituri oriġinali tagħhom u b’tikketta ċara. Iċ-ċittadini barranin mhumiex intitolati għal trattament mediku bla ħlas fi sptarijiet pubbliċi, iżda hemm faċilitajiet tal-kura tas-saħħa privati fil-bliet ewlenin. Hija rrakkomandata bil-qawwa polza tal-assigurazzjoni komprensiva li tkopri r-ripatrijazzjoni ta’ emerġenza. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu fuq 118 u jitolbu ambulanza. Il-vjaġġaturi għandu dejjem iġorru kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport u kit mediku komprensiv il-ħin kollu. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’sitt xhur mid-data tad-dħul fil-Bolivja, u huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Huwa importanti li dejjem iżżomm fotokopja tal-passaport tiegħek (il-paġna tad-dettalji u l-paġna tal-viża) fil-każ li din tiġi mitluba minn uffiċjali tal-immigrazzjoni jew mill-pulizija.

Il-vjaġġaturi għandhom jitolbu l-kunsens qabel ma jieħdu ritratti ta’ persuni lokali.

Għalkemm l-omosesswalità mhix illegali, il-maġġoranza tal-pajjiż ma japprovax.

Mhuwiex irrakkomandat li tieħu sehem f’ċerimonji ta’ “tisfija spiritwali” minn komunitajiet indiġeni fil-Bolivja. Dawn tal-aħħar jużaw pjanta tradizzjonali msejħa “Ayahuasca”, li hija droga alluċinoġenika. Xi persuni ġarrbu mard serju, u f’xi każijiet kien hemm ukoll l-imwiet.

Hemm bosta bars illegali fil-Bolivja. Tista’ tiġi miżmum għall-interrogazzjoni jekk tinqabad f’wieħed minn dawn, b’mod partikolari jekk jinstabu d-drogi fuq il-post.

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsulati Onorarji rispettivi fuq id-dettalji tal-kuntatt li ġejjin:

LA PAZ

b’ġurisdizzjoni fuq il-Bolivja ħlief id-Dipartiment ta’ Santa Cruz

Avenida 6 de Agosto No. 2700

Edificio Torre Empresarial CADECO, Piso 17 oficina 1702

Zona San Jorge

La Paz – Il-Bolivja

Tel: 00591 2 211 5583

Indirizz elettroniku: maltaconsul.lapaz@gov.mt

SANTA CRUZ

b’ġurisdizzjoni fuq id-Dipartiment ta’ Santa Cruz

 Av. Cristobal de Mendoza No 214, 2do Anillo, Edif. Castelo Branco Depto. 1A, Santa Cruz – Il-Bolivja

Tel: 00591 3 3397052

Indirizz elettroniku: maltaconsul.santacruz@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll fuq tel. (+356) 21242191 jew fuq l-indirizz elettroniku li ġej: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Botswana 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Bożnija Ħerzegovina 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Brażil 22/04/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Brażil biex ikunu kawti. F’Ottubru kien hemm l-elezzjonijiet ġenerali li rriżultaw f’żieda fir-riskju ta’ nkwiet politiku u soċjali, wara r-riżultat, u t-tensjoni hija għolja b’mod partikolari fir-reġjun tal-fruntiera mal-Venezwela, minħabba tilwim relatat mal-immigrazzjoni. Dimostrazzjonijiet riċenti li kien hemm f’Pacaraima ħadu xejra vjolenti. F’Sao Paulo jsiru protesti regolarment. It-toroq u t-trasport pubbliku sikwit jiġu sfrattati, u jista’ jkun hemm dewmien matul it-triq prinċipali lejn Guarulhos International Airport. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw ġemgħat u protesti, isegwu r-rapporti fil-midja lokali, u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali. Jekk tiltaqa’ ma’ ġemgħa, huwa importanti li titlaq miż-żona minnufih.

Il-livelli tal-kriminalità fil-Brażil huma għoljin ħafna, speċjalment is-serq. Il-kriminalità vjolenti tista’ sseħħ kullimkien u ta’ spiss tinvolvi l-armi. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura u maħżuna b’mod sigur. Seħħew ukoll serqiet bl-armi, inkluż fuq il-mogħdija tal-mixi ta’ Corcovado li twassal għall-istatwa ta’ Kristu r-Redentur. Is-serq minn lukandi, karozzi tal-linja, u karozzi huwa komuni wkoll. L-attakki sesswali kontra t-turisti huma rari, iżda kien hemm attakki kontra rġiel u nisa. Il-vjaġġaturi qatt ma għandhom iħallu ikel u xorb waħdu minħabba spiking ta’ xorb u ikel. Hija komuni l-frodi tal-banek u tal-karti tal-kreditu.

Huwa rrakkomandat li tevita li żżur il-favelas (postijiet foqra) minħabba l-livell ta’ perikli. Huwa ugwalment importanti li tevita li tmur fuq “favela tours” jew kwalunkwe attrazzjoni / akkomodazzjoni / ristorant ieħor f'żoni bħal dawn. Jekk qed tuża GPS għas-sewqan, żgura li r-rotta ma teħdokx f’xi favela. Xi turisti ġew milquta b’tiri wara li daħlu f’favela aċċidentalment.

L-ivvjaġġar bit-triq jista’ jkun perikoluż minħabba standards ħżiena tas-sewqan u tat-toroq. Sikwit ikun hemm inċidenti tat-toroq fil-pajjiż. Huwa importanti li tuża biss taxi liċenzjati, u li tiċċekkj li t-taxi għandha d-dettajli tal-kumpnija fuq barra. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu kawti fuq it-trasport pubbliku minħabba reati żgħar.

Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi fil-Brażil, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Kien hemm żieda f’każijiet irrappurtati ta’ Epatite A, u l-awtoritajiet jirrakkomandaw ukoll lill-vjaġġaturi kollha li jżuru Rio de Janeiro biex jitlaqqmu kontra d-deni isfar. Hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika. Hemm il-malarja f’partijiet tal-Brażil, filwaqt li d-deni Dengue huwa komuni matul l-istaġun tax-xita. Huwa importanti li l-vjaġġaturi jieħdu l-passi neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Huwa importanti wkoll li tieħu provvista tajba ta’ mediċini, minħabba nuqqas ta’ disponibbiltà, u li żżomm kopja tar-riċetta tat-tabib jew ittra mit-tabib li tikkonferma l-ħtieġa għall-mediċina. Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti wkoll minn mediċini foloz. Iċ-ċittadini barranin huma intitolati għal trattament mediku ta’ emerġenza fi sptarijiet pubbliċi, iżda dawn għandhom tendenza li jkunu ffullati, speċjalment fil-bliet ewlenin. L-isptarijiet privati jitolbu evidenza ta’ fondi suffiċjenti jew assigurazzjoni. Għaldaqstant, huwa importanti li jkollok assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri trattament mediku barra mill-pajjiż u r-ripatrijazzjoni. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 192. Il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw lill-kumpanija tal-assigurazzjoni minnufih jekk jiġu riferuti għand faċilità medika.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-Brażil. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Ma hemm ebda leġiżlazzjoni kontra l-omosesswalità fil-pajjiż, iżda ż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess huwa legali. Barra mill-irħula u l-bliet aktar kbar, l-omosesswalità hija ta’ tħassib u tista’ twassal għal vjolenza. F’dan ir-rigward, il-vjaġġaturi għandhom jeżerċitaw kawtela.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju tar-Repubblika ta’ Malta fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Konsulat Onorarju Ġenerali f’Sao Paolo

b’ġurisdizzjoni fuq l-istat ta’ Sao Paolo

Rua Xavier de Almeida, 227

Cep. 04211-000

São Paulo – SP – Brasil

Tel/Fax: 0055 11 3554 2736

Indirizz elettroniku: maltaconsul.saopaolo@gov.mt

Il-Konsulat Onorarju f’Recife

b’ġurisdizzjoni fuq l-istat ta’ Pernambuco, Paraiba u Alagoas

Rua Buenos Aires,

98 / 301 Espinheiro 52020-180 Recife,

PE BRAZIL

Tel/Fax: 0055 81 3083 3232

Indirizz elettroniku: maltaconsul.recife@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll fuq 21242191.


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Brunei 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Bulgarija 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Burkina Faso 22/04/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Burkina Faso biex ikunu kawti ħafna u biex jevitaw kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn il-kumplament tal-Burkina Faso, inkluż:

- il-belt kapitali Ouagadougou;

- iż-żoni kollha fil-pajjiż li jinsabu fit-Tramuntana tal-belt ta’ Boulsa;

- żoni sa 40km mill-fruntiera tal-Punent mal-Mali;

- il-Park Nazzjonali W fix-Xlokk viċin il-fruntieri tan-Niġer u l-Benin.

Huwa probabbli li t-terroristi jippruvaw iwettqu attakki fil-Burkina Faso, inkluż f’Ouagadougou. Fil-31 ta’ Diċembru 2018, il-President ta’ Burkina Faso ddikjata stat ta’ emerġenza parzjali li ġie estiż mill-Parlament fil-11 ta’ Jannar għal sitt xhur oħra. Huwa probabbli li jkun hemm attakki fil-Burkina Faso. Għal din ir-raġuni, huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi fil-Burkina Faso għandhom jevitaw postijiet iffollati, bħal dimostrazzjonijiet, u żoni li huma popolari mal-barranin. Fiż-żoni bħar-reġjun Saħel-Saħarjan li huma popolari ħafna mal-barranin minħabba avvenimenti sportivi u kulturali bħal rallies fid-deżert jew festivals tal-mużika, jeżistu riskji konsiderevoli ta’ attakki jew ħtif. Il-vjaġġaturi huma avżati biex isegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u jimmonitorjaw ir-rapporti fil-midja lokali.

Il-Burkina Faso ġie kklassifikat f’riskju ta’ mard trażmess min-nemus bħad-deni dengue u l-virus zika, għaldaqstant huwa importanti li l-vjaġġaturi jieħdu l-prekawzjonijiet tas-saħħa meħtieġa. Hija rrakkomandata assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u s-saħħa għal vjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Burkina Faso, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Burkina Faso jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ,

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Nru tat-Tel. (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Burundi 22/04/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ iwissi liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Burundi kontra kull vjaġġar lejn:

- il-provinċji ta’ Cibitoke u Bubanza

- Iż-żoni tal-provinċja ta’ Bujumbura Rural fil-Punent tax-xmara Rusizi lejn il-fruntiera mar-Repubblika Demokratika tal-Kongo, bl-eċċezzjoni tar-Rusizi Delta Nature Reserve

- It-triq fit-Tramuntana tal-ajruport ta’ Bujumbura lejn Cibitoke (it-tranżitu tan-naħa tal-ajruport lejn Bukumbura International Airport huwa eskluż)

- It-triq prinċipali li tmur lejn il-Punent minn Kayanza li tgħaddi minn Kibira National Park

- Ruvubu National Park

Barra minn hekk, il-Ministeru iwissi kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn il-kumplament tal-Burundi.

Is-sitwazzjoni politika fil-pajjiż għadha mimlija tensjoni. Kien hemm attakki vjolenti, b’mod partikolari kontra dawk li huma pperċepiti li jopponu l-President. Għaldaqstant, minħabba din il-kriżi politika, is-sitwazzjoni tas-sigurtà tibqa’ volatili fil-pajjiż.

Ikomplu l-assassinji mmirati sporadiċi, b’żieda sa mill-2015 fl-arresti, id-detenzjonijiet u l-isparizzjonijiet arbitrarji ta’ persuni mill-Burundi, il-biċċa l-kbira minnhom ta’ sikwit mis-soċjetà ċivili, midja indipendenti u gruppi tas-soċjetà pperċepiti li jopponu l-gvern. Il-pulizija użaw munizzjon attiv u gass tad-dmugħ kontra d-dimostranti. Evita d-dimostrazzjonijiet kollha u ġemgħat kbar.

Iseħħu dimostrazzjonijiet regolarment, b’mod partikolari f’Bujumbura, u dawn jistgħu jieħdu xejra vjolenti f’daqqa waħda. Minħabba dan, iċ-ċittadini Maltin kollha li bħalissa jinsabu fil-Burundi għandhom ikunu kawti ħafna, jevita kull forma ta’ dimostrazzjoni jew ġemgħa pubblika, isegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali u jsegwi l-midja lokali.

Barra minn dan, hemm riskju għoli ta’ terroriżmu fil-pajjiż primarjament minħabba l-parteċipazzjoni u l-appoġġ li l-forzi armati tal-Burundi qed jagħtu fil-missjoni għaż-żamma tal-paċi tal-Unjoni Afrikana fis-Somalja.

Hemm riskju sostanzjali ta’ kriminalità fil-Burundi, u ġie rrappurtat serq vjolenti, ħtif ta’ basktijiet, serq mill-bwiet, serq, u serq ta’ karozzi. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu kawti ħafna, jevitaw li jimxu waħedhom, u għandhom iżommu oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) mistura u maħżuna f’post sigur. Evita li tivvjaġġa bit-trasport kollettiv u pubbliku (karozzi tal-linja u taxis muturi), minħabba manutenzjoni ħażina tal-vetturi u standards tas-sewqan baxxi, u evita żoni ffullati bħas-swieq.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus Zika u ġew irrappurtati wkoll każijiet tal-kolera. Il-malarja hija wkoll endemika fil-Burundi. Għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus, u għandhom imorru jaraw tabib jekk iħossuhom ħażin. Il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet normali biex jevitaw espożizzjoni għall-HIV/AIDS. Huwa importanti li jkollok assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri trattament mediku barra mill-pajjiż u r-ripatrijazzjoni. Il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw lill-kumpanija tal-assigurazzjoni minnufih jekk jiġu riferuti għand faċilità medika.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għad-durata proposta taż-żjara. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-vjaġġaturi għandu dejjem iġorru fotokopja tal-passaport u l-viża.

Persuni LGBT mhumiex aċċetta fil-kultura tal-Burundi, u fil-fatt, atti omosesswali ġew kriminalizzati fl-2009.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Burundi, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Cape Verde 22/04/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru Cape Verde. Il-gżira hija suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali, fejn l-uragan l-aktar riċenti seħħ madwar it-13 ta’ Settembru 2018. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għal serq mill-bwiet, ħtif ta’ basktijiet, u serq b’vjolenza. Għalkemm l-attakki sesswali huma rari, dawn jistgħu jseħħu wkoll. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura u jitqiegħdu f’post sigur f’safe tal-lukanda. Huwa importanti li jiġu evitati żoni mingħajr tidwil. It-twieqi u l-bibien tal-akkomodazzjoni għandhom jissakkru waqt li tkun barra u matul il-lejl.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-gżira biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika, u l-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Il-faċilitajiet mediċi huma limitati hemmhekk, u jista’ ma jkunx hemm provvista suffiċjenti ta’ xi mediċini jew ma jkunux disponibbli. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 130. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul f’Cape Verde. Il-vjaġġaturi għandhom jiċċekkjaw minn qabel jekk tkunx meħtieġa viża għad-dħul fil-pajjiż.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Cape Verde, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt 

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

iċ-Chad 22/04/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Minħabba inċidenzi ta’ kriminalità vjolenti u t-theddida għolja ta’ terroriżmu, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ iwissi liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn iċ-Chad biex jevitaw kull vjaġġar lejn:

 • żoni sa 30km mill-fruntieri kollha, ħlief għall-belt kapitali N’Djamena  
 • sa 30 km minn Lake Chad u l-partijiet tar-reġjuni ta’ Kenam u Lac fil-Punent tal-bliet ta’ Mao u Bol 
 • ir-reġjuni ta’ Ennedi, u Tibesti 
 • ir-reġjun ta’ Borkou,  

Il-Ministeru jwissi kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn il-kumplament tal-partijiet kollha tal-pajjiż, inkluż il-belt kapitali, N’Djamena, u l-belt ta’ Faya Largeau.

Għad hemm fis-seħħ stat ta’ emerġenza għar-reġjun ta’ Lake Chad.

Iċ-ċittadini Maltin li jagħżlu li jibqgħu fil-pajjiż għandhom jiżguraw li jevitaw rallies jew dimostrazzjonijiet politiċi, isegwu l-iżviluppi mill-qrib, jiċċekkjaw l-opzjonijiet tat-tluq tagħhom u jikkunsidraw li jagħmlu pjanijiet ta’ kontinġenza.

Huwa probabbli li jseħħu attakki terroristiċi, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti. Is-sigurtà fil-belt kapitali ġiet rinfurzata, u l-punti ta’ kontroll tal-pulizija saru rutina. Barra minn dan, hemm theddida għolja ta’ ħtif minn gruppi terroristiċi, b’mod partikolari fil-Baċir ta’ Lake Chad, fir-Reġjun tas-Saħel, u fiż-żoni tal-fruntiera mas-Sudan, in-Niġerja, in-Niġer u r-Repubblika Ċentru-Afrikana. Matul dawn l-aħħar għaxar snin, ċittadini mill-Punent ġew maħtufa fis-Saħel, u miri leġittimi jinkludu ħaddiema umanitarji, ġurnalisti, u negozjanti. Għaldaqstant, it-turisti għandhom ikunu viġilanti l-ħin kollu, speċjalment f’żoni ffullati u pubbliċi. Huwa importanti li jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali b’mod rigoruż.

Fiċ-Chad tal-Lvant għad hemm il-bigantraġġ u kriminalità vjolenti. Barra minn dan, bosta drabi ġie rrappurtat serq bl-armi, u l-barranin kultant kienu fil-mira. Kriminalità bħal din hija komuni fiż-żoni residenzjali ta’ N’Djamena. Il-vjaġġaturi m’għandhomx jimxu waħedhom, u oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura. Mhuwiex irrakkomandat li tivvjaġġa waħdek. Żdiedu wkoll rapporti ta’ serq u ħtif ta’ karozzi barra minn N’Djamena.

Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti waqt is-sewqan minħabba l-manutenzjoni ħażina tat-toroq u kwalità baxxa tal-istandards tas-sewqan. Ma tistax tgħaddi minn ħafna toroq matul l-istaġun tax-xita. Sabiex ikunu jistgħu jivvjaġġaw barra mill-belt kapitali, il-vjaġġaturi jeħtieġu l-awtorizzazzjoni mill-Ministeru tal-Intern. Barra minn dan, huwa rrakkomandat li jivvjaġġaw f’konvoj, il-bibien tal-karozza jinżammu msakkrin, u li jevitaw l-ivvjaġġar wara li jidlam. Żdied in-numru ta’ rapporti ta’ ħtif ta’ karozzi fit-toroq barra minn N’Djamena, inkluż matul il-jum. Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jużaw skorta tal-pulizija jew militari meta jsuqu barra mill-belt kapitali, u biex iġorru tagħmir tal-komunikazzjoni li jaħdem.

Għandhom jiġu evitati dimostrazzjonijiet u ġemgħat kbar, u huwa importanti li tiġi segwita l-midja lokali għal aġġornamenti.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-faċilitajiet mediċi huma ħżiena, u l-isptarijiet kultant huma affettwati mill-istrajkijiet. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Għandek tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-malarja u mard trażmess mill-ilma huma komuni, u għaldaqstant huwa rrakkomandat li tixrob jew tuża biss ilma mgħolli jew ilma tal-flixkun. Għandhom jiġu evitati xarbiet bis-silġ. Għandhom jittieħdu prekawzjonijiet biex tiġi evitata espożizzjoni għall-HIV/AIDS.

Dejjem għandha tinġarr xi forma ta’ identifikazzjoni, u n-nuqqas li tiġi ppreżentata tali dokumentazzjoni jista’ jwassal għal detenzjoni.

It-teħid ta’ ritratti ta’ installazzjonijiet tal-gvern jew militari, u tal-ajruport huwa strettament pprojbit, u f’ċerti postijiet permessi huma meħtieġa .

L-omosesswalità mhix aċċettata, u liġi ġdida daħlet fis-seħħ f’Awwissu 2017 u din tikkriminalizza l-attività sesswali bejn persuni tal-istess sess.

Il-vjaġġaturi għandhom jilbsu f’mod konservattiv, minħabba ż-żoni li huma Musulmani b'mod predominanti.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tat-tluq tiegħek miċ-Chad.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fiċ-Chad, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta,

Tel. (+356) 21242191


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

iċ-Ċilì 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

iċ-Ċina 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Ċipru 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Comoros 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Costa Rica 29/03/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

..Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq josserva li filwaqt li l-Costa Rica huwa meqjus bħala pajjiż relattivament kalm, il-vjaġġaturi Maltin madankollu għandhom ikunu viġilanti speċjalment f’żoni partikolari fejn is-serq u inċidenti vjolenti huma aktar spissi milli f’postijiet oħrajn.

Il-basktijiet li jinżammu fil-kompartamenti fuq ix-xarabank huma partikolarment vulnerabbli, filwaqt li s-serq fi xtut il-baħar huwa komuni. Evita li tuża taxis mhux uffiċjali - ‘taxi piratas’ - peress illi ġew irrappurtati inċidenti vjolenti li involvew it-turisti. It-taxis uffiċjali huma ħomor (jew oranġjo fl-ajruport) bi sticker trijangolari u kaxxa tal-plastik fuq is-saqaf li turi l-isem u n-numru tal-kumpanija tat-taxis. Żgura li l-ID tax-xufier tidher sew fuq id-dashboard u li x-xufier juża l-miter.

Il-Ministeru javża wkoll lill-vjaġġaturi biex jevitaw żoni li mhumiex imdawla sew jew żoni remoti. Is-serq ta’ karozzi huwa komuni u huwa rrakkomandat li tipparkja f’parkeġġi tal-karozzi siguri li jkollhom persunal tas-sigurtà viżibbli, jew f’żoni beżlin imdawlin sew. Il-vjaġġaturi li jżuru żoni tal-ġungla għandhom jagħmlu dan flimkien ma’ gwida lokali b’esperjenza. Għandha tingħata attenzjoni għar-restrizzjonijiet għad-dħul f’żoni perikolużi meta jżuru vulkani. Fl-istaġun tax-xita, uqigħ tal-art kultant jimblokkaw it-triq bejn San José u Guapiles lejn Limón u San Jose/Caldera Highway. Minħabba żieda fl-attività ta’ bosta vulkani, il-parks nazzjonali u l-ajruporti jistgħu jingħalqu u dan jista’ jerġa’ jseħħ fi kwalunkwe ħin.

Għandek toqgħod ferm attent jekk tieħu sehem f’tours li jinvolvu snorkelling jew attivitajiet simili peress li kien hemm xi fatalitajiet riċenti. Rip tides huma komuni ħafna fix-xtut il-baħar kollha tal-Costa Rica. Fi xtut il-baħar ta’ sikwit ma jkunx hemm lifeguards, u l-għarqiet (madwar 60 kull sena) huma t-tieni kawża l-aktar komuni ta’ mwiet aċċidentali.

 Il-pajjiż ġie kklassifikat li hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika, u ssoktaw ukoll li jiġu rrappurtati każijiet tad-deni dengue u mard ieħor trażmess min-nemus, b’mod partikolari fl-istaġun tax-xita (Mejju sa Novembru). Qabel ma tivvjaġġa ara li jkollok assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa, b’mod partikolari jekk se twettaq attiviatjiet sportivi ta’ avventura fejn l-istandards tas-sikurezza jistgħu jvarjaw.

Tinvolvix ruħek f’attivitajiet li jinvolvu d-droga ta’ kwalunkwe tip. L-awtoritajiet tal-Costa Rica jikkunsidraw il-pussess ta’ drogi u t-traffikar tad-droga b’mod sever. Is-sentenza minima hija priġunerija għal 8 snin.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsli Onorarji fuq id-dettalji li ġejjin:

Dr. David Robert Reuben Harris M.D. Konslu Ġenerali Onor. INDIRIZZ TAL-COURIER: 33rd Ave., 110th. St., Rohrmoser, San José, Costa Rica - (De la Farmacia Rohrmoser 100 N, Edif. Esquinero, 2 pisos) Tel: 00506 2290 3737 (Jekk jogħġbok inkludi n-numru tat-telefown fl-indirizz)

Tel: 00506 2290 3737

Fax: 00506 2290 3738

Indirizz elettroniku: maltaconsul.sanjose@gov.mt

Is-Sur David Reuben Hatounian Konslu Onor.

INDIRIZZ TAL-COURIER: 33rd Ave., 110th. St., Rohrmoser, San José, Costa Rica - (De la Farmacia Rohrmoser 100 N, Edif. Esquinero, 2 pisos) Tel: 00506 2290 3737 (Jekk jogħġbok inkludi n-numru tat-telefown fl-indirizz)

Tel: 00506 2290 3737

Fax: 00506 2290 3738

Indirizz elettroniku: maltaconsul.sanjose@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Curaçao 26/03/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru Curaçao. Il-gżira hija suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali, fejn l-uragan l-aktar riċenti seħħ madwar it-13 ta’ Settembru 2018. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għal reati żgħar u kriminalità fit-toroq. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura, u huwa rrakkomandat li handbags u portmonijiet ikunu siguri. Għandhom jiġu evitati żoni remoti billejl. Meta tintuża taxi, dejjem ara li hija rreġistrata.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-gżira biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus ta’ Zika u ġew ikkonfermati wkoll każijiet tal-virus Chikungunya. Għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 912. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul f’Curaçao. Il-vjaġġaturi għandhom jiċċekkjaw minn qabel jekk tkunx meħtieġa viża għad-dħul fil-pajjiż.

Il-liġi Olandiża teħtieġ li l-vjaġġaturi dejjem iġorru l-ID tagħhom u kopji tal-passaport.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Curaçao, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt 

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

id-Danimarka 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Djibouti 22/04/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ iwissi liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Djibouti kontra kull vjaġġar lejn il-fruntiera mal-Eritrea. Wara l-ġlied militari bejn il-Djibouti u l-Eritrea fl-2008, is-sitwazzjoni tibqa’ fraġli, u huwa possibbli li jkun hemm aktar konflitt. Il-vjaġġaturi għandhom jeżerċitaw l-ogħla grad ta’ kawtela jekk ser jivvjaġġaw lejn żoni remoti, bħall-fruntiera mas-Somaliland, peress li l-preżenza tas-sigurtà hija baxxa. Barra minn dan, huwa probabbli li jseħħu attakki terroristiċi, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti. Għaldaqstant, it-turisti għandhom ikunu viġilanti l-ħin kollu, speċjalment f’żoni ffullati u pubbliċi. Huwa importanti li jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għal reati żgħar, u oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura. Mhuwiex irrakkomandat li timxi waħdek madwar il-belt tard billejl. It-turisti li jivvjaġġaw barra mill-belt kapitali jistgħu jkunu f’riskju ta’ bigantraġġ.

Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti waqt is-sewqan minħabba l-kundizzjonijiet ħżiena tat-toroq u nuqqas ta’ dawl. Barra minn hekk, il-vjaġġaturi huma mwissija kontra kull vjaġġar barra miċ-ċentri tal-bliet wara li jidlam, minħabba nuqqas ta’ dwal fil-vetturi u minħabba l-annimali selvaġġi. Il-pulizija jwaqqfu wkoll rombli tal-wajers bħala roadblocks, li ma jkunux viżibbli sew billejl. Il-mini splussivi huma komuni fid-distretti ta’ Obock, Tadjoura, u Ali Sabeih. Turisti li ser jivvjaġġaw bil-baħar iridu joqogħdu attenti mill-piraterija, li għadha theddida sinifikanti fil-Golf ta’ Aden u fl-Oċean Indjan.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Barra minn hekk, għandhom jittieħdu prekawzjonijiet biex tiġi evitata espożizzjoni għall-HIV/AIDS.

Il-faċilitajiet tas-saħħa fil-pajjiż huma ħżiena, iżda għad hemm xi faċilitajiet tas-saħħa li joffri servizzi affidabbli. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu fuq 35 09 62 jew 35 27 12 (switchboard), u jitolbu ambulanza. Għandek tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

It-teħid ta’ ritratti ta’ uffiċċji tal-gvern, residenzi, binjiet tal-pulizija u militari, u ajruporti huwa strettament pprojbit.

Imġiba omosesswali hija illegali.

Minħabba li l-Djibouti għandu popolazzjoni Musulmana b’mod predominanti, il-vjaġġaturi għandhom jilbsu lbies konservattiv.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fil-Djibouti, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Dominica 22/04/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża lill-vjaġġaturi Maltin biex ikunu kawti u jsegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni ta’ evakwazzjoni.

Huwa rrakkomandat li qabel ma jivvjaġġaw il-vjaġġaturi jaraw li jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa.

Huwa importanti li toqgħod attent meta tmur tgħum, peress li l-kurrenti jistgħu jkunu qawwijin ħafna u mhux ix-xtut kollha għandhom il-lifeguards u/jew bnadar ta’ twissija. Għandek tissorvelja x-xtut il-baħar kollha u tobdi t-twissijiet lokali.

Hemm pieni severi għar-reati kollha relatati mad-drogi. Ippakkja l-bagalji tiegħek int stess u tgħaddix oġġetti mid-dwana għal persuni oħra.

L-attitudnijiet lokali lejn il-komunità LGBT huma fil-biċċa l-kbira konservattivi mal-Karibew kollu.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Dominica, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-KummerċMinisteru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Eġittu 22/04/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-pajjiż biex ikunu kawti ħafna, u biex jevitaw kull vjaġġar lejn reġjuni speċifiċi minħabba t-tensjoni fir-reġjuni ta’ madwar il-pajjiż u anke minħabba ż-żieda fl-attivitajiet kriminali u attakki terroristiċi kontinwi.

B’mod partikolari, il-Ministeru jwissi kontra kull vjaġġar lejn il-Provinċja tas-Sinaj tat-Tramuntana. Barra minn hekk, il-Ministeru jwissi kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali, lejn il-Provinċja tas-Sinaj tan-Nofsinhar, u lejn iż-żona fil-Punent tar-reġjuni tal-Wied tan-Nil u d-Delta tan-Nil, esklużi ż-żoni kostali bejn id-Delta tan-Nil u Marsa Matruh. Huwa rrakkomandat li jsir biss vjaġġar essenzjali bl-ajru lejn u minn Sharm El Sheikh, u kwalunkwe vjaġġar bit-triq għandu jkun akkumpanjat minn skorta tas-sigurtà. Il-vjaġġaturi huma wkoll meħtieġa li jkollhom fuqhom prova tal-booking tal-lukanda. Iċ-ċittadini Maltin m’għandhomx jivvjaġġaw lejn fortizzi magħrufa tal-Fratellanza Musulmana bħal Ain Shams Matareya (il-Kajr) u El Haram, Kerdasa, Nahya, Imbaba (Giża).

L-Eġittu għaddej minn taqlib politiku li ra protesti u dimostrazzjonijiet vjolenti. Gruppi terroristiċi ilhom jheddu lill-gvern Eġizzjan, l-installazzjonijiet militari, ċittadini mill-Punent, istituzzjonijiet, negozji, u l-avjazzjoni. Kellhom ukoll fil-mira istituzzjonijiet Insara Koptiċi, inklużi knejjes. Dan l-aħħar, fit-28 ta’ Diċembru 2018, xarabank bit-turisti ġie attakkat qrib il-piramidi ta’ Giża. L-isplużjoni rriżultat f’bosta persuni midruba. L-awtoritajiet fl-Eġittu jżommu preżenza tas-sigurtà sinifikanti fil-pajjiż kollu, inklużi uffiċjali tas-sigurtà armati stazzjonati f'siti importanti, infrastruttura kritika, u punti ta’ kontroll fit-toroq. Hemm ukoll fis-seħħ miżuri addizzjonali f’siti turistiċi. Għaldaqstant kun ferm viġilanti l-ħin kollu u dejjem segwi l-pariri tal-forzi tas-sigurtà lokali b’mod rigoruż.

L-omosesswalità mhix aċċettata sew fl-Eġittu u persuni LGBT tressqu l-qorti b’akkużi ta’ għemejjel immorali talli xejru bandiera qawsalla waqt kunċert f'Settembru 2017. Il-fastidju sesswali tan-nisa huwa partikolarment mifrux sew fil-Kajr.

Meta jkunu qed jivvjaġġaw fil-pajjiż, iċ-ċittadini Maltin huma mħeġġa li jieħdu l-miżuri kollha neċessarji tas-sikurezza fit-toroq jekk qed jivvjaġġaw bil-karozza, minħabba r-rati għoljin ta’ inċidenti u fatalitajiet tat-toroq fil-pajjiż. B’mod ġenerali, wieħed għandu jevita li jivvjaġġa waħdu jew bit-trasport pubbliku u għandhom jintużaw biss servizzi pubbliċi tat-taxi jew tat-trasport. Għandhom jiġu evitati protesti jew laqgħat tal-massa viċin binjiet tal-gvern.

M’għandu jkun hekk ebda periklu għal tranżitu jew tibdil ta’ titjiriet mill-ajruport tal-Kajr. Huwa possibbli li tkun meħtieġ tasal l-ajruport aktar kmieni min-normal biex tgħaddi minn kontrolli tas-sigurtà addizzjonali fis-seħħ. Wara s-sospensjoni tar-relazzjonijiet diplomatiċi bejn l-Eġittu u l-Qatar, il-punti tad-dħul kollha tal-fruntieri tal-ajru u tal-baħar bejn iż-żewġ pajjiżi huma magħluqin.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport. Xi mediċini bir-riċetta tat-tabib u oħrajn li jinxtraw mill-ispiżerija huma meqjusa bħala sustanza kkontrollata fl-Eġittu. Għaldaqstant, mediċini bħal dawn ma jkunux jistgħu jiddaħħlu fil-pajjiż mingħajr il-kunsens mill-awtoritajiet tas-saħħa rilevanti. Vjaġġaturi b’mediċini preskritti għandhom iġorru magħhom ittra medika mit-tabib tagħhom, li tispeċifika d-dettalji tal-kundizzjoni, u li l-mediċina hija għal użu personali biss. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu ambulanza fuq 123.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tat-tluq tiegħek mill-Eġittu.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta fil-Kajr fuq id-dettalji li ġejjin:


L-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta

Nile City Towers, 

North Tower, 

9th Floor,

Ramlet Boulak, Kajr


Tel. tal-Kanċellerija:0020 (2)24619961

VOIP Generali: 2204 8880

VOIP (Taqsima tal-Viżi): 22048883 

Nru ta’ Emerġenza: 0020 1063827105 

Indirizz elettroniku: maltaembassy.cairo@gov.mt


Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll fuq (+356) 21242191.


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Ekwador 22/04/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jwissi liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn l-Ekwador kontra kull vjaġġar sa 20km miż-żona ta’ esklużjoni tul il-fruntiera mal-Kolumbja, ħlief għall-belt ta’ Tulcan għall-qsim uffiċjali tal-fruntiera fil-provinċja ta’ Carchi. Dan huwa minħabba l-preżenza ta’ gruppi tal-Gwerilla, traffikanti tad-drogi u gruppi kriminali, li huma ta’ riskju għoli ta’ kriminalità. Il-miri potenzjali jinkludu ħaddiema fis-settur taż-żejt u barranin.

Barra minn hekk, il-vjaġġaturi huma mwissija wkoll kontra kull vjaġġar lejn il-provinċja ta’ Esmeraldas. Il-Ministeru jwissi wkoll kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn iż-żoni ta’ Tarapoa u r-riżerva ta’ Cuyabeno f’Sucumbios. F’Sucumbios hemm riskju għoli ta’ kriminalità, u ċ-ċittadini barranin ġew attakkati b’armi tan-nar u maħtufa fiż-żoni.

Il-Ministeru jwissi wkoll kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn iż-żoni ta’ El Angel Ecological Reserve f’Carchi. Il-Ministeru jwissi wkoll li għandhom joqogħdu attenti fil-parks ta’ La Carolina u El Ejido, u fid-distretti ta’ La Mariscal, La Floresta, u La Marin. Huwa rrakkomandat li jevitaw li jivvjaġġaw waħedhom lejn l-għolja ta’ El Panecillo, u biex jużaw tours affidabbli. Għandhom ikunu kawti wkoll fit-terminals tal-karozzi tal-linja. F’Guayaquil, il-vjaġġaturi huma wkoll mwissija biex joqogħdu attenti b’mod partikolari fit-terminal tal-karozzi tal-linja, u anke fid-distretti ta’ Urdesa, Kennedy, Alborada, u Malecon Simon Bolivar.

Dimostrazzjonijiet, protesti u strajkijiet fit-toroq huma komuni fl-Ekwador, u dawn jistgħu jieħdu xejra vjolenti. Għaldaqstant, il-vjaġġaturi kollha huma mwissija biex jevitaw ġemgħat bħal dawn u biex isegwu l-midja lokali. Għalkemm ma hemm ebda storja ta’ terroriżmu fil-pajjiż, fl-2018 kien hemm għadd ta’ inċidenti bi splużjonijiet ta’ bombi fil-provinċja ta’ Esmeraldas. Għalhekk, huwa importanti li tingħata attenzjoni għat-twissijiet maħruġa mill-awtoritajiet u biex ikunu kawti ħafna.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi jridu joqogħdu attenti għal serq vjolenti u serq mill-bwiet, li huma komuni ħafna. Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jżommu l-oġġetti ta’ valur (inkluż il-passaporti) mistura sew, u biex joqogħdu attenti għall-oġġetti personali tagħhom. Il-ħallelin jadottaw metodi differenti biex jaljenaw lin-nies (inkluż, iżda mhux limitat għal, talbiet għall-għajnuna u ġlidiet foloz). Serq bl-armi huma ta’ periklu b’mod speċjali fi Quito, Guayaquil, u f’żoni remoti. Ir-rucksacks għandhom jintlibsu fuq quddiem, u fejn possibbli, huwa rrakkomandat li tevita li tqiegħed oġġetti fil-kompartamenti ta’ ħażna jew taħt is-sedil tiegħek fuq il-karozzi tal-linja. Għandha tittieħed attenzjoni partikolari fl-ATMs. Żdiedu l-inċidenti ta’ attakki u attakki sesswali kontra nisa barranin f’Montañita. Għalhekk, il-viżitaturi nisa għandhom joqogħdu aktar attenti, isibu akkomodazzjoni sigura u ta’ reputazzjoni tajba, jevitaw li jivvjaġġaw billejl, u joqogħdu attenti għal stupru waqt namrar u spiking ta’ xorb. Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti minn nies stranġieri li joffru ikel u xorb, fuljetti, kampjuni ta’ fwieħa, u sigaretti. Kien hemm ukoll ħtif veloċi b’mod partikolari f’Quito u Guayaquil, bil-għan li jiżvojtaw il-kontijiet tal-bank tal-vittmi. Kriminalità bħal din tista’ sseħħ ukoll f’taxis irreġistrati, u l-miri ewlenin jinkludu nies lokali u viżitaturi barranin. Żdied ukoll is-serq fuq trasport interstatali u fi stazzjonijiet tal-karozzi tal-linja. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw li jivvjaġġaw bit-triq wara li jidlam. L-awtoritajiet lokali nedew proġett tas-sigurtà li jinkludi l-installazzjoni ta’ kits tas-sigurtà fuq karozzi tal-linja u taxis irreġistrati. Huwa rrakkomandat li jintużaw biss taxis sofor irreġistrati li għandhom il-logo “transporte seguro”. F’Quito u fl-ajruporti u t-terminals tal-karozzi tal-linja, tista’ ssib unità tal-Pulizija tat-Turiżmu.

Il-kundizzjonijiet tat-toroq u tal-vetturi jvarjaw, u r-regolamenti tas-sewqan mhumiex osservati, għalhekk l-inċidenti tat-traffiku huma okkorrenza komuni ħafna. Iċ-ċittadini barranin korrew serjament f’inċidenti bħal dawn, anke meta użaw karozzi tal-linja. Huwa importanti li tiċċekkja li k-kumpanija tal-karozzi tal-linja użata hija assigurata ma’ SPPAT. Trid tkun kawt anke fl-ivvjaġġar bil-baħar. Fejn il-Gżejjer ta’ Galapagos kien hemm bosta inċidenti li involvew id-dgħajjes. Barra minn hekk, kien hemm ukoll piraterija u inċidenti ta’ serq madwar l-ibħra tal-Ekwador.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-pajjiż jiffaċċja wkoll riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika. Barra minn hekk, huwa importanti li tinnota li tilqima għad-deni isfar hija obbligatorja meta tidħol fl-Ekwador minn pajjiżi endemiċi (bħall-Brażil u l-Uganda). Minħabba żoni ta’ altitudni għolja, il-vjaġġaturi huma mwissija wkoll biex jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw mard mill-altitudni u riskji relatati. Il-kura tas-saħħa tista’ tkun għalja u mhux dejjem disponibbli barra mill-bliet ewlenin. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu ambulanza fuq 911. Huwa importanti li tiċċekkja mal-kumpanija tal-assigurazzjoni minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

L-Ekwador huwa suxxettibbli għal attivitajiet sismiċi u vulkaniċi, tsunami, nirien tal-foresti, xita qalila, u għargħar kullimkien. F’każijiet bħal dawn, il-vjaġġaturi għandhom isegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali u jsegwu l-midja lokali.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul. Inkella, tista’ tiġi miċħud li tidħol fil-pajjiż. Il-vjaġġaturi għandhom jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-liġi teħtieġ li l-vjaġġaturi dejjem iġorru ID. Huwa importanti li dejjem iżżomm kopja tal-paġna bijometrika u tal-paġna tal-viża bit-timbru tad-dħul.

Relazzjonijiet omosesswali huma rikonoxxuti fl-Ekwador. Madankollu, għadu jeżisti ċertu livell ta’ diskriminazzjoni, u wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni jistgħu jattiraw attenzjoni mhux mixtieqa.

Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għal alluċinoġeni tradizzjonali, li ta’ sikwit jissejħu Ayahuasca jew San Pedro. Sustanzi bħal dawn huma kkummerċjalizzati lit-turisti bħala “cleansers spiritwali”, u barra li huma illegali f’bosta pajjiżi, l-intossikazzjoni tista’ twassal biex in-nies jiġu attakkati u misruqa. Dawn is-sustanzi jinvolvu riskji għoljin, u xi nies ġarrbu mard serju u anke mwiet.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fl-Ekwador jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju fi’Guayaquil u Quito fuq id-dettalji li ġejjin:

GUAYAQUIL (b’ġurisdizzjoni fuq ir-Repubblika tal-Ekwador)

Edificio Equidor

Km. 2.5 de la Avenida Carlos Julio Arosemena

Junto al conjunto residencial Alta Gracia

Guayaquil, L-Ekwador

P.O. Box Urdesa Guayaquil 09-066140

Tel: 00593 4 22001145, 00593 4 2200910 and 00593 4 2200709

Mowbajl: 00593 994 360 900

Indirizz elettroniku: maltaconsul.guayaquil@gov.mt

QUITO (b’ġurisdizzjoni fuq il-provinċji ta’ Pichincha, Imbabura, Napo, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas u Manabi)

Av. 12 de Octubre N26-141 y Orellana,

Edificio Jerico Piso 10 Of. 10-A

Quito, L-Ekwador

Tel: 00593 2 252 0005

Indirizz elettroniku: enefreile@yahoo.com; maltaconsul.quito@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll permezz tat-telefown. (+356) 21242191.

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

El Salvador 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Emirati Għarab Magħquda 11/04/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż biex ikunu kawti. Huwa probabbli li jseħħu attakki terroristiċi, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti. Theddidiet attwali jinkludu attakki potenzjali fir-reġjun tal-Golf kontra interessi tal-Punent, il-militar, l-infrastruttura taż-żejt, is-sistemi tat-trasport, u postijiet pubbliċi.

Barra minn hekk, fl-2017, L-Emirati Għarab Magħquda (EgħM) waqqfu r-rabtiet diplomatiċi mal-Qatar, li wassal għal għeluq ta’ rotot bit-triq, l-ajru u l-baħar bejn il-pajjiż u l-Qatar, kif ukoll restrizzjonijiet tal-ivvjaġġar li jaffettwaw lil kull min għandu residenza fil-Qatar. It-titjiriet kollha bejn l-EGħM u l-Qatar huma sospiżi sa ma jingħata avviż ieħor. Minħabba dawn il-miżuri, il-vjaġġaturi fir-reġjun huma probabbli li jiltaqgħu ma’ tħarbit. Għaldaqstant, iċ-ċittadini Maltin kollha fir-reġjun huma mwissija biex jiċċekkjaw mal-linja tal-ajru jew mal-aġent tal-ivvjaġġar tagħhom qabel ma jibdew il-vjaġġ.

Il-maġġoranza taż-żjarat lejn l-EGħM huma mingħajr problemi, iżda l-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Qatt m’għandhom jiġu aċċettati lifts minn stranġieri, u għandu jintuża biss trasport magħruf. Il-vjaġġaturi għandhom iħarsu l-oġġetti personali tagħhom il-ħin kollu. Għalkemm l-istupru u l-attakki sesswali huma rari, kien hemm rapporti ta’ attakki bħal dawn. Ix-xarbiet qatt m’għandhom jitħallew waħedhom, u vjaġġaturi nisa għandhom ikunu viġilanti meta jivvjaġġaw waħedhom, speċjalment billejl.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport.

Xi mediċini bir-riċetta tat-tabib u oħrajn li jinxtraw mill-ispiżerija huma meqjusa bħala sustanzi kkontrollati fil-pajjiż, u ma jistgħux jiddaħħlu fl-EGħM mingħajr il-kunsens mill-awtoritajiet tas-saħħa pertinenti. Wara l-bidliet f’Ottubru 2018, il-Ministeru tas-Saħħa tal-EGħM ħabbar ir-rekwiżit għat-turisti u r-residenti kollha li deħlin fl-EGħM biex jimlew formola elettronika sabiex jiksbu approvazzjoni online biex ikollhom medikazzjoni għall-użu personali, qabel ma jidħlu fil-pajjiż. Għal aktar informazzjoni dwar mediċini kkontrollati u kif tikseb permess, ikkuntattja lill-Ministeru tas-Saħħa tal-EGħM direttament permezz ta’ email fuq info@moh.gov.ae. In-nuqqas li jinkiseb dan il-permess u d-dokumentazzjoni meħtieġa jista’ jwassal għal prosekuzzjoni.

F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 998, u jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fl-EGħM. Jekk se tivvjaġġa f’tranżitu mill-EGħM, il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 3 xhur mid-data tat-tranżitu. Barra minn hekk, huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-vjaġġaturi huma mħeġġa biex jirrispettaw il-kultura Musulmana u t-tradizzjonijiet tal-pajjiż, u għandhom jilbsu b’mod modest. Żwiġijiet bejn persuni tal-istess sess mhumiex rikonoxxuti u attività u mġiba omosesswali jikkawżaw offiża. Barra minn hekk, relazzjonijiet sesswali mhux fiż-żwieġ huma illegali u jistgħu jwasslu għal prosekuzzjoni, priġunerija, u anke deportazzjoni. Huwa importanti li jiġi nnutat li huwa kontra l-liġi li koppja mhux miżżewġa jgħixu flimkien jew jaqsmu l-istess kamra tal-lukanda, sakemm il-persuni mhumiex relatati mill-qrib. Wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni mhumiex approvati, u ikun aħjar li ma tintweriex affezzjoni fil-pubbliku.

Ir-regolamenti tas-sewqan mhux dejjem jiġu osservati, u mossi u lingwa offensivi lil sewwieqa oħra jistgħu jwasslu għal prosekuzzjoni. Fir-rigward tal-ivvjaġġar bil-baħar, il-vjaġġaturi għandhom jikkunsidraw kif it-tensjoni reġjonali tista’ taffettwa r-rotta tagħhom, minħabba r-riskji potenzjali ta’ attakki marittimi f’ċerti żoni.

Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti minn restrizzjonijiet tat-teħid ta’ ritratti f’ċerti postijiet. Qatt m'għandhom jittieħdu ritratti ta’ binjiet tal-Gvern u installazzjonijiet militari, u dejjem għandu jintalab permess mingħand il-persuni biex jittieħed ir-ritratt tagħhom. Il-pubblikazzjoni online ta’ materjal li jikkritika jew li jirridikola l-pajjiż tista’ twassal għal prosekuzzjoni.

Is-sigaretti elettroniċi huma illegali fil-pajjiż, u l-vjaġġaturi huma pprojbiti milli jimportaw majjal u materjal pornografiku. Rivisti, vidjows, u kotba jistgħu jiġu miflija bir-reqqa u anke ċċensurati.

F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta f’Abu Dhabi fuq id-dettalji li ġejjin:

Villa 31, Almaqtaa Area, Bain Aljisreen,

10 Street, Abu Dhabi, P.O. Box 30501,

L-Emirati Għarab Magħquda

Tel: 00971 2 4448646

Mowbajl ta’ Emerġenza: 00971 0 468 3915

Indirizz elettroniku: maltaembassy.abudhabi@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Eritrea 21/03/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Minħabba l-fatt li għad hemm tensjoni bejn l-Eritrea u l-pajjiżi viċini li jistgħu jwasslu għal konflitt fi kwalunkwe mument, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jwissi liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn l-Eritrea biex jevitaw kull vjaġġar sa 25 km mill-fruntieri fuq l-art tal-Eritrea (Djibouti, l-Etjopja u s-Sudan), ħlief għall-bliet ta’ Senafe u Tessenei. It-tensjoni għadha għolja, u hemm rapporti kontinwi ta’ gruppi armati li joperaw fiż-żona tal-fruntiera u madwarha.

Filwaqt li l-Etjopja u l-Eritrea dan l-aħħar reġgħu fetħu l-fruntiera bejn iż-żewġ pajjiżi fid-9 ta’ Settembru 2018, l-operazzjonijiet militari jistgħu jkomplu fi kwalunkwe ħin fiż-żoni ta’ ħdejhom. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw ukoll li jsuqu lil hinn minn toroq prinċipali u ċċangjati, peress illi hemm landmines mhux immarkati u billi l-fruntiera mhix definita b’mod ċar.

Iċ-ċittadini barranin għandhom japplikaw bil-quddiem għal permess tal-ivvjaġġar biex jitilqu minn Asmara u l-provinċja tal-madwar ta’ Zoba Maekel. Dawk li jaħdmu barra minn Asmara wkoll jeħtieġu permess tal-ivvjaġġar biex jitilqu miż-żona tar-residenza jew tax-xogħol tagħhom. L-applikazzjonijiet f’Asmara huma f’idejn il-Ministeru rilevanti. Għall-vjaġġaturi tan-negozju, l-applikazzjonijiet jaqgħu f’idejn il-Ministeru tal-Kummerċ u l-Industrija. L-applikazzjonijiet barra minn Asmara huma f’idejn l-Amministrazzjoni lokali ta’ Zoba (ir-Reġjun). It-turisti li jixtiequ jivvjaġġaw barra minn Asmara għandhom japplikaw għal permess tal-ivvjaġġar għand il-Ministeru tat-Turiżmu li jinsab f’Harnet Avenue f’Asmara.

Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi. Għaldaqstant, it-turisti għandhom ikunu viġilanti l-ħin kollu, speċjalment f’żoni ffullati u pubbliċi. Huwa essenzjali li jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali u l-ħin kollu joqogħdu attenti għal dak li qed jiġri madwarhom f’postijiet pubbliċi.

Il-livelli tal-kriminalità huma baxxi fl-Eritrea, iżda l-vjaġġaturi m’għandhomx jimxu waħedhom billejl, u oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura. Huwa importanti li tinnota li proporzjon tajjeb tal-popolazzjoni għandu aċċess għall-armi, iżda mhux magħruf jekk dawn l-armi żidux it-theddida tal-kriminalità vjolenti.

Il-vjaġġaturi għandhomx ikunu viġilanti meta jsuqu. Filwaqt li s-sewqan fuq it-toroq ewlenin lil hinn miż-żoni tal-fruntiera huwa sigur b’mod ġenerali, huwa kruċjali li jiġi evitat l-ivvjaġġar wara li jidlam f’żoni rurali. Is-sinjali u l-barrieri tat-toroq huma skarsi, u ma tistax tgħaddi minn ħafna toroq matul l-istaġun tax-xita. Minħabba l-preżenza ta’ minefields, it-turisti għandhom jevitaw is-sewqan fuq toroq mhux bil-metall jew li jimxu jew hiking fil-kampanja. Turisti li ser jivvjaġġaw bil-baħar iridu joqogħdu attenti mill-piraterija, li għadha theddida sinifikanti fil-Golf ta’ Aden u fl-Oċean Indjan.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Hemm għadd ta' sptarijiet f’Asmara, iżda huma biss dawk privati li joffru standard raġonevoli. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu fuq 122244, u jitolbu ambulanza. Għandek tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Minħabba l-preżenza ta’ mard trażmess mill-ilma, huwa importanti li tixrob jew tuża biss ilma mgħolli jew ilma tal-flixkun u evita silġ fix-xorb.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fl-Eritrea. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li l-passaport għandu żewġ paġni vojta mal-wasla tagħhom. Huwa ugwalment importanti li jiċċekkjaw għal kwalunkwe rekwiżit għall-viża biex jidħlu fl-Eritrea.

It-teħid ta’ ritratti ta’ installazzjonijiet tal-gvern jew militari huwa strettament pprojbit, u f’ċerti postijiet permessi huma meħtieġa.

Imġiba omosesswali hija illegali.

Il-vjaġġaturi għandhom jilbsu f’mod konservattiv, minħabba ż-żoni li huma Musulmani b'mod predominanti.

L-oġġetti elettroniċi kollha għandhom jiġu ddikjarati mal-wasla fil-pajjiż. Jekk tonqos li tagħmel dan, l-uffiċjal tad-dwana tal-Eritrea jistgħu jikkonfiskawhom meta titlaq.

Ma hemm ebda faċilità tal-ATM għall-karti tal-kreditu fl-Eritrea, u l-ekonomija hija bbażata kompletament fuq il-flus kontanti.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fl-Eritrea, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Estonja 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Eswatini (qabel magħruf bħala s-Swaziland) 26/03/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn l-Eswatini biex ikunu kawti. Għalkemm is-sitwazzjoni politika tal-Eswatini hija stabbli ġeneralment, kultant fil-pajjiż ikun hemm dimostrazzjonijiet politiċi. Ċerti partiti politiċi ġew ipprojbiti u kkunsidrati bħala organizzazzjonijiet terroristiċi. Huwa importanti li l-vjaġġaturi jevitaw dimostrazzjonijiet u ġemgħat oħra, peress li dawn jistgħu jiġu kkontrollati bil-forza mill-forzi tal-pulizija. Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjariet huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi jridu jieħu prekawzjonijiet sensibbli minħabba l-kriminalità fit-toroq u serq, li jiżdiedu f’perjodi festivi. Il-vjaġġaturi m’għandhomx jimxu waħedhom, u għandhom jevitaw li jimxu fiż-żoni ċentrali ta’ Mbabane u Manzini wara li jidlam. Mhuwiex irrakkomandat li tivvjaġġa lejn żoni rurali remoti sakemm ma tkunx fi grupp. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura l-ħin kollu.

L-ivvjaġġar bit-triq jista’ jkun perikoluż, minħabba sewqan veloċi ħafna, standards tas-sewqan ħżiena, toroq mantnuti ħażin, u s-sinjali tat-toroq. Trejlers abbandunati, trakkijiet kbar imdawlin ħażin, u l-preżenza ta’ annimali li jgħixu fit-triq ukoll iżidu r-riskju tal-kundizzjonijiet tas-sewqan. Huwa rrakkomandat li ma toffrix passaġġ lil persuni stranġieri jew tgħin lil sewwieqa li jidhru li għandhom problemi, minħabba li din hija teknika użata minn ħallelin ta’ karozzi. Qatt ma għandu jintuża t-trasport pubbliku (karozzi tal-linja u taxis) peress li l-vetturi huma mantnuti ħażin u mgħobbija żżejjed.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Hemm kura tas-saħħa bażika, iżda hemm nuqqasijiet ta’ mediċini komuni. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv.

F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu fuq 123 u jitolbu ambulanza. Huwa importanti li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament. Għandhom jittieħdu prekawzjonijiet biex tiġi evitata espożizzjoni għall-HIV/AIDS.

Relazzjonijiet u atti bejn persuni tal-istess sess huma illegali, u għaldaqstant huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi m’għandhomx juru affezzjoni fil-pubbliku.

Il-pussess ta’ narkotiċi huwa illegali, u ċittadini barranin intbagħtu l-ħabs fuq reati ta’ drogi.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju f’Manzini fuq id-dettalji li ġejjin:

Uffiċċju/Dar: 493 Bauhinia Road, Coates Valley, Manzini

Tel/Fax: 00268 25058151

Indirizz elettroniku: amansoor@swazi.net; maltaconsul.manzini@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll fuq tel. (+356) 21242191 jew fuq l-indirizz elettroniku li ġej: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Etjopja 26/03/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Minħabba s-sitwazzjoni tas-sigurtà volatili, hemm każijiet spissi ta’ nkwiet ċivili fl-Etjopja, inklużi protesti u strikes. Xi wħud minn dawn jistgħu jikkawżaw l-għeluq temporanju tat-toroq jew sfrattu għan-negozji lokali u t-trasport, u fil-passat xi każijiet eskalaw fi vjolenza serja. Dawn il-każijiet ta’ spiss huma limitati fid-durata tagħhom u huma lokalizzati. Fid-dawl ta’ dan, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ iwissi liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn l-Etjopja kontra kull vjaġġar lejn:

• L-erba’ woredas (distretti) (Akobo, Wantawo, Jikawo u Lare) taż-żona ta’ Nuer u l-woreda ta’ Jore taż-żona ta’ Agnuak fir-reġjun ta’ Gambella, iż-żoni ta’ Nogob (li qabel kienet Fik), Jarar (li qabel kienet Degehabur), Shabelle (li qabel kienet Gode), Korahe u Dollo (li qabel kienet Warder) tar-reġjun Somali tal-Etjopja sa 10 km mill-fruntiera mas-Sudan t’Isfel sa 100 km mill-fruntiera tal-Etjopja mas-Somalja u l-Kenja fiż-żoni ta’ Afder u Liben fir-reġjun Somali tal-Etjopja sa 10 km mill-fruntiera mas-Sudan u l-partijiet l-oħra tal-fruntiera mal-Kenja, bl-eċċezzjoni ta’ toroq/bliet prinċipali.

• Sa 10km mill-fruntiera mal-Eritrea, bl-eċċezzjoni tat-triq ewlenija li tgħaddi minn Axum u Adigrat; is-siti turistiċi qrib it-toroq ewlenin (bħal Debre Damo u Yeha); u punti tal-qsim tal-fruntiera miftuħin mal-Eritrea u t-toroq ewlenin lejn dawn il-punti tal-qsim tal-fruntiera. Għandek tfittex parir lokali u qatt timxi ‘l hinn mit-toroq jew l-ibliet mingħajr kumpann ieħor fiż-żoni l-oħrajn kollha tar-Reġjun Somali tal-Etjopja, inklużi ż-żona ta’ Siti, iż-żona ta’ Fafan (bl-eċċezzjoni tat-triq prinċipali u l-linja tal-ferrovija lejn Djibouti), u ż-żoni ta’ Liben u Afder aktar minn 100km mill-fruntieri mas-Somalja u l-Kenja, il-woredas (distretti) ta’ Tsegede, Mirab Armacho u Tach Armacho fiż-żona ta’ North Gonder, iż-żewġ woredas (distretti) taż-żona ta’ Agnuak tar-reġjun ta’ Gambella li għandhom fruntiera mas-Sudan t’Isfel (Dima u Goge), Etang Special Woreda, u r-riżerva tal-ħajja selvaġġa ta’ Gambella.

Hemm każijiet spissi ta’ nkwiet ċivili fl-Etjopja, inklużi protesti u strikes. Xi wħud minn dawn jistgħu jikkawżaw l-għeluq temporanju tat-toroq jew sfrattu għan-negozji lokali u t-trasport, u fil-passat xi każijiet eskalaw fi vjolenza serja. Dawn il-każijiet ta’ spiss huma limitati fid-durata tagħhom u huma lokalizzati.

• Għandek ukoll tkun taf li l-ivvjaġġar bit-triq – inkluż fir-rotta bejn l-ajruport ta’ Dire Dawa u Harar City – jista’ jiġi sfrattat. Huwa probabbli li t-terroristi jippruvaw iwettqu attakki fl-Etjopja. L-attakki jistgħu jkunu indiskriminati u jistgħu jseħħu f’postijiet iffrekwentati minn barranin. Dejjem għandek tkun viġilanti, speċjalment f’postijiet iffullati u postijiet pubbliċi bħal ċentri tat-trasport, lukandi, ristoranti, bars, u postijiet ta’ qima u waqt ġemgħat ewlenin bħal avvenimenti reliġjużi jew sportivi.

F’Mejju u Awwissu 2018, kien hemm rapporti ta’ tfaqqigħiet tal-Ebola fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Qabel ma tivvjaġġa ara li jkollok assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa.

Għandek iżżur professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel il-vjaġġ biex tiċċekkja jekk għandekx bżonn xi tilqim jew miżuri preventivi oħrajn. F’Awwissu 2018, kien hemm rapporti ta’ tfaqqigħiet tal-Ebola fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, li rriżultaw f’kontrolli addizzjonali għall-wasliet minn titjiriet f’Bole Airport ta’ Addis Ababa. Meta tivvjaġġa, huwa rrakkomandat li ġġorr miegħek kit mediku komprensiv, partikolarment meta tivvjaġġa ’l barra minn Addis Ababa. Il-livell tal-kura tas-saħħa fil-pajjiż huwa limitat ħafna. Huwa rrakkomandat bil-qawwa li jkollok assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu ambulanza fuq 907. Jekk tiġi riferut għand faċilità medika, huwa importanti li tikkuntattja minnufih lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek. Mard trażmess mill-ilma huwa komuni ħafna; għaldaqstant huwa rrakkomandat li jinxtorob jew jintuża biss ilma mgħolli jew ilma tal-flixkun, u jiġu evitati xarbiet bis-silġ.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fl-Etjopja. Huwa importanti li mal-wasla jkollok żewġ paġni vojta fil-passaport tiegħek.

Atti omosesswali huma illegali, u jistgħu jwasslu għal sentenza ta’ priġunerija sostanzjali.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fl-Etjopja, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fl-Etjopja jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

IL-MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U L-PROMOZZJONI TAL-KUMMERĊ

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta,

MALTA

Tel: +356 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Fiġi 25/03/2019

Kun viġilanti

Wara li nħarġet it-twissija dwar it-terremot qawwi u t-tsunami f’Awwissu 2018 għall-Oċean Paċifiku, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn Fiġi biex ikunu viġilanti u attenti. Kundizzjonijiet estremi tat-temp u tal-art iseħħu matul is-sena kollha. Għaldaqstant, huwa importanti li ssegwi t-tbassir tat-temp u li ssegwi l-istruzzjonijiet maħruġa mill-awtoritajiet lokali.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, u għalkemm il-livelli tal-kriminalità huma baxxi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti minn reati żgħar. Huwa importanti li oġġetti ta’ valur jinżammu f’post sigur, u li tevita li tivvjaġġa waħdek u billejl. Kien hemm każijiet serji ta’ attakki sesswali fuq ċittadini Ewropej. Kien hemm żieda fil-frodi bil-karti tal-kreditu u skimming. Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti wkoll meta jiġbdu flus minn ATMs. Il-kundizzjonijiet tat-toroq huma ħżiena u b’nuqqas ta’ tidwil tat-toroq. Ġie rrappurtat ukoll serq minn karozzi f’Suva. It-twieqi għandhom jinżammu magħluqa u l-bibien għandhom jissakkru waqt is-sewqan. Huwa importanti li jintużaw biss taxis liċenzjati. Dawn għandhom pjanċa tar-reġistrazzjoni safra.

Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu, ma jistgħux jiġu esklużi attakki. Dawn jistgħu jseħħu kullimkien, inkluż f’postijiet popolari mat-turisti.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. L-awtoritajiet lokali kkonfermaw tfaqqigħa ta’ mard meninġokokkiku f’Fiġi, kif ukoll tfaqqigħa ta’ deni Dengue fiż-żoni tal-belt ta’ Labasa, Nadi, u Ba. Huwa importanti li jittieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jiġi evitat gdim min-nemus. Hemm ukoll riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu fuq 911, u jitolbu ambulanza. Il-faċilitajiet mediċi huma adegwati fil pajjiz, u d-disponibbiltà għal trattament tista’ tkun limitata. Każijiet serji jistgħu jeħtieġu evakwazzjoni. Il-vjaġġaturi għandu jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. Il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw lill-kumpanija tal-assigurazzjoni minnufih jekk jiġu riferuti għand faċilità medika.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul f’Fiġi. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-vjaġġaturi għandhom jagħmlu kopji tal-passaport u tad-dokumenti tal-ivvjaġġar, u jżommuhom f’post separat.

Fiġi huwa suxxettibbli għal attivitajiet siżmiċi u vulkaniċi. Il-vjaġġaturi dejjem għandhom joqogħdu attenti u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Huwa importanti li jiġu rispettati d-drawwiet lokali u s-sensittività reliġjuża. L-ispalel u l-irkopptejn għandhom jiġu mgħottija matul ċerimonji tal-kava u meta tkunu f’irħula rurali. L-għawm topless u n-nudità fil-pubbliku huwa pprojbit.

Għalkemm l-omosesswalità ġiet depenalizzata, il-vjaġġaturi għandhom ikunu konxji tas-sensittività lokali, speċjalment f’żoni rurali.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Fiġi, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Filippini 18/04/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha li se jivvjaġġaw lejn il-Filippini li hemm tfaqqigħa tal-ħosba li qed tinfirex mal-Filippini kollha, fejn ġie rrappurtat uffiċjalment aktar minn 12,700 każ tal-ħosba mid-Dipartiment tas-Saħħa b’203 mewta mill-1 ta’ Jannar sat-23 ta’ Frar 2019. Skont il-WHO, id-Dipartiment tas-Saħħa ddikkjara tfaqqigħ tal-ħosba f’ħames reġjuni fil-Filippini – Metro Manila (NCR), Central Luzon (Reġjun 3), CALABARZON (Reġjun 4A), Western Visayas (Reġjun 6), u Central Visayas (Reġjun 7). F’reġjuni oħra hemm ukoll żieda fil-każijiet tal-ħosba u hemm riskju ta’ tfaqqigħ ieħor jekk l-epidemija ma tiġix ikkontrollata. Is-sena l-oħra, it-tfaqqigħ tal-ħosba ġie ddikjarat ukoll, inkluż f’Mindanao (Davao City, Zamboanga City), Metro Manila (Taguig City), u f’xi żoni ta’ Negros Oriental. Fid-dawl ta’ dan, il-vjaġġaturi huma mħeġġa bil-qawwa biex iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn.

Il-vjaġġaturi huma avżati wkoll biex ikunu kawti ħafna, b’mod partikolari minħabba li għaddejja d-Depressjoni Tropikali USMAN li wasslet għal xita qawwija, għargħar u uqigħ l-art. Fil-fatt, skont ir-rapporti tal-aħbarijiet, mietu 57 persuna fir-reġjun muntanjuż ta’ Bicol, fix-Xlokk ta’ Manila, filwaqt li 11-il persuna ġew maqtula fil-gżira ċentrali ta’ Samar, l-aktar minħabba uqigħ l-art u għarqiet. Fid-dawl ta’ dan, il-vjaġġaturi kollha għandhom jiżguraw li jevitaw li joħorġu fuq il-baħar, speċjalment fiż-żoni tal-akbar riskju, biex jevitaw vjaġġi mhux meħtieġa lejn dawn il-postijiet u biex jogogħdu attenti sew għall-avviżi li l-awtoritajiet lokali joħorġu regolarment. Jingħataw twissija wkoll biex ikunu ferm kawti meta jmorru minn belt għal oħra minħabba kundizzjonijiet tat-temp estremi, peress illi l-toroq jistgħu jgħarrqu malajr u ma jkunux jistgħu jgħaddu minnhom. Huwa importanti li żżomm ruħek informat dwar it-tbassir tat-temp lokali u li ssegwi l-progress ta’ maltempati li jkunu resqin lejn iż-żona billi żżur is-siti webtal-aġenzija tat-temp tal-istat tal-Filippini (Philippines state weather agency) u l-Kunsill tal-Filippini għall-Ġestjoni u t-Tnaqqis tar-Riskju minn Diżastri (Philippines Disaster Risk Reduction and Management Council).

Barra minn dan, il-Ministeru javża kontra kull vjaġġar lejn Mindanao tal-Punent u ċentrali u l-arċipelagu ta’ Sulu, minħabba attività terroristika u ġlied armat fiż-żoni. Barra minn hekk, il-Ministeru jwissi kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn il-kumplament ta’ Mindanao u lejn in-Nofsinhar tal-provinċja ta’ Cebu, il-gżira ta’ Siqiojor u l-gżira ta’ Bohol. Din it-twissija ma tinkludix il-Gżejjer ta’ Camiguin, Finagat u Siargao.

Għad hemm fis-seħħ stat ta’ emerġenza nazzjonali minħabba vjolenza bla liġi fil-kumplament tal-pajjiż. Il-vjaġġaturi għandhom jistennew punti ta’ kontroll każwali, pattulji tas-sigurtà u preżenza tas-sigurtà ta’ rutina aktar viżibbli. Huwa importanti li ċ-ċittadini Maltin kollha jikkooperaw mal-awtoritajiet Filippini b’mod rigoruż u li jħallu ħin addizzjonali biex jgħaddu mill-kontrolli tas-sigurtà. Dejjem għandha tinġarr kopja tad-dokument ta’ identifikazzjoni.

Apparti mill-attivitajiet terroristiċi f’dawn iż-żoni, huwa probabbli li jseħħu attakki mal-pajjiż kollu, bil-probabbiltà għolja li jseħħu fil-belt kapitali ta’ Manila u f’postijiet popolari mat-turisti. Il-miri jistgħu jinkludu binjiet tal-gvern, inklużi skejjel, postijiet ta’ qima, ċentri tax-xiri, ristoranti, bars u ċentri tat-trasport pubbliċi bħal terminus tal-karozzi tal-linja, ajruporti u mollijiet. Huwa essenzjali li l-vjaġġaturi dejjem ikunu viġilanti f’postijiet pubbliċi. Għandhom ikunu ferm viġilanti wkoll meta jattendu ċelebrazzjonijiet pubbliċi bħal festivals u parati, avvenimenti sportivi u matul btajjel pubbliċi. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li jikkonformaw mal-proċeduri tas-sigurtà kollha u li isegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet.

L-Uffiċċju tal-Immigrazzjoni tal-Filippini (Philippines Bureau of Immigration) wissa speċifikament lill-barranin biex ma jieħdux sehem fi protesti u dimostrazzjonijiet, peress li dan jitqies bħala ksur tal-liġijiet tal-immigrazzjoni tal-Filippini.

Il-Filippini jaraw madwar 20 tifun fis-sena, normalment bejn Ġunju u Novembru. L-istaġun tat-tifuni u l-monsoon jestendi minn Mejju sa Diċembru, iżda jista’ jkun hemm maltempati matul is-sena kollha. Ta’ sikwit ikun hemm l-għargħar wara xita qawwija, anke f’Manila ċentrali.

Barra minn hekk , il-Filippini jinsabu f’żona siżmika attiva li hija suxxettibbli għal attività vulkanika u terremoti. L-attività ta’ żbroffar tal-vulkan Mayon fil-Provinċja ta’ Albay (ir-reġjun ta’ Bicol) naqset, għalkemm għadha f’livell moderat ta’ instabbiltà bir-riskju ta’ żbroffar f’daqqa, ċedimenti tal-lava u xita ta’ rmied. L-Istitut Filippin tal-Vulkanoloġija u s-Siżmoloġija (Philippine Institute of Volcanology and Seismology - PHIVOLCS) baxxa l-allert għal-livell 2 iżda għad hemm fis-seħħ żona ta’ esklużjoni. Il-vjaġġaturi kollha li qegħdin fil-Provinċja ta’ Albay għandhom jiżguraw li jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż il-parir li ma jidħlux fiż-żona ta’ periklu msemmija. Huwa importanti li l-vjaġġaturi jibqgħu wkoll viġilanti u jsegwu l-iżviluppi fuq is-sit-web ta’ PHIVOLCS.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti bil-libell għoli ta’ kriminalità vjolenti. Iċ-ċittadini Ewropej inqabdu f’xi inċidenti, anke jekk ma kinux fil-mira. Il-kriminalità fit-toroq u s-serq huma mifruxa sew. Huwa importanti li oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu f’post sigur u mistura. Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għall-ikel u x-xorb tagħhom minħabba spiking, u barranin li joffru xarbiet jew ħelu għandhom jiġu rrifjutati. Il-gvern tal-Filippini ddikjara stat ta’ emerġenza nazzjonali, u żied il-miżuri tas-sigurtà li hemm fis-seħħ, inkluż f’ajruporti u ċentri tat-trasport ewlenin oħrajn. Għandek taħseb għal ħin addizzjonali biex tgħaddi mis-sigurtà, jekk qed tivvjaġġa fil-Filippini, jew qed tgħaddi minnhom bħalissa u għandek tiżgura li d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa hija disponibbli. Huwa rakkomandat li ssegwi dawn l-istruzzjonijiet b’attenzjoni u li ssegwi mill-qrib l-iżviluppi fil-midja.

It-trasport pubbliku huwa perikoluż, minħabba holdups armati li jseħħu fuq “jeepneys” u karozzi tal-linja, u anke minħabba standards ħżiena. Ir-rata tal-ħtif żdiedet ukoll, u l-barranin kienu fil-mira f’żoni rurali, urbani u tal-kosta, fuq dgħajjes privati, f’marini, u f’kumplessi. Din it-theddida testendi mal-Filippini kollha, kemm fuq l-art kif ukoll fil-baħar. Għandu jiġi evitat l-ivvjaġġar fuq il-vapuri u d-dgħajjes tal-passiġġieri, minħabba tagħbija żejda, standards tas-sikurezza baxxi, u manutenzjoni mnaqqsa.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus ta’ Zika, u mard trażmess min-nemus, bħall-virus ta’ chikungunya u d-deni dengue, iseħħ is-sena kollha. Fid-dawl ta’ dan, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Id-disponibbiltà tal-kura tas-saħħa tvarja mal-pajjiż kollu, u l-istandards ivarjaw. It-trattament fi sptarijiet privati jista’ jkun għali ħafna. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż, jistgħu jċemplu ambulanza fuq 911. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li l-passaporti kollha huma validi għad-durata proposta taż-żjara tagħhom fil-pajjiż. Huwa essenzjali li l-vjaġġaturi jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-pajjiż ġeneralment huwa tolleranti fir-rigward ta’ vjaġġaturi LGBT, iżda għad hemm ċertu stigma barra miż-żoni urbani. Il-leġiżlazzjoni attwali ma tirrikonixxix unjonijiet bejn persuni tal-istess sess, u wirjiet ta’ affezzjoni pubbliċi jistgħu jitqiesu bħala skandalużi.

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, iċ-ċittadini Maltin li qegħdin fil-Filippini bħalissa jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju ta’ Malta f’Manila fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Konslu Onorarju ta’ Malta

Is-Sur PAUL A. AQUINO,

Room 1242, Megaplaza Building, ADB Avenue c/w Garnet Road, Ortigas

Center, Pasig City

Tel: 0063 2 687 7245

Indirizz elettroniku: maltaconsul.manila@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll permezz tat-telefown. (+356) 21242191.


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Finlandja 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Franza 04/04/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża liċ-ċittadini Maltin kollha li ser iżuru Franza li minħabba t-theddida ta’ terroriżmu, l-awtoritajiet Franċiżi ġeddu l-kontrolli temporanji tagħhom fuq il-fruntieri interni fuq l-art mal-Belġju, il-Lussemburgu, il-Ġermanja, il-Konfederazzjoni Żvizzera, l-Italja u Spanja, kif ukoll il-fruntieri tal-ajru u tal-baħar, mill-1 ta’ Mejju sal-31 ta’ Ottubru 2019. Il-Ministeru javża lill-vjaġġaturi biex dejjem iġorru fuqhom il-passaport validu tagħhom.

Il-protesti marbuta mal-moviment tas-sdieri sofor (gilets jaunes) għadhom għaddejjin ma’ Franza kollha, u huma ffukati li jsiru fi tmiem il-ġimgħa. Għadd ta’ dimostrazzjonijiet wasslu għal vjolenza u ħsara estensiva fuq proprjetà, f’Pariġi u fi bliet u rħula oħrajn mal-pajjiż kollu. Hija mistennija preżenza tal-pulizija qawwija u jista’ jkun hemm każijiet ta’ vjolenza. Is-sewwieqa li jivvjaġġaw fi Franza jistgħu jkomplu jesperjenzaw xi dewmien jew imblokki kkawżati mid-dimostranti - għandek issuq b’attenzjoni peress li xi wħud minn dawk li jipprotestaw jistgħu jkunu bbażati tul it-toroq, l-awtostradi u l-gabbani tan-nollijiet (toll booths) F’kull każ, għandek tevita d-dimostrazzjonijiet fejn possibbli u segwi

l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Għad hemm xi migranti madwar Calais, li jistgħu jippruvaw jidħlu fir-Renju Unit illegalment. Kien hemm każijiet fejn migranti ppruvaw iwaqqfu t-traffiku f’toroq b’aċċess għall-portijiet, inkluż billi qiegħdu ostakli fit-triq tal-aċċess għall-Port ta’ Calais. Jekk jiġri dan għandek tibqa’ ssuq sakemm ikun sigur li tagħmel dan, jew ieqaf u ċempel 112 jekk mhux sigur għalik li tipproċedi (żomm il-bibien imsakkrin).

Huwa probabbli ħafna li t-terroristi jippruvaw iwettqu attakki fi Franza. Minħabba t-theddidiet kontinwi fuq Franza minn gruppi terroristiċi Iżlamiċi, u l-intervent militari Franċiż riċenti kontra d-Daesh (li qabel kienu magħrufa bħala ISIL), il-gvern Franċiż wissa lill-pubblika biex ikunu ferm viġilanti u saħħaħ il-miżuri tas-sigurtà tiegħu.

 Fid-dawl ta’ dan, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha biex ikunu kawti ħafna.

Barra minn hekk, il-Ministeru javża wkoll lill-vjaġġaturi u l-Maltin kollha li bħalissa qegħdin fil-pajjiż biex ikunu viġilanti ħafna minħabba d-dimostrazzjonijiet u l-protesti marbuta mas-Sdieri Sofor (gilets jaunes).

F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta f’Pariġi fuq id-dettalji li ġejjin:

L-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta

Indirizz: 23 rue d’Artois, (2nd floor), 75008 Pariġi, Franza

Tel: 0033 (1) 5659 7590

Mowbajl: 0033 648 360798

Email: maltaembassy.paris@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll fuq tel. (+356) 21242191.


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Gabon 15/04/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Gabon biex ikunu viġilanti. Wara l-elezzjoni presidenzjali tal-2016, għad hemm ġlied vjolenti bejn id-dimostranti u l-forzi tas-sigurtà. Fis-7 ta’ Jannar 2019, kien hemm rapporti ta’ attentat ta’ kolp ta’ stat kontra l-President ta’ Gabon. Barra minn hekk, kien hemm rapporti ta’ sparar bl-armi sporadiku f’Libreville u preżenza militari fit-toroq. Iċ-ċittadini Maltin fiż-żoni għandhom ikunu kawti ħafna u jibqgħu ġewwa fejn possibbli. Huwa importanti li jsegwu l-aġġornamenti lokali.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, kien hemm każijiet ta’ serq, attakki bl-armi, ħtif ta’ karozzi, u stupru. F’dan ir-rigward, iċ-ċittadini Maltin huma mwissija bil-qawwa biex jieħdu prekawzjonijiet sensibbli tas-sikurezza, iżommu oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) mistura, u jevitaw postijiet kwieti u iżolati, speċjalment billejl. Huwa ugwalment importanti li jevitaw vjaġġar bla bżonn matul perjodi ta' inkwiet, isegwu l-midja lokali u jżommu 'l bogħod minn żoni fejn aktarx li jseħħu d-dimostrazzjonijiet. Il-protesti malajr isiru vjolenti mingħajr twissija.

Għalhekk matul perjodi ta’ inkwiet, jistgħu jiżdiedu l-kontrolli tal-pulizija. Għandu jiġi żgurat li d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa tkun disponibbli u li dokument tal-identità validu ikun dejjem disponibbli.

Huwa rrakkomandat li tinżamm viġilanza kostanti u diskrezzjoni assoluta minħabba li l-barranin ta’ sikwit huma fil-mira ta’ kriminalità vjolenti fl-ibliet kif ukoll fi xtut il-baħar u matulhom. Meta jużaw it-taxis, huwa importanti li jiġi żgurat li dawn huma rreġistrati. Hemm theddida baxxa mit-terroriżmu fil-Gabon, iżda wieħed għandu jkun konxju dwar ir-riskju globali ta’ attakki terroristiċi indiskriminati f’żoni pubbliċi, inklużi dawk fejn spiss ikun hemm espatrijati u vjaġġaturi barranin.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika, u għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji u biex jevitaw il-gdim min-nemus. Huwa ugwalment importanti li jittieħdu l-prekawzjonijiet normali biex tiġi evitata espożizzjoni għall-HIV/AIDS. Għandha tingħata wkoll attenzjoni għall-iġjene tal-ikel u l-konsum ta’ ikel nej jew li ma jkunx imsajjar biżżejjed. Għandu jinxtorob biss ilma tal-flixkun. Il-faċilitajiet mediċi huma limitati, u jista’ ma jkunx hemm kura disponibbli għal ċerti każijiet. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li qed jivvjaġġaw fil-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 1300 jew 1399. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-Gabon. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Għalkemm relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess huma legali, iż-żwiġijiet bejn persuni tal-istess sess mhumiex rikonoxxuti fil-Gabon. Huwa importanti li tinnota li wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni jistgħu jwasslu għal attenzjoni negattiva.

Huwa pprojbit li jittieħdu ritratti ta’ siti militari u stabbilimenti tal-gvern.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Gabon, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio, Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Nru tat-Tel. (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Ġamajka 25/03/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Ġamajka biex ikunu kawti minħabba l-livelli għoljin ta’ kriminalità vjolenti u attività fi gruppi.

Bħala parti mill-miżuri ta’ żieda fis-sigurtà għal kontra l-attività kriminali, il-Gvern tal-Ġamajka ħareġ stati ta’ emerġenza f’St. James Parish, inkluża Montego Bay. Il-forzi konġunti tal-pulizija u militari tmexxew lejn dawn iż-żoni biex iwettqu operazzjonijiet biex jindirizzaw il-kriminalità organizzata u l-attività fi gruppi u biex jirrestawraw il-paċi pubblika. Il-gvern tal-Ġamajka estenda Żoni ta’ Operazzjonijiet Speċjali (ZOSOs) f’ċerti viċinati f’Kingston (il-belt ta’ Denham u żoni oħra ta’ West Kingston). B’dawn il-miżuri, il-militar ikun jista’ jappoġġa lill-pulizija f’operazzjonijiet tas-sigurtà konġunti, li jistgħu jirriżultaw fl-għeluq ta’ toroq jew dewmien fl-ivvjaġġar. Il-vjaġġaturi fiż-żona għandhom ikunu kawti ħafna, speċjalment jekk jivvjaġġaw billejl f’tali żoni, u biex dejjem isegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Jista’ jkun hemm dimostrazzjonijiet fil-pajjiż kollu, u dawn jistgħu jwasslu għal tħarbit fit-traffiku u t-trasport pubbliku. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw id-dimostrazzjonijiet kollha peress li jistgħu jieħdu xejra vjolenti, u ta’ sikwit jintużaw minn kriminali biex ikopru s-serq. Għandek iżżomm livell għoli ta’ viġilanza, tieħu l-prekawzjonijiet tas-sikurezza neċessarji u evita li timxi waħdek f’żoni mwarrba jew billejl. Barra minn dan, jekk tinsab fil-Ġamajka, jew qed tippjana li tivvjaġġa lejn il-pajjiż, jekk jogħġbok segwi l-aħbarijiet lokali b’attenzjoni u segwi l-parir tal-awtoritajiet.

Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu fil-pajjiż, ma jistgħux jiġu esklużi attakki.

Il-Ġamajka hija suxxettibbli għal attivitajiet sismiċi, u l-uragani huma komuni wkoll. L-istaġun tal-uragani fil-Karibew normalment huwa bejn Ġunju u Novembru. Huwa importanti li l-vjaġġaturi jsegwu l-aġġornamenti tat-temp lokali u internazzjonali mill-US National Hurricane Centre u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni tal-evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti minn livelli għoljin ta’ kriminalità, speċjalment f’ċerti żoni tal-belt kapitali ta’ Kingston u Montego Bay. Għalkemm il-vjolenza fost gruppi u sparaturi huma komuni fil-viċinati, il-vjaġġaturi għandhom ikunu kawti biex ma jinqabdux f'attakki bħal dawn. Għandha tingħata attenzjoni partikolari meta jivvjaġġaw lejn West Kingston, Grant’s Pen, August Town, Harbour View, Spanish Town u ċerti partijiet ta’ Montego Bay, inkluż Flankers, Barrett Town, Norwood, Glendevon, Rose Heights, u Mount Salem. Għalkemm hemm għassiesa mobbli tal-pulizija, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jipproteġu lilhom infushom u l-affarijiet personali tagħhom. Huwa importanti li qatt ma jimxu waħedhom f’żoni iżolati jew fuq xtut il-baħar imwarrbin, anke matul il-ġurnata. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura. Jekk jintużaw l-istess ristoranti, tista’ tkun fil-mira ta’ ħallelin. Għalkemm il-biċċa l-kbira tal-lukandi u l-kumplessi huma mgħassa sew, xorta jista’ jkun hemm serq. Huwa importanti li tuża s-safe tal-lukanda, u li ssakkar it-twieqi u l-bibien.

L-ivvjaġġar bit-triq huwa perikoluż minħabba l-kundizzjonijiet ħżiena tat-toroq. It-toroq f’żoni rurali mhumiex imdawlin sew billejl, u veloċità kbira u l-fatalitajiet huma komuni. Il-vjaġġaturi huma mwissija biex joqogħdu attenti b’mod partikolari meta jieqfu fid-dwal tat-traffiku jew f’salib it-toroq, u biex iżżommu t-twieqi magħluqa u l-bibien imsakkrin, peress li l-kriminali jużaw tekniki biex jaljenaw lis-sewwieqa u jisirqu l-oġġetti ta’ valur. L-awtoritajiet tal-pulizija lokali jistgħu wkoll jimponu curfews f'daqqa. Kien hemm vjolenza fuq ir-rotta bejn Kingston u Norman Manley International Airport, u ċ-ċittadini Ewropej ġew misruqa wkoll meta kienu qed jivvjaġġaw lejn akkomodazzjoni privata mill-ajruport. Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jevitaw li jużaw karozzi tal-linja billejl, u biex jużaw biss taxis jew minibuses approvati mill-Jamaica Tourist Board (JTB). Il-biċċa l-kbira tal-lukandi u l-kumplessi għandhom assenjati xufiera tal-JTB li jkollhom ID b’ritratt u juru sticker blu prominenti tal-JTB fuq il-windscreen ta’ quddiem.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-Ġamajka ġew ikkonfermati każijiet ta’ mard trażmess min-nemus bħal Zika, id-deni dengue, u Chikungunya. Huwa importanti li l-vjaġġaturi jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Il-vjaġġaturi għandhom ukoll jieħdu l-prekawzjonijiet normali biex jevitaw espożizzjoni għall-HIV/AIDS. L-istandards tal-faċilitajiet mediċi jvarjaw, kemm għall-isptarijiet privati u dawk pubbliċi, u t-trattament jista’ jkun għali. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 110. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għad-durata proposta taż-żjara.

Ċerta attività sesswali bejn persuni tal-istess sess hija illegali fil-pajjiż, iżda l-vjaġġaturi LGBT għandhom jinnutaw li wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni jistgħu jattiraw attenzjoni negattiva u mhux mixtieqa.

Għall-kuntrarju tat-twemmin popolari, fil-Ġamajka t-tipjip tal-marijuana (“ganja”) huwa illegali, u bosta ċittadini Ewropej jiġu arrestati kull sena għal tentattivi biex jittraffikaw is-sustanza.

Huwa importanti li l-vjaġġaturi jippakkjaw il-bagalji huma stess, u biex ma jgħaddux oġġetti mid-dwana għal persuni oħra.

Vjaġġaturi li jimportaw prodotti tal-laħam u tal-ħalib jiġu pprojbiti milli jdaħħluhom.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fil-Ġamajka, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Gambja 25/03/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru ma għandu ebda rimarka ħażina rigward l-ivvjaġġar lejn il-Gambja, peress li s-sitwazzjoni ġenerali fil-pajjiż hija relattivament kalma minn meta ngħata l-poter b’mod paċifiku lill-President Adama Barrow u l-gvern ta’ koalizzjoni tiegħu f’Jannar 2017.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, qed jiżdiedu l-attakki fuq it-turisti. Dawn jinkludu serq ta’ passaporti u oġġetti ta’ valur mill-kmamar tal-lukandi. Oġġetti ta’ valur (inkluż mowbajls u passaporti) għandhom jinżammu mistura. Huwa rrakkomandat biex toqogħdu attenti f’postijiet li huma popolari mat-turisti minħabba inċidenti possibbli ta’ reati żgħar u aggressjoni, b’mod partikolari billejl u meta żżuru xtut il-baħar iżolati u swieq. Kunu kawti fir-rigward ta’ persuni li javviċinaw lit-turisti f’xtut il-baħar biex joffrulhom servizzi ta’ gwida jew tour.

Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi; għaldaqstant huwa importanti li tkunu viġilanti.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Hemm il-malarja fiż-żoni kollha tal-Gambja matul is-sena kollha, u għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji. Huwa ugwalment importanti li jittieħdu l-prekawzjonijiet normali biex tiġi evitata espożizzjoni għall-HIV/AIDS. Il-faċilitajiet mediċi pubbliċi huma limitati fil-pajjiż, u kliniki privati jikkuraw biss pazjenti li jħallsu l-miżati. Xi mediċini bir-riċetta tat-tabib u oħrajn li jinxtraw mill-ispiżerija jistgħu jkunu pprojbiti fil-pajjiż. F’każ ta’ dubju, il-vjaġġaturi Maltin għandhom jikkonfermaw mal-awtoritajiet pertinenti. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għad-durata proposta taż-żjara tiegħek. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-Gambja huwa pajjiż Iżlamiku, u għanhom jiġu rrispettati it-tradizzjonijiet, id-drawwiet, il-liġijiet, u r-reliġjonijiet lokali l-ħin kollu.

Ma hemm ebda tolleranza lejn persuni lesbjani, omosesswali, bisesswali u transesswali fil-Gambja.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Gambja, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Ġappun 11/04/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha li ser jivvjaġġaw lejn il-Ġappun biex ikunu kawti ħafna, wara t-terremot qawwi li laqat ir-reġjun ta’ Kumamoto nhar il-Ħamis, 3 ta’ Jannar. It-terremot, li seħħ fis-6.10 pm ħin lokali, kien iċċentrat fil-prefettura ta’ Kumamoto fuq Kyushu, il-gżira tan-Nofsinhar. Iċ-ċittadini Maltin li qegħdin fiż-żona, u/jew li se jivvjaġġaw fiha, huma avżati biex isegwu r-rapporti tal-aħbarijiet lokali u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali u tas-servizzi tal-emerġenza, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Peress illi l-Ġappun huwa f’żona ewlenia tat-terremoti, huwa importanti li l-vjaġġaturi jiffamilijarizzaw ruħhom mal-proċeduri tas-sikurezza fil-każ ta’ terremot jew tsunami, u jieħdu nota tal-istruzzonijiet fil-kmamar tal-lukandi, fi stazzonijiet tal-ferrovia u fuq is-sit web tal-prefettura lokali tiegħek. Informazzjoni dwar terremoti u kwalunkwe impatt fuq bliet u rħula fil-Ġappun, inklużi twissijiet għal tsunami, tiġi ppubblikata mill-Aġenzija Meteoroloġika tal-Ġappun.

Barra minn hekk, il-Ġappun huwa suxxettibbli għal attivitajiet siżmiċi u vulkaniċi, u t-tifuni huma komuni wkoll. L-istaġun taċ-ċikluni tropikali (tifuni) jestendi minn Ġunju sa Diċembru u l-biċċa l-kbira tal-attività tkun bejn Lulju u Settembru. Il-partijiet tan-Nofsinhar tal-pajjiż b’mod partikolari huma f’riskju. It-tifuni li jolqtu lill-Ġappun ta’ sikwit huma akkumpanjati minn marei għoljin li jagħmlu ħsarat, għaldaqstant persuni li jgħixu fiż-żoni kostali huma partikolarment f’riskju. Uqigħ tal-art u għargħar jistgħu jseħħu kullimkien u jistgħu jħarbtu severament is-servizzi essenzjali bħat-trasport; id-distribuzzjoni tal-elettriku; il-provvista tal-ilma u l-ikel; in-netwerks tat-telekomunikazzjoni; is-servizzi tal-emerġenza u l-kura medika fost oħrajn. Il-vjaġġaturi għandhom isegwu l-aġġornamenti tat-temp lokali u internazzjonali, u jsegwu l-parir lokali, inkluż kwalunkwe ordni ta’ evakwazzjoni.

F’termini ta’ sigurtà, il-pajjiż huwa demokrazija stabbli u rari jkun hemm dimostrazzjonijiet vjolenti. F’każ ta’ protesti u dimostrazzjonijiet, iċ-ċittadini Maltin għandhom jitilqu miż-żona affettwata minnufih. Il-vjaġġaturi għandhom isegwu l-iżviluppi dwar it-tensjoni fuq il-peniżola Koreana, minħabba sensiela ta’ testijiet nukleari u tal-missili, li jistgħu jaffettwaw il-Ġappun. Hemm tensjoni kbira, u hemm riskju ta’ aktar testijiet. Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu fil-pajjiż, ma jistgħux jiġu esklużi attakki, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti.

F’termini ta’ sikurezza, il-livelli tal-kriminalità huma baxxi fil-Ġappun. Għalkemm mhux komuni, ikun hemm attakki personali (inklużi attakki sesswali u stupru), u huma komuni rapporti ta’ tmesmis mhux xieraq ta’ passiġġieri nisa fuq il-ferroviji. F’dan ir-rigward, il-vjaġġaturi għandhom ikunu viġilanti u jieħdu prekawzjonijiet sensibbli. Il-pulizija jirrakkomandaw ukoll li tgħajjat mal-persuna li tagħmel l-att sabiex tiġbed l-attenzjoni. Ir-riskju ta’ kriminalità huwa ogħla fid-distretti tad-divertiment f’Tokyo, bħal Roppongi u Kabuki-cho. Il-barranin kienu fil-mira għal spiking ta’ xorb, frodi tal-karti tal-kreditu, serq, u attakki personali.

L-ivvjaġġar bit-triq huwa sigur, u t-toroq huma mantnuti sew. Madankollu, is-sewwieqa għandhom joqogħdu attenti għal persuni li jaqsmu t-toroq meta s-sinjali tat-toroq ikunu fuq l-aħdar u għaċ-ċiklisti li jsuqu fuq in-naħa l-ħażina tat-triq jew mingħajr dwal.

Hemm xi żoni ta’ esklużjoni u żoni ristretti madwar l-impjant tal-enerġija nukleari ta’ Fukushima Dai-ichi, u kull min jinqabad dieħel fiż-żona illegalment jista’ jeħel multa jew jinżamm f’detenzjoni.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Huwa importanti li tinnota li l-użu jew il-pussess ta’ xi riċetti tat-tabib komuni u mediċini mixtrija mill-ispiżeriji (inklużi iżda mhux limitati għal mediċini għall-irjiħat u l-influwenza u inhalers Vicks) huma pprojbiti fil-Ġappun. Ċittadini barranin ġew miżmuma għal din ir-raġuni, u li ma tkunx taf dwar dan mhix meqjusa bħala difiża. Għaldaqstant, huwa importanti li tiċċekkja mal-awtoritajiet rilevanti qabel ma tivvjaġġa, u li żżomm kopja tar-riċetta tat-tabib u ittra mit-tabib. Il-faċilitajiet mediċi huma mgħammra sew, iżda l-ispiża tat-trattament hija għalja. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 119. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tat-tluq tiegħek mill-Ġappun. Dejjem għandek iġġorr il-passaport jew il-karta tar-residenza. Huwa importanti li dejjem iġġorr il-passaport tiegħek. Il-vjaġġaturi għandhom jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża biex jidħlu fil-pajjiż.

L-omosesswalità mhix illegali, iżda bħalissa l-liġi Ġappuniża ma tiggarantixxix il-libertà minn diskriminazzjoni. Żwiġijiet bejn persuni tal-istess sess mhumiex rikonoxxuti fil-pajjiż, iżda xi żoni bdew joħorġu ċertifikati ekwivalenti. Iż-żoni LGBT l-aktar magħrufa jinkludu Nichome (Tokyo) u Doyomacho (Osaka).

Ħafna persuni fil-Ġappun jassoċjaw it-tattoos mal-kriminalità organizzata, u għalkemm l-attitudnijiet qed isiru aktar akkomodanti, il-vjaġġaturi jistgħu jiġu rrifjutati milli jidħlu fi stabbilimenti jew jistgħu jiġu mitluba jgħattu t-tattoos.

Il-vjaġġaturi għandhom jiċċekkjaw mal-bank tagħhom qabel ma jivvjaġġaw biex jiċċekkjaw jekk il-karti tal-kreditu/debitu tagħhom humiex aċċettati. Il-karti tal-kreditu/debitu maħruġa barra mill-Ġappun jistgħu ma jkunux aċċettati.

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, iċ-ċittadini Maltin li qegħdin fil-Ġappun bħalissa jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju ta’ Malta fil-Ġappun fuq id-dettalji li ġejjin:

TOKYO

(b’ġurisdizzjoni fuq it-territorju tal-Ġappun)

Konslu Onor. Ġenerali

c/o The institute for Political Studies in Japan (IPSJ)

1-16-16-207k, Ohara, Setagaya-ku, Tokyo 156-0041, JAPAN

Tel: 00813 3460 2392

Indirizz elettroniku: maltaconsul.tokyo@gov.mt; suzuki@ipsj-tokyo.org

HIROSHIMA

(b’ġurisdizzjoni fuq ir-reġjun ta’ Chogoku)

Konslu Onor.

CEO & Representative Director of Ondo Corp.

1-1-1 Hachihonmatsu, lida, Higashi-Hiroshima, Hiroshima 739-0146, Japan

Tel: 0081 82 428 2211

Indirizz elettroniku: maltaconsul.hiroshima@gov.mt;

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll permezz tat-telefown. (+356) 21242191.


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Georgia 05/04/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kontra kull vjaġġar lejn ir-reġjuni separatisti tal-Ossezja tan-Nofsinhar u l-Abkażja, u kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn iż-żoni immedjatament qrib il-Linji ta' Demarkazzjoni Amministrattivi mal-Abkażja u l-Ossezja tan-Nofsinhar. Ċittadini barranin ġew miżmuma mal-wasla tagħhom fil-Georgia għall-pussess ta’ mediċini li normalment mhumiex problematiċi f’pajjiżi oħrajn.

Iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw fil-Georgia għandhom joqogħdu attenti meta jsuqu u jekk possibbli jevitaw is-sewqan billejl. Għandek tevita wkoll li tirkeb taxis fit-triq u kkunsidra li tpoġġi fis-sedil ta’ wara minflok fuq quddiem skont id-disponibbiltà ta’ ċintorini tas-sigurtà li jaħdmu. Il-biċċa l-kbira tat-taxis m’għandhomx miter. Hemm disponibbli apps tat-taxis, li joffru servizz bil-miter. It-tidwil fit-toroq lil hinn mit-toroq ewlenin jista’ jkun ħażin u l-bankini mhumiex lixxi. Kultant jista’ jkun hemm qtugħ ta’ dawl għal ħin qasir u forsi tixtieq tkun ippreparat billi żżomm torch fuqek.

Is-sitwazzjoni politika fil-Georgia hija kalma ġeneralment, iżda kultant ikun hemm dimostrazzjonijiet u rallies mill-oppożizzjoni. Ikun hemm preżenza tal-pulizija waqt id-dimostrazzjonijiet. Żomm ‘il bogħod mid-dimostrazzjonijiet kollha. Hemm xi riskju ta’ bombi mhux sploduti fiż-żoni tul il-Linji ta’ Demarkazzjoni Amministrattivi mal-Ossezja tan-Nofsinhar u l-Abkażja, u qrib il-fruntiera mal-Azerbajġan (b’mod partikolari iż-żona qrib il-Pont l-Aħmar (Red Bridge). Iż-żoni fejn jista’ jkun hemm bombi mhux sploduti mhux dejjem ikunu mmarkati. Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi fil-Georgia.

Il-livelli tal-kriminalità huma baxxi. Madankollu, għandek tkun kawt b’mod partikolari f’postijiet popolari mat-turisti. Kien hemm inċidenti ta’ serq mill-bwiet u serq ieħor li involvew ċittadini barranin. Ħu l-passi xierqa għas-sikurezza personali tiegħek, dejjem oqgħod attent għal dak li qed jiġri madwarek u żomm il-mowbajl tiegħek iċċarġjat u dejjem żommu fuqek. Il-minoritajiet etniċi u individwi LGBT+ jistgħu jaffaċċjaw diskriminazzjoni. Kien hemm xi rapporti ta’ fastidju u attakki mmotivati mir-razziżmu u s-sesswalità.

Jekk qed tikkunsidra li tivvjaġġa lejn ir-Russja billi tgħaddi mill-fruntieri fuq l-art mal-Federazzjoni Russa, il-Ministeru jwissi kontra kull vjaġġar lejn iż-żoni li ġejjin:

iċ-Ċeċenja, l-Ingushetia, id-Dagestan u d-distretti ta’ Budyonnovsky, Levokumsky, Neftekumsky, Stepnovsky u Kursky f’Stavropol Krai.

Jekk iżur l-għerien ta’ Udabno fuq is-sit tal-monasteru ta’ Davit Gareja, oqgħod attent li ma taqsamx il-fruntiera tal-Georgia u l-Azerbajġan, li mhix immarkata f’din iż-żona.

Jekk qed tivvjaġġa bit-triq minn Tbilisi lejn Yerevan, oqgħod attent għar-rotta li tgħaddi minn Vanadzor-Alaverdi-Bagratashen fuq in-naħa Armena li hija mistennija li se tkun magħluqa għal xogħol ta’ manutenzjoni sa Lulju 2019.

Ħu l-prekawzjonijiet xierqa meta tiskijja u żgura li għandek assigurazzjoni valida għall-iskijjar/sports tax-xitwa fil-Georgia.

Fil-Georgia hemm politika ferm stretta kontra d-drogi, li tista’ tkopri wkoll drogi jew mediċini bir-riċetta tat-tabib, jew mingħajrha, li normalment huma disponibbli b’mod komuni fl-Unjoni Ewropea. Din tista’ tikkawża problemi serji għall-vjaġġaturi u f’xi każijiet dawn wasslu għal proċeduri amministrattivi u kriminali. Qabel ma tivvjaġġa, iċċekkja r-regolamenti tal-Georgia dwar l-importazzjoni ta’ mediċini fuq is-sit web tal-Ministeru tas-Saħħa (http://www.rs.ge/en/5982). Jekk beħsiebek tivvjaġġa b’mediċini bir-riċetta tat-tabib, ħu miegħek ir-riċetta tat-tabib u idealment l-pakkett oriġinali.

Għandek dejjem iżżomm fuqek kopja tal-passaport tiegħek u żomm l-oriġinali f’post sigur.

Tiħux ritratti ta’ siti sensittivi bħal bażijiet militari u installazzjonijiet tal-enerġija. Osserva s-sensittivitajiet kulturali meta tieħu ritratti ta’ knejjes u siti reliġjużi oħrajn. Xi viżitaturi ġew impediti milli jieħdu ritratti tal-Palazz Presidenzjali fi Tbilisi. Dejjem itlob permess jekk għandek dubju. Tbilisi hija belt kożmopolitana, iżda għad hemm attitudnijiet aktar konservattivi f’żoni rurali. Meta tivvjaġġa lil hinn mill-bliet, osserva s-sensittivitajiet kulturali rigward ilbies modest u wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni b’mod partikolari f’żoni remoti.

L-omosesswalità hija legali fil-Georgia, u l-Parlament tal-Georgia adotta leġiżlazzjoni kontra d-diskriminazzjoni, iżda din għadha mhix aċċettata b’mod wiesgħa fis-soċjetà.

Tal-inqas 8 ġimgħat qabel il-vjaġġ tiegħek, iċċekkja l-pariri tas-saħħa l-aktar riċenti u speċifiċi għall-pajjiż.  Il-faċilitajiet mediċi fi Tbilisi huma disponibbli iżda jistgħu jkunu għaljin. Barra minn Tbilisi, il-faċilitajiet mediċi huma limitati. Il-kwalità tal-ilma tvarja mal-Georgia kollha. L-ilma tal-flixkun huwa disponibbli kullimkien. Żgura li għandek assigurazzjoni adegwata tal-ivvjaġġar u tas-saħħa u fondi aċċessibbli biex ikopru l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. 

Il-Georgia tinsab f’żona ta’ attività siżmika. It-terremot sinifikanti l-aktar riċenti seħħ f’Settembru 2009 meta terremot b’qawwa ta’ 6.2 laqat 156km lejn il-Majjistral ta’ Tbilisi. Ikun hemm terremoti żgħar frekwenti.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fil-Georgia, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Georgia tan-Nofsinhar u l-Gżejjer Sandwich tan- 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Ġermanja 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Ghana 25/03/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin fil-Ghana biex ikunu kawti. Għalkemm il-Ghana hija destinazzjoni relattivament sikura, madankollu, kien hemm żieda dan l-aħħar fis-serq u serqiet vjolenti. Għandha tittieħed attenzjoni partikolari fil-viċinati residenzjali għonja jew żoni ffrekwentati mill-barranin, fi bliet kbar (Accra, Tamale, Takoradi, Kumasi), ajruporti jew xtut il-baħar.

Jistgħu jseħħu episodji ta’ ferment ċivili bejn komunitajiet lokali fir-Reġjuni tat-Tramuntana, tal-Punent Superjuri u tal-Lvant. Huwa rrakkomandat li jinkisbu aġġornamenti dwar is-sitwazzjoni qabel xi vjaġġar lejn dawn ir-reġjuni. Seħħew inċidenti vjolenti fiż-żoni tal-minjieri (b’mod partikolari Ashanti u r-Reġjun tal-Punent) marbuta ma’ attivitajiet tal-estrazzjoni illegali.

Ġiet irreġistrata żieda fiċ-ċiberkriminalità permezz ta’ skambji tal-posta elettronika, netwerks soċjali jew dating sites, inklużi scams, proposti kummerċjali jew talbiet għal assistenza lil persuni li għandhom bżonn l-għajnuna. Huwa rrakkomandat li ma tweġibx posta elettronika dubjuża, tħallas flus, tagħti referenzi tal-bank jew dettalji tal-kard tal-bank.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari għal vjaġġar bit-triq minħabba l-istat tat-toroq kif ukoll l-imġiba riskjuża tas-sewwieqa. L-ivvjaġġar bit-triq billejl huwa perikoluż u mhux rakkomandat. Ġew ukoll irrappurtati xi attakki armati fuq it-trasport pubbliku fil-pajjiż, normalment wara li jidlam.

Hija rrakkomandata wkoll aktar viġilanza f’postijiet pubbliċi fil-kuntest tat-theddidiet terroristiċi fir-reġjun Afrikan tal-Punent.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Hemm rapporti ta’ kolera u meninġite, li jistgħu jiżdiedu matul l-istaġun tax-xita. Huwa importanti li l-vjaġġaturi jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji. Il-faċilitajiet mediċi huma ħżiena barra mill-belt, u f’każijiet serji, tista’ tkun meħtieġa evakwazzjoni. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-Ghana. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-vjaġġaturi għandhom dejjem iġorru fotokopja tal-passaport tagħhom, filwaqt li d-dokument oriġinali għandu jinżamm f’safe.

Huwa pprojbit li jittieħdu ritratti ta’ siti sensittivi bħal ajruporti jew installazzjonijiet militari.

Huwa importanti li jiġu rrispettati l-liġijiet u d-drawwiet lokali, u li jilbsu b’mod modest fil-pubbliku. Huwa pprojbit li jintlibes ilbies militari u bil-camouflage.

Ma hemm ebda tolleranza lejn persuni lesbjani, omosesswali, bisesswali u transesswali fil-Ghana.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Ghana jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Konsulat Onorarju ta’ Malta f’Accra

P.O. Box CT 10181 Cantoments, Trade Fair (behind Fidelity bank) Accra, Il-Ghana

Mowbajl: 00233233121210/002330204321020, 0035699380332 (numru ta’ Malta)

Indirizz elettroniku: maltaconsul.accra@gov.mt

Il-Konsulat Onorarju ta’ Malta f’Tamale

Post Office Box 26,

Education Ridge

Tamale-Northern Region

Il-Ghana

Nru tat-Tel.: (+233) 244624164

(+233) 208293827

Indirizz elettroniku: maltaconsul.tamale@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll permezz tat-telefown. (+356) 21242191.

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Ġibiltà 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Ġordan 25/03/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn ċerti żoni

Minkejja li s-sitwazzjoni politika fil-Ġordan hija relattivament stabbli, minħabba l-effett laterali mill-kunflitt li għadu għaddej f'pajjiżi ġirien u fir-reġjun tal-madwar, pressjonijiet kontinwi min-numru għoli ta’ rifuġjati u programmi ta' riforma ekonomika ħolqu atmosfera li jistgħu iwasslu biex jsiru protesti. Minħabba dan, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jagħti parir liċ-ċittadini Maltin kollha biex ikunu kawti meta jivvjaġġaw lejn il-Ġordan. Il-vjaġġaturi għandhom ukoll jevitaw laqgħat politiċi, li jistgħu jinqalgħu fi żmien qasir u jistgħu jirriżultaw f'inċidenti vjolenti, ħafna drabi f'Amman u fiċ-ċentri ta' bliet oħra wara t-talb ta' nofsinhar tal-Ġimgħa. Minn żmien għal żmien, inċidenti seħħew ukoll f'diversi kampusis tal-universitajiet. 

Barra minn hekk, il-Ministeru jagħti parir kontra l-ivvjaġġar kollu ħlief dak essenzjali sa 6km mill-fruntiera tal-Ġordan mas-Sirja u l-Iraq. Il-fruntieri tal-pajjiż jingħalqu minn żmien għal żmien, u l-forzi Ġordanjani jgħassu ż-żoni intieri li għandhom fruntiera mas-Sirja u l-Iraq. Jista’ jkun hemm ukoll landmines ħdejn il-fruntieri, u terroristi Sirjani preżenti mal-fruntieri mas-Sirja normalment jużaw il-ħtif bħala tattika. Mal-fruntiera Sirjana hemm riskju ta nirien, bombi, u attakki oħrajn. Kien hemm ukoll każijiet ta’ ħtif mill-fruntiera fil-fruntiera tal-Iraq. 

Ċittadini Maltin għandhom ukoll jevitaw kwalunkwe vjaġġ bla bżonn għal kampijiet ta' refuġjati fil-Ġordan. L-aċċess għall-kampijiet ta 'refuġjati ta' Za'atari u ta 'l-Azraq huwa suġġett għall-awtorizzazzjoni xierqa ta' l-awtoritajiet tal-Ġordan. Il-vjaġġaturi għandhom jeżerċitaw l-ogħla grad ta’ kawtela f’dawn iż-żoni, u jżommu magħhom dokumenti ta’ identifikazzjoni minħabba l-kontrolli, speċjalment fiċ-ċentri ta 'ġbir fil-lokalitajiet ta' Mafraq u Ramtha.

Huwa probabbli ferm li jkun hemm it-terroriżmu fil-Ġordan, u attakki jistgħu jseħħu f’postijiet miżjura mit-turisti, inklużi lukandi u postijiet ta’ interess magħrufa. Hemm ukoll riskju għoli ta’ terroriżmu kontra l-avjazzjoni. Il-forzi tas-sigurtà lokali kienu l-mira ewlenija, u għalkemm għad ma hemmx ċertezza jekk it-turisti kinux fil-mira wkoll, din il-possibbiltà ma tistax tiġi eskluża. L-awtoritajiet Ġordanjani rnexxielhom ixekklu bosta pjanijiet ta’ attakki, u għamlu għadd ta’ arresti. 

Għalkemm il-livell tal-kriminalità huwa ġeneralment baxx, il-vjaġġaturi jridu joqogħdu attenti għal serq mill-bwiet u ħtif ta’ basktijiet, filwaqt li jiżguraw li oġġetti ta’ valur (inklużi l-passaporti) jinżammu siguri. Rapporti ta’ attakki sesswali kontra n-nisa barranin huma baxxi, iżda żdiedu r-rapporti dwar fastidju. It-turisti m’għandhomx jaċċettaw li jirkbu ma’ persuni stranġieri u għandhom jistaqsu lil-lukanda tagħhom għal rakkomandazzjoni għal xufier tat-taxi affidabbli. In-nisa m’għandhomx jirkbu fis-sedil ta’ quddiem tat-taxi. Hemm ħafna inċidenti tat-toroq, u l-vjaġġaturi għandhom isuqu b’attenzjoni u jevitaw żoni mhux imdawla. Id- Desert Highway (awtostrada 15) (awtostrada 15) xi kultant ingħalqet minħabba inkwiet f'Ma'an, u partijiet mill-awtostrada bejn Karak u Aqaba jistgħu wkoll jiġu mblukkati xi drabi. Vjaġġaturi li jużaw l-awtostrada fiż-żona għandhom jeżerċitaw kawtela u jsegwu l-istruzzjonijiet tal-pulizija f'kull ħin.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru l-professjonista tas-saħħa tagħhom tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel il-vjaġġ biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim jew miżuri preventivi oħrajn. F’emerġenza, għandu jinkiseb trattament f’Amman, peress illi s-servizzi mediċi barra mill-belt huma bażiċi. Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. 

Huwa importanti li l-vjaġġaturi jirrispettaw il-liġijiet u d-drawwiet lokali, jilbsu modestament, u jirrispettaw ir-reliġjon tan-nies lokali. Wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni omosesswali normalment mhumiex ittollerati u jistgħu jwasslu għall-arrest. 

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, iċ-ċittadini Maltin li hemm bħalissa fil-Ġordan jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju ta’ Malta fil-Ġordan fuq id-dettalji li ġejjin :

IL-KONSLU ONORARJU

53, Isam Al-Ajlami Street, P.O. Box 2259/243, Amman

Tel: 00962 (6) 667112 / 4903321

Mowbajl: 00962 (79) 552 2272

Indirizz elettroniku: maltaconsul.amman@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll permezz tat-telefown. (+356) 21242191.

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Greċja 10/04/2019

Kun viġilanti

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża lill-Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw li l-Pulizija Griega ser tibda timplimenta kontroll sistematiku ta’ passaporti għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea li ser ikunu qed jivvjaġġaw lejn/minn destinazzjonijiet li huma ‘l barra miż-żona Schengen (inkluż ir-Renju Unit) b’konformità mar-regolament tal-2017 dwar il-Kodiċi ta’ Fruntieri ta’ Schengen; hemm possibiltà li l-ħinijiet ta’ stennija għall-kontroll tal-passaporti qabel it-tluq u mal-wasla fil-Greċja jitwalu; għandek tassigura ruħek li tasal l-ajruport kmieni.

Il-maġġoranza taż-żjajjar ma jesperjenzaw l-ebda problema, madanakollu min jivvjaġġa għandu jieħu l-prekawzjonijiet sensibbli sabiex jipproteġi lilu nnifsu u l-affarijiet tiegħu. Is-serq ta’ passaporti, kartieri, u ħenbegs huwa komuni, b’mod partikolari fiċ-ċentru ta’ Ateni. Il-ħallelin issibhom l-aktar fuq il-metros u f’postijiet turistiċi fejn ikun hemm ħafna nies. Għaldaqstant, wieħed huwa avżat sabiex iħalli affarijiet ta’ valur f’post sigur ġewwa l-akkomodazzjoni, u li jġorr miegħu kopja tal-passaport il-ħin kollu. Attakki personali (inkluż attakki sesswali) ġeneralment huma rari. Imġiba indiċenti mhiex aċċettabbli, u l-Qrati Griegi jimponu pieni ħorox fuq dawn.

Matul is-sewqan, huwa importanti li l-oġġetti ta’ valur jinżammu fejn ma jidhrux u li l-vettura tissakkar il-ħin kollu. Min jivvjaġġa għandu joqgħod attent għall-kriminalità marbuta ma’ vetturi. Huwa importanti wkoll li wieħed joqgħod attent meta juża quadbikes u li jirrispetta r-regolamenti.

Min jivvjaġġa għandu jmur għand professjonist tas-saħħa minn tal-anqas bejn 4 u 6 ġimgħat qabel jasal il-Greċja sabiex jiċċekkja għal xi vaċċini, ċertifikati, u miżuri preventivi oħra li jistgħu jkunu meħtieġa. Barra minn hekk, huwa importanti li wieħed ikollu l-European Health Insurance Card (EHIC), li tintitolak għal trattament mediku provdut mill-Istat f’każ ta’ bżonn. Ċertu mediċini li jinxtraw bir-riċetta tat-tabib f’Malta jew anke mingħajrha, jistgħu jiġu meqjusa bħala sustanzi kkontrollati f’pajjiż ieħor. Għaldaqstant, huwa importanti li tinġarr ir-riċetta tat-tabib, li tgħid li l-mediċina hija meħtieġa għal trattament partikolari. Barra minn hekk, il-liġi Griega tgħid li vjaġġatur jista’ jdaħħal miegħu fil-pajjiż sa 5 mediċini differenti bil-preskrizzjoni tat-tabib, għal użu personali, b’massimu ta’ 2 kaxxi għal kull mediċina. Faċilitajiet ta’ trattamenti huma ġeneralment tajbin fuq il-gżira ewlenija, iżda jistgħu jkunu llimitati fuq il-gżejjer l-oħra. Min jivvjaġġa għandu jkollu assigurazzjoni medika u tal-ivvjaġġar komprensiva li tkopri t-trattament mediku barra l-pajjiż u ripatrijazzjoni. F’każ ta’ emerġenza, ċittadini Maltin li jkunu qed jivvjaġġaw fil-pajjiż jistgħu jċemplu għal ambulanza fuq 112 jew 166. Jekk wieħed jiġi rreferut għal faċilità medika, għandu jikkuntattja b’mod immedjat lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għat-tul taż-żjara poroposta.

Xi kostumi jistgħu jiġu meqjusa bħala offesivi, u għaldaqstant imorru kontra l-liġijiet ta’ diċenza.

Relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess huma legali fil-pajjiż kollu. F’żoni rurali, turija ta’ affezzjoni fil-pubbliku tista’ ma tintlaqax daqstant tajjeb.

It-teħid ta’ ritratti ta’ installazzjonijiet militari/uffiċjali huwa projbit.

F’każ ta’ diffikultà, ċittadini Maltin jistgħu jagħmlu kuntatt mal-Ambaxxata tar-Repubbblika ta’ Malta ġewwa Ateni kif ġej:

L-AMBAXXATA GĦAR-REPUBBLIKA TA’ MALTA

96, Vassilissis Sofias Avenue, 11528 Athens, Greece

Tel: (0030) 210 778 5138, 210 778 5235

Fax: 0030 (210) 778 5242

Emg Mobile: (0030) 694 562 6075

Email: maltaembassy.athens@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi milħuq fuq in-numru (+356) 21242191.


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Greenland 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Grenada 25/03/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru Grenada. Il-pajjiż huwa suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali, fejn l-uragan l-aktar riċenti seħħ madwar it-13 ta’ Settembru 2018. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi jridu joqogħdu attenti mill-kriminalità vjolenti, inkluż serq bl-armi u attakki sesswali. Huwa wkoll importanti li joqogħdu attenti meta jimxu waħedhom, speċjalment wara li jidlam. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura u għandhom jitqiegħdu f’post sigur f’safe tal-lukanda. F’termini ta’ vjaġġar bit-triq, il-kundizzjonijiet tat-toroq ivarjaw, filwaqt li xi żoni m’għandhomx tidwil billejl. Il-karozzi għandhom jissakkru waqt is-sewqan.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus ta’ Zika, u ġew ikkonfermati każijiet tal-virus chikungunya u d-deni dengue. Il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji, anke biex jevitaw il-gdim min-nemus. L-isptar ewlieni jista’ jieħu ħsieb bosta tipi ta’ trattamenti, iżda f’każijiet serji, tista’ tkun meħtieġa evakwazzjoni lejn pajjiż fil-qrib. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li qed jivvjaġġaw fil-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 434, 724 jew 774. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

It-turisti għandu jkollhom il-passaporti tagħhom validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul f’Grenada. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-vjaġġaturi għandhom dejjem jippakkjaw il-bagalji tagħhom stess u m’għandhomx iġorru oġġetti ta’ persuni oħra meta jgħaddu mid-dwana.

Huwa reat li tilbes ħwejjeġ bil-camouflage, u dan japplika wkoll għat-tfal.

L-attitudnijiet fir-rigward ta’ LGBT huma fi-biċċa l-kbira konservattivi, u wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni jistgħu jattiraw attenzjoni mhux mixtieqa.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Grenada, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Saint Vincent u l-Grenadini 09/04/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża lill-vjaġġaturi Maltin sabiex joqogħdu attenti. Il-Maltempata Tropikali Kirk hija prevista li tilħaq ir-reġjun tal-Karibew nhar jew madwar il-Ħamis 27 ta’ Settembru 2018. Il-gżira ħarġet ‘Twissija ta’ Maltempata Tropikali’. Il-vjaġġaturi Maltin li jinsabu fiż-żona għandhom isegwu l-aġġornamenti tat-temp kif ukoll l-avviżi li jagħtu l-awtoritajiet tal-lokal, inklużi ordnijiet għal evakwazzjoni.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’ St Vincent u l-Grenadines, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt 

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Guadeloupe 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Guam 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Guernsey 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Guinea 25/03/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ iwissi liċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-Guinea biex ikunu kawti. L-instabbiltà f'pajjiżi ġirien u l- brigantaġġ armat fl-Afrika tal-Punent joħolqu riskju għall-pajjiż, b'mod partikolari qrib il-fruntieri mal-Côte d'Ivoire, il-Liberja, Mali u Sierra Leone, fejn attivitajiet transkonfinali militari u tar-ribelli kontinwi jagħmlu dawn iż-żoni perikolużi. Minħabba r-riżultati tal-elezzjonijiet lokali tal-4 ta' Frar 2018, kien hemm għadd ta’ dimostrazzjonijiet vjolenti madwar il-pajjiż, inkluż f'Conakry u Kindia, u li jistgħu ikomplu iseħħu. Kien hemm ukoll inkwiet soċjali u politiku fir-reġjun tal-minjieri ta' Boké. Għaldaqstant, iċ-ċittadini Maltin għandhom jevitaw laqgħat tal-massa u dimostrazzjonijiet pubbliċi.

Iċ-ċittadini Maltin għandhom dejjem jibqgħu viġilanti f’postijiet fejn spiss imorru l-barranin, billi jista’ jkun hemm attakki terroristiċi. Miri terroristiċi jistgħu jinkludu bini tal-gvern, żoni pubbliċi bħal bars, ristoranti, lukandi u siti frekwentati minn vjaġġaturi. Huwa importanti li tkun konxju tal-inħawi fil-madwar f'postijiet pubbliċi. L-awtoritajiet tal-Guinea żammew punti ta’ kontroll tal-pulizija u tal-militar madwar il-pajjiż kollu, għaldaqstant huwa rrakkomandat li dejjem għandha tinġarr xi forma ta’ identifikazzjoni.

Il-każijiet ta' kriminalità żgħira bħas-serq minn ġol-bwiet u l-ħtif tal-basktijiet huma komuni, partikolarment fis-swieq ta’ Madina, Niger u Taouyah. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li kwalunkwe affarijiet personali u dokumenti tal-ivvjaġġar ikunu mizmuma b’mod sikur f'kull ħin u jibqgħu attenti, speċjalment bil-lejl. Il-kriminalità vjolenti hija prevalenti, speċjalment f'Konakry u f'xi żoni rurali, bħal Kankan. Serq armat, carjackings, attakki, u break-ins qed jiżdiedu f' Conakry u fil-provinċja tal-madwar. Is-sewwieqa ltaqgħu ma' serq waqt li kienu mhedda b'arma tan-nar, partikolarment bil-lejl. Kien hemm inċidenti ta’ serq u serq bi żgass l-aktar matul il-lejl barra mis-subborgi ta’ Conakry u fuq ir-rotot ewlenin l-oħrajn barra l-belt kapitali. Hemm rapporti regolari ta' serq fuq ir-rotta Mamou, Faranah, Kissidougou, Guekedou, Macenta, Nzerekore.

L-ivvjaġġar bit-triq jista’ jkun perikoluż, partikolarment matul l-istaġun tax-xita minn Mejju sa Ottubru. Il-xita torrenti tista' tikkawża għargħar u żerżiq minn ġnub l-għoljiet. Huwa essenzjali li l-vjaġġaturi jimmonitorjaw ir-rapporti tat-temp lokali u jistennew diffikultajiet meta jivvjaġġaw lejn żoni milquta matul dan l-istaġun u biex jevitaw l-ivvjaġġar barra l-ibliet meta’ jidlam.

Għalkemm l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ddikjarat il-pajjiż ħieles mit-trażmissjoni tal-virus tal-Ebola, huwa rrakkomandat li għandhom jittieħdu l-prekawzjonijiet sanitarji neċessarji. Il-vjaġġaturi għandhom ukoll jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji kontra l-kolera u l-malarja. Hija wkoll ferm irrakkomandata polza komprensiva tal-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Guinea, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Guinea jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Guinea Ekwatorjali 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Guinea-Bissau 25/03/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

.Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Guinea-Bissau biex ikunu kawti ħafna, minħabba rati għoljin tal-kriminalità u infrastruttura statali ħażina. Il-pajjiż għaddej minn instabbiltà politika, u għalkemm is-sitwazzjoni tas-sikurezza bħalissa hija taħt kontroll, il-vjaġġaturi għandhom isegwu l-iżviluppi lokali u jevitaw żoni sensittivi (bħal installazzjonijiet militari).

B’mod partikolari, fil-fruntiera mas-Senegal hemm ukoll sitwazzjoni tas-sigurtà dgħajfa. Hemm ribelli fiż-żona mal-fruntiera mas-Senegal, fejn il-proliferazzjoni ta’ armi żgħar qed iżżid il-bigantraġġ. Għaldaqstant, jista’ jkun perikoluż li din il-fruntiera tinqasam fuq l-art. Minħabba dan, iċ-ċittadini Maltin huma mħeġġa bil-qawwa biex jevitaw kull vjaġġar mhux meħtieġ lejn dawn iż-żoni.

Jista’ jkun hemm dimostrazzjonijiet u ġemgħat pubbliċi u dawn jistgħu jieħdu xejra vjolenti fi kwalunkwe ħin. Huwa essenzjali li l-vjaġġaturi jevitaw iż-żoni fejn isiru protesti u ġemgħat kbar, li jsegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u jsegwu l-midja lokali għal informazzjoni dwar żviluppi li jkunu għaddejjin. L-elezzjonijiet presidenzjali li jmiss ser isiru fl-2019.

Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi, u peress illi l-pajjiż jikkontribwixxi għall-inizjattiva tan-NU għaż-żamma tal-paċi fil-Mali, jista’ jitqies bħala mira leġittima. Attakki bħal dawn jistgħu jseħħu fi kwalunkwe ħin, u kullimkien, inkluż f’postijiet popolari mat-turisti.

Minħabba r-rata għolja tal-kriminalità fil-belt kapitali, u minħabba l-livelli ta’ faqar estrem fil-pajjiż kollu, il-vjaġġaturi għandhom ikunu viġilanti u jevitaw li jġorru magħhom oġġetti ta’ valur fil-pubbliku. Reati żgħar, bħas-serq mill-bwiet, huma komuni fl-ajruport, fis-swieq u f’ġemgħat pubbliċi. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li l-oġġetti personali, inklużi passaporti u dokumenti tal-ivvjaġġar oħra, ikunu dejjem siguri.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-faċilitajiet mediċi huma limitati ħafna u l-isptarijiet mhumiex kompletament operazzjonali, għaldaqstant huwa rrakkomandat li jkollok provvista disponibbli tal-mediċini meħtieġa, peress illi l-provvisti x’aktarx li ma jkunux disponibbli. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Fil-pajjiż hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus ta’ Zika u kultant ikun hemm tfaqqigħ tal-kolera.

L-omosesswalità hija legali fil-pajjiż, iżda l-vjaġġaturi għandhom jevitaw affezzjonijiet pubbliċi biex ma jattirawx attenzjoni mhux mixtieqa.

Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti partikolarment meta jivvjaġġaw bit-triq, peress illi l-kundizzjonijiet tat-toroq u l-istandards tas-sewqan huma ħżiena. Il-landmines għadhom problema f’ċerti partijiet, u għadhom għaddejjin operazzjonijiet għat-tneħħija tal-mini. Għalkemm Bissau (il-belt kapitali) ġiet iddikjarata li m’għandhiex mini fl-2006, il-vjaġġaturi barra mill-belt għandhom isegwu l-parir lokali u jużaw toroq biċ-ċangaturi.

It-traffiku ġeneralment huwa ħafif, iżda l-kundizzjonijiet tat-toroq u l-istandards tas-sewqan huma ħżiena. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw l-ivvjaġġar bit-triq billejl u għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet xierqa fl-istaġun tax-xita (Ġunju sa Ottubru) meta l-kundizzjonijiet tat-toroq u tas-sewqan jistgħu jiħżienu b’mod partikolari.

Il-karti tal-kreditu ftit li xejn jintużaw fil-pajjiż, u ATMs mhumiex numerużi.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fil-Guinea-Bissau, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Guyana 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Guyana Franċiża 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gwatemala 25/03/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Gwatemala biex ikunu kawti ħafna, minħabba livelli għoljin ta' kriminalità vjolenti, ostakli stradali, strajkijiet u dimostrazzjonijiet li jseħħu madwar il-pajjiż kollu.

Bħalissa, attwalment hemm għadd kbir ta' migranti li qed jiċċaqalqu mil-Honduras mill-Gwatemala għall-Messiku u lil hinn. Dan qed ikollu impatt fuq il-qsim tal-fruntiera. Is-sitwazzjoni hija fluwida iżda l-qsim tal-fruntieri f'Tomun Uman (Gwatemala / Messiku) u Agua Caliente (il-Ħonduras / il-Gwatemala) huma attwalment affettwati u suġġetti għal għeluq perjodiku. Il-vjaġġaturi huma mwissija biex jagħtu attenzjoni partikolari għas-sigurtà tagħhom partikolarment fiż-żoni tal-fruntiera mal-Messiku, il-Ħonduras, El Salvador u l-Beliże. Huwa importanti li tuża biss il-punti ta' qsim tal-fruntiera uffiċjalment rikonoxxuti u li tikkontrolla ma' l-awtoritajiet lokali u l-operaturi turistiċi qabel ma tipprova taqsam l-fruntieri.

Għalkemm il-vulkan Fuego m’għadux jiżbroffa, għadha teżisti l-possibbiltà ta’ aktar żbroffar. Il-vulkani ta' Fuego, Pacaya u Santiaguito huma moderatament attivi. Il-vjaġġaturi huma mwissija biex jimmonitorjaw il-livelli ta' attività vulkanika permezz tal-midja lokali, isegwu l-midja lokali u l-parir tal-awtoritajiet lokali biex iżuru ż-żoni tal-vulkan. Huwa importanti li jikkuntattjaw lill-awtorità lokali tat-turiżmu PROATUR għall-informazzjoni l-aktar riċenti, u biex jikkonsultaw l-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Gwatemala (INSIVUMEH) u l-aġenzija tad-diżastri (CONRED) għal informazzjoni dwar aċċess u restrizzjonijiet.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti bir-rata għolja ta’ reati vjolenti. Il-maġġoranza ta’ dawn ir-reati tinvolvi gruppi lokali, iżda inċidenti jistgħu jseħħu wkoll fiż-żoni turistiċi. Fil-fatt, kien hemm attakki bl-armi fuq turisti li jivvjaġġaw lejn/minn siti turistiċi ewlenin. Il-vjaġġaturi għandhom jinnutaw li l-ebda parti ta’ Guatemala City ma hija mingħajr kriminalità. Il-ħtif ta’ karozzi u holdups bl-armi huma komuni fit-triq ewlenija “Carretera Salvador” li tmur minn Guatemala City lejn il-fruntiera ma’ El Salvador. F’salib it-toroq ta' Fraijanes, San Jose Pinula u Las Lucas huwa wkoll punti fokali għal ħtif veloċi. Attakki bħal dawn, inklużi attakki sesswali, jistgħu jseħħu kullimkien u fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata. Dawk li rreżistew l-attakki sfaw maqtula jew midruba. Il-vjaġġaturi huma mwissija wkoll biex jevitaw il-Godinez by-pass li tgħaddi minn Patzun bejn Guatemala City u Panajachel. Minflok uża l-Pan American Highway lejn Sololá. Għandek tevita wkoll it-triq bejn Cocales (Suchitepequez) u San Lucas Toliman (Atitlan) jekk possibbli. Għandha tingħata attenzjoni partikolari fiż-żoni tal-fruntiera.

Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura l-ħin kollu, u huwa rrakkomandat li oġġetti ta’ valur jinżammu f’safe tal-lukanda. Il-viżitaturi barranin u r-residenti huma fil-mira ta’ scammers, u dan jista’ jwassal għal telf finanzjarju sostanzjali. Barra minn hekk, kien hemm inċidenti ta’ cloning ta’ karti tal-kreditu/debitu, wara li tintuża ATM. It-turisti għandhom joqogħdu attenti wkoll għal uffiċjali tal-pulizija foloz, wara li ġew irrappurtati attakki u serq minn persuni lebsin uniformijiet tal-pulizija. Għandha tingħata attenzjoni partikolari fiċ-ċentri tat-trasport, fl-ajruport, u fiċ-ċentri tax-xiri.

Mhuwiex irrakkomandat li tivvjaġġa waħdek jew billejl, speċjalment fil-punti tal-qsim tal-fruntiera jew f’żoni kwieti. Huwa rakkomandat li tivjaġġa fi grupp jew ma’ kumpanija ta’ reputazzjoni tajba fil-każ ta’ vjaġġar lejn żoni remoti. PROATUR, li huwa servizz ta’ assistenza għat-turisti offrut mill-pajjiż, joħroġ pariri utli (eż. rotot li għandek tieħu u postijiet biex tevita) u informazzjoni dwar is-sigurtà. Jistgħu joffru wkoll servizz ta’ skorta għal turisti li jivvjaġġaw f’ċerti żoni. Ġeneralment huwa rrakkomandat li tieħu radju jew taxi tal-lukanda għal vjaġġi aktar qosra fl-irħula u l-ibliet.

Ġeneralment huwa sigur li t-turisti jivvjaġġaw fuq it-toroq ewlenin, iżda toroq aktar kwieti jistgħu jkunu ta’ riskju akbar. Jekk possibbli, ikun ideali li tivvjaġġa f’konvoj. Huwa importanti li tinnota li huwa illegali li jkollok aktar minn persuna waħda riekba fuq mutur. Għandu jiġi evitat l-ivvjaġġar it-trasport pubbliku, minħabba żieda fl-attakki bl-armi minn gruppi lokali. Kien hemm inċidenti ta’ serq vjolenti (inkluż stupru u attakki) kontra barranin fuq karozzi tal-linja bħal dawn. Għalkemm il-coaches privati huma aktar siguri, dawn ukoll jistgħu jiġu attakkati.

Fil-pajjiż hemm riskji ta’ dimostrazzjonijiet, u filwaqt li l-biċċa l-kbira huma paċifiċi, dawn jistgħu jieħdu xejra vjolenti. Iċ-ċittadini Maltin għandhom jevitaw ġemgħat bħal dawn, peress illi l-liġi fil-Gwatemala tipprojbixxi li l-barranin jipparteċipaw f'avvenimenti bħal dawn. Il-faċilitajiet pubbliċi (inkluż l-ajruport) jistgħu jiġu mblokkati fi kwalunkwe ħin, u jista’ jkun hemm roadblocks ukoll. Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Ġew ikkonfermati każijiet tal-virus Chikungunya, u jista’ jkun hemm id-deni dengue. Għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-passi neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Għandhom jittieħdu prekawzjonijiet biex tiġi evitata espożizzjoni għall-HIV/AIDS.

Il-vjaġġaturi għandu jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u dejjem għandu jinġarr kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu fuq 122 u jitolbu ambulanza. Huwa importanti li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament. L-isptarijiet fil-Gwatemala jitolbu evidenza ta’ assigurazzjoni medika qabel ma jipproċedu bit-trattament. Huwa importanti wkoll li l-vjaġġaturi jirċievu konferma mill-isptar li l-kopertura tal-assigurazzjoni hija aċċettata. L-isptarijiet pubbliċi ta’ sikwit għandhom nuqqas ta’ iġjene kif ukoll nuqqas ta’ persunal.

L-ilma mhux tajjeb għax-xorb sakemm ma jkunx iffiltrat jew mixtri fi fliexken. L-ilma f’Lake Atitlan mhux tajjeb għax-xorb u lanqas għall-għawm.

Iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-Gwatemala għandhom jinnotaw li l-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-Gwatemala.

It-turisti li se jitilgħu fil-muntanji jew il-vulkani għanhom jeżerċitaw kawtela u jivvjaġġaw ma’ kumpanija ta’ reputazzjoni tajba. L-organizzaturi lokali tat-tours għandhom tendenza li ma jqisux ir-riskji sew, u xi barranin mietu wkoll.

M’għandhomx jittieħdu ritratti mingħajr permess, speċjalment tat-tfal. Persuni sfaw vittmi ta’ llinċjar wara akkużi u biża’ ta’ ħtif tat-tfal. Il-barranin inqabdu wkoll f’din il-vjolenza.

F’xi postijiet, it-turisti jistgħu jġorru fotokopja tad-dokumenti ta’ identifikazzjoni. Madankollu, f’xi postijiet, in-nies jistgħu jeħlu multa jew jiġu miżmuma jekk ma jistgħu jippreżentaw passaport oriġinali jew kopja ċċertifikata.

L-omosesswalità mhix illegali, u ħafna postijiet huma tolleranti. Madankollu, barra minn Guatemala City, l-attitudnijiet huma aktar konservattivi, u wirjiet ta’ affezzjoni pubbliċi għandhom jiġu evitati.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju fil-Gwatemala fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Konslu Onorarju fil-Gwatemala

2 Avenida ‘A’ 13-34 Zona 1,

3rd Floor, Office 3 B,

Edificio El Callejon,

Guatemala City, Il-Gwatemala

Tel: 00502 2538002

Fax: 00502 22538027

Indirizz elettroniku: avalladares@legapolis.com

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll fuq tel. (+356) 21242191 jew fuq l-indirizz elettroniku li ġej: consular.mftp@gov.mt

il-Gżejjer Åland 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Cayman 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Cocos 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Cook 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Faeroe 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Falkland 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Heard u l-Gżejjer McDonald 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Mariana tat-Tramuntana 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Marshall 15/04/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża lill-vjaġġaturi Maltin biex ikunu kawti meta jżuru l-Gżejjer Marshall. L-istaġun taċ-ċikluni normalment huwa minn Novembru sa April iżda jista’ jkun hemm ċikluni matul is-sena kollha. It-temp sever jista’ jikkawża għargħar, uqigħ l-art, u tħarbit fis-servizzi u l-infrastruttura essenzjali. Il-vjaġġaturi Maltin fiż-żona għandhom isegwu l-aġġornamenti lokali u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom jevitaw żoni iżolati wara li jidlam, inklużi xtut il-baħar. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura u jitqiegħdu f’safe tal-lukanda. Il-livelli tal-kriminalità huma baxxi, iżda ġew irrappurtati inċidenti ta’ reati żgħar u serq.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Ġew irreġistrati każijiet tad-deni dengue fil-gżejjer. Il-faċilitajiet mediċi huma adegwati għal proċeduri ġenerali, iżda tista’ tkun meħtieġa l-evakwazzjoni għal każijiet ikkomplikati. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li qed jivvjaġġaw fil-Gżejjer Marshall jistgħu jċemplu ambulanza fuq 625 4142. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’sitt xhur mid-data tad-dħul fil-Gżejjer Marshall, u huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

L-omosesswalità titqies bħala illegali f’bosta pajjiżi tal-Paċifiku, wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni bejn persuni tal-istess sess jistgħu joffendu lin-nies lokali.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fil-Gżejjer Marshall, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


il-Gżejjer Minuri Mbiegħda tal-Istati Uniti 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Pitcairn 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Solomon 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Turks u Caicos 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżejjer Verġni Brittaniċi 09/04/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru l-Gżejjer Verġni Brittaniċi. Il-gżira hija suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali, fejn l-uragan l-aktar riċenti seħħ madwar it-13 ta’ Settembru 2018. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi jridu joqogħdu attenti minn inċidenti, inkluż serq bl-armi. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw li jimxu waħedhom f’żoni iżolati u wara li jidlam, u oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura u jitqiegħdu f’post sigur f’safe tal-lukanda. It-twieqi u l-bibien tal-akkomodazzjoni għandhom jissakkru waqt li tkun barra u matul il-lejl.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-gżira biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus ta’ Zika u ġew ikkonfermati wkoll każijiet tal-virus Chikungunya. Il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Hemm ukoll riskju tad-deni Dengue. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li qed jivvjaġġaw fil-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 999 jew 911. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għad-durata proposta taż-żjara tiegħek. Huwa importanti li tiċċekkja minn qabel jekk tkunx meħtieġa viża għad-dħul fil-gżejjer.

Il-liġi lokali tgħid li l-omosesswalità hija legali, iżda l-attitudnijiet lokali jistgħu jkunu konservattivi fir-rigward, u wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni bejn koppji tal-istess sess jistgħu jwasslu għal attenzjoni negattiva.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fil-Gżejjer Verġni Brittaniċi, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżira Bouvet 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżira Christmas 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Gżira Norfolk 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Haiti 15/04/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jwissi lill-vjaġġaturi Maltin kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn il-Haiti minħabba s-sitwazzjoni tas-sigurtà kurrenti li hija instabbli u perikoluża. Il-protesti l-aktar riċenti f’Port au Prince u bnadi oħra fil-Haiti bdew fis-7 ta’ Frar. Għadhom għaddejjin dimostrazzjonijiet u roadblocks sporadiċi, imprevedibbli u xi kultant vjolenti. Dawn jistgħu jseħħu fi kwalunkwe ħin u jistgħu jieħdu xejra vjolenti. Il-moviment tal-merkanzija u n-nies lejn u fil-pajjiż ġie sfrattat minħabba toroq imblokkati u inċidenti tas-sigurtà. Minħabba dan, hemm nuqqas ta’ fuel u ikel. Jistgħu jitħabbru f'daqqa curfews u regolamenti tas-sigurtà ġodda.

Kull min qiegħed fil-Haiti jew qed iħejji biex jagħmel vjaġġ essenzjali, għandu jkun viġilanti l-ħin kollu, jiċċaqlaq ftit kemm jista’ jkun u jiċċekkja regolarment għażliet  tat-tluq tiegħu. Evita d-dimostrazzjonijiet kollha u ġemgħat pubbliċi kbar, segwi l-midja lokali, segwi l-parir tal-awtoritajiet lokali u żomm ruħek aġġornat dwar l-iżviluppi l-aktar riċenti permezz tal-midja.

Barra minn hekk, il-pajjiż huwa suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali, fejn l-uragan l-aktar riċenti seħħ madwar it-13 ta’ Settembru 2018. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti bir-rata għolja ta’ kriminalità. Żdiedu s-serqiet vjolenti u s-serq bi vjolenza, u dawn irriżultaw ukoll f’fatalitajiet. Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu lura milli jivvjaġġaw waħedhom, u milli jġorru ammonti kbar ta’ flus u oġġetti ta’ valur. Jekk possibbli, oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu f’post sigur f’safe tal-lukanda. Il-persuni li jistgħu jiġu maħsuba  bħala sinjuri jistgħu jkunu mira potenzjali għal ħtif.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus ta’ Zika, u ġew ikkonfermati każijiet tal-virus chikungunya, malarja, kolera, u d-deni dengue. Il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji, anke biex jevitaw il-gdim min-nemus. Il-vjaġġaturi għandhom jixorbu biss ilma tal-flixkun. Barra minn hekk, huwa importanti li jittieħdu l-prekawzjonijiet normali biex tiġi evitata espożizzjoni għall-HIV/AIDS. Il-faċilitajiet mediċi huma limitati ħafna, u tista’ tkun meħtieġa evakwazzjoni lejn pajjiż fil-qrib. Il-vjaġġaturi għandom dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tagħmel tajjeb l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Jekk jingidmu minn xi annimal waqt li jkunu fil-Haiti, il-vjaġġaturi għandhom ifittxu parir mediku minnufih. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

It-turisti għandu jkollhom il-passaporti tagħhom validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-Haiti. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Huwa importanti li dejjem iġġorr prova tal-identità, u żżomm kopji tad-dokumenti ta’ identifikazzjoni u timbri tal-viża rilevanti separatament f’każ ta’ serq.

Il-vjaġġaturi għandhom dejjem jippakkjaw il-bagalji tagħhom stess u m’għandhomx iġorru oġġetti ta’ persuni oħra meta jgħaddu mid-dwana.

L-attitudnijiet fir-rigward ta’ LGBT huma fi-biċċa l-kbira konservattivi, u wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni jistgħu jattiraw attenzjoni mhux mixtieqa.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fil-Haiti, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Honduras 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Hong Kong 25/03/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali. Hong Kong dan l-aħħar kienet affettwata minn tifun u dan wassal għal ħsarat sinifikanti. Kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn kultant jistgħu jikkawżaw għargħar u uqigħ l-art. Iċ-ċittadini Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom isegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Fir-rigward ta’ politika, il-pajjiż huwa stabbli, u filwaqt li d-dimostrazzjonijiet normalment huma paċifiċi, dawn jistgħu jieħdu xejra vjolenti. F’każ ta’ ġemgħat bħal dawn, iċ-ċittadini Maltin għandhom jitilqu miż-żona affettwata minnufih.

F’termini ta’ sikurezza, il-livelli tal-kriminalità huma baxxi f’Hong Kong. Madankollu, jista’ jkun hemm serq mill-bwiet u kriminalità oħra fit-toroq. Il-vjaġġaturi għandhom iżommu mistura l-oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti). Attakki personali inklużi attakki sesswali huma rari, iżda xorta jseħħu. Dawn kultant iseħħu permezz ta’ spiking ta’ xorb.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Mard trażmess min-nemus, bħad-deni dengue, iseħħ matul is-sena kollha, u għaldaqstant huwa importanti li jittieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jiġi evitat il-gdim min-nemus. L-ispejjeż tat-trattament mediku huma għoljin. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 999. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal tal-inqas xahar mid-data tat-tluq tiegħek minn Hong Kong. Il-vjaġġaturi għandhom jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

It-teħid ta’ ritratti ta’ installazzjonijiet militari mhuwiex rakkomandat.

Il-vjaġġaturi li deħlin f’Hong Kong b’sigaretti elettroniċi li fihom in-nikotina għandhom jippreżentaw riċetta tat-tabib li tgħid li dawn huma għal użu personali.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Hong Kong, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Indja 28/03/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

L-elezzjonijiet ġenerali huma mistennija li jsiru bejn il-11 ta’ April u d-19 ta’ Mejju 2019; matul dan il-perjodu se jkun hemm rallies u meetings politiċi mal-pajjiż kollu; għandek tkun kawt u tevita ġemgħat kbar ta’ nies.

Wara attakk terroristiku f’Pulwama fl-14 ta’ Frar, żdiedet it-tensjoni bejn l-Indja u l-Pakistan, b’mod partikolari tul il-Linja ta’ Kontroll. Minħabba t-tensjoni kurrenti, l-operazzjonijiet f’bosta ajruporti fl-Indja jistgħu jiġu sfrattati, b’mod partikolari f’Jammu u Kashmir u fit-Tramuntana tal-Indja. Jista’ jkun hemm restrizzjonijiet fl-ivvjaġġar bl-ajru fir-reġjuni msemmija fl-Indja u l-Pakistan bi ftit avviż. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu kawti, jiċċekkjaw regolarment ir-rapporti tal-aħbarijiet biex iżommu ruħhom aġġornati bl-iżviluppi li jkunu għaddejjin u jsegwu l-istruzzjonijiet maħruġa mill-awtoritajiet lokali.

Barra minn dan, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn l-Indja biex ikunu kawti u biex jevitaw kull vjaġġar lejn ċerti żoni, minħabba t-theddida kontinwa ta’ attakki terroristiċi. B’mod partikolari, il-Ministeru javża liċ-ċittadini Maltin kontra kull vjaġġar:

• fil-viċinanza immedjata tal-fruntiera mal-Pakistan, għajr l-ivvjaġġar mal-fruntiera internazzjonali f’Wagah;

• Jammu u Kashmir; din it-twissija teskludi l-ivvjaġġar fir-reġjun ta’ Ladakh, u l-vjaġġar bl-ajru lejn il-belt ta’ Jammu.

• lejn Manipur;

• lejn id-destinazzjonijiet turistiċi ta’ Phalgam, Gulmarg u Sonamarg.

Barra minn dan t’hawn fuq, Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ iwissi kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn Imphal, Srinagar u vjaġġar bejn il-bliet ta’ Jammu u Srinagar fuq l-awtostrada nazzjonali ta’ Jammu-Srinagar.

L-ivvjaġġar fiż-żoni rurali fl-Indja matul l-istaġun tal-monsoon (Ġunju sa Ottubru) jista’ jkun perikoluż. Ix-xita tal-monsoon tista’ tikkawża għargħar u uqigħ l-art li jistgħu jimblokkaw xi bliet u rħula għal jiem sħaħ u jwasslu għal sfrattu tas-servizzi tat-trasport u tat-toroq. Barra minn hekk, iċ-ċikluni u l-maltempati tropikali huma komuni, b’mod partikolari lil hinn mill-kosta tal-Lvant tal-Indja fix-xhur bejn Settembru u Diċembru. Huwa essenzjali li tiċċekkja r-rotot ta’ aċċess, issegwi l-aġġornamenti tat-temp lokali u internazzjonali mill-Indian Meteorological Department u ssegwi l-parir tal-awtoritajiet lokali u l-kumpanija tal-ivvjaġġar tiegħek qabel ma tivvjaġġa.

Sikwit jista’ jkun hemm strikes, rallies politiċi u dimostrazzjonijiet mal-pajjiż kollu u dawn jistgħu jieħdu xejra vjolenti, b’mod partikolari fi żmien l-elezzjonijiet jew wara l-mewt ta’ mexxejja tal-partiti jew tal-gvern. Ġemgħat bħal dawn jistgħu wkoll jisfrattaw it-trasport u s-servizzi pubbliċi, b’mod partikolari fir-reġjun ta’ Darjeeling u f’Nagaland. Huwa essenzjali li l-vjaġġaturi jevitaw iż-żoni fejn isiru protesti u ġemgħat kbar, li jsegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u jsegwu l-midja lokali għal informazzjoni dwar żviluppi li jkunu għaddejjin.

Hemm riskju għoli ta’ terroriżmu. F’xi żoni, l-inċidenti terroristiċi jseħħu spiss, speċjalment f’Jammu u Kashmir, (ħlief Ladakh) u inqas spissi f’partijiet tal-Grigal. Riċentement, fl-14 ta’ Frar 2019, sar attakk terroristiku f’Kashmir li kellu fil-mira l-forzi tas-sigurtà Indjani fuq l-awtostrada bejn Jammu u Srinagar, fejn bosta nqatlu jew ġew midruba. Is-sigurtà ġiet imsaħħa, b’mod partikolari f’lukandi ewlenin u fiċ-ċentri tat-trasport (ajruporti, stazzjonijiet tal-ferroviji u l-metro). Gruppi estremisti vjolenti huma attivi fiż-żoni rurali ta’ Chhattisgarh, Jharkand, Odisha, tul il-fruntiera ma’ Andra Pradesh. Postijiet iffrekwentati sew, bħal swieq, it-trasport pubbliku, stazzjonijiet tal-karozzi tal-linja u tal-ferroviji huma l-aktar fir-riskju. Kun viġilanti, speċjalment f’postijiet pubbliċi, u dejjem segwi l-midja lokali qabel ma tippjana l-vjaġġ tiegħek.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għal ħtif ta’ basktijiet u serq. Barra minn dawn, in-nisa għandhom ikunu kawti, minħabba żieda fir-rapporti ta’ attakki sesswali fuq nisa u tfajliet. Għaldaqstant, in-nisa huma mwissija biex jevitaw żoni iżolati u li jimxu waħedhom. Barra minn dan, in-nisa għandhom jirrispettaw il-kodiċijiet u d-drawwiet tal-ilbies lokali. It-turisti huma avżati biex jeżerċitaw kawtela fuq is-sistemi tat-trasport minħabba frodi tat-trasport u tours mhux mixtieqa. Huwa importanti li x-xufier tat-taxi jkun identifikat kif xieraq. Il-bagalji qatt m’għandhom jitħallew waħedhom fuq il-ferroviji. Ġie rrappurtat ukoll spiking ta’ xarbiet, u ċittadini Ewropej sussegwentement sfaw vittmi ta’ serq jew attakki. Huwa importanti li jinġarru biss oġġetti essenzjali u li oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) jinżammu mistura.

L-ivvjaġġar bit-triq huwa perikoluż, u jseħħu bosta inċidenti fatali kull sena. Huwa importanti li tiċċekkja li l-vettura hija mantnuta tajjeb u skont ir-regolamenti tas-sigurtà. L-ivvjaġġar bil-baħar huwa wkoll perikoluż, minħabba li d-dgħajjes tat-turisti rari jġorru tagħmir tas-salvataġġ. Barra minn dan, partijiet tal-Oċean Indjan huma esposti għal theddidiet ta’ piraterija. L-ivvjaġġar bil-ferrovija huwa wkoll espost għal theddidiet minħabba każijiet irrappurtati ta’ vjaġġaturi li jiġu ddrogati u misruqa waqt vjaġġi matul il-lejl.

Hemm riskji respiratorji possibbli minħabba l-livelli ta’ tniġġis f’New Delhi u huwa rrakkomandat li jiġi kkonsultat il-monitor tal-kwalità tal-arja ta’ New Delhi disponibbli online. Tfal, persuni anzjani u dawk li għandhom kundizzjonijiet mediċi jistgħu jiġu affettwati b’mod partikolari. Żgura li għandek assigurazzjoni medika komprensiva u li żżur il-professjonista tas-saħħa tiegħek tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel il-vjaġġ tiegħek biex tiċċekkja jekk għandekx bżonn tieħu xi tilqim, ċertifikati jew miżuri preventivi oħrajn. Huwa rrakkomandat li jittieħdu l-prekawzjonijiet tas-saħħa neċessarji minħabba riskji minn mard trażmess min-nemus bħall-Virus Zika, id-Deni Dengue u l-Virus Chikungunya. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jċemplu ambulanza fuq in-numru 102. Huwa importanti li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu jistgħu jinqraw b’apparat, u jkollhom żewġ paġni vojta għall-viża. Barra minn dan, il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 180 jum mid-data tal-applikazzjoni tal-viża tiegħek.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Kummissjoni Għolja ta’ Malta fi New Delhi fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Kummissjoni Għolja tar-Repubblika ta’ Malta

N60, Panchsheel Park, New Delhi 110 017, L-Indja

Tel: 0091 11 4767 4900

Mowbajl ta’ Emerġenza: 0091 9910443535

Indirizz elettroniku: maltahighcommission.newdelhi@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll permezz tat-telefown. (+356) 21242191.


l-Indoneżja 18/04/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li kien hemm għargħar f’daqqa u uqigħ tat-tajn skattati minn ġranet sħaħ ta’ xita qawwija li għaddew mill-irħula muntanjużi fil-provinċja tal-Lvant nett tal-Indoneżja, fejn kien hemm bosta vittmi u ħafna oħrajn feruti. Id-diżastru fid-distrett ta’ Jayapura tal-provinċja ta’ Papua għarraq mijiet ta’ djar f’ilma u tajn mogħla bniedem. L-għargħar u l-uqigħ ġarraf ukoll toroq u pontijiet, u dan qed ixekkel l-isforzi ta’ salvataġġ. L-amministrazzjoni provinċjali ddikjarat emerġenza ta’ ġimgħatejn sabiex tikseb assistenza mill-gvern ċentrali. 

Xita staġjonali tikkawża uqigħ l-art u għargħar frekwenti u tużżani ta’ nies imutu kull sena fl-Indoneżja, katina ta’ 17,000 gżira fejn miljuni ta’ nies jgħixu f’żoni muntanjużi jew qrib pjanuri tal-għargħar fertilli.

Il-Ministeru javża liċ-ċittadini Maltin biex jevitaw kull vjaġġar lejn iż-żoni li ġejjin.

 • sa 4 km mill-kratier tal-Muntanja Agung fil-Bali tal-Lvant;
 • sa 7 km mill-kratier tal-Muntanja Sinabung f’Kalo Regency, is-Sumatra tat-Tramuntana;
 • lejn il-belt ta’ Palu u d-distretti ta’ Donggala, Mamuju Utara, Sigi u Parigi Moutong f’Central Sulawesi.

Hemm bosta vulkani attivi fl-Indoneżja, u kwalunkwe wieħed minnhom jista’ jiżbroffa fi kwalunkwe ħin mingħajr avviż. Dan sikwit jirriżulta fl-evakwazzjoni ta’ rħula f’radjus ta’ bejn 3 sa 7 kilometri u sfrattu fl-ivvjaġġar bl-ajru fir-reġjun aktar wiesa’. Fil-passat, l-iżbroffar ripetut ikkawża qerda u fatalitajiet. Iċ-ċittadini Maltin huwa mħeġġa biex jiċċekkjaw ir-rapporti tal-midja qabel ma jivvjaġġaw lejn żoni li huma suxxettibbli għal attività vulkanika. L-awtoritajiet indikaw li l-Muntanja Sinabung, is-Sumatra tat-Tramuntana u l-Muntanja Agung, Bali komplew juri sinjali ta’ attività vulkanika u għad hemm il-possibbiltà ta’ żbroffar vulkaniku. Il-livell tal-allert lokali jista’ jinbidel f’daqqa waħda. Oqgħd attent ħafna u segwi l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż li tosserva kwalunkwe żona ta’ esklużjoni. Dawn huma żoni ta’ esklużjoni li twaqqfu mill-awtoritajiet lokali minħabba l-attività vulkanika li għadha għaddejja. Il-vjaġġaturi kollha li qegħdin fiż-żoni ta’ esklużjoni għandhom jitilqu miż-żoni minnufih.

Jekk l-iżbroffar jaffettwa s-sikurezza tat-titjiriet, l-ajruporti jistgħu jiġu magħluqa. Għaldaqstant iċ-ċittadini Maltin għandhom ikunu kawti, jikkuntattjaw lill-kumpanija tal-linja tal-ajru u lill-operatur tal-ivvjaġġar tagħhom għal kwalunkwe aġġornament jekk huma se jivvjaġġaw lejn il-pajjiż. Ikun utli wkoll li l-vjaġġaturi ikomplu jsegwu mill-qrib kwalunkwe żvilupp permezz tal-midja.

Is-sitwazzjoni politika ġenerali fl-Indoneżja hija stabbli, iżda l-iżviluppi lokali u internazzjonali jistgħu jiskattaw protesti jew inkwiet. Ġemgħat u dimostrazzjonijiet għandhom jiġu evitati, peress li dawn jistgħu jieħdu xejra vjolenti. Il-vjaġġaturi huma wkoll mwissija biex joqogħdu attenti b’mod partikolari fil-postijiet li ġejjin:

- Ambon, inkluż Haruku Island, fil-Provinċja ta’ Maluku, minħabba inkwiet u vjolenza;

- Palu, Poso, u Tentena, fil-Provinċja ta’ Sulawesi Ċentrali, minħabba vjolenza mmotivata mill-politika;

- Aceh, minħabba perjodu twil ta’ konflitt intern, vjolenza mmotivata mill-politika, u l-infurzar tal-liġi Sharia;

- Papua u Papua tal-Punent, minħabba l-possibbiltà ta’ nkwiet, vjolenza u attakki bl-armi, dimostrazzjonijiet tal-massa, u ħtif.

Huwa probabbli li jseħħu attakki terroristiċi, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti. Attakki riċenti jinkludu għadd ta’ splużjonijiet f’Mejju 2018, li kkawżaw għadd ta’ mwiet u persuni midruba. Ma ssir ebda diskriminazzjoni fl-attakki li jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mal-barranin, inklużi lukandi, bars, ristoranti, sports bar u nightclubs, avvenimenti sportivi, supermarkets, ċentri tax-xiri, żoni kostali inklużi xtut il-baħar, ajruporti, karozzi tal-linja, ferroviji u ċentri tat-trasport oħra. Postijiet ta’ qima inklużi knejjes u moskei kienu wkoll fil-mira. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu viġilanti b’mod partikolari f’tali żoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għall-kriminalità fit-toroq, ħtif ta’ basktijiet, u serq mill-bwiet, speċjalment f’żoni turistiċi bieżla ta’ Bali. Huwa importanti li jinġarru biss oġġetti essenzjali u li oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) jinżammu mistura. Il-frodi b’karta tal-kreditu hija komuni, u kien hemm inċidenti fejn il-kriminali jqiegħdu numri tat-telefown foloz fuq l-ATMs, fejn il-klijenti huma mħeġġa jikkuntattjaw dak in-numru biex jirrapportaw problemi. Kien hemm ukoll rapporti ta’ spiking ta’ xorb u attakki sesswali f’Bali, Lombok, u l-Gżejjer Gili. Barra minn dan, ħafna barranin mietu jew mardu serjament wara li xorbu xarbiet alkoħoliċi kkontaminati bil-metanol. Huwa essenzjali li tingħata attenzjoni partikolari peress li l-fliexken jistgħu jidhru bħala ġenwini, iżda ma jkunux.

Huwa rrakkomandat li tevita li toħroġ waħdek, u jekk qed tivvjaġġa bil-karozza, huma importanti li dejjem iżżomm il-bibien imsakkrin. Barra minn dan, ir-regolamenti tat-traffiku mhumiex osservati. It-trasport pubbliku huwa riskjuż minħabba s-serq. Ibbukkja biss taxis minn ditti ta’ reputazzjoni tajba, u qatt tuża xufiera tat-taxis mhux liċenzjati minħabba l-kundizzjonijiet ħżiena u rapporti ta’ serq. L-ivvjaġġar bejn il-gżejjer b’dgħajsa jew vapur jista’ jkun perikoluż minħabba li dawn tal-aħħar ikunu ffullati żżejjed u mhumiex mantnuti tajjeb. Ġew irrappurtati wkoll attakki kontra vapuri u ħtif fuq il-baħar.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim. Ċerti mediċini li huma normalment disponibbli f’Malta jistgħu jkunu illegali fl-Indoneżja. Għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandu jkollhom kopja tar-riċetta tat-tabib, li tindika l-kwantità u l-ħtieġa għaċ-ċertifikazzjonijiet tal-mediċini, u miżuri preventivi oħrajn li huma meħtieġa.

Fil-pajjiż hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus ta’ Zika u tal-influwenza avjarja, u hemm ir-rabja fost l-annimali domestiċi u selvaġġi. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw kuntatt dirett mal-annimali u għandhom ifittxu l-għajnuna jekk jiġu migduma jew migrufa. Il-faċilitajiet tas-saħħa jistgħu jkunu inadegwati fil-pajjiż, filwaqt li kura medika tajba tista’ tkun għalja ħafna. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu fuq 118, u jitolbu ambulanza. Għandek tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament. Il-vjaġġaturi għandhom jinnutaw ukoll li l-ilma tal-vit mhux tajjeb għax-xorb fil-pajjiż.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tat-tluq tiegħek mill-Indoneżja.

Il-logħob tal-azzard huwa illegali fl-Indoneżja.

Il-vjaġġaturi li joqogħdu f’akkomodazzjoni privata (mhux f’lukanda) għandhom jirreġistraw il-preżenza tagħhom mal-pulizija lokali. Inkella, tiġi applikata multa. Soġġorni f’lukanda jiġu rreġistrati awtomatikament.

F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju f’Medan/is-Sumatra tat-Tramuntana jew lill-Konslu Onorarju f’Jakarta rispettivament fuq id-dettalji li ġejjin:

Is-Sur Jonas Hudaja

Il-Konslu Onorarju ta’ Malta f’Medan/is-Sumatra tat-Tramuntana

Indirizz tal-Konsulat: Jl. Juanda No. 29-B, Medan, 20112, L-Indoneżja

Indirizz elettroniku: maltaconsul.sumatra@gov.mt

Nru tat-Telefown: 0062 61 794 3333

Nru tal-Mowbajl: 0062 8126 0586 07

Is-Sur Rocky Joseph Pesik

Il-Konslu Onorarju ta’ Malta f’Jakarta:

Indirizz tal-Konsulat: Jl. Metro Pondok Indah TE 4-5, Pondok Indah - Jakarta 12310, L-Indoneżia

Indirizz elettroniku: maltaconsul.jakarta@gov.mt

Nru tat-Telefown: 0062 21 79178703

F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw ukoll lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tat-telefown: (+356) 21242191.


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Iran 15/04/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw fil-pajjiż biex ikunu kawti ħafna minħabba tensjoni fir-reġjuni tal-madwar. Barra minn dan, il-vjaġġaturi huma mwissija kontra kull vjaġġar

 • sa 100km ‘il bogħod mill-fruntiera kollha ta’ bejn l-Iran u l-Afganistan,  
 • sa 10km ‘il bogħod mill-fruntiera kollha bejn l-Iran u l-Iraq,  
 • il-provinċja ta’ Sistan-Baluchistan,  
 • u ż-żona bejn Bam u Jask, inkluż Bam.  

Dawn iż-żoni tal-fruntieri huma magħrufa għall-bigantraġġ, għat-traffikar tad-droga, konflitti u r-riskju ta' ħtif u attakki terroristiċi.

Fl-24 u l-25 ta 'Ġunju 2018, saru protesti dwar is-sitwazzjoni ekonomika fl-Iran ġewwa u madwar il-Grand Bazaar f'Tehran. Ilhom għaddejjin dimostrazzjonijiet pubbliċi u rallies f’bosta bliet fl-Iran sa mit-28 ta’ Diċembru 2017. Ir-riskju li jerġgħu jseħħu dawn il-protesti jew li jibdew dimostrazzjonijiet ġodda għal raġunijiet oħra, jibqa'. Bħalissa, hemm aktar riskju ta’ dimostrazzjonijiet li għandhom fil-mira l-interessi tal-Punent. Iċ-ċittadini Maltin huma avżati biex jevitaw folol jew ġemgħat ta’ nies, u biex ikunu viġilanti u diskreti fl-imġiba tagħhom. Għandhom ukoll joqogħdu lura milli jieħdu ritratti u jiġbdu filmati f’postijiet pubbliċi.

 

Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi wkoll, inkluż f’postijiet popolari mal-barranin. Fit-22 ta 'Settembru 2018 kien hemm attakk fuq parata militari f'Ahvaz, il-kapitali tal-provinċja ta' Khuzestan. Għaldaqstant, huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi għandhom isegwu l-istruzzjonijiet tal-forzi tas-sikurezza lokali, u jżommu ruħhom aġġornati dwar l-iżviluppi politiċi permezz tal-midja.

L-Iran huwa pajjiż Musulman fejn il-liġi Iżlamika hija strettament infurzata. Huwa essenzjali li l-vjaġġaturi jirrispettaw il-ħin kollu t-tradizzjonijiet, d-drawwiet, il-liġijiet u r-reliġjonijiet lokali, b'mod partikolari rigward imġieba sesswali u l-ilbies. Barra minn hekk, il-vjaġġaturi għandhom ukoll ikunu konxji mill-azzjonijiet tagħhom biex jiżguraw li ma jaġixxux b'mod offensiv, speċjalment matul ix-xahar tar-Ramadan jew jekk għandhom l-intenzjoni li jżuru żoni reliġjużi.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fl-Iran jistgħu jitolbu l-għajnuna mill-Konslu Onorarju ta’ Malta f'Tehran fuq id-dettalji li ġejjin:

Flat No 21, Fourth Floor, Building No 4,

Khosravi St., Vaziripour Ave,

Mother Sq, Mir Damad, Tehran, L-Iran

Tel: 0098 21 26405277, 0098 21 26405278

Fax: 0098 21 26405279

Mob: 00989121504764

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll fuq (+356) 21242191.

l-Iraq 25/03/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Minħabba sitwazzjoni ta' sigurtà għadha volatili, perikoluża u imprevedibbli, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ iwissi kontra kull vjaġġar lejn: 

 • il-provinċja ta’ Anbar,  
 • il-provinċja ta’ Ninewah,  
 • il-provinċja ta’ Salah-Al-Din,  
 • il-provinċja ta’ Diyala,  
 • il-provinċja ta’ Tam’mim (Kirkuk),  
 • fil-provinċja ta’ Erbil, fin-Nofsinhar ta’ Road 80, u sa 10km mill-fruntiera mal-provinċja ta’ Ninewah bejn Road 80 u Road 2.  

Barra minn hekk, il-Ministeru iwissi kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn il-kumplament tal-Iraq, inkluż il-kumplament tar-reġjun tal-Kurdistan. Bħalissa hemm tensjoni bejn il-gvern tal-Iraq u l-Gvern Reġjonali tal-Kurdistan wara referendum għall-indipendenza mill-Iraq. Qed isiru protesti regolari kull nhar ta’ Ġimgħa f’Tahrir Square u madwarha. Evita dimostrazzjonijiet u segwi l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet tal-pulizija lokali. Is-sitwazzjoni tas-sigurtà fir-Reġjun tal-Kurdistan tista' tiddeterjora malajr. Barra minn hekk, it-Turkija twettaq bombardamenti perjodiċi fl-inħawi l-aktar ta’ fuq fit-tramuntana tar-Reġjun tal-Kurdistan tal-Iraq (KRI). Oqgħod attent ħafna f'żoni muntanjużi, partikolarment qrib il-fruntiera mat-Turkija. Il-punti ta' qsim tul il-fruntiera bejn l-Iraq u t-Turkija jistgħu jiġu affettwati wkoll.

F’Diċembru 2017, il-Prim Ministru tal-Iraq iddikjara li d-Daesh (li qabel kienu magħrufa bħala ISIL) ġew megħluba fl-Iraq. Madankollu, ir-riskju tal-attakki terroristiċi għadu hemm. Is-sitwazzjoni tas-sigurtà fl-Iraq tibqa’ inċerta, u tista’ tmur għall-agħar malajr. Huwa probabbli li t-terroristi jippruvaw iwettqu attakki fl-Iraq. Hemm ukoll riskju għoli ta’ ħtif. Filwaqt li l-attakki jistgħu jseħħu fi kwalunkwe ħin, hemm riskju akbar matul btajjel reliġjużi jew pubbliċi. 

F'Basra il-protesti marbuta mat-talbiet għal servizzi u opportunitajiet ta' impjieg mtejba għadhom għaddejjin. Xi diżgrazzji ġew irrappurtati. Wara eskalazzjoni ta' vjolenza fl-4 u s-6 ta' Settembru 2018, il-Gvern tal-Iraq impona curfews temporanji fil-belt għal matul il-lejl. Curfews jistgħu jiġu imposti mill-ġdid fi żmien qasir jekk il-vjolenza tkompli.

Hemm riskju tas-sigurtà ieħor fir-rigward tad-Diga ta’ Mosul, li hija f’riskju li tinfaqa’. Anke jekk il-Gvern tal-Iraq beda jieħu miżuri biex itejjeb l-integrità strutturali tad-Diga, jekk tinfaqa’, din tista’ twassal għal għargħar kbir fil-wied tax-Xmara Tigris, minn Mosul sa Baghdad. Għandek issegwi r-rapporti fil-midja u tiżgura li għandek lesti pjanijiet ta’ kontinġenza. Il-Gvern Federali tal-Iraq ħabbar li reġgħu bdew it-titjiriet internazzjonali lejn u minn l-ajruporti ta’ Erbil u Sulaimaniyah mid-19 ta’ Marzu. Il-vjaġġaturi għandhom jiċċekkjaw mal-linji tal-ajru tagħhom qabel ma jagħmlu pjanijiet. Il-permess ta’ Iraqi Airways biex topera lejn u minn punti fl-UE ġie sospiż. 

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fl-Iraq, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin: 

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio, Triq il-Merkanti, Valletta, Malta

Nru tat-Telefown (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


l-Irlanda 11/04/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn l-Irlanda biex ikunu kawti, wara twissija maħruġa mill-Eżekuttiv tas-Servizzi tas-Saħħa (Health Services Executive - HSE) responsabbli għas-servizzi tas-saħħa fl-Irlanda dwar razza virulenti ġdida tal-virus H1N1, magħruf ukoll bħala s-Swine Flu. L-HSE indika li l-virus huwa potenzjalment ta’ riskju serju għas-saħħa pubblika, u jista’ jkun ta’ deni b’mod partikolari għal żgħażagħ u nisa tqal, apparti mill-gruppi normali fir-riskju. L-awtoritajiet lokali jħeġġu lin-nies biex jieħdu t-tilqima meħtieġa qabel ma jivvjaġġaw lejn il-pajjiż.

Aktar informazzjoni u ħjilijiet dwar il-prevenzjoni huma disponibbli fuq is-sit web tal-HSE www.undertheweather.ie

F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta f’Dublin jew lill-Konslu Onorarju f’Dublin fuq id-dettalji li ġejjin:

L-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta

15, Leeson Street Lower, Dublin 2

Tel: 00353 1 676 2340

Fax: 00353 1 676 6066

Mowbajl: 00353 833 452 288

Indirizz elettroniku: maltaembassy.dublin@gov.mt

Il-Konslu Onorarju ta’ Malta

30, Hermitage Grove, Rathfarnham, Dublin 16

Tel: 00353 (1) 494 4220

Mowbajl: 00353 862 573 351

Fax: 00353 (1) 450 7718

Indirizz elettroniku: maltaconsul.dublin@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll permezz tat-telefown. (+356) 21242191.


Isle of Man 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Istati Uniti 16/04/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża lil dawk il-Maltin li ser jivvjaġġaw lejn l-Istati Uniti tal-Amerka li matul il-Ħadd li għadda kien hemm numru ta’ maltempati fuq in-Nofsinhar tal-pajjiż, li kkawżaw numru ta’ ċikluni tal-arja u għargħar li ħallew minn tal-anqas tmien persuni mejta, għexieren imweġġa’ u nqered il-maġġorparti ta’ villaġġ f’Texas. Fost il-mejta kien hemm tlett itfal. Madwar 90,000 persuna spiċċa mingħajr il-provvista tal-elettriku ġewwa Texas, Mississippi, Louisiana, Arkansas, u Georgia sa nofsinhar tal-Ħadd.

Minn tal-anqas persuna nqatlet u madwar għoxrin persuna oħra sfaw feruti wara li ċiklun tal-arja x’aktarx laqat il-Caddo Mounds State Historic Site fil-Lvant ta’ Texas matul avveniment kulturali għall-Amerikani Nattivi f’Alto, madwar 130 mil (209 kilometri) fix-Xlokk ta’ Dallas.

Fil-viċinanzi, ġewwa Houston County, persuna nqatlet f’Weches, 6 mili Lbiċ minn Caddo Mound. Ċiklunu tal-arja għattan il-maġġoranza tan-Nofshinhar ta’ Franklin, Texas, billi qaleb għadd ta’ djar mobbli filwaqt li kkawża ħsarat lil numru ta’ residenzi madwar 125 mil (200 kilometru) fin-Nofsinhar ta’ Dallas. Xita qawwija u maltempati kinsu Mississippi matul il-lejl tas-Sibt hekk kif il-maltemp mexa lejn il-Lvant. Il-maltemp huwa mistenni li ser ikompli jersaq lejn il-Grigal fejn l-impatt tiegħu diġà kien wieħed devastanti. Is-Servizz Nazzjonali tat-Temp ħareġ avviżi dwar iċ-ċikluni tal-arja għall-partijiet ta’ Maryland, New York, Pennsylvania u West Virginia.

Is-sistema kbira ta’ maltemp ikkawżat ukoll għargħar mhux mistenni f’Louisiana, fejn ġew irrappurtati żewġ każijiet ta’ mwiet. Hekk kif il-maltemp mexa lejn Alabama, possibilment ċiklun tal-arja qata’ l-provvisa tal-elettriku u kkawża ħsarat lil numru ta’ djar mobbli fi Troy, madwar 50 mil (80 kilometru) fin-Nofsinhar ta’ Montgomery.

Ċittadini Maltin huma mwissija li jkunu kemm jista’ jkun kawti u jieħdu l-prekawzjonijiet normali sabiex jipproteġu s-sigurtà tagħhom. Il-Ministeru jisħaq sabiex ċittadini Maltin li jinsabu fl-Istati msemmija hawn fuq jimxu mal-istruzzjonijiet u l-avviżi maħruġa mill-awtoritajiet Amerikani, b’mod rett u effiċjenti, inkluż kwalunkwe ordni ta’ evakwazzjoni. Aktar informazzjoni fuq is-sigurtà u l-proċeduri neċessarji, kif ukoll id-dettalji ta’ kuntatt jistgħu jinkisbu mis-siti t’hawn isfel:

- https://www.fema.gov/ US Department of Homeland Security għal informazzjoni ġenerali fuq preparazzjoni f’każ ta’ diżastri

L-Ambaxxata Maltija ġewwa Washington DC tista’ tiġi kkuntattjata fuq in-numru ta’ emerġenza : +1 202 716 3617.

Familjari Maltin jistgħu jikkuntattjaw ukoll il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin b’mod dirett fuq (+356) 21 242 191.


l-Italja 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Iżlanda 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Iżrael 29/03/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li se jivvjaġġaw lejn l-Iżrael li hemm mistennija protesti fit-30 ta’ Marzu 2019 fuq in-naħa ta’ Gaża mal-ħajt tal-perimetru bejn Gaża u l-Iżrael biex jitfakkar l-anniversarju ta’ sena tad-dimostrazzjonijiet ta’ kull ġimgħa. Hemm riskju miżjud ta’ inċidenti tas-sigurtà, inkluż sparar bir-rockets, li jistgħu jseħħu lil hinn sew miż-żona tal-fruntiera ta’ Gaża. Għandek issegwi l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u żżomm ruħek aġġornat permezz tar-rapporti tal-midja lokali u tal-ivvjaġġar.

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li se jivvjaġġaw lejn l-Iżrael biex ikunu kawti ħafna u biex jevitaw kull vjaġġar lejn ċerti reġjuni minħabba t-tensjoni tas-sigurtà preżenti. B’mod partikolari, il-Ministeru jwissi wkoll kontra kull vjaġġar lejn:

• Gaża

• Ix-Xatt tal-Punent

• Ix-Sheba’a Farms u Ghajjar u sa 500m mill-fruntiera mal-Libanu (il-”Linja Blu”) fil-Lvant ta’ Metula, inkluż it-tarf tat-Tramuntana tal-belt

• Fil-Lvant ta’ Route 98 tul il-fruntiera Sirjana

• Il-Golan Heights

Filwaqt li s-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-pajjiż mhix prevedibbli, qiegħda tiżviluppa l-ħin kollu, bir-riskju ta’ attakki terroristiċi u episodji vjolenti. Qiegħed dejjem jiżdied il-ġlied fl-Istrixxa ta’ Gaża li qed iwassal li jindarbu l-persuni. Kien hemm għadd ta’ ġlied vjolenti bejn dawk li kienu qed jipprotestaw u l-forzi tas-sigurtà fl-Iżrael u x-Xatt tal-Punent, inkluż Tel Aviv, Ġerusalemm tal-Lvant, il-Belt il-Qadima, u Hebron. L-inċidenti żdiedu wkoll fil-Galilea ta’ Fuq u l-Golan Heights.

Huwa probabbli li t-terroristi jippruvaw iwettqu attakki fl-Iżrael u fit-Territorji Okkupati Palestinjani. Il-miri jistgħu jinkludu binjiet tal-gvern, inklużi skejjel, postijiet ta’ qima, ċentri tax-xiri, ristoranti, bars u ċentri tat-trasport pubbliċi bħal terminus tal-karozzi tal-linja, ajruporti u mollijiet. Huwa essenzjali li l-vjaġġaturi dejjem ikunu viġilanti f’postijiet pubbliċi, u li jkunu jafu fejn qegħdin l-eqreb shelters mill-bombi.

Il-vjaġġaturi Maltin huma mwissija wkoll biex jevitaw ġemgħat jew dimostrazzjonijiet pubbliċi biex iħarsu s-sikurezza tagħhom. Hemm dimostrazzjonijiet frekwenti f’bosta partijiet tal-belt miżjura mit-turisti inkluż fil-Belt il-Qadima u madwarha, speċjalment wara t-talb ta’ nhar ta’ Ġimgħa. Xi wħud minn dawn il-protesti wasslu għal ġlied vjolenti. Il-vjaġġaturi huma mħeġġa wkoll biex dejjem isegwu b’mod rigoruż l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u jżommu ruħhom aġġornati dwar l-iżviluppi l-aktar riċenti permezz tal-midja lokali u internazzjonali.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta f’Tel Aviv fuq id-dettalji li ġejjin:

L-AMBAXXATA TAR-REPUBBLIKA TA’ MALTA

50, Dizengoff Street, Top Tower,14th Floor,

64332 Tel Aviv, L-Iżrael

Ġenerali: 00972 3 6295916

Mowbajl ta’ Emerġenza: 00972 5225 75 708

Fax: 00972 03 6295917

Indirizz elettroniku: maltaembassy.telaviv@gov.mt

Indirizz elettroniku ta’ emerġenza: holyland.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Iżvezja 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Iżvizzera 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Jemen 08/04/2019

Evita kull vjaġġar

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kontra kull vjaġġar lejn il-Jemen (fuq il-kontinent u l-gżejjer), u jħeġġeġ liċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż biex jitilqu immedjatament. Is-sitwazzjoni politika u tas-sigurtà għadha volatili ħafna, u l-pajjiż għaddej minn vjolenza kontinwa bejn fazzjonijiet rivali. Partijiet kbar tal-pajjiż huma affettwati mill-bombardamenti, l-attakki bir-rokits u l-ġlied fuq l-art ta’ kuljum. Kien hemm ukoll ġlied u nies midrubin fil-fruntiera bejn il-Jemen u l-Arabja Sawdija. L-istituzzjonijiet tal-istat huma limitati ħafna fil-funzjonament tagħhom mal-pajjiż kollu, u partijiet kbar tal-pajjiż mhumiex taħt il-kontroll tal-gvern.

Il-mezzi kummerċjali biex toħroġ mill-pajjiż huma limitati għat-tluq minn Aden u Seiyun. It-titjiriet tal-Yemenia Airways mill-ajruport ta' Sana huma temporanjament sospiżi. Yemenia Airways torganizza regolarment titjiriet mill-ajruport ta' Aden, li reġa' fetaħ f'Mejju 2016, iżda l-iskeda tat-titjiriet hija suġġetta għal alterazzjonijiet jew kanċellazzjonijiet tal-aħħar minuta.

L-entitajiet tas-sigurtà tal-istat jiffunzjonaw biss parzjalment u ma jistgħux jiggarantixxu biżżejjed protezzjoni. L-attakki terroristiċi huma frekwenti, u tkompli t-theddida ta’ attakki, ħtif, u detenzjoni illegali kontra barranin minn gruppi terroristiċi, milizzja lokali, nies tribali armati, u gruppi kriminali tibqa’.

Il-ħtif huwa theddida kostanti mal-pajjiż kollu, b’mijiet ta’ nies li ġew maħtufa f’dawn l-aħħar 15-il sena. Dawn seħħew fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata u f’postijiet differenti, inkluż postijiet pubbliċi u anke fl-akkomodazzjoni tal-vittmi. Persuni barranin (inkluż ħaddiema taż-żejt u tal-gass, għalliema, studenti, u ġurnalisti) huma l-miri leġittimi għall-ħtif. Fid-dawl ta’ dan, il-vjaġġaturi li diġà qegħdin fil-Jemen huma mwissija biex jevitaw li jżuru postijiet popolari maċ-ċittadini barranin u biex isegwu l-parir lokali.

Minħabba l-istandards ħżiena tas-sewqan, nuqqas kbir ta’ fjuwil, u l-mini splussivi tal-art, l-ivvjaġġar bit-triq fil-pajjiż huwa perikoluż ħafna. Il-vjaġġar bl-ajru ġie affettwat ukoll mill-konflitt, fejn l-ajruporti qed jiffaċċjaw sospensjoni jew għeluq temporanju. Huwa importanti li l-vjaġġaturi jiċċekkjaw mal-linja tal-ajru tagħhom qabel ma jivvjaġġaw lejn kwalunkwe ajruport. Il-konflitt jestendi wkoll fl-ibħra territorjali tal-Jemen, u għad hemm riskju ta’ piraterija u nies midruba lil hinn mill-kosta tas-Somalja u fl-istati tal-viċinat, kif ukoll fl-ibħra ta’ ħdejhom. Vapuri fl-Oċean Indjan (madwar is-Seychelles u l-Madagascar) kif ukoll fil-Kenja, it-Tanzanija, il-Mozambique, il-Jemen u l-Oman huma wkoll f’riskju li jiġu attakkati u maħtufa. Il-gżejjer fil-Baħar l-Aħmar fil-biċċa l-kbira tagħhom huma żoni militari ristretti. Iseħħu regolarment konflitti mal-Eritrea minħabba drittijiet għas-sajd fil-Baħar l-Aħmar. Fiż-żona ta’ Bab al-Mandab u fl-ilmijiet lil hinn mill-kosta tas-Somalja, qed jiġu rrappurtati dejjem aktar inċidenti ta’ piraterija u problemi tat-traffikar ta’ refuġjati mis-Somalja lejn il-Jemen.

L-armi huma faċilment disponibbli fil-Jemen, u tilwim tribali fuq l-art huwa komuni.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Minħabba tfaqqigħ tal-kolera, il-vjaġġaturi huma mwissija biex jieħdu l-prekawzjonijiet xierqa. Il-faċilitajiet tas-saħħa huma ħżiena, speċjalment lil hinn mill-bliet ewlenin. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu ambulanza fuq 191. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament. 

Il-passaporti għandhom ikunu validi għad-durata proposta taż-żjara.  

Il-vjaġġaturi għandhom ikunu kawti meta jużaw kameras qrib siti militari jew reliġjużi, u huwa importanti li jiksbu l-kunsens tal-persuni, qabel ma jittieħdu ritratti tagħhom.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Jemen, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Jemen jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ, 

Palazzo Parisio, Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Nru tat-tel. (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Jersey 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Kambodja 22/04/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha biex ikunu kawti meta jivvjaġġaw lejn il-Kambodja.

Wara l-elezzjoni nazzjonali f’Lulju 2018, għad jista’ jkun hemm rallies politiċi u tilwim, u dawn jistgħu jieħdu xejra vjolenti. Għandu jiġi żgurat li jiġu evitati żoni fejn isiru ġemgħat kbar tal-massa u dimostrazzjonijiet, jew fejn dawn jidhru li qed jiffurmaw. Għandhom jiġu segwiti mill-qrib l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali, u huwa rrakkomandat ukoll li tiġi segwita l-midja lokali (inkluż il-midja soċjali) għall-informazzjoni l-aktar riċenti.

Għalkemm il-livell tal-kriminalità huwa ġeneralment baxx, il-vjaġġaturi jridu joqogħdu attenti għal serq mill-bwiet u ħtif ta’ basktijiet, filwaqt li jiżguraw li oġġetti ta’ valur (inklużi l-passaporti) jinżammu siguri. Postijiet komuni għal reati żgħar jinkludu:

 Iż-żoni ħdejn ix-xmara u BKK ta’ Phnom Penh

• Siem Reap

• Sihanoukville, b’mod partikolari fiż-żona ta’ Boeung Keng Kang fit-Tramuntana u l-Punent tal-Monument tal-Indipendenza, żoni turistiċi u qrib il-gżejjer.

Rapporti ta’ attakki sesswali kontra nisa barranin huma baxxi, iżda fl-2017, kien hemm inċidenti fejn vjaġġaturi nisa ġew attakkati sesswalment f’Siem Reap u Sihanoukville. Dawn jinkludu inċidenti ta’ nisa waħedhom li jiġu attakkati sesswalment minn irġiel li jgħidu li huma xufiera ta’ taxis fuq muturi fiż-żona ta’ Pub Street f’Siem Reap. Għandek tkun viġilanti l-ħin kollu, speċjalment meta timxi waħdek. It-turisti m’għandhomx jaċċettaw li jirkbu ma’ persuni stranġieri u għandhom jistaqsu lil-lukanda tagħhom għal rakkomandazzjoni għal xufier tat-taxi affidabbli. In-nisa m’għandhomx jirkbu fis-sedil ta’ quddiem tat-taxi. Hemm ħafna inċidenti tat-toroq, u l-vjaġġaturi għandhom isuqu b’attenzjoni u jevitaw żoni mhux imdawla.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari fiż-żona tat-tempju ta’ Preah Vihear u fir-reġjun tal-fruntiera ta’ madwarha. Kien hemm ġlied frekwenti bejn it-Tajlandja u l-Kambodja minħabba tilwim dwar il-fruntiera fir-reġjun ta’ madwar Preah Vihear, inkluż skambji b’armi tan-nar u artillerija li rriżultaw f’bosta fatalitajiet u l-evakwazzjoni ta’ nies ċivili. Kien hemm ukoll tilwim dwar il-kontroll tat-tempji ta’ Ta Moan u Ta Krabey, li jinsabu qrib il-fruntiera bejn it-Tajlandja u l-Kambodja. Filwaqt li s-sitwazzjoni marret għall-aħjar, għad hemm it-tensjoni u għaldaqstant it-turisti għandhom joqogħdu aktar attenti meta jivvjaġġaw f’din iż-żona, u għandhom isegwi l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali.

Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu fil-Kambodja, ma jistgħux jiġu esklużi attakki. Il-miri jistgħu jinkludu postijiet miżjura mit-turisti, inkluż lukandi u postijiet turistiċi famużi; binjiet tal-gvern, inkluż skejjel; postijiet ta’ qima; ajruporti u ċentri u netwerks tat-trasport oħrajn; żoni pubbliċi bħal ristoranti, bars, kafetteriji, ċentri tax-xiri, swieq, lukandi u siti oħrajn popolari mal-barranin. Dejjem oqgħod attent għall-inħawi ta’ madwarek meta tkun f’postijiet pubbliċi.

Maltempati kbar matul il-monsoon jistgħu jikkawżaw tħarbit u ħsara inkluż għargħar u uqigħ tal-art. L-ivvjaġġar lejn ċerti provinċji jista’ jitħarbat severament matul dan iż-żmien. Il-Kummissjoni tax-Xmara Mekong (Mekong River Commission) tippubblika aġġornamenti uffiċjali dwar ix-Xmara Mekong fuq is-sit web tagħha. Inħeġġu liċ-ċittadini Maltin kollha biex jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji kollha, isegwu l-gwida kollha maħruġa mill-awtoritajiet lokali, u jsegwu r-rapporti tat-temp.

Il-pajjiż għadu ferm affettwat minn landmines u bombi mhux sploduti. Peress li ż-żoni bil-mini ta’ sikwit mhumiex immarkati, il-vjaġġaturi qatt m’għandhom jitbiegħdu mir-rotot prinċipali f’żoni rurali.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika, u għaldaqstant il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jiġi evitat il-gdim min-nemus. Kien hemm xi każijiet ta’ Influwenza tat-Tjur fit-tjur, u bħala prekawzjoni ġenerali, huwa rrakkomandat li tevita li jkollok kuntatt mill-qrib ma’ għasafar domestiċi/fil-gaġeġ/selvaġġi, evita li żżur swieq ta’ annimali ħajjin, u żgura li ikliet bit-tjur u l-bajd huma msajrin sew. Huwa importanti wkoll li tieħu provvista tajba ta’ mediċini, minħabba nuqqas ta’ disponibbiltà, u li żżomm kopja tar-riċetta tat-tabib jew ittra mit-tabib li tikkonferma l-ħtieġa għall-mediċina. Il-vjaġġaturi għandhom jiċċekkjaw l-istatus legali u r-regolamenti dwar mediċini bir-riċetta tat-tabib jew li jinxtraw. Huwa ugwalment importanti li joqogħdu attenti għal mediċini li jkunu mfalza jew skaduti. Il-faċilitajiet tas-saħħa pubbliċi huma ħżiena fil-pajjiż, filwaqt li kliniki privati ta’ sikwit huma mgħammra aħjar iżda huma għaljin. Minħabba li ċerti trattamenti mhumiex disponibbli, f’każijiet ikkumplikati huwa probabbli li jkun meħtieġ trasferiment b’ambulanza bl-ajru lejn pajjiż li joffri l-faċilitajiet xierqa. Għaldaqstant, huwa importanti li jkollok assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri trattament mediku barra mill-pajjiż u r-ripatrijazzjoni. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 119. Il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw lill-kumpanija tal-assigurazzjoni minnufih jekk jiġu riferuti għand faċilità medika.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-Kambodja. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-vjaġġaturi qatt m’għandhom jieħdu ritratti fl-ajruporti jew qribhom jew ta’ bażijiet militari. Huwa importanti li jintalab permess mill-persuni qabel ma jittieħdu ritratti tagħhom, speċjalment patrijiet u figuri reliġjużi oħrajn.

Għalkemm ma hemm ebda restrizzjoni legali dwar relazzjonijiet sesswali bejn persuni tal-istess sess, l-attitudnijiet pubbliċi jvarjaw u ma hemm ebda protezzjoni legali kontra d-diskriminazzjoni.

L-awtoritajiet tal-Kambodja ħarġu kodiċi ta’ mġiba uffiċjali għall-viżitaturi f’Angkor Wat u siti reliġjużi oħrajn, inkluż kodiċi tal-ilbies. Il-vjaġġaturi m’għandhomx jilbsu dbielet/shorts fuq l-irkoppa jew tops bl-ispalel mikxufin. Jekk jonqsu milli jsegwu l-kodiċi tal-ilbies, jistgħu jiġu rrifjutati milli jidħlu fis-siti.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Kambodja, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Kamerun 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Kanada 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Każakistan 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Kenja 22/04/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn ċerti żoni

Fil-15 ta’ Jannar, 2019, tal-anqas 14-il persuna mietu f’attakk vjolenti fil-kumpless ta’ Dusit Hotel fid-distrett ta’ Westland f’Nairobi. Għalkemm il-gvern tal-Kenja ddikjara li ġiet konkluża l-operazzjoni tas-sigurtà fiż-żona ta’ Riverside f’Nairobi, il-Ministeru javża lil dawk kollha li qegħdin fil-pajjiż biex ikunu kawti ħafna u joqogħdu ferm attenti meta jivvjaġġaw lejn il-pajjiż. Huwa essenzjali wkoll li jevitaw manifestazzjonijiet u postijiet iffullati; biex dejjem isegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u jżommu ruħhom aġġornati dwar is-sitwazzjoni fil-pajjiż billi jsegwu l-midja u r-rapporti tal-aħbarijiet.

B’mod partikolari, il-Ministeru jwissi kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn:

• żoni qrib il-fruntieri mas-Somalja, is-Sudan t’Isfel u l-Etjopja;

• il-Kontea ta’ Garissa;

• il-Kontea ta’ Lamu (ħlief il-Gżira Lamu u l-Gżira Manda);

• il-Kontea tax-Xmara Tana fit-Tramuntana tax-Xmara Tana nnifisha;

• Fil-viċinanza tal-kosta mix-Xmara Tana ’l isfel lejn ix-Xmara Galana (Athi-Galana-Sabaki).

Huwa rrakkomandat wkoll li jiġu evitati vjaġġi ta’ kwalunkwe tip fir-reġjuni aridi u remoti fit-Tramuntana ċentrali tal-pajjiż, b’mod partikolari l-kontej ta’ Baringo, West Pokot u Laikipia.

Dan il-parir jeskludi d-destinazzjonijiet tas-safari, ir-riservi tal-annimali selvaġġi u l-kumplessi ħdejn xatt il-baħar. Barra minn dan, l-ajruport ta’ Mombasa (Moi International Airport), l-ajruport ta’ Malindi u l-ajruport ta’ Manda mhumiex inklużi fiż-żona li għaliha l-Ministeru jwissi kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali. Jekk tivvjaġġa lejn il-Gżira ta’ Lamu jew il-Gżira ta’ Manda, għandek tagħmel dan bl-ajru lejn l-ajruport ta’ Manda u mhux bit-triq.

Minħabba ġlied bl-armi preċedenti fiż-żona tal-Muntanja Elgon fil-Kenja tal-Punent qrib il-fruntiera mal-Uganda, għad hemm preżenza qawwija tas-sigurtà u jista’ jkun hemm inċidenti oħrajn. Huwa importanti wkoll li dejjem isegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u jżommu ruħhom aġġornati dwar is-sitwazzjoni fil-pajjiż billi jsegwu l-midja u r-rapporti tal-aħbarijiet.

Għad hemm riskju għoli ta’ terroriżmu, inkluż ħtif terroristiku, mal-Kenja kollha, inkluż għal persuni li jivvjaġġaw f’Nairobi u l-inħawi tagħha, il-kosta u ż-żoni tal-kumplessi turistiċi madwar Mombasa u Malindi, il-bliet ta’ Narok, Naivasha, Nanyuki u Meru u ż-żoni tal-madwar, u l-kontei tal-fruntiera tat-Tramuntana. Il-vjaġġaturi jistgħu jkunu fil-mira ta’ tali attakki. Ma ssir ebda diskriminazzjoni fl-attakki li jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mal-barranin, inklużi lukandi, bars, ristoranti, sports bar u nightclubs, avvenimenti sportivi, supermarkets, ċentri tax-xiri, żoni kostali inklużi xtut il-baħar, ajruporti, karozzi tal-linja, ferroviji u ċentri tat-trasport oħra. Postijiet ta’ qima inklużi knejjes u moskei kienu wkoll fil-mira. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu viġilanti b’mod partikolari f’tali żoni.

Barra minn hekk, hemm rata tal-kriminalità għolja fil-biċċa l-kbira tar-reġjuni tal-Kenja, b’mod partikolari fil-bliet ewlenin bħal Nairobi, Mombasa u Kisumu, u fil-kumplessi kostali. Ir-rati tal-kriminalità huma ogħla fi kwartieri fqar ta’ Nairobi, fil-Belt il-Qadima ta’ Mombasa u fuq il-Likoni Ferry u madwarha (li tikkollega Mombasa mal-kumplessi tan-Nofsinhar). Kien hemm għadd ta’ attakki fil-Kenja fi snin riċenti, b’mod partikolari fil-kontej ta’ Garissa, Mandera u Lamu u żoni kontinentali oħra qrib il-fruntiera mas-Somalja. Iċ-ċittadini Maltin huwa mwissija biex jibqgħu viġilanti f’postijiet pubbliċi u fuq is-sistemi tat-trasport pubbliku, u għandhom jiżguraw li l-oġġetti personali, inklużi passaporti u dokumenti tal-ivvjaġġar oħra, ikunu dejjem siguri.

Fl-1 ta’ Awwissu 2018, ġiet iddikjarata tfaqqigħa tal-Ebola fit-territorju ta’ Béni, il-Provinċja ta’ North Kivu fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. L-awtoritajiet tal-Kenja implimentaw miżuri ta’ skrinjar addizzjonali f’xi ajruporti u fil-postijiet tal-qsim tal-fruntiera fil-Kenja għal dawk li vvjaġġaw miż-żoni affettwati. L-aġġornamenti l-aktar riċenti jistgħu jinstabu fis-sit web tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO). Fil-Kenja, jista’ jkun hemm il-Kolera, il-Malarja, id-deni Dengue u infezzjonijiet oħra trażmessi minn insetti. Tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma tivvjaġġa lejn il-Kenja, għandek tiċċekkja mal-professjonista tas-saħħa biex tiċċekkja jekk għandekx bżonn tieħu xi tilqim jew miżuri preventivi oħrajn. Huwa essenzjali li l-vjaġġaturi jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa u fondi aċċessibbli biex ikopru l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku barra mill-pajjiz u r-ripatrijazzjoni.

Il-kwalità tal-ilma fil-Kenja tista’ tkun ħażina u jseħħu tfaqqigħiet ta’ mard trażmess mill-ilma, bħall-kolera, il-malarja u d-deni dengue fil-Kenja, b’mod partikolari fiż-żona kostali, f’żoni qrib Lake Victoria u f’xi parks, speċjalment matul u immedjatament wara l-istaġun tax-xita (Marzu-Ġunju, Ottubru-Novembru). Qabel ma tixrob l-ilma tax-xorb, iċċekkja li huwa tajjeb għax-xorb.

Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li l-passaporti tagħhom huma validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tar-ritorn lura lejn Malta u li d-dokument tal-ivvjaġġar fih żewġ paġni vojta disponibbli mal-wasla.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Kenja jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju f’Nairobi fuq id-dettalji li ġejjin:

NAIROBI

P.O Box 2719-00100, Nairobi, Il-Kenja

Indirizz tal-Lokalità: Daphton Court, B4, Riverside Drive, off Chiromo Road opp. Prime Bank

Tel: 00254 20 2672822

Mowbajl: 00254 729 696700

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll permezz tat-telefown. (+356) 21242191.


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Kirgiżistan 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Kiribati 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Kolombja 25/03/2019

Kun viġilanti

...Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li nhar is-Sibt terremot ta’ qawwa 6.1 laqat il-Punent tal-Kolombja fl-Andes. It-terremot laqat 32 mil (51.5km) fil-Majjistral tal-belt ta’ Tula. Il-Ministeru jwissi kontra kull vjaġġar lejn:

• il-port ta’ Buenaventura fid-dipartiment ta’ Valle de Cauca

• il-port ta’ Tumaco fid-dipartiment ta’ Nariño

Il-Ministeru jwissi wkoll kontra kull vjaġġar, ħlief dak essenzjali, lejn:

• id-dipartimenti ta’ Putumayo, Arauca, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vichada, u Norte de Santander (ħlief il-bliet kapitali tagħhom, kif indikati fuq il-mappa);

• id-dipartiment ta’ Cauca (ħlief il-belt kapitali Popayán u t-triq bejn is-sit turistiku tar-rovini ta’ San Agustin f’Huila u l-belt ta’ Popayán);

• id-dipartiment ta’ Chocó (ħlief il-belt kapitali tiegħu Quibdó, il-bliet ta’ Nuquí u Bahía Solano fejn in-nies imorru jaraw il-balieni, u s-sit turistiku ta’ Capurganá);

• id-dipartiment ta’ Nariño (ħlief il-belt kapitali tiegħu Pasto u l-punt tal-qsim tal-fruntieri ta’ Ipiales);

• id-dipartiment ta’ Meta (ħlief il-belt kapitali tiegħu Villavicencio, u s-sit turistiku ta’ Caño Cristales); il-viżitaturi li se jivvjaġġaw lejn Caño Cristales għandhom jagħmlu dan ma’ kumpanija tal-ġiti ta’ reputazzjoni tajba biss u jivvjaġġaw bl-ajru lejn u mill-belt ta’ La Macarena;

• sa 5km mill-fruntiera tal-Venezwela fid-dipartimenti ta’ La Guajira, César u Boyaca;

• iż-żoni rurali fit-Tramuntana ta’ Antioquia, fin-Nofsinhar ta’ Cordoba, fin-Nofsinhar ta’ Valle de Cauca, u fin-Nofsinhar ta’ Bolivar (kif indikati fuq il-mappa).

Fis-17 ta’ Jannar 2019, kien hemm attakk b’bomba kontra l-Akkademja General Santander tal-Pulizija Nazzjonali fin-Nofsinhar ta’ Bogota, b’rapporti ta’ fatalitajiet. Għandek tevita ż-żona immedjata (inkluża l-Autopista Sur bejn Avenidas 1 de Mayo u Boyaca), tkun viġilanti u ssegwi l-istruzzjonijiet tal-pulizija lokali.

Fil-11 ta’ April 2018, 8 pulizija ġew maqtula f’attakk b’bomba fuq il-vettura tagħhom fir-raħal rurali ta’ Urabá, fit-Tramuntana ta’ Antioquia. Il-Ministeru iwissi kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn iż-żona.

Riċentement kien hemm bosta inċidenzi ta’ ħtif fiż-żona tal-fruntiera bejn il-Kolombja u l-Ekwador; huwa probabbli li jkun hemm operazzjonijiet tas-sigurtà. It-turisti għandhom jużaw biss il-punt tal-qsim tal-fruntiera tal-Awtostrada Pan-Amerikana f’Ipiales fuq trasport ċertifikat.

Wara li tħabbar imblokk bl-armi fir-Reġjun ta’ Catatumbo (Norte de Santander), il-vjaġġaturi huma mwissija kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn iż-żona, kif ukoll biex isegwu l-pariri tas-sigurtà peress li s-sitwazzjoni tista’ tiżviluppa malajr.

Is-sitwazzjoni tas-sigurtà tista’ tinbidel malajr ħafna f’bosta żoni fil-pajjiż. F’dan ir-rigward, huwa importanti li tingħata attenzjoni għat-twissijiet maħruġa mill-awtoritajiet Kolombjani. B’mod ġenerali, aktar ma hija remota ż-żona, aktar ma tkun kbira t-theddida potenzjali għas-sikurezza tiegħek. Huwa probabbli ħafna li t-terroristi jippruvaw iwettqu attakki fil-Kolombja. Minkejja l-livelli għoljin ħafna tal-kriminalità, il-biċċa l-kbira taż-żjajjar fil-Kolombja huma mingħajr problemi.

Il-Kolombja hija kklassifikata li hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus Zika.

Qabel ma tivvjaġġa ara li jkollok assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa.

Iċ-ċittadini Maltin li jeħtieġu assistenza konsulari fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju fuq id-dettalji li ġejjin:

         Dr. Ricardo Edmundo Schembri

 Konslu Onor.

         Carrera 6 # 151 - 18 (801), Bogotá, D.C. Il-Kolombja

         Tel/Fax: 0057 (1) 6685370

Indirizz elettroniku: maltaconsul.bogota@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


il-Kongo 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Korea t’Isfel 15/04/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha biex jeżerċitaw livell għoli ta' prudenza meta jivvjaġġaw lejn dan il-pajjiż. L-ivvjaġġar jibqa' sikur u possibbli, madankollu l-livell ta' tensjoni fuq il-peniżola Koreana huwa kkaratterizzat minn instabbiltà u s-sitwazzjoni tas-sigurtà tista’ tinbidel bi ftit avviż. Għalkemm dawn it-tensjonijiet normalment ma jaffettwawx il-ħajja ta’ kuljum, il-vjaġġaturi huma mħeġġa biex iżommu ruħhom aġġornati dwar ir-rapporti tal-aħbarijiet lokali u internazzjonali u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż l-proċeduri ċivili ta' emerġenza . 

Matul is-sena, l-awtoritajiet tal-Korea t'Isfel jorganizzaw eżerċizzji ċivili ta' emerġenza, li fihom jinstemgħu is-sireni, it-trasport jitwaqqaf u xi nies jistgħu jintalbu biex jieħdu kenn fl-istazzjonijiet tal-metro jew fil-kantini. Filwaqt li l-parteċipazzjoni tal-viżitaturi mhijiex meħtieġa, wieħed għandu jiffamiljarizza ruħu mal-proċeduri u jiċċekkja avviżi lokali għal aktar eżerċizzji. F'każ ta 'emerġenza, iċ-ċittadini Maltin huma mħeġġa jikkooperaw u jsegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet rilevanti tal-Korea t'Isfel f'kull ħin.

B'effett mit-28 ta 'Settembru 2018, il-bidliet fil-Liġi tat-Traffiku Koreana jidħlu fis-seħħ, inklużi:

 • Il-passiġġieri kollha fil-vetturi għandhom jilbsu ċinturin tas-sigurtà inklużi fis-sedili ta 'wara. 

 • Il-karozzi tal-linja tal-belt li mhumiex mgħammra b'ċinturini tas-sigurtà huma eżentati minn dan ir-regolament. 

Aktar informazzjoni tista' tinstab fl-Att tat-Traffiku tat-Toroq Korean. Kull min jixtieq ifittex iktar informazzjoni addizzjonali għandu jikkuntattja lill-awtorità tal-pulizija Koreana.

Dimostrazzjonijiet pubbliċi fil-Korea ta 'Isfel huma komuni. Dawn il-laqgħat huma l-aktar paċifiċi u rregolati tajjeb, iżda wieħed għandu jieħu kura żejda bħal f'kull post iffullat. Il-vjaġġaturi għandhom ukoll ikunu konxji li skont il-liġi Koreana, iċ-ċittadini barranin huma pprojbiti milli jieħdu sehem f'attivitajiet politiċi fil-Korea t'Isfel.

Fil-każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin huma mħeġġa wkoll li jfittxu l-għajnuna mill-Konslu Onorarju f’Seoul bħala l-ewwel punt ta’ kuntatt fil-pajjiż, jew l-eqreb Ambaxxata tal-UE f’Seoul:

Mr Kwang Yong Ly

Konslu Onorarju

Room 311, Sungchang Building 60-3,

2-KA, Chungmu-Ro, Chung-Ku, Seoul

Telefown: 0082 (2) 778 9201

Fax: 0082 (2) 778 9202

Mowbajl: 0082 (11) 232 9128

Indirizz elettroniku: maltaconsul.seoul@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll permezz tat-telefown (+356) 21242191.

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Korea ta’ Fuq 15/04/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (il-Korea ta’ Fuq). Is-sitwazzjoni fil-pajjiż tista’ tinbidel f’daqqa, u għaldaqstant tkun ta’ riskju sinifikanti għall-vjaġġaturi u r-residenti. Huwa importanti li tiġi segwita s-sitwazzjoni politika u tas-sigurtà u li żżomm kuntatt mal-organizzazzjoni ospitanti tiegħek.

Sa mill-bidu tal-2018 kien hemm tiġdid tal-kuntatt dirett bejn il-gvernijiet tal-Korea ta’ Fuq u tal-Korea t’Isfel, kif ukoll bejn il-Korea ta’ Fuq u l-Istati Uniti. Iżda, minħabba t-tensjoni politika fir-reġjun, li kibret konsiderevolment fl-2017 minħabba sensiela ta’ testijiet nukleari u ta’ missili mill-Korea ta’ Fuq, is-sitwazzjoni tista’ tinbidel f’daqqa, anke mingħajr avviż. Jekk iseħħ dan, ikun estremament diffiċli li tingħata xi għamla ta’ għajnuna konsulari. Mhuwiex possibbli li tivvjaġġa lejn ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea mir-Repubblika tal-Korea.

Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu fil-Korea ta’ Fuq, ma jistgħux jiġu esklużi attakki, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti

Għalkemm il-kriminalità kontra l-barranin hija rari, il-vjaġġaturi xorta għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jipproteġu lilhom infushom u l-affarijiet personali tagħhom. L-ivvjaġġar fil-pajjiż huwa ferm ristrett. Sew jekk il-vjaġġaturi jkunu turisti jew qegħdin fuq negozju, normalment ikun hemm gwida li takkumpanjahom.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Hemm okkorrenza ta’ enċefalite Ġappuniża, speċjalment fl-istaġun tas-sajf. L-ilma kollu huwa ta’ riskju tas-saħħa potenzjali minħabba l-Kolera. Huwa importanti li jinxtorob jew jintuża biss ilma mgħolli jew ilma tal-flixkun, u jiġu evitati xarbiet bis-silġ. Il-faċilitajiet tas-saħħa huma ħżiena, filwaqt li l-istandards tal-iġjene klinika fl-isptarijiet huma baxxi. Huwa importanti li jkollok biżżejjed provvisti ta’ kwalunkwe mediċina meħtieġa. Il-vjaġġaturi għandu jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. Huwa importanti li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għad-durata proposta taż-żjara tiegħek. Mhu meħtieġ ebda perjodu ta’ validità addizzjonali aktar minn dan.

Dejjem għandu jinġarr dokument ta’ identifikazzjoni fotografika.

Għalkemm ma hemm ebda leġiżlazzjoni kontra l-omosesswalità, l-awtoritajiet iqisu li relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess mhumiex aċċettabbli.

Huwa importanti li titlob permess qabel ma jittieħdu ritratti. Il-vjaġġaturi huma avżati biex ma jeħdux ritratti ta’ uffiċjali jew binjiet bil-gwardji tal-Korea ta’ Fuq.

Kull teknoloġija bil-GPS trid titħalla mad-dwana u tinġabar qabel it-tluq. Mowbajls barranin għandhom jiġu rreġistrati fl-ajruport/mal-fruntiera, u jistgħu jintużaw biss billi tinxtara SIM card tal-Korea ta’ Fuq.

Il-vjaġġaturi għandhom jirrispettaw il-liġijiet u d-drawwiet lokali. Kien hemm każijiet fejn barranin kellhom l-inkwiet wara li insultaw jew iċċajtaw dwar il-politika tal-pajjiż, u talli ma tawx attenzjoni xierqa għal ritratti tal-kap.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fil-Korea ta’ Fuq, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Kosovo 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Kosta tal-Avorju 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Kroazja 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Kuba 26/03/2019

Kun viġilanti

Minħabba l-kundizzjonijiet severi riċenti tat-temp li laqtu l-Lvant ta’ Havana, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw, jew li qegħdin fiż-żona, biex isegwu l-aħbarijiet lokali u r-rapporti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali u s-servizzi tal-emerġenza, inkluż kwalunkwe ordni ta’ evakwazzjoni. L-istaġun tal-uragani f’Kuba normalment huwa bejn Ġunju u Novembru.

L-istaġun tal-uragani fil-Karibew ta’ sikwit jaħbat ma’ xita qawwija, li tista’ tikkawża għargħar u uqigħ tal-art. Uqigħ tal-art u għargħar jistgħu jseħħu kullimkien u jistgħu jħarbtu severament is-servizzi essenzjali bħat-trasport; id-distribuzzjoni tal-elettriku; il-provvista tal-ilma u l-ikel; in-netwerks tat-telekomunikazzjoni; is-servizzi tal-emerġenza u l-kura medika fost oħrajn. Il-vjaġġaturi jistgħu jsegwu l-progress tal-maltempati fuq is-sit web taċ-Ċentru Nazzjonali tal-Uragani (National Hurricane Centre), u huma mħeġġa biex jikkuntattjaw lir-rappreżentant tagħhom rispettiv tal-kumpanija tal-ivvjaġġar, tal-operatur tal-cruises, jew tat-tour lokali biex jiċċekkjaw jekk sarux xi bidliet fl-arranġamenti tal-ivvjaġġar tagħhom.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjarat f’Kuba huma mingħajr problemi, it-turisti jridu joqogħdu attenti għal serq mill-bwiet u l-ħtif ta’ basktijiet, speċjalment f’Old Havana, fuq is-sistemi tat-trasport, f'postijiet popolari mat-turisti, u anke fil-clubs. Isseħħ sikwit kriminalità relatata mal-karozzi u serq b’vjolenza, u l-barranin sfaw vittmi wkoll ta’ titqib tat-tajers. Minn żmien għal żmien isseħħ kriminalità relatata mal-karozzi u serq b’vjolenza, mhux biss f’Havana iżda wkoll f’Santiago de Cuba u żoni oħra Oġġetti ta’ valur għandhom jinżammu mistura, u jingħata parir li oġġetti bħal dawn, inkluż il-passaporti, jinżammu f’post sigur. Ġie rrappurtat ukoll serq mill-kmamar, speċjalment f’pensjonijiet privati. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu kawti fiċ-ċentru ta’ Havana billejl, u jingħata parir li tintuża taxi, anke għal distanzi qosra.

F’Kuba hemm preżenza qawwija tal-pulizija u hemm restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-kelma u l-għaqda. Iċ-ċittadini Maltin li se jivvjaġġaw lejn il-pajjiż għandhom jevitaw dimostrazzjonijiet, żoni militari, u żoni ristretti oħrajn. Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu, ma jistgħux jiġu esklużi attakki fil-pajjiż.

L-istandard tas-sewqan ivarja f’Kuba, u bosta vetturi (kemm tat-trasport pubbliku u dak privat) mhumiex mantnuti sew. Il-kundizzjonijiet tat-toroq huma ħżiena, u jingħata parir li jiġi evitat is-sewqan billejl minħabba vetturi mingħajr dwal u annimali fit-toroq. It-turisti m’għandhomx jużaw mopeds jew Coco-taxis, għaliex bosta barranin ġew irrappurtati li korrew. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li jagħżlu taxis irreġistrati u biex jevitaw taxis privati. Karozzi qodma offruti bħala taxis għandhom jiġu evitati peress illi dawn m’għandhomx liċenzji xierqa u funzjonijiet tas-sigurtà.

Dan il-pajjiż huwa meqjus li hemm riskju għoli tat-trażmissjoni tal-virus Zika. Nisa tqal huma mwissija biex jipposponu l-ivvjaġġar mhux essenzjali għal wara t-tqala. Mhumiex disponibbli id-dettalji taż-żoni speċifiċi li huma affettwati f’dan il-pajjiż

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-faċilitajiet mediċi huma aħjar f’Havana milli fil-kumplament tal-pajjiż, u l-vjaġġaturi jridu jiżguraw li jkollhom assigurazzjoni komprensiva tas-saħħa u tal-ivvjaġġar sabiex tkopri l-ispejjeż ta’ trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. Kien hemm rapporti ta’ mard min-nemus, u għalkemm l-awtoritajiet lokali qed iwettqu fumigazzjoni kimika biex jikkontrollaw il-firxa tagħhom, il-vjaġġaturi kollha jingħataw parir biex jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jċemplu ambulanza fuq in-numru 104.

Peress illi bosta mediċini mhumiex disponibbli fil-pajjiż, il-vjaġġaturi għandhom jippakkjaw biżżejjed mediċini fuq riċetta tat-tabib u jiżguraw li għandhom kopja tal-ittra tar-riċetta minn professjonista tas-saħħa li tispjega l-kundizzjoni. Huwa rrakkomandat ukoll li t-turisti jkollhom fuqhom kopja tal-passaport u kit mediku komprensiv il-ħin kollu.

Taħt il-Liġi tal-Istati Uniti, l-ivvjaġġar mill-Istati Uniti lejn Kuba mhuwiex permess, u dan japplika anke għal dawk il-vjaġġaturi li jkunu għaddejjin fi tranżitu mill-Istati Uniti biex imorru lejn il-pajjiż.

Il-pajjiż għandu liġijiet stretti dwar id-drogi, u t-turisti m’għandhomx iġorru oġġetti għal persuni oħra, u m'għandhom iħallu qatt li xi ħadd ieħor jippakkja l-bagalji tagħhom.

Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jikkonfermaw mal-bank tagħhom jekk il-karti tal-kreditu jaħdmux f’Kuba. Minħabba l-muniti foloz, huwa rrakkomandat ukoll li l-vjaġġaturi jsarrfu l-flus biss minn fergħat tal-kambju Cadeca jew banek.

Global Positioning Systems (GPS) huma suġġetti għal rekwiżiti tal-importazzjoni u jistgħu jiġu kkonfiskati. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li GPS integrati (fil-mowbajls, it-tablets u l-laptops) jiġu skonnettjati jew diżattivati.

Għalkemm l-omosesswalità hija legali f’Kuba, il-wiri pubbliku ta’ affezzjoni minn koppji tal-istess sess jista’ jwassal għal attenzjoni mhux mixtieqa mill-pulizija.

It-turisti li jaslu fil-pajjiż b’laħam jew frott ikollhom dawn ikkonfiskati minħabba li l-importazzjoni fil-pajjiż ta’ prodotti bħal dawn hija pprojbita.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika u lanqas rappreżentazzjonijiet konsulari f’Kuba, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Kuwajt 18/04/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn l-Istat tal-Kuwajt biex ikunu kawti, minħabba tensjoni fir-reġjuni tal-madwar. Barra minn dan, il-pajjiż ra theddida mit-terroriżmu. L-attakki jistgħu jkunu indiskriminati u jistgħu jseħħu f’postijiet iffrekwentati minn persuni espatrijati u vjaġġaturi barranin. It-terroristi jkomplu joħorġu stqarrijiet fejn jheddu li ser iwettqu attakki fir-reġjun tal-Golf. Dawn jinkludu referenzi għal attakki fuq interessi tal-Punent, inkluż compounds residenzjali, interessi militari, taż-żejt, tat-trasport u tal-avjazzjoni.  Hemm riskju akbar ta' attakki ġewwa jew viċin ta' postijiet sagri, prinċipalment dawk relatati mar-reliġjon Shia, u ġew stabbiliti miżuri ta' sigurtà akbar f'dawn is-siti. Iċ-ċittadini Maltin li hemm fiż-żona għandhom ikunu viġilanti f’żoni pubbliċi, isegwu l-iżviluppi permezz tal-midja u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Is-sewqan fil-pajjiż huwa perikoluż, u l-istandards tas-sewqan huma baxxi ħafna. Minħabba l-preżenza ta’ landmines, il-vjaġġaturi għandhom jeżerċitaw kawtela kbira, anke jekk żoni ġew iddikjarati uffiċjalment li dawn tneħħew.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-vjaġġaturi dejjem għandu jkollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 112. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Huwa pprojbit it-teħid ta’ ritratti ta’ żoni tal-gvern, tal-militar, fruntieri, artijiet fejn hemm iż-żejt, u żoni ristretti oħrajn. Il-vjaġġaturi mhumiex permessi li jġibu magħhom jew li jkollhom fil-pussess tagħhom narkotiċi, alkoħol, majjal, u materjal oxxen. Dan ikun meqjus bħala reat u jista’ jirriżulta fi priġunerija.

Relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess huma pprojbiti, u anke wirjiet intimi ta’ affezzjoni bejn irġiel u nisa mhumiex approvati.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta fil-Kuwajt fuq id-dettalji li ġejjin:

L-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta

Villa No.2, Street No. 105, Block 1, Mubarak Abdulla Al Jaber Area,

New Mishref, Il-Kuwajt

Tel: +965253 88045/6

Fax: +965 253 880 47

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll fuq (+356)21242191

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Laos 11/04/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jwissi liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Laos kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn il-provinċja ta’ Xaisomboun minħabba tensjoni fis-sitwazzjoni tas-sigurtà u inċidenti ta' sparar każwali.

Fit-23 ta 'Lulju 2018, diga idroelettrika iġġarfet u ħarġu volumi estremament kbar ta' ilma fix-Xe Pian River fin-Nofsinhar ta' Laos PDR. Id-Distrett ta' Sanamxay fil-provinċja ta' Attapeu jibqa 'affettwat u għadhom għaddejjin ħidmiet ta' sokkors u sforzi ta' rikostruzzjoni. F'dan ir-rigward, il-vjaġġaturi huma avżati biex jevitaw vjaġġar mhux meħtieġ fir-reġjun Attapeu, biex jimmonitorjaw il-midja lokali u t-tbassir tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kull ordni ta' evakwazzjoni.

Bħalissa hemm twissijiet ħomor ta' għargħar f'diversi postijiet fix-Xmara Mekong u l-livelli ta' l-ilma jistgħu jinbidlu rapidament f'dan iż-żmien tas-sena. Iż-żoni tal-muntanji huma partikolarment vulnerabbli għal tiġrif minn ġnub l-għoljiet fl-istaġun tax-xita u jista 'jkun hemm għargħar tul il-baċini tax-xmara Mekong u bnadi oħra. Il-Kummissjoni tax-Xmara Mekong toffri aġġornamenti uffiċjali fuq ix-Xmara Mekong fuq il-websajt tagħhom. L-ivvjaġġar lejn xi provinċji jista' jiġi mfixkel serjament matul dan iż-żmien. Huwa importanti li jiġu mmonitorjati l-aħbarijiet lokali u r-rapporti tat-temp, u l-aġġornamenti internazzjonali tat-temp mill-Organizzazzjoni Meteoroloġika Dinjija.

Avvenimenti jew tilwimiet politiċi jistgħu jwasslu għal protesti vjolenti. Il-vjaġġaturi għandhom dejjem jevitaw ġemgħat bħal dawn u jsegwu l-iżviluppi lokali. Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu, ma jistgħux jiġu esklużi attakki. Dawn jistgħu jseħħu kullimkien, inkluż f’postijiet popolari mat-turisti. 

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi jridu joqogħdu attenti għal serq u ħtif ta’ basktijiet. Huwa importanti li dejjem iżżomm il-basktijiet tiegħek u li oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) jinżammu mistura. Fejn possibbli, ikun aħjar jekk tuża l-katnazz tiegħek stess, peress illi s-safes ipprovduti fil-lukandi u akkomodazzjoni oħra mhumiex neċessarjament siguri. Il-vjaġġaturi qatt ma għandhom iħallu ikel u xorb waħdu minħabba inċidenti ta’ spiking ta’ xorb/ikel. Huwa importanti li jintużaw biss toroq użati u mdawlin sew. Meta tieħu sehem f’attivitajiet fl-ilma, huwa importanti li toqgħod attent peress li l-miżuri tas-saħħa u s-sigurtà huma ħżiena. It-turisti għandhom jevitaw toroq mhux imdawlin, speċjalment jekk ikunu waħedhom. Il-Pulizija tat-Turisti jistgħu jiġu kkuntattjati fuq 021-251 -128.

L-ivvjaġġar bit-triq jista’ ma jkunx dejjem sigur minħabba l-kundizzjonijiet ħżiena tat-toroq, vetturi mantnuti ħażin, u minħabba l-għargħar u xi tiġrif minn ġnub l-għoljiet. Ir-rotot bejn Vientiane, Vang Vieng u Luang Prabang ġew affettwati. Għandha tittieħed kawtela massima jekk qed tivvjaġġa fuq toroq nazzjonali n.13 minn Vang Vieng tramuntana minn Phou Khoun sa Luang Prabang fin-Nofsinhar, li fuqha kien hemm attakki ta 'armi tan-nar fuq vetturi li għaddew. Għandha wkoll tingħata attenzjoni massima fit-triq n.7, minn Phou Khoun sa Phonsavan, nru. 6, kif ukoll fuq it-triq li torbot Kasi mat-triq n.4, fiż-żona bejn Luang Prabang u Vang Vieng. Ir-riskju ta’ inċidenti jiżdied wara li jidlam minħabba karozzi mingħajr dwal u minħabba l-preżenza ta’ annimali fit-toroq. Dejjem hemm periklu fiż-żoni rurali minħabba bombi mhux sploduti. Iż-żoni li huma partikolarment ta’ riskju għoli huma l-Provinċji ta’ Xieng Khouang, Luang Prabang, u ż-żona tal-fruntiera bejn il-Laos u l-Vjetnam. Trid tiġi eżerċitata kawtela qrib il-fruntiera mal-Myanmar/Burma, minħabba r-rotta magħrufa tal-kummerċ tad-drogi.

It-trasport pubbliku jista’ ma jkunx sigur minħabba vetturi ffullati żżejjed. Meta tivvjaġġa għal distanzi twal jew matul il-lejl bit-trasport pubbliku, huwa importanti li tieħu ħsieb l-oġġetti personali tiegħek. Huwa importanti li toqgħod attent meta tikri mutur peress illi mhux dejjem jiġu pprovduti l-elmi. Barra minn dan, qatt ma għandek tħalli passaport bħala depożitu jew garanzija għall-kiri tal-mutur minħabba rapport ta’ frodi fejn kumpaniji serqu jew għamlu l-ħsara fil-muturi deliberatament sabiex iżommu l-passaport u jirċievu pagamenti sostanzjali. 

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-Laos, il-mard trażmess mill-ilma, mill-ikel, u mard infezzjuż ieħor huma komuni, u minn żmien għal żmien ikun hemm tfaqqigħiet. Bħalissa hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika. Huwa importanti li teżerċita l-prekawzonijiet neċessarji. Il-kura medika fil-belt kapitali tal-Laos, Vientiane, hija estremament bażika. Ma hemmx faċilitajiet mediċi affidabbli għall-emerġenzi mediċi barra minn din il-belt. Apparti li hija ferm diffiċli biex tiġi organizzata, l-evakwazzjoni medika hija għalja ħafna. Trattament professjonali u mediċini huma diffiċli u għaljin biex jinkisbu. 

F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu fuq 1195 jew 030 5257239, u jitolbu ambulanza. Huwa importanti li tiżgura li l-infermiera tal-ambulanza jkunu lebsin uniformi u jidentifikaw ruħhom bħala “Vientiane Rescue” jew “Lao Red Cross”, minħabba ambulanzi foloz. Jekk jintalab pagament għall-użu tal-ambulanza, jew jekk il-vjaġġaturi huma mitluba li jagħmlu pagament bil-quddiem għat-trattament mediku, huwa importanti li jingħataw riċevuta għall-klejm tal-assigurazzjoni. Il-vjaġġaturi għandu jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. Il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw lill-kumpanija tal-assigurazzjoni minnufih jekk jiġu riferuti għand faċilità medika.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-Laos. 

Dejjem għandha tinġarr karta tal-identità jew passaport. Jekk tonqos li tippreżenta dokument ta’ identifikazzjoni fuq talba, dan jista’ jirriżulta f’multi sostanzjali. 

Il-Gvern tal-Lao jipprojbixxi relazzjonijiet sesswali bejn ċittadini barranin u ċittadini tal-Lao, ħlief meta ż-żewġ persuni jkunu miżżewġin skont il-liġi tal-familja tal-Lao. L-awtoritajiet jistgħu jitolbu li jidħlu fi kmamar tal-lukandi/pensjonijiet jekk jissuspettaw li r-regolament ġie miksur. 

Ma hemm ebda restrizzjoni legali dwar relazzjonijiet sesswali bejn persuni tal-istess sess jew l-organizzazzjoni ta’ avveniment LGBT. Madankollu, għandha tiġi eżerċitata kawtela.

Huwa pprojbit li żżur jew tiġbed ritratti ta’ sit militari. Pontijiet u ajruporti huwa meqjusa wkoll bħala sit militari. 

Il-vjaġġaturi għandhom jirrispettaw il-kultura Lao u jilbsu lbies xieraq meta jżuru tempji u siti reliġjużi. Għandek toqgħod lura milli tieħu ritratti tal-patrijiet madwar it-tempji u matul iċ-ċerimonji. 

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fil-Laos, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin: 

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt 

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Latvja 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Lesoto 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Libanu 25/03/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Is-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-Libanu għadha volatili minħabba l-kriżi politika interna kurrenti, u tensjoni ġeopolitika li qiegħda tiżdied fir-reġjun. F’dan ir-rigward, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha biex ikunu kawti ħafna u biex jevitaw li jivvjaġġaw f’ċerti żoni tal-Libanu.

B’mod partikolari, il-Ministeru jwissi wkoll kontra kull vjaġġar lejn iż-żoni li ġejjin:

• Kampijiet tar-refuġjati Palestinjani;

• sa 5km mill-fruntiera mas-Sirja;

• iż-żona Hermel, inklużi l-ibliet ta’ Arsal, Ras Baalbek, Qaa, Laboué u Nahlé

Il-Ministeru jwissi wkoll kontra kull vjaġġar, ħlief dak essenzjali, lejn iż-żoni l-oħra kollha ta’:

• Is-subborgi tan-Nofsinhar ta’ Bejrut definiti bħala: fin-Nofsinhar tal-istadium sportiv u t-triq Adnan Al Hakim li tmur lejn il-Punent mill-istadium sat-triq Bejrut-Saida (Sidon) - lejn l-ajruport. Inklużi l-viċinanzi ta’ Bir Hassan, Ghobeiry, Chuya, Haret Hraik, Burj Al Brajne, Mraije, Er Rouais u Laylake. Iżda eskluża l-awtostrada tal-ajruport ewlieni, it-triq Bejrut-Saida (Sidon) u fil-Punent minn hemm sal-kosta, u ż-żona bejn l-awtostrada tal-ajruport u l-kosta fit-Tramuntana tat-Triq Abbas El Mousawi, inkluż il-Golf Club of Lebanon;

• iż-żoni l-oħrajn kollha tad-distrett ta’ Akkar bejn 5km mill-fruntiera Sirjana u l-awtostrada ta’ Aabdeh, Halba u Qoubaiyat, inklużi l-ibliet ta’ Halba u Qoubaiyat;

• il-belt ta’ Tripoli (Trablous)

• l-ibliet ta’ Brital, Rachaiya, Hasbaiya, Khiam, in-Nofsinhar tal-belt ta’ Nahlé, u ż-żoni tal-madwar sa 5km mill-fruntiera Sirjana;

• sa 500m mill-kamp tar-refuġjati Palestinjan ta’ Ain el Hilweh f’Saida (Sidon);.

• in-Nofsinhar tax-Xmara Litani ħlief l-awtostrada ewlenija ta’ Naqoura-Tyre-Saida (Sidon)-Bejrut u ż-żoni kollha fil-Punent ta’ dan.

Is-sitwazzjoni tas-sigurtà malajr tista’ tmur għall-agħar. L-iżviluppi reġjonali jista’ wkoll ikollhom impatt fuq is-sitwazzjoni tas-sigurtà lokali. Jekk is-sitwazzjoni tas-sigurtà tmur għall-agħar, l-aċċess għall-ajruport jista’ jinqata’, potenzjalment għal perjodi estiżi u l-opzjonijiet għat-tluq jistgħu jiġu limitati severament. Iċ-ċittadini Maltin fil-Libanu huma responsabbli biex jiżguraw li jkunu jistgħu jitilqu mil-Libanu u li d-dokumentazzjoni tal-ivvjaġġar tkun aġġornata. Huwa rakkomandat li żżomm ruħek aġġornat regolarment dwar l-aħbarijiet/żviluppi l-aktar riċenti fuq il-frekwenza 96.2 FM bl-aħbarijiet ewlenin bil-Franċiż fl-10.00 a.m. u fis-1.00 p.m. u bl-Ingliż wara l-aħbarijiet ta’ filgħaxija fis-7.00 p.m. kif ukoll permezz tas-sit web: www.naharnet.com.

Fil-Libanu hemm theddida għolja mit-terroriżmu, u kien hemm għadd ta’ inċidenti fi snin riċenti. L-attakki jistgħu jsiru fiż-żoni popolari mal-barranin, f’Bejrut u bnadi oħra, inklużi lukandi, ristoranti u bars, swieq, siti turistiċi, ċentri tax-xiri bi stil tal-Punent, u katini tas-supermarkets. Iċ-ċittadini Maltin huma mħeġġa wkoll biex dejjem jevitaw postijiet iffullati u dimostrazzjonijiet, u biex ikunu viġilanti. L-awtoritajiet tas-sigurtà Libaniżi qegħdin fuq stat ta’ allert għoli u qed iwettqu operazzjonijiet tas-sigurtà mal-Libanu kollu. Jekk tinnota jew tissuspetta li qed jitwettaq inċident tas-sigurtà, għandek titlaq miż-żona immedjatament, u tiżgura li ssegwi l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Ir-riskju għat-turisti minn reati żgħar jew kriminalità vjolenti huwa moderat. Iċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-pajjiż għandhom joqogħdu attenti mir-riskju ta’ reati żgħar, bħal serq, serq mill-bwiet u ħtif ta’ basktijiet, li jseħħu b’mod partikolari fuq is-sistemi tat-trasport pubbliku u f’żoni ffullati. Kien hemm inċidenti ta’ serq bl-armi u attakki fiżiċi kontra passiġġieri f’taxis kondiviżi fejn il-passiġġieri ġew attakkati mix-xufier jew mill-passiġġieri l-oħra. Huwa rrakkomandat bil-qawwa li jintużaw biss taxis minn kumpaniji magħrufa. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li l-oġġetti personali, inklużi passaporti u dokumenti tal-ivvjaġġar oħra, ikunu dejjem siguri.

It-traffiku lejn il-Libanu ta’ sikwit juża l-ispazju tal-ajru fuq is-Sirja. Is-smewwiet fuq is-Sirja mhumiex siguri minħabba l-konflitt fis-Sirja. F’dan ir-rigward, jekk jogħġbok kellem lil-linja tal-ajru jew lill-operaturi tal-ivvjaġġar tiegħek biex tiċċekkja dwar l-aġġornamenti l-aktar riċenti.

Barra minn dan, it-toroq, inkluża t-triq tal-ajruport ta’ Bejrut, huma soġġetti li jingħalqu mingħajr avviż. Fix-xhur tax-xitwa, it-toroq fil-muntanji, inkluża l-awtostrada ewlenija ta’ Bejrut-Damasku, jistgħu jkunu mblokkati temporanjament jew ma tkunx tista’ tgħaddi minnhom minħabba borra qawwija. Jista’ jkun hemm għargħar f’daqqa waħda, u minħabba f’dan, it-toroq jistgħu jkunu perikolużi temporanjament jew ma tkunx tista’ tgħaddi minnhom. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li josservaw it-twissijiet kollha maħruġa mill-awtoritajiet Libaniżi u li jieħdu prekawzjonijiet xierqa.

Il-vjaġġaturi huma wkoll mwissija bis-sħiħ biex dejjem iġorru magħhom il-passaport tagħhom u xi forma ta’ identifikazzjoni fotografika.

It-trattament mediku fil-Libanu jista’ jkun għoli. Għaldaqstant, huwa rrakkomandat li takkwista assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa qabel ma tivvjaġġa lejn il-Libanu.

Għal aktar informazzjoni, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu-Ġenerali Onorarju ta’ Malta f’Bejrut fuq id-dettalji li ġejjin:

Konslu-Ġenerali Onorarju tar-Repubblika ta’ Malta, Bejrut

b’ġurisdizzjoni fuq it-territorju sħiħ tal-Libanu

Is-Sur RAYMOND BECHARA, Konslu-Ġenerali Onorarju

Pres. Elias Sarkis Avenue, Sarraf Building, Achrafieh, P.O. Box 165533,

Bejrut.

Tel: 00961 (1) 322 999; 328 999

Indirizz tal-Cable: MALTARAN

Indirizz elettroniku: maltaconsul.beirut@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll permezz tat-telefown. (+356) 21242191.


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Liberja 15/04/2019

Oqgħod ħafna attent/a

.

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Libja 10/04/2019

Evita kull vjaġġar

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kontra kull vjaġġar lejn il-Libja, u dawk li għadhom il-Libja għandhom jitilqu immedjatament permezz ta’ mezzi kummerċjali (jekk possibbli). Fl-aħħar ħinijiet il-milizzja bl-isem tal-Armata Nazzjonali Libjana mmexxija mill-ġeneral Khalifa Haftar bdiet riesqa lejn il-punent tal-pajjiż fid-direzzjoni ta’ Tripli. Dan wassal biex il-gvern rikonoxxut internazzjonament Libjan jiddikjara stat ta’ alert.

Jissokta wkoll ġlied sporadiku u intensiv bejn gruppi armati f’għadd ta’ żoni, inkluż fil-qalba tal-belt kapitali, li jirriżulta fil-feriment ta’ nies ċivili u vjolenza kontinwa u abbużi tad-drittijiet tal-bniedem mal-pajjiż kollu. Barra minn hekk, għad hemm theddida għolja mal-pajjiż kollu minn attakki terroristiċi u ħtif ta’ barranin, inkluż minn estremisti affiljati ma’ Daesh, Al Qaeda u milizzji armati. Gruppi terroristiċi heddew speċifikament u wettqu attakki kontra barranin u interessi barranin fil-Libja. Konflitti bejn gruppi armati jistgħu jaffettwaw diversi żoni tal-pajjiż inkluż it-Tripolitania, fiż-żona madwar Sirte, Sebha, Benghazi, Derna u Sabratha. Il-ħażniet taż-żejt u tal-gass fil-pajjiż ġew attakkati mid-Daesh u Al Qaeda, u ħaddiema barranin ġew maqtula jew maħtufa.

Operazzjonijiet fuq skala kbira militari f’bosta żoni tibqa’ għaddejja. L-infrastruttura u s-servizzi pubbliċi ġew affettwati serjament, u dan wassal għal qtugħ tal-elettriku (li jaffettwa wkoll is-sinjali tal-mowbajls u l-internet), l-ilma, il-fjuwil, nuqqasijiet fl-ikel u l-mediċini, u inflazzjoni għolja.

L-ivvjaġġar bit-triq jibqa’ ferm perikoluż fil-Libja, peress illi l-vjaġġaturi huma f’riskju li jinqabdu fi tfaqqigħ ta’ ġlied, ħtif ta’ karozzi, ħtif, jew li jkunu esposti għal riskji minn bombi mhux sploduti. L-ivvjaġġar bejn it-Tuneżija u l-Libja tal-Punent mhux sigur, u ċ-Chad u n-Niġer ta’ sikwit jagħlqu l-fruntieri tagħhom mal-Libja mingħajr avviż. Fil-każ li jkun hemm aktar deterjorament fis-sitwazzjoni tas-sikurezza, ir-rotot lejn u barra mill-bliet u l-irħula ewlenin jistgħu jiġu imblokkati.

Għalkemm m’hemm ebda rapport uffiċjali dwar każijiet ta’ Kolera fil-pajjiż, hemm il-possibbiltà tat-trażmissjoni tal-kolera mill-Alġerija lejn il-Libja, speċjalment fiż-żoni tal-fruntieri. L-Alġerija ħabbret uffiċjalment it-tieni każ ta’ mewt mill-kolera fil-provinċja ta’ Blida lejn il-Punent tal-belt kapitali tal-Alġerija. Barra minn hekk, bosta każijiet ta’ kolera nstabu fil-provinċji ta’ Blida, Tipasa, Bouira, Algiers, Medea, Ain Defla. Il-vjaġġaturi huma mħeġġa sew biex jiżguraw iġjene personali tajba u biex isegwu l-pariri u r-rakkomandazzjonijiet tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (http://www.who.int/topics/cholera/faq/en/#cancholera). Barra minn dan, kien hemm ukoll rapporti tal-marda leishmaniasis fil-belt ta’ Tawergha, li huwa rrappurtat li se jiżdiedu matul ix-xhur ta’ Jannar u Frar,

Iċ-ċittadini Maltin, li, minkejja dan il-parir, jagħżlu li jivvjaġġaw lejn il-Libja, għandu jkollhom fis-seħħ miżuri tas-sigurtà personali effettivi kif ukoll iqisu li jillimitaw il-movimenti tagħhom fil-pajjiż għal dak li huwa strettament neċessarju, filwaqt li jitilqu mill-pajjiż mal-ewwel opportunità. F’każ ta’ dħul fil-Libja min rappreżentanti tal-midja, dawn ghandhom jaraw li jiksbu l-akkreditazzjoni tal-istampa mill-awtoritajiet Libjani minnufih.

Peress li Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Libja, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Libja jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Liechtenstein 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Litwanja 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Lussemburgu 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Macao 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Maċedonia 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Madagascar 08/04/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha biex ikunu kawti ħafna meta jivvjaġġaw lejn il-Madagascar. L-ambjent politiku fil-Madagascar huwa fraġli ħafna. Sa mill-kolp ta’ stat tal-2009, il-pajjiż esperjenza instabbiltà politika. Il-President Rajoelina ġie inawgurat fid-19 ta’ Jannar wara żewġ ċikli ta’ elezzjonijiet. Filwaqt li l-vjolenza waqt l-elezzjonijiet kienet baxxa, xorta jista’ jkun hemm dimostrazzjonijiet politiċi u protesti oħrajn. Minħabba l-possibbiltà ta’ vjolenza, huwa essenzjali li l-vjaġġaturi jevitaw ġemgħat kbar u dimostrazzjonijiet politiċi, inkluż dawk li jsiru fiż-żona madwar Independence Square (“La Place du 13 Mai”) u l-Palazz Muniċipali u fiċ-ċentru ta’ Antananarivo. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li jsegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u jsegwu l-midja lokali għal informazzjoni dwar l-aġġornamenti l-aktar riċenti.

Barra minn hekk, minħabba s-sitwazzjoni ġenerali ta’ faqar estrem u inugwaljanzi soċjali, li jikkaratterizzaw il-Madagascar, il-livell tal-kriminalità ilu jiżdied mal-pajjiż kollu, b’mod partikolari fil-belt kapitali, fil-bliet u l-irħula ewlenin, fir-riżervi tan-natura u fi xtut il-baħar. Il-ħtif ta’ karozzi u s-serq mill-karozzi saru aktar frekwenti. Fid-dawl ta’ dan, il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li jżommu l-oġġetti personali tagħhom siguri u huma mħeġġa li jġorru magħhom ammont żgħar ta’ flus filwaqt li jżommu mistura l-oġġetti ta’ valur.

Minħabba rapporti ta’ żieda fl-għadd ta’ serqiet vjolenti tul l-awtostrada, il-vjaġġaturi għandhom imantnu livell għoli ta’ viġilanza u jevitaw li jivvjaġġaw billejl meta jkunu se jivvjaġġaw bit-triq jew fir-reġjuni tal-Punent tal-Madagascar (iż-żoni bejn Besalampy u Morombe) inklużi RN35 u RN1 (bejn Tsiroanomandidy u Maintirano). Għandhom ikunu kawti wkoll meta jivvjaġġaw fin-Nofsinhar nett (ir-reġjun bejn Tulear u Fort Dauphin) u matul it-toroq li ġejjin: RN7, RN27, RN10 u RN34.

Seħħew inċidenti li jinvolvu vjolenza u serq fuq barranin fil-Madagascar tat-Tramuntana, b’mod partikolari f’Nosy Be u f’Antsohihy, il-port għal Nosy Be fuq il-kontinent. Seħħew ukoll inċidenti matul il-ġurnata f’xtut il-baħar, fuq il-gżira privata ta’ Tsarabanjana u billejl f’żoni ffullati. Jekk se jivvjaġġaw fiż-żona, il-vjaġġaturi huma mwissija biex ikunu viġilanti, jużaw operatur tal-ivvjaġġar rinomat u jevitaw li jivvjaġġaw billejl.

Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw ukoll li joqogħdu attenti meta jżuru x-Xlokk tal-pajjiż. Fit-trijangolu tan-Nofsinhar bejn Ihosy, Toliara/Tuléar u Fort-Dauphin, is-sitwazzjoni tas-sigurtà għadha mimlija tensjoni u t-toroq huma f’kundizzjoni ħażina ħafna. Barra minn dan, inċidenti vjolenti li involvew ħallelin tal-għanem (Dahalo) ikkawżaw fatalitajiet lejn it-Tramuntana ta’ Fort Dauphin, madwar il-belt ta’ Betroka, matul il-kosta tal-Punent bejn Belo Sur Tsiribihina u Toliara (Tuléar) u fil-Muniċipalità ta’ Ilakakabe (qrib Isalo National Park). Il-forzi armati huma attivi f’dawn iż-żoni, għalhekk huwa essenzjali li l-vjaġġaturi jitolbu parir lokali qabel ma jivvjaġġaw lejn dawn iż-żoni.

Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu fil-Madagascar, ma jistgħux jiġu esklużi attakki.

Qiegħda tiżdied it-theddid ta’ ħtif, li ta’ spiss għandhom fil-mira ċittadini barranin u espatrijati li jaħdmu għal kumpaniji internazzjonali kbar. Għaldaqstant, iċ-ċittadini Maltin kollha huma mħeġġa li jużaw operatur tal-ivvjaġġar rinomat u jippruvaw ma jagħtux fil-għajn meta jivvjaġġaw fil-pajjiż.

L-istaġun taċ-ċikluni fil-Madagascar normalment huwa bejn Novembru u April. Huma affettwati b’mod partikolari ż-żoni kostali. Il-vjaġġaturi jistgħu jkunu f’riskju mill-maltempati severi li jistgħu jxekklu l-provvediment ta’ servizzi essenzjali. Huwa rrakkomandat li jiċċekkjawis-sit-web ta’ METEO Madagascar għad-dettalji l-aktar riċenti u biex isegwu l-aġġornamenti tat-temp internazzjonali mill-Organizzazzjoni Meteoroloġika Dinjija (WMO).

Fis-27 ta’Novembru 2017, il-Ministeru tas-Saħħa tal-Madagascar ħabbar uffiċjalment it-trażżin ta’ tfaqqigħa mingħajr preċedent tal-pesta fil-Madagascar, li bdiet fl-1 ta’ Awwissu 2017. Madankollu, peress li l-pesta hija endemika fil-Madagascar u mijiet ta’ każijiet jiġu rrappurtati kull sena, il-miżuri ta’ kontroll tas-Saħħa baqgħu fis-seħħ sat-tmiem ta’ April 2018. Filwaqt li l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ma twissix kontra restrizzjonijiet tal-ivvjaġġar abbażi tas-sitwazzjoni preżenti, il-vjaġġaturi Maltin jistgħu jirreferu għan-nota ta’ informazzjoni maħruġa mill-Ministeru tas-Saħħa permezz tal-link web li ġejja: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/idpcu/Documents/PLAGUE-%20information%20for%20travellers.pdf

Kwalunkwe persuna li dan l-aħħar marret il-Madagascar u li turi kwalunkwe sintomu tal-pesta għandha tikkonsulta tabib immedjatament. Tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma tivvjaġġa lejn il-Madagascar, għandek tiċċekkja ma’ professjonista tas-saħħa biex tiċċekkja jekk għandekx bżonn tieħu xi tilqim jew miżuri preventivi oħrajn. Huwa essenzjali li l-vjaġġaturi jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa u fondi aċċessibbli biex ikopru l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku barra mill-pajjiz u r-ripatrijazzjoni.

Il-vjaġġaturi għandu jiżguraw li l-validità tal-passaporti tagħhom taqbeż is-soġġorn tagħhom b’sitt xhur.

F’każ ta’ assistenza, iċ-ċittadini Maltin li bħalissa qegħdin fil-Madagascar jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju f’Antananarivo fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Konsulat Onorarju ta’ Malta

Is-Sinjura Danie Akesson, Konslu Onor.

Villa Hacienda I, B.P. 1182, Ivandry, Antananarivo, 101 Madagascar

Tel: 00261 2022 42127

Indirizz elettroniku: danie.akesson@yahoo.fr ; maltaconsul.antananarivo@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Malasja 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Malawi 22/03/2019

Oqgħod ħafna attent/a

..Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża liċ-ċittadini Maltin li se jivvjaġġaw lejn il-Malawi li fit-8 ta’ Marzu 2019, il-President tal-Malawi ddikjara Stat ta’ Diżastru f’żoni fin-Nofsinhar tal-Malawi affettwati minn għargħar qawwi. Minħabba l-għargħar kien hemm tal-inqas 45 mewta u aktar minn 80,000 persuna spostata. Iċ-Ċiklun Tropikali Idai huma mbassar li jilħaq l-art mill-kanal tal-Mozambique u jista’ jġib miegħu rwiefen u xita qawwija f’partijiet tan-Nofsinhar tal-Malawi. Jekk se tivvjaġġa lejn ir-reġjuni affettwati, għandek toqgħod attent ħafna, issegwi l-aġġornamenti tat-temp lokali u internazzjonali mill-Organizzazzjoni Meteoroloġija Dinjija u ssegwi l-pariri mogħtija mill-awtoritajiet lokali.

Sa minn Lulju 2018, kien hemm aktar rapporti ta’ każijiet potenzjali ta’ nkwiet u vjolenza f’żoni rurali ta’ Mulanje, marbuta ma’ xnigħat ta’ “vampiri”. Dan flimkien ma’ każijiet simili ta’ vjolenza u nkwiet irrappurtati matul il-perjodu minn Settembru sa Diċembru 2017 fiż-żoni ta’ Mulanje, Thyolo, Chiradzulu, Phalombe u anke f’partijiet rurali tad-distretti ta’ Blantyre, Zomba u Nsanje. Għandek tibqa’ ferm kawt jekk qed tivvjaġġa f'dawn iż-żoni, speċjalment wara li jidlam, evita dimostrazzjonijiet jew gruppi kbar ta’ persuni u segwi l-parir tal-forzi tas-sigurtà lokali. Tkun teħtieġ viża biex tidħol fil-Malawi bħala viżitatur. Ara Viżi.

Il-biċċa l-kbira taż-żjajjar fil-Malawi huma mingħajr problemi iżda għandek tieħu prekawzjonijiet sensibbli biex tipproteġi lilek innifsek minn persuni li jattakkaw b’vjolenza u dawk li jaħtfu l-basktijiet. Il-biċċa l-kbira tas-serq minn fuq viżitaturi jsir fil-viċinanza tal-istazzjonijiet ewlenin tal-karozzi tal-linja f’Lilongwe u Blantyre. Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu fil-Malawi, ma jistgħux jiġu esklużi attakki.

Qabel ma tivvjaġġa ara li jkollok assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Malawi, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


il-Maldivi 09/04/2019

Kun viġilanti

Il-protesti politiċi fil-belt kapitali Malé naqqsu minn meta saret l-elezzjoni presidenzjali f’Settembru 2018 u l-inawgurazzjoni ta’ president ġdid f’Novembru 2018. Madankollu, jista’ jkun hemm aktar protesti politiċi fil-belt kapitali Malé u f’għadd ta’ bliet oħra fil-kampanja tal-elezzjonijiet parlamentari f’April 2019. Fid-dawl ta’ dan, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Maldivi biex ikomplu jkunu kawti u jevitaw kwalunkwe protesta jew rally. Il-gżejjer imbiegħda, il-kumplessi turistiċi jew Malé International Airport normalment mhumiex affettwati minn protesti jew rallies.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti bir-rata għolja ta’ serq. Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jżommu l-oġġetti ta’ valur (inkluż il-passaporti) mistura sew u maħżuna b’mod sigur. Hemm ukoll serq ta’ oġġetti personali minn xtut il-baħar u mill-kmamar tal-lukandi. Huwa importanti li jkunu viġilanti meta jivvjaġġaw lejn żoni barra mill-kumplessi turistiċi, minħabba r-rata aktar għolja ta’ vjolenza minn gruppi f’żoni popolati, inkluż fil-belt kapitali Malé. Huwa importanti li joqogħdu attenti meta jmorru jgħumu u waqt attivitajiet tal-għadis.

Minħabba attakki riċenti ta’ piraterija lil hinn mill-kosta tas-Somalja, il-Golf ta’ Aden u l-Oċean Indjan għadhom mhedda b’mod sinifikanti. Ikomplu jidħlu rapporti ta’ attakki fuq bastimenti tas-sajd lokali fiż-żona madwar il-Golf ta’ Aden u l-Qarn tal-Afrika. Il-valutazzjoni kkombinata ta’ theddida tan-Naval Counter Piracy Forces internazzjonali tisħaq li l-jottijiet kollha li qed ibaħħru waħedhom għandhom joqogħdu ’l barra miż-Żona ta’ Riskju Għolja deżinjata jew jaffrontaw ir-riskju li jiġu maħtufa u miżmuma bħala ostaġġi għal riskatt.

Huwa probabbli li jkun hemm attakki terroristiċi fil-Maldivi, u dawn jistgħu jseħħu kullimkien, inkluż f’postijiet iffrekwentati mit-turisti.

Il-Maldivi jinsabu f’żona siżmika attiva u jistgħu jkunu suxxettibbli għal terremoti u tsunamis minħabba dan. L-istaġun tax-xita (monsoon) jestendi minn Novembru sa April fil-Grigal, u minn Mejju sa Ottubru fl-Ilbiċ. Kultant seħħ għargħar f’daqqa fil-gżejjer li jinsabu fil-baxx matul perjodu ta’ xita partikolarment qawwija. Jekk hemm l-għargħar, il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li dejjem isegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni. Huwa importanti li żżomm ruħek informat dwar it-tbassir tat-temp reġjonali u tippjana skont il-każ.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Barra minn dan, il-vjaġġaturi għandu jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri trattament mediku barra mill-pajjiż u r-ripatrijazzjoni. Il-faċilitajiet mediċi fil-Maldivi huma limitati. Hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika, u huwa rrakkomandat li jittieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jiġi evitat il-gdim min-nemus. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 102. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-Maldivi.

Il-vjaġġaturi għandhom jirrispettaw id-drawwiet u t-tradizzjonijiet lokali, u għandhom ikunu sensittivi għall-istandards tal-ilbies lokali meta jżuru gżejjer li mhumiex parti mill-kumplessi turistiċi. Fil-pajjiż huwa pprojbit in-nudiżmu u li tixxemmex topless, inkluż fil-gżejjer tal-kumplessi turistiċi.

Ir-relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess huma illegali, u jistgħu jwasslu għal sentenza ta’ priġunerija sostanzjali.

Ix-xarbiet alkoħoliċi huma disponibbli biss fil-gżejjer tal-kumplessi turistiċi u qatt ma jistgħu jinħarġu mill-kumplessi.

Huwa pprojbit li jiġu importati fil-pajjiż materjal meqjus kuntrarju għall-Iżlam (inkluż iżda mhux limitat għal Bibbji), prodotti tal-majjal, u alkoħol.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Maldivi, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Mali 25/03/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Mali biex ikunu ferm viġilanti wara li sar attakk fuq raħal fin-Nofsinhar tal-Mali li milli jidher kien immotivat minħabba l-oriġini etnika.

Ir-raħal ta’ Ogossagou, li huwa abitat minn rgħajja Fulani, ġie attakkat minn grupp ta’ rġiel armati bis-snieter li kienu lebsin ħwejjeġ ta’ tribù oħra, il-kaċċaturi Donzo, skont Moulaye Guidno, is-sindku tal-belt viċina ta’ Bankass. Fl-attakk sfaw maqtula 134 persuna u r-raħal ġie meqrud kompletament.

Raħal Fulani ieħor fil-qrib, Welingara, ġie attakkat ukoll, li wassal għal għadd ta’ mwiet li għadu mhux speċifikat. L-attakk jidher li huwa wieħed mill-aktar fatali li l-pajjiż qatt ra, minkejja li ra snin sħaħ ta’ vjolenza etnika u reliġjuża.

Il-Ministeru jwissi kontra kull vjaġġar lejn il-provinċji ta’ Tombouctou, Kidal, Gao, Mopti, Kayes, Koulikoro, u Segou. Barra minn hekk, il-vjaġġaturi huma mwissija kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn il-kumplament tal-pajjiż, minħabba s-sitwazzjoni kritika tas-sigurtà.

Fl-24 ta’ Ottubru 2018, il-gvern tal-Mali estenda b’sena l-istat ta’ emerġenza li ilu fis-seħħ minn Novembru 2015, sal-31 ta’ Ottubru 2019. Il-vjaġġaturi għandhom jistennew preżenza tas-sigurtà ogħla inkluż kontrolli tas-sigurtà f’ristoranti u fil-lukandi.

Dimostrazzjonijiet politiċi jseħħu bi ftit li xejn avviż minn qabel u dawn jistgħu jieħdu xejra vjolenti. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw ġemgħat bħal dawn u jitilqu miż-żona minnufih.

Huwa probabbli li jseħħu attakki terroristiċi fil-pajjiż, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti possibbilment kullimkien u fi kwalunkwe ħin, bi stat ta’ emerġenza fis-seħħ sa minn Novembru 2015, sal-31 ta’ Ottubru 2018. It-Tramuntana u ċ-ċentru tal-pajjiż, kif ukoll ir-reġjun Mopti, huma kkaratterizzati minn attakki u ġlied militari minħabba gruppi terroristiċi attivi f’dawn ir-reġjuni.

Il-barranin huma f’riskju sinifikanti ta’ ħtif u attakki f’postijiet pubbliċi bħal bars, ristoranti, siti turistiċi u avvenimenti pubbliċi. Barra minn hekk, il-preżenza ta’ briganti u kuntrabandisti tul il-fruntieri tat-Tramuntana tal-Mali hija ta’ riskju għall-vjaġġaturi.

Il-vjaġġaturi li jmorru l-Mali minkejja dan l-avviż għandhom ikunu estremament kawti u jsegwu l-iżviluppi permezz tal-midja. Għandhom jevitaw folol u jsegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-kolera, il-malarja u mard tropikali ieħor huma komuni fil-Mali, u jseħħu wkoll tfaqqigħiet tal-meninġite. Peress illi l-faċilitajiet mediċi fil-Mali huma limitati ħafna, hija rrakkomandata bil-qawwa polza tal-assigurazzjoni komprensiva li tkopri r-ripatrijazzjoni ta’ emerġenza. Il-vjaġġaturi għandu dejjem iġorru kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport u kit mediku komprensiv il-ħin kollu. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni. Il-kundizzjonijiet tat-toroq ta’ sikwit huma ħżiena, u r-regolamenti tas-sewqan ta’ sikwit ma jiġux osservati. Huwa rrakkomandat li jinxtorob biss ilma mgħolli jew ilma tal-flixkun u jiġu evitati xarbiet bis-silġ.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għad-durata proposta taż-żjara. Barra minn dan, il-vjaġġaturi għandhom jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Huwa importanti li dejjem tinġarr forma ta’ identifikazzjoni (passaport jew permess ta’ residenza).

Għalkemm l-omosesswalità hija legali fil-pajjiż, affezzjonijiet pubbliċi mhumiex approvati.

Huwa pprojbit li jittieħdu ritratti ta’ installazzjonijiet militari jew tal-gvern, u l-vjaġġaturi għandhom jitolbu permess qabel ma jieħdu ritratti ta’ persuni.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Mali jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju tar-Repubblika ta’ Malta f’Bamako fuq id-dettalji tal-kuntatt li ġejjin:

Is-Sur Boubacar Hassimi Diallo

Konslu Onorarju

Immeuble du Carrefour

Croisement route de Bacodjicoroni ACI/Route du Golf

Rue 565 Porte 2980

BPE 3302 Bamako

Il-Mali

Tel: 00223 20 28 03 17

Fax: 00223 22 21 23 89

Indirizz elettroniku: maltaconsul.bamako@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Marokk 22/04/2019

Kun viġilanti

Filwaqt li jitqies li l-Marokk huwa pajjiż relattivament sigur għall-ivvjaġġar, minħabba t-theddida ta’ terroriżmu, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha biex ikunu kawti fil-Marokk. Għal raġunijiet ta’ sigurtà, iċ-ċittadini Maltin għandhom jevitaw kull vjaġġar lejn iż-żoni tal-fruntieri mal-Alġerija, il-Mauritania u l-Mali, kif ukoll mas-Saħara tal-Punent, b’mod partikolari fil-Lvant tal-linja “Berm”. Il-fruntiera mal-Alġerija ngħalqet fl-1994.

Jistgħu jseħħu dimostrazzjonijiet u protesti f'daqqa mal-pajjiż kollu. B’mod ġenerali, id-dimostrazzjonijiet huma paċifiċi iżda kien hemm inċidenti iżolati ta’ vjolenza. Il-vjaġġaturi dejjem għandhom jevitaw ġemgħat u dimostrazzjonijiet politiċi, dejjem għandhom josservaw l-istruzzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet tas-sigurtà lokali, u jsegwu l-iżviluppi lokali u internazzjonali permezz tal-midja.

Hemm theddida ta’ terroriżmu fil-Marokk, u l-attakki kellhom nies barranin fil-mira. F’Diċembru 2018, żewġ turisti Skandinavi nstabu maqtula f’żona muntanjuża tal-Marokk tan-Nofsinhar, 10km minn Imlil, raħal fil-muntanji Atlas Għoljin. L-awtoritajiet Marokkin iddeskrivew il-qtil bħala att terroristiku. L-attakki terroristiċi jistgħu jseħħu fi kwalunkwe ħin, Il-miri jistgħu jinkludu binjiet tal-gvern, postijiet ta’ qima, skejjel, ċentri tat-trasport u żoni pubbliċi li huma popolari mal-barranin. Peress li ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi oħra, huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi joqogħdu attenti ħafna f’postijiet pubbliċi.

Hemm ukoll theddida ta’ ħtif f’reġjuni remoti tal-Marokk u f’żoni mal-fruntieri tal-Alġerija u l-Mauritania. Il-vjaġġaturi għandhom dejjem iżommu livell għoli ta’ viġilanza, speċjalment meta jivvjaġġaw fiż-żoni tan-Nofsinhar u ż-żoni tal-fruntieri tal-Marokk.

Reati żgħar huma komuni, speċjalment f’żoni turistiċi bħall-kwartier medina tal-irħula/bliet u fi xtut il-baħar. Kultant ikun hemm ukoll inċidenti ta’ kriminalità vjolenti. Kien hemm inċidenti riċenti li involvew l-użu ta’ skieken fuq turisti f’attakki fit-toroq, serqiet u serq ieħor fil-bliet ewlenin u matul xtut il-baħar. Għaldaqstant, huwa importanti li l-vjaġġaturi jieħdu prekawzjonijiet sensibbli billi jevitaw li jġorru fuqhom ammonti kbar ta’ flus jew oġġetti ta’ valur. Għandhom ikunu viġilanti l-ħin kollu, speċjalment wara li jidlam.

Jekk qed jippjanaw li jmorru mixja fuq il-Muntanja Toubkal jew fuq muntanji oħra fil-Marokk, il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li jitolbu parir lokali u jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji, inklużi arranġamenti ta’ kampjar sigur. Jista’ jkun perikoluż jekk tmur mixja jew tikkampja waħdek, għalhekk għandek tikkunsidra li tingħaqad ma’ grupp jew tikri gwida rreġistrata. Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti b’mod partikolari meta jivvjaġġaw lejn il-muntanji Rif, u fi kwalunkwe każ ma jivvjaġġawx waħedhom hawn, peress li t-turisti ġew iffastidjati mit-traffikanti tad-droga hawnhekk.

Is-sikurezza tat-toroq fil-Marokk hija ħażina, minħabba li hemm ħafna traffiku f’toroq dojoq, imġiba mhux prevedibbli tas-sewwieqa, kif ukoll annimali li jaqsmu t-triq f'daqqa waħda. It-toroq nazzjonali bejn Casablanca u Marrakech u Casablanca u El Jadida huma fost l-aktar perikolużi għall-ivvjaġġar bit-triq.

Il-Marokk huwa pajjiż Iżlamiku; għaldaqstant, huwa importanti li jiġu rrispettati l-liġijiet u d-drawwiet Iżlamiċi meta jżuru dan il-pajjiż.

Il-vjaġġaturi għandhom jiċċekkjaw mal-professjonisti tas-saħħa għal kwalunkwe tilqim jew miżura preventiva, u joqogħdu attenti għall-iġjene tal-ikel u tal-ilma tax-xorb. Hemm każijiet ta’ epatite, rabja, u aktar rarament, tifu (mardiet endemiċi fil-Marokk). F’xhur riċenti, kien hemm ukoll każijiet iżolati tal-influwenza tal-ħnieżer. Hija rrakkomandata assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li jkollhom fondi aċċessibbli biex ikopru l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku barra mill-pajjiz u r-ripatrijazzjoni.

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsulati Onorarji rispettivi fuq id-dettalji tal-kuntatt li ġejjin:

MARRAKECH

Is-Sur DANIEL HOURES,

Konslu Onorarju b’ġurisdizzjoni fir-reġjuni ta’ Guelmin-Es Semara, Souss-Massa-Draâ, Marrakech-Tensift-El Haouz, Doukkala-Abda u Tadla-Azilal

Marjana EL Massmoudi, Villa N° 20, Targa, 40130

Marrakech, Il-Marokk

         Tel: 00212 (0) 524 497530

         Fax: 00212 (0) 2437 7217

         Indirizz elettroniku: maltaconsul.marrakech@gov.mt

CASABLANCA

Is-Sur Jalil Madih,

Konslu Onorarju b’ġurisdizzjoni fir-reġjuni ta’ Gharb-Charada-Béni Hssen, Chaouia-Ouardigha, Oriental, Grand Casablanca, Rabat-Salé-Zémour-Zaer, Fés-Boulman, Taza-Al Hoceima-taounate, Tanger-Tétouan u Meknes-Tafialet

26, Rue Halab, Avenue Mers Sultan

Casablanca, Il-Marokk

Tel: 00212 522 27 27 44

Fax: 00212 522 27 04 86

Indirizz elettroniku: maltaconsul.casablanca@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Martinique 11/04/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru Martinique. Il-gżira hija suxxettibbli għal tifuni u maltempati tropikali. F’każijiet fejn tinħareġ twissija dwar kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn, il-vjaġġaturi fiż-żona għandhom isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom jevitaw żoni iżolati wara li jidlam, inklużi xtut il-baħar. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura u jitqiegħdu f’safe tal-lukanda.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Peress li d-deni denguq huwa komuni u qed jiżdiedu rapporti ta’ każijiet tal-virus chikungunya, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Il-faċilitajiet ġenerali tal-kura tas-saħħa huma tajbin ħafna. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 15. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għad-durata proposta taż-żjara, u huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’ Martinique, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Mauritania 18/04/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Iċ-ċittadini Maltin huma avżati biex jevitaw kull vjaġġar lejn it-Tramuntana u l-Lvant tal-Mawritanja, minħabba r-riskju ta' brigantaġġ u ħtif. B'mod partikolari, il-vjaġġaturi għandhom jevitaw kull vjaġġ lejn

 • il-provinċja ta’ Tiris Zemmour, 
 • Adrar, 
 • Tagant, Hodh El Chargui, Hodh El Gharbi, Assaba u Guidimaka, 
 • u sa 25km mill-fruntiera tas-Saħara tal-Punent (ħlief il-kuritur Nouakchott – Nouadhibou).

Kwalunkwe vjaġġar lejn il-kumplament tal-pajjiż għandu jsir biss jekk huwa essenzjali.

Iċ-ċittadini Maltin għandhom jevitaw id-dimostrazzjonijiet kollha li jista’ jkun hemm fil-pajjiż u jsegwu l-istruzzjonijiet tal-forzi tas-sikurezza lokali. Jistgħu jitwettqu attakki terroristiċi kullimkien fil-pajjiż, u hemm riskju għoli ta’ ħtif ta’ barranin b’mod partikolari billejl u meta jkunu qed jivvjaġġaw barra minn Nouakchott. Għandhom jittieħdu salvagwardji xierqa peress illi s-sigurtà tal-ivvjaġġar bit-triq fil-Mauritania hija problema wkoll.

Iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż huma mgħarrfa li l-użu tal-karti tal-kreditu mhuwiex mifrux sew fil-pajjiż u huwa biss disponibbli prinċipalment fil-lukandi aktar kbar u fi ftit ATMs. Barra minn hekk, mill-1 ta’ Jannar 2018 bdiet titwettaq konverżjoni tal-munita. Skont l-informazzjoni pprovduta mill-Bank Ċentrali tal-Mauritania, il-karti tal-flus u l-muniti eżistenti jistgħu jibqgħu jintużaw għal pagamenti fi flus kontanti u jistgħu jiġu mibdula fil-Bank Ċentrali, fl-uffiċċji reġjonali tal-Ministeru tal-Finanzi u l-banek kummerċjali sat-30 ta’ Ġunju 2018. Mill-1 ta’ Lulju 2018, il-muniti jistgħu jiġu mibdula biss mill-Bank Ċentrali tal-Mauritania.

Il-livelli tal-kriminalità huma moderati iżda qegħdin dejjem jiżdiedu. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw il-bajja mudlama u iżolata f'Nuakchott u d-distrett ta' "Le Cinquième" billejl. Numru ta' serqiet u inċidenti vjolenti ġew irrapportati hemmhekk f'dawn l-aħħar snin.

Iċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Mauritania għandhom jiċċekkjaw għal kull prekawzjoni tas-saħħa mal-fornitur mediku tagħhom. Hija rrakkomandata bil-qawwa polza tal-assigurazzjoni komprensiva li tkopri r-ripatrijazzjoni b’mod partikolari peress illi l-isptarijiet ta’ sikwit ikollhom nuqqas ta’ medikazzjoni u provvisti bażiċi.Il-faċilitajiet mediċi huma estremament limitati, partikolarment barra n-Nouakchott u Nouadhibou, fejn in-nuqqas ta 'komunikazzjonijiet jagħmel it-trattament ta' emerġenza diffiċli ħafna.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fil-Mauritania, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Mauritania jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio, Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Nru tat-Tel. (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Mauritius 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Mayotte 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Messiku 15/04/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Minħabba l-livelli għoljin ta’ attività kriminali, kif ukoll id-dimostrazzjonijiet, il-protesti u r-roadblocks illegali okkażjonali mal-pajjiż kollu, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jwissi liċ-ċittadini Maltin kollha li se jivvjaġġaw lejn il-Messiku biex ikunu ferm kawti. Bħalissa hemm gruppi kbar ta’ migranti li mexjin bil-massa mill-Honduras, jaqsmu mill-Gwatemala lejn il-Messiku u lil hinn. Dan qed ikollu impatt fuq il-qsim tal-fruntieri. Is-sitwazzjoni hija fluwida iżda l-punti tal-qsim tal-fruntiera f’Tecun Uman (Gwatemala/Messiku), Agua Caliente (Honduras/Gwatemala) u Tijuana (Messiku/Stati Uniti) bħalissa huma affettwati u soġġetti għal għeluq perjodiku. Huwa importanti li l-vjaġġaturi jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali u jikkonsultaw l-operaturi tal-ivvjaġġar tagħhom qabel ma jippruvaw jaqsmu l-fruntieri tal-art.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjarat huma mingħajr problemi, is-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-pajjiż tista’ tkun riskjuża għall-barranin. Matul dawn l-aħħar snin, żdiedet il-vjolenza relatata mad-drogi fil-Messiku, b’mod partikolari fl-istati ta’ Guerrero u l-Belt tal-Messiku u ż-żoni ta’ madwarha. Il-gvern Messikan jagħmel sforzi kbar biex jipproteġi d-destinazzjonijiet turistiċi ewlenin bħal Cancun, Playa del Carmen, Cozumel, Los Cabos, Puerto Vallarta u Nuevo Vallarta. Dawn iż-żoni fil-biċċa l-kbira ma rawx il-livelli ta vjolenza u kriminalità relatata mad-drogi li hemm fi bnadi oħra tal-Messiku. Madankollu sa mill-2017 kien hemm għadd ta’ rapporti ta’ inċidienti ta’ sparar ta’ armi u inċidenti oħra ta’ vjolenza f'dawn iż-żoni, inkluż f’postijiet popolari mat-turisti. Filwaqt li t-turisti ma kinux fil-mira ta’ tali inċidenti, kull min ikun qrib dawn l-okkorrenzi jista’ jiġi affettwat. Għaldaqstant, il-vjaġġaturi huma mħeġġa biex jagħmlu riċerka tajba dwar id-destinazzjoni tagħhom, biex jibqgħu viġilanti u biex isegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Vjolenza relatata mad-drogi hija problema ewlenija, speċjalment f’Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Baja California Sur (inkluż Los Cabos), Michoacán, Guerrero, Jalisco, u Nayarit. Kien hemm ukoll rapporti ta’ żieda f’inċidenti tas-sigurtà fl-istati ta’ Tabasco u Veracruz. Il-vjaġġaturi jridu jieħdu attenzjoni partikolari biex jevitaw li jiġu involuti f’vjolenza bħal din bejn il-gruppi kriminali. Jistgħu jseħħu wkoll f'daqqa ġlidiet armati bejn gruppi tad-drogi u l-forzi tas-sigurtà.

Ġew irrappurtati b’mod aktar frekwenti r-roadblocks illegali, b’mod partikolari fl-istati ta’ Guerrero u Chiapas. Il-vjaġġaturi li jsuqu f’dawn l-istati għandhom jiżguraw li jagħmlu dan matul is-sigħat tal-ġurnata u fejn possibbli jużaw it-toroq bit-tariffi.

L-attività kriminali fil-Messiku hija għolja. Il-vjaġġaturi Maltin għandhom joqogħdu attenti wkoll għall-kriminalità fit-toroq, serq, attakki, u serq ta’ vetturi, li seħħew ukoll f’żoni turistiċi. Serq mill-bwiet u serq ieħor iseħħu sikwit fuq is-sistemi tat-trasport. It-turisti għandhom jevitaw li jilbsu oġġetti ta’ valur, u għandhom iżommu l-flus u l-karti ta’ kreditu mistura. Għandha tingħata attenzjoni partikolari meta jintużaw l-ATMs.

Apparti minn din tal-aħħar, f’bosta żoni fil-pajjiż, inkluża l-Belt tal-Messiku, kien hemm ukoll protesti, li jistgħu joħolqu tensjoni u jsiru vjolenti. Il-vjaġġaturi Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-pajjiż għandhom jevitaw ġemgħat bħal dawn, peress illi l-parteċipazzjoni ta’ barranin f’attivitajiet politiċi tista’ twassal għad-detenzjoni u d-deportazzjoni. L-awtoritajiet Messikani qed jagħmlu sforzi biex jipproteġu ż-żoni turistiċi, u l-preżenza tal-pulizija żdiedet f’destinazzjonijiet ewlenin. Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu fil-Messiku, ma jistgħux jiġu esklużi attakki.

Hemm ukoll ħtif għal gwadann finanzjarju, u l-vjaġġaturi għandhom jużaw biss taxis awtorizzati, minħabba rapporti ta’ serq u attakki fuq il-passiġġieri. In-nisa għandhom jevitaw li jivvjaġġaw waħedhom minħabba inċidenti ta’ stupru fuq is-sistemi tat-trasport u offiżi sesswali li jseħħu wkoll f’żoni turistiċi. Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jixorbu biss ilma mgħolli jew ilma tal-flixkun u jiġu evitati xarbiet bis-silġ. Xi barranin ġew misruq jew assaliti wara li ġew iddrogati.

Il-kundizzjonijiet tat-toroq ġeneralment huma ħżiena, b’ħofor u nuqqas ta’ tidwil tat-toroq, għalhekk s-sewqan huwa aktar diffiċli. L-istandards tas-sewqan huma ħżiena, u ħafna karozzi mhumiex assigurati. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu kawti peress illi r-regolamenti tat-toroq mhux dejjem jiġu osservati.

Fil-Messiku attivitajiet sismiċi u vulkaniċi huma komuni, kif ukoll l-uragani. Ikun hemm theżżiżiet fuq bażi regolari, b’mod partikolari fl-istati kostali tal-Paċifiku tan-Nofsinhar, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca u Chiapas. Il-Ministeru tal-Protezzjoni Ċivili Messikan joffri pariri dwar x’għandek tagħmel qabel, matul u wara terremot jew tsunami.

Il-vulkani ta’ Popocatepetl u Colima huma attivi u magħluqa għall-pubbliku. Iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn dawn iż-żoni kollha għandhom isegwu l-pariri lokali u jsegwu l-midja lokali għal aġġornamenti, filwaqt li jibqgħu viġilanti l-ħin kollu. Hemm żoni ta’ periklu madwar iż-żewġ vulkani, u d-daqs ta’ dan jista’ jinbidel skont il-livell tal-attività kurrenti. L-informazzjoni l-aktar riċenti dwar l-istatus tal-vulkan Colima tista’ tinstab fuq is-sit web tal-Volcano Observatory tal-Università ta’ Colima. Għal aġġornamenti dwar il-vulkan Popocatepeti, żur is-sit web taċ-Ċentru Messikan għall-Prevenzjoni ta’ Diżastri (Mexican Disaster Prevention Centre).

L-istaġun tal-uragani fil-Messiku normalment huwa minn Ġunju sa Novembru u jista’ jaffettwa kemm il-kosta tal-Paċifiku u dik tal-Atlantiku. Kun af li l-effetti tal-maltempati tropikali u l-uragani jistgħu jinfirxu tul mijiet ta’ mili miċ-ċentru tal-maltempata, u dawn jikkawżaw għargħar, uqigħ l-art u sfrattu għal servizzi lokali, inkluż it-trasport. Il-vjaġġaturi huma mħeġġa bil-qawwa biex isegwu l-aġġornamenti tat-temp lokali u internazzjonali miċ-Ċentru Nazzjonali tal-Uragain tal-Istati Uniti (US National Hurricane Centre) u jiċċekkjaw mal-awtoritajiet lokali jew l-operatur tal-ivvjaġġar dwar kwalunkwe bidla li tista’ taffettwa l-pjanijiet tal-ivvjaġġar.

Il-vjaġġaturi Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Messiku għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Mal-wasla tagħhom fil-Belt tal-Messiku u f’żoni oħra b’altitudni għolja, il-vjaġġaturi jistgħu jħossu nuqqas ta’ enerġija, qtugħ ta’ nifs jew uġigħ ta’ ras. Minħabba r-riskju ta’ mard min-nemus, inkluż Zika u Chikungunya, huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi kollha jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw gidmiet min-nemus. Fl-aħħar 3 snin, kien hemm żieda f’każijiet irrappurtati ta’ mikrobu tal-ikel u l-ilma, cyclospora, li jaffettwa lill-vjaġġaturi li jirritornaw mill-Messiku, b’mod partikolari mir-reġjun ta’ Riviera Maya bejn ix-xhur ta’ Mejju u Ġunju.

Ċerti sptarijiet fil-pajjiż jirrifjutaw li jittrattaw direttament mal-kumpaniji tal-assigurazzjoni, u għaldaqstant, il-vjaġġaturi jridu jkunu lesti li jħallsu għat-trattament huma stess u mbagħad jitolbu rimborż. Huwa rrakkomandat ukoll li l-vjaġġaturi dejjem ikollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 060, 065, 066, jew 068.

Il-pulizija Messikana tista’ titlob evidenza tal-istatus legali, u ċ-ċittadini Ewropej inżammu wkoll mingħajr dokumenti.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għad-durata proposta taż-żjara tiegħek fil-Messiku. Huwa importanti li tiċċekkja minn qabel jekk teħtieġx viża biex tidħol jew tgħaddi mill-Messiku.

Unjonijiet bejn persuni tal-istess sess issa huma legali fil-Belt tal-Messiku u Coahuila, u l-omosesswalità hija ttollerata fil-pajjiż kollu. Madankollu, affezzjoni pubblika bejn koppji tal-istess sess jistgħu ma jkunux aċċettabbli.

Ma jistgħux jiddaħħlu prodotti tal-laħam u l-ħalib fil-pajjiż mill-UE.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju fil-Messiku fuq id-dettalji li ġejjin:

Retorno Del Anahuac No 12, Lomas De Las Palmas,

Huixquilucan 52788, Estado de Mexico, Il-Messiku

Tel: 0052 55 5291 2279

Indirizz elettroniku: maltaconsul.mexicocity@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll fuq tel. (+356) 21242191 jew fuq l-indirizz elettroniku li ġej: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Mikroneżja 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Moldova 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Monaco 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Mongolja 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Montenegro 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Montserrat 11/04/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru Monserrat. Il-pajjiż huwa suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali, fejn l-uragan l-aktar riċenti seħħ madwar it-13 ta’ Settembru 2018. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi u l-livelli tal-kriminalità huma baxxi, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji u jżommu mistura l-oġġetti ta’ valur (inklużi l-passaporti).

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika, u għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Hemm sptar żgħir b’faċilitajiet limitati, u f’każijiet serji tista’ tkun meħtieġa evakwazzjoni lejn pajjiż fil-qrib. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li qed jivvjaġġaw fil-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 911 jew 999. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

It-turisti għandu jkollhom il-passaporti tagħhom validi għad-durata proposta taż-żjara. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

L-omosesswalità hija legali, iżda mal-gżira kollha, l-attitudnijiet għadhom konservattivi u wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni jistgħu jattiraw attenzjoni mhux mixtieqa.

Il-malji tal-baħar mhux aċċettabbli lil hinn miż-żoni ta’ xtut il-baħar.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Montserrat, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt 

il-Mozambique 28/03/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Mozambique li, minħabba ċ-Ċiklun Tropikali Idai, hemm riskju miżjud tad-deni tat-tifojde u l-kolera f’għadd ta’ żoni tal-pajjiż. Is-sitwazzjoni qed tiġi mmonitorjata mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. Għandek tiffamiljarizza ruħek dwar is-sintomi u ssegwi l-parir tan-National Travel Health Network and Centre. “

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jwissi liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Mozambique kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn id-distretti ta’ Palma, Mocimboa de Praia u Macomia fil-provinċja ta’ ta’ Cabo Delgado, minħabba żieda fl-attakki minn gruppi b’rabtiet mal-estremiżmu Iżlamiku. Dan il-parir ma japplikax għall-gżejjer lil hinn mill-kosta ta’ Mozambique. Barra minn dan, kien hemm bosta ġlied, kultant fatali, bejn gruppi armati, forzi tas-sigurtà u residenti fil-Provinċja ta’ Cabo Delgado. Il-ġlidiet intensifikaw, b’mod partikolari fid-distretti ta’ Palma, Mocímboa da Praia, Muidumbe, Macomia, u Quissanga. Għad hemm tensjoni fil-provinċji ta’ Zambezia, Sofala, Manica u Tete, primarjament bejn il-milizzja tal-partit tal-oppożizzjoni u l-forzi tas-sigurtà tal-istat.

L-intensità tal-attakki żdiedet fl-aħħar ta’ Mejju u fil-bidu ta’ Ġunju 2018. Barra minn dan, attivitajiet kriminali bħall-kuntrabandu u l-estrazzjoni illegali aggravaw is-sitwazzjoni tas-sigurtà. B’riżultat ta’ dan, żdiedet il-preżenza tas-sigurtà u r-roadblocks fir-reġjun. Għaldaqstant, il-vjaġġaturi huma mħeġġa biex jagħmlu riċerka tajba dwar id-destinazzjoni tagħhom, biex jibqgħu viġilanti u biex dejjem isegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Jistgħu jinqalgħu f’daqqa protesti u dimostrazzjonijiet fil-bliet. F’dan ir-rigward, il-vjaġġaturi għandhom dejjem isegwu l-parir lokali u anke jsegwu l-aħbarijiet lokali għal aġġornamenti. Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi kollha jridu joqogħdu attenti għall-kriminalità fit-toroq, li qiegħda tiżdied aktar f’Maputo u destinazzjonijiet turistiċi oħra. Kriminalità bħal din kultant tinvolvi skieken u armi tan-nar Għaldaqstant, huwa importanti li l-vjaġġaturi dejjem jieħdu prekawzjonijiet tas-sikurezza sensibbli billi jevitaw li jimxu waħedhom wara li jidlam, u jaħbu oġġetti ta’ valur (inklużi karti tal-kreditu, ġojjellerija, passaporti, eċċ.). M’għandekx tiġbed flus mill-ATMs billejl. Ġie rrappurtat ukoll il-ħtif, prinċipalment f’Maputo, u l-barranin kultant kienu wkoll fil-mira. Xtut il-baħar u l-gżejjer lil hinn mill-kosta għandhom nuqqas ta’ preżenza tal-pulizija, filwaqt li xi viżitaturi rrappurtaw li fastidju mill-pulizija u talbiet għal tixħim minn dawn tal-aħħar.

Minħabba l-kundizzjonijiet tat-toroq u standards ħżiena tas-sewqan u tal-vetturi, l-inċidenti tat-traffiku huma okkorrenza komuni. It-trasport pubbliku jista’ jkun perikoluż minħabba manutenzjoni ħażina tal-vetturi. It-turisti li jivvjaġġaw bil-karozza għandhom iżommu t-twieqi magħluqin u l-bibien imsakkrin, minħabba rapporti ta’ attakki. Kien hemm ukoll żieda fir-rapporti ta’ serq ta’ karozzi, li jseħħ partikolarment f’Maputo u f’ċerti punti tal-qsim tal-fruntiera. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu viġilanti meta jaslu jew jitilqu minn proprjetajiet residenzjali wara li jidlam. Idealment, ikun l-aħjar jekk tevita li ssuq billejl waħdek. Barra minn dan, huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi ma jgħabbux persuni stranġieri jew jieqfu biex jgħinu sewwieqa jew persuni mexjin li għandhom problemi, billi l-ħallelin ta’ karozzi kultant jużaw dawn it-tekniki biex jingannaw lis-sewwieqa biex jieqfu bil-karozza tagħhom.

Turisti li ser jivvjaġġaw bil-baħar iridu joqogħdu attenti mill-piraterija, li għadha theddida sinifikanti fil-Golf ta’ Aden u fl-Oċean Indjan. Ikomplu jidħlu rapporti ta’ attakki fuq bastimenti tas-sajd lokali fiż-żona madwar il-Golf ta’ Aden u l-Qarn tal-Afrika. Il-valutazzjoni kkombinata ta’ theddida tan-Naval Counter Piracy Forces internazzjonali tisħaq li l-jottijiet kollha li qed ibaħħru waħedhom għandhom joqogħdu ’l barra miż-Żona ta’ Riskju Għolja deżinjata jew jaffrontaw ir-riskju li jiġu maħtufa u miżmuma bħala ostaġġi għal riskatt.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Mid-19 ta’ Frar 2018, ġie rrappurtat total ta’ 1799 każ tal-kolera, b’mewta waħda, sa minn Awwissu 2017. Barra minn hekk, għandhom jittieħdu prekawzjonijiet biex tiġi evitata espożizzjoni għall-HIV/AIDS.

Il-faċilitajiet tal-isptarijiet huma ħżiena fil-pajjiż. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu fuq 08911 jew 21313103, u jitolbu ambulanza. Għandek tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-liġi tal-pajjiż teħtieġ lill-vjaġġaturi biex dejjem iġorru magħhom id-dokumenti tal-identità oriġinali u jippreżentawhom fuq talba tal-awtoritajiet.

It-teħid ta’ ritratti ta’ uffiċċji tal-gvern, residenzi, binjiet tal-pulizija u militari, u ajruporti huwa strettament pprojbit.

Għalkemm l-omosesswalità mhix illegali, affezzjonijiet pubbliċi mhumiex approvati.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju f’Maputo fuq id-dettalji li ġejjin:

Rua Fernao Lopes, 106, Maputo, Mozambique

Tel: 00258 84 3988524

Indirizz elettroniku: maltaconsul.maputo@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll fuq tel. (+356) 21242191 jew fuq l-indirizz elettroniku li ġej: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Myanmar/Burma 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

in-Namibja 15/04/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn in-Namibja biex ikunu kawti ħafna. Il-paċi fl-Angola tejbet is-sitwazzjoni tas-sigurtà tul il-fruntiera Namibja-Angola. Minħabba r-riskju ta brigantaġġ, madankollu, għandek teżerċita kawtela meta tivvjaġġa lejn din iż-żona, inkluż ir-Reġjun ta' Kavango fil-Grigal u n-nofs tal-Punent tar-Reġjun ta 'Zambezi (qabel kienet magħrufa bħala Caprivi). Il-qsim tal-fruntiera għandu jsir biss f'postijiet ta' kontroll uffiċjali.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, iċ-ċittadini Maltin iridu joqogħdu attenti għal-livell dejjem jikber ta’ kriminalità vjolenti fit-toroq, li qed taffettwa t-turisti barranin. Il-vjaġġaturi f’Windhoek għandhom joqogħdu attenti minn ħallelin vjolenti u anke minn serq mill-bwiet, u għandhom ikunu viġilanti fil-madwar tagħhom, speċjalment wara li jidlam. Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura. Kien hemm ukoll każijiet ta’ skimming tal-karti tal-kreditu fil-postijiet ta’ akkomodazzjoni. Il-bibien tal-karozzi għandhom jinżammu msakkrin, u t-twieqi magħluqin, speċjalment fit-traffiku, peress li gruppi kriminali għandhom tendenza jippruvaw jisirqu mill-karozzi. It-turisti għandhom jistaqsu lil-lukanda tagħhom biex tirrakkomandalhom kumpanija tat-taxis ta’ reputazzjoni tajba, billi kien hemm każijiet ta’ serq fejn turisti barranin sfaw vittmi ta’ dan.

L-ivvjaġġar bit-triq huwa meqjus perikoluż minħabba l-kundizzjonijiet tat-toroq. Toroq imħarbtin ikkawżaw għadd ta’ inċidenti fatali, u l-punctures huma komuni. Huwa importanti li żżomm mat-toroq ewlenin. Is-sewqan billejl barra mill-bliet għandu jiġi evitat minħabba l-periklu serju mill-annimali selvaġġi.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-kolera hija magħrufa li tfaqqa’ fil-pajjiż, u ġiet irrappurtata epidemija fir-reġjun ta’ Kunene. Hemm ukoll rapporti ta’ każijiet ta’ kolera fir-reġjuni ta’ Omusati, Oshana, Ohangwena, u Khomas, u wkoll għadd ta’ każijiet f’Windhoek. Barra minn dan, il-vjaġġaturi għandhom jeżerċitaw prekawzjonijiet normali biex jevitaw espożizzjoni għall-HIV/AIDS.

Hemm faċilitajiet mediċi tajbin fil-belt kapitali tan-Namibja, Windhoek. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 211111 (f’Windhoek) jew 10111 (xi mkien ieħor). Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Dejjem għandha tinġarr kopja tad-dokument ta’ identifikazzjoni.

Għalkemm l-omosesswalità mhix illegali fil-pajjiż, ħafna nies għadhom jikkunsidrawha bħala tabù. Għaldaqstant, wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni għandhom jiġi evitati.

Ma hemmx regoli formali li jirrestrinġu t-teħid ta’ ritratti, iżda kien hemm każijiet fejn persuni ġew miżmuma milli jieħdu ritratti ta’ binjiet Presidenzjali. Għaldaqstant, huwa importanti li tiċċekkja qabel ma tieħu xi ritratti.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fin-Namibja, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Nauru 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

in-Nepal 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

in-Netherlands 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

New Caledonia 15/04/2019

Kun viġilanti

Jista’ jkun hemm ċikluni tropikali, b’mod partikolari bejn nofs Diċembru u nofs Marzu. Ara Diżastri Naturali (https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/new-caledonia/natural-disasters). New Caledonia ġiet ikklassifikata li hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika. Għal aktar informazzjoni u pariri, żur is-sit web tan-National Travel Health Network and Centre (http://travelhealthpro.org.uk/country/161/new-caledonia#Other_risks).

Il-livelli tal-kriminalità huma baxxi fi New Caledonia, u għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi xorta għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet normali.

Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu, ma jistgħux jiġu esklużi attakki. Dawn jistgħu jseħħu kullimkien, inkluż f’postijiet popolari mat-turisti.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Kien hemm ukoll każijiet ikkonfermati tal-virus Chikungunya u tad-deni Dengue. Huwa importanti li jittieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jiġi evitat gdim min-nemus. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu fuq 15, 17 jew 256767, u jitolbu ambulanza. Il-faċilitajiet ġenerali tal-kura tas-saħħa huma tajbin, iżda każijiet serji jistgħu jeħtieġu evakwazzjoni lejn Franza jew l-Awstralja.

Il-vjaġġaturi għandu jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. Il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw lill-kumpanija tal-assigurazzjoni minnufih jekk jiġu riferuti għand faċilità medika.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għad-durata proposta taż-żjara tiegħek. Mhu meħtieġ ebda perjodu ta’ validità addizzjonali aktar minn dak meħtieġ.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fi New Caledonia, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

New Zealand 22/04/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

..Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn in-New Zealand li kien hemm sensiela ta’ sparaturi f’bosta lokalitajiet f’Christchurch. Iċ-ċittadini Maltin fiż-żona huma mwissija biex jibqgħu viġilanti u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Minħabba n-nirien serji li hemm fir-reġjun ta’ Nelson-Tamala fis-6 ta’ Frar 2019, ġiet iddikjarata emerġenza tad-difiża ċivili lokali miċ-Ċentru Nazzjonali għall-Ġestjoni ta’ Kriżi (National Crisis Management Centre). Jek tinsab fiż-żona affettwata, għandek issegwi l-parir tad-Difiża Ċivili ta’ Nelson Tasman .

It-terremot tal-14 ta’ Novembru 2016 ikkawża danni sinifikanti fit-toroq u l-linji tal-ferroviji fir-reġjun ta’ Canterbury bejn Christchurch u Picton, u xi żoni mhumiex aċċessibbli.

Jekk qed iżżur żoni remoti tan-New Zealand, żgura li l-awtoritajiet lokali jew il-ħbieb/qraba jkunu jafu d-dettalji tal-vjaġġ tiegħek qabel ma titlaq. Il-kundizzjonijiet tat-temp jistgħu jkunu ħżiena ħafna, speċjalment fix-xitwa.

Qabel ma tivvjaġġa ara li jkollok assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa. Żgura li din tkoprik għall-attivitajiet kollha li beħsiebek tagħmel waqt li tkun fin-New Zealand, inklużi sports avventurużi bħal bungee jumping, għadis u paragliding.

Id-dettalji tal-kuntatt tal-KummissjoniGhalja ta Malta u l-Konsolat Malti fin-New Zealand huma dawn li ġejjin:

HIGH COMMISSION OF THE REPUBLIC OF MALTA

 38 Culgoa Circuit, O'Malley ACT 2606,

 Tel: 0061 (2) 6290 1724, 6290 1573

 Emergency no 0061 (4) 3379 9746

 Fax: 0061 (2) 6290 2453

 Emails: highcommission.canberra@gov.mt (General)


Dr CARMEN DALLI, Konslu Onor.

20, Tanera Crescent, Brooklyn, Wellington

Tel: 0064 4 463 5168, 0064 970 2509

Mowbajl: 0064 21 140 9038

Fax: 0064 970 7134

Indirizz elettroniku: maltaconsul.wellington@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll permezz tat-telefown. (+356) 21242191.


in-Niġer 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

in-Niġerja 15/04/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jwissi liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn in-Niġerja kontra kull vjaġġar lejn l-Istat ta’ Borno, l-Istat ta’ Yobe, l-Istat ta’ Adamawa, l-Istat ta’ Gombe, iż-żoni tax-xmajjar tal-Istati ta’ Delta, Bayelsa, Rivers, Akwa Ibom u Cross River sa 20km ’l bogħod mill-fruntiera man-Niġer fl-Istat ta’ Zamfara. 

Il-Ministeru jwissi wkoll kontra kull vjaġġar, ħlief dak essenzjali, lejn: l-Istat ta’ Bauchi, l-Istat ta’ Zamfara, l-Istat ta’ Kano, l-Istat ta’ Kaduna, l-Istat ta’ Jigawa, l-Istat ta’ Katsina, l-Istat ta’ Kogi sa 20km ’l bogħod mill-fruntiera man-Niġer fl-Istati ta’ Sokoto u Kebbi, iż-żoni mhux tax-xmajjar tal-Istati ta’ Delta, Bayelsa, u Rivers u l-Istat ta’ Abia.

Fid-9 ta’ Marzu 2019 saru l-elezzjonijiet. It-tensjoni hija għolja f’partijiet tan-Niġerja hekk kif jitħabbru r-riżultati, b’mod partikolari fl-istati ta’ Akwa Ibom, Imo, Kaduna, Kao, Lagos u Rivers. Xi riżultati jistgħu jqajmu disputi u jistgħu jinbdew sfidi legali. Bħala konsegwenza, it-tensjoni tibqa’ għolja fin-Niġerja kollha għal xi żmien u jista’ jkun hemm ġemgħat pubbliċi u dimostrazzjonijiet mingħajr avviż u dawn jistgħu jieħdu xejra vjolenti. Għandek tkompli tevita rallies, ġemgħat pubbliċi u dimostrazzjonijiet u segwi l-midja lokali.

It-theddida mit-terroriżmu għadha għolja fil-Lvant ta’ Yobe u fl-Istat ta’ Borno, b'attakki spissi riċenti. Gruppi terroristiċi wettqu attakki fin-Niġerja tal-Grigal matul il-perjodu tal-elezzjoni ta’ Frar, u huwa probabbli li jkun hemm aktar attakki.

Huwa probabbli ħafna li t-terroristi jippruvaw iwettqu attakki fin-Niġerja.

Fit-23 ta’ Frar 2019, l-ISWA nedew attakk li involva sparar indirett li rriżulta fi splużjonijiet f’bosta lokalitajiet f’Maiduguri. Għandek tevita postijiet fejn jinġabru l-folol, inklużi laqgħat politiċi, ġemgħat reliġjużi u postijiet ta’ qima, swieq, ċentri tax-xiri, lukandi, bars, ristoranti, ċentri tat-trasport u kampijiet għal persuni spostati. L-attakki jitwettqu mingħajr distinzjoni u jistgħu jaffettwaw interessi tal-Punent kif ukoll postijiet popolari mat-turisti. Flimkien ma’ Abuja, bliet u rħula ewlenin oħrajn ukoll huma partikolarment f’riskju, inklużi Kano u Kaduna. Hemm riskju għoli ta’ ħtif man-Niġerja kollha. Il-ħtif jista’ jkun immotivat mill-kriminalità jew mit-terroriżmu, u jista’ jitwettaq għal gwadann finanzjarju jew politiku.

L-ambjent tas-sigurtà fil-Grigal tal-pajjiż mar għall-agħar mill-2018 u hemm riskju għoli ta’ ħtif. Il-ħtif fil-Grigal inkluda ħaddiema fis-settur umanitarju u privat.

Curfews potenzjali, restrizzjonijiet tat-traffiku u roadblocks jistgħu jwasslu għal tħarbit tat-traffiku u tat-trasport pubbliku. Ir-restrizzjonijiet tal-ivvjaġġar jistgħu jaffettwaw ukoll lill-passiġġieri li jaslu jew li se jitilqu mill-ajruporti internazzjonali ta’ Lagos u Abuja. Il-vjaġġaturi għandhom jiżgura li jikkuntattjaw lill-operatur tal-linja tal-ajru jew lill-aġent tal-ivvjaġġar qabel ma jivvjaġġaw biex jiċċekkjaw l-iskeda u d-disponibbiltà tat-titjira tagħhom.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, iċ-ċittadini Maltin li se jivvjaġġaw lejn in-Niġerja għandhom joqogħdu attenti għal-livelli għoljin ta’ kriminalità vjolenti fit-toroq, li jinkludu serq vjolenti, ħtif, ħtif ta’ karozzi, u serq bl-armi. Iċ-ċittadini barranin huma meqjusa bħala sinjuri, u għaldaqstant huma mira attraenti. Huwa importanti li tevita li ġġorr ammont kbir ta’ flus kontanti, u li oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) jinżammu mistura. Hemm ukoll theddida għolja ta’ ħtif, li jista’ jkun immotivat mill-kriminalità jew mit-terroriżmu. Fl-aħħar 5 snin, bosta ċittadini barranin ġew maħtufa, u f'xi każijiet ġew maqtula. Iċ-ċittadini barranin kienu wkoll vittmi ta’ forom differenti ta’ skemi qarrieqa.

L-ivvjaġġar bit-triq jista’ jkun kaotiku u bil-mod. Toroq kwieti, toroq mhux imdawlin tajjeb, u vjaġġar wara li jidlam għandu jiġi evitat. Għandha tiġi eżerċitata kawtela partikolari f’traffiku wieqaf jew fis-sinjali tat-traffiku minħabba r-riskju ta’ ħtif ta’ karozzi. Hemm ukoll punti ta’ kontroll awtorizzati u mhux awtorizzat fejn xi wħud huma kontrolli tas-sigurtà u oħrajn huma biex jintalbu flus bil-forza. It-trasport pubbliku huwa wkoll perikoluż minħabba l-kundizzjoni ħażina tal-karozzi tal-linja/taxis. Jekk teħtieġ li tuża taxi, għandek tuża dawk offruti mil-lukandi ewlenin. Jekk qed tistenna li jiltaqa’ miegħek xufier biex jiġbrok mill-ajruport, oqgħod attent minn persuni foloz u żgura li l-persuni jidentifikaw lilhom infushom. Serq bl-armi u inċidenti ta’ piraterija seħħew ukoll fl-ibħra Niġerjani, fil-Golf ta’ Guinea aktar mifrux, u fix-xmajjar u l-portijiet tad-Delta tan-Niġer.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fl-2018, kien hemm tliet tfaqqigħiet tal-kolera fin-Niġerja. Fil-pajjiż hemm ukoll mard tropikali serju (bħall-malarja, it-tifojde, u d-deni isfar). Fl-1 ta’ Marzu 2018, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ħarġet avviż dwar tifqigħa tad-deni Lassa fin-Niġerja. Jidħlu rapporti kontinwi tad-deni Lassa f’bosta stati. Id-deni Lassa huwa marda emorraġika virali akuta li tista’ tittieħed. Iċ-ċittadini Maltin li bħalissa qegħdin fin-Niġerja, jew li dan l-aħħar vjaġġaw lejn dan il-pajjiż, għandhom isegwu l-miżuri standard għall-prevenzjoni u l-kontroll ta’ infezzjoni u jirrapportaw kwalunkwe tħassib mediku lill-eqreb fornitur tas-servizz tas-saħħa. Hemm ukoll riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika fil-pajjiż. It-trattament tas-saħħa f’xi postijiet jista’ jkun biss bażiku ħafna. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Huwa importanti li tiċċekkja mal-kumpanija tal-assigurazzjoni minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Minħabba t-tfaqqigħa tal-Ebola fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo f’Mejju 2018, il-vjaġġaturi jistgħu jistennew kontrolli addizzjonali fl-ajruporti Niġerjani.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fin-Niġerja.

L-omosesswalità hija meqjusa bħala inaċċettabbli fin-Niġerja, u wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni u parteċipazzjoni f'soċjetajiet u organizzazzjonijiet omosesswali jistgħu jwasslu għal sentenzi ta’ priġunerija twal.

It-teħid ta’ ritratti ta’ binjiet tal-gvern u militari, u ajruporti jistgħu jwasslu għall-arrest.

Peress li n-Niġerja għandha l-akbar popolazzjoni Musulmana fil-pajjiżi sub-Saħarjani, huwa importanti li ġġib ruħek sew u li tilbes b’mod modest.

Huwa illegali li timporta birra, ilma minerali, luminati, inbid frizzanti, frott, ħxejjex, ċereali, bajd, drappijiet tat-tessuti, ġojjellerija, u metalli prezzjużi fin-Niġerja. Barra minn dan, huwa illegali li tesporta bċejjeċ ta’ arti Afrikana, b’mod partikolari oġġetti antiki.

Għalkemm in-Niġerja hija primarjament ekonomija bbażata fuq il-flus kontanti, l-użu tal-karti tal-kreditu/debitu qed jiżdied. Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għall-frodi tal-karti tal-kreditu.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fin-Niġerja, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

in-Nikaragwa 15/04/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha li ser jivvjaġġaw lejn in-Nikaragwa li hemm għaddejjin protesti li għandhom fil-mira l-President tan-Nikaragwa Daniel Ortega sabiex jitolbu r-rilaxx tal-priġunieri politiċi kollha rigward il-kriżi politika li ilha taħkem il-pajjiż sa mis-sena l-oħra.

L-organizzaturi tal-protesti li nġabru f’punti varji f’Managua, il-belt kapitali, ġew imsawta mill-pulizija, li sa minn Novembru qed jinfurzaw projbizzjoni kontra l-protesti fit-toroq. Il-vidjos mill-protesti li qed jitqassmu fuq il-midja soċjali wkoll urew lill-pulizija jsawtu lil nies ċivili. Sa minn April, aktar minn 320 persuna ġiet maqtula u madwar 600 oħra li l-oppożizzjoni tiddeskrivi bħala priġunieri politiċi għandhom miżmuma, skont rappreżentanti mill-gruppi tad-drittijiet tal-bniedem.

Il-Ministeru javża liċ-ċittadini Maltin biex ikunu kawti ħafna fin-Nikaragwa minħabba s-sitwazzjoni tas-sigurtà volatili. Ħafna żoni tal-pajjiż raw perjodu ta’ nkwiet u vjolenza fit-toroq sa minn April 2018. Is-sitwazzjoni issa hija aktar kalma iżda għad hemm tensjoni sottostanti li tista’ tiżbroffa f’aktar vjolenza u diżordni mingħajr twissija. Aktar qabel fil-kriżi, ta’ spiss kien hemm pattulji minn gruppi favur il-gvern armati sew. Filwaqt li issa donnhom inqas attivi, il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li jagħmlu riċerka tajba dwar id-destinazzjoni tagħhom, biex jibqgħu viġilanti u biex dejjem isegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Fix-xhur bikrija tal-kriżi, intuża l-gass tad-dmugħ, bulits tal-gomma u munizzjoni attiv li rriżultaw f’bosta persuni feruti u, skont in-NU u rapporti oħra, aktar minn 325 persuna mejta. Inċidenti simili jistgħu jseħħu fi kwalunkwe ħin u mhumiex prevedibbli. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw id-dimostrazzjonijiet u l-ġemgħat kollha, anke jekk dawn jidhru li huma paċifiċi, peress li dawn ħadu xejra vjolenti fil-passat. Hemm restrizzjonijiet severi fuq il-libertà ta’ espressjoni u l-għaqda. Marċijiet, dimostrazzjonijiet u espressjonijiet ta’ oppożizzjoni oħrajn m’għadhomx permessi aktar. Barra minn dan, huwa kontra l-liġi tan-Nikaragwa li l-barranin jieħdu sehem f’ġemgħat bħal dawn, anke jekk dawn huma paċifiċi, u l-barranin li jieħdu sehem f’avvenimenti bħal dawn jistgħu jiġu arrestati.

Minħabba d-diżordni fil-pajjiż, ir-rotot ewlenin lejn l-ajruport ġew ostakolati f’bosta okkażjonijiet. Ir-rotot ewlenin fl-ibliet u bejniethom f’ċerti perjodu kienu magħluqa kompletament fl-2018 minħabba d-diżordni u/jew roadblocks minħabba l-protesti. Ir-roadblocks issa tneħħew, iżda l-vjaġġaturi huma mħeġġa bil-qawwa biex jiċċekkja l-informazzjoni lokali b’attenzjoni qabel ma jmorru fuq vjaġġ. It-turisti li qed jivvjaġġaw fiż-żoni għandhom jeżerċitaw kawtela kbira u jevitaw iż-żoni affettwati.

Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu fin-Nikaragwa, ma jistgħux jiġu esklużi attakki.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjarat huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi kollha jridu joqogħdu attenti għaż-żieda sinifikanti tal-kriminalità fit-toroq, għas-serq, u d-dħul bil-forza. L-inċidenza tal-kriminalità żdiedet b’mod sinifikanti minn meta bdew il-protesti ta’ April 2018, b’mod partikolari fejn preżenza tal-pulizija effettiva hija nieqsa. Il-kriminalità fit-toroq hija komuni f’Managua iżda hija preżenti wkoll fi bliet kbar oħra. Bosta kriminali ta’ sikwit iġorru l-armi, u persuni li rreżistew sfaw vittmi ta’ feriti u anke mewt.

Fil-belt kapitali, għandek tkun kawt meta żżur il-viċinati qrib Lake Managua (iċ-ċentru tal-belt il-qadim), inkluż iż-żona ta’ “Ticabus”. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw ukoll li jevitaw li jimxu waħedhom wara li jidlam u joqogħdu attenti f’dawk li jissejħu “barrios”, jiġifieri d-distretti popolari u l-aktar ippopolati li hemm imxerrda mal-belt kollha, b’mod partikolari Carretera Norte, barrio Dimitrov. Is-serq mill-bwiet u s-serq huma wkoll komuni fi stazzjonijiet tal-karozzi tal-linja u fuq it-trasport pubbliku. Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jżommu l-oġġetti ta’ valur (inkluż karti tal-kreditu, ġojjellerija, passaport, eċċ.) mistura sew. F’każ ta’ serqa, huwa importanti li tinforma lill-pulizija u li titlob kopja ffirmata u b’siġill tar-rapport.

Minħabba kemm ir-riskji tas-saħħa u s-sikurezza personali, marbuta mal-preżenza ta’ rotot tat-traffikar tad-drogi, il-vjaġġaturi huma mħeġġa bil-qawwa biex jippjanaw b’attenzjoni l-ivvjaġġar kollu lejn it-Tramuntana tal-pajjiż u l-kosta tal-Atlantiku. B’mod partikolari, għandhom jittieħdu prekawzjonijiet xierqa fil-każ ta’ vjaġġi fit-”Triángulo Minero”, li hija żona muntanjuża mal-fruntiera tal-Honduras, li tinkludi l-bliet ta’ Rosita, Bonanza u Siuna.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Minħabba r-riskju ta’ mard min-nemus bħal Zika u Chikungunya, huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi kollha jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw gidmiet min-nemus.

L-isptarijiet pubbliċi fin-Nikaragwa mhumiex mgħammra tajjeb, iżda l-belt kapitali ta’ Managua għandha sptarijiet aktar ġodda u mgħammra aħjar. Xi sptarijiet privati f’Managua jirrappurtaw li ntlaħaq il-limitu tal-kapaċità.

Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu lill-Pulizija fuq 118, jew ambulanza fuq 128. Għandek tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-vjaġġaturi għandhom jużaw taxi awtorizzata bi pjanċi ħomor, u bir-ritratt u d-dettalji tax-xufier murija b’mod ċar fuq id-dashboard. Ħafna nies sfaw ukoll vittmi ta’ serq u attakki meta użaw taxis oħrajn. Il-vjaġġaturi m’għandhom qatt jużaw taxi li ġiet ibbukkjata minn xi ħadd ieħor. Seħħ ukoll ħtif ta’ passiġġieri. Huwa importanti li tinnota li n-numru tal-vettura. Huwa komuni li t-taxis jiġu kondiviżi ma’ barranin, u huwa rrakkomandat li dejjem tiftiehmu fuq it-tariffa qabel il-vjaġġ. Huwa rrakkomandat li ma jivvjaġġawx fuq karozzi tal-linja wara li jidlam.

Il-kundizzjonijiet tat-toroq ġeneralment huma ħżiena, b’ħofor u nuqqas ta’ tidwil tat-toroq, għalhekk s-sewqan huwa aktar diffiċli. L-istandards tas-sewqan huma ħżiena, u l-vjaġġaturi għandhom ikunu kawti peress illi r-regolamenti tat-toroq mhux dejjem jiġu osservati. Hemm problema fil-pajjiż bis-sewqan minn nies xurbana. It-turisti li jivvjaġġaw bil-karozza għandhom iżommu t-twieqi magħluqin u l-bibien imsakkrin, minħabba rapporti ta’ attakki.

Minħabba l-preżenza potenzjali ta’ landmines qodma f’xi żoni rurali, il-vjaġġaturi għandhom ikunu kawti f’żoni lil hinn mit-toroq prinċipali.

Fin-Nikaragwa attivitajiet sismiċi u vulkaniċi, uragani, maltempati severi u għarar huma komuni. L-istaġun tal-uragani normalment huwa minn Ġunju sa Novembru, filwaqt li l-istaġun tax-xita huwa minn April sa Ottubru. Matul dawn il-perjodi (speċjalment f’żoni rurali), uqigħ l-art, għargħar u tiġrif ta’ pontijiet jistgħu jikkawżaw il-kanċellazzjoni ta’ titjiriet lokali u sfrattu tal-ivvjaġġar ieħor. Iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż huma mħeġġa li jsegwu pariri lokali affidabbli u aġġornamenti fil-midja mill-Organizzazzjoni Meteoroloġika Dinjija u ċ-Ċentru Nazzjonali tal-Uragani (National Hurricane Centre).

Sa mill-aħħar ta’ Diċembru 2015, il-vulkani ta’ Momotombo, Concepcion u Masaya qed jirreġistraw fenomeni mikrosiżmiċi spissi b’emissjonijiet tal-lava u splużjonijiet tal-gass. Bħala total, bħalissa hemm attivi sitt vulkani vulkaniċi fuq in-naħa tal-Paċifiku tal-pajjiż. Huwa kruċjali li l-vjaġġaturi jsegwu b’attenzjoni jsegwu r-rapporti tal-midja u jibqgħu f’kuntatt mal-awtoritajiet lokali qabel ma jżuru ż-żona.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul.

Il-pajjiż għandu restrizzjoni stretta fuq l-użu ta’ drones u oġġetti relatati, u l-vjaġġaturi m’għandhomx jippruvaw jużawhom sakemm ma ngħatax permess formali mill-awtoritajiet tan-Nikaragwa.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju f’Managua fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Konslu Onorarju ta’ Malta f’Managua Calle Los Laureles #60, Las Colinas, Managua Tel: 00 505 22772856 Fax: 00 505 22701074 Indirizz elettroniku: maltaconsul.managua@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll fuq tel. (+356) 21242191 jew fuq l-indirizz elettroniku li ġej: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Niue 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

in-Norveġja 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Oman 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Pakistan 28/03/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali

Wara attakk terroristiku f’Pulwama fl-14 ta’ Frar, żdiedet it-tensjoni bejn l-Indja u l-Pakistan, b’mod partikolari tul il-Linja ta’ Kontroll. Il-Pakistan ħabbar li l-ispazju tal-ajru tiegħu kien se jingħalaq fis-27 ta’ Frar, iżda fl-1 ta’ Marzu l-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili tal-Pakistan ħarġet avviż fejn ħabbret li l-ispazju tal-ajru tal-Pakistan kien se jerġa’ jinfetaħ parzjalment. Xi titjiriet issa reġgħu ssoktaw mill-ajruporti ewlenin (inklużi l-ajruporti ta’ Islamabad, Karachi u Lahore) iżda xi ajruporti, pereżempju fir-reġjuni ta’ Gilgit Baltistan, Punjba u Interior Sindh, għadhom magħluqin. Għandek tiċċekkja mal-linja tal-ajru tiegħek għall-informazzjoni l-aktar riċenti dwar l-istatus tat-titjira tiegħek qabel ma tivvjaġġa lejn l-ajruport għal titjiriet lejn u mill-Pakistan.

Il-logħbiet tal-cricket tal-Pakistan Super League se jsiru f’Karachi mis-6 sas-17 ta’ Marzu 2019. Għandek tistenna preżenza addizzjonali tal-forzi tas-sigurtà fil-belt u possibbilment sfrattu fl-ivvjaġġar.

Iċ-ċittadini Maltin li bħalissa jinsabu fil-pajjiż u/jew li huma residenti hemm għandhom ikunu kawti, jiċċekkjaw regolarment ir-rapporti tal-aħbarijiet biex iżommu ruħhom aġġornati bl-iżviluppi li jkunu għaddejjin u jsegwu l-istruzzjonijiet maħruġa mill-awtoritajiet lokali.

Fid-dawl ta’ dan u minħabba l-fatt li s-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-Pakistan tibqa’ fraġli, minħabba theddida għolja ta’ attakki terroristiċi, ħtif u vjolenza bejn fazzjonijiet, għandu jiġi evitat kull vjaġġar ħlief dak essenzjali. B’mod partikolari, evita vjaġġar mhux essenzjali lejn Kalesh Valley, Bamoboret Valley u d-Distrett ta’ Arandu lejn in-Nofsinhar u l-Punent ta’ Chitral f’Khyber-Pakhtunkhwa, il-belt ta’ Quetta, il-belt ta’ Nawabshah fil-Provinċja ta’ Sindh, u ż-żoni tal-intern ta’ Sindh fit-Tramuntana ta’ Nawabshah. It-terroriżmu u dimostrazzjonijiet vjolenti għadhom theddid persistenti mal-pajjiż kollu.

Barra minn hekk, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jwissi liċ-ċittadini Maltin biex jevitaw kull vjaġġar lejn iż-Żoni Tribali Amministrati Federalment (Federally Administered Tribal Areas), id-distretti ta’ Charsadda, Kohat, Tank, Bannu, Lakki, Dera Ismail Khan, Swat, Buner u Lower Dir f’Khyber-Pakhtunkhwa, il-belt ta’ Peshawar u d-distretti lejn in-Nofsinhar tal-belt, inkluż it-triq bejn Peshawar u Chitral li tgħaddi minn Lowari Pass, Balochistan tat-Tramuntana u tal-Punent, u l-Karakoram Highway bejn Islamabad u Gilgit. Iż-żoni kollha bi fruntiera mal-pajjiż, ħlief il-punt ta’ qsim uffiċjali tal-fruntiera ta’ Wagah, għandhom jiġu evitati wkoll.

Huwa probabbli li t-terroristi jippruvaw iwettqu attakki fil-Pakistan. Hemm theddida għolja ta’ terroriżmu u vjolenza settarja mal-pajjiż kollu. Attakki addizzjonali jistgħu jkunu indiskriminati inkluż f’postijiet iffrekwentati minn barranin. Evita postijiet iffullati bħal promenades pedonali, ċentri tax-xiri, swieq miftuħa, ristoranti u postijiet ta’ qima Kun estremament viġilanti l-ħin kollu, żomm profil baxx u kun kawt, b’mod partikolari f’żoni ffrekwentati regolarment mit-turisti. Segwi r-rapporti tal-aħbarijiet lokali kif ukoll l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali.

Dimostrazzjonijiet pubbliċi u diżordni ċivili huma komuni fil-Pakistan. Il-protesti jistgħu jseħħu mingħajr mistenni u filwaqt li l-biċċa l-kbira huma paċifiċi, dawn malajr jistgħu jieħdu xejra vjolenti. Għandek tevita li tinqabad f’dimostrazzjonijiet, folol kbar ħafna ta’ nies u avveniment pubbliċi.

L-ajruport il-ġdid f’Islamabad beda l-operazzjonijiet tiegħu fit-3 ta’ Mejju, u t-titjiriet qed jaqilbu mill-faċilità l-qadima (Benazir Bhutto). Inħeġġu lill-vjaġġaturi kollha biex jiċċekkjaw id-dettalji tat-titjira tagħhom mal-linja tal-ajru qabel ma jivvjaġġaw, u biex ikunu ppreparati għal dewmien jew tħarbit potenzjali. Ħalli biżżejjed ħin biex tgħaddi mill-kontrolli tas-sigurtà aktar stretti.

Iċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-pajjiż għandhom iżuru lill-professjonista tas-saħħa tagħhom tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel il-vjaġġ tagħhom biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn jieħdu xi tilqim, ċertifikazzjonijiet jew miżuri preventivi oħrajn. Barra minn dan, huwa essenzjali li l-vjaġġaturi jkunu koperti minn polza komprensiva tal-ivvjaġġar.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Pakistan jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju fil-Pakistan fuq id-dettalji li ġejjin:

KARACHI

b’ġurisdizzjoni fuq ir-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan

Gokal Chambers, Hotel Beach Luxury Road, Karachi

Tel: 0092 (21) 561 100-5

Fax: 0092 (21) 561 0760/61

Indirizz elettroniku: maltaconsul.karachi@gov.mt

LAHORE

b’ġurisdizzjoni fuq il-Punjab

36, Lawrence Road, Lahore 54000

Tel: 0092 (42) 3636 6666-70

Fax: 0092 (42) 636 6665, 637 0509

Indirizz elettroniku: maltaconsul.lahore@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Palau 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Palestina 29/03/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li se jivvjaġġaw lejn il-Palestina li hemm mistennija protesti fit-30 ta’ Marzu 2019 fuq in-naħa ta’ Gaża mal-ħajt tal-perimetru bejn Gaża u l-Iżrael biex jitfakkar l-anniversarju ta’ sena tad-dimostrazzjonijiet ta’ kull ġimgħa. Hemm riskju miżjud ta’ inċidenti tas-sigurtà, inkluż sparar bir-rockets, li jistgħu jseħħu lil hinn sew miż-żona tal-fruntiera ta’ Gaża. Għandek issegwi l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u żżomm ruħek aġġornat permezz tar-rapporti tal-midja lokali u tal-ivvjaġġar.

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li se jivvjaġġaw lejn il-Palestina biex ikunu kawti ħafna u biex jevitaw kull vjaġġar lejn ċerti reġjuni minħabba t-tensjoni tas-sigurtà preżenti. B’mod partikolari, il-Ministeru jwissi wkoll kontra kull vjaġġar lejn:

• Gaża

• Ix-Xatt tal-Punent

• Ix-Sheba’a Farms u Ghajjar u sa 500m mill-fruntiera mal-Libanu (il-”Linja Blu”) fil-Lvant ta’ Metula, inkluż it-tarf tat-Tramuntana tal-belt

• Fil-Lvant ta’ Route 98 tul il-fruntiera Sirjana

• Il-Golan Heights

Filwaqt li s-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-pajjiż mhix prevedibbli, qiegħda tiżviluppa l-ħin kollu, bir-riskju ta’ attakki terroristiċi u episodji vjolenti. Qiegħed dejjem jiżdied il-ġlied fl-Istrixxa ta’ Gaża li qed iwassal li jindarbu l-persuni. Kien hemm għadd ta’ ġlied vjolenti bejn dawk li kienu qed jipprotestaw u l-forzi tas-sigurtà fl-Iżrael u x-Xatt tal-Punent, inkluż Tel Aviv, Ġerusalemm tal-Lvant, il-Belt il-Qadima, u Hebron. L-inċidenti żdiedu wkoll fil-Galilea ta’ Fuq u l-Golan Heights.

Huwa probabbli li t-terroristi jippruvaw iwettqu attakki fl-Iżrael u fit-Territorji Okkupati Palestinjani. Il-miri jistgħu jinkludu binjiet tal-gvern, inklużi skejjel, postijiet ta’ qima, ċentri tax-xiri, ristoranti, bars u ċentri tat-trasport pubbliċi bħal terminus tal-karozzi tal-linja, ajruporti u mollijiet. Huwa essenzjali li l-vjaġġaturi dejjem ikunu viġilanti f’postijiet pubbliċi, u li jkunu jafu fejn qegħdin l-eqreb shelters mill-bombi.

Il-vjaġġaturi Maltin huma mwissija wkoll biex jevitaw ġemgħat jew dimostrazzjonijiet pubbliċi biex iħarsu s-sikurezza tagħhom. Hemm dimostrazzjonijiet frekwenti f’bosta partijiet tal-belt miżjura mit-turisti inkluż fil-Belt il-Qadima u madwarha, speċjalment wara t-talb ta’ nhar ta’ Ġimgħa. Xi wħud minn dawn il-protesti wasslu għal ġlied vjolenti. Il-vjaġġaturi huma mħeġġa wkoll biex dejjem isegwu b’mod rigoruż l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u jżommu ruħhom aġġornati dwar l-iżviluppi l-aktar riċenti permezz tal-midja lokali u internazzjonali.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jitolbu għajnuna mill-Uffiċċju Rappreżentattiv ta’ Malta f’Ramallah, li jista’ jiġi kkuntattjat fuq id-dettalji li ġejjin:

UFFIĊĊJU RAPPREŻENTATTIV TA’ MALTA

VIP Centre, 100 Al-Kawthar Street, Al-Bireh, Ramallah

Tel: 00970 (0) 2 2413210/1, 00970 (0) 2 2413217 (Linja diretta tar-Rappreżentant)

Mowbajl ta’ emerġenza: 00970 597325481 jew 00972(0)549963954/7

Indirizz elettroniku ta’ emerġenza: holyland.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Panama 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Papua New Guinea 15/04/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn ċerti żoni

Il-Ministeru javża kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn il-provinċji ta’ Hela u Southern Highlands, wara d-dikjarazzjoni ta’ stat ta’ emerġenza mill-gvern. Barra minn dan, dawn iż-żoni, flimkien mal-provinċji ta’ Enga u l-Western Highlands raw żieda fil-ġlieda tribali. Tfaqqigħiet ta’ dawn tal-aħħar huma wkoll komuni f’Port Moresby. Il-vjolenza tribali tista’ sseħħ mingħajr mistenni u tista’ tmur għall-agħar malajr ħafna u tirriżulta fil-qerda ta’ proprjetà, tħarbit tas-servizzi, u korriment serju. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw folol kbar u ġemgħat pubbliċi.

Wara perjodu ta’ konflitt, huwa importanti li jkunu kawti meta jivvjaġġaw lejn Bougainville Island. Iż-żona muntanjuża madwar il-mina ta’ Panguna hija “Żona Pprojbita”. Qatt m’għandu jkun hemm aċċess f'dawn iż-żoni, u l-barranin li daħlu f’żoni bħal dawn mingħajr awtorizzazzjoni ġew interrogati, u xi wħud kellhom il-passaporti tagħhom miżmuma.

Fiż-żona tal-fruntiera mal-Indoneżja, qrib il-provinċja ta’ Sandhuan, kultant kien hemm ġlied u sitwazzjoni mimlija tensjoni. Huwa importanti li jkunu ferm kawti u jkunu lesti għal għeluq possibbli f’daqqa tal-fruntiera.

Il-Papua New Guinea jinsab fuq strixxa sismika volatili msejħa "Ring of Fire" fil-Paċifiku, li tinsab f'żona sismika u vulkanika attiva u hija suxxettibbli għal terremoti, tsunamis u eruzzjonijiet vulkaniċi. Hemm diversi vulkani attivi madwar il-pajjiz u l-eruzzjonijiet iseħħu regolarment. Attività sismika u vulkanika hija aktar probabbli li sseħħ qrib Rabaul fil-Provinċja ta ' East New Britain, Kimbe fil-Provinċja ta' West New Britain, u fuq Manam Island fil-Provinċja ta' Madang. F’ każ ta' diżastru naturali, il-vjaġġaturi għandhom jagħtu attenzjoni lit-twissijiet kollha maħruġa, jevitaw żoni ristretti u ssegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali. Id-dħaħen u l-irmied mill-vulkani perjodikament iwasslu għal tfixkil fit-titjiriet, partikolarment fir-reġjun ta' Rabaul. Fil-każ ta' eruzzjoni volkanika, iċċekkja mal-kumpannija tat-trasport jew l-operatur turistiku tiegħek biex tiddetermina jekk is-sitwazzjoni tistax taffettwa l-pjanijiet tal-vjaġġ tiegħek.

Għalkemm ma hemm ebda avveniment riċenti ta’ terroriżmu, ma jistgħux jiġu esklużi attakki, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mal-barranin.

F’Papua New Guinea hemm livell għoli ta’ kriminalità serja, inkluż ħtif ta’ karozzi, attakki, stupru, ħtif ta’ basktijiet, u serq. Kriminalità bħal din tinsab b’mod partikolari fil-belt kapitali ta’ Port Moresby, u fil-bliet ta’ Lae u Mt Hagen. Machetes u armi tan-nar spiss jintużaw waqt serq u attakki. Il-vjaġġaturi għandhom ukoll ikunu kawti fiż-żoni tal-fruntiera, b’mod partikolari fiż-żona bejn Papua New Guinea u l-Indoneżja, fejn hemm konflitt kontinwu mal-konfini. Il-vjaġġaturi għandhom iżommu oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) mistura u maħżuna f’post sigur.

Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti waqt l-ivvjaġġar bit-triq minħabba l-kundizzjonijiet ħżiena tat-toroq u standards ħżiena tas-sewqan. Huwa importanti li l-bibien jinżammu msakkrin u t-twieqi jinżammu magħluqa. Barra minn hekk, jekk teħtieġ li tivvjaġġa billejl, huwa rrakkomandat li tivvjaġġa f’konvoj jew bi skorta tas-sigurtà. Il-karozzi tal-linja pubbliċi (PMVs) m’għandhomx jintużaw minħabba inċidenti ta’ hold-ups bl-armi u attakki ta’ stupru. It-taxis huma disponibbli fiċ-ċentri ewlenin, iżda xorta jistgħu jkunu mantnuti ħażin.

Huwa importanti li toqgħod attent ħafna f’Milne Bay, Rabual, u matul Kokoda Trail, minħabba l-preżenza ta’ bombi mhux sploduti mit-Tieni Gwerra Dinjija.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. L-awtoritajiet tas-saħħa ddikjaraw tfaqqigħa ta’ Poljo f’Morobe, Madang, u fil-provinċji ta’ Eastern Highlands. Hemm ukoll il-virus Chikungunya u d-deni dengue, u hemm ukoll riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika. Il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Il-pajjiż jiffaċċja wkoll każijiet ta’ Tuberkulożi. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu ambulanza fuq 111. Il-faċilitajiet tas-saħħa huma bażiċi ħafna u l-isptarijiet ta’ sikwit jonqoshom mediċini jew provvisti bażiċi. F’każijiet serji, il-pazjenti jistgħu jiġu evakwati b’ambulanza bl-ajru. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-pajjiż.

Il-vjaġġaturi huma pprojbiti li jdaħħlu frott, ħxejjex, u prodotti tal-annimali fil-pajjiż.

Il-marijuana u narkotiċi oħrajn huma illegali fil-pajjiż.

Atti omosesswali huma illegali, u jistgħu jwasslu għal priġunerija.

Il-pajjiż huwa suxxettibbli għal diżastri naturali, bħal ċikluni tropikali u għargħar. F’każ ta’ sitwazzjonijiet bħal dawn, il-vjaġġaturi għandhom isegwu l-parir u l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Papua New Guinea, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Paragwaj 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Perù 08/04/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Minħabba li l-kriminalità hija problema sinifikanti mal-pajjiż kollu, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha biex ikunu kawti ħafna meta jivvjaġġaw lejn il-Perù. Serq żgħir, attakki u serq bl-armi jseħħu sikwit f’Lima Cusco, Arequipa u bliet ewlenin oħra. Għandek iżżomm livell għoli ta’ viġilanza, tieħu l-prekawzjonijiet tas-sikurezza neċessarji u tevita li timxi waħdek f’żoni mwarrba jew billejl. Barra minn dan, jekk tinsab fil-Perù, jew qed tippjana li tivvjaġġa lejn il-Perù, huwa importanti li ssegwi l-aħbarijiet lokali b’attenzjoni u ssegwi l-parir tal-awtoritajiet.

Dimostrazzjonijiet u protesti huma komuni mal-pajjiż kollu u jistgħu jieħdu xejra vjolenti malajr. F’dan ir-rigward, għandek tiżgura li tevita folol kbar, ġemgħat politiċi u marċijiet. Strajkijiet u roadblocks huma frekwenti u jistgħu jikkawżaw interruzzjoni fis-servizzi, inkluż it-trasport pubbliku, u l-għeluq ta’ negozji u uffiċċji tal-gvern. Roadblocks improvvizzati jistgħu jaffettwaw ukoll l-ivvjaġġar fin-Nofsinhar tal-Perù, speċjalment l-ivvjaġġar lejn u mill-bliet ta’ Arequipa, Cusco u Puno. Il-protesti f’Puno jistgħu jirriżultaw fl-għeluq tal-punt ta’ qsim tal-fruntiera mal-Bolivja, inkluż Lake Titicaca.

Barra minn hekk, oqgħod attent b’mod speċjali għas-sitwazzjoni tas-sigurtà lokali fiż-żoni tal-fruntieri mal-Ekwador u l-Kolombja. Jekk ser taqsam il-fruntiera tal-Perù u l-Ekwador (fuq l-art) għandek tagħmel dan biss fil-punti ta’ kontroll uffiċjali, peress li landmines mhux sploduti huma ta’ theddida għas-sikurezza. Evita vjaġġar mhux essenzjali lejn żoni sa 20 km mill-fruntiera mal-Kolombja minħabba t-traffikar tad-drogi u inkursjonijiet okkażjonali minn forzi tal-gwerilla armati mill-Kolombja fil-Perù.

Għalkemm it-terroriżmu domestiku huwa fil-biċċa l-kbira ristrett għal żoni remoti tal-ġungla tal-Perù fejn hemm il-grupp tal-gwerilla Shining Path, ma jistgħux jiġu esklużi xi attakki. Minħabba l-okkorrenza ta’ attivitajiet kriminali terroristiċi u organizzati, li huma marbuta flimkien b’mod ikkomplikat, hemm riskju ogħla għas-sikurezza tiegħek f’reġjuni fejn hemm kultivazzjoni u pproċessar intensiv tal-koka, inkluż il-baċiri tax-xmara ta’ Alto Huallaga, Aguaytia, Apurimac-Ene u Mantaro (reġjun irreferut bħala VRAEM). Minħabba dan, u minħabba l-istat ta’ emerġenza li hemm fis-seħħ, inwissu kontra kull vjaġġar neċessarju lejn iż-żoni li ġejjin:

• Id-distretti ta’ Kimbiri, Pichari u Vilcabamba, id-distretti ta’ Inkawasi, Villa Virgen u Echaratie fil-provinċja ta’ La Convención, u d-distrett ta’ Capacmarca (il-provinċja ta’ Chumbivilcas) fid-dipartiment ta’ Cuzco (il-belt ta’ Cuzco u Machu Picchu mhumiex affettwati);

 • Il-provinċji ta’ Huallaga u Tocache fid-dipartiment ta’ San Martín; 
 • Il-widien tax-xmajjar ta’ Upper Huallaga u Ene fid-dipartimenti ta’ Huánuco u San Martín; 
 • il-provinċja ta’ Padre Abad fid-dipartiment ta’ Ucayali; 
 • Il-provinċji ta’ Huacaybamba, Humalíes, Leoncio Prado u Marañón fid-dipartiment ta’ Huánuco; 
 • Il-provinċji ta’ Concepción u Satipo, u d-distretti ta’ Santo Domingo de Acobamba u Pariahuanca (il-provinċja ta’ Huancayo) fid-dipartiment ta’ Junín; 
 • Id-distrett ta’ Tuman (il-provinċja ta’ Chiclayo) fir-reġjun ta’ Lambayeque; 
 • Il-provinċja ta’ Tavacaia fid-dipartiment ta’ Huancavelica; 
 • Id-distretti ta’ Abancay, Andahuaylas, Challhuahuacho, Mara u Chincheros fid-dipartiment ta’ Apurímac;  
 • Il-provinċji ta’ Huanta u La Mar, fid-dipartiment ta’ Ayacucho. 
 • Il-kuritur tat-trasportazzjoni ta’ Apurimac-Cusco-Arequipa u x-xmara On the Putumayo, ħdejn il-fruntiera mal-Kolombja. 

Barra minn hekk, nirrakkomandaw lill-vjaġġaturi kollha biex joqogħdu attenti meta jmorru jimxu fiż-żoni fir-Reġjun ta’ Huaraz tal-Muntanji Cordillera Blanca u tul il-Mogħdijiet tal-Inca. Oqogħdu attenti b’mod partikolari f’żoni weqfin jew ta’ żlieq, li m’għandhomx ċnut jew mhumiex immarkati. Bosta xabbata mietu jew ġarrbu feriti serji wara li waqgħu waqt li kienu qed jixxabtu ma’ Huayna Picchu, muntanja viċin Machu Picchu.

Minħabba li hemm evidenza li t-trażmissjoni tal-virus Zika għadha għaddejja fil-Perù, inħeġġu liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-pajjiż, jew li huma diġà hemm, biex jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji tas-saħħa u jadottaw miżuri metikolużi biex jipprevjenu gdim min-nemus. Barra minn hekk, peress li d-deni isfar, deni Dengue, u l-virus Chikungunya huma endemiċi f'ċerti żoni, huwa rrakkomandat bil-qawwa li jsir tilqim kontra mard trażmess min-nemus. Għandha tingħata wkoll attenzjoni għall-iġjene tal-ikel u għandu jinxtorob biss ilma tal-flixkun.

Iċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-pajjiż għandhom iżuru lill-professjonista tas-saħħa tagħhom tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel il-vjaġġ tagħhom biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn jieħdu xi tilqim, ċertifikazzjonijiet jew miżuri preventivi oħrajn. Barra minn dan, żgura li tkun kopert minn polza komprensiva tal-ivvjaġġar.

Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li l-validità tal-passaporti tagħhom taqbeż is-soġġorn barra mill-pajjiż b'sitt xhur.  Wieħed irid ukoll jikseb timbru tad-dħul fuq il-passaport tiegħu/tagħha mill-uffiċċju tal-immigrazzjoni tal-Perù fil-portijiet tad-dħul, inkluż fil-fruntieri territorjali. Il-qsim tal-fruntiera għandu jsir biss fil-punti ta' kontroll uffiċjali. Huwa importanti wkoll li wieħed jiżgura li jkollu t-timbru tal-ħruġ meħtieġ qabel ma jitlaq mill-pajjiż

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konsulati Onorarji rispettivi fuq id-dettalji tal-kuntatt li ġejjin:

AREQUIPA

b’ġurisdizzjoni fuq ir-reġjuni ta’ Arequipa, Apurimac, Cuzco, Madre de Dios, Moquegua, Puno u Tacna

Urbanización Challapampa I-23 Cerro Colorado, Arequipa, Il-Perù

Tel: 0051 54 202122

Fax: 0051 54 202525/ 202626

Indirizz elettroniku: maltaconsul.arequipa@gov.mt; mchirinos@michell.com.pe

LIMA

b’ġurisdizzjoni fuq ir-reġjuni ta’ Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Callao,

Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Piura, San Martín, Tumbes u Ucayali

Av. Comandante Espinar # 470-G, Lima 18, Lima, Il-Perù

Tel: 00 (511) 4401331, (511) 2225438

Indirizz elettroniku: dentalsol@yahoo.es; maltaconsul.lima@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Polineżja Franċiża 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Polonja 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Portugall 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Puerto Rico 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

il-Qatar 08/04/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Qatar biex ikunu kawti. L-iżviluppi reġjonali jkomplu jikkawżaw sensittivitajiet lokali. Il-vjaġġaturi huma avżati biex isegwu r-rapporti tal-aħbarijiet, u jevitaw ġemgħat u dimostrazzjonijiet. L-Arabja Sawdija, l-Emirati Għarab Magħquda, il-Bahrain u l-Eġittu waqqfu r-rabtiet diplomatiċi mal-Qatar f’Ġunju 2017. Dan wassal għal għeluq li affettwa r-rotot bit-triq, bl-ajru u bil-baħar bejn il-pajjiż u l-Qatar, kif ukoll restrizzjonijiet tal-ivvjaġġar u ta’ residenza li jaffettwaw liċ-ċittadini tal-Qatar. Il-fruntiera tal-art bejn il-Qatar u l-Arabja Sawdija hija magħluqa.

It-titjiriet kollha bejn il-Qatar u l-Arabja Sawdija, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Eġittu u l-Bahrain huma sospiżi sa ma jingħata avviż ieħor. Minħabba dawn il-miżuri, il-vjaġġaturi fir-reġjun huma probabbli li jiltaqgħu ma’ tħarbit. Għaldaqstant, iċ-ċittadini Maltin kollha fir-reġjun huma mwissija biex jiċċekkjaw mal-linja tal-ajru jew mal-aġent tal-ivvjaġġar tagħhom qabel ma jibdew il-vjaġġ.

Huwa probabbli li jseħħu attakki terroristiċi fil-Qatar, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti. It-theddidiet ewlenin jinkludu attakki fuq interessi tal-punent, strutturi militari, taż-żejt, tat-trasport, u tal-avjazzjoni, u f’postijiet iffullati u ċentrali. Barra minn hekk, it-terroristi qed jheddu wkoll li ser iwettqu attakki fir-reġjun tal-Golf. Għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandhom ikunu viġilanti u jsegwu l-iżviluppi permezz tal-midja, u jsegwu l-istruzzjonijiet mill-awtoritajiet lokali.

Il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, u l-livelli tal-kriminalità huma baxxi. Madankollu, il-viżitaturi nisa għandhom joqogħdu partikolarment attenti meta jivvjaġġaw waħedhom billejl. Iċ-ċittadini Maltin huma wkoll imħeġġa biex jużaw taxis irreġistrati biss, u ma jużawx taxis tard billejl jew meta ma jkunux akkumpanjati.

L-ivvjaġġar bit-triq jista’ jkun perikoluż minħabba standards ħżiena tas-sewqan. Ir-rata ta’ fatalitajiet tal-inċidenti tat-toroq hija għolja. Il-vjaġġaturi għandhom jinnutaw li anke espressjonijiet żgħar ta’ rabja fit-triq jistgħu jwasslu għal pieni. L-ivvjaġġar fid-deżert jista’ jkun perikoluż, u huwa rrakkomandat li jivvjaġġaw f’konvoj u li jieħdu provvista tal-ilma. Għandhom ikunu kawti wkoll waqt l-ivvjaġġar bil-baħar. Ħafna żoni tal-Golf huma sensittivi, u bastimenti li jidħlu f’dawk iż-żoni ġew miżmuma u spezzjonati wkoll. It-tensjonijiet jistgħu jaffettwaw ir-rotot ukoll, u jkunu ta’ aktar riskji ta’ attakk marittimu. Għandhom ikunu kawti bl-ivvjaġġar bil-bastimenti Dhow, minħabba standards baxxi.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. It-trattament mediku ta’ emerġenza huwa eċċezzjonali, iżda jista’ jkun pjuttost għali, speċjalment għall-viżitaturi. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Huwa importanti li għandhom jinnutaw li xi mediċini bir-riċetta tat-tabib u oħrajn li jinxtraw mill-ispiżerija jistgħu jkunu sustanzi kkontrollati fil-pajjiż. Għaldaqstant, huwa importanti li l-mediċini jinżammu fil-pakkett oriġinali tagħhom, flimkien ma’ ittra uffiċjali ffirmata mit-tabib tiegħek, li tindika għaliex huma meħtieġa. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 999. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-Qatar.

Il-vjaġġaturi huma mħeġġa biex jirrispettaw il-kultura u t-tradizzjonijiet Musulmani tal-pajjiż. Huwa importanti li jintlibes ilbies modest, inkluż waqt is-sewqan. In-nisa huma mistennija li jgħattu spallejhom u joqogħdu lura milli jilbsu shorts jew dbielet.

Imġiba omosesswali hija illegali fil-pajjiż, u kwalunkwe intimità bejn l-irġiel u n-nisa tista’ twassal ukoll għall-arrest.

It-teħid ta’ ritratti f’ċerti postijiet sensittivi jista’ jkun ipprojbit jew jeħtieġ permess.

Il-vjaġġaturi għandhom jinnutaw li x-xorb ta’ alkoħol fil-pubbliku huwa reat. Barra minn dan, huwa illegali li jiġu importati alkoħol, prodotti tal-majjal, u kotba u materjal reliġjuż fil-pajjiż. Il-liġi tal-Qatar tipprojbixxi wkoll l-importazzjoni, il-bejgħ, u x-xiri ta’ sigaretti elettroniċi u prodotti simili. Il-bagalji kollha jiġu skennjati mal-wasla fl-Ajruport ta’ Doha. Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fil-Qatar, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

ir-Renju Unit 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

ir-Repubblika Ċeka 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

ir-Repubblika Ċentru-Afrikana 22/04/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jwissi liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn ir-Repubblika Ċentru-Afrikana kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn iż-żona ċentrali tal-Belt kapitali ta’ Bangui (bejn l-ajruport u x-xmara Oubangui), u kontra kull vjaġġar lejn il-bqija ta’ Bangui u l-kumplament tal-pajjiż.

Hemm tensjoni f’Bangui u l-bqija tar-Repubblika Ċentru-Afrikana. Fil-pajjiż hemm rapporti ta’ vjolenza, attività mir-ribelli, qtil, serq, ħtif ta’ ostaġġi, u abbuż tad-drittijiet tal-bniedem. Għassiesa armati stabbilixxew bosta roadblocks fil-pajjiż. F’April u fil-bidu ta’ Mejju 2018, f’Bangui kien hemm ġlied bejn gruppi armati u l-forzi tas-sikurezza, fejn ġew maqtula aktar minn 20 persuna u ndarbu aktar minn 180. B’riżultat tas-sitwazzjoni, ħafna negozji u skejjel fil-belt ġew magħluqa.

Wara li koalizzjoni ta’ ribelli armati ħadu t-tmexxija tal-pajjiż fl-2013, il-kap tagħha rriżenja sena wara, u fl-2016 kien hemm elezzjonijiet leġiżlattivi fil-pajjiż, li wasslu għall-istabbiliment ta’ Parlament u gvern ġdid. Madankollu, il-pajjiż għadu fraġli minħabba l-vjolenza kontinwa. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw id-dimostrazzjonijiet. Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti.

Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti mis-serq u serqiet minn gruppi armati, u għandhom jevitaw li jġorru magħhom oġġetti ta’ valur fil-pubbliku. Għandhom jiġu evitati żoni iżolati u aktar fqar. Hemm ukoll theddida ta’ ħtif, u sa mill-2015, ministri, ħaddiema umanitarji u tan-NU sfaw vittmi ta’ ħtif.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-faċilitajiet mediċi huma limitati ħafna, u s-servizzi ġew affettwati mill-istrajkijiet. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 610600, u jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Ma hemmx ATMs internazzjonali fil-pajjiż, u ftit postijiet jaċċettaw karti tal-kreditu/debitu internazzjonali ewlenin.

Il-barranin għandhom joqogħdu attenti mill-ivvjaġġar fit-toroq, li huwa partikolarment diffiċli minħabba manutenzjoni ħażina u matul l-istaġun tax-xita. F’żoni remoti jkun hemm roadblocks illegali, u l-vjaġġaturi jistgħu jiġu sfurzati biex jagħtu l-oġġetti personali tagħhom biex ikunu jistgħu jipproċedu. Kien hemm rapporti ta’ attakki vjolenti fuq il-vjaġġaturi. Il-vjaġġaturi m'għandhomx jivvjaġġaw wara li jidlam.

Mhux kulħadd jaċċetta l-omosesswalità, u bosta atti bejn persuni tal-istess sess huma illegali.

Fotografija li potenzjalment tista’ tagħmel ħsara lill-pajjiż (bħal ritratti ta’ tfal fit-triq) hija pprojbita. Jeħtieġ li jintalab permess għat-teħid ta’ ritratti ta’ postijiet pubbliċi, u t-teħid ta’ ritratti ta’ proprjetà tal-gvern, uffiċjali bl-uniformi, u installazzjonijiet militari, jista’ jwassal għal detenzjoni. Barra mill-belt kapitali, kwalunkwe fotografija ta’ persuni għandha tittieħed bil-kunsens tagħhom.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fir-Repubblika Ċentru-Afrikana, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt 

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Kongo, ir-Repubblika Demokratika 26/03/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jevitaw kull vjaġġar mhux meħtieġ lejn ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, minħabba l-ambjent politiku u s-sitwazzjoni tas-sigurtà mimlija tensjoni fil-pajjiż. Is-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-Lvant tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo għadha instabbli. Il-preżenza kontinwa ta’ gruppi armati, operazzjonijiet militari, kontrihom, vjolenza bejn il-komunitajiet u influss ta’ rifuġjati minn pajjiżi ġirien kollha jikkontribwixxu għad-deterjorament fis-sitwazzjoni politika, umanitarja u tas-sigurtà.

Fit-30 ta’ Diċembru 2018 saru l-elezzjonijiet presidenzjali, ir-riżultati proviżorji tħabbru fl-10 ta’ Jannar u l-president il-ġdid ġie inawgurat fl-24 ta’ Jannar. Il-kandidati tal-oppożizzjoni għamlu sejħa għal protesti paċifiċi kontra r-riżultat.

Jista’ jkun hemm ġemgħat pubbliċi u dimostrazzjonijiet li jiġu organizzati f'daqqa jew mingħajr avviż u dawn jistgħu jieħdu xejra vjolenti fir-RDK. Dejjem għandek tkun viġilanti u attent li l-ivvjaġġar madwar Kinshasa jista’ jiġi sfrattat, kif ukoll lejn u mill-ajruport ta’ N’Djili. Jekk tinqala’ dimostrazzjoni jew inkwiet, itlaq minnufih u tippruvax

issegwihom jew tieħu ritratti. Is-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-Lvant tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo għadha instabbli. Il-preżenza kontinwa ta’ gruppi armati, operazzjonijiet militari, kontrihom, vjolenza bejn il-komunitajiet u influss ta’ rifuġjati minn pajjiżi ġirien kollha

jikkontribwixxu għad-deterjorament fis-sitwazzjoni politika, umanitarja u tas-sigurtà. Jidħlu rapporti kontinwi ta’ ħtif, inkluż ta’ persunal minn NGOs internazzjonali.

Barra minn hekk, il-Ministeru jwissi wkoll kontra kull vjaġġar lejn:

 il-provinċji ta’ Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Haut-Uele, Haut Lomami, Ituri, North Kivu (ħlief il-belt ta’ Goma), South Kivu (ħlief il-belt ta’ Kivu), Maniema u Tanganyika fil-Lvant tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo

 żoni fil-Punent u l-Lvant ta’ Kananga, inklużi Tshikapa u Mwene-Ditu

 sa 50km mill-fruntiera mar-Repubblika Ċentru-Afrikana u s-Sudan t’Isfel.

Iċ-ċittadini Maltin li jagħżlu li jibqgħu fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo għandhom jiżguraw li jevitaw rallies jew dimostrazzjonijiet politiċi, isegwu l-iżviluppi mill-qrib, u biex jiċċekkjaw l-opzjonijiet tat-tluq tagħhom. Barra minn hekk, il-vjaġġaturi għandhom jikkunsidraw ukoll li jagħmlu pjanijiet ta’ kontinġenza minħabba li matul dimostrazzjonijiet fuq skala kbira, l-unika triq lejn N’Djili International Airport f’Kinshasa tista’ tiġi mblokkata u l-iskedi tat-titjiriet jistgħu jiġu sfrattati.

Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għall-kriminalità fit-toroq u serq. Il-barranin huma f’riskju partikolari, speċjalment f’żoni tal-lukandi u s-supermarkets. Qed isir aktar komuni s-serq minn gruppi ta’ tfal, u dawn jistgħu jsiru vjolenti. Għandhom jiġu evitati wkoll it-taxis. Oġġetti ta’ valur inkluż passaporti għandhom jinżammu f’safe tal-lukanda, jekk possibbli, u kopji tad-dokumenti ta’ identifikazzjoni għandhom jinżammu separati. Hemm ukoll theddida ta’ ħtif, u ħaddiema ta’ NGOs sfaw ukoll vittmi ta’ ħtif.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fl-1 ta’ Awwissu 2018, il-Gvern tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo kkonferma tfaqqigħa tal-virus Ebola fil-provinċja ta’ North Kivu, li oriġina mit-territorju Béni. Fl-24 ta’ Settembru ġie kkonfermat każ ukoll f’Tchomia, belt mal-fruntiera tal-Uganda madwar 200 kilometru fit-Tramuntana mill-punt ċentrali kurrenti ta’ Beni. L-aġġornamenti l-aktar riċenti jistgħu jinstabu fis-sit web tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa.

Apparti mill-Ebola, hemm ukoll tifqigħat ta’ kolera u deni isfar, b’aktar minn 400 mewt irrapportat fl-2017. Barra dan, il-vjaġġaturi għandhom jeżerċitaw prekawzjonijiet normali biex jevitaw esponiment għall-HIV u l-AIDS. Il-faċilitajiet mediċi huma limitati ħafna, u huwa rrakkomandat li jkollok provvista disponibbli tal-mediċini meħtieġa, peress illi l-provvisti x’aktarx li ma jkunu disponibbli. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv.

Il-kundizzjonijiet tat-toroq u l-istandards tas-sewqan huma ħżiena, u l-vjaġġaturi m’għandhomx isuqu tul toroq sekondarji. Barra minn dan, il-fruntieri mar-Rwanda, il-Burundi, u l-Angola jistgħu wkoll jingħalqu f'daqqa.

It-teħid ta’ ritratti f’postijiet pubbliċi, speċjalment tal-fruntieri u installazzjonijiet militari, jista’ jwassal għall-arrest. Barra minn dan, vjaġġaturi b’ilbies militari jistgħu jattiraw attenzjoni mhux mixtieqa.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-pajjiż.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

ir-Repubblika Dominicana 22/04/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru r-Repubblika Dominicana. Il-pajjiż huwa suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali, fejn l-uragan l-aktar riċenti seħħ madwar it-13 ta’ Settembru 2018. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti minn livelli għoljin ta’ kriminalità, li tinkludi ħtif ta’ basktijiet, serq mill-bwiet, vjolenza, u serq bi vjolenza bl-armi, kemm binhar u billejl. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura u għandhom jitqiegħdu f’post sigur f’safe tal-lukanda. Oġġetti personali qatt m’għandhom jinżammu mistura.

Fir-rigward ta’ vjaġġar bit-triq, il-biċċa l-kbira tat-toroq ewlenin huma f’kundizzjoni tajba, iżda l-istandards tas-sewqan huma ħżiena. Il-biċċa l-kbira tal-vetturi huma mantnuti ħażin, u s-sewqan taħt l-influwenza tax-xorb huma komuni. F’termini ta’ trasport lokali, it-taxis huma rħas iżda mantnuti ħażin. It-taxis tat-turisti huma aktar siguri u aktar affidabbli. It-trasport pubbliku jista’ ma jkunx sigur, filwaqt li s-servizzi tal-karozzi tal-linja pprovduti mill-kumpaniji privati huma aktar affidabbli.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus ta’ Zika, u ġew ikkonfermati każijiet tal-virus chikungunya u d-deni dengue. Hemm ukoll każijiet ta’ kolera f’żoni foqra. Il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji, anke biex jevitaw il-gdim min-nemus. Il-faċilitajiet mediċi pubbliċi huma limitati, iżda l-isptarijiet privati għandhom standards tajbin. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 911. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

It-turisti għandu jkollhom il-passaporti tagħhom validi tal-inqas sad-data tat-tluq propost mill-pajjiż. Għal skopijiet ta’ vjaġġar ieħor, il-passaporti għandhom ikunu validi għal sitt xhur. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-vjaġġaturi għandhom dejjem jippakkjaw il-bagalji tagħhom stess u m’għandhomx iġorru oġġetti ta’ persuni oħra meta jgħaddu mid-dwana.

Għalkemm relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess huma legali, iż-żwiġijiet bejn persuni tal-istess sess mhumiex rikonoxxuti mil-liġi. Barra minn hekk, wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni jistgħu jattiraw attenzjoni mhux mixtieqa.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fir-Repubblika Dominicana, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt 

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Réunion 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

ir-Rumanija 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

ir-Russja 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

ir-Rwanda 08/04/2019

Oqgħod ħafna attent/a

B’mod ġenerali, il-Ministeru m’għandu ebda rimarka negattiva dwar l-ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż partikolari. Madankollu, minħabba n-nuqqas ta’ sigurtà li hemm f’xi pajjiżi ġirien, iċ-ċittadini Maltin huma mħeġġa li jeżerċitaw grad għoli ta’ kawtela fiż-żoni matul il-fruntiera mar-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK) u l-Burundi.

It-tensjoni mal-fruntiera tar-Rwanda u l-Burundi tibqa’ għolja, b’allegazzjonijiet miż-żewġ naħat ta’ attakki transkonfinali li għandhom fil-mira l-abitanti lokali. Għaldaqstant, is-sitwazzjoni tas-sigurtà tista’ tmur għall-agħar f’daqqa waħda. Fl-RDK, is-sitwazzjoni hija b’mod simili ftit instabbli, b’mod partikolari fil-Lvant fejn hemm bosta gruppi attivi ta’ ribelli armati. Fil-passat kien hemm inkursjonijiet fir-Rwanda minn dawn il-gruppi, u dawn irriżultaw fi ġlied bl-armi. Fil-fatt, il-qsim tal-fruntiera bejn ir-Rwanda u l-RDK f’Gisenyi/Goma u Cyangugu/Bukavu bħalissa huma miftuħin bejn is-06:00 u 18:00. Madankollu, iż-żewġ fruntieri huma probabbli li jingħalqu f’daqqa u m’għandekx tiddependi fuqhom bħala punt ta’ ħruġ mill-RDK.

Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu fir-Rwanda, ma jistgħux jiġu esklużi attakki; għaldaqstant il-vjaġġaturi għandhom dejjem ikunu viġilanti.

Fir-rigward ta’ livelli ta’ kriminalità, b’mod ġenerali dawn huma pjuttost baxxi mal-pajjiż kollu iżda kien hemm rapporti ta’ aktar istanzi ta’ serq, serq żgħir u serq b’vjolenza f’Kigali f’xhur riċenti. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li joqogħdu attenti għall-madwar tagħhom u jieħdu prekawzjonijiet tas-sikurezza neċessarji speċjalment f’żoni ffullati.

Minħabba li hemm riskju għoli ta’ malarja u l-okkorrenza frekwenti ta’ każijiet ta’ deni isfar, nirrakkomandaw li dawk kollha li qegħdin fil-pajjiż, jew li ser jivvjaġġaw lejn il-pajjiż għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji tas-saħħa u jadottaw miżuri metikolużi biex jipprevjenu gdim min-nemus. Wieħed għandu jiffamiljarizza ruħu mas-sintomi u jsegwi l-parir tal-Unità tal-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard Infettiv fil-Ministeru tas-Saħħa. Iċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-pajjiż għandhom iżuru lill-professjonista tas-saħħa tagħhom tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel il-vjaġġ tagħhom biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn jieħdu xi tilqim, ċertifikazzjonijiet jew miżuri preventivi oħrajn. Barra minn hekk, għandhom jiżguraw ukoll li għandhom polza komprensiva tal-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fir-Rwanda, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt   

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

is-Saħara tal-Punent 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Saint Barthélemy 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Saint Helena 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Saint Kitts u Nevis 09/04/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru St Kitts u Nevis. Il-pajjiż huwa suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali, fejn l-uragan l-aktar riċenti seħħ madwar it-13 ta’ Settembru 2018. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, kien hemm inċidenti ta’ kriminalità, inkluż qtil, serq bl-armi, u attakki sesswali. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu viġilanti meta jimxu waħedhom f’żoni iżolati u wara li jidlam. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura u jitqiegħdu f’post sigur f’safe tal-lukanda.

F’termini ta’ vjaġġar lokali, il-vjaġġaturi għandhom jużaw biss taxis liċenzjati. L-istandards tas-sewqan ivarjaw, kif ukoll il-kundizzjonijiet tat-toroq. Għandek toqgħod attent ħafna meta ssuq billejl minħabba toroq mingħajr tidwil u viżibbiltà ħażina tas-sinjali.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus ta’ Zika, u ġew ikkonfermati każijiet tal-virus chikungunya u d-deni dengue. Il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji, anke biex jevitaw il-gdim min-nemus. L-isptar ewlieni jista’ jieħu ħsieb bosta tipi ta’ trattamenti, iżda f’każijiet serji, tista’ tkun meħtieġa evakwazzjoni lejn pajjiż fil-qrib. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 911. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

It-turisti għandu jkollhom il-passaporti tagħhom validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul f’St Kitts u Nevis. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-vjaġġaturi għandhom dejjem jippakkjaw il-bagalji tagħhom stess u m’għandhomx iġorru oġġetti ta’ persuni oħra meta jgħaddu mid-dwana.

Huwa reat li tilbes ħwejjeġ bil-camouflage, u dan japplika wkoll għat-tfal.

L-attitudnijiet fir-rigward ta’ LGBT huma fi-biċċa l-kbira konservattivi, u wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni jistgħu jattiraw attenzjoni mhux mixtieqa.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’St Kitts u Nevis, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt 

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Saint Lucia 09/04/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża lill-vjaġġaturi Maltin li l-istaġun tal-uragani normalment jibda minn Ġunju sa Novembru. Għandek issegwi l-aġġornamenti tat-temp lokali u internazzjonali mill-US National Hurricane Centre (http://www.nhc.noaa.gov) u segwi l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni. Ara Diżastri Naturali (https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/stlucia/natural-disasters).

St Lucia ġiet ikklassifikata li hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika. Għal informazzjoni u pariri dwar ir-riskji assoċjati mal-virus Zika, żur is-sit web tan-National Travel Health Network and Centre (http://travelhealthpro.org.uk/country/208/st-lucia#Other_risks). Każijiet tal-virus Chikungunya (https://travelhealthpro.org.uk/factsheet/27/chikungunya) ġew ikkonfermati f’St Lucia.

Għandek tieħu passi biex tevita li tiġi migdum/a min-nemus (http://travelhealthpro.org.uk/insect-tick-biteavoidance/). Il-vjaġġaturi Maltin fiż-żona għandhom isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’St Lucia, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Saint Martin 09/04/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru St Maarten. Il-pajjiż huwa suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali, fejn l-uragan l-aktar riċenti seħħ madwar it-13 ta’ Settembru 2018. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għal reati żgħar u kriminalità fit-toroq. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw żoni remoti, speċjalment billejl. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura. Portmonijiet u handbags għandhom dejjem ikunu magħluqa u jinżammu siguri.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus ta’ Zika, u ġew ikkonfermati wkoll każijiet tal-virus chikungunya. Il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji, anke biex jevitaw il-gdim min-nemus. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 911. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

It-turisti għandu jkollhom il-passaporti tagħhom validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul f’St Maarten. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-liġi Olandiża teħtieġ li l-vjaġġaturi dejjem iġorru l-ID tagħhom u kopja tal-passaport tagħhom.

Il-vjaġġaturi għandhom dejjem jippakkjaw il-bagalji tagħhom stess u m’għandhomx iġorru oġġetti ta’ persuni oħra meta jgħaddu mid-dwana.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’St Maarten, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt 

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Saint Pierre u Miquelon 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Samoa 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

is-Samoa Amerikana 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

San Marino 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

is-Santa Sede / l-Istat tal-Belt tal-Vatikan 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

São Tomé and Príncipe 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

is-Senegal 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

is-Serbja 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

is-Seychelles 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Sierra Leone 11/04/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn Sierra Leone biex ikunu kawti.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għal serq mill-bwiet u serq b’vjolenza. Prekawzjonijiet kontra l-kriminalità jinkludu li jiġu evitati folol u dimostrazzjonijiet pubbliċi, li jevitaw li jimxu waħedhom wara li jidlam, u li joqogħdu lura milli jġorru oġġetti għaljin. Il-vjaġġaturi huma avżati biex jużaw mill-inqas it-trasport pubbliku, it-taxis, il-poda-podas, u l-Ocadas, minħabba s-serq. Kien hemm inċidenti ta’ ċittadini Ewropej li sfaw misruqa waqt li kienu mhedda bi skieken, fiż-żoni ta’ Congo Cross, Wilkinson Road, Lumley Beach, u Aberdeen.

L-ivvjaġġar bit-triq jista’ jkun perikoluż minħabba tidwil ħażin fil-biċċa l-kbira tat-toroq u vetturi mingħajr dwal. Annimali jiġġerrew u nies mexjin ukoll jikkawżaw inċidenti. Ir-regolamenti tas-sewqan mhumiex osservati. Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jużaw vetturi mantnuti sew, u li jevitaw li jivvjaġġaw bit-triq barra minn Freetown matul il-lejl. Idealment, l-ivvjaġġar barra minn Freetown għandu jsir f’konvojs.

Is-sitwazzjoni politika fil-pajjiż hija stabbli, iżda l-vjaġġaturi għandhom jevitaw ġemgħat politiċi u dimostrazzjonijiet. Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti. Gruppi terroristiċi għadhom jattakkaw kumplessi ħdejn xatt il-baħar, lukandi, kafetteriji u ristoranti li huma popolari ma’ barranin fir-reġjun aktar mifrux. F’dawn il-postijiet jista’ jkun hemm aktar sigurtà.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Ir-rabja, il-Kolera, id-deni Lassa, mard trażmess mill-ilma, il-malarja, u mard tropikali ieħor huma komuni fil-pajjiż. Huwa importanti li jinxtorob jew jintuża biss ilma mgħolli jew ilma tal-flixkun, u jiġu evitati xarbiet bis-silġ. Barra minn hekk, għandhom jittieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex tiġi evitata espożizzjoni għall-HIV/AIDS. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Għandek tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tal-applikazzjoni għall-viża. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

It-telekomunikazzjoni mhix dejjem possibbli fil-pajjiż, u f’xi żoni m’hemmx riċezzjoni għall-mowbajls. Barra minn hekk, ma hemm ebda sistema pubblika tat-telefown.

Dejjem għandu jinġarr dokument ta’ identifikazzjoni.

Atti omosesswali huma illegali fil-pajjiż.

Peress li l-pajjiż huwa bbażat fuq flus kontanti, karti tal-banek jew tal-kreditu huma aċċettati biss fi ftit lukandi fi Freetown. Hemm ftit ATMs fil-belt kapitali, u vjaġġaturi li jużahom għandhom ikunu viġilanti minħabba livelli għoljin ta’ frodi.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fi Sierra Leone, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti, Valletta, Malta

Tel (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Singapore 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Sint Eustatius and Saba Bonaire 08/02/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin biex jieħdu l-prekawzjonijiet normali meta jżuru St Eustatius, Bonaire, u Saba. Il-gżira hija suxxettibbli għal uragani u maltempati tropikali, fejn l-uragan l-aktar riċenti seħħ madwar it-13 ta’ Settembru 2018. Il-vjaġġaturi Maltin affettwati minn kundizzjonijiet tat-temp bħal dawn għandhom dejjem isegwu l-aġġornamenti tat-temp u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għall-okkorrenza komuni ta’ reati żgħar u kriminalità fit-toroq. Għandhom jiġu evitati żoni remoti billejl, u oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura. Huwa importanti li jiġi żgurat li portmonijiet u basktijiet ikunu magħluqa u mhux faċli biex jinħatfu. Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-gżira biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż hemm riskju tat-trażmissjoni tal-virus ta’ Zika u ġew ikkonfermati wkoll każijiet tal-virus Chikungunya. Il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li qed jivvjaġġaw fil-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 911 jew 913. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fil-gżejjer. Il-vjaġġaturi għandhom jiċċekkjaw minn qabel jekk tkunx meħtieġa viża għad-dħul fil-pajjiż.

Il-liġi Olandiża teħtieġ li l-vjaġġaturi dejjem iġorru l-ID tagħhom u jkollhom kopja tal-passaport.

Minħabba problemi relatati mad-drogi, il-vjaġġaturi qatt m’għandhom iġorru l-basktijiet jew pakketti ta’ persuni oħra.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’St Eustatius, Saba, u Bonaire, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Sint Maarten 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

is-Sirja 08/04/2019

Evita kull vjaġġar

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ iwissi liċ-ċittadini Maltin kontra kull vjaġġar lejn is-Sirja minħabba s-sitwazzjoni tas-sigurtà li teżisti bħalissa, immarkata b’konflitt militari fuq skala sħiħa, inkluż attakki b’armi kimiċi, attakki bir-rokits u bombardamenti mill-ajru.

It-terroriżmu jibqa’ theddida serja fis-Sirja kollha, u gruppi terroristiċi differenti joperaw fil-pajjiż. Żoni tas-Sirja tal-Lvant huma kkontrollati mid-Daesh (li qabel kien magħruf bħala ISIL). Il-gruppi terroristiċi għandhom fil-mira postijiet differenti inklużi ajruporti, sistemi tat-trasport, sptarijiet, punti tal-qsim tal-fruntiera, skejjel, u postijiet ta’ qima.

Il-ħtif jibqa’ theddida fil-pajjiż kollu, u dawn jistgħu jkunu motivati mill-kriminalità u anke mit-terroriżmu. Iċ-ċittadini mill-Punent jibqgħu fil-mira, speċjalment dawk li jaħdmu għal NGOs u ġurnalisti. Bosta ttieħdu bħala ostaġġi, u xi wħud ġew maqtula wkoll.

Il-pajjiż ġie ferm affettwat bil-ġlied, u bħalissa qegħdin jiġu sospiżi t-titjiriet, jingħalqu ċerti punti tal-qsim tal-fruntiera u toroq, hemm skarsezza tal-ikel u nuqqas ta’ ilma, servizzi tas-saħħa, sanità, u fjuwil. Żdiedu wkoll il-kriminalità u s-serq fil-biċċa l-kbira taż-żoni. L-aċċess għat-territorju Sirjan huwa suġġett għal kundizzjonijiet stretti, u individwi li jidħlu fis-Sirja b’mod illegali jiġu kkastigati b’sentenza ta’ priġunerija ta’ 5 sa 10 snin u/jew multa ta’ 5 sa 10 miljun liri Sirjani. Is-sanzjonijiet kontra s-Syrian Arab Airlines daħlu fis-seħħ fl-2012 u ċ-ċittadini tal-UE li jixtru biljetti tal-ajru ma’ din il-linja tal-ajru jkunu qed jikkommettu reat kriminali. Huwa permess biss ix-xiri tal-biljetti tal-ajru għall-evakwazzjoni mis-Sirja.

Hemm ċaqliq kbir ta’ rifuġjati lejn il-pajjiżi tal-viċinat bħal-Libanu, il-Ġordan, u t-Turkija. Barra minn hekk, ma jistgħux jiġu esklużi t-tensjonijiet fil-provinċja tal-Grigal, li għandha popolazzjoni predominanti Kurda, u l-fruntiera bejn is-Sirja u l-Iraq. Xi wħud mill-fruntieri huma magħluqa għat-traffiku tal-passiġġieri jew jistgħu jingħalqu fi żmien qasir mingħajr avviż, u għaldaqstant ikun impossibbli biex wieħed jitlaq mis-Sirja.

Bħala konsegwenza tal-instabbiltà politika u tas-sigurtà li għaddejja bħalissa fis-Sirja, mhuwiex possibbli li tingħata għajnuna konsulari fil-pajjiż. Minkejja dan il-parir, dawn li jagħżlu li jivvjaġġaw lejn is-Sirja għandu jkollhom fis-seħħ miżuri tas-sigurtà personali effettivi u għandhom jillimitaw il-movimenti tagħhom fil-pajjiż għal dak li huwa strettament neċessarju u jitilqu mill-pajjiż mal-ewwel opportunità.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fis-Sirja, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti, Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

is-Slovakkja 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

is-Slovenja 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

is-Somalja 09/04/2019

Evita kull vjaġġar

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kontra kull vjaġġar lejn is-Somalja u jħeġġeġ liċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż biex jitilqu immedjatament. Is-sitwazzjoni kurrenti hija ta’ theddida serja ħafna għall-vjaġġaturi. Iseħħu regolarment dimostrazzjonijiet vjolenti, attakki suwiċida, attakki u attività militari. Is-sitwazzjoni tas-sigurtà fis-Somalja hija estremament volatili u t-theddida ta’ terroriżmu domestiku hija għolja, b’mod partikolari fis-Somalja tat-Tramuntana-Ċentrali u fil-belt kapitali, Mogadishu. Hemm ukoll deterjorament fil-kundizzjonijiet tas-sigurtà fil-belt tal-port ta’ Bosaso. Ilhom għaddejjin ġlidiet għall-kontroll ta’ dawn iż-żoni bejn il-gvern, u l-grupp terroristiku al-Shabaab u oħrajn. Jekk m’għandekx ħtieġa pressanti biex tibqa’ fil-pajjiż, għandek tikkunsidra bil-qawwa li titlaq mill-pajjiż (b’mezzi finanzjarji), jekk tista’ tagħmel dan b’mod sigur. Barra minn hekk, il-vjaġġaturi huma mħeġġa wkoll biex isegwu l-iżviluppi lokali mill-qrib u jikkunsidraw jagħmlu pjanijiet ta’ kontinġenza minħabba l-fatt li l-mezzi ta’ komunikazzjoni u ta’ trasport jistgħu jkunu limitati.

L-entitajiet tas-sigurtà tal-istat jiffunzjonaw biss parzjalment u ma jistgħux jiggarantixxu biżżejjed protezzjoni. L-attakki terroristiċi huma frekwenti, u f’bosta partijiet tal-pajjiż tkompli t-theddida ta’ attakki, ħtif, u detenzjoni illegali kontra barranin minn gruppi terroristiċi, milizzja lokali, nies tribali armati, u gruppi kriminali. B’mod partikolari, il-gruppi terroristiċi, u gruppi oħrajn li jopponu l-gvern tas-Somalja kważi kuljum ikomplu jwettqu attakki f’Mogadishu u madwarha. Gruppi bħal dawn li joperaw fis-Somalja għamlu theddidiet kontra l-barranin u dawk li jaħdmu għal organizzazzjonijiet tal-Punent fis-Somalja, inkluż Somaliland. L-attakki jistgħu jkunu indiskriminati, inkluż f’postijiet iffollati, avvenimenti ta’ profil għoli, avvenimenti li jinvolvu uffiċjali tal-gvern u f’siti oħrajn popolari fost il-barranin, bħal lukandi, ristoranti, postijiet ta’ qima.

Hemm ukoll theddida għolja ta’ kriminalità marittima fl-ibħra territorjali u fl-ibħra internazzjonali lil hinn mis-Somalja. Attakki riċenti lil hinn mill-kosta tas-Somalja u fil-Golf ta’ Aden jenfasizzaw li t-theddida ta’ attività relatata mal-piraterija u serq bl-armi fil-Golf ta’ Aden u fl-Oċean Indjan tibqa’ kritika. Ikomplu jidħlu rapporti ta’ attakki fuq bastimenti tas-sajd lokali fiż-żona madwar il-Golf ta’ Aden u l-Qarn tal-Afrika. Il-baħħara għandhom jieħdu prekawzjonijiet xierqa.

Hemm ukoll livell perikoluż ta’ attività kriminali mill-milizzja armata mas-Somalja kollha. Kien hemm omiċidji, serq bl-armi u għadd ta’ inċidenti ta’ ħtif. Għadha għaddejja vjolenza serja bejn fazzjonijiet opposti f’bosta partijiet tal-pajjiż. Ġew maqtula nies ċivili tal-etajiet kollha fil-ġlied, li ta’ sikwit jinvolvi armi potenti.

Iċ-ċittadini Maltin li qed jaħdmu jew jivvjaġġaw fis-Somalja, inkluż f’Somaliland, għandhom ikunu jafu bir-riskji bħal dawn. Barra minn hekk, għandhom dejjem iżommu livell għoli ta’ viġilanza. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li jkunu kkunsidraw sew theddidiet bħal dawn u li jkun hemm fis-seħħ miżuri ta’ mitigazzjoni raġonevoli u proporzjonati.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Minħabba każijiet ikkonfermati ta’ Acute Watery Diarrheal Syndrome fir-Reġjun ta’ Lower Shebelle fis-Somalja u tal-Kolera fir-Reġjun ta’ Banaadir, il-vjaġġaturi huma mwissija biex jieħdu l-prekawzjonijiet xierqa.

Barra minn hekk, l-ispostament u l-kampijiet tar-refuġjati b’popolazzjoni żejda jistgħu jwasslu għal żieda sinifikanti fil-mard, żieda fir-riskju ta’ kriminalità rigward sigurtà alimentari u theddida ogħla tas-sigurtà għall-barranin.

Il-vjaġġaturi għandhom jiċċekkjaw mal-linja tal-ajru jew mal-kumpanija tal-ivvjaġġar tagħhom qabel ma jivvjaġġaw lejn kwalunkwe ajruport fil-pajjiż. It-trasport fuq l-art huwa limitat ħafna minħabba n-nuqqas ta’ infrastrutturi u minħabba n-nuqqas ta’ sigurtà tar-rotot waqt il-qsim bejn bosta żoni tal-pajjiż li huma kkontrollati minn tribuwijiet tribali konfliġġenti.

Il-vjaġġaturi għandu jiżguraw li l-validità tal-passaporti tagħhom taqbeż is-soġġorn tagħhom b’sitt xhur.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fis-Somalja, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fis-Somalja jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio, Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Nru tat-tel. (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Spanja 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

is-Sri Lanka 22/04/2019

Evita kull vjaġġar

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

is-Sudan 18/04/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jixtieq javża lill-Maltin li ser ikunu qed jivvjaġġaw li s-sitwazzjoni f’Khartoum u fil-kumplament tas-Sudan tibqa’ waħda fraġli, u tista’ tinbidel malajr, wara t-tħabbira fil-11 ta’ April li post il-President Bashir ittieħed minn kunsill militari. Dawn l-iżviluppi politiċi seħħew wara perjodu estiż ta’ protesti madwar is-Sudan kollu, li bdew f’Diċembru tal-2018 u intensifikaw b’mod sinifikanti fil-bidu ta’ April.

F’Khartoum, il-protesti ffukaw l-aktar madwar iż-żona tat-Tramuntana tal-ajruport, għalkemm Khartoum 2, Amarat, Bahri, Omdurman Burri, Haj Yousif u Souq Al-Arabi esperjenzaw potesti fuq bażi regolari u operazzjonijiet ta’ sigurtà. Seħħew xi dimostrazzjonijiet ‘l hawn u ‘l hemm, b’mod partikolari wara t-talb tal-Ġimgħa. Intużaw kemm munizzjon attiv kif ukoll ġie sparat gass tad-dmugħ kontra d-dimostranti u fl-arja b’sens ta’ ċelebrazzjoni. Il-kerfjew ta’ matul il-lejl f’Khartoum twaqqaf, iżda xorta waħda għad hemm stat ta’ emerġenza, dan jagħti aktar poteri lill-forzi tas-sigurtà biex iwettqu tiftix, arresti u detenzjoni. Wieħed għandu jibqa’ jsegwi l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u s-servizzi tas-sigurtà. Jista’ jagħti l-każ li f’xi postijiet ikun hemm aċċess limitat għal komunikazzjoni bl-internet u s-siti tal-mezzi soċjali mingħajr l-użu tal-Virtual Private Networks (VPNs), li mhumiex aċċessibli biex jiġu ddawnlowdjati fis-Sudan.

Ċittadini Maltin għandhom jevitaw dimostrazzjonijiet u kwalunkwe tip ta’ mases u jżommu ruħhom informati fuq l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni permezz tal-mezzi lokali kif ukoll internazzjonali. Min ser ikun qed ivvjaġġa huwa mħeġġeġ li jillimita l-vjaġġi tiegħu, inkluż ġewwa/madwar l-ibliet, li jfittex informazzjoni fuq il-qagħda tas-sitwazzjoni lokali qabel jitlaq, u jidentifika kif ukoll jibqa’ f’post sigur f’każ li ċ-ċirkostanzi lokali jitolbu hekk.

Barra minn hekk, fil-31 ta’ Jannar 2019 il-fruntiera bejn is-Sudan u l-Eritrea reġgħet fetħet mill-ġdid, wara li kienet ilha magħluqa minn Jannar tal-2018. Fiż-żona għad hemm preżenza qawwija ta’ sigurtà. Tensjonijiet lokali fiż-żona ta’ Galabat fil-passat irriżultaw fl-għeluq tal-fruntiera bejn Metema-Galabat mingħajr l-ebda avviż. Oqgħod attent f’dawn iż-żoni u ċċekkja mal-awtoritajiet lokali fuq l-aktar sitwazzjoni riċenti qabel tibda l-vjaġġ tiegħek.

Fid-dawl ta’ dan kollu, il-Ministeru javża li ma jsirx vjaġġar lejn:

• Il-5 stati ta’ Darfur (Darfur Ċentrli, il-Lvant ta’ Darfur, it-Tramuntana ta’ Darfur, il-Punent ta’ Darfur u n-Nofsinhar ta’ Darfur);

• Ġewwa l-50km tal-fruntiera man-Nofsinhar tas-Sudan fl-istati tal-White Nile u Sennar

• Iż-żona tan-nofsinhar tal-Punent tal-istat ta’ Kordofan li qabel kien parti min-nofsinhar ta’ Kordofan.

• Iż-Żona Amministrattiva ta’ Abyei

• Ġewwa 200km mill-fruntiera mal-Libja

Kwalunkwe vjaġġar lejn l-istati tat-Tramuntana ta’ Kordofan u l-Punent ta’ Kordofan, in-nofsinhar tat-triq Kost-El Obeid-En Nahud, għandu jsir biss jekk meħtieġ. Kwalunkwe vjaġġar mhux meħtieġ għandu jiġi evitat ukoll ġewwa l-100km mill-fruntiera mal-Eġittu, f’żoni li jinsabu fil-Punent tan-Nile Valley, u ġewwa l-20km mill-fruntiera mal-Eritrea.

It-terroristi x’aktarx li jwettqu l-attakki tagħhom fis-Sudan. L-attakki ma jiddiskriminawx, u x’aktarx jinkludu postijiet li huma frekwentati minn persuni espatrijati jew persuni barranin. Hemm ukoll theddid għoli ta’ ħtif ta’ persuni, b’mod speċjali f’Darfur. Il-ħtif ta’ persuni jista’ jkun għal skopijiet finanzjarji jew politiċi u jistgħu jiġu mmotivati mill-kriminalità jew it-terroriżmu. Il-gruppi ta’ ħtif ta’ persuni jaraw lil dawk jaħdmu f’xogħol ta’ għajnuna volontarja jew ġurnaliżmu bħala mira ewlenija.

Il-livell ta’ kriminalità fit-toroq ta’ Khartoum u bliet oħra ewlenin fis-Sudan, bl-eċċezzjoni ta’ Darfur, huwa baxx iżda qed jiżdied. Is-sitwazzjoni ta’ sigurtà f’Darfur hija waħda volatili u mhux stabbli. Il-brigantaġġ u n-nuqqas ta’ liġi huma komuni ħafna, u ta’ spiss ikun hemm konfrontazzjonijiet vjolenti bejn ir-ribelli u l-forzi tal-gvern, bejn it-tribujiet u fuq riżorsi ekonomiċi (art, deheb). Jekk tkun f’Darfur għandek tirrispetta l-curfews li jiġu imposti u tkun żgur li taf bi kwalunkwe operazzjoni militari, kunflitti jew żviluppi kriminali.

Mini tal-art u materjal splussiv ieħor li ma jkunx ħa huma ta’ theddida f’żoni affettwati mill-kunflitt.

L-inċidenti tat-traffiku huma komuni fis-Sudan. Hemm riskju qawwi li wieħed ikun involut f’inċident tat-traffiku meta juża t-trasport pubbliku jew vetturi għall-kiri bħar-rickshaws u l-‘amjad minivans’. Il-kundizzjonijiet tat-toroq huma ħżiena u ħafna toroq, anke dawk maġġuri, m’għandhomx tarmak u fihom ħofor kbar. Ħafna toroq huma bla wiċċ. It-toroq jintużaw mill-persuni bil-mixi, karretti miġbuda mill-ħmir u rickshaws, kif ukoll minn vetturi bil-magna. Matul il-lejl, ġeneralment ma jkunx hemm dwal fit-toroq u ħafna mill-vetturi lanqas ma jkollhom dawl.

Sa mill-2010, kull linja tal-ajru rreġistrata fis-Sudan ġiet imwaqqfa milli topera fl-UE fuq il-bażi ta’ assessjar għas-sigurtà mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili (ICAO).

Ta’ spiss isiru protesti, rallies u dimostrazzjonijiet mingħajr avviż ta’ xejn, fis-Sudan kollu, u wħud minnhom ġieli kkawżaw ukoll skontri vjolenti li jirriżultaw f’fatalitajiet u feriti. Ħafna drabi jsiru wkoll protesti bħala rispons għal avvenimenti internazzjonali. Dawn jistgħu jkunu mmirati lejn persuni barranin. Min jivvjaġġa għandu kemm jista’ jkun ma jagħtix wisq fil-għajn, jevita l-folol, isegwi l-mezzi lokali u jżomm ‘il bogħod mid-dimostrazzjonijiet. Bħala prekawzjoni, wieħed għandu jżomm ukoll provvista għal numru ta’ ġranet ta’ ikel u ilma, u jibqa’ ġewwa sakemm ma tgħaddi kwalunkwe dimostrazzjoni jew rally li jkun hemm fil-lokalità.

Fl-2019, ix-xahar qaddis tar-Ramadan huwa mistenni li jibda fil-5 ta’ Mejju u jispiċċa fl-4 ta’ Ġunju. Is-Sudan iħaddan il-Liġi Islamika tax-Sharia. L-alkoħol mhux permess. Għalkemm il-Kostituzzjoni tispeċifika li f’Khartoum persuni mhux Musulmani mhumiex suġġetti għal-liġi tax-Sharia, wieħed jistenna li l-liġi tax-Sharia tapplika.

Prattiċi omosesswali u relazzjonijiet barra ż-żwieġ huma illegali u suġġetti għal pieni ħorox.

Kull min jivvjaġġa għandu jġorr miegħu forma ta’ identifikazzjoni bir-ritratt il-ħin kollu.

Kwalunkwe tip ta’ fotografija teħtieġ permess formali, li wieħed jista’ jakkwistah miċ-Ċentru tal-Informazzjoni Esterna ġewwa Khartoum (parti mill-Ministeru għall-Informazzjoni). Tiħux ritratti u tużax il-kamera tal-mowbajl viċin bini tal-gvern, installazzjonijiet militari, utilitajiet pubbliċi (inkluż pompi tal-petrol), u żoni oħra sensittivi (pontijiet, ajruporti eċċ). Ħafna uffiċjali tas-sigurtà joperaw b’mod pajżan.

Min jivvjaġġa għandu jara speċjalist tas-saħħa minn tal-anqas bejn 4 u 6 ġimgħat qabel isiefer sabiex jiċċekkja għal kwalunkwe vaċċin, ċertifikat, jew miżuri preventivi oħra meħtieġa. Il-gvern tas-Sudan iddikjara tifqigħa taċ-Chikungunya fil-Lvant tas-Sudan (b’mod speċjali l-Baħar l-Aħmar u Kassala). Kien hemm ukoll rapporti ta’ każijiet f’partijiet oħra tas-Sudan. Hemm ukoll ħafna każijiet ta’ malarja f’Darfur. Wara staġun b’ħafna xita, partijiet kbar tal-pajjiż qed jesperjenzaw żieda qawwija ta’ nemus u portaturi oħra tal-mard, inkluż insetti u ilma tax-xorb ikkontaminat.

Bħala regola ġenerali, faċilitajiet mediċi ġenerali f’Khartoum huma adegwati iżda l-isptarijiet mhumiex tajbin għal problemi mediċi aktar serji. Kun żgur li jkollok assigurazzjoni medika u tal-ivvjaġġar adegwata u fondi aċċessibli li jkopru l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku barra l-pajjiż, evakwazzjoni medika u ripatrijazzjoni.

Is-Sudan isofri min-nixfa kbira u għargħar f’daqqa. Riżultat tal-għargħar ċerta żoni jistgħu jkunu inaċċessibbli bit-triq matul l-istaġun tax-xita.

Peress li Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni dipolomatika residenti fis-Sudan, f’każ ta’ diffikultà, ċittadini Maltin fis-Sudan jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq dawn id-dettalji:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Email: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

is-Sudan t’Isfel 10/04/2019

Evita kull vjaġġar

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kontra kull vjaġġar lejn is-Sudan t’Isfel. Iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż għandhom jitilqu hekk kif ikun sigur biżżejjed biex jagħmlu dan.

Is-sitwazzjoni politika u tas-sigurtà fil-pajjiż tibqa’ volatili, b’żidiet riċenti fil-ġlied. Huwa possibbli li s-sitwazzjoni tas-sigurtà tmur għall-agħar u din tista’ tiġi mkebbsa mill-ekonomija fraġli u l-proċess tal-paċi, fost fatturi oħrajn. L-armi jistgħu jinkisbu faċilment fil-pajjiż, u l-kriminali ta’ sikwit huma armati, u ħafna nies mingħajr impjieg qed iduru lejn il-kriminalità. Barra minn hekk, iċ-ċittadini barranin ġew suġġetti għal fastidju, attakki sesswali, u anke kriminalità. Minħabba vjolenza potenzjali, il-vjaġġaturi għandhom jevitaw ġemgħat u dimostrazzjonijiet. Għandha tingħata attenzjoni partikolari fiż-żoni tal-fruntiera., minħabba persuni kriminali armati. Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti. Il-vjaġġaturi huma mwissija biex ikunu viġilanti, isegwu l-midja lokali, u joqogħdu f’post sigur.

Fil-każ li jkun hemm aktar deterjorament fis-sitwazzjoni fil-pajjiż, ir-rotot lejn u barra mis-Sudan t’Isfel jistgħu jiġu mblokkati. L-ajruport ta’ Juba jista’ jingħalaq u t-titjiriet jiġu sospiżi f’daqqa waħda.

L-ivvjaġġar bit-triq huwa ferm perikoluż minħabba standards u kundizzjonijiet tas-sewqan ħżiena ħafna. Hemm ftit wisq toroq li huma mantnuti tajjeb, u hemm nuqqas ta’ tidwil tat-toroq matul il-lejl. Il-vetturi m’għandhom dwal fil-biċċa l-kbira fid-dlam. Barra minn hekk, hemm żoni bil-mini u bombi mhux sploduti f’bosta partijiet tal-pajjiż. L-ivvjaġġar billejl mhux rakkomandat, minħabba l-preżenza ta’ punti ta’ kontroll issorveljati minn gruppi armati, li jitolbu l-flus mis-sewwieqa. It-trasport pubbliku huwa wkoll riskjuż minħabba li l-vetturi mhumiex siguri. Iseħħu wkoll attakki kriminali fit-triq prinċipali li tikkollega Juba mal-Uganda.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. Il-faċilitajiet tal-kura tas-saħħa huma ferm limitati, u problemi mediċi serji jeħtieġu evakwazzjoni medika lejn Nairobi jew Kampala. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ sitt xhur mid-data tad-dħul fis-Sudan t’Isfel. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Dejjem għandha tinġarr forma ta’ identifikazzjoni b’ritratt, inklużi kopji bil-kulur.

Relazzjonijiet omosesswali mhumiex aċċettati kulturalment.

Il-vjaġġaturi jeħtieġu permess formali mill-Ministeru tal-Informazzjoni sabiex ikunu jistgħu jieħdu ritratti. Żewġ ċittadini barranin ġew segwiti, iffastidjati u arrestati mill-awtoritajiet f’Juba wara li ħadu ritratti ta’ pompa tal-petrol.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari fis-Sudan t’Isfel, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

is-Suriname 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Svalbard u Jan Mayen 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

it-Taġikistan 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

it-Tajlandja 08/04/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn ċerti żoni

Minħabba l-inċidenti vjolenti kriminali u mmotivati politikament rikorrenti li qed iseħħu fiż-żona tan-Nofsinhar nett tal-pajjiż, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jwissi liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn it-Tajlandja kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali lejn il-provinċji mal-fruntiera ta’ bejn it-Tajlandja u l-Malasja, inkluż:

• Pattani

• Yala

• Narathiwat

• Il-provinċja ta’ Southern Songkhla. Dan il-parir kontra kull vjaġġar ħlief dak essenzjali ma jinkludix żoni fit-Tramuntana tat-triq A43, u li jinkluduha, bejn Hat Yai u Sakom, u żoni fil-Majjistral tal-linja tal-ferrovija, u li jinkluduha, li tgħaddi bejn Hat Yai u Pedang Besar.

Huwa rrakkomandat li tkunu ferm viġilanti fiż-żoni tal-fruntiera. Fil-fruntiera bejn it-Tajlandja u Burma/Myanmar kultant kien hemm ġlied bejn il-forzi tas-sigurtà Tajlandiżi, gruppi kriminali armati, u traffikanti tad-droga. Fil-fruntiera bejn it-Tajlandja u l-Kambodja, il-vjaġġaturi jridu joqogħdu attenti mir-riskju ta’ landmines mhux sploduti.

L-istaġun tax-xita fil-biċċa l-kbira tat-Tajlandja huwa bejn Mejju u Ottubru. F’Koh Samui u fix-Xlokk tat-Tajlandja dan huwa bejn Novembru u Marzu. Madankollu, l-istaġuni tax-xita fis-snin riċenti ma kinux prevedibbli. Maltempati kbar jistgħu jikkawżaw tħarbit inkluż għargħar u uqigħ tal-art. Il-lagi, l-għerien u l-kaskati huma b’mod partikolari suxxettibbli għal għargħar f’daqqa perikoluż matul l-istaġun tax-xita. Id-Dipartiment Meteoroloġiku tat-Tajlandja jippubblika aġġornamenti uffiċjali u twissijiet tat-temp fuq is-sit web tiegħu. Il-Kummissjoni tax-Xmara Mekong (Mekong River Commission) tippubblika aġġornamenti dwar il-livelli tax-Xmara Mekong fuq is-sit web tagħha.

Is-sitwazzjoni politika fil-pajjiż mhix prevedibbli, u kultant hija volatili. Il-vjaġġaturi kollha għandhom jevitaw ġemgħat u dimostrazzjonijiet politiċi. Il-Kummissjoni Elettorali tat-Tajlandja ħabbret li l-Elezzjonijiet Ġenerali se jsiru fl-24 ta’ Marzu. Minħabba dan, il-vjaġġaturi b’mod ġenerali huma avżati biex isegwu b’attenzjoni l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u jsegwu mill-qrib l-iżviluppi fil-midja.

Wara l-kolp militari f’Mejju 2014, il-ħajja pubblika hija relattivament normali, iżda l-libertà tal-espressjoni u assemblea għadhom ristretti severament. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu jafu li kwalunkwe kritika tal-kolp tista’ twassal għal prosekuzzjoni. Kemm persuni Tajlandiżi u barranin, inklużi ġurnalisti, u ħaddiema tad-drittijiet tal-bniedem, jiffaċċjaw akkużi kriminali.

Huma probabbli li jkun hemm attakki terroristiċi fit-Tajlandja, u dawn jistgħu jseħħu kullimkien, inkluż f’postijiet iffrekwentati minn barranin. Fl-April u Mejju 2017, kien hemm splużjonijiet fil-belt ta’ Bangkok, u fl-2016 attakki ppjanati rnexxielhom jiġu mħarbta. Madankollu, sa mill-2004, attakki fil-provinċji ta’ Pattani, Yala, Narathiwat, u Songkhla kienu regolari, u l-barranin sfaw vittmi wkoll.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi jridu joqogħdu attenti għal serq mill-bwiet u ħtif ta’ basktijiet. Ġew maħtufa wkoll oġġetti minn fuq is-sistemi tat-trasport (inkluż trasport miftuħ, bħat-tuk tuks), anke fl-ivvjaġġar billejl. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) jinżammu mistura u f’post sigur. Il-passaporti qatt ma għandhom qatt jingħataw bħala garanzija għall-kiri, peress li kien hemm rapporti ta’ sidien li jżommu l-passaporti kontra klejms ta’ ħsarat.

Ġew irrappurtati attakki mhux ipprovokati u attakki sesswali vjolenti f’destinazzjonijiet turistiċi bħal Koh Samui u Krabi. Kien hemm ukoll spiking fix-xorb f’dawn id-destinazzjonijiet u l-vjaġġaturi huma mwissija biex qatt ma jħallu l-ikel u x-xorb tagħhom waħedhom, speċjalment f’Koh Samui, Pattaya, u Koh Phangan.

Ġew irrappurtati wkoll inċidenti ta’ frodi bil-karti tal-kreditu u skimming fl-ATMs. Il-vjaġġaturi huma wkoll mwissija biex joqogħdu attenti fil-linji ta’ demarkazzjoni bejn il-ħwienet u l-gabbani, billi l-vjaġġaturi jistgħu jkunu suspettati b’serq.

Is-sewqan fit-toroq mhux sigur fit-Tajlandja, u l-pajjiż jara għadd għoli ta’ inċidenti, minħabba l-istandards ħżiena tal-karozzi u tas-sewqan. Ċittadini Maltin kienu wkoll vittmi ta’ dan. L-ivvjaġġar bil-baħar huwa wkoll perikoluż, minħabba li d-dgħajjes mhumiex mantnuti tajjeb u anke jitgħabbew iżżejjed. Iċ-ċittadini Maltin għandhom jinnutaw ukoll li għandhom iħallu mill-inqas 3 sigħat biex jaslu l-ajruport minħabba xogħol fit-toroq fir-rotta miċ-ċentru ta’ Bangkok lejn l-ajruport ta’ Mueang, li huwa stmat li sa jdumu sa Settembru 2018.

Iż-żoni urbani mat-Tajlandja kollha, speċjalment f’Bangkok, bħalissa qed jaraw kwalità tal-arja ħażina ħafna u livelli għoljin ta’ PM 2.5. Dan jista’ jaggrava kundizzjonijiet tal-bronki, tas-sinus jew tal-ażma. Tfal, persuni anzjani u dawk li għandhom kundizzjonijiet mediċi jistgħu jiġu affettwati b’mod partikolari. Tista’ tiċċekkja l-livelli tal-kwalità tal-arja għal bosta bliet f’ħin reali fuq is-sit web tal-Indiċi Dinji tal-Kwalità tal-Arja website.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. L-isptarijiet pubbliċi mhux dejjem ikunu tal-istandard mixtieq. Il-vjaġġaturi għandu jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. Hemm id-deni dengue fil-pajjiż, u hemm ukoll riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika. Għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 1669. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni. Il-vjaġġaturi għandhom jinnutaw ukoll li xi mediċini bir-riċetta tat-tabib u oħrajn li jinxtraw mill-ispiżerija jistgħu jkunu sustanzi kkontrollati fit-Tajlandja.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fit-Tajlandja. Id-dħul fit-Tajlandja normalment jiġi rrifjutat jekk ikollok passaport li għandu xi ħsara jew xi paġni neqsin.

Vaporizzaturi u sigaretti elettroniċi ma jistgħux jiddaħħlu fit-Tajlandja, u l-vjaġġaturi li jinqabdu b’dawn l-oġġetti jistgħu jiffaċċjaw il-prosekuzzjoni.

It-Tajlandja ġeneralment hija post tolleranti għal vjaġġaturi LGBT.

Ta’ min jinnota wkoll li f’Jannar 2018, ġiet introdotta projbizzjoni fuq tipjip fi xtut il-baħar f’ċerti żoni turistiċi inkluż f’Koh Samui, Pattaya u fil-provinċji ta’ Phuket, Prachuap Khiri Khan, Chon Buri u Songkhla. Il-vjaġġaturi huma avżati li l-pieni għall-pussess, it-tqassim jew il-manifattura tad-drogi huma ħorox ħafna u jistgħu jinkludu l-piena tal-mewt.

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju ta’ Malta fit-Tajlandja fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Konslu Onorarju tar-Repubblika ta’ Malta,

76 Ekamai, 4 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110, It-Tajlandja

Tel. tal-Uffiċċju: 0066 2 235-8990

Fax: 0066 2 635-3993

Mowbajl: 0066 8 1616-7777

Indirizz elettroniku: maltaconsul.bangkok@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll fuq (+356) 21242191.


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

it-Tajwan 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

it-Tanzanija 08/04/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li qed jivvjaġġaw biex ikunu kawti. Il-kap amministrattiv tal-belt l-aktar popolata tat-Tanzanija, Dar es Salaam, tkellem dwar kumitat speċjali li ser ifittex li jidentifika u jikkastiga persuni omosesswali. Għalkemm il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tat-Tanzanija stqarr li din il-fehma mhix il-pożizzjoni tal-Gvern, il-vjaġġaturi fiż-żona għandhom ikunu diskreti u jkunu ferm kawti. L-omosesswalità għadha illegali fil-pajjiż, wirjiet pubbliċi ta’ omosesswalità jistgħu jwasslu għall-arrest u l-priġunerija.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti minħabba r-rata dejjem togħla ta’ kriminalità vjolenti u armata. Għandhom joqogħdu attenti b’mod partikolari f’postijiet popolari mat-turisti. F’Dar es Salaam, it-turisti u r-residenti barranin kienu fil-mira fiċ-ċentru tal-bel, fl-istazzjon tal-karozzi tal-linja ta’ Ubungo, fiż-żoni ta’ Masaki/Oysterbay, u f’Zanzibar. Huwa importanti li jittieħdu prekawzjonijiet sensibbli, u li oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) jinżammu mistura. Ħalli l-passaporti fis-safe tal-lukanda u ġorr fotokopja tal-ID tiegħek. Huwa importanti li tiżgura li l-propjetà residenzjali tiegħek hija sigura, u li t-twieqi u l-bibien huma msakkrin, speċjalment billejl. Minħabba każijiet ta’ serq u ħtif ta’ basktijiet, għandek tevita li timxi jew issuq rota waħdek, speċjalment billejl. Evita li timxi viċin it-triq, u jekk teħtieġ timxi matulha, imxi faċċata tat-traffiku. Huwa importanti li tuża taxis liċenzjati minn stabbiliment ta’ reputazzjoni, peress li servizzi oħrajn (inklużi taxis ibbażati fuq apps) mhumiex affidabbli. L-ivvjaġġar bit-triq huwa perikoluż minħabba l-kundizzjonijiet ħżiena tat-toroq u standards tas-sewqan erratiċi. Seħħew ukoll ħabtiet bil-karozzi tal-linja, li kkaġunaw fatalitajiet u korrimenti fost it-turisti. Huwa ugwalment importanti li tuża kumpanija tal-bastimenti ta’ reputazzjoni tajba u li tevita li tuża s-servizz ta’ bastimenti mgħobbija żżejjed u li mhumiex tajbin għall-baħar.

Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti b’mod partikolari fiż-żona tal-fruntiera bejn Burundi u Kigoma minħabba serq bl-armi u ħtif ta’ vetturi. Barra minn hekk, għandha tingħata attenzjoni partikolari qrib il-fruntiera mal-Mozambique.

F’termini tas-sitwazzjoni politika, fit-Tanzanija kultant ikun hemm dimostrazzjonijiet u rallies politiċi mal-pajjiż kollu. Kien hemm każijiet fejn dawn ħadu xejra vjolenti u kien meħtieġ l-intervent tal-pulizija. Huwa importanti li żżomm ruħek infurmat bl-aħbarijiet u aġġornamenti lokali, u li tevita żoni fejn isiru ġemgħat bħal dawn. Huwa probabbli li jseħħu attakki terroristiċi, u dawn jistgħu jseħħu fi kwalunkwe ħin u f’postijiet popolari mat-turisti.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-malarja, id-deni dengue, u l-kolera huma komuni fit-Tanzanija. Barra minn hekk, minħabba t-tfaqqigħiet tal-Ebola fil-pajjiż viċin tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo, il-vjaġġaturi li jkunu qed jivvjaġġaw minn dan il-pajjiż jistgħu jkunu suġġetti għal skrinjar tas-saħħa. Jista’ jkun hemm mard ieħor, fil-biċċa l-kbira f’żoni rurali fejn l-aċċess għas-sanità huwa limitat. Huwa importanti li jittiegħu l-prekawzjonijiet normali, anke biex tiġi evitata l-espożizzjoni għall-HIV/AIDS. Il-faċilitajiet mediċi fit-Tanzanija huma limitati, speċjalment barra minn Dar es Salaam. Għaldaqstant, hija rrakkomandata bil-qawwa polza tal-assigurazzjoni komprensiva li tkopri r-ripatrijazzjoni ta’ emerġenza. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu fuq 112 u jitolbu ambulanza. Il-vjaġġaturi għandu dejjem iġorru kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport u kit mediku komprensiv il-ħin kollu. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tal-applikazzjoni tiegħek għall-viża. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-vjaġġaturi għandu dejjem iġorru identifikazzjoni (kopja tal-passaport u l-viża/permess).

Huwa importanti li jiġu rrispettati l-liġijiet u d-drawwiet lokali, speċjalment peress li proporzjon għoli tal-pajjiż huwa Musulman. In-nies tat-Tanzanija jistgħu jkunu offiżi b’imġiba storbjuża, nies xurbana, kliem ħażin, u nuqqas ta’ rispett, speċjalment lejn persuni anzjani. Il-vjaġġaturi għandhom jilbsu b’mod modest. In-nisa għandhom jevitaw li jilbsu shorts u tops bla kmiem meta jkunu barra mill-kumplessi turistiċi.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fit-Tanzanija, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

it-Territorji Franċiżi tan-Nofsinhar u tal-Antarti 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

it-Territorju Brittaniku tal-Oċean Indjan 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Timor Leste 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

it-Togo 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

it-Tokelau 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Tonga 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Trinidad u Tobago 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

it-Tuneżija 08/04/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn it-Tuneżija biex ikunu kawti, wara l-inċident tat-8 ta’ Lulju 2018 fejn militanti attakkaw il-forzi tas-sigurtà f’Ain Sultan u qatlu sitt membri tal-Gwardja Nazzjonali tat-Tuneżija. Wara l-attakki terroristiċi f’żoni turistiċi popolari fl-2015, l-awtoritajiet Tuneżin adottaw miżuri ġodda kontra t-terroriżmu fil-belt kapitali u fil-kumplament tal-pajjiż. Il-forzi tas-sigurtà issa jgħassu l-bliet ewlenin u l-kumplessi turistiċi, u miżuri tas-sigurtà ġew imsaħħa fil-portijiet, l-ajruporti, u toroq prinċipali. L-istat ta’ emerġenza li tħabbar fl-2015 ġie estiż ripetutament, u l-aktar riċentement fil-5 ta’ Ottubru 2018 b’xahar.

Sa mill-1 ta’ Jannar 2018, qamu protesti varji f’żoni urbani madwar it-Tuneżija kollha, inkluż fil-belt kapitali ta’ Tuneż. Il-protesti jistgħu jaffettwaw servizzi ewlenin u jisfrattaw it-traffiku. Jistgħu wkoll jieħdu xejra vjolenti.

Minħabba dan, sa ma jingħata avviż ieħor, iċ-ċittadini Maltin li jgħixu jew li jżuru Tuneż huma avżati biex jevitaw il-protesti. Iċ-ċittadini Maltin għandhom isegwu l-istruzzjonijiet maħruġa mill-forzi tas-sigurtà tat-Tuneżija, inkluż istruzzjonijiet biex joqogħdu fil-post ta’ residenza tagħhom f’ċerti żoni.

Barra dan, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kontra kull vjaġġar lejn iż-żoni u r-reġjuni li ġejjin:

• Chaambi Mountains National Park u ż-żoni deżinjati għall-operazzjonijiet militari ta’ Mount Salloum, Mount Sammamma u Mount Mghila;

• iż-żona militarizzata fin-Nofsinhar tal-bliet ta’ El Borma u Dhebiba;

• sa 20km mill-kumplament taż-żona tal-fruntiera mal-Libja fit-Tramuntana ta’ Dhebiba;

• il-belt ta’ Ben Guerdane u ż-żona immedjata tal-madwar.

Barra minn dan, huwa rrakkomandat li jiġi evitat kull vjaġġar, ħlief dak essenzjali, lejn:

• iż-żoni l-oħrajn kollha sa 75km mill-fruntiera mal-Libja, inkluż Remada, El Borma, u l-belt ta’ Zarzis

• il-provinċja ta’ Kesserine, inkluża l-belt ta’ Sbeitla

• Sa 10km ‘il bogħod mill-fruntiera mal-Alġerija, fin-Nofsinhar tal-provinċja ta’ Kasserine, u sa 30km mill-fruntiera fil-provinċji ta’ El Kef u Jendouba, inkluż is-sit arkeoloġiku ta’ Chemtou u r-reġjun Biq, fil-Punent ta’ Ghardimaou

Il-Ministeru javża wkoll biex jittieħdu l-miżuri tas-sigurtà neċessarji kollha meta jivvjaġġaw lejn il-kumplament tat-Tuneżija. Hemm żieda fil-preżenza tas-sigurtà Tuneżina mal-fruntieri mal-Libja u l-Alġerija minħabba l-attività terroristika fil-punti tal-qsim tal-fruntieri u ġlied fil-Libja. Il-punti tal-qsim tal-fruntieri kultant jingħalqu temporanjament mingħajr avviż. Seħħew ukoll xi inċidenti vjolenti. Hija rrakkomandata viġilanza kostanti.

F’termini ta’ kriminalità, hemm serq vjolenti, serq mill-bwiet, ħtif ta’ basktijiet, u serq żgħir. F'dan ir-rigward, huwa importanti li l-oġġetti ta’ valur (inkluż il-passaporti) jinżammu mistura. Għalkemm rari, iseħħu attakki personali u li jistgħu ikunu ta’ fastidju. Il-ħtif huwa ta’ theddida fil-pajjiż, u r-riskju jiżdied fiż-żoni tal-fruntieri u f’żoni remoti. Il-miri potenzjali jinkludu ħaddiema umanitarji, ġurnalisti, u negozjanti.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn it-Tuneżija jistgħu jċemplu ambulanza fuq 190. It-trattament tas-saħħa jista’ jkun għali ħafna; għaldaqstant, il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri trattament mediku barra mill-pajjiż u r-ripatrijazzjoni. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni. Jekk il-vjaġġaturi se jkollhom mediċini bir-riċetta tat-tabib, huwa importanti li tittieħed nota mit-tabib tagħhom, li tikkonferma li l-mediċina ġiet mogħtija għall-kundizzjoni.

Għal żjarat ta’ mhux aktar minn 3 xhur, il-passaporti għandhom ikunu validi għad-durata proposta taż-żjara. Il-vjaġġaturi huma wkoll mwissija bis-sħiħ biex dejjem iġorru magħhom il-passaport tagħhom u xi forma ta’ identifikazzjoni fotografika. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża biex jidħlu fit-Tuneżija.

L-omosesswalità hija reat kriminali fil-pajjiż, u r-relazzjonijiet sesswali barra miż-żwieġ huma punibbli wkoll bil-liġi.

Għandu jiġi evitat li jittieħdu ritratti ta’ binjiet sensittivi bħal siti politiċi u militari.

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, l-Ambaxxata Maltija fit-Tuneżija tista’ tiġi kkuntattjata fuq id-dettalji li ġejjin:

L-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta

Imm. Carthage Centre, Rue du Lac de Constance

B.P. 71, 1053 Les Berges du Lac, Tunis, It-Tuneżija

Tel: +216 (71) 965 811, (71) 963 652

Tel (Konsulat): +216 (71) 965 215

Nru ta’ Emerġenza: +216 29565811

Indirizz elettroniku: maltaembassy.tunis@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll fuq (+356) 21242191.

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

it-Turkija 08/04/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin u Promozzjoni ta’ Kummerċ jixtieq javża lil passiġġieri Maltin li se jżuru it-Turkija li biex jilħqu l-ajruport il-ġdid ta’ Istanbul minn kull naħa tal- Belt , it-triq għall-ajruport il-ġdid tieħu bejn siegħa u siegħa u nofs miċ-ċentri ewlenin ta’ Istanbul.


It-theddida u l-possibbiltà ta’ attakki terroristiċi fit-Turkija huma ferm għoljin mal-pajjiż kollu. Sa mill-2015, żdiedet l-attività terroristika fix-Xlokk tat-Turkija, u kien hemm ukoll attakki f’Ankara u Istanbul. Gruppi terroristiċi (inkluż id-Daesh) heddew li jattakkaw siti turistiċi, u l-grupp għandu wkoll fil-mira l-punti tal-qsim tal-fruntieri u postijiet qrib il-fruntiera Sirjana. Għalkemm l-awtoritajiet Torok irnexxielhom jisfrattaw attakki ppjanati fil-passat u żiedu s-sigurtà, il-vjaġġaturi għandhom ikunu viġilanti ħafna, speċjalment f’postijiet b’ħafna traffiku, fuq is-sistemi tat-trasport, u f’żoni turistiċi. Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti wkoll waqt okkażjonijiet reliġjużi peress li l-gruppi terroristiċi kultant jagħmlu sejħa għal attakki f’dawn il-ħinijiet.

Minħabba dan, il-Ministeru jwissi kontra kull vjaġġar sa 10km ‘il bogħod mill-fruntiera mas-Sirja u mill-belt ta’ Diyarbakir, minħabba operazzjonijiet tas-sigurtà kontra gruppi terroristiċi. Kull vjaġġar lejn il-provinċji ta’ Sirnak, Mardin, Sanliurfa, Gaziantep, Diyarbakir, Kilis, Hatay, Siirt, Tunceli, Adiyaman, Elazig, Erzincan, Mardin, Mus, Agri, Van, Sirnak, u Hakkari, għandu jsir għal skopijiet essenzjali, minħabba operazzjonijiet simili li jistgħu jikkawżaw ħsarat kollaterali. Barra dan, il-vjaġġaturi għandhom jinnutaw li l-fruntiera mal-Armenja hija magħluqa.

Ġiet imposta żona ristretta militari Torka temporanja għaż-żona tal-Muntanja Ararat. Mhu qed jingħata l-ebda permess għal gruppi biex jidħlu fiż-żona, u lanqas biex jixxabtu mal-muntanja. Għaldaqstant, il-vjaġġaturi m’għandhomx jippruvaw jidħlu f'dawn iż-żoni, jew kwalunkwe żona ristretta militari temporanja oħra li ġiet stabbilita fil-provinċji tal-Lvant.

Il-ħtif huwa wkoll ta’ theddida qrib il-fruntiera Sirjana, u dan jintuża b’rutina bħala tattika mill-gruppi terroristiċi. Ħaddiema umanitarji u ġurnalisti huma meqjusa bħala miri potenzjali.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi jridu joqogħdu attenti għal serq fit-toroq u serq mill-bwiet, li huma speċjalment komuni fiż-żoni turistiċi ta’ Istanbul. Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jixorbu biss ix-xarbiet tagħhom stess u joqogħdu attenti minn spiking ta’ xorb/ikel. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu f’post sigur. Passaporti nsterqu minn vilel mikrijin, allavolja inżammu f’safe. Seħħew ukoll inċidenti ta’ stupru, u minorenni wkoll ġarrbu wkoll attakki sesswali. Il-vjaġġaturi għandhom jużaw biss taxis irreġistrati, u għandek tieħu nota tan-numru tar-reġistrazzjoni qabel tuża s-servizz. Il-kundizzjonijiet tat-toroq jvarjaw skont il-lokalità, u l-istandards tas-sewqan ivarjaw. Iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż għandhom joqogħdu attenti fl-ambjent ta’ madwarhom, u għandhom jibqgħu viġilanti f’postijiet iffullati li huma popolari mat-turisti.

Iseħħu dimostrazzjonijiet sporadiċi fil-bliet mat-Turkija kollha, u xi wħud minnhom ħadu xejra vjolenti fil-passat. F’Istanbul, dimostrazzjonijiet preċedenti kienu ċċentrati fiż-żona madwar Taksim Square, f’Istiklal Street u fid-distretti ta’ Besiktas u Kadikoy u aktar riċentement f’Okmeydani. F’Ankara, il-protesti jsiru primarjament fid-distrett ċentrali ta’ Kizilay madwar l-uffiċċju tal-Prim Ministru. F’Izmir, il-punt fokali kien fi-ċentru tal-belt, qrib xatt il-baħar. Huwa importanti li l-vjaġġaturi jevitaw iż-żoni fejn isiru dimostrazzjonijiet u ġemgħat kbar, u għandhom isegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali.

Il-vjaġġaturi għandhom iġorru l-passaport tagħhom il-ħin kollu, peress li huwa illegali li ma ġġorrx dokument ta’ identifikazzjoni fit-Turkija. F’xi żoni, inkluż Istanbul, l-awtoritajiet Torok qed iwettqu kontrolli tal-ID, u hemm aktar punti ta’ kontroll tal-pulizija fuq it-toroq ewlenin.

Stqarrijiet politiċi magħmula fil-pubbliku kontra l-istat Tork, simpatija ma’ organizzazzjonijiet li huma kklassifikati bħala terroristiċi mit-Turkija, kif ukoll l-insultar jew id-denigrazzjoni ta’ istituzzjonijiet tal-istat u personaġġi ta’ livell għoli huma pprojbiti u jwasslu għal pieni jew priġunerija. Stqarrijiet li jikkritikaw il-gvern fuq l-Internet u l-midja soċjali jistgħu jiġu inklużi wkoll f’dan ir-reat.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. L-użu jew il-pussess ta’ xi mediċini komuni bir-riċetta tat-tabib u anke oħrajn li jinxtraw mill-ispiżerija huwa kkontrollat. Għaldaqstant, huwa importanti li jkollok ċertifikat mediku li jikkonferma r-raġuni għaliex il-mediċina qed tintuża. Il-vjaġġaturi għandu jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu ambulanza fuq 112. Jekk jiġu riferuti għand faċilità medika, il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw immedjatament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fit-Turkija Huwa importanti wkoll li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża. Barra minn hekk, il-liġi Torka teħtieġ li l-vjaġġaturi dejjem iġorru xi forma ta’ ID fotografika.

Għalkemm l-omosesswalità hija legali fit-Turkija, ħafna partijiet tal-pajjiż jibqgħu konservattivi. Għaldaqstant, wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni għandhom jiġi evitati sabiex tiġi evitata attenzjoni mhux mixtieqa.

Huwa pprojbit li jittieħdu ritratti ta’ installazzjonijiet militari jew uffiċjali, u jrid jinkiseb kunsens qabel ma jittieħdu ritratti ta’ persuni.

Meta jżuru postijiet reliġjużi, il-vjaġġaturi għandhom jilbsu modestament sabiex ma jkunux ta’ offiża.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta f’Ankara u/jew il-Konsulat Ġenerali tar-Repubblika ta’ Malta fuq id-dettalji li ġejjin:

L-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta

Uğur Mumcu Caddesi, 88

Kat4 – 06700 Gaziosmanpaşa Çankaya

Ankara, It-Turkija

Tel: 0090 312 447 8051

Il-Konsulat Ġenerali tar-Repubblika ta’ Malta

16/11, Aydede Caddessi

34437 Taksim, Istanbul

Tel: 0090 212 311 12 12

Mowbajl: 0090 539 352 63 59 (Emerġenza)

VOIP: 2204 2135/6

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll fuq (+356) 21242191.Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

it-Turkmenistan 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Tuvalu 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Uganda 08/04/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża b’dan li ġej liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn l-Uganda:

 •  Fil-Grigal tal-Uganda sseħħ vjolenza interkomunali u attakki okkażjonali fuq il-forzi tas-sigurtà. Għalkemm il-barranin normalment ma jkunux fil-mira, dejjem għandek tkun kawt. 
 •  Kien hemm ġlied fiż-żona tal-fruntiera mar Repubblika Demokratika tal-Kongo u mas-Sudan t’Isfel. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu kawti ħafna u jevitaw kull vjaġġar lejn il-provinċji tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo li għandhom fruntiera mal-Uganda, u lejn is-Sudan t’Isfel. 
 •  Fl-Uganda tal-Punent, kien hemm għadd ta’ ġlied vjolenti. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu kawti u jevitaw il-folol.  

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għal reati żgħar u ħtif ta’ basktijiet. Il-barranin sfaw vittmi ta’ ddrogar u serq fuq trasport pubbliku u fil-bars. Il-vjaġġaturi xorta għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jipproteġu lilhom infushom u l-affarijiet personali tagħhom. Ikel u xorb offrut minn stranġieri m’għandux jiġi aċċettat. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura u jitqiegħdu f’post sigur. 

Huwa probabbli li jkun hemm attakki terroristiċi fl-Uganda, u dawn jistgħu jseħħu kullimkien, inkluż f’postijiet iffrekwentati mit-turisti. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu viġilanti l-ħin kollu, speċjalment f’żoni ffullati u postijiet pubbliċi. 

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel il-vjaġġ biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim jew miżuri preventivi oħrajn fejn applikabbli. Wara t-tfaqqigħa tal-Ebola fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo f’Awwissu 2018, l-awtoritajiet tal-Uganda implimentaw miżuri ta’ skrinjar addizzjonali fl-ajruport ta’ Entebbe u fil-postijiet ta’ dħul tal-fruntiera għal dawk li vvjaġġaw miż-żoni affettwati. Huwa rakkomandat li jintuża biss ilma mgħolli jew ilma tal-flixkun u jiġu evitati xarbiet bis-silġ. Huwa wkoll importanti li jinżammu provvisti bażiċi addizzjonali minħabba perjodi ta’ nuqqas ta’ provvista. 

L-ivvjaġġar bit-triq jista’ jkun perikoluż, speċjalment barra mill-bliet. Apparti l-vetturi li huma mantnuti ħażin, l-istandards tas-sewqan huma ħżiena wkoll u hemm rata għolja ta’ inċidenti. L-annimali jiġru mat-toroq, u ċerti vetturi jiġu misjuqa mingħajr dwal. Huwa rrakkomandat li tevita l-ivvjaġġar barra mill-bliet ewlenin wara li jidlam. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw li jużaw il-matatus (minibus taxis) u l-boda-bodas (taxis muturi) minħabba standards u kundizzjonijiet tas-sigurtà ħżiena. Jista’ jseħħ ukoll serq b’vjolenza fuq dawn is-sistemi tat-trasport. F’każ ta’ vjaġġar bil-lanċa, huwa importanti li tuża kumpanija tal-laneċ ta’ reputazzjoni tajba. Id-dgħajjes għandhom tendenza li jiġu mgħobbija żżejjed bil-passiġġieri u oġġetti. 

Il-faċilitajiet mediċi huma limitati, speċjalment barra minn Kampala. F’każ ta’ emerġenza, tista’ tkun meħtieġa evakwazzjoni b’ambulanza bl-ajru. Il-Malarja u s-Schistosomiasis (bilharzia) huma komuni fil-pajjiż u hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika. Il-vjaġġaturi għandhom ukoll jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw espożizzjoni għall-HIV u l-AIDS. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu ambulanza fuq 999. Huwa rrakkomandat bil-qawwa li jkollok assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. Jekk tiġi riferut għand faċilità medika, huwa importanti li tikkuntattja minnufih lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek. 

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul fl-Uganda. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża. 

Il-vjaġġaturi għandu dejjem iġorru kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport. 

Atti omosesswali huma illegali, u jistgħu jwasslu għall-arrest u priġunerija.

Il-vjaġġaturi għandhom joqgħodu lura milli jieħdu ritratti ta’ binjiet militari, uffiċjali, u diplomatiċi, inkluż Owen Falls Dam. Madankollu, għandu jintalab permess mill-persuni qabel ma jittieħdu ritratti tagħhom. 

F’każ ta’ diffikultà fil-pajjiż, iċ-ċittadini Maltin li qegħdin fl-Uganda bħalissa jistgħu jikkuntattjaw lill-Konslu Onorarju ta’ Malta f’Kampala fuq id-dettalji li ġejjin:

Konslu Onorarju

9/11 Naguru Summit View Road, Naguru, Kampala, Uganda

Tel: 00256 712 112345

Mowbajl: 00256 750 112345

Indirizz elettroniku: nita_thakrar@translink.co.ug

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll permezz tat-telefown. (+356) 21242191.

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll fuq in-numru tat-telefown 21242191.


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Ukrajna 08/04/2019

Evita kull vjaġġar lejn ċerti żoni

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin  kontra kull vjaġġar lejn Donetsk oblast, Luhansk oblast, u l-Krimea. Donetsk oblast u Luhansk oblast għadhom ferm instabbli minħabba ġlied li għadu għaddej bejn l-forzi armati Ukreni u s-separatisti armati appoġġjati mir-Russja.

Il-forzi Russi stabbilixxew kontroll operazzjonali sħiħ fil-Krimea, u għad hemm tensjoni kbira fiż-żona. Is-servizzi tat-trasport kollha lejn il-Krimea ġew ikkanċellati, u ċittadini barranin li qed jippjanaw li jidħlu fil-Krimea għandhom jipprovdu l-passaport tagħhom flimkien ma’ permess speċjali.

Barra minn dan, wara li seħħet splużjoni kbira f’maħżen tal-munizzjon Ukren fid-9 ta’ Ottubru 2018 f’Chernigov oblast, l-awtoritajiet Ukreni ddikjaraw stat ta’ emerġenza fiż-żoni u stabbilixxew żona ta’ esklużjoni ta’ 16km madwar is-sit.

Ċerti kumpaniji lokali joffru tours lejn Chernobyl, u minħabba ż-żoni ta’ esklużjoni, il-vjaġġaturi jistgħu jeħtieġu permess. Iċ-ċittadini Maltin għandhom jevitaw dimostrazzjonijiet u ġemgħat pubbliċi, peress li jistgħu jieħdu xejra vjolenti. Huwa probabbli li jkun hemm attakki terroristiċi fl-Ukrajna, u dawn jistgħu jseħħu kullimkien, inkluż f’postijiet iffrekwentati mit-turisti.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar fl-Ukrajna huma mingħajr problemi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għall-kriminalità fit-toroq u serq. Il-barranin jistgħu jitqiesu bħala miri potenzjali. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw li jimxu waħedhom fid-dlam. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura, speċjalment f’żoni ffollati. Jekk se tivvjaġġa b’taxi, żgura li tuża kumpaniji tat-taxis irreġistrati. L-ikel u x-xorb qatt m’għandhom jitħallew waħedhom minħabba r-riskju ta’ spiking.

L-istandards tas-sewqan u l-kundizzjonijiet tat-toroq lokali huma ħżiena, minħabba tidwil tat-toroq ħażin, inċidenti, u sewqan b’veloċità għolja.

Il-Ministeru jixtieq javża wkoll li fil-belt kapitali tal-Ukrajna kien hemm l-ewwel mewt mill-ħosba fi tfaqqigħa ewlenija. Din is-sena fl-Ukrajna mietu tmien persuni mill-ħosba u madwar 20,000 persuna qabdithom din il-marda virali ferm kuntaġġjuża sa mill-bidu tas-sena.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Il-faċilitajiet mediċi tal-istat huma ġeneralment ħżiena. Il-vjaġġaturi għandu dejjem ikollhom magħhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni, u kopja tal-paġna bijometrika tal-passaport, u kit mediku komprensiv. F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż, jistgħu jċemplu ambulanza fuq 103. Huwa essenzjali li tikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek minnufih jekk tiġi riferut għand faċilità medika għal trattament.

Il-validità tal-passaport tiddependi jekk iċ-ċittadini jivvjaġġawx b’viża jew mingħajrha. Huwa importanti li jiċċekkjaw minn qabel għal kwalunkwe rekwiżit tal-viża.

Il-vjaġġaturi għandhom dejjem jippakkjaw il-bagalji tagħhom stess u m’għandhomx iġorru oġġetti ta’ persuni oħra meta jgħaddu mid-dwana.

It-tipjip u x-xorb ta’ alkoħol f’postijiet pubbliċi huwa pprojbit.

Il-vjaġġaturi għandhom dejjem iġorru l-passaport tagħhom minħabba kontrolli tal-passaporti fuq ċittadini barranin.

Huwa pprojbit li jittieħdu ritratti qrib stabbilimenti tal-gvern jew militari.

Għalkemm il-Liġi Ukrena ma tipprojbixxix l-omosesswalità, l-attitudnijiet pubbliċi jistgħu jvarjaw, u wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni jistgħu jattiraw attenzjoni negattiva.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fl-Ukrajna jistgħu jitolbu l-għajnuna mill-Konslu Onorarju f’Kiev fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Konsulat Onorarju tar-Repubblika ta’ Malta

2nd Floor, 13/1, Chervonoarmiyska Street,

Kyiv, 01601 L-Ukrajna

Tel: 0038 044 2355152

Fax: 0038 044 2355152

Indirizz elettroniku: pavlo@abglaw.ua; maltaconsul.kiev@gov.mt

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jista’ jiġi kkuntattjat ukoll fuq in-numru tat-telefown (+356) 21242191.


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

l-Ungerija 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Urugwaj 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

l-Użbekistan 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

Vanuatu 08/04/2019

Kun viġilanti

Il-gvern ta’ Vanuatu ddikjara stat ta’ emerġenza għall-gżira ta’ Ambae. Il-gvern ordna l-evakwazzjoni obbligatorja immedjata tal-popolazzjoni ta’ Ambae lejn il-gżira viċina ta’ Maewo minħabba l-attività vulkanika li għadha għaddejja. Jekk tinsab f’Vanuatu, huwa rrakkomandat li ssegwi l-parir tal-awtoritajiet lokali, inkluż kwalunkwe ordni għal evakwazzjoni. Minħabba l-okkorrenza ta’ kundizzjonijiet siżmiċi u vulkaniċi, huwa importanti li ssegwi t-tbassir tat-temp u li ssegwi l-istruzzjonijiet maħruġa mill-awtoritajiet lokali.

Għalkemm il-biċċa l-kbira taż-żjajjar huma mingħajr problemi, u għalkemm il-livelli tal-kriminalità huma baxxi, il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti minn serq u attakki fuq barranin. Huwa importanti li oġġetti ta’ valur jinżammu f’post sigur, u li tevita li tivvjaġġa waħdek u billejl. L-ivvjaġġar bit-triq jista’ jkun perikoluż minħabba l-istat ħażin ta’ bosta vetturi (inkluż it-trasport pubbliku). Il-kundizzjonijiet tat-toroq huma ħżiena u b’nuqqas ta’ tidwil tat-toroq.

Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu, ma jistgħux jiġu esklużi attakki. Dawn jistgħu jseħħu kullimkien, inkluż f’postijiet popolari mat-turisti.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. L-awtoritajiet tas-saħħa kkonfermaw tfaqqigħa tad-deni Dengue f’ċerti lokalitajiet. Huwa importanti li jittieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jiġi evitat gdim min-nemus.

F’każ ta’ emerġenza, iċ-ċittadini Maltin li jivvjaġġaw lejn il-pajjiż jistgħu jċemplu fuq 112, u jitolbu ambulanza. Il-faċilitajiet mediċi huma bażiċi f’Vanuatu, u d-disponibbiltà għal trattament tista’ tkun limitata. Każijiet serji jistgħu jeħtieġu evakwazzjoni lejn l-Awstralja jew New Zealand. Il-vjaġġaturi għandu jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa li tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. Il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw lill-kumpanija tal-assigurazzjoni minnufih jekk jiġu riferuti għand faċilità medika.

Il-passaporti għandhom ikunu validi għal perjodu minimu ta’ 6 xhur mid-data tad-dħul f’Vanuatu.

Il-vjaġġaturi għandhom jagħmlu kopji tal-passaport u tad-dokumenti tal-ivvjaġġar, u jżommuhom f’post separat.

Vanuatu huwa suxxettibbli għal attivitajiet sismiċi u vulkaniċi. Il-vjaġġaturi dejjem għandhom joqogħdu attenti u jsegwu l-parir tal-awtoritajiet lokali.

Huwa importanti li jiġu rispettati d-drawwiet lokali u s-sensittività reliġjuża.

Għalkemm l-omosesswalità hija legali, il-wiri pubbliku ta’ affezzjoni jista’ jikkawża offiża u jiġbed attenzjoni mhux mixtieqa.

Huwa importanti li jintalab permess mill-persuni qabel ma jittieħdu ritratti tagħhom.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari f’Vanuatu, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Venezuela 25/03/2019

Evita kull vjaġġar ħlief dak essenzjali

Minħabba l-fatt li l-Venezwela għadha milquta minn kriżi ekonomika, politika u soċjali, għandu jiġi evitat kull vjaġġar mhux meħtieġ lejn il-pajjiż. Il-pajjiż għadu għaddej minn livelli għoljin ta’ kriminalità u rati estremament għoljin ta’ omiċidji, inkwiet kontinwu politiku u soċjali, nuqqasijiet ta’ ikel u mediċini essenzjali, u nuqqas ta’ provvisti tad-dawl u tal-ilma. Is-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-pajjiż hija prekarja u mhix prevedibbli. Barra minn dan, il-kriżi tista’ tmur għall-agħar.

F’dan ir-rigward, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kontra kull vjaġġar sa 80 km mill-fruntiera Kolombjana u sa 40 km mill-fruntiera Brażiljana.

Il-Ministeru jwissi wkoll li għandu jiġi evitat kull vjaġġar mhux meħtieġ lejn il-kumplament taż-żoni tal-Venezwela, minħabba l-kriminalità u l-instabbiltà li għadhom għaddejjin. F’xhur riċenti, kien hemm bosta tfaqqigħiet ewlenin ta’ vjolenza f’bosta bliet, inkluż Caracas, Barquisimeto, Valencia, Maracay u Ciudad Guayana. Il-preżenza tal-forzi tal-infurzar tal-liġi f'dawn il-bliet tnaqqset b’mod konsiderevoli, u l-inċidenti ta’ kriminalità vjolenti qed jiżdiedu. Għaldaqstant, iċ-ċittadini Maltin kollha li bħalissa qegħdin fil-Venezwela għandhom jiżguraw li jiċċekkjaw l-opzjonijiet tat-tluq tagħhom. Jekk m’għandekx ħtieġa pressanti biex tibqa’ fil-pajjiż, għandek tikkunsidra bil-qawwa li titlaq mill-pajjiż (b’mezzi finanzjarji), jekk tista’ tagħmel dan b’mod sigur. Barra minn hekk, il-vjaġġaturi huma mħeġġa wkoll biex isegwu l-iżviluppi lokali mill-qrib u jikkunsidraw jagħmlu pjanijiet ta’ kontinġenza minħabba l-fatt li l-mezzi ta’ komunikazzjoni u ta’ trasport jistgħu jkunu limitati.

It-traffikanti tad-drogi u gruppi armati illegali joperaw f'dawn iż-żoni u hemm riskju għoli ta’ ħtif. Barra minn dan, f’xhur riċenti, kien hemm bosta tfaqqigħiet ewlenin ta’ vjolenza f’bosta bliet, inkluż Caracas, Barquisimeto, Valencia and Maracay, Ciudad Guayana, Maturín, Cumaná, la Gran Barcelona u Maracaibo. Il-preżenza tal-forzi tal-infurzar tal-liġi f'dawn il-bliet tnaqqset b’mod sinifikanti u l-inċidenti ta’ kriminalità vjolenti qed jiżdiedu. Anke ż-żoni suburbani huma f’riskju, b’mod partikolari dawk fl-Istati ta’ Bolivar u Amazonas, flimkien maż-żoni rurali tal-istati ċentrali tal-pajjiż (Carabobo, Aragua, Miranda, Guárico u Anzóategui) u r-reġjuni mal-fruntiera tal-Kolombja. Il-Ministeru jwissi kontra kull vjaġġar, ħlief dak essenzjali lejn il-kumplament tal-pajjiż.

Iċ-ċittadini Maltin għaldaqstant huma mħeġġa biex dejjem ikunu viġilanti u biex dejjem isegwi l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet lokali. Il-vjaġġaturi huma mħeġġa biex ikunu kawti u diskreti, b’mod partikolari fi bliet kbar u fl-ajruporti ewlenin. Simón Bolívar International Airport f’Maiquetía (Caracas) huwa perikoluż. Iseħħu sikwit inċidenti ta’ kriminalità vjolenti, kemm fil-faċilitajiet u fiż-żoni tal-madwar. Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw ukoll dimostrazzjonijiet u t-tipi kollha ta’ ġemgħat u jżommu ruħhom infurmati dwar kif qed tiżviluppa s-sitwazzjoni permezz tal-midja.

Il-vjaġġaturi għandhom jinnutaw li Caracas hija moqdija biss bi ftit linji tal-ajru. Huwa possibbli li jkun hemm bidliet fuq terminu qasir fil-ħinijiet u r-rotot tat-titjiriet. Għaldaqstant, huwa rrakkomandat bil-qawwa li l-vjaġġaturi jikkuntattjaw lil-linja tal-ajru tagħhom qabel it-tluq u li jikkonfermaw it-titjiriet ibbukkjati tagħhom.

Il-gvern tal-Venezwela ordna l-għeluq temporanju tal-fruntiera mal-Kolombja (miftuħ biss għat-traffiku bil-mixi biss). Il-vjaġġaturi għandhom jikkuntattjaw lill-operatur tat-tour tagħhom qabel ma jivvjaġġaw għal aktar informazzjoni.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Fil-pajjiż, kien hemm każijiet tal-virus ta’ Zika, Chikungunya u tifqigħat tad-difterija. L-esperti ħarġu twissija dwar epidemija ta’ mard bħall-malarja u d-deni dengue fuq skala bla preċedent fl-Amerika Latina wara l-kollass tas-sistema tal-kura tas-saħħa fil-Venezwela.

“Dan il-mard diġà estenda fil-pajjiżi ġirien tal-Brażil u l-Kolombja, u biż-żieda fl-ivvjaġġar bl-ajru u l-migrazzjoni tan-nies, il-biċċa l-kbira tar-reġjun tal-Amerika Latina u l-Karibew (kif ukoll xi bliet tal-Istati Uniti li jospitaw id-dijaspora mill-Venezwela, inklużi Miami u Houston) huma f’riskju ogħla li l-mard jerġa’ jfeġġ.”

Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li jkollhom protezzjoni xierqa minn mard trażmess min-nemus. Hija wkoll irrakkomandata bil-qawwa polza tal-assigurazzjoni globali tas-saħħa li tinkludi assigurazzjoni tal-ivvjaġġar affidabbli.

Fid-dawl tar-rapporti tan-nuqqas ta’ 80% tal-provvisti tal-mediċina minħabba l-kriżi ekonomika kif imħabbar mill-Federazzjoni Farmaċewtika tal-Venezwela, huwa essenzjali li l-vjaġġaturi jiżguraw li jġibu magħhom biżżejjed mediċini għaż-żjara tagħhom inklużi provvisti addizzjonali fil-każ ta’ dewmien mhux mistenni.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Venezwela jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti, Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

il-Vjetnam 26/03/2019

Ħu l-prekawzjonijiet normali

.Għalkemm ma hemm ebda storja riċenti ta’ terroriżmu fil-Vjetnam, ma jistgħux jiġu esklużi attakki. Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn il-Vjetnam biex jevitaw il-protesti kollha peress li dawn jistgħu jieħdu xejra vjolenti.

Il-Ministeru javża li nisa tqal għandhom jevitaw li jżuru l-pajjiż peress li ġie kklassifikat li hemm riskju ta’ trażmissjoni tal-virus Zika. Huwa rrakkomandat ukoll li l-vjaġġaturi jkollhom assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar u tas-saħħa.

Il-biċċa l-kbira taż-żjajjar fil-Vjetnam huma mingħajr problemi iżda għandek tieħu prekawzjonijiet sensibbli biex tipproteġi lilek innifsek u l-affarijiet personali tiegħek fi bliet kbar u żoni turistiċi.

Il-liġi Vjetnamiża teħtieġ li kulħadd dejjem iġorr ID fotografika. Ġorr fotokopja tal-paġni mill-passaport tiegħek li fihom id-dettalji personali tiegħek u l-viża bħala ID, filwaqt li tħalli d-dokument oriġinali f’post sigur. Xi ħallelin użaw vjolenza fiżika, għalkemm dan mhux komuni. Għandek toqgħod attent u tieħu ħsieb l-oġġetti personali tiegħek b’mod partikolari f’żoni ffullati u postijiet popolari mat-turisti fejn joperaw ħallelin li jisirqu mill-bwiet u li jaħtfu l-basktijiet, inklużi dawk fuq il-muturi f’żoni popolari ma’ espatrijati u turisti.

Viżitaturi barranin mietu fil-Vjetnam waqt li kienu fuq btala avventuruża fiż-żoni rurali u muntanjużi. It-terran jista’ jkun perikoluż u remot u diffiċli biex jintlaħaq mis-servizzi tas-salvataġġ.

Dejjem segwi l-linji gwida tas-sikurezza u evita gwidi tat-tours illegali li huma magħrufa li joffru tours u attivitajiet li huma pprojbiti taħt ir-regolamenti lokali. F’xi żoni, ir-regolamenti lokali jeħtieġu li jintuża gwida. Żgura li l-assigurazzjoni komprensiva tal-ivvjaġġar tiegħek tkopri l-attività ppjanata tiegħek.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin fil-Vjetnam jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

        Is-Sur Huynh Trung Nam

Konslu Onorarju

12th Floor - Petro Vietnam Tower, 5 Le Duan St.,

District 1, Ho Chi Minh City, Il-Vjetnam

        Tel: 00848 54046868

        Fax: 00848 5404 6969

        Indirizz elettroniku: malta.consulate@imperial.vn

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti, Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

Wallis u Futuna 22/04/2019

Ħu prekawzjonijiet normali

Il-Ministeru m'għandux kummenti partikolari x'jirraporta fuq ivvjaġġar lejn dan il-pajjiż.

iż-Żambja 11/04/2019

Kun viġilanti

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li ser jivvjaġġaw lejn iż-Żambja biex ikunu kawti.

Wara t-tensjoni politika fl-2017, il-kundizzjonijiet ġenerali tas-sigurtà fiż-Żambja fil-biċċa l-kbira baqgħu stabbli minn dak iż-żmien. Madankollu, xorta jista’ jkun hemm ġemgħat politiċi u dimostrazzjonijiet. Il-vjaġġaturi għandhom dejjem jevitaw ġemgħat bħal dawn. Jista’ jkun hemm ukoll dimostrazzjonijiet minn studenti, u dawn jistgħu jsiru vjolenti. Xi dimostrazzjonijiet jistgħu jsiru wkoll fid-distrett kummerċjali ċentrali, u l-vjaġġaturi ma għandhomx jippruvaw jaqsmu l-ostakli li jigu’ imwaqqfa mid- dimistrottanti. Ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi, u dawn jistgħu jseħħu f’postijiet popolari mat-turisti.

Fil-biċċa l-kbira ż-żjajjar huma mingħajr problemi, u l-ivvjaġġar fil-bliet ewlenin ġeneralment huwa sigur matul il-ġurnata. Madankollu, il-ħtif ta’ basktijiet u s-serq mill-bwiet huma komuni, speċjalment fuq is-sistemi tat-trasport u f’xi żoni tan-negozju. Oġġetti ta’ valur (inkluż passaporti) għandhom jinżammu mistura l-ħin kollu u jitqiegħdu f’post sigur. Kien hemm ukoll każijiet fejn il-vjaġġaturi ġew segwiti wara li ġibdu flus mill-banek. Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti għal kriminalità serja bħal mis-serq bl-armi, attakki sesswali, u ħtif ta’ vetturi. Huwa importanti li tingħata attenzjoni għal oġġetti li jitqiegħdu fit-triq bil-għan li jimblokkaw lin-nies milli jgħaddu. Il-bibien u t-twieqi tal-vetturi għandhom jissakkru waqt is-sewqan. F’każ ta’ emerġenza, il-vjaġġaturi jistgħu jċemplu lis-servizzi tal-emerġenza fuq 00260 211-253161 jew 00260 950180007.

Ħabtiet fatali fit-toroq huma frekwenti, minħabba standards tas-sewqan u kundizzjonijiet tat-toroq ħżiena. Barra dan, il-vjaġġaturi ma għandhomx isuqu barra mill-bliet ewlenin wara li jidlam. Fl-ivvjaġġar fuq distanza twila, it-trasport pubbliku wkoll jista’ jkun perikoluż minħabba standards baxxi tas-sewqan, nuqqas ta’ perjodi ta’ mistrieħ għax-xufiera, u l-kwalità ħażina tal-vetturi. Il-minibuses użati fiż-żoni urbani normalment huma ffullati żżejjed u mantnuti ħażin. Il-vjaġġaturi għandhom joqogħdu attenti meta jivvjaġġaw fil-partijiet rurali tal-Provinċji tal-Majjistral u dawk Ċentrali. Għandhom ikunu kawti wkoll fil-partijiet rurali tal-Provinċji ta’ Copperbelt, Luapula, tal-Majjistral, u Ċentrali qrib il-fruntiera mar-Repubblika Demokratika tal-Kongo, b’mod partikolari wara li jidlam. Barra minn hekk, żoni remoti qrib il-fruntieri mal-Angola, mal-Mozambique, u mar Repubblika Demokratika tal-Kongo jirrappreżentaw riskju minħabba materjal mhux splodut.

Il-vjaġġaturi għandhom iżuru professjonista tas-saħħa tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel ma jżuru l-pajjiż biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn xi tilqim, ċertifikazzjonijiet, u miżuri preventivi oħrajn. Sa mit-tfaqqigħa inizjali tal-kolera fl-2017, ġew irrappurtati aktar minn 2000 każ. Is-swieq lokali u ħwienet tal-ikel oħrajn jista’ jkollhom standards baxxi tal-iġjene, u l-ikel f’dawn il-postijiet huma suxxettibbli għall-kolera. Wieħed għandu jiffamiljarizza ruħu mas-sintomi u jsegwi l-parir tal-Unità tal-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard Infettiv fil-Ministeru tas-Saħħa. Il-faċilitajiet mediċi huma ħżiena fil-pajjiż, u medikazzjoni bażika tista’ ma tkunx disponibbli. Barra minn dan, ċertu mediċini li normalment jinxtraw mill-ispiżerija jistgħu jkunu illegali fiż-Żambja. Mal-wasla tagħhom fil-pajjiż, il-vjaġġaturi jistgħu jiġu mitluba juru r-riċetti tat-tabib tagħhom biex jiċċekkjaw liema mediċina qed tiddaħħal fil-pajjiż. Minħabba dan, huwa rrakkomandat li tiċċekkja l-ingredjenti b’attenzjoni, u jekk għandek dubju, ikkuntattja lill-Awtorità Farmaċewtika tal-pajjiż.

Dejjem għandha tinġarr kopja tal-passaport u tal-permess ta’ immigrazzjoni.

Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi dejjem iġorru kit tal-ewwel għajnuna u li jkollhom assigurazzjoni komprensiva tas-saħħa u tal-ivvjaġġar sabiex tkopri l-ispejjeż ta’ trattament mediku u r-ripatrijazzjoni. Barra minn dan, il-vjaġġaturi għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jevitaw il-gdim min-nemus u l-espożizzjoni għall-HIV/AIDS.

Il-pussess jew l-użu ta’ narkotiċi huwa strettament ipprojbit fiż-Żambja.

L-omosesswalità hija illegali fil-pajjiż, u dawk li jinqabdu f'atti omosesswali jistgħu jiffaċċjaw sentenza severa ta’ priġunerija.

Huwa importanti li jiġu segwiti r-regolamenti lokali u l-pariri dwar l-annimali selvaġġi.

Il-vjaġġaturi għandhom jevitaw li jieħdu ritratti ta’ siti sensittivi, bħal fabbriki tal-isplussivi, pompi tal-petrol, power stations, binjiet tal-armata u tal-gvern, postijiet tal-minjieri u tal-estrazzjoni taż-żejt, u ajruporti.

F’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ fuq id-dettalji li ġejjin:

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti, Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Indirizz elettroniku: consular.mftp@gov.mt


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mt

iż-Żimbabwe 18/04/2019

Oqgħod ħafna attent/a

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin kollha li ser jivvjaġġaw lejn iż-Żimbabwe li l-pajjiż ġie milqut minn ċiklun li qatel kważi 150 persuna, ħalla mijiet oħra neqsin u sposta għexieren ta’ eluf li m’għandhomx aċċess għat-toroq u t-telefowns f’żoni foqra u rurali. Iċ-Ċiklun Idai affettwa aktar minn 1.5 miljun persuna fit-tliet pajjiżi Afrikani tan-Nofsinhar - il-Malawi, iż-Żimbabwe u l-Mozambique.

Djar, skejjel, negozji, sptarijiet u għases tal-pulizija ġġarrfu miċ-ċiklun. Eluf ġew mitluqa minħabba għargħar kbir, u sabiex jieħdu ħsieb ħajjithom, abbandunaw dak li kellhom biex ifittxu sikurezza fuq art aktar fil-għoli. Il-ħsara hija “pjuttost inkwetanti” u minħabba l-għargħar, l-ajruplani ma jistgħux jinżlu biex iwettqu operazzjonijiet ta’ salvataġġ, skont ir-radju tal-istat ta’ Mozambique.

Fiż-Żimbabwe, 31 persuna mietu mill-għargħar s’issa, skont il-gvern. L-imwiet huma primarjament f’Chimanimani fiż-Żimbabwe, żona muntanjuża tul il-fruntiera tal-Lvant mal-Mozambique li hija popolari mat-turisti. It-toroq u l-pontijiet ġew imkaxkra ‘l hinn, u dan qed jimpedixxi l-isforzi tas-salvataġġ mill-militar, l-aġenziji tal-gvern u organizzazzjonijiet mhux governattivi.

Sa mit-13 ta’ Jannar 2019 ilhom għaddejjin dimostrazzjonijiet, inkwiet ċivili u strikes ġenerali f’partijiet tal-pajjiż, minħabba ż-żieda fil-prezz tal-fuel. Is-sitwazzjoni tas-sigurtà mhix prevedibbli u tista’ tmur għall-agħar f'daqqa waħda, b’mod partikolari f’Harare u Bulawayo. Hemm riskju ta’ aktar tħarbit, inklużi protesti vjolenti u attività mis-servizzi tas-sigurtà. Għad hemm preżenza għolja tal-forzi tas-sigurtà f’żoni urbani. Fid-dawl ta’ dan, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ javża liċ-ċittadini Maltin li se jivvjaġġaw lejn iż-Żimbabwe biex dejjem ikunu kawti ħafna u għandhom jibqgħu aġġornati dwar is-sitwazzjoni lokali billi jsegwu l-aħbarijiet u l-aġġornamenti mill-midja.

Għalkemm is-sitwazzjoni f’Victoria Falls fil-biċċa l-kbira mhix affettwata bl-avvenimenti fiż-Żimbabwe, l-iżviluppi politiċi li għadhom għaddejjin jistgħu jirriżultaw f’aktar dimostrazzjonijiet, speċjalment f’żoni urbani. Il-vjaġġaturi huma probabbli li jaraw aktar preżenza tal-pulizija fiċ-ċentri urbani ewlenin kollha, inkluż fid-Distrett Kummerċjali Ċentrali ta’ Harare, Bulawayo, Victoria Falls, Mutare u Kwekwe. Jista’ jkun hemm roadblocks u dimostrazzjonijiet li jseħħu f'daqqa waħda. Huwa imperattiv li l-vjaġġaturi Maltin fil-pajjiż jevitaw dimostrazzjonijiet u attivitajiet politiċi, peress li dawn mhumiex prevedibbli u maljar jistgħu jieħdu xejra vjolenti.

Il-vjaġġaturi jridu joqogħdu lura wkoll milli jieħdu ritratti ta’ uffiċċji tal-Gvern, ajruporti, stabbilimenti militari, residenzi uffiċjali, Ambaxxati, u postijiet sensittivi oħrajn, peress illi dan jitqies illegali. Huwa wkoll ipprojbit li jittieħdu ritratti ta’ membri tal-pubbliku, persunal tal-forzi armati u ta’ dimostrazzjonijiet u protesti.

Kultant jinqata’ d-dawl kif ukoll ikun hemm nuqqas ta’ fuel u ilma. Il-livelli tal-istokks fis-supermarkets, inklużi xi komoditajiet bażiċi, mhumiex konsistenti. In-netwerk tal-mowbajls u tal-linji fissi fiż-Żimbabwe wkoll mhumiex affidabbli. Barra minn hekk, l-aċċess għall-internet huwa mħarbat maż-Żimbabwe kollha u għaldaqstant, xi funzjonijiet ta’ komunikazzjoni fuq apps mobbli jistgħu jkunu limitati.

Il-kriżi ekonomika persistenti, magħmula agħar minħabba n-nuqqas ta’ muniti barranin, u r-rata ferm għolja ta’ qagħad fost iż-żgħażagħ, tikkontribwixxi wkoll għaż-żieda f’inċidenzi ta’ protesti u reati żgħar. Bħalissa, hemm nuqqas ta’ flus kontanti u bħalissa mhux possibbli li tiġbed flus permezz ta’ karta tal-bank internazzjonali. Kważi t-tranżazzjonijiet kollha jsiru f’dollari Amerikani. Il-vjaġġaturi għandhom jiżguraw li għandhom biżżejjed flus f’noti ta’ dollari Amerikani għaż-żjara tagħhom jew inkella jiċċekkjaw mal-operatur tal-ivvjaġġar tagħhom li l-pagamenti bil-kard jiġu aċċettati.

Barra minn hekk, ma jistgħux jiġu esklużi attakki terroristiċi, avolja ma hemm ebda storja riċenti dwar attakki bħal dawn fiż-Żimbabwe.

Fiċ-ċentri tal-belt ġew ukoll irrappurtati serq b’vjolenza u serqiet armati mmirati kontra residenti barranin, speċjalment wara li jidlam. Il-vjaġġaturi jridu jkunu kawti, jiżguraw li l-akkomodazzjoni u l-vetturi tagħhom huma siguri, u jevitaw li jsuqu barra mill-bliet ewlenin billejl. Huwa rrakkomandat li l-vjaġġaturi jkunu ferm viġilanti fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Harare, u meta joħorġu minn banek u ATMs. Huwa importanti wkoll li ċ-ċittadini Maltin jivvjaġġaw b’attenzjoni fit-toroq fil-bliet. Għandhom ikunu kawti ħafna meta jieqfu f’lay-bys, b’mod partikolari fiż-żona ta’ Beitbridge, peress illi kien hemm inċidenti fejn il-karozzi jiġu misruqa u l-okkupanti jiġu attakkati.

Matul l-istaġun tax-xita (Novembru sa April) jista’ jkun hemm għargħar f'daqqa u ma jkunux jistgħu jgħaddu minn ċerti toroq.

Għandhom jiġu obduti dejjem is-sinjali tal-pulizija, u huwa meqjus offiża li tkompli ssuq meta jgħaddi l-motorcade tal-President, tkun xi tkun liema naħa tat-triq dan tal-aħħar ikun għaddej. Hija wkoll meqjusa offiża li tagħmel kummenti kritiċi dwar il-President.

Il-vjaġġaturi huma mwissija li jżuru lill-professjonista tas-saħħa tagħhom tal-anqas 4 sa 6 ġimgħat qabel il-vjaġġ tagħhom biex jiċċekkjaw jekk għandhomx bżonn jieħdu xi tilqim jew miżuri preventivi oħrajn u ċertifikazzjoni. Fis-6 ta’ Settembru 2018, il-Ministeru tas-Saħħa taż-Żimbabwe ddikjara tfaqqigħa tal-kolera f’Harare. Jidħlu rapporti kontinwi tad-deni tat-tifojde u l-kolera f’bosta żoni tal-pajjiż. Is-sitwazzjoni qed tiġi mmonitorjata mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. Il-vjaġġaturi għandhom jiffamiljarizzaw ruħhom dwar is-sintomi u jsegwu l-parir tal-Unità għall-Prevenzjoni u l-Kontroll ta’ Mard Infettiv (Infectious Disease Prevention & Control Unit).

Għandhom jittieħdu l-prekawzjonijiet normali biex jiġi evitat espożizzjoni għall-HIV. Il-kura tas-saħħa mhix affidabbli fil-pajjiż minħabba nuqqas ta’ persunal mediku mħarreġ fl-isptarijiet u anke mediċini. L-ispejjeż mediċi jistgħu jkunu għaljin, u huwa rrakkomandat li jkollok assigurazzjoni tas-saħħa u tal-ivvjaġġar xierqa sabiex tkopri l-ispejjeż ta’ kwalunkwe trattament mediku u r-ripatrijazzjoni.

Wirjiet pubbliċi ta’ affezzjoni jistgħu jikkawżaw offiża, irrispettivament mill-ġeneru jew mis-sesswalità. Barra minn hekk, iż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess huwa pprojbit fil-pajjiż.

Huwa wkoll illegali li tilbes kwalunkwe forma ta’ lbies magħmul minn materjal camouflage.

Huwa rrakkomandat li dejjem ikollok fuqek kopja tal-passaport u kit mediku komprensiv il-ħin kollu. Il-vjaġġaturi jridu jsegwu l-parir lokali dwar kwalunkwe post li jippjanaw li jżuru, u jsegwu żviluppi fil-midja lokali u internazzjonali.

Peress illi Malta m’għandhiex rappreżentazzjoni diplomatika fiż-Żimbabwe, f’każ ta’ diffikultà, iċ-ċittadini Maltin jistgħu jikkuntattjaw lill-Ministeru fuq id-dettalji li ġejjin:


Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta, Malta

Tel: (+356) 21242191

Imejl: consular.mftp@gov.mtDikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbilta’ legali

Il-pariri dwar vjaġġar maħruġa mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ huwa servizz ta’ gwida għall-pubbliku. Dan huwa ntiż sabiex jgħin liċ-ċittadini Maltin jieħdu deċiżjonijiet infurmati qabel isiefru barra l-pajjiż. Pariri dwar vjaġġar huma mogħtija kif inhuma, mingħajr garanzija espliċita jew impliċita li l-pariri dwar vjaġġar fuq dan is-sit elettroniku jkunu disponibbli l-ħin kollu jew f’kull ħin, u li t-tagħrif mogħti huwa komplut jew aġġornat f’kull ħin. 

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ ma jiħux u ma jistax jieħu deċiżjonijiet għaċ-ċittadini Maltin dwar jekk, meta u kif għandhom jgħixu, jaħdmu, jew fejn jivvjaġġaw. Id-deċiżjoni biex tgħix, taħdem jew tivvjaġġa barra hija personali u għalhekk il-Ministeru mhu responsabbli għall-ebda deċiżjoni f’dan ir-rigward. Iċ-ċittadini Maltin huma responsabbli għas-sigurta’ tagħhom infushom, partikolarment kull fejn hemm sitwazzjoni ta’ sigurta’ inċerta. 


Kif iżżomm ruħek aġġornat bil-pariri dwar vjaġġar

Ċittadini Maltin jistgħu iżommu ruħhom aġġornati bil-pariri dwar vjaġġar billi jsegwu l-pariri dwar vjaġġar fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ.


Malta Travel Point

Bil-ħsieb li jkun eqreb lejn iċ-ċittadini Maltin, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ nieda applikazzjoni fuq il-mowbajl bl-isem Malta Travel Point. Din l-applikazzjoni, li tista’ titniżżel b’xejn mill-App store jew Google play għandha l-għan li tinforma ċittadini Maltin li jkunu msiefrin dwar x’għandhom jagħmlu f’każ li jsibu ruħhom f’diffikultà. Il-Malta Travel Point hija sors siewi ta’ informazzjoni sempliċi u diretta, u hija aċċessibbli kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Għaldaqstant, jekk xi ħadd isib ruħu f’diffikultà waqt li jkun imsiefer kull m’għandu jagħmel hu li jikkonsulta mat-tagħrif provdut u jagħmel kuntatt skont kif meħtieġ sew jekk għandu bżonn servizz ta’ emerġenza fi sptar jew aċċess għal għassa tal-pulizija fil-viċinanzi, kif ukoll jekk irid jagħmel kuntatt ma’ xi rappreżentanza Maltija barra minn xtutna. Bis-saħħa ta’ din l-applikazzjoni, individwi jistgħu jaċċessaw in-numri tat-telefown li jkollhom bżonn fil-ħin meta l-aktar jeħtieġuhom. Din l-applikazzjoni tagħmel parti mill-firxa wiesgħa ta’ applikazzjonijiet tal-Gvern li jinsabu fil-Maltapps.
Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta

Telefown
2124 2191

Fax
2123 6604

Imejl