Bolivja

BOLIVJA
Stat Plurinazzjonali tal-Bolivja
 
Ġurnata Nazzjonali – 6 t'Awwissu (Jum l-Indipendenza)
 
 
MINISTERU TA' L-AFFARIJIET BARRANIN
Palazzo Parisio, Merchants Street, Valletta VLT 1171, Malta
Tel: 2124 2191
Fax: 2123 6604