Norveġja

BERGEN
with jurisdiction over Hordaland, Sogn og Fjordane, More og Romsdal, Sor-Trondelag, Nord-Trondelag, Nordland, Troms and Finnmark countries
 
            Mr BØRGE ROSENBERG, Hon. Consul
            Haakon Saethres vei 16, 5232 Paridise, Bergen Norwary
            Tel: 0047 (55) 08 4500
            Mob: 0047 90 18 8839
            Email: maltaconsul.bergen@gov.mt
 
KRISTIANSAND
with jurisdiction over Vest-Agder and Rogaland
 
Mr LARS HOVEN, Hon. Consul
Simonsen Advokatfirma Kristiansand DA,
Dronningensgate 3, 4610 Kristiansand
Serviceboks 437, 4604 Kristiansand
Org.nr.: No 988343 412 MVA
Tel: 0047 38 170 080
Fax: 0047 38 170 081
Mobile: 0047 9058 5878
email:
maltaconsul.kristiansand@gov.mt
 
 

OSLO
with jurisdiction over Oslo, Oestfold, Vestfold, Akershus, Buskerud, Aust-Agder,
Telemark, Oppland and Hedemark counties
 
Mr PETTER LARSEN, Hon. Consul General
Nordheimbakken 5, 0378 Oslo
Tel: 0047 (22) 921526, 0047 (920) 89277
Fax: 0047-6758 4188
email:
maltaconsul.oslo@gov.mt