Ġappun

TOKYO
with jurisdiction over the regions of Kyushu, Shikoku, Chubu, Kanto, Tohoku and Hokkaido

Prof. REI SHIRATORI, Hon. Consul General
c/o The institute for Political Studies in Japan(IPSJ)
1-16-16-207k, Ohara,Setagaya-ku, Tokyo 156-0041, JAPAN
Tel: 00813 3460 2392
Fax: 00813 3465 4942


HIROSHIMA

with jurisdiction over Chugoku region


Mr AKINARI KURISU, Hon. Consul

CEO & Representative Director of Ondo Corp.

1-1-1 Hachihonmatsu, lida, Higashi-Hiroshima, Hiroshima 739-0146, Japan

Tel: 0081 82 428 2211

Fax: 0081 82 428 6299

Email: maltaconsul.hiroshima@gov.mt


 

KYOTO

with jurisdiction over the Kinki Region

 

Mr SHIGERU ABO, Hon. Consul

Consulate Address: #204, 95 Umeminatocho, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8127, Japan

Tel:         0081 75 365 0117

Email:    maltaconsul.kyoto@gov.mt ​​

​​