Taqsima Manigment tal-Informatika

It-Taqsima Maniġment tal-Informatika (IMU) hija mmexxija mill-Uffiċjal Ewlieni tal-Informatika, li jimmaniġġja d-direzzjoni strateġika u jissorvelja l-ġestjoni tal-informazzjoni fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ.


Uffiċjal Ewlieni tal-Informatika

Mr Clinton Farrugia
Taqsima Maniġment tal-Informatika
18, Zachary Street
Valletta

Tel: (+356) 2204 2401


It-Taqsima Maniġment tal-Informatika hija responsabbli għat-tqassim u l-infurzar tal-politika ICT, standards u proċeduri tal-Gvern fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ. L-Obbjetivi ewlenija li t-Taqsima hija responsabbli għalihom huma dawn:

1.  ​​​Tiddisinja,  timplimenta, tikkollega, u timmaniġġa s-siti elettroniċi tal-Ministeru u tal-Ambaxxati

2.  Is-sigurta tal-Ministeru u l-Ambaxxati barra minn Malta

3.  Tmexxi u timplimenta s-sistemi tal-Informazzjoni u n-networks 

4.  Kuntratti u Sejħiet għall-offerti relatati mal-Informatika

​​
Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta

Telefown
2124 2191

Fax
2123 6604

Imejl