Consul-on-the-Move

Il-Programm tal-Consul-on-the-Move tnieda fil-5 ta’ Mejju 2016, bi qbil mal-Uffiċċju tal-Passaporti fi ħdan l-Aġenzija Identity Malta, u huwa konformi mal-viżjoni tal-Gvern sabiex is-servizzi tiegħu ikunu eqreb lejn iċ-ċittadini. Il-Programm jipprovdi numru ta’ servizzi Konsulari (li huma normalment disponibbli fl-Ambaxxati u l-Konsulati Maltin) f’lokalitajiet differenti.

Il-bżonn ta’ dan il-Programm inħass wara l-introduzzjoni tal-passaport bijometriku, li wassal sabiex l-applikanti Maltin li jgħixu barra jkollhom imorru fiżikamenti fl-eqreb Ambaxxata jew Konsulat sabiex titteħdilhom l-informazzjoni bijometrika. Dan ħoloq inkonvenjenza, speċjalment għal raġuni ta’ żieda fl-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tal-akkommodazzjoni.

Preżentement il-Programm qed jitħaddem fl-Awstralja, il-Kanada, l-Istati Uniti tal-Amerika, ir-Renju Unit, u New Zealand. Sadanittant is-servizzi Konsulari kollha mogħtija mill-Ambaxxati u l-Konsulati Maltin se jibqgħu jingħataw bħas-soltu.

Għal ċerti servizzi provduti, l-applikant irid iħallas tariffa amministrattiva addizzjonali.

Skont l-Avviż Legali 221 tal-2016, it-tariffa amministrattiva għal applikazzjonijiet għal passaporti hija ta’ €100 għal kull applikazzjoni, filwaqt li dik għal applikazzjonijiet għal ċittadinanza hija ta’ €50 għal kull applikazzjoni, minbarra l-ispejjeż relatati mas-servizz innifsu.

Li ġejja hija l-lista aġġornata proviżorja ta’ żjarat ippjanati għall-2020:

 

L-Ambaxxata tar-Repubblika ta’ Malta f’Washington – Stati Uniti tal-Amerika

San Francisco

6 – 8 ta’ Frar 2020

Il-post għad irid jiġi mħabbar

Michigan

16- 18 ta’ April 2020

Il-post għad irid jiġi mħabbar

 

Il-Konsulat Generali ta’ Malta f’Toronto - Kanada

Calgary, Alberta

9 – 10 ta’ Mejju 2020

Il-post għad irid jiġi mħabbar

Edmonton, Alberta

16 – 17 ta’ Mejju 2020

Il-post għad irid jiġi mħabbar

Vancouver, British Colombia

13 – 14 ta’ Ġunju 2020

Il-post għad irid jiġi mħabbar

 

Kummissjoni Għolja għar-Repubblika ta’ Malta f’Londra – Renju Unit

Edinburgh

29 – 30 ta’ Ġunju 2020

Il-post għad irid jiġi mħabbar

 

Kummissjoni Għolja għar-Repubblika ta’ Malta f’Canberra -  Awstralja

Brisbane

4 – 9 ta’ Frar 2020

jew

25-29 ta’ Frar 2020

Il-post għad irid jiġi mħabbar

Mackay

11-12 ta’ Frar 2020

jew

2 – 4 ta’ Frar 2020

Il-post għad irid jiġi mħabbar

Cairns

14 ta’ Frar 2020

jew

6 ta’ Marzu 2020

Il-post għad irid jiġi mħabbar

Perth

15-16 ta’ Mejju 2020

jew

22-23 ta’ Mejju 2020

Il-post għad irid jiġi mħabbar

Adelaide

18-19 ta’ Mejju 2020

jew

25-26 ta’ Mejju 2020

Il-post għad irid jiġi mħabbar

Brisbane

18-23 ta’ Awwissu 2020

jew

1-5 ta’ Settembru 2020

Il-post għad irid jiġi mħabbar

Mackay

25-27 ta’ Awwissu 2020

jew

7-9 ta’ Settembru 2020

Il-post għad irid jiġi mħabbar

Cairns

29 ta’ Awwissu 2020

jew

11 ta’ Settembru 2020

Il-post għad irid jiġi mħabbar

Auckland, New Zealand

12 ta’ Novembru 2020

Il-post għad irid jiġi mħabbar

Wellington, New Zealand

13 – 14 ta’ Novembru 2020

Il-post għad irid jiġi mħabbar


Iċ-ċittadin jista’ jibbenifika minn dan is-servizz permezz ta’ appuntament ikkonfermat biss. Għal aktar informazzjoni, wieħed jista’ jikkuntattja l-post rispettiv kif ġej:

 

Post

Posta elettronika

Telefown

L-Awstralja /

New Zealand

consul.canberra@gov.mt

+61 (02) 6290 1724

Il-Kanada

consul.toronto@gov.mt

+1 (416) 207 0922/0989

L-Istati Uniti tal-Amerika

consul.washington@gov.mt

+1 (202) 4623611/2

Ir-Renju Unit

consul.london@gov.mt

+44 (0) 207 292 4800

 

Huwa rakkomandat li eqreb lejn id-data taż-żjara, wieħed jikkonsulta mal-Ambaxxata jew Konsulat relevanti li qed t/jikkordina ż-żjarat sabiex jassigura li ma kienx hemm tibdil fid-dati u l-post.​

Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta

Telefown
2124 2191

Fax
2123 6604

Imejl