Legalizzazzjoni ta' Dokumenti

L-għan tat-Taqsima tal-Legalizzazzjoni hu li tipprovdi servizz effiċjenti u affidabbli lill-klijenti kollha li jeħtieġu li jillegalizzaw dokumenti uffiċjali.


Tipi ta’ Dokumenti


Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ (MFTP) jillegalizza:

 • Dokumenti oriġinali maħruġa minn Entitajiet Pubbliċi f’Malta, bħar-Reġistru Pubbliku, il-Malta Financial Services Authority (MFSA), il-Korp tal-Pulizija, u l-Università ta’ Malta, fost oħrajn; 
 • Kopji ta’ dokumenti vverifikati bħala kopji awtentiċi tad-dokumenti oriġinali minn Nutara jew Avukati rreġistrati mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ;
 • Traduzzjonijiet: it-traduzzjonijiet ta’ dokumenti jiġu awtentikati biss meta l-firma tat-traduttur tkun irreġistrata mal-Ministeru.

 

Filwaqt li Artiklu 1(b) tal-Konvenzjoni tal-Aja li tabolixxi r-Rekwiżit ta’ Legalizzazzjoni għad-Dokumenti Pubbliċi Barranin (1961) jispjega li l-legalizzazzjoni ma tapplikax għal dokumenti kummerċjali u dwar negozju, iċ-ċertifikat tal-legalizzazzjoni/apostille jkun jista’ jinħareġ biss fuq il-premessa li dan ikun rekwiżit mill-istat li se jirċievi d-dokument. F’dan il-każ, il-klijenti għandhom isegwu l-proċedura li ġejja:


 • Dokumenti kummerċjali jinħarġilhom iċ-ċertifikat tal-legalizzazzjoni/apostille biss jekk id-dokument oriġinali jkun iffirmat u stampat minn uffiċjal tal-MFSA rreġistrat mal- MFTP;

 • Dokumenti ta’ negozju jinħarġilhom biss iċ-ċertifikat tal-legalizzazzjoni/apostille jekk id-dokument ikun ivverifikat minn prattikant legali, accountant pubbliku ċċertifikat, jew awditur, irreġistrati mal-Ministeru.


Il-firma fuq dokumenti uffiċjali li jirrikjedu ċertifikat tal-legalizzazzjoni/apostille trid tkun firma oriġinali ta’ persuna bbażata f’Malta u li hi rreġistrata mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ. Id-dokumenti jinħarġilhom ċertifikat tal-legalizzazzjoni/apostille hekk kif il-firma ta’ fuq id-dokument tiġi mqabbla ma’ dik li hemm fid-database tal-firmatarji tal-Ministeru.

 

Għalkemm il-Ministeru għandu database tal-firmatarji, id-dettalji ta’ dawn ma jistgħux jiġu żvelati lill-pubbliku. Dan għaliex  l-iskop tar-reġistrazzjoni huwa BISS li jitqabblu l-firem qabel mad-dokumenti jiġu legalizzati.

 

Hekk kif l-awtentiċità tal-firma tiġi vverifikata, id-dokument jiġi legalizzat billi jitwaħħal fuqu ċertifikat tal-Apostille jew ċertifikat tal-Legalizzazzjoni.

 

Dokumenti li se jintużaw f’pajjiżi li ma ffirmawx il-Konvenzjoni tal-Aja dwar ir-rikonoxximent ta’ ċertifikati tal-Apostille ikollhom bżonn ċertifikat tal-legalizzazzjoni mill-Ministeru.

 

Sussegwentement, dan id-dokument ikun irid jerġa’ jiġi legalizzat mill-ġdid (counter-legalised) minn rappreżentant tal-pajjiż fejn id-dokument ikun se jintuża. Din il-legalizzazzjoni tista’ issir f’Ambaxxati u Konsulati differenti f’Malta. F’każ fejn il-pajjiż ma jkollux rappreżentanza diplomatika f’Malta, il-klijent ikun irid jibgħat id-dokumenti lill-Ambaxxata barra minn Malta akkreditata għal Malta.

 

Il-klijenti li jgħixu barra minn Malta u li għandhom bżonn ċertifikati tal-legalizzazzjoni/apostille għandhom jikkuntattjaw lit-Taqsima tal-Legalizzazzjoni fuq id-dettalji t’hawn taħt.

 


Tariffi u Metodi ta’ Pagament

 

It-tariffa ta’ €20.00 tapplika għal kull dokument. Madanakollu, għal dokumenti personali, bħal ċertifikati maħruġa mir-Reġistru Pubbliku jew mill-Università, it-tariffa ta’ €12.00 tapplika għal kull dokument. Il-pagamenti jistgħu jitħallsu b’ċekk pagabbli lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ, bi flus kontanti, jew b’karti ta’ debitu/kreditu.

 


Dokumenti tal-Adozzjoni

 

Dokumenti tal-Adozzjoni jiġu llegalizzati bla ħlas fuq preżentazzjoni ta’ covering letter maħruġa mill-Aġenzija tal-Adozzjoni.Reġistrazzjoni tal-firem

 

F’każ fejn professjonist jew persuna oħra maħtura tixtieq tirreġistra l-firma mal-Ministerju, għandha timtela l-Formola għall-Kampjuni tal-Firem, li tista’ titniżżel billi tagħfas hawn.


L-applikant għandu jippreżenta d-dokumenti li ġejjin flimkien mal-Formola tal-applikazzjoni:


 • Avukati u Nutara Covering letter, kopja tal-warrant, u kopja tal-karta tal-identità. F’każ fejn il-persuna tkun se tiffirma dokumenti f’isem il-kumpanija, il-formola tal-applikazzjoni għandha tinkludi covering letter bil-letterhead tal-kumpanija, iffirmata mill-Kap tal-Kumpanija.
 • Accountants Pubbliċi u Awdituri Covering letter, kopja tal-warrant, u kopja tal-karta tal-identità. F’każ fejn il-persuna tkun se tiffirma dokumenti f’isem il-kumpanija, il-formola tal-applikazzjoni għandha tinkludi covering letter bil-letterhead tal-kumpanija, iffirmata mill-Kap tal-Kumpanija.  
 • Kapijiet ta’ SkejjelCovering letter u kopja tal-karta tal-identità.
 • Kapijiet ta’ Skejjel Internazzjonali Covering letter, kopja tal-karta tal-identità, u ċertifikat maħruġ mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol.
 • Konsli / DiplomatiċiCovering letter u kopja tal-Karta Diplomatika.
 • Uffiċjali tal-Gvern Covering letter mis-superjur dirett u kopja tal-karta tal-identità.
 • TradutturiCovering letter, Degree fil-Lingwistika/Traduzzjoni, u kopja tal-karta tal-identità. F’każ fejn il-persuna tkun se tiffirma dokumenti f’isem il-kumpanija, il-formola tal-applikazzjoni għandha tinkludi covering letter bil-letterhead tal-kumpanija, iffirmata mill-Kap tal-Kumpanija.


Huwa importanti li wieħed jinnota li l-Ministeru jirriserva d-dritt li jirrifjuta l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-firem jekk l-applikant ma jkunx jissodisfa r-rekwiżiti għall-eliġibbiltà stabbiliti hawn fuq.Servizz ta’ Eċċellenza


It-Taqsima tal-Legalizzazzjoni timpenja ruħha għal livell ta’ servizz eċċellenti, u tassigura li l-klijent:

 • jiġi moqdi b’korteżija u rispett;
 • jinqeda fl-iqsar żmien possibbli;
 • jingħata informazzjoni ċara u utli;
 • jiġi megħjun u mwieġeb b’mod effettiv f’każ ta’ ilment.

 

Tista’ tgħinna nagħtuk servizz aħjar billi:

 • tiċċekkja f’liema pajjiż id-dokumenti se jintużaw;
 • tipprovdi traduzzjoni magħmula f’Malta, meta t-traduzzjoni tad-dokument tkun meħtieġa.
 • tara li l-kopji tad-dokumenti ġew iċċertifikati minn nutar jew avukat, f’każ li d-dokumenti jkunu kopji.


 
Kummenti u Ilmenti:

 

Is-sodisfazzjon tal-klijent huwa importanti ħafna għalina. Jekk m’intix sodisfatt bis-servizz tagħna, nistednuk tiġi l-uffiċċju sabiex tiddiskuti l-ilment, jew tikkuntattjana permezz tal-posta, tat-telefon, jew billi tibgħatilna imejl fuq consular.mftp@gov.mt

 

Kull kumment jinżamm kunfidenzjali, jiġi ttrattat minnufih, u nużawh sabiex intejbu s-servizz tagħna.

 

Jekk tixtieq tressaq ilment, l-aħjar soluzzjoni hi li l-ewwel tikkuntattja l-Uffiċjal li qdiek. F’każ li t-tweġiba li tingħata ma tkunx kif mixtieqa, tista' ċċemplilna jew tikkuntattjana fuq id-dettalji li ġejjin:


Taqsima tal-Legalizzazzjoni

Direttorat għas-Servizzi Konsolari

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni għal-Kummerċ

Palazzo Parisio,

Triq il-Merkanti,

Valletta VLT 1170


L-ilment tiegħek jiġi rikonoxxut minnufih, u tingħata risposta sa mhux aktar tard minn ġimgħatejn mid-data ta’ meta nirċievu l-ilment.

 


Il-Ħinijiet ta’ Ftuħ


Il-Ħinijiet ta' Ftuħ huma mit-Tnejn sal-Ġimgħa


Minn 1 ta' Ottubru sa 15 ta' Ġunju:

Mit-8:30am sa 12:00 (għal 10 dokumenti jew inqas)


Minn 16 ta' Ġunju sa 30 ta' Settembru:

Mit-8:30am sa 12:00 (għal 10 dokumenti jew inqas)Għal aktar minn għaxar (10) dokumenti, il-klijent għandu jitlob għal appuntament minn tal-inqas jumejn (2) ta’ xogħol qabel billi jċempel fuq +356 2204 2283. L-appuntamenti jsiru bejn 07:30 sa 08:15 jew bejn 13:15 sa 14:15.

 

 

© Il-Gvern ta’ Malta 2018
Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta

Telefown
2124 2191

Fax
2123 6604

Imejl