Verifika ta' Dokumenti

Din is-sezzjoni hija gwida li tispjega s-servizzi li nipprovdu u l-istandards tagħna biex ikunu awtentikati dokumenti uffiċjali fl-Uffiċċju għall-Awtentikar ta’ Dokumenti fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin.

L-għan ta’ dan l-uffiċċju hu li jipprovdi servizz tajjeb, veloċi u effiċjenti f’dak li għandu x’jaqsam ma’ awtentikar ta’ dokumenti.Servizzi

Aħna nivverifikaw:

  • Dokumenti li għandek bżonn tibgħat barra minn Malta;

  • Dokumenti li rċevejt minn barra.

Aħna għandna database kbira ta' kapjuni ta’ firem ta' tobba, avukati, nutara, kummissarji, u oħrajn.

Id-Dokumenti li tixtieq tawtentika għandhom dejjem ikunu iffirmati. Aħna nivverifikaw id-dokument tiegħek billi nqabblu l-firma tad-dokument mal-firma fuq id-database tagħna. Jekk m'għandniex rekord ta' firma partikolari, nirreferuk għand professjonista rreġistrat fil-viċinanzi tal-Uffiċċji tagħna sabiex tkun tista' tinqeda.


Malli nivverifikaw l-awtentiċita' tal-firma, aħna nagħtuk ċertifikat.

Il-proċess ta’ verifikar ma jiħux aktar minn aktar minn 5 minuti u dan ovvjament sakemm il-professjonist li ffirma d-dokument tiegħek huwa rreġistrat bil-kampjun tal-firma tiegħu mal-uffiċċju tagħna.

It-tariffi għall-ħruġ ta’ Apostille jew awtentikazzjoni hija kif ġej:
 
€20.00 għal kull dokument, 
€12.00 għal ċertifikati maħruġa mir-Reġistru Pubbliku jew ċertifikati/dokumenti  maħruġa minn Universita' (skola) li għalihom nżommu miżata ta' kull dokument.

Agħfas 
hawn biex timla u tniżżel formula għall-kampjuni tal-Firem.Meta tikkuntattja jew iżżur l-uffiċċji tagħna, aħna:

  • Nittrattawk b'korteżija u rispett;

  • nirrispondu l-mistoqsijiet tiegħek fl-inqas ħin possibli;

  • inkunu ċari u ta' għajnuna;

  • naħdmu fuq il-mistoqsijiet u l-ilmenti tiegħek b'mod veloċi u effettiv.Int tista' tgħinna nagħtuk servizz aħjar billi:

  • Iġġib miegħek id-dokumenti kollha li tixtieq li nawtentikawlek;

  • Tispeċifik​a in-numru ta' verifiki li għandek bżonn u tindika fejn f'kull dokument tixtieq li s-siġill jiġi mqiegħed.Ħinijiet ta' Ftuħ

Aħna miftuħin għall-pubbliku mit-Tnejn sal-Ġimgħa f'dawn il-ħinijiet:

Bejn 1 ta' Ottubru sa 15 ta' Ġunju:

8:30am sa nofsinhar (għal nies li għandhom 10 dokumenti jew inqas x'jawtentikaw)

1:15pm sa 3:00pm (għal nies li għandhom aktar minn 10 dokumenti, dan isir biss b'appuntament)
 

Bejn 16 ta' Ġunju sa 30 ta' Settembru
:

8:30am sa nofsinhar 


Jekk għandek bżonn aktar tagħrif ċemplilna fuq +356 2204 2283.Feedback u Ilmenti

Jekk m’intix sodisfatt bis-servizz tagħna, jekk jogħġbok ejja kellimna jew ikkuntattjana bil-posta, telefon, jew ibgħat ​email fuq consular.mftp@gov.mt. Tista' ukoll timla 'Feedback Form' li tinġabar mill-uffiċċju tagħna u tirritornahielna. 

Aħna nżommu kull feedback kunfidenzjali, narawh mill-ewwel u nużawh biex intejbu s-servizz tagħna.

Jekk tibqa’ m’intix sodisfatt bit-tweġibiet li nagħtuk, tista' ċċemplilna jew tiktbilna fuq dan l-indirizz:


Uffiċċju għall-Awtentikar ta’ Dokumenti
Direttorat għas-Servizzi Konsolari
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio,
Merchants' Street,
Valletta, VLT 1171


Aħna ngħarrfuk mill-ewwel bl-ilment tiegħek u nagħtuk risposta sa mhux aktar tard minn ġimgħatejn mid-data meta nirċievu l-ilment.

​​​​​​​​​​​
​​​​​
Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin
u Promozzjoni tal-Kummerċ
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta
Telefon
2124 2191
Fax
2123 6604
Email