Fil-25 anniversarju tal-OSCE, fl-Albanija, il-Ministru Abela jappella lill-kontropartijiet Mediterranji tiegħu biex isaħħu d-djalogu u l-kooperazzjoni biex titjieb is-sigurtà fir-reġjun

Numru ta' Referenza:  , Data ta' l-Istqarrija : Ott 28, 2019
 

Il-Ministru Carmelo Abela pparteċipa fil-Konferenza Mediterranja għall-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSCE) fl-24-25 ta’ Ottubru 2019, biex jissieħeb fil-kommemorazzjoni tal-25 Anniversarju mit-twaqqif tal-Grupp ta’ Kuntatt Mediterranju. L-avveniment politiku ta' livell għoli fuq jumejn ġie organizzat mill-Albanija li għandha l-presidenza tal-Grupp ta' Kuntatt Mediterranju, li huwa aktar magħruf bħala s-Sħubija Mediterranja, li jinkludi sitt pajjiżi msieħba mas-57 Stat parteċipanti tal-OSCE: L-Alġerija, l-Eġittu, l-Iżrael, il-Ġordan, il-Marokk u t-Tuneżija.

Il-Konferenza stimulat djalogu bejn iż-żewġ partijiet għal kooperazzjoni aktar imtejba dwar kwistjonijiet relatati mal-Mediterran. Suġġetti oħra diskussi jinkludu t-tqassim ta’ prattiki tajbin sabiex jiġu miġġielda t-terroriżmu, il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ kif ukoll biex jissaħħu r-rabtiet bejn iż-żewġt ixtut tal-Mediterran.

Matul is-segment politiku, il-Ministru Abela innota li l-25 Anniversarju tal-Grupp ta' Kuntatt Mediterranju iservi bħala opportunità perfetta biex tirrevedi l-ħidma u l-istrutturi tas-Sħubija, u tgħaddi minn diplomazija ta' negozjati għal waħda ta’ implementazzjoni. Il-Ministru afferma li l-OSCE toffri l-pjattaforma t-tajba għal veduta multi-dimensjonali tas-sigurtà u li tista' tisfrutta l-opportunità li tintegra wkoll il-Mediterran fit-tliet pilastri kollha tagħha - id-dimensjonijiet politico-militari, ekonomiċi u ambjentali, u umani.

Il-Ministru Abela fakkar fil-konvinzjoni tiegħu dwar l-importanza li tingħata lill-opportunitajiet li jeżistu fir-reġjun tal-Mediterran, Malta ospitat l-Irtir Ambaxxatorjali tal-OSCE, b’kollaborazzjoni mal-Presidenza Albaniża, f’Ġunju li għadda. Dan l-Irtir li kellu attendenza numeruża ippermetta lill-Istati parteċipanti tal-OSCE u lill-Imsieħba tal-Mediterran biex jiddiskutu wkoll il-mitigazzjoni tal-isfidi komuni bħall-migrazzjoni, it-tibdil fil-klima kif ukoll it-tisħiħ tar-rwol taż-żgħażagħ. F'dan ir-rigward, waqt li indirizza sessjoni relatata maż-żgħażagħ, il-Ministru Abela reġa 'tenna li l-Istati parteċipanti għandhom jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fir-reġjun tal-OSCE, partikolarment fir-reġjun tal-Mediterran. Huwa kompla billi rrefera għar-rwol attiv ta 'Malta fil-promozzjoni tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ permezz ta' diversi organizzazzjonijiet reġjonali u laqgħat immirati biex jipprovdu opportunitajiet għaż-żgħażagħ sabiex ikun hemm skambju ta’ opinjonijiet mal-mexxejja politiċi, inkluż is-Summit taż-Żewġt Ixtut u d-Djalogu 5 + 5 li saru f'Malta kmieni din is-sena.

Fil-marġini ta' din il-Konferenza, il-Ministru Abela ltaqa' mal-kontroparti Ungeriż tiegħu, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Kummerċ, Péter Szijjártó, fejn iddiskuta fost suġġetti oħra, is-sigurtà fil-Mediterran, kif ukoll il-futur tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tat-tkabbir u l-Brexit. Huwa ltaqa' wkoll mal-Aġent Ministru għall-Ewropa u l-Affarijiet Barranin tal-Albanija, Gent Cakaj, fejn iż-żewġ naħat iddiskutew ir-rilevanza tar-reġjun tal-Mediterran fl-indirizzar ta' sfidi u opportunitajiet komuni kif ukoll l-importanza li l-Mediterran jinżamm għoli fuq l-aġenda tal-OSCE. F'dan ir-rigward, il-Ministru Abela wera l-appoġġ tiegħu għall-Albanija għal presidenza tal-OSCE li jmiss fl-2020. Matul il-laqgħa, iż-żewġ naħat iddiskutew ukoll l-importanza tat-tisħiħ tar-relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u l-Albanija, u nnotaw li ż-żjarat futuri ser iservu aktar biex isaħħu r-relazzjonijiet tajbin bejn iż-żewġ pajjiżi.

Huwa mbagħad għamel żjara ta’ kortesija lill-Arċisqof Malti ta’ Tirana, George Frendo, li kien fl-2016, maħtur mill-Papa Franġisku u ilu jgħix l-Albanija għal 22 sena. Matul iż-żjara tiegħu fl-Albanija, il-Ministru Abela kien akkumpanjat mir-Rappreżentant Permanenti ta’ Malta għall-OSCE, l-E.T. Ambaxxatur Natasha Meli Daudey.

 

osceal2.jpg

Minister Abela with Secretary General OSCE Thomas Greminger and the Acting Minister for Europe and Foreign Affairs of Albania, Gent Cakaj


osceal3.jpg

Minister Abela meeting with Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade, Péter Szijjártó


osceal4.jpg

Minister Abela meeting with Gent Cakaj, Acting Foreign Minister of Albania


osceal1.jpg