Il-Ministru Carmelo Abela jappella għal impenn iktar b’saħħtu bejn l-Ewropa u d-Dinja Għarbija

Numru ta' Referenza:  , Data ta' l-Istqarrija : Ott 30, 2019
 

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ, Carmelo Abela, ipparteċipa fir-Raba’ Sessjoni tas-Summit bejn l-Unjoni Ewropea u d-Dinja Għarbija li sar f'Ateni fid-29 ta' Ottubru 2019. It-tema ġenerali tas-Summit kienet "Sħubija Strateġika", li kienet iffokata fuq oqsma ġodda dwar kooperazzjoni u investimenti ekonomiċi, inklużi fl-oqsma tal-enerġija, il-kummerċ, ix-xjenza, it-teknoloġija u l-kura tas-saħħa.

Is-Summit ġab flimkien Prim Ministri u Ministri tal-Affarijiet Barranin minn pajjiżi Ewropej u Għarab kif ukoll rappreżentanti ta ’livell għoli minn fora reġjonali tal-Mediterran. Il-Ministru Abela għamel diskors waqt sessjoni ta' bord, intitolata "Il-Ħtieġa ta' Approċċ Ġdid Ewropew-Għarbi".

Matul l-indirizz tiegħu, il-Ministru enfasizza l-importanza li l-Ewropa u d-Dinja Għarbija jaħdmu flimkien, u ddikjara li l-paċi u l-prosperità fil-viċinat komuni tagħna jinkisbu biss permezz ta' sforzi konġunti u kkoordinati.
 
Il-Ministru enfasizza l-importanza ta' impenn kontinwu bejn l-Unjoni Ewropea u d-Dinja Għarbija. Filwaqt li saħaq dwar l-importanza tal-prosperità ekonomika fil-viċinat tagħna, il-Ministru Abela tkellem wkoll dwar il-ħtieġa li tiġi żviluppata aġenda ta' kooperazzjoni pożittiva speċjalment fl-oqsma tal-kummerċ, l-enerġija, ix-xjenza, teknoloġiji emerġenti, ir-riċerka u l-iżvilupp tas-saħħa.

Huwa importanti li jkun hemm ambjent li jippermetti li jinkoraġġixxi skambji bħal dawn f'dawn l-oqsma. 

Il-Ministru rrefera wkoll għall-isforzi kontinwi ta' Malta biex jippromwovi dan l-impenn, billi semma l-ewwel Laqgħa Ministerjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Lega Għarbija li seħħet Malta, kif wkoll l-preżenza tal-European Commission-League of Arab States Liaison Office (ECLASLO) f'Malta. 

Huwa essenzjali għall-pajjiżi Ewropej u Għarab biex ikomplu japprofondixxu r-relazzjonijiet waqt li jesploraw toroq ġodda ta' kooperazzjoni.

F'dan il-kuntest, il-Ministru Abela enfasizza l-importanza taż-żgħażagħ, soċjetajiet aktar inklużivi, prosperità ekonomika u prinċipji ta' żvilupp sostenibbli li għandhom jibqgħu fuq quddiem fl-isforzi kollettivi Ewro-Għarab.

Fil-marġini tas-Summit, il-Ministru Abela kellu wkoll laqgħa qasira mad-Deputat Prim Ministru tal-Palestina, l-E.T. Nabil Aburdeineh, li matulu d-diskussjonijiet iffukaw prinċipalment fuq l-aħħar żviluppi reġjonali fil-Mediterran u fil-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani (MEPP).


gkpr1.jpg 
 


gkpr2.jpg