Il-Ministru Carmelo Abela jindirizza s-36 Sessjoni tal-Konferenza Ministerjali tal-Frankofonija

Numru ta' Referenza:  , Data ta' l-Istqarrija : Ott 31, 2019
 

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ, Carmelo Abela attenda għas-36 Konferenza Ministerjali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Frankonija (OIF), li saret fil-Prinċipat ta' Monako mit-30 sal-31 ta 'Ottubru 2019. Din hija l-ewwel Konferenza Ministerjali tal-OIF li għaliha attendiet Malta minn meta kisbet l-Istatus ta’ Osservatur matul is-17-il Summit tal-OIF li sar f’Yerevan fl-2018.

It-tema kumplessiva tal-Konferenza Ministerjali kienet “Reconciling Humanity and the Planet: Prospects within the French-Speaking World as the OIF Turns 50”, li matulha l-Ministri iddiskutew ir-rwol attiv storiku u futur tal-Organizzazzjoni fis-salvagwardja tal-ambjent.

Fl-indirizz tiegħu għall-Konferenza Ministerjali, il-Ministru Abela rrimarka li din it-tema hija partikolarment viċin il-qalb għal Malta, waqt li semma l-impenn li ilha għaddejja tagħha “favur l-armonizzazzjoni tal-pjaneta tagħna u tal-umanità”. Il-Ministru saħaq li d-dinja tinsab f’mument kritiku fejn in-nuqqas tat-tibdil fil-klima se jkollu riperkussjonijiet avversi fil-futur. Il-Bidla fil-Klima għandha titqies bħala l-ikbar sfida li qed tiffaċċja l-umanità. Il-komunità internazzjonali teħtieġ li tgħaddi mill-kliem għall-azzjoni u tħaddan miżuri urġenti biex itaffu l-effetti tal-bidla fil-klima.

Filwaqt li fakkar fir-rwol attiv ta ’Malta bħala Stat Osservatur tal-OIF, il-Ministru Abela rrefera għall-kollaborazzjoni kontinwa bejn TV5 Monde u PBS, u r-rieda ta’ Malta li tikkollabora aktar ma’ organizzazzjonijiet oħra assoċjati mal-OIF, jiġifieri l-Agence Universitaire de la Francophonie, Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), l-Université Senghor, u l-Assemblée Parlamentaire de la Francophonie.

Il-Ministru fakkar ukoll il-kommemorazzjonijiet tal-ewwel Jum Internazzjonali Francofoniku li sar f'Malta f'Marzu 2019, u jistenna bil-ħerqa ċ-ċelebrazzjonijiet tal-50 Anniversarju tal-OIF fl-2020. Il-Ministru Abela temm billi tenna l-impenn ta' Malta għall-għaqda u s-solidarjetà bħala l-aqwa approċċ fiż-żamma tal-paċi u l-għarfien madwar id-dinja. Dawn il-valuri ikomplu jissaħħu r-relazzjonijiet ta’ Malta mal-OIF u l-promozzjoni tal-lingwa Franċiża f’Malta.

Fil-marġini tal-Konferenza, il-Ministru Abela kellu wkoll laqgħa bilaterali mal-Eċċellenza Tiegħu Zaki Anwar Nusseibeh, Ministru tal-Istat tal-Emirati Għarab Magħquda, li matulha saru diskussjonijiet dwar relazzjonijiet bilaterali.


 Gd1.JPG


Gd2.JPG