Malta ttenni l-impenn tagħha biex tiġġieled l-inugwaljanza u d-diskriminazzjoni kontra n-nisa

Numru ta' Referenza:  , Data ta' l-Istqarrija : Diċ 17, 2019
 

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela tenna l-impenn kontinwu ta’ Malta fil-ġlieda kontra l-inugwaljanza u d-diskriminazzjoni kontra n-nisa, u biex jindirizza l-kawżi ewlenin fil-politiki u l-liġijiet tagħha. Waqt li kien qed jitkellem fil-14-il laqgħa tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Ażja u l-Ewropa f'Madrid nhar it-Tnejn, il-Ministru talab għal aktar kooperazzjoni inter-reġjonali, fuq skala wiesgħa possibbli, f'dan il-qasam.

L-avveniment fuq jumejn, li kien indirizzat mir-Re Felipe VI ta' Spanja u mill-Aġent Prim Ministru Spanjol Pedro Sánchez, ġab flimkien ministri tal-affarijiet barranin minn pajjiżi Ewropej u Ażjatiċi bit-tema "L-Ażja u l-Ewropa: flimkien għal multilateraliżmu effettiv". Il-laqgħa kienet ippreseduta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà Josep Borrell u pprovdiet forum għall-ministri biex jiskambjaw opinjonijiet dwar kif tista’ tissaħħaħ il-kooperazzjoni fuq firxa wiesgħa ta ’oqsma. Il-Laqgħa bejn l-Ażja u l-Ewropa (ASEM) hija forum għad-djalogu u l-kooperazzjoni bejn l-Ewropa u l-Asja. Din ġiet stabbilita fl-1996 u għandha l-għan li ssaħħaħ ir-relazzjoni bejn iż-żewġ kontinenti. L-istruttura tiġbor flimkien 53 imsieħeb, inklużi 51 pajjiżi Ewropej u pajjiżi Asjatiċi, l-UE, u s-Segretarjat tal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet ta' l-Asja tax-Xlokk (ASEAN).

Il-Ministru Abela qal li l-importanza tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-emanċipazzjoni tan-nisa – inkluż l-emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa u l-bniet kollha - tibqa' waħda mill-għodod ewlenin għat-tisħiħ tal-prosperità ekonomika u għall-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti. "Peress li s-sħubija fl-ASEM tammonta għal 60 fil-mija tal-popolazzjoni globali, nistgħu nagħmlu bla dubju differenza vera biex nirrimedjaw din il-kawża", huwa rrimarka. "L-ugwaljanza bejn is-sessi u s-setgħa tan-nisa u l-bniet huma drittijiet fundamentali tal-bniedem iżda, minkejja l-progress li sar, il-livell tal-kisba ta 'l-ugwaljanza bejn is-sessi kien irregolari fir-reġjuni kollha."

Malta tappoġġa bis-sħiħ il-ħidma kontinwa fil-fora tan-Nazzjonijiet Magħquda biex tintegra l-perspettiva tal-ġeneru u biex tiżgura r-rappreżentanza ugwali tan-nisa u l-irġiel fuq il-livelli kollha - inkluż fi kwistjonijiet ta' paċi u sigurtà - u l-parteċipazzjoni ugwali tagħhom fil-proċessi ta' teħid ta 'deċiżjonijiet bħala kwistjoni fundamentali tad-drittijiet.

Il-Ministru Abela nnota li din is-sena, Malta rratifikat il-Protokoll Mhux Obbligatorju tal-Konvenzjoni dwar it-Tneħħija tal-Forom kollha taDiskriminazzjoni Kontra n-Nisa (CEDAW), u l-pajjiż bħalissa qed jaħdem fuq l-ewwel "Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali għan-Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà". Is-sena 2017 rat it-twaqqif tal-Kunsill għad-Drittijiet tan-Nisa bil-għan li ssaħħaħ id-djalogu bejn il-gvern u s-soċjetà ċivili u biex tintegra l-ugwaljanza fl-aspetti kollha tal-proċessi tal-gvern. Dik l-istess sena, Malta wkoll irratifikat il-Konvenzjoni ta 'Istanbul, li sussegwentement ġiet trasposta fil-leġislazzjoni domestika.

Il-Ministru Abela rrimarka li r-rata ta’ impjieg femminili f’Malta telgħet minn 47% fl-2014 għal 60% fl-2018: żieda ta’ 13%. Dan ma kienx dovut biss għall-isforzi ta 'Malta fil-ġlieda kontra l-isterjotipi tal-ġeneru u biex iżżid l-għarfien dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi, iżda wkoll billi tagħti s-setgħa b'mod konsistenti lin-nisa permezz ta' diversi inizjattivi u tintroduċi politiki li jiffavorixxu l-inklużjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Politiki bħal dawn jinkludu servizzi ta 'kura tat-tfal b'xejn għall-ġenituri jew kustodji li qegħdin f'impjieg jew qed isegwu l-edukazzjoni tagħhom, bil-għan li jgħinu lill-familji jilħqu bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja.

Fil-marġini tal-Laqgħa tal-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-ASEM, il-Ministru Abela kellu laqgħa bilaterali mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tan-Norveġja, Ine Eriksen Søreide. Iż-żewġ ministri ffukaw fuq kwistjonijiet ta' interess bilaterali, il-futur tal-Ewropa, u s-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani. Skambju ieħor tafehmiet sar mas-Segretarju Parlamentari għall-Affarijiet Barranin ta' New Zealand, Fletcher Tabuteau. Iż-żewġ pajjiżi tal-Commonwealth esprimew id-determinazzjoni tagħhom li jibnu relazzjoni bilaterali aktar b'saħħitha.

Il-ministru kellu wkoll l-opportunità li jiltaqafl-ambaxxata Maltija f'Madrid ma' grupp ta' erba' parteċipanti fid-9 Mudell ASEM, li seħħ f'Madrid bħala l-avveniment uffiċjali taż-żgħażagħ tal-14-il Laqgħa tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-ASEM. Il-membri tad-delegazzjoni taż-żgħażagħ kienu Andrew Sant-Fournier u Michelle Baldacchino minn Malta, Nikhil Dadheech mill-Indja, u Taehwan Kim mir-Repubblika tal-Korea.

Fil-Laqgħa tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-ASEM, il-Ministru Abela kien akkumpanjat mill-Ambaxxatur ta' Malta għal Spanja Vanni Xuereb.


pr192663a.jpg pr192663b.jpgpr192663c.jpg