L-ewwel Forum Globali għar-Refuġjati

Numru ta' Referenza:  , Data ta' l-Istqarrija : Diċ 18, 2019
 

Rispons pożittiv għall-ewwel livell Ministerjali dwar il-Forum Globali għar-Refuġjati, li kien ko-ospitat f'Ġinevra, l-Iżvizzera, mill-Aġenzija tan-Nazzjonijiet Magħquda għar-Refuġjati (UNHCR) u d-Dipartiment Federali tal-Affarijiet Barranin Żvizzeru fis-17 u fit-18 taDiċembru 2019. Malta rat dan bħala affermazzjoni mill-ġdid tal-impenn tal-komunità internazzjonali biex issaħħaħ ir-rispons tagħha biex tassisti lir-refuġjati u l-pajjiżi li jospitawhom.

Meta indirizza l-Forum, il-Ministru Abela esprima s-sodisfazzjon tiegħu talli ppreżenta l-wegħdiet ta' Malta, li jimmiraw lejn kwistjonijiet bħall-ażil, l-akkoljenza, l-integrazzjoni tar-refuġjati, u l-kapaċità ta' protezzjoni, fost oħrajn. Huwa nnota wkoll li, il-ġimgħa li għaddiet, Malta rratifikat il-Konvenzjoni tal-1954 dwar l-Istatus tal-Persuni mingħajr Stat*

Il-Ministru Abela qal li l-pożizzjoni ta’ Malta tul ir-rotta tal-Mediterran ċentrali ilha tpoġġi kwistjonijiet tar-refuġjati fl-aġenda nazzjonali tagħha. Ir-rotta tibqa' waħda mill-aktar attivi u perikolużi, billi tintuża minn nies li jaħarbu l-persekuzzjoni, il-kunflitt u l-vjolenza, kif ukoll dawk li qed ifittxu opportunitajiet ekonomiċi u soċjali aħjar. Minkejja tnaqqis sinifikanti fil-wasliet mill-Ewropa minn din ir-rotta matul dawn l-aħħar sentejn, il-migranti jkomplu jpoġġu lilhom infushom f'riskju gravi, kemm fuq l-art kif ukoll fuq il-baħar, fl-attentati tagħhom biex jaslu fl-Ewropa. L-applikazzjonijiet għall-ażil riċevuti minn Malta żdiedu b'aktar minn 58 fil-mija bejn l-2018 u l-2019.

"Tassew, irridu nkomplu naħdmu biex insibu soluzzjonijiet għall-isfidi li din is-sitwazzjoni toħloq, u biex tipprovdi l-protezzjoni meħtieġa lil dawk li l-aktar li għandhom bżonnha," qal il-Ministru għall-Affarijiet Barranin. "F'dan ir-rigward, Malta tkompli tappoġġja lill-UNHCR bi ħġarha fil-ħidma tagħha tul ir-rotta tal-Mediterran ċentrali. Pajjiżna kkontribwixxa b’mod konsistenti għall-Appell Supplimentari tal-UNHCR għas-Sitwazzjoni tar-Rotta tal-Mediterran Ċentrali u huwa determinat li jkompli jagħmel hekk."

Huwa spjega li Malta qed timplimenta strateġija ta' integrazzjoni nazzjonali li tipprovdi qafas li bih ir-refuġjati u dawk ipprovduti protezzjoni internazzjonali jingħataw sens akbar ta' appartenenza għas-soċjetà li tospitahom u jafferma mill-ġdid l-aċċess tagħhom għal setturi vitali għall-għajxien tagħhom, inklużi ħiliet lingwistiċi, edukattivi, saħħa, akkomodazzjoni u xogħol. Filwaqt li rrimarka li sfidi bħal dawk li jiffaċċjaw ir-refuġjati u l-komunitajiet ospitanti tagħhom jitolbu soluzzjonijiet internazzjonali, il-Ministru Abela afferma li Malta hija lesta li tieħu dawn l-isfidi flimkien ma ’pajjiżi oħra, taħt il-gwida kapaċi tal-UNHCR.

Sadanittant, fil-marġini tal-Forum Globali għar-Refuġjati, il-Ministru Abela iltaqa’ mad-Direttur Ġenerali l-ġdid tal-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Magħquda f'Ġinevra, Tatiana Valovaya.  F'Ġinevra, il-Ministru Abela kien akkumpanjat mill-Ambaxxatur u Rappreżentant Permanenti taMalta fl-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Magħquda u Organizzazzjonijiet Internazzjonali oħra f'Ġinevra, ET. Christopher Grima.


Filmati:

Titlu: Plenary Session (17 December) - https://www.unhcr.org/global-refugee-forum-webcasts.html (Carmelo Abela f’dawn il-ħinijiet. 01:33:34 sa 01:37:18)

 

pr192676a.jpg 

Minister Carmelo Abela addressing the Global Refugee Forum in Genevapr192676b.jpg

Leaders and UN officials debating responsibility sharing during the Global Refugee Forum