Malta tappunta lil Vanessa Frazier bħala l-ewwel mara Maltija bħala Rappreżentanta Permanenti għan-Nazzjonijiet Magħquda

Numru ta' Referenza:  , Data ta' l-Istqarrija : Jan 08, 2020
 

Il-Gvern ta’ Malta ħatar lill-Ambaxxatriċi Vanessa Frazier bħala l-ewwel Rappreżentanta Permanenti femminili maħtura minn Malta għan-Nazzjonijiet Magħquda. Matul il-mandat tagħha fi New York l-Ambaxxatriċi Frazier se tkun inkarigata li tmexxi l-bid ta’ Malta għall-elezzjoni fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda. Jekk din tkun ta’ suċċess hi tiltaqa’ mal-Kunsill tas-Sigurtà li tirrappreżenta lill-WEOG (Western Europe and Group) għall-perjodu 2023- 24. Bħalissa l-ET Frazier se tieħu l-kontroll bħala Viċi President tal-Assemblea Ġenerali, kariga li ġiet eletta Malta f'Ottubru li għadda.

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela jifraħ lil ET Frazier għall-irwol il-ġdid tagħha u jsostni t-twemmin ta’ Malta li tmexxi 'l quddiem  l-irwol tan-nisa. Il-Ministru Abela jirrimarka li Malta se tniedi l-bid tagħha għal siġġu fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda 2023-2024 f'Ġunju tal-2020.

L-Ambaxxatriċi Vanessa Frazier, ir-Rappreżentanta Permanenti l-ġdida ta’ Malta għan-Nazzjonijiet Magħqduda, ippreżentat il-kredenzjali tagħha lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda António Guterres nhar it-Tnejn 6 ta’ Jannar 2020 li apprezza l-impenn ta’ Malta għall-parità tal-ġeneru. Matul it-tet-a-tet tagħha mas-Segretarju Ġenerali Guterres, it-tnejn iddiskutew l-iżviluppi reċenti fil-Libja fejn l-Ambaxxatriċi Frazier esprimiet t-tħassib tal-Gvern ta’ Malta għall-eskalazzjoni tal-vjolenza hemmekk u tenniet il-pożizzjoni ta’ Malta li ma tinstab l-ebda soluzzjoni militari għal-Libja.  Qalet kif Malta temmen lis-soluzzjoni hi waħda diplomatika u hi enfasizzat l-appoġġ kontinwu ta’ Malta għall-proċess immexxi min-Nazzjonijiet Magħquda. Is-Segretarju Ġenerali rringrazzja lill-Ambaxxatriċi Frazier għall-appoġġ kostanti ta’ Malta tan-Nazzjonijiet Magħqdua b’mod ġenerali u għall-proċess tal-Libja b’mod partikolari kif ukoll għall-parteċipazzjoni attiva ta’ Malta fil-korpi kollha tan-Nazzjonijiet Magħquda. Hija iddikjarat li Malta kellha reputazzjoni qawwija fis-sistema tan-Nazzonijiet Magħquda u li n-nazzjonijiet żgħar għandhom leħen qawwi f'fora multilaterali.

L-Ambaxxatriċi Frazier ingħaqdet mas-servizz diplomatiku ta' Malta bħala student diplomatiku fl-1992, u ġiet ikkonfermata bħala l-Ewwel Segretarju fl-1994. Minn dakinhar hija kompliet permezz ta’ karigi f'Washington, Ruma, Londra, Brussell u Ruma mill-ġdid kif ukoll bħala sitt snin bħala Direttur għall-Politika tad-Difiża u Aġent Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin. L-Ambaxxatriċi Frazier irċeviet bosta premji u premjijiet għall-karriera tagħha, b'mod partikolari r-rwol tagħha fir-rispons umanitarju ta' Malta għar-rivoluzzjoni Libjana fl-2011. Intagħżlet bħala "Woman Inspiring Europe" mill-Istitut Ewropew għall-Ġeneru u rċeviet dekorazzjonijiet mir-Repubbliki ta' Franza, l-Italja u l-Brażil kif ukoll dottorat Honoris Causa mill-Alma Mater tagħha, Luther College, l-Istati Uniti, bħala rikonoxximent tal-kisbiet tal-karriera tagħha.

L-aktar riċenti ħatriet preċedenti tal-Ambaxxatriċi tal-ET Frazier kienu fil-Belġju fejn kienet fl-istess ħin akkreditata fil-Lussemburgu u n-NATO u fl-Italja, b'akkreditazzjoni fl-istess ħin għal San Marino u għall-aġenziji tan-Nazzjonijiet Uniti bbażati f'Ruma.

Is-Sinjura Frazier għandha master's fl-istudji diplomatiċi mill-Università ta 'Malta, kif ukoll grad ta' baċellerat fil-ġestjoni tan-negozju u l-Franċiż minn Luther College fl-Istati Uniti. Frazier kienet ukoll membru tat-tim tal-ġudo nazzjonali Malti u anke tat-time tal-ġudo Olimpiku Malti. Hija miżżewġa u għandha żewġt itfal.


Vanessa Frazier with Carmelo Abela.jpg

Frazier Gutierrez.jpg