Parteċipazzjoni ta’ Malta fil-Laqgha Gholja tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Kooperazzjoni Internazzjonali knotra Flussi Finanzjarji Illeciti

Numru ta' Referenza:  , Data ta' l-Istqarrija : Mej 21, 2019
 

Fis-16 ta’ Mejju 2019 in-Nazzjonijiet Uniti sejjhet Laqgha Gholja gewwa New York dwar Kooperazzjoni Internazzjonali kontra Flussi Finanzjarji Illeciti u dwar Tishih ta’ Prassi Tajbin ghal-Irkupru ta’ Assi.

Malta kienet irraprezentata mir-Rapprezentant Permanenti ghan-Nazzjonijiet Uniti l-Ambazaxxatur Carmelo Inguanez. Fid-diskors tieghu fis- sessjoni plenarja, hu wassal l-appoġġ shih ta’ Malta għal din l-inizjattiva u sahaq fuq l-impenn ta’ pajjizna ghall-kopoperazzjoni internazzjonali f’dan il-qasam. Hu rreferea ghan-necessita li jkun hemm aktar qsim ta’ informazzjoni bejn il-pajjizi u dwar l-uzu ta’ Kodici Komuni ta’ Kondotta ghall- process ta’ identifikazzjoni  ta’ assi ilegali u irkupru tal-assi. Hu sejjah ghal diskussjoni fuq dawk  l-affarijiet li  jxekklu il processi milli jitlestu b’mod efficenti u effettiv.​


16 May PR picture 1.jpg