Informal Interactive Dialogue with the candidate for the President of the 74th Session of the General Assembly

Numru ta' Referenza:  , Data ta' l-Istqarrija : Mej 16, 2019
 

Nhar it Tnejn 13 ta’ Mejju r-Rapprezentant Permanenti ta’ Malta ghan- Nazzjonijiet Uniti ha sehem fi Djalogu Interattiv mall- kandidat ghall- posizzjoni ta’ President tal – 74  Sezzjoni tal-Assembleja Generali, ir-Rappezentatnt Permanenti tan- Nigerja,  ET Tijjani Mohammad bande. Id-Djalogu kien immexxi mill President attwali tal-Assembleja Generali maria Fernanda Espinosa graces. L-ET Tijjani Bande ipprezenta l-prijoritajiet u l-vizjoni tieghu  ghas-Sezzjoni li gejja li ser ikun imexxi u offra lill-Istati Membri l-opportunita biex jaghmlu kummneti, isaqsu mistoqsijiet u jippartecipaw f’diskussjoni franka dwar l-isfidi  ta’ quddiemna.

L-Ambaxxatur Carmelo Inguanez, ir-rapprezentatn Permanenti ta’ malta ghan-Nazzjonijiet Uniti offra l-appogg ta’ Malta mhux biss bhala Stat Membru imma wkoll fil-posizzjoni ta’ wiehed mill Vici President ital-Assembleja Generali, jekk pajjizna jigi elett. B’referenza ghad-diskors tal-bidu li ghamle l-Ambaxxatur Tijjani Bande, l-Ambaxxatur Carmelo Inguanez afferma li l-organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti hija l-unika organizzazzjoni ta’ governanza globali u zied li fi hdana, l-Assembleja Generali hija l-aktar rapprezentatttiva, l-aktar ugwali  u li tirraprezenta il-qofol tal-multilateralismu. Huwa accerta li hu ghalhekk importanti li nsahhu l-Assembleja Generali b’risposti ta’azzjonijiet ghall-isfidi tall-llum. 


13 May Ambassador.jpg