Farewell call of Ambassador Inguanez

Numru ta' Referenza:  , Data ta' l-Istqarrija : Nov 13, 2019
 

E.T. Carmelo Inguanez ghamel zjara ta’ kortezeija fuq is-Segretarju Generali tan-Nazzjonijiet Uniti f’gheluq it-terminu tieghu bhala Ambaxxatur u Rapprezentant Permanent ta’ Malta ghan-Nazzjonjiet Uniti. Matul il-laqgha gew diskussi ir-riforma tan-Nazzjonijiet Uniti u l-isfidi li din l-Oganizzazzjoni ghandha quddiemha b’mod partikulari l-isfida generali tal-multilateralismu.  Is-Segretarju Generlai rringrazzja lill-Ambaxxatur ta’ Malta tax-xoghol li ghamel waqt  it-terminu tieghu u ir-rwol attiv u visibli li Malta wettqet fin-Nazzjonijiet Uniti. Huwa ukoll esprima l-apprezament u l-gratitudni tieghu ghall-appog li Malta dejjem taghat lin-Nazzjonijiet Uniti. Minn naha tieghu l-Ambaxxatur ta’ Malta  tenna l-appogg ta’ Malta ghan-Nazzjonjiet Uniti fil-hidma taghha biex issahhah is-sistema internazzajonali multilaterali. 


829992 - farewwell call - 06_11_2019 - 16.47.19.jpg