Malta tindirizza is-63 Konferenza Ġenerali tal-IAEA

Numru ta' Referenza:  , Data ta' l-Istqarrija : Set 23, 2019
 

Ir-Rappreżentanta Permanenti tà Malta għall-Aġenzija Internazzjonali dwar l-Enerġija Atomika indirizzat is-63 Konferenza Ġenerali Annwali tal-Aġenzija nhar it-18 tà Settembru 2019.

 

Fid-diskors tagħha l-Ambaxxatriċi Natasha Meli Daudey saħqet li s-sigurta nuklejari għandha tibqa il-mira prinċipali tax-xogħol siewi tal- Aġenzija, u appellat sabiex l- Aġenzija tassigura li l-istess standards għolja jiġu osservati u implimentati ukoll fil-qasam tat-trasport maritimmu sabiex minn naħa ikunu jistgħu jiġu evitati inċidenti fil-baħar u min-naha l-oħra wieħed ikun lest jirrispondi għal xi incidenti li jistgħu iseħħu.

 

Matul is-snin Malta ibbenefikat mill-kooperazzjoni teknika mal-Agenzija.  Grazzi għal din il-kooperazzjoni, u ko-finanzjament tal-Gvern Malti, Malta irnexxielha tikseb makkinarju ġdid għat-trattament tal-kanċer għaċ-ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo, kif ukoll makkinarju għall-Heritage Malta għar-restawr tal-Wirt Nazzjonali.

 

Grazzi għall-Progett Qafas li gie iffirmat fl-2018, fis-snin li gejjin Malta se tkompli tgawdi minn din l-għajnuna siewja fl-oqsma tat-trattament tal-kanċer, l-ilma u l-ambjent, u is-sigurta mir-raġġi.

 

Malta tenniet ukoll l-appoġġ sħiħ tagħha għat-Trattat kontra l-Proliferazzjoni u sejħet għall-universalizazzjoni tiegħu.  Id-diskors saħaq ukoll dwar l-appoġġ sħiħ tà Malta għall-krejazzjoni taż-żona mingħajr Armi tà Distruzzjoni massiva fil-Lvant Nofsani u appellat lis-Sirja sabiex tikkoopera mal-Aġenzija u timplimenta il-Protokoll Adizzjonali.

 

Malta esprimiet l- appoġġ tagħha għall-Qbil Internazzjonali dwar in-nuklejari mal-Iran, meqjus minn ħafna bħala kisba multilaterali importanti u appellat liż-żewg naħat sabiex ikomplu jħarsu ir-responsabbilitajiet tagħhom u biex ma jżiedux it-tensjonijiet.

 

Malta esprimiet l-appoġġ tagħha għall-isforzi diplomatici li għandhom l-għan li jikkalmaw it-tensjonijiet fil-peninsula Korejana u appellat lill-Korea ta Fuq sabiex terga tibda tħares it-Trattat kontra il-Proliferazzjoni, l-obbligi tagħha mal-Aġenzija u ir-Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurta.

 

Il-Konferenza Ġenerali u l-Forum Xjentifiku inzammu bejn is-16 u l-20 tà Settembru fil-Kwartieri Generali tal-IAEA fi Vjenna.​ 
IAEA GC 2019.jpg